Pomoc de minimis dla firm – zasady i limity 2024

Pomoc de minimis dla firm

Masz zamiar ubiegać się o pomoc de minimis dla swojej firmy? Sprawdź zasady i limity pomocy de minimis dla firm w 2024 roku.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą zmagać się z różnego typu problemami i czasami muszą walczyć o to, by ich biznesy mogły się utrzymać na rynku. Dlatego bardzo często szukają też różnego rodzaju pomocy, która ułatwi im to zadanie. Bardzo ciekawą opcją może okazać się pomoc de minimis dla firm. O czym dokładnie mowa? Na czym polega pomoc de minimis? W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań, więc zachęcamy do krótkiej lektury!

Co to jest pomoc de minimis – tę formę pomocy reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Jest to specyficzny rodzaj wsparcia publicznego, który dedykowany jest dla przedsiębiorców. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowej niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. To państwo członkowskie UE decyduje o tym, w jakiej formie i w jakiej wysokości zostanie przyznana pomoc poszczególnych firmom. W dużym uproszczeniu pomoc de minimis możemy rozumieć jako dotację, która w zamyśle ma nie zaburzać zdrowej konkurencji rynkowej.
Spis treści:

  1. Rodzaje wsparcia de minimis
  2. De minimis – limity
  3. Jak obliczyć wartość pomocy de minimis
  4. Kto nie może skorzystać z pomocy de minimis

POMOC DE MINIMIS – RODZAJE WSPARCIA

Tak naprawdę nie jest jasno powiedziane, że każdy przedsiębiorca może liczyć na jednakową pomoc w ramach de minimis. Okazuje się, że pomoc bywa przyznawana w wielu różnych formach i najczęściej są one dobierane pod indywidualne potrzeby danego przedsiębiorcy.

Czasami jest to wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa w formie jednorazowej dotacji, jak np. dotacja z UE, którą właściciel może wykorzystać we wskazany sposób. Środki mogą pójść na inwestycje, rozwój firmy, czy nawet na zakup maszyn, które są potrzebne do działania. W innych przypadkach pomoc de minimis może oznaczać szkolenia pracowników, rekrutację, czy nawet kształcenie w zawodzie młodych osób.

Popularnym mechanizmem jest również wykorzystanie jednorazowej amortyzacji dla firm, które dopiero wchodzą na rynek. Pomoc de minimis może też oznaczać zwolnienia podatkowe, czy nawet umarzanie odsetek z ZUS. Poza tym można również liczyć na rozłożenie zusowskich zobowiązań na raty, czy nawet na opóźnienie spłaty zobowiązań. Warto również wspomnieć o tym, że przedsiębiorcy mogą też liczyć na pożyczki i kredyty na preferencyjnych warunkach.

W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis, jaką może otrzymać. Dlatego należy kontrolować każde wsparcie, jakie jest otrzymywane od organu udzielającego pomocy i sprawdzać, czy przypadkiem nie jest ono pomocą de minimis.

Dzięki temu nie będziesz musiał martwić się o przekroczenie dopuszczalnego limitu. Co ważne, limit otrzymanej pomocy de minimis można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rodzaje wsparcia de minimis:

POMOC DE MINIMIS – LIMITY

Do jakiej kwoty możesz otrzymać pomoc de minimis? W Rozporządzeniu Komisji Europejskiej jasno określono maksymalną kwotę pomocy, jaką państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Są to kwoty:

 • 100 tysięcy euro brutto – gdy prowadzisz firmę z sektora transportu towarów,
 • 200 tysięcy euro brutto – gdy prowadzisz inną firmę, która nie została wyłączona z uzyskania pomocy de minimis.

UWAGA! Od 1 stycznia 2024 próg pomocy de minimis ma zwiększyć się do 275 tys. euro.

Oczywiście są pewne wyjątki od reguły. Mówimy tutaj na przykład o świadczeniu usług zintegrowanych, w których sam transport drogowy towarów jest tylko jednym z elementów usługi. Mogą to być na przykład usługi przeprowadzkowe, pocztowe czy nawet kurierskie.

Dodatkowo, za usługi transportowe nie należy uznawać usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów. To oznacza, że kwota dofinansowania nie ulega obniżeniu, a więc taka firma może liczyć na pomoc w wysokości 200 tysięcy euro.

W przypadku podmiotów, które zajmują się transportem drogowym, nie można liczyć na pomoc przy zakupie pojazdów do transportu towarów. Wszystko to spowodowane jest nadwyżką mocy przewozowych w sektorze drogowego transportu towarów, a także z uwagi na cele polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego.

JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ POMOCY DE MINIMIS?

Na pierwszy rzut oka obliczenie wartości pomocy de minimis może wydać się dość problematyczne, ale wystarczy zabrać się za to odpowiednio, by wszystko przebiegło sprawnie. Co w takim razie należy zrobić?

Przede wszystkim musisz sprawdzić, czy w okresie danego roku podatkowego, jak i w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych, które poprzedzają dzień złożenia wniosku, nie została otrzymana pomoc de minimis.

Jeśli okaże się, że już korzystałeś z pomocy, to należy określić jej wysokość. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro lub 100 tysięcy euro (gdy firma działa w sektorze drogowego transportu towarów).

Przykład. Jeśli wnioskujesz o pomoc w 2024 roku, to musisz zliczyć pomoc udzieloną w latach 2023 i 2022. Pomoc, która została udzielona wcześniej nie bierze się pod uwagę. Do puli należy zatem zaliczyć wszystkie środki otrzymane przez podatnika w ramach pomocy de minimis za badany okres. Nie ma przy tym znaczenia, jaka to była pomoc, jakie było jej źródło, czy nawet cel jej wykorzystania. Ważne, by miała związek z pomocą de minimis.

Aby stwierdzić, czy nie przekroczyłeś dopuszczalnego limitu, organ udzielający wsparcia będzie oczekiwał przedłożenia:

 • wniosku o udzielenie pomocy,
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie zostały otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych,
  albo
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Jeśli okaże się, że limit został przekroczony, to wówczas pomoc przewyższająca pułap nie zostanie udzielona, więc trzeba się liczyć z odmową ze strony organu udzielającego pomocy.

Możliwe jest jednak ograniczenie kwoty pomocy do wysokości, która nie przekraczałaby tego pułapu lub też udzielenie pomocy w pełnej kwocie w następnym roku (o ile pozwala na to limit).

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY DE MINIMIS?

Wspomniane rozporządzenie oprócz limitu kwotowego pomocy wskazuje również grupy podatników, którzy nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Kto dokładnie się do nich zalicza?

Przede wszystkim mowa tutaj o przedsiębiorcach, którzy działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000. Z programu de minimis zostali wyłączeni również przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej.

Mowa o sytuacji, w której wielkość pomocy jest uzależniona od:

 • oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych,
 • oceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek,
 • przekazania producentom tych produktów.

Wsparcie to nie obejmuje również pomocy udzielanej firmom, których działalność związana jest z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, a dokładniej mówiąc pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej, czy innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością.

Dodatkowo pomoc de minimis nie jest oferowana na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

SZYBKIE FAQ

Jaki jest limit de minimis?

100 tys. EUR dla firm transportu drogowego, 200 tys. EUR dla pozostałych firm.

Co w przypadku gdy przekroczyłeś limit de minimis?

Są 3 opcje: nie dostaniesz wsparcia, dostaniesz ograniczone do kwoty która nie przekracza limitu lub będziesz mógł ubiegać się w następnym roku.

Kto nie otrzyma pomocy de minimis?

Wśród rodzajów działalności, które nie mogą otrzymać wsparcia wymieniono m.in. rybołóstwo, niektóre rodzaje rolnictwa i wywozy produktów za granicę.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *