Praca radnego

praca radnego Łukasz Chrząszcz

W październiku 2018 roku zostałem wybrany radnym miasta Wodzisław Śląski.
To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i sprawdzian. Praca radnego to misja, której podjąłem się z myślą o dobru mieszkańców i mojego miasta.

Dlaczego wystartowałem w wyborach samorządowych? Tu się urodziłem i tu mieszkam z rodziną. To najprostsza droga do wprowadzenia w życie wolnościowych i obywatelskich reform, o których często piszę na blogu. Moim marzeniem jest, aby Wodzisław rozwinął skrzydła i wybił się spośród innych miast regionu. Aby stał się JAKIŚ i miał to COŚ, z czym każdy Polak będzie kojarzył Wodzisław Śląski.

Chciałbym, aby w radzie każdego polskiego miasta byli obecni wolnościowcy, dlatego szczegółowo opisałem moją drogę do mandatu radnego. Zachęcam do startu i przekonywania do wolnościowych i obywatelskich zmian. Bycie radnym to praca, przede wszystkim ta u podstaw, wśród mieszkańców. Poniżej znajdziecie moją działalność w Radzie Miasta Wodzisławia. Szczegółowo opisuję ją na stronie na Facebooku.

Najważniejsze zmiany w Wodzisławiu

Do najistotniejszych, wolnościowych zmian w Wodzisławiu, do których przyczyniłem się jako radny:

 1. Obniżka podatków od środków transportu do najniższych w kraju
 2. Likwidacja opłaty targowej na targowiskach
 3. Ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na 6 lat
 4. Brak podwyżek podatków od nieruchomości od początku kadencji
 5. Sprzedaż mieszkań komunalnych do 80% bonifikaty
 6. Zatrzymanie podwyżek opłaty śmieciowej dla mieszkańców
 7. Uniemożliwienie wynajmowania miejskich billboardów na cele polityczne
 8. Zwiększenie jawności UM dzięki publikacji wszystkich umów zawieranych przez Miasto

Wiele złożonych propozycji jak utworzenie strefy piwa pod chmurką, likwidacja MOSiR-u czy utworzenie miejskiej spółki do gospodarki odpadami wymaga wsparcia Urzędu Miasta i Prezydenta.

Praca w Radzie Miasta Wodzisławia

 • wrzesień 2020
  – (sesja) przeniesienie 14.900 zł na wykonanie chodnika od ul. Żeromskiego do ul. Prusa przy PP nr 3,
  – (sesja) poparcie nowych zasad gospodarki odpadami i nie podwyższania opłaty śmieciowej,
  – (sesja) apel o staranie się o środki ministerialne na poszerzenie oferowanych usług w Centrum Nauki i Techniki (po Gim2),
  – interpelacja w sprawie możliwości starania się o pieniądze z rezerwy kryzysowej przez mieszkańców, którzy ucierpieli podczas nawałnicy,
  – zapytanie w sprawie terenów inwestycyjnych w Wodzisławiu.
 • sierpień 2020
  – (sesja) sprzeciw wobec emisji 12 mln zł obligacji,
  – prace nad uchwałą dotacji dla klubów sportowych,
  – (sesja) apel o poprawienie kontaktu pomiędzy UM i stowarzyszeniami w zakresie CAS.
  – pismo do Ministra Zdrowia w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie Wodzisławia Śl. LINK.
  – interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zmiany obsady taboru dla kursów linii A, wożących mieszkańców na przystanek Cmentarz/Działki,
  – zapytanie w sprawie wycinki drzew pod parking na ul. 1000 lecia,
  – zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pawilonach na ul. Jana Pawła II.
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
  – (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, podwyżek opłat za śmieci, udostępnienia miejsca pod szkołę Montessori oraz szantażowania radnych w zakresie wyboru niekorzystnej oferty na komunikację miejską,
  – zapytanie w sprawie interwencji w Starostwie w związku z utworzeniem miejsc parkingowych na ul. Wyszyńskiego 33-37 PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pojemnikach na odzież używaną PISMO / ODP.
 • maj 2020
  – interpelacja w sprawie możliwości udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej wniosków mieszkańców kierowanych do Urzędu Miasta oraz Prezydenta Miasta PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie nadgodzin dla nauczycieli za pracę w czasie nauczania zdalnego PISMO / ODP,
  – (sesja) apel o zmianę ruchu na uliczkach bocznych przy Rynku, w celu możliwości wystawiania się ogródków gastronomicznych,
  – (sesja) apel o otwarcie orlików LINK,
  – (komisja sportu) podjęcie tematu przekształcenia i likwidacji MOSiR-u w Wodzisławiu LINK.
 • kwiecień 2020
  – sprzeciw wobec zamknięcia przejścia dla pieszych przez RPR i Park Miejski WIĘCEJ,
  – wspólny apel do Prezydenta o zapewnienie mieszkańcom Wodzisławia wymazobusa, medykom – noclegów i wyznaczenia miejsca na punkt sanitarny,
  – list otwarty do Marszałka woj. Śląskiego w sprawie szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach LINK,
  – zapytanie w sprawie zasadności masowej wycinki drzew przy bloku mieszkańców ul. Asnyka 2,4,6 (Sosny) PISMO / ODP,
  – udział w dwóch wideokonferencjach z Prezydentem w sprawie sytuacji w mieście w związku z pandemią.
 • marzec 2020
  – interpelacja w sprawie miejskich planów oszczędzania wody PISMO / ODP1 / ODP2
  – zaangażowanie w zbiórkę funduszy przez kibiców SWD i Odry Wodzisław dla szpitala w Wodzisławiu Śląskim,
  – (sesja) zgłoszenie uchwały która wprowadza do statutu Miasta Wodzisławia możliwość zwoływania sesji zdalnych,
  – (sesja) poprawka do Regulaminu utrzymania czystości, która ma zakończyć drenaż przedsiębiorców w zakresie opłaty śmieciowej w centrum miasta WIĘCEJ,
  – wspólne pismo z wnioskiem do Prezydenta o wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców na czas koronawirusa LINK.
 • luty 2020
  – interpelacja w sprawie wprowadzenia dobrej praktyki konsultacji projektów PISMO / ODP
  – (sesja) oświadczenie Komisji oceniające wnioski na dotacje, sprzeciwiające się proponowanym kwotom dotacji dla klubów i sposobu ich przyznawania LINK.
 • styczeń 2020
  – interpelacja w sprawie jakości chodnika i elewacji bloków przy ul. 26 Marca PISMO / ODP1 / ODP2
  – zapytanie w sprawie oszczędności z tytułu protestu nauczycieli PISMO / ODP
  – zapytanie w sprawie Centrum Organizacji Pozarządowych w Wodzisławiu Śl. PISMO / ODP
  – zapytanie w sprawie zwiększenia dostępności informacji o Wspólnotach Mieszkaniowych. PISMO / ODP
  – (sesja) sprzeciw wobec rezygnacji Prezydenta z unormowania sytuacji spalania węgla w Wodzisławiu,
  – (sesja) wniosek o uniemożliwienie wynajmowania miejskich billboardów na cele polityczne.
 • grudzień 2019
  – zapytanie w sprawie obniżenia czynszu dzierżawy kupcom przy ul. Wyszyńskiego i zwolnienia targowisk z podatku od nieruchomości PISMO / ODP
  – zapytanie ws. wybiórczego remontu ul. Prusa PISMO / ODP
  – zapytanie dotyczące budowy chodnika z ul. Żeromskiego do PP nr 3 na ul. Prusa – ciąg dalszy sprawy PISMO / ODP
  – interpelacja w sprawie sporządzenia mapy ścieżek rowerowych w Wodzisławiu Śląskim PISMO / ODP
  – (sesja) przegłosowanie autorskiej uchwały o likwidacji opłaty targowej na targowiskach w Wodzisławiu,
  – (sesja) wyrażenie ubolewania z faktu, że Prezydent nie bierze pod uwagę zdania i wniosków radnych do budżetu Miasta,
  – (sesja) odczytanie poprawek do budżetu miasta na 2020 r., m.in. środki na projekt modernizacji stadionu miejskiego i zwiększenie budżetu Rad Dzielnic,
  – (sesja) wniosek o umieszczenie na stronie UM danych kontaktowych do prezesów Rad Dzielnic.
 • listopad 2019
  – interpelacja dotycząca możliwości umieszczenia głośnika wewnątrz poczekalni oraz rozszerzenia godzin otwarcia poczekalni PKP PISMO/ODP,
  – (sesja) przegłosowanie zatrzymania podwyżek podatków zaproponowanych przez Prezydenta LINK,
  – (sesja) głos przeciw podwyższaniu podatku dla wodociągów,
  – (komisja) sprzeciw wobec przeciągania remontu Placu Zwycięstwa,
  – (uchwała) złożenie uchwały likwidującej opłatę targową w Wodzisławiu,
  – (sesja) przegłosowanie uchwały o konsultacjach, napisanej wspólnie z radnym Adrianem Jędryką.
 • październik 2019
  interpelacja w sprawie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną PISMO/ODP,
  – zapytanie dotyczące dodania pod transmisjami z sesji linków kierujących do konkretnego miejsca w nagraniu PISMO/ODP,
  – zapytanie w sprawie doświetlenia ul. Daszyńskiego PISMO/ODP,
  – (komisja) przedstawienie 3 filarów podatkowych na 2020 rok LINK,
  – (sesja) sprzeciw wobec wydatkowania 200 tys. zł na wynajem pomieszczeń dla MOPS-u,
  – (sesja) przegłosowanie uwłaszczenia mieszkań komunalnych,
  – (sesja) wniesienie poprawki wprowadzającej konkurs dla NGO na organizację imprezy promującej przedsiębiorczość,
  – (sesja) poruszenie tematu odśnieżania dróg na drogach wojewódzkich i powiatowych,
  – zapytanie w sprawie oznaczenia miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy blokach na ul. 26 marca 116 i 118-128 PISMO/ODP.
 • wrzesień 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w sprawie wniosków do budżetu na 2020 rok, czego efektem było złożenie kilkunastu wniosków,
  – (sesja) wniesienie poprawek do uchwały o budżecie obywatelskim na 2020 rok, które ułatwiają składanie projektów przez mieszkańców,
  – zapytanie w sprawie budowy chodnika z ul. Żeromskiego do Przedszkola Publicznego nr 3 na ul. Prusa PISMO/ODP,
  – (komisja budżetu) wniesienie poprawek do uchwały o konsultacjach, które mają pomóc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców,

  – interpelacja w sprawie zorganizowania konsultacji z mieszkańcami os. Batory. PISMO/ODP,
  – (sesja) apel do Prezydenta o niepodwyższanie podatków mieszkańcom podczas projektowania budżetu na 2020 rok LINK,

  – zapytanie w sprawie audytu w Urzędzie Miasta PISMO/ODP,
  – zapytanie dotyczące losów miejskiej sortowni odpadów zmieszanych PISMO/ODP,
 • sierpień 2019
  – interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta PISMO / ODP,
  – interpelacja w sprawie podlewania nowo zasadzonych drzew w Wodzisławiu Śl. PISMO / ODP,
  – wniosek do budżetu 2020 w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektową modernizacji stadionu miejskiego LINK,
  – (sesja) wyrażenie wątpliwości wobec wydawania prawie pół mln zł z UE na program dla 25 osób, w ramach którego m.in. 12 osób ma podnieść kwalifikacje,
  – (sesja) przedstawienie poprawek radnych do budżetu, w tym poprawka dotycząca remontu ul. 1000-lecia 1-11,
  – interpelacja w sprawie wydatkowania środków na promocję miasta PISMO / ODP,
  – (sesja) wskazanie na nieopiniotwórczą praktykę miejskiej gazety, prezentującej w większości jednostronne wiadomości,
  – zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po muszli koncertowej w wodzisławskim parku PISMO / ODP,
  – interpelacja dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca na wysokości parkingu przy szpitalu PISMO / ODP,
  – interpelacja w sprawie nagminnego zakłócania porządku i ładu publicznego przy ul. B.Prusa za barem „Rena” PISMO / ODP.
 • lipiec 2019
  – interpelacja w sprawie możliwości uprzątnięcie terenu za garażami przy ul. Waryńskiego i wykonania izolacji tychże garaży PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie ufundowania przez Prezydenta Miasta tyt dla pierwszoklasistów z „Katolika” PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie warunków korzystania z miejskich boisk typu „Orlik” PISMO / ODP,
  – (sesja) głosowanie przeciwko podwyższeniu opłat za śmieci dla mieszkańców Wodzisławia i wskazanie rozwiązań, jakie miasto powinno podjąć na przyszłość LINK,
  – interpelacja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w torby do segregacji śmieci PISMO / ODP.
 • czerwiec 2019
  – interpelacja w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Radlina II (Potok Radliński) PISMO / ODP,
  – zapytanie na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego – blok obok Liceum Ogólnokształcącego nr 2, w sprawie możliwości wycięcia lub przesadzenia pobliskiego drzewa PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, odśnieżania dróg, obniżania podatków i modernizacji stadionu,
  – zapytanie w sprawie możliwości znakowania rowerów przez straż miejską PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec traktowania Funduszu Inicjatyw Społecznych jako odpowiednika budżetu obywatelskiego – wyjaśnienie,
  – (sesja) wyrażenie wątpliwości dla braku umieszczenia stacji rowerowych w dzielnicach ościennych Wodzisławia: Radlin II, Kokoszyce, Zawada, Jedłownik, w ramach planowanego „Wodzisławskiego Roweru Miejskiego”.
 • maj 2019
  – interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie investin.wodzislaw-slaski.pl informacji o aktualnej uldze podatkowej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis PISMO / ODP,
  – (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i wskazanie wątpliwości co do sensu jego istnienia w dobie powszechnego Internetu, minimalnego bezrobocia i ogromnego zadłużenia powiatu wodzisławskiego LINK,
  – zapytanie w sprawie budowy podjazdów na schodach prowadzących z os. Dąbrówki na Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” PISMO / ODP,
  – poparcie listu otwartego stowarzyszenia Wodzisław 2.0 w sprawie odstąpienia od utworzenia strefy piwa pod chmurką na terenie RPR.
 • kwiecień 2019
  – zapytanie w związku z usadowieniem 39 betonowych donic na trawniku przy ul. Bogumińskiej w ramach „rozwoju terenów zielonych” PISMO / ODP,
  – inicjatywa wspólnej akcji z radnym Mariuszem Blazym (Głos Pokoleń) ws. rozwoju miejsc parkingowych w Wodzisławiu,
  – interpelacja dotycząca uaktualnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przez którą wiele rodzin nie może rozpocząć budowy domu, a firmy inwestycji PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec przeniesienia 32600 zł z dotacji na sport na imprezę Octoberfest LINK,
  – zapytanie w sprawie skandalicznego stanu drogi ul. Prusa i przylegających do niej parkingów PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania pieca w budynku przy ul. Marklowickiej 17 PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec niesprawiedliwym zasadom opłaty śmieciowej, na mocy której mieszkańcy bloków i domów ogrzewanych gazem, będą ponosić koszty wywozy popiołu którego nie produkują. Propozycja osobnego przetargu na wywóz śmieci dla domów i bloków i obniżenie podatku od nieruchomości dla dla domów ogrzewanych gazem, 
  – zapytanie w sprawie parkowania samochodów w miejscu ciągu komunikacyjnego dla pieszych na ul. PCL PISMO / ODP.
 • marzec 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w restauracji „Pod Arkadami”,
  – interpelacja dotycząca złego stanu podjazdów dla wózków na schodach pomiędzy ul. 1000-lecia i ul. Piastowską PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej umów podpisywanych przez Miasto z podmiotami zewnętrznymi PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec podwyżek opłat za śmieci: propozycja rozdzielenia przetargu na bloki i pozostałe nieruchomości, przejście na system in-house w którym miejska spółka wywozi śmieci po kosztach oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców domów jednorodzinnych nieprodukujących popiołu,
  – (sesja) wniosek o powołanie społecznego zespołu ds. walki ze smogiem, w którego skład wejdą m.in. niezależni
  specjaliści.
 • luty 2019
  – interpelacja ws. złego stanu skweru znajdującego się naprzeciw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. zorganizowania konkursu na wspieranie działań Miasta w dziedzinie ekologii (edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i palenia od góry) PISMO / ODP,
  – (sesja) wniesienie poprawki skutkującej przyjęciem petycji ws. wprowadzenia strefy „Piwa pod chmurką” na terenie rekreacyjnym z grillami w RPR „Trzy Wzgórza”.
 • styczeń 2019
  – interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku PISMO / ODP,
  – (komisja) wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
  – przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
  – interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami PISMO / ODP,

  – (sesja) wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
 • grudzień 2018:
  – interpelacja ws. remontu zegara na stadionie miejskim MOSiR PISMO / ODP,
  – (sesja) zatrzymanie podwyżek podatków od nieruchomości proponowanych przez Prezydenta i obniżenie stawki dla przedsiębiorców do najniższej spośród okolicznych miast,
  – (sesja) wniosek o usunięcie ze strony UM nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,
  – (sesja) sprzeciw wobec przyjmowaniu najdroższej oferty na komunikację miejską, wykraczającej poza plany finansowe miasta. Autorska propozycja powołania spółki miejskiej, dzięki której nowoczesne autobusy byłyby własnością miasta, i rozpisanie nowego przetargu dostosowanego do możliwości finansowych miasta,
  – (sesja) wstawienie się za mieszkańcami ul. Sosny, którzy ws. zmiany nazwy ulicy zostali postawieni przed faktem dokonanym z winy UM.