Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności 2024 – krok po kroku

dotacja z ue na rozpoczęcie działalności

Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności w 6 prostych krokach. Sprawdź, ile wynosi dotacja z UE na otwarcie firmy w 2024 roku.

Czy dotacja z UE to łatwy orzech do zgryzienia? Jeśli jesteś podstawiony pod ścianą to uruchamiają się w Tobie głęboko ukryte pokłady energii. Dzięki tej energii możesz przenosić góry, a już na pewno zdobyć dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

CO ZAMIAST DOTACJI?

UWAGA! Od 2015 roku nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej dla wszystkich chętnych. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach miało się to zmienić. Alternatywą dla dotacji z UE jest kredyt z mBanku od 1 dnia działalności. Aby dostać nawet 50 tys. zł musisz najpierw otworzyć konto bankowe w mBanku. W tym celu wypełnij wniosek online (podaj swoje dane) i postępuj zgodnie z podanymi krokami. Bank nie tylko udzieli kredytu, ale także pomoże w założeniu firmy.

Jeśli nie masz jeszcze firmy, możesz skorzystać z oferty Doradcy Bankiera, który za darmo przedstawi Ci atrakcyjne kredyty dla osób dopiero chcących otworzyć działalność gospodarczą. Wypełnij wniosek online i czekaj na telefon od konsultanta.

DOTACJA Z UE 2024 – 6 kroków do otrzymania dotacji

W poniższym artykule znajdziesz 6 praktycznych kroków, które musisz wykonać, aby dostać dotację z UE. Jeśli jesteś na początku drogi, nie wiesz gdzie się zgłosić, jakie warunki spełnić, co napisać. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Dotacja z Unii Europejskiej w 6 krokach:

 1. Znalezienie konkursu i sprawdzenie kryteriów
 2. Rekrutacja do unijnego projektu
 3. Wzięcie udziału w szkoleniu i napisanie biznesplanu pod dotację
 4. Określenie wkładu własnego i zabezpieczenia dotacji z UE
 5. Podpisanie umowy i wypłata unijnej dotacji
 6. Starania o wsparcie pomostowe

PIERWSZY KROK – Znalezienie konkursu i sprawdzenie kryteriów dotacji

Projekty unijne pojawiają się zawsze w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, czyli od stycznia do marca. Ogłoszeń musisz szukać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w skrócie WUP). WUP ogłasza konkurs dla firm, które przeprowadzą cały projekt związany z dotacją. Pamiętam, że od ogłoszenia konkursu do wyłonienia firmy minęły… 3 miesiące.

Zwycięska firma podpisuje z Urzędem umowę i ogłasza nabór do projektu. Każdy projekt ma swoją nazwę i kryteria przydziału. Przykładowo projekt w którym brałem udział organizował Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i nazywał się „Startuj z biznesem”. Kryteria jakie trzeba było spełnić, żeby wziąć udział w projekcie:

 • wiek do 25 lat,
 • miejsce zamieszkania na terenie podregionu rybnickiego,
 • status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (niezarejestrowana w UP),
 • nieprowadzenie działalności przez ostatnie 12 miesięcy,
 • dotację miały dostać 44 osoby (w tym 24 kobiety) z czego 14 osób to bezrobotni a 30 – nieaktywni zawodowo.

Sprawdzałem inne projekty i w żadnym kryteria nie były takie same. W niektórych przykładowo aktywizowano tylko osoby powyżej 50 roku życia. Reasumując. W pierwszym kroku musisz wejść na stronę swojego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, sprawdzić lub zadzwonić z zapytaniem o projekt PO KL 6.2 i sprawdzić czy nie jesteś przypadkiem za młody albo za stary do projektu.

UWAGA! Jeśli posiadasz już biznes, to spis projektów unijnych dla firm znajdziesz w artykule Dofinansowanie dla firm – 39 programów.

DRUGI KROK – Rekrutacja do projektu i dużo cierpliwości

Jeśli już będziesz znał (znała) firmę, zwaną też Beneficjentem, która ma poprowadzić projekt, to jak najszybciej zgłoś się z pytaniami które Cię nurtują. Firma na pewno będzie prowadziła spotkania otwarte na których dowiesz się wszystkich szczegółów.

Postaraj się o zaświadczenie, że starasz się o dotację. Jeśli jesteś bezrobotny to musisz je przedłożyć w Urzędzie Pracy. Panie urzędniczki rzadko działają „z głową”, gdyż ograniczają je procedury, a procedury mogą nakazywać skierowanie Cię do pracy. Nie możesz do tego dopuścić, ponieważ wówczas stracisz status bezrobotnego!

Akceptacja procedur trwa bardzo długo – przynajmniej w moim przypadku tak było. Jak już wspominałem, konkurs WUP trwał 3 miesiące. Następnie, zanim zwycięska firma ogłosiła termin rekrutacji minęło kolejnych 5 miesięcy. Mają czas. Podczas rekrutacji musisz złożyć kilka dokumentów. Są to:

 • formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z beneficjentem,
 • oświadczenie o posiadaniu miejsca zamieszkania na wyznaczonym obszarze,
 • wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych.

Wszystkie powyższe dokumenty będą dostępne do ściągnięcia, wydrukowania i wypisania. Najważniejszy jest oczywiście formularz rekrutacyjny. Po złożeniu dokumentów pozostaje Ci czekać na wyniki. W międzyczasie dostaniesz przydzielony specjalny numer, który będzie Cię identyfikował na stronie z wynikami. Na ogłoszenie wyników czekałem miesiąc.

TRZECI KROK – Szkolenia, pisanie biznesplanu i złożenie wniosku

Udało się, przyjęli Twoje zgłoszenie i zostałeś zakwalifikowany do udziału w szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą. Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności to także szkolenia, które mają przygotować Cię do napisania biznesplanu. Skończyłem zarządzanie, więc te całe szkolenia były nudne jak flaki w oleju. Ale dla Ciebie mogą być nieocenione. Dopiero ten biznesplan będzie oceniany przez zewnętrzną Komisję Oceny Wniosków, która zadecyduje czy dostaniesz dotację.

Mnie mówiono, że jest to tylko formalność. Podobno sam fakt przyjęcia do projektu to w zasadzie pewna dotacja z UE. Mogę teraz powiedzieć, że była to prawda. Beneficjent zrekrutował 44 osoby (a tyle ma otrzymać dofinansowanie) i wydał pieniądze na szkolenia, więc inaczej być nie mogło. Choć wiem, że we wcześniejszych latach wyglądało to różnie – do szkoleń rekrutowano na przykład dwa razy więcej osób i połowa odpadała po ocenie biznesplanów. Jak będzie w Twoim przypadku to nie wiem.

Status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo musisz utrzymać do momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, którą to deklarację podpiszesz przed przystąpieniem do szkoleń. Szkolenia trwały tydzień i były to wykłady na temat marketingu, przedsiębiorczości i pisania biznesplanu. Jedne ciekawsze, inne mniej, ale warto słuchać i notować.

Złożenie wniosku o dotację z UE

Po tygodniu szkoleń należy napisać biznesplan i skonsultować go w ramach indywidualnych spotkań z doradcą (w moim przypadku była to księgowa). Następnie składamy wniosek z załącznikami i czekamy na decyzję Komisji Oceny Wniosków. Od momentu zakończenia szkoleń do ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji minęły 2 miesiące.

We wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności muszą znaleźć się następujące dokumenty:

 • potwierdzenie obecności na 80% zajęć szkolenia,
 • oświadczenie o pomocy de minimis,
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS i US (dotyczy osób, które posiadały firmy),
 • biznesplan na okres 2 lat,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • oświadczenie i niekorzystaniu z innych środków pomocy (np. dotacja z Urzędu Pracy lub PFRON-u)
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych.

Wnioski na dotację z UE składa się w dwóch egzemplarzach w kopercie opisanej według wytycznych. Można też wysłać pocztą lub dostarczyć kurierem.

Kto napisze wniosek o dotację z UE na otwarcie firmy?

Wniosek do projektu może napisać dla Ciebie firma, a możesz to zrobić samodzielnie. Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety. Zlecając do napisania projekt zewnętrznej firmie, musisz zapłacić niemałe pieniądze. Zazwyczaj jest to kilka tysięcy złotych + procent, gdy projekt „przejdzie” etap rekrutacji. Jest to dobre dla osób, które mają pieniądze i nie chcą martwić się papierkami. Nie mniej polecam osobiste zaangażowanie się w projekt.

Każda firma, która przeprowadza nabór do projektu, ma własny wzór wniosku. Są jednak elementy wspólne wniosków, które w skrócie można  zawszeć  w kilku punktach:

 • tytuł Twojego projektu,
 • Twoje dane (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itp.)
 • umiejscowienie inwestycji (tutaj jest konieczny list intencyjny z właścicielem lokalu),
 • opis projektu – tutaj zaczyna się merytoryka,
 • harmonogram inwestycji (układasz go samodzielnie),
 • cele projektu zgodne z wybranym programem (najpierw zapoznaj się z celami),
 • koszty i finansowanie projektu,
 • analiza finansowa, ekonomiczna i prawna (warto pokusić się o wsparcie znajomego),
 • biznesplan.

Zamierzasz sam napisać wniosek o dotację?

Polecam przeczytać mój artykuł o tym, jak napisać wniosek o dotację z UE.

CZWARTY KROK – Wkład własny i zabezpieczenie dotacji

Udało Cię przejść wszystkie etapy, Twój biznesplan zdobył przychylność jury, Twoja cierpliwość została nadwyrężona do granic możliwości, więc pora na najważniejszy dokument – poręczenie. Dotacja z UE bez poręczenia? Nie dostaniesz pieniędzy, dlatego polecam rozpocząć szukanie poręczycieli odpowiednio szybko. Mnie udało się dosłownie w ostatniej chwili i w dodatku nie był to nikt z rodziny. Istnieje kilka form zabezpieczenia dotacji:

 • weksel z poręczeniem (wystarczy jedna osoba),
 • poręczenie zwykłe (dwóch poręczycieli),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku,
 • ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości.

Takie samo zabezpieczenie będziesz musiał (musiała) wnieść przed otrzymaniem wsparcia pomostowego. Poręczyciele muszą zarabiać minimum 2500zł brutto i być zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo jeśli są żonaci/zamężni, to wymagana jest też zgoda współmałżonka. Jeśli będziesz już na tym etapie, przeczytaj mój artykuł pt. Jak zdobyć poręczyciela i otrzymać pieniądze na biznes. Dowiesz się z niego, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o zabezpieczenie dotacji.

dotacja na stronę internetową

Oprócz poręczenia, musisz zapewnić także tzw. wkład własny. Zazwyczaj jest to 10% wartości projektu. W przypadku, gdy starasz się o 40 tysięcy zł, wkład własny musi wynieść 4 tysiące zł. Najlepiej, aby była to gotówka. Zapewne to i tak będzie za mało na rozruszanie działalności, więc te 10% to jest minimum z minimum, które trzeba mieć! Wkładu własnego w pewnych okolicznościach nie trzeba mieć w przypadku dotacji z Urzędu Pracy, choć zdarzają się wyjątki.

PIĄTY KROK – Podpisanie umowy i wypłata dotacji

Jeśli znalazłeś poręczycieli, to zostało tylko podpisać umowę i czekać na przelew 40000 złotych :) Musisz w tym celu założyć konto firmowe w banku. Najpopularniejszym kontem wśród osób zakładających firmę jest Konto firmowe w mBanku. Konto posiada szereg narzędzi pomocnych w prowadzeniu firmy, takie jak: księgowość, statystyki a nawet biura i sale konferencyjne do Twojej dyspozycji.

Przed wyborem konta firmowego polecam przewertować aktualny ranking kont firmowych. Jest to odpowiedzialne podejście do tematu. Znajdziesz tam najlepsze konta firmowe, w tym w 100% darmowe!

Wypłata środków może się opóźnić, więc warto mieć uzbierane „parę” złotych, żeby móc pokryć początkowe wydatki. Każdą złotówkę z tych 40k masz opisaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który jest załącznikiem do wniosku. Musisz się go trzymać przy wydawaniu pieniędzy. Wszystkie dokumenty księgowe, tj. rachunki, umowy kupna-sprzedaży i faktury trzeba zbierać. Ten moment jest najlepszy, aby poszukać biura rachunkowego.

Ceny obsługi księgowej jednoosobowej działalności gospodarczej wahają się od 150 do 500 zł. Wszystko zależy od tego, ile dokumentów księgowych będziesz miał w miesiącu.

Wsparcie możesz otrzymać oczywiście wówczas, gdy masz już założoną firmę. Pomocny będzie dla Ciebie artykuł jak założyć firmę, w którym opisałem dosłownie wszystko – krok po kroku. Jeśli wypełniałeś samodzielnie wniosek o dotację z UE, to otwarcie własnej działalności nie sprawi Ci problemów.

SZÓSTY KROK – Wsparcie pomostowe

Dotacja z UE to także możliwość starania się o wsparcie pomostowe. Jest to kwota wypłacana raz w miesiącu przez okres pół roku. Pomostówkę możesz przeznaczyć na koszty stałe – czynsz, abonament za telefon, usługi księgowe i tym podobne. Podobnie jak w przypadku dotacji, wsparcie pomostowe musisz opisać w harmonogramie – dokładnie ile i na co wydasz. No i oczywiście zbierać wszystkie faktury i rachunki.

dotacja z unii europejskiej
Dotacja z Unii Europejskiej to także wsparcie pomostowe

Tak w dużym skrócie wygląda sześć kroków, jakie musisz wykonać żeby otrzymać dotację z Unii Europejskiej z działania PO KL 6.2. Tak jak na początku wspomniałem, musisz mieć w sobie dużo samozaparcia i energii, żeby przebrnąć przez gąszcz dokumentów i przepisów. Pocieszę Cię jednak – po takiej „szkole życia” wizyta w Urzędzie Skarbowym czy ZUS-ie będzie czystą przyjemnością :)

Wsparcie pomostowe musisz rozliczyć tak samo, jak wsparcie całej puli – najczęściej 40 tys. zł. Termin to 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (po 6 i 12 m-cach od otrzymania wsparcia pomostowego).

BŁĘDY PRZY DOTACJACH Z UE

Poniżej wstawiam harmonogram, który przetestowałem na sobie. Zobrazuje Ci, ile czasu potrzeba od ogłoszenia konkursu do otrzymania pieniędzy na konto. Przeanalizuj dokładnie, abyś nie popełnił błędu Kasi.

Kasia napisała do mnie zmartwiona, że wynajęła lokal pod działalność gospodarczą, a nie wie, czy faktycznie otrzyma środki. Ponadto wyposaża go z własnych oszczędności i podpisuje umowy z kontrahentami(sic!). Zapytasz, gdzie w tym miejscu dotacja z UE? Ano właśnie, Kasia stara się o pieniądze z funduszu europejskiego, ale nie wie kiedy i czy je dostanie.

Ktoś powiedział jej, że musi jednak mieć wcześniej wynajęty lokal. Jest to nieprawda!! Dotacja z UE wymaga podpisania co najwyżej listu intencyjnego z właścicielem lokalu. Przenigdy nie wynajmuj lokalu przed otrzymaniem pieniędzy!

Harmonogram

 • styczeń – ogłoszenie na stronie WUP konkursu na Beneficjenta projektu
 • marzec – wybranie zwycięskiej firmy (Beneficjenta)
 • maj – spotkanie informacyjne w biurze projektu
 • sierpień – informacja o planowanej rekrutacji do projektu
 • wrzesień – nabór wniosków do projektu
 • październik – wyniki naboru
 • grudzień – szkolenia
 • następny rok, styczeń – luty – nabór wniosków o przyznanie dotacji
 • kwiecień – ostateczne wyniki oceny wniosków i podpisanie umowy

Jak widzisz, od czasu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy i przelania środków minęło 16 miesięcy. Dotacja z UE to nie jest łatwa droga, zwłaszcza, że przez większość czasu rekrutacji musisz być bezrobotnym.

OTRZYMANIE DOTACJI Z UE – DOKUMENTY

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda formularz rekrutacyjny o dotację z Unii Europejskiej i karta oceny wniosku, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Zachowałem je dla Ciebie :)Trochę tej biurokracji jest, dlatego uważaj jaką działalność chcesz otworzyć.

Najprościej starać się o pieniądze z UE na zakup dużego sprzętu, a ideałem jest jedna faktura na 40 tys. zł :) Im więcej drobnych sprzętów kupujesz, tym bardziej uciążliwe będzie rozliczenie się z projektu.

naklejka - dotacja z ue na otwarcie firmy
Naklejka na sprzęt zakupiony z dotacji z UE na otwarcie firmy

DOTACJA Z UE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest dotacja z UE?

Dotacja z Unii Europejskiej to forma finansowego i merytorycznego wsparcia osób chcących założyć firmę. Zazwyczaj beneficjenci muszą być zarejestrowani w Urzędzie Pracy lub po prostu nie mogą pracować.

Dotacja z Unii Europejskiej - ile można dostać?

Kwota dotacji jest uzależniona od danego programu i organizatora. Zazwyczaj jest to od 40 tys. złotych w górę, czyli więcej aniżeli dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie firmy.

Dotacja z UE - gdzie składać wnioski?

Konkurs na wnioski o dotacje z UE organizuje firma/fundacja, która wygrała konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Z reguły jedna fundacja obsługuje jeden powiat. O nowe konkursy pytaj w Urzędzie Pracy.

Jak dostać dotację z Unii Europejskiej?

W terminie wskazanym przez organizatora konkursu, należy złożyć wniosek opisujący pomysł na biznes. Po pozytywnej weryfikacji odbywają się zazwyczaj szkolenia, które kończą się napisaniem biznesplanu.

OPINIA O DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Istotna może być dla Ciebie moja opinia, jako osoby która wywalczyła 40000 złotych bezzwrotnej dotacji. Otóż dotacja z UE na otwarcie firmy to na pewno korzyść dla młodego człowieka. Zwłaszcza, gdy nie dysponuje własną gotówką. Z drugiej strony bardzo wysoki wskaźnik upadku firm po otrzymaniu dotacji dowodzi tego, że dotacje usypiają czujność.

Aktualne informacje o dotacjach na założenie firmy z Unii Europejskiej znajdziesz w swoim Urzędzie Pracy (powiatowym) lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Możesz także wejść na stronę Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie znajdziesz aktualnie realizowane programy z UE.

To nie są pieniądze na które zapracowałeś latami, lecz które – ciężko bo ciężko, ale dostałeś. Stracę to stracę, nic się nie stanie. Dlatego jak wspomniałem we wstępie, Unia Europejska od kilku lat nie daje bezzwrotnych dotacji dla wszystkich chętnych. Dotacja z UE wymaga obecnie większej pracy i wysiłku przy składaniu wniosku. To akurat dobrze, gdyż 10-15 lat temu dotacje z Unii Europejskiej były wręcz rozdawane.

Sprawdź przed otwarciem firmy
1. Konto firmowe Nest Bank – na zawsze za 0 zł
2. Kredyt gotówkowy BNP Paribas – do 200 tys. zł na otwarcie firmy
3. Telefony firmowe w PLAY – od 43 zł brutto
4. Konto osobiste dla JDG – 100% darmowe w BNP Paribas

Gdy masz do podjęcia decyzję czy wziąć dotację z UE czy kredyt na otwarcie działalności nie zapominaj o trzeciej drodze. Możesz po prostu wyjechać z kraju i zaoszczędzić zarabiając w EUR lub GBP. Ale biorąc pod uwagę te dwie opcje, łatwiej i bezpieczniej jest wziąć dotację – jeśli jest bezzwrotna!

Minusem kredytu jest to, że trzeba go zwrócić. Ale przynajmniej urzędnicy nie siedzą ci na karku i nie mówią na co masz wydawać pieniądze. Nie ma kontroli i patrzenia w papierki, czy aby wydałeś wszystko tak jak było w regulaminie. Decyzja jak zwykle należy do Ciebie :) Powodzenia!

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku, w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 5 Average: 4.2]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

41 thoughts on “Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności 2024 – krok po kroku

 1. Witam.
  Czy emeryt po 70 roku zycia
  Moze otrzymac dofinansowanie
  na prowadzeniu ,malego biznesu .
  Chodzi o pensjonat ,dla osob ktore zostaja bez opieki ,na krotki czas.
  Mam wyksztalcenie i kursy opieki dla niepelnosprawnych ,i starszych osob.Pozdrawiam

 2. Dobry wieczór Państwu,
  chciałbym prosić kilka porad od Pana Łukasza jak być w przyszłości ze środkami UE na dofinansowanie własnej działalności, jeżeli chodzi o mnie to jestem osobą powyżej 30-go roku życia w moim województwie przez komisję zostało wybrano 16 operatorów, które będą przyjmować i realizować projekty. Na chwilę obecną w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wszystkie działania dotyczące podpisania umów WUP z operatorami są wstrzymane no i pewnie nie wiadomo kiedy będą kontynuowane…
  W krótkim opisie kilku operatorów zapoznałem się z charakterystyką grup docelowych do kogo faktycznie będą poszukiwali operatorzy i znalazłem taki zapis jak „osoby ubogo pracujące” czyli tutaj chodzi zatrudnione na umowy krótkoterminowe, umowy zlecenia i t.d. Moje pytanie następujące, jeżeli na chwilę obecną będę miał „umowę o pracę” na okres próbny z wykazaniem pełnej kwoty netto, będzie to kwota wyższa od kwoty najniższej krajowej to już jestem bez szans się starać o dotację ze środków UE?

 3. Z tym tematem trzeba bardzo ostrożnie, żeby nie wpakować się na żaden haczyk ani minę. Dla osób, które chcą mieć spokój ducha polecam skorzystać z Agencji Rozwoju Innowacji we Wrocławiu. Załatwią wszystko za Ciebie, odpowiedzą na każde pytanie, rozwieją wszelkie wątpliwości- w mojej ocenie warto.

 4. Bardzo ciekawy artykuł, muszę przyznać, że jest on pomocny. Jednakże nie znajduję w nim wszystkich odpowiedzi, które mnie nurtowały jeszcze pół roku temu, więc jeśli ktoś ma ten sam problem co ja kiedyś to polecam kontakt z Agencją Rozwoju Innowacji :)

 5. Mnie też to przerosło, ale postanowiłam, że się nie poddam bo przecież mój pomysł był świetny, ktoś polecił mi firmę Aridotacje i ich wiedza okazała się dla mnie nieoceniona. Chyba nie ruszyłabym tego sama dalej :)

 6. Własna firma to moje marzenie od kilku lat, natomiast jak zwykle, pieniądze są problemem, bo tylko one blokują przed rozpoczęciem działania. Dobrze, że są sposoby na uzyskanie środków na start, ale niestety nie wszystko jest takie łatwe jak się wydaje. Mnie osobiście ilość formalności totalnie przytłacza i zawsze odkładam to na później :/

 7. Hej ciekawe..aczkolwiek nie zgadzam się z wypowiedzią że nie ma już bezzwrotnych dotacji. Oczywiście są i można je pozyskać nawet na „zwykłe” inwestycje. Możliwości jest wiele, a dla małych biznesów Lokalne Grupy Działania oferują duże wsparcie – nawet do 70% bezzwrotnej dotacji:) Wiem bo zawodowo się tym zajmuję:) Pozdrawiam

  1. Hej, a czy moglabys powiedziec cos wiecej na temat takich dotacji z Lokalnych Grup Dzialania?dziekuje z gory,Agata

  2. Witam.Czy Pani.ogólnie tez pomaga w takim przejsciu przez te wszystkie „szczebelki”do otrzymania takich dotacji?

 8. Cześć,
  Chciałabym założyć własną działalność gospodarczą. Mam pomysł co chce robić,znam mniej więcej rynek ale nie wiem skąd wziąć pieniądze na rozkręcenie mojego biznesu. Wie ktoś, coś na ten temat? Gdzie się moge zwrócić po jakieś dotacje, dofinansowania, no i jak wyglądają formalności?
  Mieszkam w województwie lubelskim.

 9. Witam! Interesuje mnie temat dotacji na rozpoczęcie działalności dla osób pracujących. Nakreślę swoją sytuację:
  pracuje na umowę na czas nieokreślony, jednakże z partnerem, który jest mechanikiem samochodowym myślimy o założeniu warsztatu samochodowego. Zastanawialiśmy się nad dotacjami z KRUS-u, ponieważ mój chłopak jest tam zarejestrowany jako rolnik i mógłby uzyskać takie dotacje na działalność pozarolniczą, jednakże od roku 2017 każdy kto chce je dostać musi przejść z KRUS-u na ZUS (jest to nieopłacalne – w ciągu 5 lat miałby do zapłacenie około 50 tysięcy dla ZUS-u, natomiast gdyby wszystko zostało na starych zasadach to płaciłby jedynie 17 tys. do KRUS-u ). Właśnie dlatego myślimy o dotacji na działalność dla osoby pracującej, czyli dla mnie – słyszałam, że w tym wypadku liczą się wszelkie składki które opłaca za mnie pracodawca, a ja opłacałabym jedynie składkę zdrowotną. Interesuje mnie natomiast, czy mam szanse na jakiekolwiek dotacje w tej sytuacji?

  1. Jak to na wsi, nic sie nie opłaca… Skoro nie oplacalne jest płacenie 830 zł miesięcznie zamiast 280 zł wzamian za dotacje, to myślę że jednak lepiej będzie jak zostaniecie dalej rolnikami. Bo jeszcze później zaoszczędzicie na bezpieczeństwie swoich klientów tak dużą kwotę 50 tys na 5 lat…

 10. Ciekawy artykuł :) ale dotacje z UE to tylko 1 z możliwości. Świetna wiedza jest na stronce pieniadzenastartup pl
  Mi ten ebook bardzo pomógł jak zaczynałem.

 11. Dla mnie to jest chore, że ludzie dostają takie kwoty pieniędzy z moich podatków, a ja na założenie firmy i inwestycje muszę brać wysoko oprocentowany kredyt (bo jestem przewlekle chory i moje leczenie jest drogie – nie mogę sobie pozwolić na parę miesięcy bycia bezrobotnym). Uroki socjalizmu i sprawiedliwości społecznej, która ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego.
  Takie wsparcie przedsiębiorczości jak najbardziej powinno mieć miejsce, ale tylko i wyłącznie w postaci nisko oprocentowanych kredytów, które muszą być w całości zwrotne.
  Byłaby to świetna alternatywa dla drogich banków, które pożyczają wirtualne pieniądze nawet na 20% RRSO, których fizycznie i rzeczywiście nie posiadają.

 12. Artykuł był pisany pod koniec 2015r i wówczas chodziły takie głosy, zaczerpnięte przeze mnie w WUP. Obecnie najwyraźniej nic z tego nie wyjdzie i dotacje będą nadal w formie pożyczek.

   1. Niestety bank nie wchodzi w grę. Spółdzielnia socjalna też. Kiedyś był taki program unijny który nazywał się chyba kapitał ludzki i z niego można było otrzymać 80 tys na działalność gospodarczą. Myślałem, że z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) można otrzymać więcej niż 20 tys :/

  1. NCBiR. Tam możesz dostać nawet kilka milionów na innowacyjny biznes. Pomysł musi być dobry, ja próbowałem i się nie udało, ale pewnie gdybym poprosił o pomoc dobrą firmę doradczą, np. Nobilitus to pewnie bym miał jakieś szanse :)

 13. Czy mogę zapytac co to znaczy ze dotacja jest bezzwrotna ? to znaczy ze otrzymana dotację bede musiala zwrocic w 100% ? bo widze rozne informacje na roznych stronach internetowych i teraz nie wiem która mówi prawdę w niektórych jest napisane ze dotacje z UE są i bezzwrotne i taki które podlegaja zwrotowi, tylko co o tym decyduje ? :) informacja potrzebna jest mi do pracy dyplomowej z góry dziękuje

  1. Dotacja bezzwrotna to taka, której nie musisz zwracać. Zwrotną musisz zwrócić – jest traktowana jako niskooprocentowana pożyczka.

   1. tak, ale napisał Pan że w 2016 nie ma mozliwości otrzymania dotacji bezzwrotnej i z tym mam problem czy rzeczywiscie tak jest ? czy wszystkie w takim razie mają formę pożyczki ?

    1. Jeśli mowa o PO KL 6.2 o którym jest artykuł to tak to wygląda nieprzerwanie od 2 lat: http://efs.wup-katowice.pl/__data/assets/pdf_file/0013/11038/opisy_62_04-09-2015.pdf jak widzisz 50.000 złotych ale w formie zwrotnej pożyczki. Ja miałem 40tys bezzwrotnej.

     Teraz bezzwrotne są tylko dotacje z Urzędu Pracy, które opisałem tutaj: https://www.niepoddawajsie.pl/dotacja-z-urzedu-pracy/ Urzędy Pracy również dostają środki z UE, ale są to niestety bardzo małe pieniądze, w tym roku 16000zł. No i najważniejsze że to UP określa zasady uczestnictwa.

 14. Podziwiam Pana za wiedzę, którą się Pan dzieli z innymi… Szkoda tylko, że sprawa dotacji jest tak skomplikowana i nie mając własnego wkładu pieniężnego – nic się nie uzyska, nie ma szans na własną działalność gospodarczą. Ratują – bogaci rodzice lub działka do sprzedania na wsi..

  1. abo korupcje.środki nie są dostępne dla wszystkich. Ja własnymi rękami planuje rozpocząć, bo przebijanie wniosków o każdy punkt jest prześmiewcze. Takie dotacje powinny służyć ludziom, którzy chcą a nie tacy, którzy kombinują. Wiem o czym mówię, bo przez lata pracowałam i czuję się wykorzystana, przez te umowy na zastępstwo, jedno czwartą, staże… I dalej piękne preferencje, które nie służą dla mnie. A jak ubiegam się o środki, to urząd umywa ręce. Cała ta hierarchia, która stara się być do przodu, tak na prawdę idzie w tył. Programy dla ludzi z dwójką dzieci. A gdzie pomoc dla mnie,która stara się utrzymać. Nie ma zdolności kredytowej, nie ma wiary w człowieka. Zapie***. Albo no nie wiem. Wegetuj.. Oszczędzam pieniądze i planuje swoją małą działalność i umywam ręce od tej wszelakiej korupcji. pfu.

  1. Najlepiej zapytaj u organizatora, ale z tego co wiem, to bezrobotnym trzeba być w momencie podpisywania umowy na szkolenia.

 15. Witam, jestem pracującym studentem i wraz z kilkoma znajomymi myślimy o otwarciu własnego lokalu (piwiarni multitap). Rozumiem, że od razu nasuwa się myśl – słomiany zapał – studenci – piwo itd., ale my na poważnie chcielibyśmy do tego podejść. 

  Mam pytanie czy szanse na uzyskanie dotacji będzie mniejsze na otworzenie lokalu w dużym mieście. Dużym miastem nazywam np. Warszawę. Wiem, że do tej pory zdążyła się utworzyć szeroka konkurencja w tym obszarze, jednak mimo wszystko myślę, że może się to udać, jeśli odpowiednio się do tego przyłożymy i przygotujemy. Szczerzę powiem, że jestem zielony jeśli chodzi o zakładanie własnej firmy, własego biznesu itp. Wśród moich znajomych jest też osoba niepełnosprawna, rozumiem że w tym przypadku szanse na dotacje rónież wzrosną ?

  Pisał Pan również w artykule "11 sposobów jak zdobyć pieniądze na otwarcie firmy", że "Nie każdy wie, że dwie osoby mogą też starać się o dotację z UE na otwarcie firmy, wówczas taka dotacja nie wynosi 40 tysięcy złotych, ale dwa razy więcej"

  Czy w tym wypadku ja i moi wspólnicy możemy osobno ubiegać się o dotacje na tą samą firmę ? 

  Czytając ten artykół zwróciły moją uwagę również Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP).

  Czy połączenie AIP z dotacjami z UE będzie dobrym rozwiązaniem ? Jak pisałem nie jestem doświadczoną osobą w tym zakresie. Jak Pan widzi szanse na rozpoczęcie naszej działalności (jakieś wskazówki :) )  ?

   

  1. Panie Maćku witam na blogu :)
   Informacje na temat prowadzonych aktualnie programów wsparcia uzyska Pan na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pieniędzy jest zawsze najwięcej na początku roku. Mamy październik, więc pewnie niedługo ogłoszą konkurs dla firm obsługujących całą procedurę dotacji. Możecie skorzystać z dotacji z UE (jako spółka cywilna – 80tys zł) jak i dotacji z Urzędu Pracy (nieco ponad 20tys zł). Jako, że jest Was więcej, to możecie też pomyśleć nad otwarciem spółdzielnii socjalnej. Wówczas pieniędzy będzie jeszcze więcej niż z UE. W każdym przypadku należy posiadać status bezrobotnego. Podpowiem, że od strony korzyści kolejność wygląda tak: spółdzielnia > UE > Urząd Pracy. Najlepiej podejść do Urzędu Pracy i tam wypytać o te 3 możliwości. Każdy powiat, miasto, ma inne procedury i różne programy. Jak już będzie Pan wiedział coś więcej i pojawią się pytania to zapraszam :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *