Praca radnego

praca radnego Łukasz Chrząszcz

W październiku 2018 roku zostałem wybrany radnym miasta Wodzisław Śląski.
To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i sprawdzian. Praca radnego to misja, której podjąłem się z myślą o dobru mieszkańców i mojego miasta.

Dlaczego wystartowałem w wyborach samorządowych? Tu się urodziłem i tu mieszkam z rodziną. To najprostsza droga do wprowadzenia w życie wolnościowych i obywatelskich reform, o których często piszę na blogu. Moim marzeniem jest, aby Wodzisław rozwinął skrzydła i wybił się spośród innych miast regionu. Aby stał się JAKIŚ i miał to COŚ, z czym każdy Polak będzie kojarzył Wodzisław Śląski.

Chciałbym, aby w radzie każdego polskiego miasta byli obecni wolnościowcy, dlatego szczegółowo opisałem moją drogę do mandatu radnego. Zachęcam do startu i przekonywania do wolnościowych i obywatelskich zmian. Bycie radnym to praca, przede wszystkim ta u podstaw, wśród mieszkańców. Poniżej znajdziecie moją działalność w Radzie Miasta Wodzisławia. Szczegółowo opisuję ją na stronie na Facebooku.

Praca w Radzie Miasta Wodzisławia

 • wrzesień 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w sprawie wniosków do budżetu na 2020 rok, czego efektem było złożenie kilkunastu wniosków,
  – (sesja) wniesienie poprawek do uchwały o budżecie obywatelskim na 2020 rok, które ułatwiają składanie projektów przez mieszkańców,
  – zapytanie w sprawie budowy chodnika z ul. Żeromskiego do Przedszkola Publicznego nr 3 na ul. Prusa PISMO/ODP,
  – (komisja budżetu) wniesienie poprawek do uchwały o konsultacjach, które mają pomóc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców,

  – interpelacja w sprawie zorganizowania konsultacji z mieszkańcami os. Batory. PISMO/ODP,
  – (sesja) apel do Prezydenta o niepodwyższanie podatków mieszkańcom podczas projektowania budżetu na 2020 rok LINK,

  – zapytanie w sprawie audytu w Urzędzie Miasta PISMO/ODP,
  – zapytanie dotyczące losów miejskiej sortowni odpadów zmieszanych PISMO/ODP,
 • sierpień 2019
  – interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta PISMO / ODP,
  – interpelacja w sprawie podlewania nowo zasadzonych drzew w Wodzisławiu Śl. PISMO / ODP,
  – wniosek do budżetu 2020 w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektową modernizacji stadionu miejskiego LINK,
  – (sesja) wyrażenie wątpliwości wobec wydawania prawie pół mln zł z UE na program dla 25 osób, w ramach którego m.in. 12 osób ma podnieść kwalifikacje,
  – (sesja) przedstawienie poprawek radnych do budżetu, w tym poprawka dotycząca remontu ul. 1000-lecia 1-11,
  – interpelacja w sprawie wydatkowania środków na promocję miasta PISMO / ODP,
  – (sesja) wskazanie na nieopiniotwórczą praktykę miejskiej gazety, prezentującej w większości jednostronne wiadomości,
  – zapytanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu po muszli koncertowej w wodzisławskim parku PISMO / ODP,
  – interpelacja dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca na wysokości parkingu przy szpitalu PISMO / ODP,
  – interpelacja w sprawie nagminnego zakłócania porządku i ładu publicznego przy ul. B.Prusa za barem „Rena” PISMO / ODP.
 • lipiec 2019
  – interpelacja w sprawie możliwości uprzątnięcie terenu za garażami przy ul. Waryńskiego i wykonania izolacji tychże garaży PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie ufundowania przez Prezydenta Miasta tyt dla pierwszoklasistów z „Katolika” PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie warunków korzystania z miejskich boisk typu „Orlik” PISMO / ODP,
  – (sesja) głosowanie przeciwko podwyższeniu opłat za śmieci dla mieszkańców Wodzisławia i wskazanie rozwiązań, jakie miasto powinno podjąć na przyszłość LINK,
  – interpelacja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w torby do segregacji śmieci PISMO / ODP.
 • czerwiec 2019
  – interpelacja w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Radlina II (Potok Radliński) PISMO / ODP,
  – zapytanie na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego – blok obok Liceum Ogólnokształcącego nr 2, w sprawie możliwości wycięcia lub przesadzenia pobliskiego drzewa PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, z powodu braku zdecydowanych działań w zakresie walki ze smogiem, odśnieżania dróg, obniżania podatków i modernizacji stadionu,
  – zapytanie w sprawie możliwości znakowania rowerów przez straż miejską PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec traktowania Funduszu Inicjatyw Społecznych jako odpowiednika budżetu obywatelskiego – wyjaśnienie,
  – (sesja) wyrażenie wątpliwości dla braku umieszczenia stacji rowerowych w dzielnicach ościennych Wodzisławia: Radlin II, Kokoszyce, Zawada, Jedłownik, w ramach planowanego „Wodzisławskiego Roweru Miejskiego”.
 • maj 2019
  – interpelacja w sprawie umieszczenia na stronie investin.wodzislaw-slaski.pl informacji o aktualnej uldze podatkowej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis PISMO / ODP,
  – (sesja) wyrażenie sprzeciwu wobec zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i wskazanie wątpliwości co do sensu jego istnienia w dobie powszechnego Internetu, minimalnego bezrobocia i ogromnego zadłużenia powiatu wodzisławskiego LINK,
  – zapytanie w sprawie budowy podjazdów na schodach prowadzących z os. Dąbrówki na Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” PISMO / ODP,
  – poparcie listu otwartego stowarzyszenia Wodzisław 2.0 w sprawie odstąpienia od utworzenia strefy piwa pod chmurką na terenie RPR.
 • kwiecień 2019
  – zapytanie w związku z usadowieniem 39 betonowych donic na trawniku przy ul. Bogumińskiej w ramach „rozwoju terenów zielonych” PISMO / ODP,
  – inicjatywa wspólnej akcji z radnym Mariuszem Blazym (Głos Pokoleń) ws. rozwoju miejsc parkingowych w Wodzisławiu LINK,
  – interpelacja dotycząca uaktualnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przez którą wiele rodzin nie może rozpocząć budowy domu, a firmy inwestycji PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec przeniesienia 32600 zł z dotacji na sport na imprezę Octoberfest LINK,
  – zapytanie w sprawie skandalicznego stanu drogi ul. Prusa i przylegających do niej parkingów PISMO / ODP,
  – zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania pieca w budynku przy ul. Marklowickiej 17 PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec niesprawiedliwym zasadom opłaty śmieciowej, na mocy której mieszkańcy bloków i domów ogrzewanych gazem, będą ponosić koszty wywozy popiołu którego nie produkują. Propozycja osobnego przetargu na wywóz śmieci dla domów i bloków i obniżenie podatku od nieruchomości dla dla domów ogrzewanych gazem, 
  – zapytanie w sprawie parkowania samochodów w miejscu ciągu komunikacyjnego dla pieszych na ul. PCL PISMO / ODP.
 • marzec 2019
  – spotkanie z mieszkańcami w restauracji „Pod Arkadami”,
  – interpelacja dotycząca złego stanu podjazdów dla wózków na schodach pomiędzy ul. 1000-lecia i ul. Piastowską PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej umów podpisywanych przez Miasto z podmiotami zewnętrznymi PISMO / ODP,
  – (sesja) sprzeciw wobec podwyżek opłat za śmieci: propozycja rozdzielenia przetargu na bloki i pozostałe nieruchomości, przejście na system in-house w którym miejska spółka wywozi śmieci po kosztach oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców domów jednorodzinnych nieprodukujących popiołu,
  – (sesja) wniosek o powołanie społecznego zespołu ds. walki ze smogiem, w którego skład wejdą m.in. niezależni
  specjaliści.
 • luty 2019
  – interpelacja ws. złego stanu skweru znajdującego się naprzeciw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. zorganizowania konkursu na wspieranie działań Miasta w dziedzinie ekologii (edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i palenia od góry) PISMO / ODP,
  – (sesja) wniesienie poprawki skutkującej przyjęciem petycji ws. wprowadzenia strefy „Piwa pod chmurką” na terenie rekreacyjnym z grillami w RPR „Trzy Wzgórza”.
 • styczeń 2019
  – interpelacja ws. przejęcia w utrzymanie przez Miasto na okres zimowy dróg powiatowych od 2020 roku PISMO / ODP,
  – (komisja) wniosek o rozpoczęcie prac nad nowym statutem MOSiR,
  – przygotowanie uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości nowe inwestycje na terenie Wodzisławia – przegłosowana na styczniowej sesji,
  – interpelacja ws. przetłumaczenia na języki czeski i niemiecki podstrony Urzędu Miasta dedykowanej inwestorom PISMO / ODP,
  – interpelacja ws. dostosowania rozkładu jazdy i przebiegu linii komunikacji miejskiej do oczekiwań mieszkańców oraz upublicznienie raportu z konsultacji z mieszkańcami PISMO / ODP,

  – (sesja) wstawienie się za mieszkańcami pozbawionymi dojazdu do pediatry POZ przeniesionego do Rydułtów (przywrócenie pediatry do Wodzisławia lub utworzenie linii autobusowej spod szpitala w Wodzisławiu pod szpital w Rydułtowach).
 • grudzień 2018:
  – interpelacja ws. remontu zegara na stadionie miejskim MOSiR PISMO / ODP,
  – (sesja) zatrzymanie podwyżek podatków od nieruchomości proponowanych przez Prezydenta i obniżenie stawki dla przedsiębiorców do najniższej spośród okolicznych miast,
  – (sesja) wniosek o usunięcie ze strony UM nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,
  – (sesja) sprzeciw wobec przyjmowaniu najdroższej oferty na komunikację miejską, wykraczającej poza plany finansowe miasta. Autorska propozycja powołania spółki miejskiej, dzięki której nowoczesne autobusy byłyby własnością miasta, i rozpisanie nowego przetargu dostosowanego do możliwości finansowych miasta,
  – (sesja) wstawienie się za mieszkańcami ul. Sosny, którzy ws. zmiany nazwy ulicy zostali postawieni przed faktem dokonanym z winy UM.