Składki ZUS dla przedsiębiorców – stan na 2019 rok

składki zus dla przedsiębiorców

Składki ZUS dla przedsiębiorców rosną z roku na rok. ZUS dla firm w 2019 r. przebił 1300 zł i jest rekordowy. To zła wiadomość nie tylko dla prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.


Składki ZUS dla przedsiębiorców są bezpośrednio uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z powodu podnoszenia pensji minimalnej rosną nie tylko ceny produktów spożywczych i usług, ale także ZUS dla nowych firm. Większość ludzi nie widzi tej zależności, dlatego powszechnie uznaje się, że wzrost pensji minimalnej jest korzystny dla gospodarki.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku,
 • jak wysoki jest ZUS dla nowych firm w 2019 roku,
 • z jakich ulg możesz skorzystać,
 • stawki ZUS na przestrzeni lat,
 • do kiedy opłacić składkę ZUS,
 • jak i kiedy zgłosić pracownika do ZUS.

Składki ZUS dla firm 2019

Poniższa tabela przedstawia stawkami ZUS dla przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli minimum 63 tysiące zł przychodu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która miała mniejszy dochód, mogą starać się o tzw. Mały ZUS, obliczany proporcjonalnie do przychodów.

Składka Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne * 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 70,05 zł 70,05 zł
SUMA 1316,97 zł 1246,92 zł

* ubezpieczenie społeczne jest sumą składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej (dobrowolnej) i wypadkowej.

Jak wyliczane są składki: podstawa wymiaru składek w 2019 roku wynosi 3803,56 zł dla ubezpieczenia zdrowotnego i 675 zł dla społecznego. Podstawa preferencyjnych składek społecznych stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego. W 2019 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł, zatem 2250 zł x 30% = 675 zł. Od tej kwoty wylicza się składki, stosując odpowiedni procent.

Poszczególne składowe ubezpieczenia społecznego wynoszą:

 • emerytalne – 558,08 zł,
 • rentowe – 228,72 zł,
 • chorobowe – 70,05 zł,
 • wypadkowe – 47,75 zł.

ZUS dla nowych firm – tzw. Ulga na start 2019

Przypominam, że pierwsze 6 miesięcy od założenia firmy nie płacisz składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązują Cię jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero od 7 miesiąca prowadzenia firmy wchodzi tzw. Ulga na start. Ulgą na start nazywa się mniejsze składki dla nowych firm.

Poniższa tabelka przedstawia składki, które obowiązuję działalności prowadzone właśnie pomiędzy 7 a 30 miesiącem:

Składka Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** 213,57 zł 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
SUMA 555,89 zł 539,35 zł

* ubezpieczenie społeczne jest sumą składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej (dobrowolnej) i wypadkowej.

Poszczególne składowe ubezpieczenia społecznego wynoszą:

 • emerytalne – 131,76 zł,
 • rentowe – 54 zł,
 • chorobowe – 16,54 zł,
 • wypadkowe – 11,27 zł.

1. Co to są „nowe firmy”?

Nie każdy, kto otworzy działalność gospodarczą, będzie mógł skorzystać z Ulgi na Start i preferencyjnej stawki ZUS. W rozumieniu Ustawy, Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 5 lat (60 m-cy) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli zamknąłeś poprzednią firmę 4 lata temu, to aby skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, musisz zaczekać jeszcze rok na otwarcie kolejnej firmy. Rzecz jasna, aby nie czekać z działaniem biznesowym, możesz skorzystać z innych form działalności:

2. Sztuczka, dzięki której wydłużysz Mały ZUS i zaoszczędzisz kilkaset złotych

Dzień otwarcia firmy warto sobie dobrze przemyśleć. Nie tylko z uwagi na sprawy biznesowe, ale także prawno-księgowe. Polski prawodawca jest znany z tego, że tworzy prawo, które potem można w różny sposób „zoptymalizować”. W przypadku preferencyjnych składek na ZUS jest podobnie.

idea bank konto promocja
Prawo do opłacania ulgowej składki na ZUS otrzymujesz przez pierwsze 24 pełne miesiące prowadzenia działalności. Jeśli rozpoczniesz działalność 1 marca, to marzec wliczy Ci się jako pierwszy pełny miesiąc ulgi. Co się stanie, jeśli rozpoczniesz działalność 2 marca? Wówczas marzec będzie pierwszym miesiącem prowadzenia działalności, ale nie będzie pierwszym pełnym miesiącem. Marzec ma 31 dni, a rejestrując firmę 2.03, będziesz prowadził firmę przez 30 dni marca. Zatem pierwszym pełnym miesiącem będzie dopiero kwiecień. Tym sposobem wydłużysz preferencyjną stawkę ZUS o miesiąc, oszczędzając kilkaset złotych.

Podsumowanie ulg ZUS-owskich

Coraz więcej jest ulg w opłacaniu ZUS. Z jednej strony dobrze, z drugiej – prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. Aby zrozumieć dobrze co i komu się należy, przygotowałem krótką ściągawkę. Zobacz, jakie składki ZUS dla przedsiębiorców mamy w Polsce w 2019 roku:

 

Składki na ZUS
(społeczne i zdrowotne)
Działalność bez zakładania firmy (miesięczny przychód max. 50% minimalnego wynagrodzenia) 0 zł
Nowa firma
(zgodnie z definicją w pkt. 2a)
342,32 zł
(tylko składka zdrowotna)
Firma działająca od 7 do 30 miesiąca 555,89 zł
Firma działająca powyżej 30 miesiąca (przychód poniżej 63 tys. zł rocznie) 776,68 zł – przykład
(dla przychodu 30 tys. zł/rok)
Firma działająca powyżej 30 miesiąca (przychód powyżej 63 tys. zł rocznie) 1316,97 zł

Stawki ZUS dla przedsiębiorców 1999 – 2019

ZUS rośnie jak grzyby po deszczu, choć zmiany klimatyczne nie wskazują na to, aby w Polsce częściej padało. Przez 20 lat stawki na ZUS wzrosły z 348 zł w 1999 roku do ponad 1320 zł w 2019 roku. W poszczególnych latach wyglądało to następująco (dane dla stycznia każdego roku, udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych):

 • 2019 rok – 1316,97 zł
 • 2018 rok – 1232,16 zł
 • 2017 rok – 1172,56 zł
 • 2016 rok – 1121,52 zł
 • 2015 rok – 1095,37 zł
 • 2014 rok – 1042,46 zł
 • 2013 rok – 1026,98 zł
 • 2012 rok – 933,45 zł
 • 2011 rok – 890,14 zł
 • 2010 rok – 839,06 zł
 • 2009 rok – 832,62 zł
 • 2008 rok – 717,77 zł
 • 2007 rok – 757,34 zł
 • 2006 rok – 717,95 zł
 • 2005 rok – 690,81 zł
 • 2004 rok – 654,86 zł
 • 2003 rok – 595,42 zł
 • 2002 rok – 574,77 zł
 • 2001 rok – 535,01 zł
 • 2000 rok – 478,62 zł
 • 1999 rok – 348,75 zł

Opłacanie składek ZUS

Do 2018 roku składki ZUS opłacało się na 4 różne konta. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził jedno, indywidualne konto przypisane do każdego przedsiębiorcy. Co ważne, stare numery kont ZUS-owskich są nieaktualne. Nowy numer rachunku ZUS dostaje się pocztą lub w placówce ZUS. Nr konta możesz też uzyskać dzwoniąc na infolinię Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (telefon: 22 560 16 00). Twój indywidualny nr rachunku ZUS składa się z 26 cyfr, a ostatnie 10 to Twój nr NIP.

Do kiedy opłacić składkę ZUS

Termin zapłaty składki ZUS dla przedsiębiorców został z góry ustalony. Co miesiąc przedsiębiorca wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Druk ZUS DRA musi złożyć do 10 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni i do tego samego dnia opłacić składkę.

W przypadku zgłaszania do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownik, zleceniobiorca, pracownik), to składki za te osoby opłaca się do 15 dnia aktualnego miesiąca za miesiąc poprzedni.Zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca chcący zatrudnić osobę na umowę o pracę lub zlecenie musi znać obowiązki wobec ZUS-u. Najważniejsze, masz 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji płatnika składek. Tak samo jest ze zwolnieniem pracownika – 7 dni na zgłoszenie tego faktu do ZUS. Ponadto co miesiąc masz obowiązek składać do ZUS następujące deklaracje:

 • ZUS DRA – rozliczenie za siebie,
 • ZUS RCA – rozliczenie osobno za każdego pracownika,
 • deklarację ZUS RSA:
  – gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim,
  – podczas korzystania przez pracownika z bezpłatnego urlopu,
  – gdy któryś z pracowników znajduje się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 • ZUS RZA – gdy zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • ZUS RMUA – informacyjna, na żądanie pracownika, a także obowiązkowo raz w roku (do końca lutego).

Podsumowanie

Coroczny wzrost składek ZUS będzie pewny jak w banku, dopóki rząd nie zmieni sposobu ich naliczania. Mamy na to pośredni wpływ, głosując w wyborach raz na 4 lata. Dla jednych składki ZUS są wysokie, dla innych nie. Nie zmienia to faktu, że za składki ZUS-owskie dostajemy kolejki w NFZ i niepewną przyszłość. Przez to coraz więcej Polaków omija ZUS. Wśród najczęściej pojawiających się sposobów ominięcia ZUS są:

 • przeniesienie działalności za granicę,
 • otwarcie spółki z o.o.,
 • łączenie etatu z prowadzeniem firmy,
 • firma na emeryturze,
 • AIP.

Z kolei jak już uwolnisz się od ZUS-u, to polecam tekst o tym jak oszczędzać na emeryturę bez ZUS. Warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe na jesień życia. Powodzenia!

Polub Luka

Łukasz LUK Chrząszcz

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Łukasz LUK Chrząszcz
Polub Luka

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o