Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku

składki ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS dla przedsiębiorców rosną z roku na rok. ZUS dla firm w 2024 r. to wydatek ponad 1600 zł i jest rekordowy. To zła wiadomość nie tylko dla prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Składki ZUS dla przedsiębiorców są bezpośrednio uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem pensja minimalna w 2024 roku poszła w górę. Przez to rosną nie tylko ceny produktów spożywczych i usług, ale także ZUS dla nowych firm. Większość ludzi nie widzi tej zależności, dlatego powszechnie uznaje się, że wzrost pensji minimalnej jest korzystny dla gospodarki.

Przejdź do wybranego zagadnienia:

 1. Składki ZUS 2024 – tabela
  1.1 Pełny ZUS 2024 – ile wynosi
  1.2 Mały ZUS Plus – dla kogo
  1.3 Preferencyjny ZUS 2024 – kwota i warunki
 2. Ulga na start, czyli zerowy ZUS dla nowych firm
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2024
 4. Stawki ZUS za lata ubiegłe 1999-2024
 5. Opłacanie składek ZUS
 6. Zgłoszenie pracownika do ZUS

Składki ZUS 2024 – TABELA

Poniższa tabela przedstawia, ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku. Składka na ZUS są uzależnione od stażu działalności gospodarczej i uzyskiwanych przychodów. Wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku wzrosła w porównaniu z rokiem 2024.

Składki na ZUS
(społeczne i zdrowotne)
Działalność nierejestrowana – bez zakładania firmy (miesięczny przychód max. 75% minimalnego wynagrodzenia) 0 zł
Ulga na Start – nowa firma przez 6 m-cy prowadzenia działalności tylko składka zdrowotna
Preferencyjny ZUS – firma działająca od 7 do 30 miesiąca 402,65 zł (od lipca 408,16 zł) + składka zdrowotna
Mały ZUS+ – działalność gospodarcza powyżej 30 miesiąca (przychód poniżej 120 tys. zł rocznie) 631,05 zł – przykład
(dla dochodu 36 tys. zł/rok)
Pełny ZUS – firma działająca powyżej 30 miesiąca (przychód powyżej 120 tys. zł rocznie) 1600,32 zł + składka zdrowotna

Jak widać powyżej, firmy w Polsce mają szereg ulg w opłacaniu ZUSu. Z jednej strony to dobrze, gdyż na czas rozruchu można zapłacić składkę niższej wysokości. Z drugiej strony, prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. Poniżej znajduje się charakterystyka każdej ze składek.

PEŁNY ZUS 2024 – ile wynosi?

Tabela przedstawia stawkami ZUS dla przedsiębiorców, którzy w 2024 roku osiągnęli minimum 120 tysięcy zł przychodu. Tacy przedsiębiorcy opłacają ZUS w pełnej wysokości.

Składka Emerytalna Rentowa Wypadkowa Chorobowa Fundusz Pracy Zdrowotna
Podstawa wymiaru 4694 zł* x
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł x
Pełny ZUS do zapłaty 1600,32 zł + składka zdrowotna
Pełny ZUS bez chorobowego 1485,31 zł + składka zdrowotna

Jak oblicza się składki na ZUS?

*Podstawa wymiaru składek w 2024 roku wynosi:

 • ubezpieczenie społeczne – 4694 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2024 roku wynosi 7824 zł),
 • ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od wybranej formy opodatkowania (jak obliczyć).

Kwoty poszczególnych składek oblicza się, mnożąc wysokość składki w % przez podstawę wymiaru. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania.

UWAGA! Prowadzenie działalności gospodarczej na etacie zwalnia z konieczności opłacania składki emerytalnej ZUS, o ile jako pracownik zarabiasz co najmniej pensję minimalną.

MAŁY ZUS PLUS 2024 – dla kogo?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ponad 30 miesięcy, mogą starać się o tzw. Mały ZUS. Mały ZUS Plus został przeznaczony dla firm, które w roku ubiegłym osiągnęły przychód niższy od 120.000 zł. Ulga nazwana Małym ZUS-em polega na obliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do przychodów.

Oszczędność po przejściu na Mały ZUS zależy od wysokości średnich miesięcznych przychodów w roku ubiegłym. Im przychody firmy były niższe od 120000 zł, tym więcej zaoszczędzisz.

PREFERENCYJNY ZUS 2024 – kwota i warunki

Od 7 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej wchodzi tzw. Preferencyjny ZUS. Poniższa tabelka przedstawia składki, które obowiązuję firmy prowadzone między 7 a 30 miesiącem:

Składka: Emerytalna Rentowa Wypadkowa Chorobowa Zdrowotna
Podstawa wymiaru 1273 zł* x
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 9%
Kwota składki 248,41 zł 101,81 zł 21,25 zł 31,18 zł x
Preferencyjny ZUS do zapłaty 402,65 zł + składka zdrowotna (od lipca 408,16 zł)
Preferencyjny ZUS do zapłaty bez chorobowego 371,47 zł + składka zdrowotna (od lipca 376,55 zł)

Jak obliczyć preferencyjne składki na ZUS?

*Podstawa wymiaru składek w 2024 roku wynosi:

 • ubezpieczenie społeczne – 1273 zł (30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 roku wynosi 4242 zł),
 • ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od wybranej formy opodatkowania (jak obliczyć).

Kwoty poszczególnych składek oblicza się, mnożąc wysokość składki w % przez podstawę wymiaru. Składka zdrowotna: w zależności od wybranej formy opodatkowania.

ULGA NA START 2024 – ZEROWY ZUS DLA NOWYCH FIRM

Jak wysoki jest ZUS dla nowych firm w 2024 roku? Ulga na start, czyli inaczej mówiąc zerowy ZUS, to brak obowiązku opłacania składek przez 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwsze 6 miesięcy od założenia firmy nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne.

Obowiązują Cię jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w 2024 roku są uzależnione od wybranej formy opodatkowania (jak obliczyć), ale nie niższe niż 9% pensji minimalnej, czyli 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł) .

Zobacz z czym wiąże się zerowy ZUS przez pół roku.

Działalność nierejestrowana – zwolniona zarówno ze składek społecznych jak i zdrowotnych jest tzw. działalność nierejestrowana. Do działalności nierejestrowej nie trzeba zakładać firmy, lecz możesz ją prowadzić tylko do momentu osiągnięcia w danym miesiącu przychodów rzędu 75% minimalnego wynagrodzenia. Potem musisz założyć firmę i ew. skorzystać z Ulgi na Start.

1. Co to są „nowe firmy”?

Nie każdy, kto otworzy działalność gospodarczą, będzie mógł skorzystać z Ulgi na Start i preferencyjnej stawki ZUS. W rozumieniu Ustawy, Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 5 lat (60 m-cy) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli zamknąłeś poprzednią firmę 4 lata temu, to aby skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, musisz zaczekać jeszcze rok na otwarcie kolejnej firmy. Rzecz jasna, aby nie czekać z działaniem biznesowym, możesz skorzystać z innych form działalności:

2. Sztuczka, jak wydłużyć Preferencyjny ZUS i zaoszczędzisz kilkaset złotych

Dzień otwarcia firmy warto sobie dobrze przemyśleć. Nie tylko z uwagi na sprawy biznesowe, ale także prawno-księgowe. Polski prawodawca jest znany z tego, że tworzy prawo, które potem można w różny sposób „zoptymalizować”. W przypadku preferencyjnych składek na ZUS jest podobnie.

Prawo do opłacania preferencyjnej składki na ZUS otrzymujesz przez pierwszych 30 pełnych miesięcy prowadzenia działalności. Teraz rozważmy dwa warianty. W pierwszym otworzysz firmę 1 marca, a w drugim 2 marca.

Wariant 1 – otwarcie firmy 1 marca

Jeśli rozpoczniesz działalność 1 marca, to marzec wliczy Ci się jako pierwszy pełny miesiąc ulgi.

Wariant 2 – otwarcie firmy 2 marca

Jeśli rozpoczniesz działalność 2 marca, marzec będzie pierwszym miesiącem prowadzenia działalności, ale nie będzie pierwszym pełnym miesiącem. Marzec ma 31 dni, a rejestrując firmę 2.03, będziesz prowadził firmę przez 30 dni marca. Zatem pierwszym pełnym miesiącem będzie dopiero kwiecień. Tym sposobem wydłużysz preferencyjną stawkę ZUS o miesiąc, oszczędzając kilkaset złotych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 2024

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz osiąganego dochodu.

1. Zasady ogólne (skala podatkowa)

Stawka składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych wg zasad ogólnych wynosi 9% od dochodu. Przy czym obliczenie dochodu od którego oblicza się składkę jest nieco bardziej skomplikowane.

Dochód ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku. Tak ustalony dochód powinien być pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% obliczonej według powyższych zasad podstawy. Przy czym składka nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł) w 2024 roku.

PRZYKŁAD OBLICZENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przychód za miesiąc:
– styczeń: 4000 zł,
– luty 8000 zł,
– marzec 12 000 zł.

Koszty w tych miesiącach (dla uproszczenia przyjmiemy, że ujęte są w nich też składki społeczne):
– styczeń: 2000 zł,
– luty: 3000 zł,
– marzec: 6000 zł.

Ustalenie wysokości składki zdrowotnej w tych miesiącach:

styczeń – dochód za grudzień minus 2000. Jeżeli wynik jest mniejszy od 4242 zł, wówczas podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, a składka zdrowotna jest minimalnej dopuszczalnej wartości 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł);
luty – dochód za styczeń, tj.: 4000 zł – 2000 zł = 2000 zł < niż 4242 zł, zatem podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia 4242 zł, a składka zdrowotna 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł);
marzec – obliczamy dochód narastająco za luty, czyli (4000 zł + 8000 zł) – (2000 zł + 3000 zł) – 2000 zł = 5000 zł – podstawę zdrowotnej stanowi kwota 5000 zł, składka zdrowotna wynosi 450 zł (5000 zł x 9%);
kwiecień – obliczamy dochód narastająco za marzec, czyli (4000 zł + 8000 zł + 12 000 zł) – (2000 zł + 3000 zł + 6000 zł) – (2000 zł + 5000 zł) = 6000 zł, podstawę stanowi kwota 6000 zł , a składka zdrowotna wynosi 540 zł (6000 zł x 9%).

2. Podatek liniowy

Składka zdrowotna będzie obliczana analogicznie jak powyżej w przypadku skali podatkowej, z tym wyjątkiem, że wysokość składki to 4.9% od dochodu.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu, wysokość składki została uzależnione od osiąganego dochodu. Ustawodawca wprowadził jednak widełki i wyznaczył stałe wysokości składki zdrowotnej.

Kwota  przychodu stanowiąca podstawę obliczenia składki zdrowotnej *Podstawa składki zdrowotnej Wysokość (9%) składki zdrowotnej
przychód do wysokości 60000 zł 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 4694 zł 399,60 zł
przychody od 60 000 zł do 300 000 zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7824 zł, 666 zł
przychody powyżej 300 000 zł 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia 1198,80 zł

4. Karta podatkowa

Składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 381,78 zł w 2024 roku.

STAWKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1999 – 2024

ZUS rośnie jak grzyby po deszczu, choć zmiany klimatyczne nie wskazują na to, aby w Polsce częściej padało. Przez 22 lata stawki na ZUS wzrosły z 348 zł w 1999 roku do ponad 1600 zł w 2024 roku. W poszczególnych latach wyglądało to następująco (dane dla stycznia każdego roku, udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych):

 • 2024 rok – 1600,32 zł + składka zdrowotna uzależniona od wybranej formy opodatkowania, lecz nie niższa niż 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł)
 • 2023 rok – 1418,48 zł + składka zdrowotna uzależniona od wybranej formy opodatkowania, lecz nie niższa niż 314,10 zł
 • 2022 rok – 1211,28 zł + składka zdrowotna uzależniona od wybranej formy opodatkowania, lecz nie niższa niż 270,90 zł
 • 2021 rok – 1457,49 zł
 • 2020 rok – 1431,48 zł
 • 2019 rok – 1316,97 zł
 • 2018 rok – 1232,16 zł
 • 2017 rok – 1172,56 zł
 • 2016 rok – 1121,52 zł
 • 2015 rok – 1095,37 zł
 • 2014 rok – 1042,46 zł
 • 2013 rok – 1026,98 zł
 • 2012 rok – 933,45 zł
 • 2011 rok – 890,14 zł
 • 2010 rok – 839,06 zł
 • 2009 rok – 832,62 zł
 • 2008 rok – 717,77 zł
 • 2007 rok – 757,34 zł
 • 2006 rok – 717,95 zł
 • 2005 rok – 690,81 zł
 • 2004 rok – 654,86 zł
 • 2003 rok – 595,42 zł
 • 2002 rok – 574,77 zł
 • 2001 rok – 535,01 zł
 • 2000 rok – 478,62 zł
 • 1999 rok – 348,75 zł

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził jedno, indywidualne konto przypisane do każdego przedsiębiorcy. Co ważne, stare numery kont ZUS-owskich są nieaktualne. Nowy numer rachunku ZUS dostaje się pocztą lub w placówce ZUS. Nr konta możesz też uzyskać dzwoniąc na infolinię Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (telefon: 22 560 16 00). Twój indywidualny nr rachunku ZUS składa się z 26 cyfr, a ostatnie 10 to Twój nr NIP.

składki na zus
Składki na ZUS to coraz większy problem dla firm

Do kiedy opłacić składkę ZUS

Termin zapłaty składki ZUS dla przedsiębiorców został z góry ustalony. Co miesiąc przedsiębiorca wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Druk ZUS DRA musi złożyć do 10 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni i do tego samego dnia opłacić składkę.

W przypadku zgłaszania do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownik, zleceniobiorca, pracownik), to składki za te osoby opłaca się do 15 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA DO ZUS

Pracodawca chcący zatrudnić osobę na umowę o pracę lub zlecenie musi znać obowiązki wobec ZUS-u. Najważniejsze, masz 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji płatnika składek. Tak samo jest ze zwolnieniem pracownika – 7 dni na zgłoszenie tego faktu do ZUS. Ponadto co miesiąc masz obowiązek składać do ZUS następujące deklaracje:

 • ZUS DRA – rozliczenie za siebie,
 • ZUS RCA – rozliczenie osobno za każdego pracownika,
 • deklarację ZUS RSA:
  – gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim,
  – podczas korzystania przez pracownika z bezpłatnego urlopu,
  – gdy któryś z pracowników znajduje się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 • ZUS RZA – gdy zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • ZUS RMUA – informacyjna, na żądanie pracownika, a także obowiązkowo raz w roku (do końca lutego).

PODSUMOWANIE

Ile wynoszą składki ZUS dla firm w 2024 roku?

Pełna składka ZUS dla firm w 2024 roku wynosi 1600,32 zł + składka zdrowotna. Preferencyjny ZUS dla firm działających od 7 do 30 miesięcy to 402,65 zł + składka zdrowotna.

Jakie składki ZUS zapłaci nowa firma?

Nowe firmy przez 6 pierwszych miesięcy korzystają z Ulgi na start, czyli zerowego ZUS-u. W takim przypadku płaci się jedynie składkę zdrowotną, którą w 2024 roku oblicza się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Jakie składki ZUS płaci właściciel firmy?

Podstawa wymiaru składek społecznych ZUS dla właściciela firmy stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Stopa składki wynosi 31,64%, co daje 1600,32 zł ze składką chorobową. Do tego należy dodać składkę na NFZ, która jest zróżnicowana wg formy opodatkowania.

Ile wynosi składa zdrowotna ZUS w 2024 roku?

Stawka składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych wg zasad ogólnych wynosi 9% od dochodu, wg podatku liniowego 4.9%, dla ryczałtowców są stałe kwoty uzależnione od przychodu, a dla karty podatkowej to 30% pensji minimalnej. Składka w żadnym przypadku nie może być niższa niż 9% pensji minimalnej, czyli 381,78 zł (od 1 lipca 387 zł)

Coroczny wzrost składek ZUS będzie pewny jak w banku, dopóki rząd nie zmieni sposobu ich naliczania. Mamy na to pośredni wpływ, głosując w wyborach raz na 4 lata. Dla jednych składki ZUS są wysokie, dla innych nie. Nie zmienia to faktu, że za składki ZUS-owskie dostajemy kolejki w NFZ i niepewną przyszłość. Przez to coraz więcej Polaków omija ZUS. Wśród 24 sposobów ominięcia ZUS-u są m.in.:

 • przeniesienie działalności za granicę,
 • otwarcie spółki z o.o.,
 • łączenie etatu z prowadzeniem firmy,
 • firma na emeryturze,
 • AIP.

Warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe na jesień życia. Powodzenia!

Oceń artykuł
[Total: 3 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

5 thoughts on “Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku

 1. Szukając wiarygodnych informacji o VAT i innych podatkach, natknąłem się na /blog/ i muszę przyznać, że to jedno z najlepszych źródeł wiedzy w sieci.

 2. Czy będę mógł askorzystać z ulgi na start w przypadku :
  – umowa o pracę do 30 czerwca 2021 r. a założenie jednoosobowej działalności od 1 czerwca 2021 r ; przez jeden miesiąc nie opłacam składek zus bo umowa o pracę
  – umowa o prace rozwiązuje się z dniem 30 czerwca 2021 r i od 1 lipca chciałbym skorzystać z ulgi na start a potem z preferencyjnego zus
  – usługi na B2B nie będą świadczone na rzecz byłego pracodawcy
  – czy fakt prowadzenia przez miesiąc czerwiec działalności gospodarczej i jednocześnie zatrudnienie na umowę o pracę nie spowoduje że od lipca 2021 r. nie będę już mogła skorzystać z ulgi na start?
  – a może powinnam przez miesiąc czerwiec będąc jeszcze na umowie o pracę od razu skorzystać z ulgi na start np. od 1 czerwca 2021 r ?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 3. Krótkie podsumowanie: 1. Czyli zakładając firmę 2 marca (czyli w tym roku wypada poniedziałek) potwierdzeniem na co jest własnoręczny podpis, czyli tak naprawdę przez 7 m-scy nie będę musiał opłacać ZUSu, czyli pierwsza wpłata na preferencyjny ZUS będzie do 10.11 za miesiąc październik?
  2. Idąc tym tropem preferencyjny ZUS będzie trwał od 8 do 31 miesiąca od otwarcia firmy, a płacenie pełnego ZUSu również przesunie się o miesiąc i zacznie od 32 miesiąca?
  3. Czy ten druk ZUS DRA należy osobiście co miesiąc składać „w okienku” w ZUS czy jest to jakoś zautomatyzowane, usprawnione i można drogą elektroniczną.

 4. Czy korzystając z Ulgi na start i opłacając jedynie składki zdrowotne, mogę kontynuować preferencyjny ZUS bez chorobowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *