Wzory dokumentów urzędowych

Wzory dokumentów

Poniżej znajdziesz wzory dokumentów urzędowych, które przydadzą się przede wszystkim podczas otwierania i prowadzenia własnej firmy. Dokumenty są w plikach .doc (do edycji) i .pdf (do druku).

Staż z Urzędu Pracy

Finanse

Dotacje na założenie firmy

Powyższe dokumenty z UE są jedynie przykładami do wglądu i nie należy ich używać, ponieważ obecnie mogą wyglądać inaczej.

Działalność nierejestrowana

Mały ZUS

Zakładanie i zawieszanie działalności gospodarczej

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółdzielni socjalnej

Prowadzenie lokalu gastronomicznego

Wzory pism do urzędów skarbowych

wzory pism do us

„Praktyczny poradnik do kontaktu z US”
Zobacz w księgarni

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej będziesz często korespondował z urzędem skarbowym. Rozłożenie na raty podatku, zastosowanie instytucji czynnego żalu, rozłożenie na raty zaległości podatkowej czy umorzenie zaległości podatkowej – wszystko to wymaga w pełni zbiurokratyzowanego podejścia. Dzięki tej publikacji kontakt z US będzie o wiele prostszy.

Wzory pism i umów niezbędnych w sprawach cywilno-prawnych i gospodarczych

wzory pism i umów

„Od założenia działalności do podpisania umowy z pracownikiem”
Zobacz w księgarni

Znajdziesz w tej książce wzory najpopularniejszych pism związanych z otwarciem działalności gospodarczej (umowy spółki cywilnej, z o.o., akcyjnej itd.), z zatrudnieniem pracownika (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa akwizycji) a także pisma związane ze współpracą handlową i najmem lokali.