Faktoring dla firm [RANKING 2023] – co to jest i kiedy warto skorzystać?

faktoring dla firm

Faktoring dla firm jest korzystny, gdy kontrahenci oczekują wystawiania faktur z terminem płatności np. 30 dni lub zalegają z zapłatą.Faktoring dla firm to nowoczesne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. To dobry sposób na zatory płatnicze, powodujące problemy finansowe firmy bez winy przedsiębiorcy. W Polsce faktoring jest wybierany z każdym rokiem coraz częściej, głównie zamiast kredytu dla firmy.

Co to jest faktoring? – faktoring to wykup przez faktora (firmę świadczącą usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności (faktur) od faktorantów (np. od Twojej firmy) należnych od kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Faktor może świadczyć także dodatkowe usługi:  inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności itp.

FAKTORING DLA FIRM RANKING 2023 – TOP 3

Poznaj zestawienie najlepszych ofert firm faktoringowych dostępnych na polskim rynku. Faktoring dla firm jednoosobowych i transportowych to często jedyna opcja na płynność. Zobacz trzy najlepsze oferty w rankingu faktoringu i wybierz najlepszą dla swojej firmy.

1 miejsce
od 0,0833% za każdy dzień finansowania
tylko jedna opłata prowizyjna
200.000 zł
limit
Uwagi do faktoringu: brak stałych opłat, wysokość zaliczki 90% – 100% wartości faktury
Produkty: faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny (zakupowy) w ratach
OFERTA PROMOWANA!
2 miejsce
2,5% – 5%
prowizja
(za 30 dni finansowania należności)
250.000 zł
limit
Uwagi do faktoringu: zapłata za fakturę nawet w dniu jej wystawienia, brak badania zdolności kredytowej
3 miejsce
od 1%
prowizja
(50 zł za sfinansowanie 5000 zł)
150.000 zł
limit
Uwagi do faktoringu: bez posiadania zdolności kredytowej i stałych przychodów

RANKING FIRM FAKTORINGOWYCH 2023

Poniżej ranking firm faktoringowych, czyli oferty na finansowanie faktur dla firm. Zapoznaj się i podejmij decyzję, która pozwoli Ci wybrać najlepszą opcję.

1 miejsce
od 0,0466% dziennie
prowizja
100 tys. zł – 15 mln zł
limit
Produkty: Faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring odwrotny pod terminal płatniczy
OFERTA PROMOWANA!
2 miejsce
od 0,0833% za każdy dzień finansowania
prowizja
tylko 1 opłata prowizyjna
200.000 zł
limit
Uwagi do faktoringu: brak stałych opłat, wysokość zaliczki 90% – 100% wartości faktury
Produkty: faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny (zakupowy) w ratach
OFERTA PROMOWANA!
3 miejsce
od 1,99 zł
prowizja
(za sfinansowanie 100 zł na 30 dni)
do 250.000 zł
limit
Faktoring dla firm – uwagi: bez informowania kontrahenta
Bank Prowizja Limit
bd.
Uwagi do faktoringu: spłata faktur na raty
od 2,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł)
Uwagi do faktoringu: brak opłat za zerwanie umowy
od 0 zł
(do 30 tys. zł)
30.000 zł
Uwagi do faktoringu: decyzja na podstawie wyciągu bankowego
bd. 100.000 zł
Faktoring – uwagi: kalkulator, który wydaje decyzję i wypłaca pieniądze nawet w 5 minut
od 80zł
(za 1000 zł wypłaty)
50.000 zł
Faktoring – uwagi: możliwość wielokrotnych wypłat
Ranking firm faktoringowych:

 1. Opis faktoringu – ograniczenia i różnice
 2. Jak skorzystać z faktoringu – krok po kroku
 3. Koszty faktoringu dla firm
 4. Metoda kasowa zamiast faktoringu
 5. Rodzaje faktoringu
 6. Czy warto skorzystać z faktoringu? Plusy i minusy

Jak został stworzony ranking faktoringu?

Ranking faktoringów został oparty o obiektywne dane, takie jak koszty dla klienta, szerokość oferty, bonusy oraz subiektywne odczucia oparte na doświadczeniu.

Część ofert prezentowanych w powyższym rankingu to oferty promowane – te na żółtym tle. Z kolei część zawiera tzw. linki afiliacyjne. Jak one działają? Gdy wybierzesz najlepszą dla siebie ofertę i zakupisz produkt, będzie to oznaczało, że firma właśnie pozyskała klient.  Z tego tytułu niektóre firmy wypłacają prowizję. Część tej prowizji otrzyma dom mediowy, część tzw. firma afiliacyjna, część serwis Niepoddawajsie.pl. Wysokość takiej prowizji to zwykle kilkadziesiąt złotych. Dziękujemy za skorzystanie z rankingu w naszym serwisie.

Czas pomiędzy wystawieniem faktury a otrzymaniem środków za wykonanie usługi może być różny. Im dłuższy, tym gorzej dla Ciebie. Wystawienie FV powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpłynęła. W tym czasie może też wystąpić konieczność uregulowania innych należności: wynagrodzeń, opłat, mediów itp. Jeśli zdarza Ci się być w takiej sytuacji, z pomocą przychodzi usługa faktoringu.

OPIS FAKTORINGU

1. Ograniczenia

Większość firm jest otwarta na współpracę z przedsiębiorcami. Z usługi faktoringu mogą skorzystać duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, ale również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, freelancerzy, start-upy oraz wszelkiego rodzaju spółki, między innymi spółka z o.o.. Mimo to, niektóre firmy udzielającej faktoringu stosują ograniczenia. Np. Faktoria pisze na swojej stronie, że nie udziela faktoringu jeżeli:

 1. dwa pierwsze znaki kodu PKD przeważającej działalności gospodarczej równają się: 12 – produkcja wyrobów tytoniowych lub 92 – działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
 2. kod PKD przeważającej działalności gospodarczej równa się (01.70.Z – łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 38.12.z – zbieranie odpadów niebezpiecznych, 38.22.z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
 3. kod PKD działalności gospodarczej równa się: 07.21.z – górnictwo rud uranu i toru lub 20.51.z – produkcja materiałów wybuchowych, 20.11.z – produkcja gazów technicznych, 24.46.z – wytwarzanie paliw jądrowych, 25.40.z – produkcja broni i amunicji lub odpadów niebezpiecznych, 64.11.Z – działalność banku centralnego, 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, 64.30.Z – działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 64.91.Z – leasing finansowy, 65.20.Z – reasekuracja, 65.30.Z – fundusze emerytalne, 66.11.Z – zarządzanie rynkami finansowymi, 94.92.Z – działalność organizacji politycznych, 94.91.Z – działalność organizacji religijnych.

2. Różnica pomiędzy faktoringiem a kredytem

Główną różnicą pomiędzy faktoringiem a kredytem jest sposób dysponowania pozyskaną gotówką. Biorąc kredyt dla rozwój firmy, bank ocenia przeszłą działalność przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku faktoringu, cel na jaki zostaną przeznaczone pieniądze zależy wyłącznie od firmy. Faktor patrzy w przyszłość, nie sprawdza na co zostaną wydane środki, a przedsiębiorca ma pełną swobodę działania.

JAK SKORZYSTAĆ Z FAKTORINGU DLA FIRM? KROK PO KROKU

1. Umowa

Aby jak najszybciej dostać pieniądze za nieopłacone faktury, musisz zacząć od zawarcia umowy z faktorem. Umowa faktoringowa jest zawierana na czas nieokreślony, czym różni się od umów kredytowych zawieranych na zazwyczaj na rok. Nie musisz co roku odnawiać umowy, ale możesz ją wypowiedzieć zachowując okres wypowiedzenia określony w umowie.

co to jest faktoring
co to jest faktoring i jak działa?

2. Zabezpieczenie

Umowę z firmą faktoringową możesz podpisać naprawdę szybko. W przeciwieństwie do kredytu bankowego, ocena zdolności kredytowej nie ma tak wielkiego znaczenia. Liczy się to, czy historia obrotów Twojej firmy z kontrahentami jest pozytywna. To znaczy, czy nie występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Do umowy nie musisz też dodawać materialnych zabezpieczeń.

Podstawowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są: faktury (wierzytelności) i weksel. Weksel nie jest zawsze konieczny, a o jego wystawienie firma poprosi tylko wówczas, gdy wyczuje możliwość nieściągalności wynikłą z historii Twojej współpracy z kontrahentami. Dla faktora ważne jest również poinformowanie kontrahenta o faktoringu.

3. Obowiązek informacyjny

Musisz  powiadomić kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej i że wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na faktora. Od tego momentu płatności za faktury Twój kontrahent będzie kierował na konto faktora, a nie na Twoje. Co istotne, dla kontrahenta nie ma to w zasadzie znaczenia, komu płaci – nie rodzi to po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów. Znaczenie może mieć wówczas, gdy chciałby przedłużać termin płatności. Firma faktoringowa ma więcej czasu i narzędzi do ściągania długów niż przeciętny przedsiębiorca.

4. Opłacenie faktury przez faktora

Firma faktoringowa opłaci Twoją fakturę niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pierwsza wypłata jest nazywana zaliczką. Otrzymasz od 80% do 100% wartości brutto przesłanej faktury. Procent jest określony w umowie. Pozostałą część faktury zostanie przelana na Twój rachunek firmowy po uregulowaniu należności przez kontrahenta.

5. Opóźnienie w płatności faktury

Gdy Twój kontrahent nie zapłaci faktury w terminie, pracownik faktora skontaktuje się z nim, aby wyjaśnić przyczyny braku zapłaty. Jeśli opóźnienie jest dłuższe niż kilka dni, zostanie wysłane wezwania do zapłaty. Natomiast jeżeli kontrahent nadal nie płaci, faktor może zaproponować rozłożenie spłaty wierzytelności na raty. Jeżeli odbiorca będzie odmawiał płatności, faktor ma możliwość – na Twój wniosek – wszcząć windykację sądową.

UWAGA! Faktoring można wykorzystać wyłącznie na faktury, których czas płatności jeszcze nie minął. Nie jest to więc forma windykacji obecnych długów.

W ostateczności może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić faktorowi zaliczkę wypłaconą wcześniej za tę fakturę. Zwrot zaliczki odbywa się w formie potrącenia kwoty z kolejnej zaliczki. Dzięki temu nie musisz fizycznie zwracać pieniędzy. Taki system odróżnia faktoring od innych usług bankowych. Brak konieczności zwracania zaliczki występuje w faktoringu pełnym, który jest o wiele droższy. Warto wiedzieć, że niektóre programy do fakturowania posiadają automatyczną opcję faktoringu.

Jednym z najlepszych systemów do fakturowania online jest inFakt – tani i intuicyjny dla małych firm.

KOSZTY FAKTORINGU DLA FIRM

Zapewne to, co Cię najbardziej interesuje, to koszty takiej usługi. Ile wynoszą koszty ponoszone wobec faktora? Za faktoring płaci usługobiorca, czyli Twoja firma. Na łączny koszt faktoringu składają się następujące opłaty:

 • administracyjna – za rozpatrzenie wniosku i sporządzenie dokumentacji,
 • marża (koszty finansowania),
 • operacyjna,
 • od monitów, czyli przypomnień i ponagleń wysłanych do nabywców niepłacących terminowo,
 • od niewykorzystania obrotu, które zadeklarujesz przed podpisaniem umowy.

Wysokość opłat za faktoring jest uzależniona od wartości i ilości faktur, a także od długości okresu, na jaki wystawiona jest faktura. Faktoring dla firm może mieć różne koszty, zawsze czytaj umowę i regulamin.

Przykładowe koszty:

METODA KASOWA ZAMIAST FAKTORINGU

Jeśli jesteś małym podatnikiem (wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro) i przez terminowe faktury masz problem z zapłatą podatków, możesz skorzystać z metody kasowej. W przypadku metody kasowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania środków (całości lub części) od kontrahenta, a nie w momencie wystawienia faktury.

O wyborze metody kasowej musisz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego (formularz VAT-R). Plusem metody kasowej jest także to, że rozliczasz się z US co kwartał, a nie co miesiąc.

Rzecz jasna, metoda kasowa ma zastosowanie tylko w przypadku podatków. Pozostałe koszty, jak media, czynsz i wynagrodzenia musisz płacić w terminie bez względu na to, kiedy otrzymasz pieniądze od kontrahentów. Z pomocą może przyjść… faktoring odwrotny! Istnieje opcja, aby firma faktoringowa opłaciła Twoje bieżące koszty i zaczekała określony czas na pieniądze od Ciebie.

RODZAJE FAKTORINGU

Na rynku istnieją różne rodzaje faktoringu. Zapoznaj się z najpopularniejszymi i zobacz, czym się różnią.

1. Faktoring niepełny (z regresem)

Jest to wariant podstawowy, opisany w artykule. Cechuje się koniecznością zwrotu zaliczki w przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci faktorowi.

2. Faktoring pełny (bez regresu)

Pełny faktoring dla firm polega na tym, że nie musisz zwracać zaliczki. Nie mniej jednocześnie konieczne będzie ubezpieczenie od braku zapłaty ze strony kontrahenta. Ryzyko braku zapłaty (do umówionej kwoty) bierze na siebie faktor. Jest to usługa droższa od podstawowego faktoringu z regresem. To, czy warto z niej skorzystać, musisz ocenić samodzielnie.

faktoring nfg

3. Faktoring dla firm – eksportowy

Jeśli posiadasz kontrahentów za granicą, możesz skorzystać z faktoringu eksportowego. Tutaj transakcje są w większości przypadków ubezpieczone i ryzyko braku zapłaty należności ciąży na firmie faktoringowej. Zanim podpiszesz umowę, faktor dokładnie sprawdzi Twoich kontrahentów za granicą pod kątem ryzyka i wypłacalności.

4. Faktoring dłużny (odwrotny)

Faktoring dłużny zwany też odwrotnym, to ciekawy sposób na poradzenie sobie z własnymi zobowiązaniami. Jeśli sam masz problem z opłacaniem należności, możesz podpisać umowę z firmą faktoringową, która będzie regulowała w Twoim imieniu bieżące zobowiązania. Następnie – zgodnie z umówionym terminem, regulujesz płatność na rzecz faktora powiększoną o prowizję faktoringową.

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z FAKTORINGU?

Plusy

Jeśli potrzebujesz szybkiego sposobu na sfinansowanie swoich zobowiązań, nie posiadasz zabezpieczeń na wzięcie kredytu obrotowego lub masz problem z płynnością finansową – rozważ faktoring dla firm.

Sprawdź wszystkie plusy:

 1. poprawa płynności finansowej,
 2. możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego,
 3. zaplanowanie wydatków bez obaw, że kontrahenci nie zapłacą w terminie,
 4. opcja przeniesienia niewypłacalności dłużnika na faktora,
 5. opcja skorzystania z innych usług, jak: obsługa w zakresie rozliczania należności, windykacja wierzytelności, badanie kondycji finansowej kontrahentów,
 6. sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności,
 7. możliwość korzystania przez firmy z sektora MŚP bez zdolności kredytowej,
 8. szybkie opłacanie dostawców, co często wiąże się z możliwością otrzymania rabatu,
 9. oszczędność czasu przy wysyłaniu ponagleń i wezwań do kontrahentów zalegających z zapłatą.

Minusy

Jak wszystko, także i faktoring ma swoje minusy. Do najważniejszych należą:

 1. konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej,
 2. pogorszenia relacji biznesowych z uwagi na możliwość odebrania tego jako „brak zaufania”,
 3. nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej,
 4. wysoki koszt faktoringu w stosunku do innych form finansowania,
 5. konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora w przypadku opóźnień spłaty faktur przez kontrahentów.

Aby zniwelować ostatni podpunkt, możesz skorzystać z faktoringu bez regresu, w którym to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności. Ostateczną decyzję podejmij samodzielnie po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw”.

WYPRÓBUJ FAKTORING DLA FIRM – dowiedz się więcej

Jeśli zainteresował Cię faktoring dla firm i chciałbyś dowiedzieć się więcej, to polecam kontakt z doradcą z Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź szczegóły – dowiedz się wszystkiego, co najważniejsze o faktoringu. Ta wiedza nic nie kosztuje. Ranking firm faktoringowych miał przybliżyć Cię do wyboru najlepszej oferty. Pamiętaj, że decyzję podejmujesz samodzielnie.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

12 thoughts on “Faktoring dla firm [RANKING 2023] – co to jest i kiedy warto skorzystać?

 1. Finea ma bardzo dobre warunki i sporo rodzajów faktoringu w ofercie, warto ich wziąc pod uwage jak ktoś szuka faktoringu

 2. Ja się kilka miesięcy temu zdecydowałem na korzystanie z usług Finea. Kasa jest szybko na koncie, formalności niewiele, bardzo polecam

 3. finea ma świetne warunki, jak potrzebuję pilnie środków a kontrahenci opóźniają się z płaceniem korzystam z faktoringu właśnie u nich

  1. Też chciałbym zacząć korzystać z usług firmy faktoringowej, ale do końca sam nie wiem którą wybrać. Ta finea wydaje się być dobrym wyborem. Czy ktoś jeszcze poleca ją czy może jakaś inna będzie lepsza?

 4. eFaktor super sprawa. Fajnie doradzają wiec wszystko idzie łatwo i w punkt. To jest lepsze niż kredyt bo banki sa bardziej zachowawcze, wiecej papierów. No i calosc jest online, wiec tu juz mega wygodne. Zawsze sie balem o te plynnosc, ale teraz jest o wiele latwiej.

  1. Też korzystam, w budowlance potrzebny jest przepływ pieniędzy, trzeba opłacać pracowników, efaktor mi to umożliwia, nie ma żadnych przestojów

 5. Ciekawą ofertę ma też faktoring monevia, szczególnie dedykowaną dla branży transportowej. Rozważając korzystanie z takiej usługi należy dokładnie sprawdzić koszty i czy jest ona dla nas opłacalna. Jeśli tak to zapewnienie sobie płynności finansowej jest dobrym posunięciem.

 6. Faktoring to jeden ze skutecznych sposobów utrzymania płynności finansowej w firmie, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Przede wszystkim faktoring to mniej formalności w przeciwieństwie do kredytu bankowego, brak konieczności posiadania wysokiej zdolności kredytowej, możliwość inwestowania w realizację kolejnych zleceń bez zastojów finansowych. Korzystając z usług faktoringu należności można otrzymać nawet w ciągu 24h. Istotna jest także weryfikacja wiarygodności kontrahenta przez firmę faktoringową, co ogranicza ryzyko ewentualnych problemów z wypłacalnością.

 7. Kiedy warto skorzystać z faktoringu to jak zapytać, kiedy warto mieć płynność finansową. Odpowiedź brzmi: zawsze :D Dlatego też cenię sobie współpracę z Bibby Financial Services, bo w końcu mogę konkurować z „dużymi” na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *