Praca radnego

praca radnego Łukasz Chrząszcz

W październiku 2018 roku zostałem wybrany radnym miasta Wodzisław Śląski.
To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i sprawdzian. Praca radnego to misja, której podjąłem się z myślą o dobru mieszkańców i mojego miasta.

Dlaczego wystartowałem w wyborach samorządowych? Tu się urodziłem i tu mieszkam z rodziną. To najprostsza droga do wprowadzenia w życie wolnościowych i obywatelskich reform, o których często piszę na blogu. Moim marzeniem jest, aby Wodzisław rozwinął skrzydła i wybił się spośród innych miast regionu. Aby stał się JAKIŚ i miał to COŚ, z czym każdy Polak będzie kojarzył Wodzisław Śląski.

Chciałbym, aby w radzie każdego polskiego miasta byli obecni wolnościowcy, dlatego szczegółowo opisałem moją drogę do mandatu radnego. Zachęcam do startu i przekonywania do wolnościowych i obywatelskich zmian. Bycie radnym to praca, przede wszystkim ta u podstaw, wśród mieszkańców. Poniżej znajdziecie moją działalność w Radzie Miasta Wodzisławia. Szczegółowo opisuję ją na stronie na Facebooku.

Najważniejsze zmiany w Wodzisławiu

Do najistotniejszych zmian w Wodzisławiu, do których przyczyniłem się jako radny:

 1. Obniżka podatków od środków transportu do najniższych w kraju.
 2. Likwidacja opłaty targowej na targowiskach.
 3. Ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na 6 lat.
 4. Brak podwyżek podatków od nieruchomości od początku kadencji.
 5. Sprzedaż mieszkań komunalnych do 80% bonifikaty.
 6. Zatrzymanie podwyżek opłaty śmieciowej dla mieszkańców.
 7. Uniemożliwienie wynajmowania miejskich billboardów na cele polityczne.
 8. Zwiększenie jawności UM dzięki publikacji wszystkich umów zawieranych przez Miasto.
 9. Zmniejszenie wydatków na administrację o 9% i przekazanie pieniędzy na remont dróg i chodników.
 10. Rozpoczęcie projektu modernizacji stadionu miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.
 11. Wprowadzenie planów oszczędzania wody do Strategii Ochrony Środowiska.
 12. E-voting w konsultacjach społecznych.
 13. Dotacje do wymiany pieców w Wodzisławiu Śląskim.

Propozycje odrzucone przez urzędników i Prezydenta

Wiele złożonych propozycji wymaga wsparcia urzędników, Prezydenta i większości radnych. Na ten moment obecna władza nie wyraziła chęci wprowadzenia:

 1. Strefa „Piwa pod chmurką”
 2. Likwidacja/przekształcenie MOSiR-u
 3. Przekazanie WCK w ręce stowarzyszenia
 4. Likwidacja Gazety Wodzisławskiej
 5. Zwiększenie przychodów miejskich instytucji
 6. Utworzenie miejskiej spółki do gospodarki odpadami
 7. Pozwolenie na otwarcie szkoły Montessori w wolnych pomieszczeniach po Gimnazjach
 8. Przejęcie w zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich
 9. Uliczki przy rynku wolne od ruchu aut

Praca w Radzie Miasta Wodzisławia

Praca radnego to wiele działań doraźnych, które zgłaszają mieszkańcy.

sierpień 2021
– zapytanie w sprawie lekcji wiedzy o historii Wodzisławia w szkołach podstawowych PISMO i ODP,
– (sesja) podjęcie tematu terenów zalewowych i budowy zbiorników retencyjnych na terenie Radlina II i Zawady,
– (komisja) poprawka do uchwały budżetowej, która pozostawia wydatek na modernizację stadionu w 2021 roku,
– spotkanie z mieszkańcami ws wniosków do budżetu Wodzisławia na 2022 rok.
lipiec 2021
– zapytanie dotyczące poprawy stanu ul. PCK przy Publicznym Przedszkolu nr 5 PISMO i ODP,
– nagłośnienie tematu złego stanu labiryntu w RPR LINK,
– nagłośnienie tematu możliwego łamania Konstytucji przez władze Wodzisławia ws segregacji sanitarnej LINK.
czerwiec 2021
– zapytanie dotyczące straty ponad 136 tys. litrów wody w bloku na Karkoszce. PISMO i ODP,
– zapytanie ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Syrokomli w Wodzisławiu LINK,
– (sesja) zgłoszenie poprawek do uchwały inwestycyjnej pomocy regionalnej, która rozszerza krąg firm mogących skorzystać,
– (sesja) zgłoszenie zmian do regulaminu przyznawania mieszkań komunalnych,
która wprowadza konieczność weryfikowania regularnego opłacania czynsz w obecnym miejscu zamieszkania,
– wniosek w sprawie zaprzestania wysyłania fizycznych odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
– interwencje w sprawie koszenia trawników na terenie miasta.
maj 2021
– zapytanie w sprawie budżetu inwestycyjnego „widmo” PISMO i ODP,
– (sesja) złożenie i pozytywna  opinia dla uchwały w sprawie zwrotu restauratorom pierwszą ratę za koncesję na sprzedaż alkoholu,
– nagłośnienie tematu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Witosa LINK,
– interwencja w sprawie zaśmiecania terenu na os. 26 Marca oraz w sprawie naprawy pokrywy studzienki na ul. 26 Marca,
– akcja #WSKAŻWRAK na temat porzuconych samochodów w Wodzisławiu Śląskim LINK.
kwiecień 2021

– zapytanie dotyczące powiększenia parkingu między blokami ul. Przemysława 16 i 18 PISMO i ODP,
– zapytanie w sprawie zasadności umiejscowienia kamer monitoringu miejskiego PISMO i ODP,
– akcja sprzątania lasu przy Baszcie w ramach Dnia Ziemi LINK.
– (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec wprowadzenia podatku od postoju na przystanku.
marzec 2021
– (sesja) wystąpienie w sprawie zmiany kryteriów przydzielania mieszkań komunalnych,
– (sesja) propozycja przeniesienia 10 tys. zł z puli 20 tys. zł dokarmiania bezdomnych kotów na kastrację zwierząt bezdomnych lub deratyzację,

– wzięcie udziału w akcji „Sprzątanie Lasów” w Wodzisławiu LINK,
– (Komisja Strategii) wzięcie udziału w dyskusji w sprawie prac nad Radami Dzielnic LINK,
– interwencja w sprawie dziur w parkingu na ul. Orzeszkowej, zaśmieconego terenu w wąwozie przy Staszica,
– interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim PISMO i ODP,
– zapytanie w sprawie remontu ul. Słonecznej PISMO i ODP,
– zapytanie dotyczące postawienia znaku B-1 przy wjeździe na ul. Słoneczną PISMO i ODP,

– interpelacja dotycząca udziału Miasta w programie „Sportowa Polska” PISMO i ODP,
– zapytanie w sprawie remontu budynku przy hotelu „Ostrawa” PISMO i ODP.
luty 2021
– (sesja) wystąpienie w sprawie kryteriów i zasad sprzedaży mieszkań komunalnych z założeniem, że należy sprzedaż jak najwięcej mieszkań,
– (sesja) wystąpienie w sprawie zbiórki elektrośmieci na wzór zbiórek nakrętek i baterii,
– udział w Zespole ds. walki ze smogiem w centrum miasta,
– zaangażowanie się w publikację nagrań z komisji Rady Miasta LINK,
– wydanie oświadczenia w sprawie sesji nadzwyczajnej LINK,
– interwencja w sprawie dziur w drogach osiedlowych po zimie, nasadzeń przy bloku WM, wąwozów, podwyżek czynszów w mieszkaniach,
– zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa i remontu 300 m odcinka ul. Radlińskie Chałupki i os. Przyjaźni. PISMO i ODP.
styczeń 2021
– (sesja) przypomnienie o petycji Wodzisław 2.0 ws udostępniania transmisji obrad komisji rady miasta,
– (sesja) zapytanie o zwolnienie restauratorów z opłacania koncesji na sprzedaż alkoholu w 2021 roku,
– (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec tuszowania podwyżek czynszów w blokach (2016 r.) i prowadzenia przez miasto gospodarki nieruchomościami,
– interpelacja w sprawie zmiany zasad parkowania na terenie Wodzisławia Śląskiego PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie malejącej liczby mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat PISMO i ODP.
grudzień 2020
– (sesja) zgłoszenie poprawek do budżetu miasta na 2021 rok (przeniesienia na ok. 3 mln zł z administracji na m.in. remonty dróg),
– interpelacja w sprawie otwarcia sklepu internetowego przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie przygotowania sali kinowej do spożywania popcornu i picia napojów PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie możliwości generowania przychodów przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śl. PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie spóźniających się autobusów komunikacji miejskiej PISMO i ODP.
listopad 2020
– (sesja) zgłoszenie poprawek do strategii ochrony środowiska: podlewanie roślin przez SKM deszczówką oraz budowa studni na boisku Wichra Wilchwy,
– (sesja) sprzeciw wobec braku uzasadnienia podwyżek w mieszkaniach komunalnych,
– interpelacja w sprawie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie pandemii PISMO i ODP,
– (komisja) zgłoszenie wniosku o poprawki w uchwałach zwalniających bloki mieszkalne z podatku od nieruchomości za wymianę pieca i ocieplenie,
– (komisja) sprzeciw wobec braku wsparcia obcokrajowców (brak tłumaczenia urzędowej strony www).
październik 2020
– (sesja) zgłoszenie poprawki obniżającej do 11,50 zł/m2 podatek od nieruchomości dla działalności zawieszonych,
– (sesja) zgłoszenie poprawek obniżających podatki od środków transportu do najniższych w Polsce LINK,
– zapytanie w sprawie budowy studni dla Wichra Wilchwy PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie równego traktowania klubów sportowych podczas wynajmu boisk i sal gimnastycznych PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie zamykania wiat śmietnikowych i wyposażenia mieszkańców w klucze PISMO i ODP,
– interpelacja w sprawie uregulowania zasad parkowania na terenie parkingów osiedlowych PISMO i ODP,
– list otwarty ws przekazania WCK w ręce stowarzyszenia kulturalnego LINK.
wrzesień 2020
– (sesja) przeniesienie 14.900 zł na wykonanie chodnika od ul. Żeromskiego do ul. Prusa przy PP nr 3,
– (sesja) poparcie nowych zasad gospodarki odpadami i nie podwyższania opłaty śmieciowej,
– (sesja) apel o staranie się o środki ministerialne na poszerzenie oferowanych usług w Centrum Nauki i Techniki (po Gim2),
– interpelacja w sprawie możliwości starania się o pieniądze z rezerwy kryzysowej przez mieszkańców, którzy ucierpieli podczas nawałnicy,
– zapytanie w sprawie terenów inwestycyjnych w Wodzisławiu,
– złożenie wniosków do budżetu miasta na 2021 rok LINK
sierpień 2020
– (sesja) sprzeciw wobec emisji 12 mln zł obligacji,
– prace nad uchwałą dotacji dla klubów sportowych,
– (sesja) apel o poprawienie kontaktu pomiędzy UM i stowarzyszeniami w zakresie CAS.
– pismo do Ministra Zdrowia w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie Wodzisławia Śl. LINK.
– interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zmiany obsady taboru dla kursów linii A, wożących mieszkańców na przystanek Cmentarz/Działki,
– zapytanie w sprawie wycinki drzew pod parking na ul. 1000 lecia,
– zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pawilonach na ul. Jana Pawła II.
lipiec 2020
– konsultacje z mieszkańcami w sprawie wniosków do budżetu miasta na 2021 rok.
czerwiec 2020
– (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, podwyżek opłat za śmieci, udostępnienia miejsca pod szkołę Montessori oraz szantażowania radnych w zakresie wyboru niekorzystnej oferty na komunikację miejską,
– zapytanie w sprawie interwencji w Starostwie w związku z utworzeniem miejsc parkingowych na ul. Wyszyńskiego 33-37,
– zapytanie w sprawie zaśmiecania terenu przy pojemnikach na odzież używaną.
maj 2020
– interpelacja w sprawie możliwości udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej wniosków mieszkańców kierowanych do Urzędu Miasta oraz Prezydenta Miasta,
– zapytanie w sprawie nadgodzin dla nauczycieli za pracę w czasie nauczania zdalnego,
– (sesja) apel o zmianę ruchu na uliczkach bocznych przy Rynku, w celu możliwości wystawiania się ogródków gastronomicznych,
– (sesja) apel o otwarcie orlików LINK,
– (komisja sportu) podjęcie tematu przekształcenia i likwidacji MOSiR-u w Wodzisławiu LINK.
kwiecień 2020
– sprzeciw wobec zamknięcia przejścia dla pieszych przez RPR i Park Miejski WIĘCEJ,
– wspólny apel do Prezydenta o zapewnienie mieszkańcom Wodzisławia wymazobusa, medykom – noclegów i wyznaczenia miejsca na punkt sanitarny,
– list otwarty do Marszałka woj. Śląskiego w sprawie szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach LINK,
– zapytanie w sprawie zasadności masowej wycinki drzew przy bloku mieszkańców ul. Asnyka 2,4,6 (Sosny),
– udział w dwóch wideokonferencjach z Prezydentem w sprawie sytuacji w mieście w związku z pandemią.
marzec 2020
– interpelacja w sprawie miejskich planów oszczędzania wody,
– zaangażowanie w zbiórkę funduszy przez kibiców SWD i Odry Wodzisław dla szpitala w Wodzisławiu Śląskim,
– (sesja) zgłoszenie uchwały która wprowadza do statutu Miasta Wodzisławia możliwość zwoływania sesji zdalnych,
– (sesja) poprawka do Regulaminu utrzymania czystości, która ma zakończyć drenaż przedsiębiorców w zakresie opłaty śmieciowej w centrum miasta WIĘCEJ,
– wspólne pismo z wnioskiem do Prezydenta o wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców na czas koronawirusa LINK.
luty 2020
– interpelacja w sprawie wprowadzenia dobrej praktyki konsultacji projektów,
– (sesja) oświadczenie Komisji oceniające wnioski na dotacje, sprzeciwiające się proponowanym kwotom dotacji dla klubów i sposobu ich przyznawania LINK.
styczeń 2020
– interpelacja w sprawie jakości chodnika i elewacji bloków przy ul. 26 Marca,
– zapytanie w sprawie oszczędności z tytułu protestu nauczycieli,
– zapytanie w sprawie Centrum Organizacji Pozarządowych w Wodzisławiu Śl.,
– zapytanie w sprawie zwiększenia dostępności informacji o Wspólnotach Mieszkaniowych,
– (sesja) sprzeciw wobec rezygnacji Prezydenta z unormowania sytuacji spalania węgla w Wodzisławiu,
– (sesja) wniosek o uniemożliwienie wynajmowania miejskich billboardów na cele polityczne.
grudzień 2019
– zapytanie w sprawie obniżenia czynszu dzierżawy kupcom przy ul. Wyszyńskiego i zwolnienia targowisk z podatku od nieruchomości,
– zapytanie ws. wybiórczego remontu ul. Prusa,
– zapytanie dotyczące budowy chodnika z ul. Żeromskiego do PP nr 3 na ul. Prusa – ciąg dalszy sprawy,
– interpelacja w sprawie sporządzenia mapy ścieżek rowerowych w Wodzisławiu Śląskim,
– (sesja) przegłosowanie autorskiej uchwały o likwidacji opłaty targowej na targowiskach w Wodzisławiu,
– (sesja) wyrażenie ubolewania z faktu, że Prezydent nie bierze pod uwagę zdania i wniosków radnych do budżetu Miasta,
– (sesja) odczytanie poprawek do budżetu miasta na 2020 r., m.in. środki na projekt modernizacji stadionu miejskiego i zwiększenie budżetu Rad Dzielnic,
– (sesja) wniosek o umieszczenie na stronie UM danych kontaktowych do prezesów Rad Dzielnic.
listopad 2019
– interpelacja dotycząca możliwości umieszczenia głośnika wewnątrz poczekalni oraz rozszerzenia godzin otwarcia poczekalni PKP,
– (sesja) przegłosowanie zatrzymania podwyżek podatków zaproponowanych przez Prezydenta LINK,
– (sesja) głos przeciw podwyższaniu podatku dla wodociągów,
– (komisja) sprzeciw wobec przeciągania remontu Placu Zwycięstwa,
– (uchwała) złożenie uchwały likwidującej opłatę targową w Wodzisławiu,
– (sesja) przegłosowanie uchwały o konsultacjach, napisanej wspólnie z radnym Adrianem Jędryką.
październik 2019
interpelacja w sprawie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną,
– zapytanie dotyczące dodania pod transmisjami z sesji linków kierujących do konkretnego miejsca w nagraniu,
– zapytanie w sprawie doświetlenia ul. Daszyńskiego,
– (komisja) przedstawienie 3 filarów podatkowych na 2020 rok LINK,
– (sesja) sprzeciw wobec wydatkowania 200 tys. zł na wynajem pomieszczeń dla MOPS-u,
– (sesja) przegłosowanie uwłaszczenia mieszkań komunalnych,
– (sesja) wniesienie poprawki wprowadzającej konkurs dla NGO na organizację imprezy promującej przedsiębiorczość,
– (sesja) poruszenie tematu odśnieżania dróg na drogach wojewódzkich i powiatowych,
– zapytanie w sprawie oznaczenia miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy blokach na ul. 26 marca 116 i 118-128.
wrzesień 2019
– spotkanie z mieszkańcami w sprawie wniosków do budżetu na 2020 rok, czego efektem było złożenie kilkunastu wniosków,
– (sesja) wniesienie poprawek do uchwały o budżecie obywatelskim na 2020 rok, które ułatwiają składanie projektów przez mieszkańców,
– zapytanie w sprawie budowy chodnika z ul. Żeromskiego do Przedszkola Publicznego nr 3 na ul. Prusa,
– (komisja budżetu) wniesienie poprawek do uchwały o konsultacjach, które mają pomóc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców,

– interpelacja w sprawie zorganizowania konsultacji z mieszkańcami os. Batory,
– (sesja) apel do Prezydenta o niepodwyższanie podatków mieszkańcom podczas projektowania budżetu na 2020 rok LINK,

– zapytanie w sprawie audytu w Urzędzie Miasta,
– zapytanie dotyczące losów miejskiej sortowni odpadów zmieszanych.
sierpień 2019
– interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta,
– interpelacja w sprawie podlewania nowo zasadzonych drzew w Wodzisławiu Śl.,
– wniosek do budżetu 2020 w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektową modernizacji stadionu miejskiego LINK,
– (sesja) wyrażenie wątpliwości wobec wydawania prawie pół mln zł z UE na program dla 25 osób, w ramach którego m.in. 12 osób ma podnieść kwalifikacje,
– (sesja) przedstawienie poprawek radnych do budżetu, w tym poprawka dotycząca remontu ul. 1000-lecia 1-11,
– interpelacja w sprawie wydatkowania środków na promocję miasta,
– (sesja) wskazanie na nieopiniotwórczą praktykę miejskiej gazety, prezentującej w większości jednostronne wiadomości,
– zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po muszli koncertowej w wodzisławskim parku,
– interpelacja dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca na wysokości parkingu przy szpitalu,
– interpelacja w sprawie nagminnego zakłócania porządku i ładu publicznego przy ul. B.Prusa za barem „Rena”.
lipiec 2019
– interpelacja w sprawie możliwości uprzątnięcie terenu za garażami przy ul. Waryńskiego i wykonania izolacji tychże garaży,
– zapytanie w sprawie ufundowania przez Prezydenta Miasta tyt dla pierwszoklasistów z „Katolika”,
– zapytanie w sprawie warunków korzystania z miejskich boisk typu „Orlik”,
– (sesja) głosowanie przeciwko podwyższeniu opłat za śmieci dla mieszkańców Wodzisławia i wskazanie rozwiązań, jakie miasto powinno podjąć na przyszłość LINK,
– interpelacja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w torby do segregacji śmieci.
czerwiec 2019
– interpelacja w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Radlina II (Potok Radliński),
– zapytanie na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego – blok obok Liceum Ogólnokształcącego nr 2, w sprawie możliwości wycięcia lub przesadzenia pobliskiego drzewa,
– (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, odśnieżania dróg, obniżania podatków i modernizacji stadionu,
– zapytanie w sprawie możliwości znakowania rowerów przez straż miejską,
– (sesja) sprzeciw wobec traktowania Funduszu Inicjatyw Społecznych jako odpowiednika budżetu obywatelskiego – wyjaśnienie,
– (sesja) wyrażenie wątpliwości dla braku umieszczenia stacji rowerowych w dzielnicach ościennych Wodzisławia: Radlin II, Kokoszyce, Zawada, Jedłownik, w ramach planowanego „Wodzisławskiego Roweru Miejskiego”.
maj 2019
– interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie investin.wodzislaw-slaski.pl informacji o aktualnej uldze podatkowej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,
– (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i wskazanie wątpliwości co do sensu jego istnienia w dobie powszechnego Internetu, minimalnego bezrobocia i ogromnego zadłużenia powiatu wodzisławskiego LINK,
– zapytanie w sprawie budowy podjazdów na schodach prowadzących z os. Dąbrówki na Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”,
– poparcie listu otwartego stowarzyszenia Wodzisław 2.0 w sprawie odstąpienia od utworzenia strefy piwa pod chmurką na terenie RPR.
kwiecień 2019
– zapytanie w związku z usadowieniem 39 betonowych donic na trawniku przy ul. Bogumińskiej w ramach „rozwoju terenów zielonych”,
– inicjatywa wspólnej akcji z radnym Mariuszem Blazym (Głos Pokoleń) ws. rozwoju miejsc parkingowych w Wodzisławiu,
– interpelacja dotycząca uaktualnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przez którą wiele rodzin nie może rozpocząć budowy domu, a firmy inwestycji,
– (sesja) sprzeciw wobec przeniesienia 32600 zł z dotacji na sport na imprezę Octoberfest LINK,
– zapytanie w sprawie skandalicznego stanu drogi ul. Prusa i przylegających do niej parkingów,
– zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania pieca w budynku przy ul. Marklowickiej 17,
– (sesja) sprzeciw wobec niesprawiedliwym zasadom opłaty śmieciowej, na mocy której mieszkańcy bloków i domów ogrzewanych gazem, będą ponosić koszty wywozy popiołu którego nie produkują. Propozycja osobnego przetargu na wywóz śmieci dla domów i bloków i obniżenie podatku od nieruchomości dla dla domów ogrzewanych gazem, 
– zapytanie w sprawie parkowania samochodów w miejscu ciągu komunikacyjnego dla pieszych na ul. PCL.
marzec 2019
– spotkanie z mieszkańcami w restauracji „Pod Arkadami”,
– interpelacja dotycząca złego stanu podjazdów dla wózków na schodach pomiędzy ul. 1000-lecia i ul. Piastowską,
– interpelacja ws. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej umów podpisywanych przez Miasto z podmiotami zewnętrznymi,
– (sesja) sprzeciw wobec podwyżek opłat za śmieci: propozycja rozdzielenia przetargu na bloki i pozostałe nieruchomości, przejście na system in-house w którym miejska spółka wywozi śmieci po kosztach oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców domów jednorodzinnych nieprodukujących popiołu,
– (sesja) wniosek o powołanie społecznego zespołu ds. walki ze smogiem, w którego skład wejdą m.in. niezależni
specjaliści.
luty 2019
– interpelacja ws. złego stanu skweru znajdującego się naprzeciw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego,
– interpelacja ws. zorganizowania konkursu na wspieranie działań Miasta w dziedzinie ekologii (edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i palenia od góry),
– (sesja) wniesienie poprawki skutkującej przyjęciem petycji ws. wprowadzenia strefy „Piwa pod chmurką” na terenie rekreacyjnym z grillami w RPR „Trzy Wzgórza”.
styczeń 2019
– interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku,
– (komisja) wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
– przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
– interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom,
– interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami,

– (sesja) wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
grudzień 2019
– interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku,
– (komisja) wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
– przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
– interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom,
– interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami,

– (sesja) wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
grudzień 2018
– interpelacja ws. remontu zegara na stadionie miejskim MOSiR,
– (sesja) zatrzymanie podwyżek podatków od nieruchomości proponowanych przez Prezydenta i obniżenie stawki dla przedsiębiorców do najniższej spośród okolicznych miast,
– (sesja) wniosek o usunięcie ze strony UM nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,
– (sesja) sprzeciw wobec przyjmowaniu najdroższej oferty na komunikację miejską, wykraczającej poza plany finansowe miasta. Autorska propozycja powołania spółki miejskiej, dzięki której nowoczesne autobusy byłyby własnością miasta, i rozpisanie nowego przetargu dostosowanego do możliwości finansowych miasta,
– (sesja) wstawienie się za mieszkańcami ul. Sosny, którzy ws. zmiany nazwy ulicy zostali postawieni przed faktem dokonanym z winy UM.