Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 roku

składki ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS dla przedsiębiorców rosną z roku na rok. ZUS dla firm w 2020 r. to wydatek ponad 1400 zł i jest rekordowy. To zła wiadomość nie tylko dla prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.


Składki ZUS dla przedsiębiorców są bezpośrednio uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem pensja minimalna w 2020 roku poszła w górę. Przez to rosną nie tylko ceny produktów spożywczych i usług, ale także ZUS dla nowych firm. Większość ludzi nie widzi tej zależności, dlatego powszechnie uznaje się, że wzrost pensji minimalnej jest korzystny dla gospodarki.

Przejdź do wybranego zagadnienia:

 1. Składki ZUS 2020 – tabela
  1.1 Pełny ZUS 2020 – ile wynosi
  1.2 Mały ZUS Plus – dla kogo
  1.3 Preferencyjny ZUS 2020 – kwota i warunki
 2. Ulga na start, czyli zerowy ZUS dla nowych firm
 3. Opłacanie składek ZUS
 4. Zgłoszenie pracownika do ZUS

Składki ZUS 2020 – TABELA

Poniższa tabela przedstawia, ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 roku. Składka na ZUS są uzależnione od stażu działalności gospodarczej i uzyskiwanych przychodów. Wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców w 2020 roku wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 (składka zdrowotna wyniesie w 2020 roku 362,34 zł):

Składki na ZUS
(społeczne i zdrowotne)
Działalność nierejestrowana – bez zakładania firmy (miesięczny przychód max. 50% minimalnego wynagrodzenia) 0 zł
Ulga na Start – nowa firma przez 6 m-cy prowadzenia działalności 362,34 zł
(tylko składka zdrowotna)
Preferencyjny ZUS – firma działająca od 7 do 30 miesiąca 609,14 zł
Mały ZUS+ – działalność gospodarcza powyżej 30 miesiąca (przychód poniżej 120 tys. zł rocznie) 983,95 zł – przykład
(dla przychodu 36 tys. zł/rok)
Pełny ZUS – firma działająca powyżej 30 miesiąca (przychód powyżej 120 tys. zł rocznie) 1431,48 zł

Jak widać powyżej, firmy w Polsce mają szereg ulg w opłacaniu ZUSu. Z jednej strony to dobrze, gdyż na czas rozruchu można zapłacić składkę niższej wysokości. Z drugiej strony, prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. Poniżej znajduje się charakterystyka każdej ze składek.

PEŁNY ZUS 2020 – ile wynosi?

Tabela przedstawia stawkami ZUS dla przedsiębiorców, którzy w 2019 roku osiągnęli minimum 120 tysięcy zł przychodu. Tacy przedsiębiorcy opłacają ZUS w pełnej wysokości.

Składka Emerytalna Rentowa Wypadkowa Chorobowa Fundusz Pracy Zdrowotna
Podstawa wymiaru 3 136 zł* 4026 zł*
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 612,15 zł 250,88 zł 52,37 zł 76,83 zł 76,83 zł 362,34 zł
Pełny ZUS do zapłaty 1 431,48 zł
Pełny ZUS bez chorobowego 1 354,65 zł

Jak oblicza się składki na ZUS?

*Podstawa wymiaru składek w 2020 roku wynosi:

 • ubezpieczenie społeczne – 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2020 roku wynosi 5 227zł),
 • ubezpieczenie zdrowotne – 4026 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 roku, włącznie z wypłatami z zysku, które wyniosło 5368,01 zł) – publikacja 21 stycznia każdego roku

Kwoty poszczególnych składek oblicza się, mnożąc wysokość składki w % przez podstawę wymiaru:

 • emerytalna: 19,52% x 3136 zł = 612,15 zł
 • rentowa: 8% x 3136 zł = 250,88 zł
 • wypadkowa: 1,67% x 3136 zł = 52,37 zł
 • chorobowa (nieobowiązkowa): 2,45% x 3136 zł = 76,83 zł
 • Fundusz Pracy: 2,45% x 3136 zł = 76,83 zł
 • zdrowotna: 9% x 4026 zł = 362,34 zł

UWAGA! Prowadzenie działalności gospodarczej na etacie zwalnia z konieczności opłacania składki emerytalnej ZUS, o ile jako pracownik zarabiasz co najmniej pensję minimalną.

MAŁY ZUS PLUS 2020 – dla kogo?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ponad 30 miesięcy, mogą starać się o tzw. Mały ZUS. Mały ZUS Plus został przeznaczony dla firm, które w roku ubiegłym osiągnęły przychód niższy od 120.000 zł. Ulga nazwana Małym ZUS-em polega na obliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do przychodów.

Oszczędność po przejściu na Mały ZUS zależy od wysokości średnich miesięcznych przychodów w roku ubiegłym. Im przychody firmy były niższe od 120000 zł, tym więcej zaoszczędzisz.

PREFERENCYJNY ZUS 2020 – kwota i warunki

Od 7 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej wchodzi tzw. Preferencyjny ZUS. Poniższa tabelka przedstawia składki, które obowiązuję firmy prowadzone między 7 a 30 miesiącem:

Składka: Emerytalna Rentowa Wypadkowa Chorobowa Zdrowotna
Podstawa wymiaru 780 zł * 4026 zł*
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 9%
Kwota składki 152,26 zł 62,40 zł 13,03 zł 19,11 zł 362,34 zł
Preferencyjny ZUS do zapłaty 609,14 zł
Preferencyjny ZUS do zapłaty bez chorobowego 590,03 zł

Jak obliczyć preferencyjne składki na ZUS?

*Podstawa wymiaru składek w 2020 roku wynosi:

 • ubezpieczenie społeczne – 780 zł (30% minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku wynosi 2600 zł),
 • ubezpieczenie zdrowotne – 4026 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 roku, włącznie z wypłatami z zysku, które wyniosło wg szacunków ok. 5368,01 zł).

Kwoty poszczególnych składek oblicza się, mnożąc wysokość składki w % przez podstawę wymiaru:

 • emerytalna: 19,52% x 675 zł = 131,76 zł
 • rentowa: 8% x 675 zł = 54 zł
 • wypadkowa: 1,67% x 675 zł = 11,27 zł
 • chorobowa (nieobowiązkowa): 2,45% x 675 zł = 16,54 zł
 • zdrowotna: 9% x 4026 zł = 362,34 zł

ULGA NA START 2020 – ZEROWY ZUS DLA NOWYCH FIRM

Jak wysoki jest ZUS dla nowych firm w 2020 roku? Ulga na start, czyli inaczej mówiąc zerowy ZUS, to brak obowiązku opłacania składek przez 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwsze 6 miesięcy od założenia firmy nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązują Cię jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w 2020 roku wyniosą 362,34 zł. Zobacz z czym wiąże się zerowy ZUS przez pół roku.

Działalność nierejestrowana – zwolniona zarówno ze składek społecznych jak i zdrowotnych jest tzw. działalność nierejestrowana. Do działalności nierejestrowej nie trzeba zakładać firmy, lecz możesz ją prowadzić tylko do momentu osiągnięcia w danym miesiącu przychodów rzędu 50% minimalnego wynagrodzenia. Potem musisz założyć firmę i ew. skorzystać z Ulgi na Start.

1. Co to są „nowe firmy”?

Nie każdy, kto otworzy działalność gospodarczą, będzie mógł skorzystać z Ulgi na Start i preferencyjnej stawki ZUS. W rozumieniu Ustawy, Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 5 lat (60 m-cy) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli zamknąłeś poprzednią firmę 4 lata temu, to aby skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, musisz zaczekać jeszcze rok na otwarcie kolejnej firmy. Rzecz jasna, aby nie czekać z działaniem biznesowym, możesz skorzystać z innych form działalności:

2. Sztuczka, jak wydłużyć Preferencyjny ZUS i zaoszczędzisz kilkaset złotych

Dzień otwarcia firmy warto sobie dobrze przemyśleć. Nie tylko z uwagi na sprawy biznesowe, ale także prawno-księgowe. Polski prawodawca jest znany z tego, że tworzy prawo, które potem można w różny sposób „zoptymalizować”. W przypadku preferencyjnych składek na ZUS jest podobnie.

idea bank zwrot za zus
Prawo do opłacania preferencyjnej składki na ZUS otrzymujesz przez pierwszych 30 pełnych miesięcy prowadzenia działalności. Teraz rozważmy dwa warianty. W pierwszym otworzysz firmę 1 marca, a w drugim 2 marca.

Wariant 1 – otwarcie firmy 1 marca

Jeśli rozpoczniesz działalność 1 marca, to marzec wliczy Ci się jako pierwszy pełny miesiąc ulgi

Wariant 2 – otwarcie firmy 2 marca

Jeśli rozpoczniesz działalność 2 marca, marzec będzie pierwszym miesiącem prowadzenia działalności, ale nie będzie pierwszym pełnym miesiącem. Marzec ma 31 dni, a rejestrując firmę 2.03, będziesz prowadził firmę przez 30 dni marca. Zatem pierwszym pełnym miesiącem będzie dopiero kwiecień. Tym sposobem wydłużysz preferencyjną stawkę ZUS o miesiąc, oszczędzając kilkaset złotych.

STAWKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1999 – 2020

ZUS rośnie jak grzyby po deszczu, choć zmiany klimatyczne nie wskazują na to, aby w Polsce częściej padało. Przez 20 lat stawki na ZUS wzrosły z 348 zł w 1999 roku do ponad 1400 zł w 2020 roku. W poszczególnych latach wyglądało to następująco (dane dla stycznia każdego roku, udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych):

 • 2020 rok – 1431,48 zł
 • 2019 rok – 1316,97 zł
 • 2018 rok – 1232,16 zł
 • 2017 rok – 1172,56 zł
 • 2016 rok – 1121,52 zł
 • 2015 rok – 1095,37 zł
 • 2014 rok – 1042,46 zł
 • 2013 rok – 1026,98 zł
 • 2012 rok – 933,45 zł
 • 2011 rok – 890,14 zł
 • 2010 rok – 839,06 zł
 • 2009 rok – 832,62 zł
 • 2008 rok – 717,77 zł
 • 2007 rok – 757,34 zł
 • 2006 rok – 717,95 zł
 • 2005 rok – 690,81 zł
 • 2004 rok – 654,86 zł
 • 2003 rok – 595,42 zł
 • 2002 rok – 574,77 zł
 • 2001 rok – 535,01 zł
 • 2000 rok – 478,62 zł
 • 1999 rok – 348,75 zł

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził jedno, indywidualne konto przypisane do każdego przedsiębiorcy. Co ważne, stare numery kont ZUS-owskich są nieaktualne. Nowy numer rachunku ZUS dostaje się pocztą lub w placówce ZUS. Nr konta możesz też uzyskać dzwoniąc na infolinię Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (telefon: 22 560 16 00). Twój indywidualny nr rachunku ZUS składa się z 26 cyfr, a ostatnie 10 to Twój nr NIP.

składki na zus
Składki na ZUS to coraz większy problem dla firm

Do kiedy opłacić składkę ZUS

Termin zapłaty składki ZUS dla przedsiębiorców został z góry ustalony. Co miesiąc przedsiębiorca wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Druk ZUS DRA musi złożyć do 10 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni i do tego samego dnia opłacić składkę.

W przypadku zgłaszania do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownik, zleceniobiorca, pracownik), to składki za te osoby opłaca się do 15 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA DO ZUS

Pracodawca chcący zatrudnić osobę na umowę o pracę lub zlecenie musi znać obowiązki wobec ZUS-u. Najważniejsze, masz 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji płatnika składek. Tak samo jest ze zwolnieniem pracownika – 7 dni na zgłoszenie tego faktu do ZUS. Ponadto co miesiąc masz obowiązek składać do ZUS następujące deklaracje:

 • ZUS DRA – rozliczenie za siebie,
 • ZUS RCA – rozliczenie osobno za każdego pracownika,
 • deklarację ZUS RSA:
  – gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim,
  – podczas korzystania przez pracownika z bezpłatnego urlopu,
  – gdy któryś z pracowników znajduje się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 • ZUS RZA – gdy zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • ZUS RMUA – informacyjna, na żądanie pracownika, a także obowiązkowo raz w roku (do końca lutego).

PODSUMOWANIE

Ile wynoszą składki ZUS dla firm w 2020 roku?

Pełna składka ZUS dla firm w 2020 roku wynosi 1431,48 zł. Preferencyjny ZUS dla firm działających od 7 do 30 miesięcy to 609,14 zł.

Jakie składki ZUS zapłaci nowa firma?

Nowe firmy przez 6 pierwszych miesięcy korzystają z Ulgi na start, czyli zerowego ZUS-u. W takim przypadku płaci się jedynie składkę zdrowotną, która w 2020 roku wynosi 362,34 zł.

Jakie składki ZUS płaci właściciel firmy?

Podstawa wymiaru składek społecznych ZUS dla właściciela firmy stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwotę 3 136,20 zł. Stopa składki wynosi 31,64%, co daje 992,31 zł ze składką chorobową. Po dodaniu składki na NFZ i FP, ostateczna kwota składki ZUS dla przedsiębiorcy wynosi 1 431,48 zł.

Ile wynosi składa zdrowotna ZUS?

Podstawa składki zdrowotnej to 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku. Stopa składki wynosi 9%, co w 2020 roku daje kwotę 362,34 zł.

Coroczny wzrost składek ZUS będzie pewny jak w banku, dopóki rząd nie zmieni sposobu ich naliczania. Mamy na to pośredni wpływ, głosując w wyborach raz na 4 lata. Dla jednych składki ZUS są wysokie, dla innych nie. Nie zmienia to faktu, że za składki ZUS-owskie dostajemy kolejki w NFZ i niepewną przyszłość. Przez to coraz więcej Polaków omija ZUS. Wśród 24 sposobów ominięcia ZUS-u są m.in.:

 • przeniesienie działalności za granicę,
 • otwarcie spółki z o.o.,
 • łączenie etatu z prowadzeniem firmy,
 • firma na emeryturze,
 • AIP.

Warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe na jesień życia. Powodzenia!

[Głosów: 2   Average: 5/5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej Xybryzt oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

3 thoughts on “Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 roku

 1. Krótkie podsumowanie: 1. Czyli zakładając firmę 2 marca (czyli w tym roku wypada poniedziałek) potwierdzeniem na co jest własnoręczny podpis, czyli tak naprawdę przez 7 m-scy nie będę musiał opłacać ZUSu, czyli pierwsza wpłata na preferencyjny ZUS będzie do 10.11 za miesiąc październik?
  2. Idąc tym tropem preferencyjny ZUS będzie trwał od 8 do 31 miesiąca od otwarcia firmy, a płacenie pełnego ZUSu również przesunie się o miesiąc i zacznie od 32 miesiąca?
  3. Czy ten druk ZUS DRA należy osobiście co miesiąc składać „w okienku” w ZUS czy jest to jakoś zautomatyzowane, usprawnione i można drogą elektroniczną.

 2. Czy korzystając z Ulgi na start i opłacając jedynie składki zdrowotne, mogę kontynuować preferencyjny ZUS bez chorobowego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *