Dotacja z Urzędu Pracy 2024 w 7 prostych krokach

dotacje z urzędu pracy na otwarcie firmy

Jeśli chcesz pozyskać dotację z Urzędu Pracy na otwarcie firmy, to ten artykuł pokaże Ci jak przygotować się i zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024 roku.

Dotacja z Urzędu Pracy to ok. 47 tys. złotych. Biorąc dofinansowanie z Urzędu Pracy lub UE, przez pierwszy rok nie możesz podjąć zatrudnienia. Rozważ wszystkie „za i przeciw” dotacji. Alternatywą jest wzięcie kredytu.

Kredyt trzeba zwrócić, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to możesz jednocześnie prowadzić biznes i pracować. Na rynku jest mnóstwo kredytów dla osób, które chcą otworzyć firmę. Nie wiesz który wybrać? Ranking kredytów na otwarcie firmy wskazuje, że obecnie jedną z najlepszych ofert ma BNP Paribas. Wystarczy, że wypełnisz wniosek (wpisz e-mail, nr telefonu) i zaczekasz na telefon od konsultanta. Wypytaj go o wszystko, to nic nie kosztuje!

Jeśli jednak na rozruch działalności wystarczy Ci ok. 47 tysięcy złotych i jesteś w stanie poczekać na ogłoszenie przez UP naboru wniosków, to poniżej masz opisane kroki, jakie musisz wykonać.

Przejdź do wybranego tematu:

 1. Cechy dotacji z Urzędu Pracy
 2. Krok 1 – sprawdź dla kogo dotacja z UP
 3. Krok 2 – spełnij warunki przyznania dotacji
 4. Krok 3 – zobacz, co można kupić z dotacji
 5. Krok 4 – zapoznaj się z kartą oceny wniosku
 6. Krok 5 – nabór wniosków na dotację
 7. Krok 6 – wypełnij wniosek o dotację z UP
 8. Krok 7 – skompletuj wymagane dokumenty
 9. Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności – porady i uwagi
 10. Dotacja z Urzędu Pracy – opinie i ocena

CECHY DOTACJI Z URZĘDU PRACY

1. Bezzwrotna

To oznacza, że jeśli poprowadzisz działalność gospodarczą przez wymagany czas (przeważnie rok), to nawet jeśli biznes nie wyjdzie to nie będziesz musiał zwracać pieniędzy.

2. Wymaga wkładu własnego

Poziom wkładu własnego zależy od konkretnego urzędu pracy. Czasami w regulaminie wkład własny nie jest wymagany, ale pamiętaj że warto go mieć. Chociażby w symbolicznej kwocie. Dzięki temu urzędnicy mogę Cię wyżej ocenić.

3. Nie przewiduje wsparcia pomostowego

Dlatego postaraj się wcześniej odłożyć pieniądze na koszty stałe – przede wszystkim ZUS. Przynajmniej na pierwsze 2-3 miesiące, podczas których z płynnością finansową firmy może być różnie.

4. Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Kwota dotacji z UP zmienia się z roku na rok. Wysokość dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi max. 6-ciokrotność tego wynagrodzenia. Obecnie (stan na styczeń 2024) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi ok. 7824 zł. Zatem w 2024 roku maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 47.000 zł. Nie mniej jest to maksymalna kwota – każdy Urząd może przeznaczyć mniejsze kwoty na dotacje.

Co ciekawe, jest to kwota maksymalna, zatem różne urzędy mogą mieć rożne kwoty dotacji. Wnioskować możesz o maksymalną pulę środków, a jeśli nie potrzebujesz aż tylu pieniędzy to we wniosku wpisz mniejszą kwotę.

5. Ogranicza wybór formę działalności

Z dotacji z Urzędu Pracy nie możesz otworzyć spółki. Żadnej – ani spółki z o.o. ani cywilnej. Wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, w przypadku dotacji z UE można założyć spółkę cywilną. Jeśli masz możliwość ubiegania się o dotację z UE, to rozważ tę alternatywę dotacji z UP.

Jeśli jesteś już pewny, że chcesz starać się o dotację z Urzędu Pracy, to poniżej opisałem 5 kroków w drodze do otrzymania pieniędzy. W napisaniu artykułu pomógł mi Błażeja Morgała, który z dotacji z Urzędu Pracy otworzył dobrze prosperującą agencję reklamową AB Promotions.

Dotacja z Urzędu Pracy
Dotacja z Urzędu Pracy

KROK 1. DLA KOGO DOTACJA Z URZĘDU PRACY

Aby w ogóle myśleć o dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy musisz spełniać szereg wymogów formalnych. W regulaminie urzędu pracy te wymagania mogą prezentować się następująco*:

 • status osoby bezrobotnej, czyli musisz być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy;
 • w ciągu ostatniego roku nie mogłeś odmówić przyjęcia na staż i nie odrzucić oferty pracy;
 • nie masz zawieszonej działalności gospodarczej;
 • nie dostałeś pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej;
 • przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś firmy;
 • w ciągu ostatnich 2 lat nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie złożyłeś do innego Urzędy Pracy wniosku o dotację;
 • nie jesteś objęty zajęciami sądowymi;
 • posiadasz uregulowane zobowiązania cywilno-prawne;
 • w ciągu ostatniego roku nie zostałeś zwolniony z pracy z Twojej winy;
 • nie musiałeś zwracać środków Funduszu Pracy;
 • posiadasz doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje w obszarze w którym chcesz otworzyć działalność gospodarczą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
 • nie zamierzasz podjąć tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w ciągu ostatnich 2 lat;

*wymienione warunki mogą się różnić w zależności od regulaminu dotacji w danym Urzędzie Pracy. Dotacja z UP może być przyznana „hobbystom” bez doświadczenia zawodowego, o ile przewiduje to regulamin dotacji z Urzędu Pracy.

UWAGA! Czasami pojawia się pytanie, czy będąc na działalności nierejestrowanej mogę ubiegać się o dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Odpowiedź jest pozytywna – tak.

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie, działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi to możemy zrobić następny krok.

KROK 2. WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI Z UP

1. Wniosek musisz złożyć do właściwego Urzędu Pracy

Właściwy Urząd Pracy to ten, pod który podlega Twoje miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce gdzie chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą. Przeczytaj jak napisać wniosek o dotację z Urzędu Pracy i zrób to dobrze.

2. Dotacja z UP musi zostać zabezpieczona przez poręczycieli

Zdobycie poręczyciela to jedna z trudniejszych spraw, z którymi przyjdzie Ci się sprostać. Musisz znaleźć dwie osoby, które poręczą za Ciebie. To znaczy jeśli Twoja firma padnie przed końcem 12 miesięcy, to poręczyciele oddadzą Urzędowi Pracy całą Twoją dotację. UP daje również możliwość innej formy zabezpieczenia dotacji, np. gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku lub weksla (aval) w którym potrzeba jednego poręczyciela. 

3. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń

Rzadziej w formie konkursu – co powinno być normą. Zatem nie ma się co ociągać w składaniu papierów i czekać na ostatni dzień.

4. Jesteś zobligowany do korzystania z innych form aktywizacji zawodowej

Jeśli urzędnik znajdzie Ci ofertę pracy albo szkolenia, to nie możesz odmówić. Pomimo starania się o dotację! Możesz jedynie namówić go, aby zaczekał z tym cyrkiem do ogłoszeniem wyników naboru.

Cała procedura przyznawania dotacji jest mocno skomplikowana i momentami żenująco śmieszna. Z tytułu takich chorych przepisów musiałem być zarejestrowany jako bezrobotny minimum 2-3 miesiące. Mimo że informowałem w urzędzie pracy o moich planach podjęcia własnej działalności za środki z dotacji, dostałem 2 oferty pracy w tym czasie. Skierowany do pracodawcy musiałem się tłumaczyć dlaczego nie chcę u niego pracować…Błażej Morgała, AB Promotions

Warto wiedzieć wcześniej, że jeśli uda Ci się zdobyć dotację to:

 • nie możesz podjąć zatrudnienia przez następny rok – w grę wchodzi umowa zlecenie lub o dzieło, ale przejrzyj dokładnie regulamin dotacji z UP gdyż mogą się różnić;
 • będziesz prowadził firmę przez następny rok i nie zamkniesz jej ani nie zawiesisz;
 • planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona na terenie powiatu X (na którym działa Twój UP) lub okolicznych miast.

Regulamin poszczególnych Urzędów Pracy może różnić się od siebie, o czym wspominałem już w artykule na temat stażu z Urzędu Pracy. Jeśli spełniasz wymagania postawione przez Twój UP, to teoretycznie zostaje Ci tylko czekać na nabór wniosków.

dotacja z urzędu pracy - szkolenie
Zanim otrzyma się dotację z UP, warto przejść darmowe szkolenie

KROK 3. DOTACJA Z URZĘDU PRACY – CO MOŻNA KUPIĆ

Za dofinansowanie z Urzędu Pracy możesz:

 • kupić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,
 • zakupić oprogramowanie,
 • zareklamować się (w tym zrobić stronę), ale tylko do kwoty 2000 złotych,
 • kupić towar handlowy, ale tylko za 50% wartości dotacji,
 • wyremontować lokal, ale tylko do 30% wartości dotacji,
 • skorzystać z płatnej pomocy prawnej lub konsultacji, ale tylko do kwoty 1000 złotych.

Jeśli nie masz wielkich wydatków materialnych, to 1000 złotych z ostatniego punktu możesz na przykład przeznaczyć na konsultacje z biurem rachunkowym. I dogadać się, że w zamian za to przez pół roku nie będziesz musiał płacić za usługi księgowe.

Pieniędzy z dotacji nie możesz wydać na:

 • handel obwoźny i akwizycję – to pokazuje, że w UP tkwią mentalnie w latach 90, gdy co drugi handlarz sprzedawał noże i kawę po blokach, a Cyganie dywany.
 • zakup środka transportu – nie możesz kupić samochodu z dotacji z UP;
 • zakup pojazdów jako towaru handlowego;
 • remont Twojego domu, w którym planujesz mieć firmę;
 • zakup komórki;
 • wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi;
 • udziały w spółkach;
 • podatki, ZUS, koncesje, opłaty wynajmu lokalu, media;
 • wybudowanie ani zakup ziemi i nieruchomości;
 • ubezpieczenia;
 • stworzenie łącza telefonicznego;
 • zakup w ramach leasingu;
 • pokrycie kosztów transportu i wysyłki;
 • inne zakupy niezwiązane z zakresem prowadzonej działalności;
 • odkupienie środków trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą działalność jak Ty w tym samym miejscu, w którym Ty ją chcesz prowadzić;
 • koszty projektów adaptacji lokalu;
 • szkolenia;
 • działalność związaną z wynajmem;
 • zakup środków od współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą.

Musisz się pogodzić, że niektórych firm z dotacji z urzędu pracy po prostu nie otworzysz.

Dotacja na sklep internetowy i stronę www

Do 2016 roku mogłeś z pieniędzy z dotacji otworzyć sklep internetowy i sprzedawać online. Był to jakiś powiew świeżości w tej instytucji. Niestety, od 2016 roku już nie możesz. Dotacje na stronę internetową zostały wstrzymane, no chyba że otworzysz dodatkowo sprzedaż stacjonarną.

Dotacja na sklep internetowy czy też na samą stronę internetową – bo przecież strona też może przynosić dochody, jest obecnie niemożliwa. Istnieje jednak sposób, aby dostać pieniądze na ten cel. Wystarczy, że uruchomisz sprzedaż stacjonarną w magazynie (wszak odbiór osobisty jest zaletą sklepu online), a po 2 latach jeśli stwierdzisz, że ne chcesz sprzedawać stacjonarnie, to zamkniesz odbiór osobisty.

dotacja na stronę internetową

KROK 4. ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ OCENY WNIOSKU

Może to trochę niewłaściwie zabrzmi, ale przed napisaniem wniosku warto zapoznać się z kartą oceny. Urzędy tak samo jak edukacja są państwowe, a więc standardowo nie oceniają Twojej kreatywności i zdolności przedsiębiorczych, lecz wpisanie się w klucz.

Poniżej siedem kryteriów, które Urząd Pracy bierze pod uwagę przy ocenie wniosku (obok maksymalna liczba punktów za poszczególne kryteria – łącznie jest ich do zdobycia 70):

1. Czas, jaki jesteś na bezrobociu – 5 pkt

Im dłużej jesteś bez pracy, tym dla urzędników stajesz się lepszym kandydatem na dotację.

2. Który raz zakładasz firmę – 1 pkt

Jeśli pierwszy raz, to masz 1 pkt. Jeśli drugi to masz 0 pkt. Doświadczenie w prowadzeniu biznesu dla urzędników się nie liczy.

3. Jaką firmę chcesz otworzyć – 9 pkt

 • produkcyjna – 9 pkt,
 • usługowa – 6pkt,
 • produkcyjno-handlowa i usługowo-handlowa – 5pkt,
 • handlowa – 4pkt,
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne – 2pkt,
 • handel odzieżą używaną – 1pkt.

Zgodzę się, że najwięcej punktów powinno iść dla śmiałków, którzy za +/- 20k chcą otworzyć produkcję. Ale dlaczego tak nisko ceni się usługi fryzjerskie? W moim mieście fryzjerzy trzymają się mocno, a więc jest to biznes w miarę pewny. Swoją drogą, dzielenie biznesów na lepsze i gorsze? Przecież każdy biznes może upaść, ale też każdy może odnieść sukces!

4. Twoje kwalifikacje i doświadczenie w branży – 37pkt

Jeśli w firmie chcesz realizować swoją pasję i nie masz udokumentowanego doświadczenia i kwalifikacji, to postaraj się chociaż o odbycie jakichś szkoleń potwierdzonych dokumentem! W innym razie, jako nauczycielka biologii, która świetnie gotuje i dostała się do finału Master Chefa masz małe szanse na dotację z UP na otwarcie firmy w gastronomii.

5. Analiza finansowa i wkład własny – 5pkt

Najważniejsze kryterium powodzenia biznesu, a więc analiza finansowa przedsięwzięcia jest dla urzędu pracy warta 5 pkt na 70. W tym jeszcze punkt za wkład własny!

Wiele spośród udanych start up-ów opartych na czystej ekonomii nie miałoby szans na dotację z UP. I odwrotnie – wiele pomysłów z kosmosu nie popartych żadnymi liczbami ma szansę na dofinansowanie z urzędu pracy.

6. Jak daleko jesteś w przygotowaniu działalności – 9pkt

Liczą się tutaj:

 • kontakty z przyszłymi dostawcami – umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy,
 • realność powodzenia biznesu w przyszłości,
 • rozeznanie na rynku – przewidywane metody dotarcia do odbiorców oraz popyt i podaż na rynku na planowaną działalność,
 • działania marketingowe.

7. Adres prowadzonej działalności – 4pkt

Jeśli będziesz prowadził firmę na terenie podległym pod Twój urząd pracy to dostaniesz 4 pkt, a jeśli nie to zero. Zapewne chodzi tu o to, żebyś poprawił statystyki urzędników w danym urzędzie – a nie u konkurencji.

Aby Twój wniosek został pozytywnie zaopiniowany musisz uzbierać co najmniej 36 punktów. Teraz musisz się przyłożyć do napisania wniosku pod podany klucz.

KROK 5. NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ

Informacja o terminie naboru wniosków pojawia się zazwyczaj na stronie internetowej Urzędu Pracy. Warto więc śledzić stronę na bieżąco a najlepiej zapisać się na newsletter. Wówczas informacje będą przychodziły Ci na e-mail. Czasami również miejskie portale publikują informacje z urzędów pracy o naborze wniosków.

Zamiast biernie czekać na ogłoszenie terminu naboru, o wiele korzystniej dla Ciebie jest już teraz taki wniosek wypełnić. Jest to czynność, na którą musisz poświęcić trochę czasu, a czas od ogłoszenia przez UP naboru wniosków a naborem może czasami wynieść tylko kilkanaście dni!

KROK 6. WYPEŁNIJ WNIOSEK O DOTACJĘ Z UP

Wniosek znajdziesz na stronie swojego Urzędu Pracy. Pokrótce omówię, co się w nim znajduje i na co powinieneś zwrócić uwagę.

Wniosek na otrzymanie dotacji z UP składa się z trzech części:

1. Dane wnioskodawcy

Nie ma tutaj nic, czego byś nie wiedział. Przygotuj dowód osobisty, nr NIP i nr rachunku bankowego. Pozostałe informacje powinieneś znać na pamięć (e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko…).

2. Opis planowanego przedsięwzięcia

Ustalasz ile chcesz dostać pieniędzy oraz gdzie, kiedy i jaki biznes będziesz prowadził (kody PKD znajdziesz tutaj). Ponadto spisujesz pozwolenia jakie potrzebujesz do otwarcia działalności (koncesje, licencje itp.), opisujesz każde doświadczenie i kwalifikacje związane z branżą. Charakteryzujesz profil Twojej przyszłej firmy, Twoich potencjalnych klientów, konkurentów i dostawców. Opisujesz powody dla jakich chcesz otworzyć firmę i piszesz plan marketingowy firmy.

3. Analiza finansowa

W tym miejscu wypisujesz, na co chcesz wydać pieniądze. Pamiętaj o dostosowaniu się do procentowego podziału środków, o którym pisałem w czwartym kroku! W kosztorysie podajesz ceny brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

Charakterystyka ekonomiczno-finansowa polega jedynie na określeniu planowanych przychodów i kosztów (miesięcznych i rocznych), a także obliczenia dochodu i zysku firmy. We wniosku jest to bardzo fajnie opisane, nie będziesz miał z tym problemów.

Sprawdź przed otwarciem firmy
1. Konto firmowe + otwarcie firmy – mBank firma i konto
2. Kredyt gotówkowy BNP Paribas – do 200 tys. zł na otwarcie firmy
3. Telefony firmowe w PLAY – od 43 zł brutto
4. Konto osobiste dla JDG – 100% darmowe w BNP Paribas

KROK 7. DOTACJA Z URZĘDU PRACY – WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku musisz dołączyć szereg dokumentów. Większość tych oświadczeń możesz pobrać stąd. Są to:

 • oświadczenie wnioskodawcy  m.in. o tym, że nie podejmiesz zatrudnienia w okresie roku od założenia firmy, nie otrzymałeś wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy, nie byłeś karany itp. Wszystkie te oświadczenia znajdują się na jednej kartce,
 • oświadczenie o pomocy de minimis i formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadanym wkładzie własnym,
 • oświadczenia dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia (np. weksel aval – wystarczy 1 poręczyciel),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym będziesz prowadził firmę lub oświadczenie właściciela o możliwości korzystania z lokalu. Ten dokument musisz dołączyć tylko wtedy, gdy starasz się o pieniądze na remont lokalu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (robisz kserokopie i na każdej piszesz, że jest zgodna z oryginałem).

DOTACJA Z UP NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2024 – PUŁAPKI I UWAGI

1. Przetestuj biznes przed otwarciem

Oprócz wspomnianego wcześniej biznesplanu, polecam przeprowadzić symulację działalności – zdobyć pierwszych klientów przed otwarciem firmy. Powinieneś wysondować popyt na produkty i usługi przyszłej firmy. Tak, aby po jej otwarciu od razu przejść do sprzedawania.

Jeden z moich znajomych, który prowadzi firmę z dotacji z UP postąpił dokładnie w ten sposób. Rozruszał firmę (zdobył klientów, stronę www, podwaliny pod biznes) przed jej formalnym otwarciem, a gdy już wiedział że pomysł wypali, postarał się o dotację z Urzędu Pracy.

2. Bądź przygotowany i nie poddawaj się

Dotacja z Urzędu pracy to temat na styczeń-marzec. Pieniądze w urzędach są dostępne przeważnie na początku roku. W trzecim kwartale jeśli jest nabór wniosków, to tylko w przypadku gdy urząd dostanie dodatkowe środki z ministerstwa. W czwartym kwartale środków już praktycznie nie ma.

Jeśli nie uda Ci się otrzymać dotacji, a tym bardziej jeśli nie widzisz podstaw abyś miał jej nie dostać, to poproś o wskazanie błędów i sposobu, jak je możesz poprawić. Najlepiej od razu podejdź do dyrektora Urzędu Pracy i rozmawiaj z nim. Możesz składać wniosek o dofinansowanie do skutku.

3. Dotacja z UP a zwrot VAT

Temat mi nieznany i pewnie jeśli ktoś się o tym dowie, to będzie już po fakcie. Oddaję głos Błażejowi:

Musiałem zwrócić do urzędu bodajże 1400 zł VAT, bo od początku jestem na tej formie opodatkowania. Zwrot wynosił niemal 10% dotacji (dostałem 17 300 zł brutto), więc nie powiem – bolało :) Da się to obejść – faktury wystawiane na mnie prywatnie nie były brane pod uwagę, o czym niestety nie wiedziałem przy zakupie sprzętów i w sumie większość faktur była na firmę. Ogólnie sumując otrzymałem 2300 zł zwrotu podatku z US, a 1400 z tego należało zwrócić do PUPu. Błażej Morgała, AB Promotions

4. Biurokracja i formalności

Jak pamiętasz z wcześniejszej wyliczanki pt. na co nie można wydawać pieniędzy z dotacji z UP, jedną z nich były koszty wysyłki.

Po otrzymaniu dotacji pojawił się również problem rozliczeń ze sprzedawcami – uprzedzam, że koszty wysyłek nie mogą być ujęte na fakturach, a zapłatę najlepiej realizować z góry przelewem lub gotówką. Miałem sytuację, gdy po 3 miesiącach od zakupu urząd nie zaakceptował jednej faktury płatnej za pobraniem, gdyż brakowało potwierdzenia otrzymania zapłaty przez sprzedawcę.Błażej Morgała, AB Promotions

5. Bądź przygotowany na kontrolę

Urząd Pracy w dowolnej chwili może zadzwonić do Ciebie z informacją, że w danym dniu będzie przeprowadzona kontrola. Musisz wówczas udostępnić wszystkie dokumenty i pokazać zakupione sprzęty. Bywały historie, że ludzie musieli zwracać pieniądze, ponieważ w opinii urzędników „zakupiony z dotacji sprzęt nie był niezbędny do rozpoczęcia działalności”.

6. Ile czasu minie, zanim dostaniesz pieniądze z urzędu?

Zapewne interesuje Cię, kiedy dostaniesz dotację na swoje konto. A’propos konta – najpopularniejszym kontem wśród młodych osób zakładających firmę jest Konto w Nest Banku – posiada szereg narzędzi pomocnych w prowadzeniu firmy, księgowość, statystyki i inne – wniosek wypełnisz online w tym miejscu. Polecam też sprawdzić ranking najlepszych kont firmowych.

Osobiście mam kilku znajomych, którzy otrzymali dotacje z różnych programów PUPu. Jeden z nich trafił pechowo na program, który wymagał kilkunastu godzin kursów przedsiębiorczości oraz wypełnienia biznes planu (łącznie przygotował nieco ponad 50 stron). Całość w jego przypadku trwała niemal rok – w tym czasie spokojnie zarobiłby pieniądze, które otrzymał z dotacji.

Mnie udało się załatwić całość w 5 miesięcy, wniosek miał tylko kilka stron, jednak wymagania były mocno wyśrubowane. Teraz firmę prowadzę już 18 miesięcy, sprawę z urzędem pracy mam szczęśliwie zamkniętą i rozliczoną. Mimo mnóstwa utrudnień po drodze, warto jednak starać się o dotację – w końcu to pieniądze z naszych podatków…Błażej Morgała, AB Promotions

7. Powiatowa Rada Rynku pracy może zablokować dotację z UP

Rady rynku pracy to organ opiniująco – doradczy dla starosty powiatu lub – w przypadku Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – dla marszałka. Okazuje się, że Powiatowa Rada Rynku Pracy może zrobić więcej złego niż dobrego. Mogą na przykład zakwestionować przyznawanie dotacji na mobilne usługi fryzjerskiej. Pomimo, że w mieście A takie dotacje z UP się przyznaje, to w mieście B już nie.

powiatowa rada rynku pracy - dotacja z up
Dotacja z Urzędu Pracy może być uzależniona od decyzji PRRP

Lobby fryzjerów stacjonarnych może przekonać Radę do wydania opinii zabraniającej przyznawania dotacji na salony mobilne. Oczywiście pod pozorem dbania o wolną konkurencję. Tym samym dotacja z Urzędu Pracy przestaje być przedmiotem budującym innowacyjność, a staje się przedmiotem utrzymującym skostniałość i kolesiostwo.

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


DOTACJA Z UP – OCENA I OPINIE

Dotacja z Urzędu Pracy to szansa na rozruszanie firmy w początkowym fazie. To szansa na otwarcie działalności, gdy nie masz wystarczających środków. Warto mieć jednak na uwadze, że zdobycie samej dotacji z UP może nie wystarczyć. Zawsze warto mieć na koncie oszczędności, które mogą pomóc.

Opinie o dotacji z Urzędu Pracy są różne. Negatywne opinie wynikają z kilku przyczyn:

 1. Pomysł na biznes nie może zostać dofinansowany z uwagi na Regulamin.
 2. Nie udało się zdobyć poręczyciela.
 3. Nie udał się przekonać urzędników do swojego pomysłu.
 4. Pomysł na biznes okazał się chybiony i nie wytrzymał próby czasu.

Na drugim końcu są opinie pozytywne o dotacji, które wypowiadają osoby, którym się powiodło. Takich ludzi nie jest mało. Dotacja z UP choć niewielka, może pomóc rozruszać biznes na początkowym etapie.

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Dotacja z UP

„Praktyczny poradnik dla pracodawców”
Zobacz w księgarni

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.


Większość informacji o dotacji z Urzędu Pracy w Twoim mieście znajdziesz w regulaminie na stronie Twojego urzędu. Twoim obowiązkiem jest ten regulamin przeczytać, a gdy nasuną się pytania – śmiało pisz :)

Powodzenia!

Zleć wykonanie strony internetowej

Prosta strona Twojej firmy

od 2499 zł

Profesjonalna strona Twojej firmy

od 3999 zł

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 23 Average: 4.6]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

53 thoughts on “Dotacja z Urzędu Pracy 2024 w 7 prostych krokach

 1. Otrzymałem dofinansowanie w 2013r. Przez jaki czas należy przechowywać dokumentację związaną z uzyskaniem dofinansowania z UE?

 2. Dotacje to totalna katastrofa. Należy mieć poręczycieli którzy mają min. 4tys. lub jednego 5tys dochodu z jednego źródła. Rzeczywistość jest taka że straciłem miesiąc czasu na znalezienie kogoś w rodzinie z takimi dochodami i nikt takich nie ma. Szukanie poza w tych czasach to strata czasu. Dotacje są ale nie osiągalne dla tych co nie mają w bliskim otoczeniu osób z takimi zarobkami. Pytam się po co tak utrudniać ludziom życie czy osoba z najniższą krajową nie jest godna poręczenia???? Lepiej już wyjąć ze skarpety parę groszy i założyć sobie działalność bez tej zbędnej biurokracji.

 3. A lepiej Twoim zdaniem starać się o dotacje z Urzędu Pracy czy z programów UE, jeśli chodzi o planowanie założenia marki biżuterii?

 4. Przepis art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie wykonawcze2, nie wyłączają możliwości przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli działalność tę zamierza on prowadzić w ramach spółki cywilnej.

  Teoretycznie jest więc to możliwe, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioskodawcą nie może być sama spółka cywilna, z uwagi na to, że status bezrobotnego może przysługiwać tylko osobie fizycznej. Tak więc w sytuacji, gdy utworzenie spółki cywilnej planują dwie osoby bezrobotne, wniosek o pieniądze z urzędu pracy „na firmę”, powinien złożyć oddzielnie każdy przyszły wspólnik. Należy przy tym pamiętać, że spółka cywilna nie może być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dlatego aby prowadzić działalność, każdy wspólnik z osobna musi zostać wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. sprzedałem udziały w sp. z o.o. w której też byłem prezesem czy mogę starać się o dotację z urzędu na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 6. Taka dotacja to super sprawa. Problem taki że u mnie w mieście bardzo szybko wie rozchodzą bo pula jest dość mała. Na szczdczęście udało mi się dostać dofinansowanie ze środków unijnych, różni się to tym, że oprócz jednorazowej wpłaty zbliżonej do tej z UP dostałem dodatkowo wsparcie pomostowe na pół roku.

 7. Dzień dobry. Myślę o pozyskaniu dofinansowania, mam pytanie czy jeśli otworze działaność gospodarczą na którą będę miała dofinansowanie to czy w ciągu roku mogę otworzyć kolejna firmę już bez dofinansowania i prowadzić obie ? Jeśli chodzi o dofinansowanie chcę je pozyskać na wyposażenie mobilnego gabinetu kosmetycznego, a w planach mam jeszcze hurtownie kosmetyczna. Czy mogę ją otworzyć przed upływem roku ?

 8. Czyli jest wymóg abym otwierał działalność na terenie danego PUP? Na początku artykułu , że tak ,a później przy punktacji , że przyznają za to punkty? Mam na myśli lokal gastronomiczny

 9. Wielokrotnie skladalem wniosek do UP o dotacje na otwarcie wlasnej dzialalnosci gospodarczej. Niestet ywiecznie spotykalem się z odmową albo informacją iż nie mają pieniędzy hahaha :D mam wyzsze wyksztalcenie i wiek poniżej 30 lat a ich obecne programy są dla osób po 30r zycia z wyksztalceniem podstawowym

 10. Witam. Mam pytanie odnośnie kroku 1 i spełnienia wymogów: w ostatnim pkt”nie zamierzasz podjąć tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w ciągu ostatnich 2 lat” – Jeżeli byłam do tej pory nauczycielem języka angielskiego (zatrudnionym na umowie zlecenia w przedszkolu) i chcę otworzyć działalność polegającą na nauczaniu języka angielskiego to spełniam wymóg czy nie?
  Pozdrawiam

  1. Ogólnie to warto skorzystać z tego typu wsparcia. Środki można przeznaczyć na sprzęt czy oprogramowanie, które szczególnie na początku jest mocno kosztowne

 11. Chcę otworzyć działalność usługi elektryczne spełniam warunki w PUP Wrocław otrzymałem informację że wszystkie środki zostały przekazane na tarczę i w związku z tym nie będzie dotacji czy mam zwracać się z zapytaniem pisemnym czy są inne możliwości
  Pozdrawiam

  1. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT ( tzn. masz opodatkowaną sprzedaż ale jednocześnie od sumy VAT z faktur sprzedaży odliczasz sumę VAT z faktur zakupu ) to zaprezentowane stanowisko jest jak najbardziej sensowne i zgodne z prawem. VAT zwracasz bo trudno, byś korzystał podwójnie.
   Przykład:
   sprzedaż 5000 netto + 23% VAT czyli 5000,00 przychód + 1150,00 VAT
   zakup (koszty) 3500 netto + 23%VAT czyli 3500,00 koszty + 805,00 VAT
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   różnica 345,00

   Gdybyś nie miał prawa odliczyć VAT to do urzędu skarbowego wpłacasz 1150, a w tym przypadku jedynie 345. Ale zwracasz odliczony VAT do PUP bo otrzymałeś go w dotacji. Można nie odliczać VAT i wtedy niczego nie zwracasz. Wystawione na siebie zamiast na firmę faktury nie uprawniają do odliczenia VAT dlatego niczego nie zwracasz. Jest jednak niebezpieczeństwo że PUP może nie uznać takiej faktury.
   Krystyna B.

 12. Mógłby mi Pan wskazać zapis który uniemożliwia dostanie dotacji z powodu zwolnienia z pracy z własnej winy? Nie umiem tego odszukać. Znalazłem tylko coś takiego „nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie”.

  1. Bardzo możliwe, dlatego pod listą wymogów jest gwiazdka z adnotacją: „te punkty nie obowiązują w każdym Urzędzie Pracy.”. W kilku miejscach w artykule jest napisane, aby przeczytać regulamin dotacji w macierzystym urzędzie pracy.

 13. a ja mam takie pytanie dotyczące tej odmowy odbycia stażu tudzież pracy jaką UP mi zaproponuje – załóżmy, że chcę się starać o dotacje, rezygnuję z ciepłej posady z firmie i rejestruję się jako bezrobotna. Czy wtedy, jeżeli zostanie mi zaproponowana posada będąca dla mnie nieodpowiednia bo zwyczajnie mam zbyt wysokie kwalifikacje na proponowane stanowisko – to mogę odmówić ? czy też muszę przyjąć absolutnie wszystko do Urząd zarządzi ? Orientuje się ktoś może?

  Pozdrawiam :)

 14. nie wiem jak to w waszych urzędach ja się zdziwiłam ostatnio otrzymując ulotkę z warunkami – między innymi ani grosza nie mogę wydać na remont lokalu w którym będzie prowadzona działalność.
  Ograniczenia wydatków np telefon do 100 zł, towary do dalszej odsprzedaży do 3000 zł . Trochę ręce opadają już przedbiegach…

 15. Witam a ja mam takie pytanie czy jeśli chce się starać o dofinansowanie w innym mieście niż jestem zameldowana to muszę się zarejestrować w urzędzie pracy w miejscu zameldowania czy w mieście w którym chce otworzyć firmę?
  Dziękuję z góry:)

 16. Witam
  Czy jest szansa na dofinansowanie do firmy z bezrobocia, jeśli poza spełnionymi warunkami nie było się zarejestrowanym w bezrobociu? Spotykam wiele opinii – jedni mówią tutaj o 3 miesiącach, a inni piszą, że można na drugi dzień od rejestracji ubiegać się o dofinansowanie.

 17. Witam LUK :) myślisz, że mam jakieś szanse na dotacje z tytułu otwarcia działalności jako AGENT UBEZPIECZENIOWY ?

 18. Czy ktoś z Państwa orientuje się czy za pieniądze z dotacji Urząd Pracy mogę zainstalować instalację LPG w samochodzie który będzie moim narzędziem pracy ?

 19. INFO z artykułu wprowadza w bład w pinkcie: 5. Bądź przygotowany na kontrolę :/ – Tylko wytłumaczę. Pieniędzy się NIE ZWRACA BO w czasie kontroli urzędnicy z PUP stwierdzili, że “zakupiony z dotacji sprzęt nie był niezbędny do rozpoczęcia działalności”. To nie jest prawda. Można zwracać dotację ALE GDY zakupiony sprzęt nie jest zgodny z wnioskiem, który złożyłeś i z umową z PUP. Najpierw jest zgoda PUP na konkretny sprzęt – akceptacja wniosku, umowa z PUP, potem przelanie dotacji na konto PRYWATNE żeby było lepiej a nie FIRMOWE, zakup sprzętu, kontrola, założenie działalności i kolejne kontrole. Ae ta pierwsza co do sprzętu, która zakłada, że kupiłeś konkretny sprzęt, na który wyrazili zgodę sami już na pierwszym etapie. Jak kupiłeś zamiast pralki z umowy – samochód to wtedy zwracasz bo nie kupiłeś sprzętu z listy z umowy, a nie że możesz zwracać całą dotację bo se od tak uznali jak napisane w artykule. To zupełnie inny etap. Pozdrowienia powodzenia :)

 20. Fajnie to przedstawiłeś, lecz formalności jest niestety nieco więcej. Trzy tygodnie temu przez to przechodziłam. Mi mocno w zdobyciu dotacji pomogła 1 świetna książka. Tytuł to Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę. Kto nie czytał to niestety może mieć pod górkę z dotacjami :) PS: Fajny blog :)

 21. A jesli rozwiazanie w pracy powstalo przez pracownika na mocy porozumienia stron czy lapie sie na dotacje?Zaznaczam ze zapisuje sie od up bo rowiazaniu umowy i skladma wniosek.

 22. Witam
  Mam pytanie odnośnie warunków :

  nie możesz podjąć zatrudnienia przez następny rok – żadna umowa zlecenie/o pracę/o dzieło w rok po otrzymaniu dotacji z UP nie wchodzi w grę;
  będziesz prowadził firmę przez następny rok i nie zamkniesz jej ani nie zawiesisz;
  planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona na terenie powiatu X (na którym działa Twój UP) lub okolicznych miast.

  Czy te warunki obowiązują tylko na terenie RP czy istnieje możliwość podjęcia pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy ?

 23. Super artykuł! Ja z mężem już jesteśmy na swoim :) Nam akurat pomogła 1 książka „Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę”. Tam autor fajnie się rozpisał co zrobić, by dostać te pieniądze z urzędu pracy :) I wbrew co słyszałam od znajomych nie trwało to jakoś długo.

 24. Witam. Chciałabym założyć działalność w innym mieście niż jestem zarejestrowana w UP. Czy orientuje się ktoś czy konieczne będzie tymczasowe zameldowanie na terenie na którym chciałabym otworzyć działalność?

  1. najlepiej zapytać w PUP, w którym chcesz skladać wniosek, bo znam dwie osoby, co tak robiły i jedna musiała mieć meldunek, a druga nie – odnoszę wrażenie, że każdy PUP rządzi się swoimi prawami ;)

 25. Artykuł bardzo przydatny i pomocny. Jednak warto sprawdzić jak to jest w „naszym” urzędzie. Ja składałam niedawno wniosek i jest mnóstwo różnic zarówno w ocenie wniosku (u nas max to 30 pkt i nie jest oceniany rodzaj działalności a np. stan lokalu, analiza SWOT i inne) jak i sposobie wydatkowania- można 20% kwoty przeznaczyć na marketing czyli praktycznie 2 razy więcej niż autor podaje. Dodatkowo u nas od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy mija około 1-2 miesiące. Oczywiście to nie wszystkie różnice. Ogólnie uważam, że trzeba się dobrze przygotować i zapoznać z regulaminem. Dodatkowo rzetelna ocena swojego pomysłu pozwala na zmniejszenie ryzyka zamykania DG zaraz po tym jak minie wymagany okres. Na 3 znane mi osoby, które otrzymały dotacje tylko 1 utrzymała działalność dłużej niż rok, chociaż i tak ostatecznie ją zamknęła. Pozdrawiam

   1. Zakładasz firmę a więc świadczysz usługi zgodnie z przyjętą klasyfikacją PKD. Dajmy na to otwarłaś firmę marketingową, a więc możesz świadczyć usługi marketingowe. Ale już żeby np. świadczyć usługi fryzjerskie musisz dopisać PKD. Czy możesz to zrobić? Zależy od umowy z UP.

 26. „odkupienie środków
  trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą
  działalność jak Ty w tym samym miejscu, w którym Ty ją chcesz prowadzić” – jak ten podpunkt ma się do wykupienia licencji franczyzowej? Czy dofinansowanie obejmuje taki wydatek?

 27. Łukaszu, wszystko w artykule się zgadza oprócz jednego – mając dotację jak najbardziej można zawierać wszelkiego rodzaju umowy z wyjątkiem umowy o pracę. Umowy o dzieło, zlecenie jak najbardziej są dopuszczalne.

   1. … mój kolega kupił sobie z dofinansowania auto i jeździ na taxi w Łodzi. doczytaj warunki przyznania dofinansowania a nie wprowadzaj innych w błąd,.

  1. Mój kolega wziął dotacje na auto i jeździ na Taxi po Łodzi, jedynie na Ubera nie weźniesz ;)
   a Ty Luk gamoniu nie wprowadzaj innych w błąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *