Jak zdobyć poręczyciela i otrzymać pieniądze na biznes?

jak zdobyć poręczyciela

Starasz się o dotację i pytasz, jak zdobyć poręczyciela? Nie jest to trudne, wymaga jednak dobrego przygotowania.

Poręczyciel to w przypadku młodych ludzi praktycznie jedyna forma zabezpieczenia dotacji z UE, dotacji z Urzędu Pracy jak i pożyczki lub kredytu. Istnieją jeszcze inne formy zabezpieczenia kredytu, takie jak gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku czy ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Wymagają one jednak posiadania zasobów finansowych lub rzeczowych, których młodzież nie ma.

Pomogę Ci znaleźć odpowiedź na pytanie jak zdobyć poręczyciela. Sam go kiedyś potrzebowałem i co najlepsze – udało mi się go zdobyć :)

Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

Istnieją dwa rodzaje poręczenia: weksel (zwany również aval) i poręczenie zwykłe. Poręczenie zwykłe jest o wiele bezpieczniejsze od weksla. Wystarczy uzmysłowić sobie, że weksel jest ważny nawet jeśli dłużnik umrze (sic!). Albo gdy jego podpis na umowie został podrobiony. Poręczenie zwykłe natomiast jest ważne tylko na podstawie ważnej umowy. Nie trudno się domyślić, na jaki rodzaj poręczenia łatwiej Ci będzie namówić znajomego.

Z kolei jeśli jesteś owym „znajomym” i zostałeś poproszony o poręczenie, przeczytaj uważnie poniższy artykuł, a także artykuł o tym, kiedy warto pożyczać pieniądze znajomym. Poręczenie to właśnie takie pożyczenie pieniędzy.

Odpowiedzialność żyranta

Odpowiedzialność poręczyciela (żyranta) wynika zawsze z umowy. Jak już powyżej wspomniałem, największe ryzyko jest w przypadku weksla. Poręczenie zwykłe jest bezpieczniejsze, aczkolwiek również wiąże się z odpowiedzialnością finansową do kwoty, która widnieje na umowie poręczenia. W przypadku niedotrzymania przez Ciebie umowy, instytucja udzielająca pożyczki lub kredytu w pierwszej kolejności spróbuje ściągnąć dług z Ciebie.

Jeśli nie będziesz w stanie pokryć wierzytelności, bo zupełnie przypadkiem przepisałeś cały majątek żonie, z którą masz intercyzę, to wówczas instytucja zwróci się do biednych żyrantów…

Poręczyciel musi być świadomy, że w przypadku gdy nie będzie w stanie spłacić długu, wówczas na jego koncie pojawi się negatywna historia kredytowa. A to może z kolei wiązać się z podobnymi problemami, jak gdyby nie spłacał wziętego kredytu.

Prawa żyranta

Jeśli instytucja zwróci się do poręczyciela/li o zwrot poręczonej kwoty pieniędzy, wówczas żyrant nabywa prawa. Podstawowym prawem poręczyciela jest domaganie się od Ciebie zwrotu pieniędzy. Albo dobrowolnie, albo poprzez Sąd. Nie ma, że boli. Nawet jeśli bierzesz pożyczkę i udało Ci się zdobyć poręczyciela, to musisz być świadomy, że w przypadku porażki najpewniej i tak będziesz musiał zwrócić te pieniądze.

Swoją drogą musiałbyś być prawdziwym niegodziwcem wymigując się od odpowiedzialności za własną nieporadność.

Jak zdobyć poręczyciela – sposoby przekonywania

1. Zapewnić poręczycielowi zwrot długu

Znam kilka przypadków, gdy osoba-poręczyciel musiała spłacać poręczony kredyt latami. Wielu ludzi nie zna prawa i nie wie, że może domagać się zwrotu pieniędzy od znajomego.Uświadom ten fakt osobie, którą chcesz prosić o poręczenie. To może ją uspokoić i przekonać do pomocy Tobie.

2. Pokazać poręczycielowi biznesplan

Większość instytucji udziela kredytu/pożyczki dopiero gdy pozytywnie oceni Twój biznesplan. Jeśli masz biznesplan a do tego posiadasz jego pozytywną ocenę, to nie bój się pokazać tego potencjalnemu poręczycielowi. Wielu ludzi chce mieć pewność, że wiesz co robisz. Musisz przekonać poręczyciela, że Twoje plany i pomysły, na które chcesz zdobyć pieniądze, nie są oderwane od rzeczywistości i mają szanse powodzenia.

3. Przekonać poręczyciela „na znajomego”

Przeważnie poręczycieli zwykłych musi być dwóch, natomiast poręczyciel z wekslem wystarczy jeden. Czy zdobycie dwóch poręczycieli to trudniejsze zadanie niż zdobycie jednego?I tak, i nie. Jeśli jedna z osób zgodzi się poręczyć, to wystarczy namówić znajomego tej osoby. „Marek się zgodził, więc nie mam się co obawiać, poręczę Łukaszowi”:)

4. Obiecać korzyść poręczycielowi

Może to być prezent gdy już otworzysz firmę, może to być stała zniżka na zakupy (większa niż 10% ;)), a w skrajnym wypadku udziały w zyskach. Niech ta osoba zobaczy, że nie chcesz jej wykorzystać, ale że zamierzasz podzielić się z nią swoim szczęściem i odwdzięczyć za pomoc!

Kto może być poręczycielem?

Wymogi dla poręczyciela są zależne od instytucji. Gdy starałem się o dotację z Unii Europejskiej musiałem znaleźć dwie osoby:

 • będące osobami fizycznymi w wieku do 65 lat,
 • na których nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i nie toczy się wobec nich postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 • pozostające w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub prowadzących firmę od minimum 6 miesięcy, lub mających przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata od dnia złożenia wniosku,
 • uzyskujące wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimum 2500zł brutto.

Z powyższej listy wynika, że dziadkowie pamiętający wojnę odpadają w przedbiegach, tak samo jak znajomi pracujący w McDonalds za 7zł/h i koledzy zarabiający powyżej średniej krajowej, ale mający umowy zlecenie lub o dzieło. Poręczycielem nie może być również współmałżonek!

Proś o poręczenie właściwe osoby

Istnieje większe prawdopodobieństwo, że poręczy Ci

 • osoba, którą znasz od dawna, niż ta, którą znasz krótko,
 • osoba, której sam poręczyłbyś pożyczkę, niż ta, której byś nie poręczył,
 • osoba, która ma Cię za prawego człowieka, niż ta, która nie zna Cię z dobrej strony,
 • osoba, która nie wiąże z trudem końca z końcem, niż człowiek żyjący „od pierwszego do pierwszego”,
 • kawaler zarabiający 4000zł i mieszkający z rodzicami, niż żonaty z trojgiem dzieci zarabiający tyle samo,
 • ktoś z rodziny, niż spoza niej.

Ta lista ma jedynie pomóc Ci znaleźć właściwy dla Ciebie klucz. Mnie na przykład nie poręczył nikt z rodziny (ja bym im poręczył!) lecz dobrzy znajomi (chwała im za to).

Co potrzebuje poręczyciel?

Tak samo jak w przypadku wymogów, tak i dokumenty które potrzebuje poręczyciel są zależne od instytucji i warunków umowy. W moim przypadku poręczyciele musieli przedłożyć kilka dokumentów, które wypisałem poniżej. Oto te dokumenty:

1. W przypadku osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę – zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu za okres ostatnich 3 miesięcy.
2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do CEIDG, zaświadczenie z US o dochodach za ostatni rok i zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami (ważny 3 miesiące).
3. W przypadku emerytów i rencistów – decyzji potwierdzającej przyznanie świadczenia oraz ostatni dowód otrzymania emerytury lub renty (odcinek lub wyciąg z renty).
4. Każdy poręczyciel – oświadczenie, iż nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne.
5. Poręczyciel będący w związku małżeńskim – oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie o nieistnieniu wspólnoty majątkowej.
6. Poręczyciel nie będący w związku małżeńskim – oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim.

Dokumenty potrzebne do poręczenia

Specjalnie dla Ciebie udostępniam 4 potrzebne dokumenty. Są to: wzór poręczenia zwykłego, wzór weksla, oświadczenie poręczyciela a także wniosek o wydanie zaświadczenia, który należy złożyć u pracodawcy. Możesz je edytować i uzupełniać zgodnie z potrzebami. Dokumenty znajdziesz TUTAJ.

Poręczenie od funduszu poręczeniowego

Jeśli pomimo wypróbowania różnych sposobów (wódka, piwo, łycha),nie udało Ci się przekonać znajomego do poręczenia, możesz rozważyć kontakt z jednym z funduszy poręczeniowych. Fundusze poręczeniowe są to organizacje non-profit działające przeważnie przy marszałku województwa. Najczęstszymi warunkami uzyskania poręczenia są:

 • miejsce prowadzenia działalności w województwie na którym działa dany fundusz,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • poręczenie wyłącznie kredytu/pożyczki z banku współpracującego z funduszem.

Musisz pamiętać, że dotacji z UE fundusze z zasady nie poręczają. Co do kosztów, to za usługę poręczenia fundusze pobierają opłaty, które są zależne od czasu i wysokości kwoty poręczenia. Tacy to „non-profit” z nich ;)

Pomogłem Ci podjąć decyzję a czym będzie dobra to już zależy od Ciebie. Życzę Ci zdobycia poręczyciela i otrzymania pieniędzy na biznes. Naprawdę Ci tego życzę, bo wiem jaka to radość. O tym jak założyć firmę krok po kroku napisałem tutaj.

PS. Są też inne sposoby na zdobycie pieniędzy na rozwój biznesu. Opisałem je w artykule 11 sposobów jak zdobyć pieniądze na otwarcie firmy.

Wzory pism potrzebne do poręczenia znajdziesz TUTAJ.
Oceń artykuł
[Total: 3 Average: 4.7]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

7 thoughts on “Jak zdobyć poręczyciela i otrzymać pieniądze na biznes?

 1. Ja otrzymałam pozytywną decyzję z PUP, ale poręczyciele mi się wysypali. Nie mam kogo poprosić i jedyna opcja jaka mi zostaje to poddać się egzekucji. Jestem tylko ciekawa jak na to zapatruje się Urząd Pracy. Jeśli Urząd się nie zgodzi nie otrzymam dotacji. :(

 2. Hej :) Bardzo ciekawy artykuł. Powiedz mi czy jeśli ktoś użycza Ci lokal, który jest gotowy do użytku to te pieniądze które są przeznaczone na adaptację lokalu mogą być aneksem poświęcone na coś innego? Czy przpadają?

  Pozdrawiam,

  Panna Joanna

 3. Będziesz to miał w umowie albo nawet w regulaminie. Opcje są dwie: albo 12 miesięcy jak piszesz, albo do momentu jak urząd zatwierdzi rozliczenie finansowe przedsiębiorcy. Wszak po 12 miesiacach może się okazać że wydał środki niezgodnie z prawem.

 4. Podobają mi się Twoje artykuły. Konkret i tyle :)
  Gdy chodzi o punkt "Poręczyciel nie będący w związku małżeńskim – oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim." Tutaj uwzględnia się też osoby będące w rozdzielności majątkowej.

 5. Odnośnie tematu jest takie zabawne przysłowe:

  Dobry zwyczaj: nie pożyczaj

  Nie oddawaj: jeszcze lepszy

  :-P

  A w temacie czasami  łatwiej uzyskać poręczenie od osoby, któa zna Nas krótko, niż nawet od rodziny, ale nie ma się co dziwić, bo ryzyko dla poręczyciela jest duże, a zazwyczaj korzyści znikome, albo żadne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *