Dotacja z Urzędu Pracy 2019 w 7 prostych krokach

Dotacja z Urzędu Pracy

Jeśli chcesz pozyskać dotację z Urzędu Pracy na otwarcie firmy, to ten artykuł pokaże Ci jak przygotować się do zdobycia pieniędzy z Urzędu Pracy w 2019 roku.Dotacja z Urzędu Pracy to jedynie ok. 20 tys złotych. Biorąc dotację z Urzędu Pracy lub UE, przez 2 lata nie możesz podjąć zatrudnienia. Rozważ wszystkie „za i przeciw” dotacji i weź pod uwagę kredyt.

Kredyt trzeba zwrócić, ale jeśli coś pójdzie nie tak to przynajmniej możesz jednocześnie prowadzić biznes i pracować. Obecnie na rynku finansowym jest kredyt do 50 tys. zł dla osób, które chcą otworzyć firmę. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji to wypełnij wniosek online (wpisz e-mail, nr telefonu i Twój NIP) i zaczekaj na telefon od specjalisty z mBanku. Wypytaj go o wszystko.


Jeśli jednak na rozruch działalności wystarczy Ci nieco ponad 20 tysięcy złotych i jesteś w stanie poczekać na ogłoszenie przez UP naboru wniosków, to poniżej masz opisane kroki, jakie musisz wykonać.

Cechy dotacji z Urzędu Pracy

1. Bezzwrotna

To oznacza, że jeśli poprowadzisz działalność gospodarczą przez wymagany czas (przeważnie rok), to nawet jeśli biznes nie wyjdzie to nie będziesz musiał zwracać pieniędzy.

2. Wymaga wkładu własnego

Poziom wkładu własnego zależy od konkretnego urzędu pracy. Czasami w regulaminie wkład własny nie jest wymagany, ale pamiętaj że warto go mieć. Chociażby w symbolicznej kwocie. Dzięki temu urzędnicy mogę Cię wyżej ocenić.

3. Nie przewiduje wsparcia pomostowego

Dlatego postaraj się wcześniej odłożyć pieniądze na koszty stałe – przede wszystkim ZUS. Przynajmniej na pierwsze 2-3 miesiące, podczas których z płynnością finansową firmy może być różnie.

4. Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Kwota dotacji z UP zmienia się z roku na rok. Wysokość dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi 6-ciokrotność tego wynagrodzenia. Obecnie (stan na listopad 2019) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5084,56 zł. Zatem w 2019 roku kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 30 000 zł.

Wnioskować możesz o maksymalną pulę środków, a jeśli nie potrzebujesz aż tylu pieniędzy to we wniosku wpisz mniejszą kwotę.

5. Ogranicza wybór formę działalności

Z dotacji z Urzędu Pracy nie możesz otworzyć spółki. Żadnej – ani spółki z o.o. ani cywilnej. Wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, w przypadku dotacji z UE można założyć spółkę cywilną. Jeśli masz możliwość ubiegania się o dotację z UE, to rozważ tę alternatywę dotacji z UP.

Jeśli jesteś już pewny, że chcesz starać się o dotację z Urzędu Pracy, to poniżej opisałem 5 kroków w drodze do otrzymania pieniędzy. W napisaniu artykułu pomógł mi Błażeja Morgała, który z dotacji z Urzędu Pracy otworzył dobrze prosperującą agencję reklamową AB Promotions.

Krok 1. Sprawdź, czy się załapiesz

Aby w ogóle myśleć o dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy musisz spełniać szereg wymogów formalnych. W regulaminie urzędu pracy w moim mieście te wymagania to:

 • status osoby bezrobotnej, czyli musisz być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy;
 • w ciągu ostatniego roku nie mogłeś odmówić przyjęcia na staż i nie odrzucić oferty pracy;
 • nie masz zawieszonej działalności gospodarczej;
 • nie dostałeś pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej;
 • przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś firmy;
 • w ciągu ostatnich 2 lat nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie złożyłeś do innego Urzędy Pracy wniosku o dotację;
 • nie jesteś objęty zajęciami sądowymi;
 • posiadasz uregulowane zobowiązania cywilno-prawne;
 • w ciągu ostatniego roku nie zostałeś zwolniony z pracy z Twojej winy;
 • nie przechlapałeś nic z jakąś dotację i nie musiałeś zwracać środków Funduszu Pracy;
 • posiadasz doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje w obszarze w którym chcesz otworzyć działalność gospodarczą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
 • nie zamierzasz podjąć tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w ciągu ostatnich 2 lat;

Jeśli spełniasz powyższe wymogi to możemy zrobić następny krok.

Krok 2. Poznaj warunki przyznania dotacji

1. Wniosek musisz złożyć do właściwego Urzędu Pracy

Właściwy Urząd Pracy to ten, pod który podlega Twoje miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce gdzie chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą.

2. Musisz mieć tak zwany „II-gi profil pomocy”

Czasami wystarczy I profil z adnotacją, że nadajesz się na przedsiębiorcę) ustalony przez Twojego opiekuna w Urzędzie Pracy. Jeśli dopiero planujesz zapisać się do Urzędu Pracy to podczas wywiadu od razu zaznacz, że chcesz otworzyć firmę.

3. Dotacja z UP musi zostać zabezpieczona przez poręczycieli

Zdobycie poręczyciela to jedna z trudniejszych spraw, z którymi przyjdzie Ci się sprostać. Musisz znaleźć dwie osoby, które poręczą za Ciebie. To znaczy jeśli Twoja firma padnie przed końcem 12 miesięcy, to poręczyciele oddadzą Urzędowi Pracy całą Twoją dotację. UP daje również możliwość innej formy zabezpieczenia dotacji, np. gwarancji bankowej lub blokady środków na rachunku. 

4. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń

Rzadziej w formie konkursu – co powinno być normą. Zatem nie ma się co ociągać w składaniu papierów i czekać na ostatni dzień.

5. Jesteś zobligowany do korzystania z innych form aktywizacji zawodowej

Jeśli urzędnik znajdzie Ci ofertę pracy albo szkolenia, to nie możesz odmówić. Pomimo starania się o dotację! Możesz jedynie namówić go, aby zaczekał z tym cyrkiem do ogłoszeniem wyników naboru.

Cała procedura przyznawania dotacji jest mocno skomplikowana i momentami żenująco śmieszna. Z tytułu takich chorych przepisów musiałem być zarejestrowany jako bezrobotny minimum 2-3 miesiące. Mimo że informowałem w urzędzie pracy o moich planach podjęcia własnej działalności za środki z dotacji, dostałem 2 oferty pracy w tym czasie. Skierowany do pracodawcy musiałem się tłumaczyć dlaczego nie chcę u niego pracować…Błażej Morgała, AB Promotions

Warto wiedzieć wcześniej, że jeśli uda Ci się zdobyć dotację to:

 • nie możesz podjąć zatrudnienia przez następny rok – żadna umowa zlecenie/o pracę/o dzieło w rok po otrzymaniu dotacji z UP nie wchodzi w grę;
 • będziesz prowadził firmę przez następny rok i nie zamkniesz jej ani nie zawiesisz;
 • planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona na terenie powiatu X (na którym działa Twój UP) lub okolicznych miast.

Regulamin poszczególnych Urzędów Pracy może różnić się od siebie, o czym wspominałem już w artykule na temat stażu z Urzędu Pracy. Jeśli spełniasz wymagania postawione przez Twój UP, to teoretycznie zostaje Ci tylko czekać na nabór wniosków.

dotacja z urzędu pracy - szkolenie
Zanim otrzyma się dotację z UP, warto przejść darmowe szkolenie

Krok 3. Oczekiwanie na nabór wniosków

Informacja o terminie naboru wniosków pojawia się zazwyczaj na stronie internetowej Urzędu Pracy. Warto więc śledzić stronę na bieżąco a najlepiej zapisać się na newsletter. Wówczas informacje będą przychodziły Ci na e-mail. Czasami również miejskie portale publikują informacje z urzędów pracy o naborze wniosków.

Zamiast biernie czekać na ogłoszenie terminu naboru, o wiele korzystniej dla Ciebie jest już teraz taki wniosek wypełnić. Jest to czynność, na którą musisz poświęcić trochę czasu, a czas od ogłoszenia przez UP naboru wniosków a naborem może czasami wynieść tylko kilkanaście dni!

Krok 4. Zobacz, na co możesz wydać pieniądze

Za dofinansowanie z Urzędu Pracy możesz:

 • kupić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,
 • zakupić oprogramowanie,
 • zareklamować się (w tym zrobić stronę), ale tylko do kwoty 2000 złotych,
 • kupić towar handlowy, ale tylko za 50% wartości dotacji,
 • wyremontować lokal, ale tylko do 30% wartości dotacji,
 • skorzystać z płatnej pomocy prawnej lub konsultacji, ale tylko do kwoty 1000 złotych;

Jeśli nie masz wielkich wydatków materialnych, to 1000 złotych z ostatniego punktu możesz na przykład przeznaczyć na konsultacje z biurem rachunkowym. I dogadać się, że w zamian za to przez pół roku nie będziesz musiał płacić za usługi księgowe.

Pieniędzy z dotacji nie możesz wydać na:

 • handel obwoźny i akwizycję;

To pokazuje, że w UP tkwią mentalnie w latach 90, gdy co drugi handlarz sprzedawał noże i kawę po blokach, a Cyganie dywany. Możesz ten punkt ominąć, np. zakładając sklep internetowy, a w międzyczasie podeprzeć się sprzedażą bezpośrednią. Sprzedaż bezpośrednia to jedna z form promocji.

 • zakup środka transportu – nie możesz kupić samochodu z dotacji z UP;
 • zakup pojazdów jako towaru handlowego;
 • remont Twojego domu, w którym planujesz mieć firmę;
 • zakup komórki;
 • wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi;
 • udziały w spółkach;
 • podatki, ZUS, koncesje, opłaty wynajmu lokalu, media;
 • wybudowanie ani zakup ziemi i nieruchomości;
 • ubezpieczenia;
 • stworzenie łącza telefonicznego;
 • zakup w ramach leasingu;
 • pokrycie kosztów transportu i wysyłki;
 • inne zakupy niezwiązane z zakresem prowadzonej działalności;
 • odkupienie środków trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą działalność jak Ty w tym samym miejscu, w którym Ty ją chcesz prowadzić;
 • koszty projektów adaptacji lokalu;
 • szkolenia;
 • działalność związaną z wynajmem;
 • zakup środków od współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą.

Musisz się pogodzić, że niektórych firm z dotacji z urzędu pracy po prostu nie otworzysz.

Krok 5. Zapoznaj się z kartą oceny

Może to trochę niewłaściwie zabrzmi, ale przed napisaniem wniosku warto zapoznać się z kartą oceny. Urzędy tak samo jak edukacja są państwowe, a więc standardowo nie oceniają Twojej kreatywności i zdolności przedsiębiorczych, lecz wpisanie się w klucz.

Poniżej siedem kryteriów, które Urząd Pracy bierze pod uwagę przy ocenie wniosku (obok maksymalna liczba punktów za poszczególne kryteria – łącznie jest ich do zdobycia 70):

1. Czas, jaki jesteś na bezrobociu – 5 pkt

Im dłużej jesteś bez pracy, tym dla urzędników stajesz się lepszym kandydatem na dotację.

2. Który raz zakładasz firmę – 1 pkt

Jeśli pierwszy raz, to masz 1 pkt. Jeśli drugi to masz 0 pkt. Doświadczenie w prowadzeniu biznesu dla urzędników się nie liczy.

3. Jaką firmę chcesz otworzyć – 9 pkt

 • produkcyjna – 9 pkt,
 • usługowa – 6pkt,
 • produkcyjno-handlowa i usługowo-handlowa – 5pkt,
 • handlowa – 4pkt,
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne – 2pkt,
 • handel odzieżą używaną – 1pkt.

Zgodzę się, że najwięcej punktów powinno iść dla śmiałków, którzy za +/- 20k chcą otworzyć produkcję. Ale dlaczego tak nisko ceni się usługi fryzjerskie? W moim mieście fryzjerzy trzymają się mocno, a więc jest to biznes w miarę pewny. Swoją drogą, dzielenie biznesów na lepsze i gorsze? Przecież każdy biznes może upaść, ale też każdy może odnieść sukces!

4. Twoje kwalifikacje i doświadczenie w branży – 37pkt

Jeśli w firmie chcesz realizować swoją pasję i nie masz udokumentowanego doświadczenia i kwalifikacji, to postaraj się chociaż o odbycie jakichś szkoleń potwierdzonych dokumentem! W innym razie, jako nauczycielka biologii, która świetnie gotuje i dostała się do finału Master Chefa masz małe szanse na dotację z UP na otwarcie firmy w gastronomii.

firma otwarta z dotacji z Urzędu Pracy

5. Analiza finansowa i wkład własny – 5pkt

Najważniejsze kryterium powodzenia biznesu, a więc analiza finansowa przedsięwzięcia jest dla urzędu pracy warta 5 pkt na 70. W tym jeszcze punkt za wkład własny!

Wiele spośród udanych start up-ów opartych na czystej ekonomii nie miałoby szans na dotację z UP. I odwrotnie – wiele pomysłów z kosmosu nie popartych żadnymi liczbami ma szansę na dofinansowanie z urzędu pracy.

6. Jak daleko jesteś w przygotowaniu działalności – 9pkt

Liczą się tutaj:

 • kontakty z przyszłymi dostawcami – umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy,
 • realność powodzenia biznesu w przyszłości,
 • rozeznanie na rynku – przewidywane metody dotarcia do odbiorców oraz popyt i podaż na rynku na planowaną działalność,
 • działania marketingowe.

7. Adres prowadzonej działalności – 4pkt

Jeśli będziesz prowadził firmę na terenie podległym pod Twój urząd pracy to dostaniesz 4 pkt, a jeśli nie to zero. Zapewne chodzi tu o to, żebyś poprawił statystyki urzędników w danym urzędzie – a nie u konkurencji.

Aby Twój wniosek został pozytywnie zaopiniowany musisz uzbierać co najmniej 36 punktów. Teraz musisz się przyłożyć do napisania wniosku pod podany klucz.

Krok 6. Wypełnij wniosek na otrzymanie dotacji z UP

Wniosek znajdziesz na stronie swojego Urzędu Pracy. Pokrótce omówię, co się w nim znajduje i na co powinieneś zwrócić uwagę.

Wniosek na otrzymanie dotacji z UP składa się z trzech części:

1. Dane wnioskodawcy

Nie ma tutaj nic, czego byś nie wiedział. Przygotuj dowód osobisty, nr NIP i nr rachunku bankowego. Pozostałe informacje powinieneś znać na pamięć (e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko…).

2. Opis planowanego przedsięwzięcia

Ustalasz ile chcesz dostać pieniędzy oraz gdzie, kiedy i jaki biznes będziesz prowadził (kody PKD znajdziesz tutaj). Ponadto spisujesz pozwolenia jakie potrzebujesz do otwarcia działalności (koncesje, licencje itp.), opisujesz każde doświadczenie i kwalifikacje związane z branżą. Charakteryzujesz profil Twojej przyszłej firmy, Twoich potencjalnych klientów, konkurentów i dostawców. Opisujesz powody dla jakich chcesz otworzyć firmę i piszesz plan marketingowy firmy.

3. Analiza finansowa

W tym miejscu wypisujesz, na co chcesz wydać pieniądze. Pamiętaj o dostosowaniu się do procentowego podziału środków, o którym pisałem w czwartym kroku! W kosztorysie podajesz ceny brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

Charakterystyka ekonomiczno-finansowa polega jedynie na określeniu planowanych przychodów i kosztów (miesięcznych i rocznych), a także obliczenia dochodu i zysku firmy. We wniosku jest to bardzo fajnie opisane, nie będziesz miał z tym problemów.

Krok 7. Skompletuj wymagane dokumenty

Do wniosku musisz dołączyć szereg dokumentów. Większość tych oświadczeń możesz pobrać stąd. Są to:

 • oświadczenie wnioskodawcy  m.in. o tym, że nie podejmiesz zatrudnienia w okresie roku od założenia firmy, nie otrzymałeś wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy, nie byłeś karany itp. Wszystkie te oświadczenia znajdują się na jednej kartce,
 • oświadczenie o pomocy de minimis i formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadanym wkładzie własnym,
 • oświadczenia dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym będziesz prowadził firmę lub oświadczenie właściciela o możliwości korzystania z lokalu. Ten dokument musisz dołączyć tylko wtedy, gdy starasz się o pieniądze na remont lokalu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (robisz kserokopie i na każdej piszesz, że jest zgodna z oryginałem).Pułapki i cenne uwagi dotyczące dotacji z UP

1. Przetestuj biznes przed otwarciem

Oprócz wspomnianego wcześniej biznesplanu, polecam przeprowadzić symulację działalności – zdobyć pierwszych klientów przed otwarciem firmy. Powinieneś wysondować popyt na produkty i usługi przyszłej firmy. Tak, aby po jej otwarciu od razu przejść do sprzedawania.

Jeden z moich znajomych, który prowadzi firmę z dotacji z UP postąpił dokładnie w ten sposób. Rozruszał firmę (zdobył klientów, stronę www, podwaliny pod biznes) przed jej formalnym otwarciem, a gdy już wiedział że pomysł wypali, postarał się o dotację z Urzędu Pracy.

2. Bądź przygotowany i nie poddawaj się

Dotacja z Urzędu pracy to temat na styczeń-marzec. Pieniądze w urzędach są dostępne przeważnie na początku roku. W trzecim kwartale jeśli jest nabór wniosków, to tylko w przypadku gdy urząd dostanie dodatkowe środki z ministerstwa. W czwartym kwartale środków już praktycznie nie ma.

Jeśli nie uda Ci się otrzymać dotacji, a tym bardziej jeśli nie widzisz podstaw abyś miał jej nie dostać, to poproś o wskazanie błędów i sposobu, jak je możesz poprawić. Najlepiej od razu podejdź do dyrektora Urzędu Pracy i rozmawiaj z nim. Możesz składać wniosek o dofinansowanie do skutku.

3. Dotacja z UP a zwrot VAT

Temat mi nieznany i pewnie jeśli ktoś się o tym dowie, to będzie już po fakcie. Oddaję głos Błażejowi:

Musiałem zwrócić do urzędu bodajże 1400 zł VAT, bo od początku jestem na tej formie opodatkowania. Zwrot wynosił niemal 10% dotacji (dostałem 17 300 zł brutto), więc nie powiem – bolało :) Da się to obejść – faktury wystawiane na mnie prywatnie nie były brane pod uwagę, o czym niestety nie wiedziałem przy zakupie sprzętów i w sumie większość faktur była na firmę. Ogólnie sumując otrzymałem 2300 zł zwrotu podatku z US, a 1400 z tego należało zwrócić do PUPu. Błażej Morgała, AB Promotions

4. Biurokracja i formalności

Jak pamiętasz z wcześniejszej wyliczanki pt. na co nie można wydawać pieniędzy z dotacji z UP, jedną z nich były koszty wysyłki.

Po otrzymaniu dotacji pojawił się również problem rozliczeń ze sprzedawcami – uprzedzam, że koszty wysyłek nie mogą być ujęte na fakturach, a zapłatę najlepiej realizować z góry przelewem lub gotówką. Miałem sytuację, gdy po 3 miesiącach od zakupu urząd nie zaakceptował jednej faktury płatnej za pobraniem, gdyż brakowało potwierdzenia otrzymania zapłaty przez sprzedawcę.Błażej Morgała, AB Promotions

5. Bądź przygotowany na kontrolę

Urząd Pracy w dowolnej chwili może zadzwonić do Ciebie z informacją, że w danym dniu będzie przeprowadzona kontrola. Musisz wówczas udostępnić wszystkie dokumenty i pokazać zakupione sprzęty. Bywały historie, że ludzie musieli zwracać pieniądze, ponieważ w opinii urzędników „zakupiony z dotacji sprzęt nie był niezbędny do rozpoczęcia działalności”.

6. Ile czasu minie, zanim dostaniesz pieniądze z urzędu?

Zapewne interesuje Cię, kiedy dostaniesz dotację na swoje konto. A’propos konta – najpopularniejszym kontem wśród młodych osób zakładających firmę jest Konto FIRMA TO JA z Idea Banku – posiada szereg narzędzi pomocnych w prowadzeniu firmy, księgowość, statystyki i inne – wniosek wypełnisz online w tym miejscu. Polecam też sprawdzić ranking najlepszych kont firmowych.

Osobiście mam kilku znajomych, którzy otrzymali dotacje z różnych programów PUPu. Jeden z nich trafił pechowo na program, który wymagał kilkunastu godzin kursów przedsiębiorczości oraz wypełnienia biznes planu (łącznie przygotował nieco ponad 50 stron). Całość w jego przypadku trwała niemal rok – w tym czasie spokojnie zarobiłby pieniądze, które otrzymał z dotacji.

Mnie udało się załatwić całość w 5 miesięcy, wniosek miał tylko kilka stron, jednak wymagania były mocno wyśrubowane. Teraz firmę prowadzę już 18 miesięcy, sprawę z urzędem pracy mam szczęśliwie zamkniętą i rozliczoną. Mimo mnóstwa utrudnień po drodze, warto jednak starać się o dotację – w końcu to pieniądze z naszych podatków…Błażej Morgała, AB Promotions

7. Powiatowa Rada Rynku pracy może zablokować dotację z UP

Rady rynku pracy to organ opiniująco – doradczy dla starosty powiatu lub – w przypadku Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – dla marszałka. Okazuje się, że Powiatowa Rada Rynku Pracy może zrobić więcej złego niż dobrego. Mogą na przykład zakwestionować przyznawanie dotacji na mobilne usługi fryzjerskiej. Pomimo, że w mieście A takie dotacje z UP się przyznaje, to w mieście B już nie.

powiatowa rada rynku pracy - dotacja z up
Dotacja z Urzędu Pracy może być uzależniona od decyzji PRRP

Lobby fryzjerów stacjonarnych może przekonać Radę do wydania opinii zabraniającej przyznawania dotacji na salony mobilne. Oczywiście pod pozorem dbania o wolną konkurencję. Tym samym dotacja z Urzędu Pracy przestaje być przedmiotem budującym innowacyjność, a staje się przedmiotem utrzymującym skostniałość i kolesiostwo.

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Dotacja z UP

„Praktyczny poradnik dla pracodawców”
Zobacz w księgarni

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.


Większość informacji o dotacji z Urzędu Pracy w Twoim mieście znajdziesz w regulaminie na stronie Twojego urzędu. Twoim obowiązkiem jest ten regulamin przeczytać, a gdy nasuną się pytania – śmiało pisz :)

Powodzenia!

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Łukasz LUK Chrząszcz

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Łukasz LUK Chrząszcz

30
Dodaj komentarz

avatar
22 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
MdziaOla TMaja StachowskaŁukasz DziechPaulix Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Rysiek z Klanu
Gość
Rysiek z Klanu

Czyli żeby kupić auto i zostać taksówkarzem nie mam szans? Super…

Luk
Gość

No niestety, taki urok dotacji. Dyskryminacja pełną gębą, ale co zrobić?

bzd146
Gość
bzd146

… mój kolega kupił sobie z dofinansowania auto i jeździ na taxi w Łodzi. doczytaj warunki przyznania dofinansowania a nie wprowadzaj innych w błąd,.

bzd146
Gość
bzd146

Mój kolega wziął dotacje na auto i jeździ na Taxi po Łodzi, jedynie na Ubera nie weźniesz ;)
a Ty Luk gamoniu nie wprowadzaj innych w błąd.

Olaf
Gość
Olaf

Łukaszu, wszystko w artykule się zgadza oprócz jednego – mając dotację jak najbardziej można zawierać wszelkiego rodzaju umowy z wyjątkiem umowy o pracę. Umowy o dzieło, zlecenie jak najbardziej są dopuszczalne.

HDTeacher
Gość
HDTeacher

„odkupienie środków
trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą
działalność jak Ty w tym samym miejscu, w którym Ty ją chcesz prowadzić” – jak ten podpunkt ma się do wykupienia licencji franczyzowej? Czy dofinansowanie obejmuje taki wydatek?

Alejandro
Gość
Alejandro

Czy pieniądze można wydawać przed zarejestrowaniem firmy (prywatnie) czy dopiero po?

Panna Joanna
Gość

Czy zatrudnienie na zasadach współpracy B2B po otrzymaniu dotacji wchodzi w grę? Jest to współpraca… więc wnioskuję, że tak, ale wolę się upewnić.

Big Beat
Gość
Big Beat

prosze o odpowiedz? Czy mozna dorabiac na b2b? kontrakt?

Celina Suwałowska
Gość
Celina Suwałowska

Czy ktoś kompetentny może odpowiedzieć? :)