Działalność nierejestrowana 2024 – założenie, koszty i podatki

działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana 2024 działa w Polsce od kilku lat. Zobacz, jak wygląda założenie, koszty i podatki w działalności nierejestrowanej.

Gdy zaczynałem testować swoje pomysły na biznes, jeszcze w czasach liceum, nie było czegoś takiego jak działalność nierejestrowana. Trzeba było improwizować. Potem weszły Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które ułatwiły sprawę. Dziś mamy ustawę, która pozwala przetestować prawie każdy biznes zgodnie z prawem.

UWAGA! Pojawiły się nowe przepisy wprowadzające Polski Ład. Ważne informacje dla samozatrudnionych, dużych i mikrofirm. Zapraszam do zapoznania się z aktualnym artykułem: Polski Ład dla przedsiębiorców – 31 pytań i odpowiedzi

Nie każdy wie, że „Ustawa Wilczka” z 1988 roku – tak ceniona wśród kręgów wolnościowych, wprowadziła przymus rejestracji przedsiębiorców. Mowa o rejestrze CEIDG, który przed ustawą Wilczka nie istniał. Prowadzenie działalności poza rejestrem było od tej pory zabronione. Od 30 kwietnia 2018 roku świadczenie usług i sprzedawanie bez konieczności formalnego zakładania firmy stało się faktem. Nazywa się to działalnością nierejestrowaną lub nierejestrową.

działalaność nierejestrowana wejście w życie
30 kwietnia 2018 r. weszła w życie działalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana (nierejestrowa) – działalność prowadzona przez osobę fizyczną, z której uzyskiwany, miesięczny przychód nie przekracza 75% pensji minimalnej. Przepisy mówiące o działalności nierejestrowanej znajdują się w Konstytucji biznesu.
Przejdź do wybranej części artykułu:

 1. Działalność nierejestrowana a działalność okazjonalna
 2. Dla kogo działalność nierejestrowana?
 3. Podatki od działalności nierejestrowanej
  3.1 Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowanej
  3.2 Działalność nierejestrowana a VAT
 4. Działalność nierejestrowana a prawa konsumenta
 5. Rachunki i faktury w działalności nierejestrowanej
 6. Praca na etacie a działalność nierejestrowana
 7. Działalność nierejestrowa a status bezrobotnego
 8. Limit działalności nierejestrowanej 2024
 9. Działalność nierejestrowana – pytania i odpowiedzi

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A DZIAŁALNOŚĆ OKAZJONALNA

Na początku ważne rozróżnienie, bo już teraz można przeczytać w sieci artykuły wprowadzające w błąd. Otóż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą! Stanie się nią, po przekroczeniu kwoty przychodów określonej w ustawie. Wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 r.

Nie każdy przychód poza działalnością gospodarczą będzie od razu działalnością nierejestrowaną. Przychody możesz przecież uzyskiwać ze sprzedaży okazjonalnej. Będzie to na przykład wyprzedaż domowej biblioteczki, sprzedaż używanych ubrań po dziecku itp. Nie jest to wówczas ani działalność gospodarcza, ani działalność nierejestrowana. Ma to szczególne znaczenie w kontekście prawa konsumenckiego, o którym więcej w dalszej części artykułu.

DLA KOGO DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA?

Dzięki działalności nierejestrowej o wiele łatwiej będzie przetestować pomysł na biznes. Wcześniej prowadzenie działalności bez firmy było łamaniem prawa. Jeśli interesują Cię sposoby, jak od strony sprzedażowo – marketingowej wpasować się w gusta przyszłych klientów, koniecznie przeczytaj  artykuł na ten temat: 5 narzędzi, jak przetestować pomysł na biznes.

Warto abyś wiedział, że działalność nierejestrowana nie będzie dostępna dla wszystkich. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że państwo dzieli ludzi na uprzywilejowanych i pozbawionych przywilejów. Sprawdź zatem, czy spełniasz warunki konieczne do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej.

UWAGA! Jeżeli jesteś rolnikiem, przeczytaj artykuł na temat Rolniczego Handlu Detalicznego. Jest to niejako odpowiednik działalności nierejestrowanej dla rolników.

1. Warunek czystej karty

Pierwszy i najważniejszy warunek dotyczy Twojej historii biznesowej. Działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Mowa o działalności gospodarczej i spółce cywilnej. Spółki prawa handlowego (sp. z o.o., akcyjna, PSA, jawna) mają inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal możesz prowadzić działalność nierejestrową.

działalność nierejestrowana kto może
Rozdział 4, art. 195 ustawy z dn. 6 marca 2018

 

2. Warunek rodzaju działalności

Drugim warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest prowadzenie działalności niereglamentowanej. Czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji. Regulacje dotyczące różnych działalności są w polskim prawie szerokie, a wolność działania ograniczona. Konstytucja biznesu nie wprowadza w tym zakresie zmian. Dlatego mityczne sprzedawanie lemoniady przez dziecko nadal będzie karane przez Kapitana Państwo.

3. Warunek finansowy

Trzecim warunkiem jest bariera przychodów. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 3182 zł (od lipca 3225 zł). Warto tutaj dodać, że to limity przychodów należnych z działalności nierejestrowej, nie zaś w ogóle przychodów osiąganych przez osobę.

Można np. być pracownikiem i jednocześnie, po godzinach „dorabiać sobie” w ramach działalności nierejestrowej, jeśli spełnia się odpowiednie wymogi. Można też wynajmować jako osoba fizyczna mieszkanie, jeśli najem nie wchodzi w skład działalności nierejestrowej, to przychodów z niego osiąganych nie liczymy przy „progu” limitów.

4. Warunek samodzielności

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie działalności nierejestrowej samodzielnie. Tzn. nie możesz jej prowadzić w formie spółki cywilnej. Skąd ten wymóg? Ano na przykład, gdybyś chciał przechytrzyć państwo i „dzielić” przychód na siebie i kolegę, aby nie przekroczyć limitów.

PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej (nie zawsze), konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku.

1. ZUS

To jest najlepsza wiadomość dla Ciebie. Prowadząc działalność nierejestrowaną nie płacisz w ogóle ZUS-u! Możesz spokojnie rozbujać biznes i nie zastanawiać się, skąd weźmiesz pieniądze na ZUS.

Znane są przypadki ludzi, którzy narobili sobie długów przez brak opłacania ZUS-u. Gdy przychodzi człowiekowi wybierać „ZUS albo chleb”, chyba oczywiste, że nie wyda zarobionych pieniędzy na państwową, przymusową usługę. Dlatego nie zapominajmy, że docelowo ZUS powinien być zlikwidowany, lub przynajmniej dobrowolny.

UWAGA! Pojawiła się interpretacja ZUS, w której obywatel pyta o konieczność opłacania składek, gdy prowadzi działalność nierejestrowaną lub firmę z „ulgą na start” z zakresu agencji ubezpieczeniowej. ZUS odpowiedział, że w takim wypadku traktuje się to jako zlecenie i składki ZUS dla przedsiębiorców ma zapłacić firma lub osoba fizyczna, która skorzystała z usług osoby prowadzącej działalność nierejestrową. Szybko pojawiło się dementi zarówno rządu jak i ZUS-u, ale tylko w kontekście „ulgi na start”.

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS

W przypadku działalności nierejestrowanej interpretacja została podtrzymana. Brak składek ZUS w przypadku działalności nierejestrowanej dotyczy zatem działalności handlowej. Czy tak samo jest w przypadku świadczenia usług? Tutaj zdania są podzielone. Część osób próbowała podpisywać umowy o dzieło (są nieozusowane). Niestety, umowy o dzieło trzeba zgłaszać do ZUS. Co gorsza, taki obowiązek ciąży na osobie zlecającej wykonanie dzieła:

 • Twój klient z którym podpiszesz umowę o dzieło ma 7 dni na jej zgłoszenie do ZUS,
 • UoD zgłasza się na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Formularz możesz również przekazać do ZUS w wersji papierowej.

Przeczytaj, jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS i kto nie musi tego robić.

Jedna z czytelniczek skontaktowała się w tej sprawie z ZUS-em. Odpowiedź jaką dostała jest optymistyczna i wynika z niej brak obowiązku podpisywania umowy z klientem w przypadku świadczenia usług. Jest to zwykłe zapytanie w konkretnej sprawie, więc teoretycznie nie można się na nie powoływać. W Polsce nie obowiązuje prawo precedensu, a każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie.

umowa o dzieło podczas działalności nierejestrowanej

2. Podatek dochodowy (PIT)

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (12 lub 32%). Nie ma opcji rozliczenia się metodą liniową tudzież ryczałtowo.

Koszty w działalności nierejestrowanej

Istniały rozbieżności w opinii, czy PIT będzie trzeba płacić od przychodu z działalności nierejestrowanej, czy też przychód będzie można pomniejszyć o koszty. Sugerowano, że zastosowanie będą miały przepisy występujące przy najmie prywatnym, gdzie wskazane jest prowadzenie uproszczonej ewidencję przychodów i kosztów (np. w excelu). Przykładową ewidencję znajdziesz na stronie z dokumentami (patrz menu główne). Jeśli pojawi się na ten temat jakaś wiążąca decyzja, to artykuł zostanie uzupełniony.

UWAGA! Interpretacja podatkowa Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazuje, że od przychodu z działalności nierejestrowanej można odliczać koszty, czyli zaliczyć wydatki na poczet kosztów uzyskania przychodu. W tym celu warto prowadzić księgę przychodów i rozchodów, zbierać dokumenty potwierdzające wydatki stricte związane z wytworzeniem produktu lub usługi. Warunkiem jest aby te wydatki spełniały kryteria zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ustawy o PIT.

Polecam odkładać co miesiąc na koncie 12% (lub 32%) od dochodu, gdyż podatek zapłacisz na koniec roku w zeznaniu PIT (jako niedopłata). Można w tym celu założyć sobie np. konto oszczędnościowe lub lokatę, wybierając najlepsze na podstawie rankingu lokat bankowych. Przy okazji zarobisz na pieniądzach, które na koniec roku będziesz musiał oddać państwu.

alior kredyt na firmę

3. Działalność nierejestrowana a VAT

Ze względu na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prowadząca nierejestrowaną działalność będzie zwolniona z podatku VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu).

Edit: ze zwolnienia z podatku VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług. Mowa przede wszystkim o jubilerach i usługach doradczych, consulting, czyli działalnościach nie objętych koncesjami. Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.

Ciekawostka – świadcząc usługi doradcze (consulting) musisz zgłosić się do VAT. Natomiast robiąc szkolenia i coaching – nie musisz. Tak jest skonstruowana ustawa.

Art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się do podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),
d) psychologa.

Ciekawy jest przykład Pana Piotra, który chciał sprzedawać monety kolekcjonerskie. Informacja z CEIDG, jaką Pan Piotr uzyskał, jest dosyć niepokojąca:

w ocenie DDR niezależnie od wszystkiego, będzie zapewne Pan też obowiązkowym płatnikiem podatku VAT (nie jest objęty zwolnieniem z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, jak ma to miejsce w przypadku innych osób prowadzących działalność nierejestrową, ze względu na brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a – załącznik 12, pozycja 6), ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP, jpk itd.).

Dodatkowo, w ocenie DDR, działalność tego typu nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej (ze względu na par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. k Rozporządzenia MRiF z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).CEIDG

Reasumując, nawet jeśli Twoja działalność nie jest w katalogu wykluczonych, to zastosowanie mają także inne zagadnienia podatkowe. W powyższym wypadku, działalność nierejestrowana będzie wymagała opłacania VAT, posiadania kasy fiskalnej, obowiązku uzyskania NIP i przesyłania JPK. Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa, gdy sprzedajesz produkty lub świadczysz usługi z obowiązkiem ewidencjonowania.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A PRAWA KONSUMENTA

Wiesz już, że od działalności nierejestrowej zapłacisz podatek dochodowy. To jednak nie wszystkie obowiązki, które spoczną na Twoich barkach z chwilą wejścia na rynek.

Najważniejszą wiadomością dla Ciebie i twoich klientów jest fakt, że pomimo braku rejestracji firmy, na mocy Kodeksu Cywilnego jesteś uznawany za przedsiębiorcę. Oznacza to, że musisz respektować prawa konsumenta. Stosować się do reklamacji, zwrotów itp. Od tej pory, klient będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny.

Przewiduję, że na gruncie zwrotów może wystąpić wiele sporów na linii sprzedawca – kupujący. Kupujący w chwili zakupu może nie być pewny, czy sprzedawca prowadzi działalność nierejestrowaną (a więc jest uznawany za przedsiębiorcę wg. kodeksu cywilnego), czy też działa w sposób okazjonalny.

Sklep internetowy a działalność nierejestrowana

Dlatego prowadząc np. sklep internetowy na działalności nierejestrowanej, musisz stworzyć regulamin sklepu internetowego oraz przestrzegać RODO. W przypadku regulaminu, posługujesz się w nim swoim imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Działalność nierejestrowa musi przestrzegać RODO, a więc na stronie internetowej musi znaleźć się procedura zwrotu towaru oraz klauzula informacyjna.

Sklep internetowy w ramach działalności nierejestrowanej może mieć problem z instalacja płatności online. Większość operatorów wymaga założenia działalności gospodarczej, czyli posiadania firmy. Przejrzyj ranking płatności online i wybierz ten, który pozwala na zbieranie płatności osobom fizycznym.

RACHUNKI I FAKTURY W DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Rachunek

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy, będziesz zobowiązany prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja przyda się, aby wiedzieć, ile jeszcze możesz zarobić by nie przekroczyć limitu. Wiąże się to z wystawianiem rachunków swoim klientom. Rachunek powinien zawierać:

 • numer (np. 1/2024),
 • datę wystawienia,
 • nazwę sprzedawcy i nabywcy (ew. imię i nazwisko),
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Przykładowy rachunek znajdziesz na podstronie dokumenty do pobrania. Możesz też kupić książeczkę z rachunkami w sklepie papierniczym lub skorzystać z inFakt – narzędzia online, które umożliwia wystawianie rachunków, faktur, pro-form i wszystkich innych dokumentów księgowych.

Rachunek elektroniczny: od 11 marca 2011 r. nastąpiło zrównanie wymogów formalnych co do sporządzenia rachunków i faktur. W konsekwencji oba rodzaje dokumentów można sporządzić i przekazać drogą elektroniczną, np. e-mailem.

Faktura

W razie potrzeby możesz wystawić klientowi fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, będziesz uznawany za podatnika, o ile spełnisz warunki określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.ustawa o VAT

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie zwolniona z VAT (próg sprzedaży nie przekroczy 200 tys. zł, czyli zwolnienie podmiotowe). Nie trzeba rejestrować się w US za pomocą VAT-R. Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r., taka faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • informację o zwolnieniu podmiotowym.

Uwaga! Faktura wystawiona przez nievatowca nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT. Poniżej wzór faktury wystawionej przez nievatowca. Taką fakturę wygenerujesz online za pomocą programu Fakturownia.

faktura bez vat do działalności nierejestrowanej
Faktura bez VAT do działalności nierejestrowanej – WZÓR
Prowadząc działalność nierejestrową przyda Ci się osobne konto w banku, najlepiej za darmo. Obecnie darmowe na 2 lata jest konto w ING Banku. Z uwagi na cenę, korzysta z niego wiele osób prowadzących działalność  nierejestrowaną.

PRACA NA ETACIE A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Możesz pracować na umowę zlecenie lub umowę o pracę i prowadzić dodatkowo działalność nierejestrowaną. Masz wówczas opłacane składki, a od dodatkowej działalności nie musisz już tego robić. Konieczne jest oczywiście opłacenie podatku dochodowego.

działalność nierejestrowana koszty
Działalność nierejestrowana pozwala dorabiać po pracy

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A STATUS BEZROBOTNEGO

Status bezrobotnego, a co za tym idzie otrzymywanie zasiłku nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności nierejestrowej. Rzecz jasna taka sytuacja jest możliwa tylko do momentu, gdy nie przekroczysz przychodów równych 75% pensji minimalnej. Warto też wziąć pod uwagę inną barierę. Jeśli PIP stwierdzi, że działalność nierejestrowa była tak naprawdę świadczeniem usług lub stosunkiem pracy, wówczas sytuacja może się skomplikować.

PIP może określić, że świadczona usługa powinna być  w formie umowy cywilnoprawnej, agencyjnej lub umowy o pracę. Wówczas możesz być pozbawiony zasiłku i statusu osoby bezrobotnej z datą wsteczną. Tego typu przypadek równałby się ze zwrotem pobranego niesłusznie zasiłku jak i zapłatą składek ZUS przez firmę, na rzecz której świadczyłeś usługi.

LIMIT DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (75% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło. Zatem w dzień, w którym Twoje miesięczne przychody przekroczą 3182 zł (od lipca 3225 zł), masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.

UWAGA! Rząd ma w planach zmienić miesięczny limit działalności nierejestrowanej w limit roczny. Póki co taki przepis nie wszedł jeszcze w życie. Byłoby to z pewnością o wiele korzystniejsze dla osób prowadzących dziełalność nierejestrową.

Co zrobić, gdy przekroczysz limit w działalności nierejestrowanej? Jest kilka opcji:

 1. zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o.
 2. starasz się o dotację lub kredyt
 3. działasz w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza czy spółka?

Kolejną nowością wprowadzoną do polskiego prawa jest tzw. ulga na start dla przedsiębiorców. Przez sześć pierwszych miesięcy prowadzenia firmy będziesz zwolniony z obowiązku opłacania składek na ZUS. Składek, które dla przedsiębiorców wynoszą już ponad 1600 zł miesięcznie! Następnie przez 2 lata będziesz płacił preferencyjne stawki ZUS, po czym możesz przejść na tzw. Mały ZUS. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź jak przejść na Mały ZUS.

Zastanawiasz się, czy można prowadzić firmę i nie płacić ZUS-u? Tak, jest to możliwe. Wystarczy zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej założyć spółkę z o.o. lub nową w polskim prawie – Prostą Spółkę Akcyjną.

Pieniądze na firmę

Gdy okaże się, że rynek odpowiedział pozytywnie na Twój produkt lub usługę, to najwyższa pora pomyśleć o formalnej firmie. Najbezpieczniej jest działać samodzielnie, ale czasami warto posiłkować się pieniędzmi z zewnątrz. Dofinansowanie dla firm, kredyt na otwarcie firmy i dotacja z UE, to opcje finansowania, które warto wziąć pod uwagę przed założeniem firmy.

Jeśli jeszcze nie masz firmy, a chcesz wziąć kredyt przed założeniem działalności, to skorzystaj z oferty BNP Paribas. To doradca, który zupełnie za darmo przedstawia ofertę kredytu na otwarcie działalności. Aby złożyć zapytanie, przejdź na stronę BNP Paribas i wypełnij formularz kontaktowy (imię i nazwisko, nr tel i e-mail). Uzyskanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

Działalność nierejestrowana – PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co to jest działalność nierejestrowana?

Jest to nic innego jak prowadzenie działalności bez formalnego zakładania firmy w CEIDG.

2. Kiedy mogę prowadzić działalość nierejestrowaną?

Gdy Twoja działalność nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji oraz gdy nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat.

3. Jaki jest limit działalności nierejestrowanej w 2024 roku?

Limit miesięcznych przychodów z działalności nierejestrowanej w 2024 roku wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, zatem 3182 zł (od lipca 3225 zł). Po przekroczeniu tej kwoty należy założyć firmę.

4. Działalność nierejestrowana PIT - gdzie ująć przychody?

Przychody z działalności nierejestrowanej w rocznym rozliczeniu PIT, ujmujesz w rubryce "działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy".

5. Czy w działalności nierejestrowanej odpisujemy koszty od podatku?

Tak, w działalności nierejestrowanej płacimy podatek od dochodu, zatem można odliczyć wydatki poniesione dla celów działalności. W tym celu warto prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zbierając faktury kosztów.

6. Czy mogę nadać nazwę działalności nierejestrowanej?

Tak, dla wartości marketingowych możesz posługiwać się wybraną nazwą, ale na rachunku musi być Twoje imię i nazwisko.

Podsumowanie i ocena działalności nierejestrowanej

Projekt pt. działalność nierejestrowana pomoże setkom tysięcy ludzi działać legalnie. Osoby do tej pory działające w szarej strefie będą nadal robić to, co robiły. Po prostu politycy poszli po rozum do głowy i zdepenalizowali małe działanie zarobkowe. Nie jest to druga ustawa Wilczka, nawet się do niej nie umywa. Babcia sprzedająca bułki bez zgody Sanepidu nadal będzie nachodzona przez organy państwowe. Ludzie oferujący granie na maszynach nadal będą zakuwani w kajdanki.

Przede wszystkim, nierozwiązany pozostaje problem masowego zamykania działalności, gdy przyjdzie płacić pełny ZUS.  W tym zakresie prawo pozostało archaiczne i nie dostosowało się do realiów. Działalność nierejestrowana jest jednak malutkim krokiem naprzód. Zapraszam do śledzenia bloga, będę na bieżąco informował o zasadach tej działalności.

Jeżeli masz wątpliwości podatkowe, możesz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Tutaj przeczytasz jak to zrobić.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 48 Average: 4.8]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

252 thoughts on “Działalność nierejestrowana 2024 – założenie, koszty i podatki

 1. Ktoś mądrze pomyślał w końcu i wprowadził działalność nierejestrowaną dla osób, którym nie opłaca się zakładać działalności. Dzięki czemu może działać legalnie i pewnie też chętnie te podatki zapłaci, czego nie zrobiłby prawdopodobnie w ogóle, gdyby takiej możliwości nie było. Tym czasem czytam w artykule, że już zaraz Zusy swoje interpretacje itd. Tak w Polsce zawsze. Ktoś wydaje jakiś przepis, czy Ministerstwo czy coś, a potem urzędy swoje i tak wymyślają, interpretują. Rola urzędnika powinna zostać ograniczona, a małych „przedsiębiorców” powinno się chronić i wspierać, żeby mogli się rozwinąć, a nie patrzeć tylko jak ich doić i kombinować jak sobie coś zinterpretować inaczej niż zamysł ustawodawcy. W mądrych krajach o małe firmy dba się szczególnie, bo to one tworzą gospodarkę.

 2. Istnieje duża obawa że nowy rząd też może to zlikwiduje, obecnie wprowadza lub planuje wiele niekorzystnych zmian. Może także i sieknie po takiej. Poprzedni też był antypolski tak jak obecny. Obecnie to 2700 miesięcznie netto można tak zarobić w ten sposób.

 3. Witam :) czy na nie zarejestrowanej działalności mogę wykonywać usługi kosmetyczne w walucie euro na terenie uni europejskiej Odwiedzajac dany kraj?

 4. Dzień dobry. Szukam dodatkowego źródła dochodu – chciałem latem wynajmować nasz domek letniskowy. Tłumów się nie spodziewam, więc limitu 2700/mies nie przekroczę. Czytałem, że najem krotkookresowy US kwalifikują nie jako prywatny, ale już jako działalność gospodarczą. Czy może to być dzialalnosc w formie dz.nierejestrowej? Czyli rozliczenie z sumy przychodów na koniec roku i już? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 5. Proszę o informacje.
  1. Prowadzę działalność nierejestrowaną w zakresie sprzedaży, zdarzają się sklepy, w których nie chcą wystawić mi faktury imiennej bez NIP-u na zakup potrzebnego mi towaru (wiem, że wszyscy powinni takowe wystawiać). Ja posiadam NIP jako osoba prywatna, który kiedyś dawno każdemu przydzielali. Czy mogę go w takiej sytuacji podać do tej faktury pomimo, że nie prowadzę działalności gospodarczej?
  2.Czy towar, który nabyłam do sprzedaży i ujęłam jako koszt w moich rozliczeniach powinien się u mnie zgadzać jeśli chodzi o ilość co do 1 szt. tzn. cała ilość z faktury musi być w jakiś sposób zewidencjonowana przeze mnie, trzeba robić jakiś remanent tych towarów jeśli je wprowadziłam jako koszt? Myślę o sytuacji gdy np. dałam komuś kilka sztuk gratis, muszę to jakoś zapisać w mojej ewidencji?
  3.Prowadzę przede wszystkim sprzedaż internetową.Nie świadczę żadnych usług. Czy mogę benzynę do samochodu (20%), którym podjeżdżam do różnych paczkomatów, aby nadać paczki ze sprzedanym towarem, wliczyć w koszty? A ubezpieczenie samochodu, przegląd, naprawy? Właścicielem tego samochodu prywatnego jest mąż.
  Proszę o odpowiedź.

 6. Dzień dobry,
  czy w koszta przy działalności nierejestrowanej mogę wliczyć miesięczną ratę za laptopa? Jest to moje jedyne urządzenie do pracy i bez niego nie miałabym przychodów.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 7. Mam takie pytanie w sprawie kosztów prowadzenia działalności nierejestrowanej. Czy mam je jakoś przedstawiać w skali miesiaca, prowadzić jakąś ewidencję kosztów? Bo rozumiem ze caly dochod- koszty = przychod od którego odprowadzamy podatek, ale jak to wyglada z miesiaca na miesiac, czy dopiero w rozliczeniu rocznym mam wpisac wszystkie koszty? I czy co miesiac moge odprowadzać podatek na mikrokonto ?

 8. Witam,
  czy można prowadzić kilka działalności nierejestrowanych, np. korepetycje jako jedna działalność z limitem 1505zł i drugą np. masaż relaksacyjny też z limitem 1505 i razem legalnie zarobić do 3100zł?
  Pozdrawiam
  Krzysztof

  1. Jest jeden limit połowy minimalnej.
   Możesz robić korepetycje i masaże ale w miesiącu musisz zmieścić się razem w przychodzie 1745 (do lipca 2023)
   Być może zrobią w tym roku 75% minimalnej.

 9. chcę prowadzić NDG sprzedaży stron WWW wytworzonych przeze mnie. Do pracy potrzebuję laptopa, internetu oraz energię elektryczną. Czy można spokojnie dodać to do KUP w PICie, czy US to zakwestionuje i powie, że przecież mogę używać tego też prywatnie? Oczywiście faktury na laptop, internet i energię będą imienne na mnie.

 10. Cześć, czy mogę prowadzić na NDG sklep internetowy z artykułami dla zwierząt? Np. Smycze, obroże to pewnie tak A jak wygląda sprawa z karmami?

 11. Dzień dobry, jak Państwo myślą, dlaczego osoba, która miała działalność gospodarczą jest w wypadku działalności nierejestrowanej ukarana przez państwo? Bo ja odbieram to jako karę. Mając firmę płaciłam ten wielki i nieadekwatny do zarobków ZUS, podatki, Vat-y, wszystko na tip top. Odprowadziłam chyba dość pieniędzy, żeby nie ponosić jeszcze 5-letniej kary w postaci niemożności sprzedaży swoich wyrobów do 1505zł. Jest to przedziwne. Może znają Państwo na to odpowiedź.

  1. Ja nie odbieram tego jako kary, jako były przedsiębiorca miałeś już jakiś start, działalność nierejestrowa jest bardziej dla ludzi, którzy potrzebują miękkiego startu, sprawdzenia swojego pomysłu zanim będą obciążeni dodatkowymi, dużymi kosztami

 12. Dzień dobry.
  Mam dwa pytania:
  1. Czy usługi typu: pomoc przy przeprowadzce, usługi programistyczne i graficzne, drobne remonty np. odmalowanie pokoju i naprawy przedmiotów to można zakwalifikować pod działalność nierejestrowaną z 0% stawką VAT? Czy rozlicza się to jako „Inne przychody” w picie?
  2. Jeśli tak, to czy śmiało mogę w koszty wpisać takie rzeczy jak np.: wałek do malowania i farba?

  Z góry dziękuje za odpowiedź

 13. Dzień dobry, zgłaszam się z pytaniem, jeśli można. Czy jedna osoba może prowadzić dwie działalności nierejestrowane z całkiem innych branż? Konkretnie rękodzieło (świece sojowe) i tworzenie kart pracy dla nauczycieli (jestem nauczycielem).
  Z góry dziękuję za odpowiedź, świetny artykuł!
  Pozdrawiam, Kasia

 14. Witam,
  Czegoś tu nie rozumiem. Jak to jest z tymi kosztami..? Mogę je odliczyć na koniec roku w picie i wyjdę np na przysłowiowe zero np przychód 10k i kosztów też 10k.
  Chodzi mi o to czy ten limit 1505 zł.. np sprzedam coś w sumie za 2000zł ale kosztów mam 1500zł wiec faktycznego dochodu mam tylko 500zł no ale przychód przekroczony, czyli co musze zakładać działalność?

 15. Dziękuję za tak dokładne opisanie kwestii działalności nierejestrowanej. Mam jedno pytanie. Czy sprzedając swoje artykuły na przykład na Etsy, ale tylko w formie elektronicznej (pliki z obrazami), dostajemy na koniec miesiąca fakturę z Etsy, tam Etsy jest jako nasz pośrednik w sprzedaży (wysyłamy pliki na ich serwer, klienci pobierają od nich). Czy dochód z takiej działalności zaliczamy do nierejestrowanej, czy jednak wykonywanej osobiście? Pozdrawiam!

  1. Czy dochód z takiej działalności zaliczamy do nierejestrowanej, czy jednak wykonywanej osobiście?

   Co to jest „działalność wykonywana osobiście”? Czy Pani się wydaje, że działalności nierejestrowanej nie można wykonywać osobiście? To kto niby ma ją wykonywać…. obcy z innej planety w Pani imieniu? Może Pani prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli Pani przychód nie przekracza 1500 zl. Faktury z etsy jako koszta zbiera Pani do końcowego rocznego rozliczenia z US. Pomniejszą one kwotę dochodu, co wpłynie na mniejszy podatek. Przychód miesięczny z etsy nie może być większy niż 1500 zł. Wystawia Pani w celach ewidencyjnych fakturę dla etsy na kwotę, jaką Pani sobie z etsy wypłaciła w danym miesięcu. Np. 1400 zl. Grunt, żeby nie było więcej niz te ustawowe 50% minimalnego krajowego dochodu.

 16. Witam,
  Obszerny i bardzo dobry artykuł :)

  Naszły mnie 3 pytania:
  1. Czy żona może równolegle prowadzić taką samą działalność nierejestrowaną? Chodzi o to, czy w takim przypadku każde z nas będzie miało “swój limit” przychodów / miesiąc?
  Rozliczamy się na jednym picie, mamy wspólność majątkową.

  2. Pracuję na umowę o pracę i moje dochody z tego tytułu przekraczają próg podatkowy. Z tytułu działalności nierejestowanej będę miał max 10 000 zł przychodu (załóżmy, że tym samym dochodu) – jaki właściwie podatek zapłacę od tych 10 000? 17%, czy 32%.
  Rozliczam się wspólnie z żoną, ona nie przekracza progu podatkowego i wspólnie też jesteśmy poniżej progu.

  3.
  a) Pierwszy rok działalności nierejestrowanej skończę na minusie (koszty większe od przychodów). Czy strata będzie moim „bilansem otwarcia” na kolejny rok podatkowy? Czy zaczynam „od zera”?
  b) Czy jeśli strata nie „przechodzi” na kolejny rok, to czy strata (przychód – koszt) z tytułu działalności nierejestrowanej pomniejszy mój dochód ogólem (czyli z tytułu umowy o pracę) i „dzięki temu” zapłacę mniejszy podatek?

 17. Mam pytanie na temat ewidencji kosztów. Moje koszty związane są z kupnem ubrań na Vinted. Nie mam żadnej umowy kupna sprzedaży, ponieważ nikt nawet nie wie jak ona wyglada. Czy jeśli są potwierdzania z Vinted plus mam potwierdzenia przelewów to mogę to zaliczyć jako koszty. Czy jest to niepoprawne( złe udokumentowane) i nie mam prawa tego podawać jako koszty

 18. Zastanawiam się na Pana zdaniem w artykule „… Dlatego mityczne sprzedawanie lemoniady przez dziecko nadal będzie karane przez Kapitana Państwo.” Dlaczego? skoro nieletni mogą prowadzić nierejestrowaną działalność, można prowadzić produkcji żywności w warunkach domowych, więc dlaczego dziewczynka z lemoniadą łamie prawo? Bardzo proszę o potraktowanie mojego pytania poważnie, interesuje mnie wyjaśnienie.

  Miłego dnia
  Jakub

  1. Panie Jakubie przy żywności wchodzą w grę przepisy Sanepidu i wpisanie zakładu do rejestru PSSE. Tak więc kuchnia musiałaby zostać odebrana przez Sanepid, co w przypadku robienia lemoniady wydaje się nieopłacalne, a w przypadku bloków mieszkalnych prawie niemożliwe.

  2. Witam pracuje na etacie ale chciałbym spróbować swoich sil i prowadzić działalność nierejestrowaną w branży hydraulika siłowa serwis mobilny regeneracja pomp hydraulicznych regeneracja układów kierowniczych do samochodów ciężarowych i osobowych itp drobne naprawy chciałbym wykonywać u mnie w garażu czy jest to możliwe czy przy takiej działalności muszę już ją rejestrować swą

 19. Witam, chciałam się dowiedzieć czy stylistka paznokci mobilna na nierejestrowanej działalności musi wszystkie usługi wykonywać po za domem ?? co jej grozi jeśli by komuś w domu wykonała np manicure?? pozdrawiam

  1. Miejsce wykonywania usługi nie ma znaczenia, ale nie wiem, jak to w takiej sytuacji widzi sanepid. Bo o ile mi wiadomo, gabinety kosmetyczne mogą podlegać kontroli. Więc także w domu trzeba zadbać o odpowiednie warunki.

 20. Dzień dobry:)
  Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Chciałabym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę ją prowadzić będąc dalej zarejestrowaną w urzędzie pracy i dalej korzystać ze świadczeń zdrowotnych,które mam teraz zapewnione?
  Czy chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną w branży beauty muszę mieć kasę fiskalną?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 21. Dzień dobry. Czy usługi projektowania materiałów graficznych (np. logo wraz z księgą znaku) postrzegane są jako usługi posiadające charakter doradczy?

  Czy jako osoba wykonująca takie usługi mogę spokojnie korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

 22. Dzień dobry,

  Poszukuję informacji na temat rozliczania w ramach działalności nierejestrowanej przychodów z print on demand (zagraniczne platformach np. Redbubble, Teepublic, Society6). Interesuje mnie głównie czy rozliczając się, robimy to identycznie jak dla zarobków z działalności nierejestrowanej, gdzie całość przychodów pochodzi z Polski, tzn. czy wypełniamy PIT 36 i rubrykę działalność nierejestrowana? Czy jakieś dodatkowe warunki/obowiązki wynikają z tego tytułu? Bardzo trudno znaleźć informację na ten temat.

  Nie wiem też jak poprawnie podejść do przeliczenia waluty. Udało mi się ustalić, że w przypadku przelewu otrzymywanego na PayPal (zbiorczy miesięczny przychód), przeliczam tę kwotę wg kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wpływ. Jeśli dobrze rozumiem, przelewając kwotę na swoje konto bankowe z PayPal, konieczne jest powtórne przeliczenie kwoty wg tej zasady i ustalenie różnic kursowych. Te zaś zaliczam do przychodów lub kosztów. Czy dobrze rozumiem cały proces?

 23. Mam 19 lat. Prowadzę stronę z grą Minecraft wraz ze sklepem z wirtualnymi przedmiotami np. dodatki do gier: rangi.
  Kupują to dzieciaki i z tego tytułu otrzymuję wpłaty na hotpay. Potem zlecam wypłatę na własny rachunek bankowy. W zeszłym roku uzyskałem wpłaty na 18 tys. Nie prowadzę działalności.

  Może Pan podpowiedzieć jak należy rozliczyć to z urzędem skarbowym, czy trzeba założyć działalność?
  Czy możliwe jest przystąpienie do programu partnerskiego ( jedna osoba mi to oferuje).
  Czy po przystąpieniu do programu partnerskiego nie trzeba zakładać działalności?

 24. Witam, czy paragon imienny również kwalifikuje sie do odliczenia kosztow przy rozliczeniu z podatku dochodowego? Znajduje rozne informacje w internecie na ten temat i juz sama nie wiem..

 25. Panie Łukaszu,
  Co w przypadku drobnego handlu np. Drobna elektroniką?

  np kupię radio za 100zl, a sprzedam je za 200zl + 20zl koszt wysyłki.

  Otrzymam od kupującego 220zl, czy zysk liczę 100zł ???
  Jak przedstawić w zyskach koszt zakupu,

  1. Na koszty wysyłki należy wziąć fakturę, wówczas po stronie kosztów będzie 120 zł, po stronie sprzedaży 220 zł, czy do opodatkowania 100 zł.

 26. Jestem płatnikiem KRUS.
  Chciałabym spróbować swoich sił w innej dziedzinie niezwiązanej z rolnictwem – kursy z zakresu rozwoju osobistego. Czy mogę je zrobić w ramach działalności nierejestrowanej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź:)

  1. Dołączam podobne pytanie: KRUS, a działalność nierejestrowana. Dorobienie sobie rękodziełem, pracami artystycznymi itd. Wiadomo, że działalność pozarolnicza gryzie się ustawodawcy z wolnymi zawodami. Więc jak to wygląda w przypadku działalności nierejestrowanej?

 27. Jeśli działalność nierejestrowa jest prowadzona we własnym lokalu (poza miejscem zamieszkania), to czy podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla działalności gospodarczej, czy stawek dla lokali niemieszkalnych?

 28. Nie moge znaleźć odpowiedzi na jedno zagadnienie. Refaktura!
  Kupuje coś za 20zł biore fakture imieną na siebie, to są koszty klienta i wrzucam na fakture te 20zł tej rzeczy to czy musze byc podatnikiem VAT i zgłosić się do CEIDG? Przepisy dotyczące refakturowania nie są jasne do końca, więc jeśli coś nie jest zabronione to jest dozwolone?

 29. Dzień dobry Prowadze działalność niejerestrowaną .Jestem fryzjerką mam małe dzieci i dorabiam sobie w domu lub u klienta.Mam obowiązek kasy fiskalnej i ja posiadam tylko klienci chcą płacić kartą .Żeby założyć terminal muszę mieć numer CIDG i tu jest problem bo przy tej formie działalności nie mogę go otrzymać .Moje pytanie jest takie .Czy zeczywiscie tak jest może jest jakaś inna forma otrzymania terminala przy tej działalności .Pozdrawiam

  1. Klientki mogą płacić blikiem, przelewem na telefon.
   Faktycznie, firmy wynajmujące terminale wymagają działalności zarejestrowanej.

 30. Witam,
  Wystawiam fakturę a na niej:
  1. za usługi teletechniczne,elektryczne,hydrauliczne itd. jestem zwolniony z Vat bo jestem nie Vatowcem do 1400zł?Potem jak przekrocze miesiecznie, to zakladam firme i juz place Vat 23%?
  2.Dojazd do klienta, płace Vat czy tez nie płace bo nie jestem Vatowcem przy działalności nie rejestrowanej?
  Jak pracuje na umowę o pracę to potem się rozliczam normalnie w PIT37 z tych faktór? z tym, że moim przychodem będą same usługi nie, koszty transportu których mam nie wliczać?

 31. Dobry wieczór. Odnośnie działalności nierejestrowanej. 8 miesięcy temu kupiłem laptopa do naprawy za 700 zł na co otrzymałem fakturę. Teraz chce go sprzedać za 1300 zł. Klient prowadzi działalność gospodarczą i chce otrzymać rachunek. Czy muszę odprowadzać od tego podatek i wykazywać w zeznaniu rocznym jeżeli wystawie rachunek a jest to sprzedaż okazjonalna?

  Pozdrawiam

 32. Dzień dobry.
  Czy działając na zasadzie nierejestrowalnej d.g. mogę sprzedawać swoje wyroby wyłącznie osobom fizycznym, czy mogę również przedsiębiorcom?

 33. Witam. Chciałabym założyć catering domowy czy podlega to też pod działalność nierejestrowana jeżeli dochód nie przekracza 1400zl Msc.?

 34. Mam pytanie – co wliczamy do przychodu limitu 1400 zł ? Zajmuję się rękodziełem. Sprzedaję rzecz za 30 zł plus 14 zł koszty kuriera plus 2 zł koszty pakowania (taśma, karton, inne). Razem wpływa mi na konto 46 zł. Czy mój limit to te 46 zł razy 30 sztuk (sprzedanych) co daje kwotę 1360 zł.
  Czy mój limit to tylko cena produktu 30 zł razy 46 szt ? co daje 1380 zł.
  Bo tak naprawdę 14 zł jest opłatą za przesyłkę a nie moim przychodem ….. Tak samo koszty opakowania.

  1. Agi, koszt zakupu opakowań jest Twoim kosztem i możesz odliczyć go na koniec roku, pomniejszając przychód o koszty. Przy tym typie działalności – TYLKO raz w roku. Nie wiem natomiast, jak jest z kosztami przesyłki – w przypadku innych typów działalności, przy odpowiednim zapisie w regulaminie sklepu można działać w imieniu kupującego, opłacając za niego wysyłkę. Nikt natomiast w przypadku nierejestrówki nie podał definitywnej odpowiedzi – jedni piszą, że też można, inni że absolutnie nie i wysyłka również liczona jest jako przychód. Najlepiej byłoby chyba wystosować pismo do Urzędu Skarbowego, zaznaczając, że odpowiedni wpis w regulaminie sklepu będzie i poczekać na ich wiążącą odpowiedź.

 35. Witam Czy jeśli jestem obecnie na urlopie macierzyńskim ( do czerwca 2022) a chciałabym założyć działalność nierejestrowaną, to muszę zgłosić to do obecnego pracodawcy?

 36. Dziwń dobry, chciałabym dopytac o rozliczanie podatku. Założmy, że w tym roku będę miała przychód 5000zł, a koszty uzyskania przychodu 2000zł. Czy w przyszłym roku będę musiała zapłacić 17% podatku (mam jeszcze inne źródło dochodu) od 5000 czy od 3000zł?

 37. Wiam, czy osoby do 26 roku życia muszą odprowadzać podatek ze sprzedaży np. na allegro skoro są zwolnione z podatku dochodowego? A jeśli tak, to czy jak dochód będzie niższy niż kwota wolna od podatku to trzeba się rozliczać czy nie?

 38. Witam, czy osoby do 26 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie przekraczam 1400 zł miesięcznie przychodu) to czy w zeznaniu końcowym muszę płacić podatek dochodowy np. z przychodu z allegro? Osoby do 26 roku życia, które się uczą mają 0 pit i nie mają obowiązku się rozliczać, gdyż nie płacą podatku dochodowego. Czy w wypadku dochodu np. z allegro czy innych stron gdzie wykonuje się sprzedaż internetową też nie trzeba się rozliczać?

 39. Witam,

  pracuje na etacie ale dodatkowo chce wykonywać tzw pirografie, czyli wypalanie w drewnie,
  chce to traktować jako dodatkowe źródło dochodu nie przekraczając 1400zł jako iż nie mam pojęcia do końca jak to rozwiązać prosił bym o kilka podpowiedzi:

  1. w jaki sposób rozliczać się z kupującym produkt (mam na myśli paragon lub tym podobne )
  2. jakie kroki wykonać aby prowadzić działalność nie rejestrowaną ( gdzie to zgłosić , czy muszę zgłosić, jak się rozliczyć, co prowadzić )

 40. Dzień dobry!
  Czy będąc na działalności nierejestrowanej mogę ubiegać się o dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

  1. Tak, w przepisach nie ma zakazu prowadzenia działalności nierejestrowanej a jednocześnie posiadania statusu bezrobotnego. Co oznacza, że w takim przypadku jako bezrobotny możesz starać się o dotację z Urzędu Pracy.

 41. Witam, czy w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tyś rocznie nie zapłacę podatku prowadząc działalność nierejestrowaną? Z góry dzięki za odpowiedź

  1. Nic nie zostało jeszcze podniesione, kwota wolna 30 tys. rocznie ma wejść od 2022 r, a to są tylko plany. To, czy lub ile zapłaci Pani wówczas podatku zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

   1. Witam. W kwietniu i maju prowadziłam działalność nierejstrowana i przez to dwa miesiące zarobiłam 5400 z czego na czysto miałam 2500 zł. Czy w takim przypadku przekroczyłam limit. Nie wystawiłam również osobie która brala ode mnie rękodzieło żadnego rachunku. Czy z tego tytułu mogę mieć problemy?

    1. Niestety ale tak. Przy prowadzeniu działalności niezarejestrowanej przekroczyłeś limit przychodu. Od przekroczeniu progu 1400 zł powinieneś złożyć wniosek o założenie działalności gospodarcze w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobiłeś to w tym przydatku urząd skarbowy może nałożyć na ciebie karę grzywny. Ponadto może się zdarzyć, że ZUS wymierzy opłatę dodatkową sięgającą 100% nieopłaconych składek. Czyli w twoim przypadku będą to dwa miesiące co daje sumę 2 914,98 zł.
     Oprócz tego od twojego dochodu 2500 zł musisz odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 17 %. Możesz to zrobić rozliczając swój roczny PIT wpisując to w rubryce „inne źródła dochodu”.

    2. Rachunek/fakturę wystawia się na życzenie kupującego.
     W jednym miesiącu nie można przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia minimalnego, w 2021 to kwota 1.400 zł
     Skoro w dwa miesiące osiągnęłaś przychód w wysokości 5.400 zł, to znaczy, że przekroczyłaś limit i powinnaś zarejestrować DG.

 42. Dzien Dobry,

  te 5 lat bez prowadzenia dzialanosci gospodarczej przed zalozeniem nierejestrowanej dzialalnosci odnosza sie tez do wczesniej zarejestrowanej dzialanosci za granica np. w Niemczech? Czy mowa jest tylko o tym ze w Polsce nie mozna bylo miec zarejestrowanej dzialalnosci? 3 lata temu mialam zarejestrowana dzialalnosc w Niemczech…

 43. Witam
  Prowadzę działalność nierejestrowaną jako grafik – tworzę loga i projekty wizytówek.
  Prowadzę uproszczoną ewidencję. Nie wiem jaką datę wpisywać w dokument – czy ma być to data zamówienia produktu czy otrzymania go przez klienta?
  Jeśli klient zamówił u mnie logo 25 lutego 2021 , zaczęłam przy nim pracę i oddałam je gotowe 3 marca 2021, a pieniądze otrzymałam 4 marca 2021 to przychód liczy się dla miesiąca Luty czy Marzec? Czy liczy się data otrzymania przelewu czy data złożenia zamówienia?

  1. Normalnie przychód liczy się za miesiąc wykonania usługi. Rachunek może mieć datę wystawienia 3 marca, a datę sprzedaży 28 lutego. Wówczas przychód wlicza się do lutego. Nie mniej z reguły wystawia się rachunki z datą np. 3 marca i tą samą datą sprzedaży/wykonania usługi. Wówczas przychód jest w marcu. Standardowo fakturę czy tam rachunek wystawia się po wykonaniu usługi, a nie w momencie zamówienia. Polecam oczywiście zasięgnąć opinii księgowego na konkretnym przykładzie.

 44. Dzień dobry.

  Czy osoba, która jest zatrudniona przez pracodawcę i ma stały dochód, a dodatkowo chce sobie dorobić np. jednorazowym zrobieniem remontu, a nie ma działalności gospodarczej, czy może skorzystać z ustawy o działalności nierejestrowanej, jeśli miesięcznie jej dochód z tytułu dodatkowych usług nie przekroczy 1400zł?

 45. Witam. Rozpoczęłam właśnie sprzedaż internetową galanterii damskiej,
  korzystając właśnie z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej. W niektórych hurtowniach jednak, aby się zalogować czy zamówić towar trzeba podać dane firmy. Siłą rzeczy nie posiadam takich danych, w jaki więc sposób mogę zamówić towar?
  Dziękuje z góry za odpowiedź.

  1. „Siłą rzeczy nie posiadam takich danych, w jaki więc sposób mogę zamówić towar?”
   …….a pomyślałaś, żeby wziąć telefon, ZADZWONIĆ do takiej hurtowni i POROZMAWIAĆ z człowiekiem???

   Jakiej oczekujesz odpowiedzi na forum?

   Jezus Maria, ręce opadają przy takich komentarzach. Koleżanko, jeśli chcesz sie bawić w bycie przedsiębiorcą to wykrzesaj z siebie jakikolwiek „spryt” i „chłopski rozum”, bo dokładnie na tym to polega.

 46. dzień dobry
  pytanie dotyczące nierejestrowanej działalności
  wszędzie czytam ze górny limit PRZYCHODU to połowa średniej krajowej
  czyli przychód to ilość pieniedzy które dostanę od moich klientów nie może być większy od połowy średniego wynagodzenia czyli 1400 zł….

  czy limit to DOCHÓD przychód-koszty wtedy mogę dostawać wieksze kwoty a odpisywać koszty nie przekraczając 1400zl nie muszę wtedy rejestrować firmy
  z góry dziękuje za odpowiedz wojtek

  1. Dostajesz od klientów 1400zł w danym miesięcy to liczysz 17% z tego i to oddajesz razy 12 (tyle miesięcy) do państwa przy picie – i to wszystko. Nie masz tu dochodu …. to jest przychód!

 47. Działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

  Ciekawe jestem, który idiota z całej tej bandy imbecyli z wiejskiej wpadł na ten świetny pomysł. Przecież to jest żałosne. Mam teraz zapomnieć o dorobieniu sobie tylko dlatego, że rok temu prowadziłem działalność ? Niech mnie te urzędasy pocałują w dupę !

  1. O jakim dorobieniu mowimy? Przeciez to dzialanosci do 1505 zl przychodu nie dochodu. Nawet przy marzy 100% oznacza to 750 zl dochodu miesiecznego.Fakt ze pewna dyskryminacja osob ktore prowdzily dzialalnosc gospdarcza.W szczegolnosci jak przy okazji ogranicznenie nie dotyczy wspolnikow spolek zoo.

 48. Witam, pracuję w sklepie ze zdrową żywnością na pół etatu. Posiadam jednak tytuł magistra fizjoterapii i chciałabym otworzyć gabinet masażu na zapleczu sklepu. Czy w takiej sytuacji mogę spokojnie spróbować swoich sił i prowadzić niezarejestrowaną działalność? Czy potrzebuję jakiejś zgody na otwarcie takiego gabinetu? Pozdrawiam

  1. Nie znam się na sprawach podatkowych, ale w przypadku działalności fizjoterapeutycznej warto pamiętać, że jest ona regulowana i fizjoterapeuta działający na własny rachunek musi zarejestrować indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. Chyba najlepiej na wszelki wypadek poradzić się w KIF, żeby nie było potem problemów.

 49. Witam,

  Czy chcąc sprzedawać w domu i na pobliskim targowisku pod chmurką przetwory wyprodukowane domowo z uprawianych przeze mnie warzyw i owoców na mojej działce (syropy, dżemy , warzywa marynowane i kiszone) mogę to robić w ramach działalności nierejestrowanej? Klienci to osoby prywatne – nie firmy.
  Nie jestem rolnikiem mam działkę 10 arów. Przetwory to moja tzw nadwyżka z własnej produkcji na zimę. Chciałbym to robić max od października do maja. Sprzedaż w w/w miesiącach odbywałaby się w domu cały czas a na targowisku raz w tygodniu w sobotę. Myślę że miesięczny przychód wynosiłby nie więcej niż 1000 zł.
  Czy wcześniej muszę się jeszcze gdzieś zgłosić lub zarejestrować?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

   1. No dobrze , więc skoro można sprzedawać pod chmurką jeśli prowadzi się firme nierejestrowaną to chyba można sprzedawać obuwie i odzież na targowiskach ??? Sama się już pogubiłam… chciałabym też skoczyć na targ raz w tygodniu tylko nie wiem czy tam też obowiązuje sprzedaż odziezy i obuwia mając taka firmę nierejestrowaną. Proszę o odpowiedź

 50. Czy mogę otworzyć działalność nierejestrowaną na emeryturze?
  Chcę wynająć swoje mieszkanie dla turystów lub na dłuższy okres czasu.
  Czy wynajem mieszkania muszę gdzieś zgłosić, jeśli tak to gdzie?

 51. Dzień Dobry
  Świetny materiał. Ja mam o tyle luksus a przez to i kłopot, że nie wszyscy chcą ode mnie FA a działalność jest zbyt mała, by założyć firmę :)) Pojawiły się zatem pytania, nawet dwa.
  Rozpocząłem działalność niezarejestrowaną w zakresie tworzenia tekstów. Czy prowadząc działalność niezarejestrowaną + pracując na etacie w innej firmie, mogę otrzymywać również
  – umowy o dzieło (na inne zlecenia niż przy działalności niezarejestrowanej, od innych firm)
  – umowę zlecenia (na inne działania, nie związane nawet czynnościami z pozostałymi pracami)

  I 2 pytanie – czy przy działalności niezarejestrowanej mogę prowadzić szkolenia i na to wystawić FA?

 52. A jak wygląda kwestia zwrotów sprzedanych produktów. Konsument ma do tego prawo, ja mu oddaję pieniądze, ale odliczam to od limitu 1400zł? Czyli sprzedam 13 produktów po 100zł = 1300zł, ale klient (z tego miesiąca, lub poprzedniego) zwraca produkt, oddaję mu 100zł – jak to wygląda w kwestii tego limitu? Czy to trzeba gdzieś ewidencjonować (w sprzedaży, na minusie i opisać jako zwrot?)

 53. Jestem psychologiem pracującym na niepełny etat w firmie, chciałabym spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zastanawiam się czy świadcząc usługi psychologiczne mogę to robić w ramach działalności niezarejestrowanej. Dodatkowo czy w ramach takiej działalności mogę wliczać sobie w koszty wynajem lokalu. Krótko mówiąc czy mogę wynajmować lokal prowadząc gabinet psychologiczny w ramach działalności niezarejestrowanej. Zastanawiam się również, czy nie będę miała problemów z ZUS. Słyszałam że w przypadku niektórych usług ZUS może je zakwalifikować jako umowy zlecenie i wtedy będzie kazał mi opłacić składki.

  1. Witam, mam dokładnie taki sam pomysł -psycholog z połową etatu i ogromną ochotą na otwarcie gabinetu w ramach działalności niezarejestrowanej. Może ktoś z czytających psychologów wypróbował ten pomysł w praktyce i zechciałby sie podzielić doświadczeniem?
   Strona jest świetna, LUC- bardzo dziękuję i szacunek za wiedzę :):):)

 54. Czy NZG mogę prowadzić podczas, gdy moja firma zajmuje się produkcją produktów, które wymagając certyfikacji CE?

 55. Witam!
  Po przeczytaniu artykułu nasunęły mi się następujące pytania. A zważając, że terminologia dotycząca tych zagadnień i pojęć jest mi obca – proszę wiec o wyrozumiałość.
  1) Pierwsze pytanie moje dotyczy jak ustalić jaki podatek powinienem płacić od swojej nierejestrowanej działalności (usługi informatyczne oraz polecanie usług innych podmiotów) ile %.

  2)Czy w ramach kosztów mogę odliczyć tylko koszty kiedy osiągnę już jakieś przychody?
  Jak zazwyczaj bywa na początku by coś rozkręcić muszę zainwestować. Czy taki koszty nawet jeśli nie osiągnę przychodu mogę w rozliczeniu rocznym odliczyć w moim PIT ?

  3)W artykule jest wzmianka, że przy prowadzeniu np. sklepu internetowego obowiązany jestem posiadać Politykę Prywatności i Regulamin w którym powinien podać swoje imię i nazwisko oraz PESEL. Podanie takich danych naraża mnie na niebezpieczeństwo ze strony nieuczciwych praktyk. Przecież to jest jawne i bezmyślne ujawnienie danych, które mogą być wykorzystane ze szkodą dla mojej osoby.

  Będę wdzięczny za wyjaśnienie tych kwestii.

 56. Witam, czy jako pracownik samorządowy mogę wykonywać działalność nieewidencjonowaną? Czy muszę składać pracodawcy oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia? Ustawa o pracownikach samorządowych nie precyzuje definicji działalności gospodarczej, czy w tym przypadku działalność nieewidencjonowana traktowana jest jako działalność gospodarcza?

 57. Od dnia 01.04.2017r mam zawieszoną działalność gospodarczą. Obecnie jestem na emeryturze i chcę wznowić działalność. Chciałbym zacząć od działalności nierejestrowanej aby sprawdzić czy będzie się opłacać. Pytanie: czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami?

 58. Chciałabym wykonać stronę internetową dla pewnej firmy. Rozumiem, że mogę ją sprzedać prowadząc działalność nierejestrowaną za max 1300 zł, podając wtenczas na fakturze w rubryce cena netto i cena brutto 1300 zł? Przy czym kwota jaką faktycznie zarobię będzie wtenczas wynosić 1300 zł minus podatek dochodowy 17%?

  1. Witam czy przy działalności nierejestrowanej mogę sprzedawać kosmetyki chemię gospodarczą kupioną gdzie indziej i sprzedawanej w wyższej cenie.

  2. Możesz rozbić robienie strony na osobne części składowe i sprzedawać je osobno, oczywiście o ile twój kontrahent się zgodzi (np. osobno grafikę do strony, osobno kodowanie, osobno wpisywanie tekstu informacji). Ale musisz tą sprzedaż rozciągnąć w czasie, tak by w każdym miesiącu twój przychód, czyli kwoty na wszystkich fakturach (rachunkach) wystawionych w danym miesiącu nie przekroczyły 1 300 zł.
   Np.
   – zamiast wystawić fakturę i pobrać 3 listopada 2 500 zł za stronę,
   – wystawić fakturę i pobrać pieniądze za kodowanie strony na kwotę 1 250 zł w dniu 30 października, oraz drugą fakturę na kwotę 1 250 zł i pobrać pieniądze a dniu 3 listopada za grafikę i wypełnienie kontekstu.
   Pieniądze zresztą możesz pobrać jeden raz za obie faktury – 3 listopada, gdyż przychód twój liczy się w chwili wystawienia faktur (rachunków) i wszystko jest ok, bo ani w październiku ani w listopadzie nie przekroczył magicznej kwoty 1 300 zł.
   Cała kwota będzie w twojej dyspozycji ale tylko przez kilka miesięcy, bo najpóźniej w kwietniu następnego roku, po rozliczeniu PIT będziesz musiał odpalić państwu te 17 %. Chyba, że jesteś zapobiegliwy i kupując kredki i bloki rysunkowe dla dziecka wziąłeś na to faktury na siebie i masz faktury za internet za październik i listopad albo kupowałeś na faktury jakieś programy albo sprzęt komputerowy. Wtedy będziesz mógł w rozliczeniu rocznym PIT wpisać to wszystko jako koszt uzyskania przychodu i 17 % będziesz płacił nie od całej kwoty 2 500 zł tylko od kwoty pomniejszonej o koszty – czyli dochodu. Przy czym koszty mogą być nawet wyższe niż przychód i wtedy dochód jest 0 zł więc podatek też 0 zł.
   Inaczej radzę posłuchać mądrej rady autora strony i odkładać 17 % przychodów na konto, żeby mieć po rozliczeniu PIT-u na podatek, który trzeba wpłacić na konto US w ciągu 2 tygodni od rozliczenia.
   Pamiętajcie Bóg czasem wybacza, fiskus nigdy.

   1. Dzień dobry,

    czy jeśli na stronie podatnika, nie było rubryki, żeby uwzględnić podatek 17 %, czy US wyśle do mnie wiadomość, jaką kwotę powinnam zwrócić, jak to wygląda w praktyce?

 59. Czyli dobrze rozumiem że przez cały rok zbieram wystawione rachunki, podliczam wszystko i wpisuje do PIT sumę zarobionych pieniędzy w ciągu całego roku podatkowego? Czy może muszę gdzieś składać co miesiąc zeznanie ile zarobiłam w danym miesiącu ?

 60. Czy przy działalności nierejestrowanej mogę reklamować się w internecie i mieć swoje ulotki/wizytówki ?

  1. Oczywiście, możesz mieć nawet dowolną nawę firmy, logo, baloniki firmowe, a nawet samochód, jak Cię stać.

 61. Pod koniec zeszłego roku wystawiłam 1 fakturę -rachunek z tytułu NDG. Umowa etc. wszystko było załatwione.

  Cały zeszły rok nie pracowałam ani jedengo dnia w Polsce, bo byłam w trakcie przeprowadzki z innego kraju.
  Moje rozliczenia w kraju przez ostatnie lata były na zasadzie rozliczeń na 0zł. Rozliczałam się zagranicą.

  Muszę teraz rozliczyć PIT
  Na moim koncie podatki.gov żaden z PIT-ów nie jest automatycznie złożony – komentarz – “Na podstawie danych zawartych w systemie nie podlegałeś rozliczeniu za 2019 r.”
  Mam dostępne PIT 37, 38, 28.

  Czy jest mi Pan w stanie doradzić, który powinnam złożyć?

  Widziałam również wzmiankę, że powinnam to teraz zrobić jako korektę?

  1. Rozliczenie PIT 37, a jako dochód samemu w rubryce inne dochody wpisać kwotę z tej faktury.
   Ale jest chyba trochę za późno na rozliczenie – więc raczej zostaje korekta zeznania i modlitwa. Bo w tej sytuacji, jak roczny dochód jest mniejszy niż 1 300 zł to i tak podatek jest 0 zł.
   Albo bardziej urzędowo, zamiast modlitwy obowiązuje złożenie samokrytyki w US zwanym tam czynnym żalem. Przy takiej „obszernej” działalności i podatku w wysokości 0 zł raczej nie powinno być kłopotów i nikt nie będzie Cię ścigał.
   Chyba, więc modlitwa też będzie na miejscu.

 62. Czy sprzedaż rękodzieła tylko w okresie świątecznym podlega już pod działalność nierejestrowaną?

 63. 1. Czy czeba mieć ukończone 18 lat by założyć taką działalność?
  2. Można mieć tylko jedną działalność nierejestrowaną czy można mieć kilka ?

  1. czeba ale takiej działalności się nie zakłada tylko ją się robi (obejrzyj sobie „Gwiezdne Wojny – Imperium kontratakuje”. Tam Yoda wyjaśnia to wszystko Luckowi) .
   Można mieć milion obszarów zarobkowania ale ze wspólnym przychodem mniejszym niż 1 300 zł na miesiąc.

  2. Świetny artykuł, mam pytanie czy przy firmie bez rejestracji wystawiając rachunek na usługę np podłączenia kuchenki gazowej i sprawdzenie szczelności lub wymiana kranu u P. Kowalskiego musze wpisać jaki będzie od tego % podatku, gdzie można znaleźć informacje czy zapłacę 17 czy 32% podatku za usługę?

 64. To ja mam chyba problem ,którego prawnicy nie moga wyjaśnić .Założyłem radio internetowe-oczywiście opłacone Zaiks inne potrzebne rzeczy do ,ożliwości puszczania muzyki .Myślałem o tym by móc dawac reklamy róznym podmiotom za małą kwote nie mam pewności ile ich będzie czy tutaj też mogę skorzystać z działalności nieformalnej?

 65. Dzień dobry,

  bardzo przydatny artykuł, sporo wyjaśnia. Nie wspomina się jednak nigdzie o rolnikach w kontekście takiej działalności, prosiłabym kogoś o wyjaśnienie paru kwestii.

  Jako osoba posiadająca gospodarstwo rolne (przepisane przez rodziców) opłacam KRUS i w tym momencie nigdzie nie pracuję.
  Czy mogę prowadzić działalność nierejestrowaną — to byłaby korekta, redakcja tekstów?
  Czy osoba (lub wydawnictwo czy inna instytucja), która zleci mi korektę tekstu w ramach umowy zlecenia, będzie musiała odprowadzić za mnie składki do ZUS?
  Chcę wypróbować swoje usługi, zobaczyć jak się to sprawdzi, nie chcę na razie zakładać działalność gospodarczej i przechodzić do ZUS.

 66. Chce sprzedawać korale i bizuterie czy dochodem będzie wartość faktury czy to za ile sprzedam te korale?

   1. A czy jeżeli nie ponoszę żadnych kosztów z prowadzeniem nierejestrowanej dzialalnosci (twodzę materialy dydaktyczne, z do tego potrzebny tylko laptop), to co mam wtedy wpisac w pit 36 w rubryce 'koszta’ ?

 67. Dobry wieczór,
  czy orientuje się ktoś czy taka forma działalnosci ma sens w przypadku testowania sklepu internetowego z odzieżą importowaną z krajów Unii ? Jak wygląda kwestia z podatkiem VAT ? Czy nie występuje wtedy podwójny VAT ?

 68. Szanowny Panie Łukaszu,
  dziękuję serdecznie za serce jakie Pan wkłada i bardzo cenną wiedzę, którą Pan się dzieli.

  Czy w tym akapicie:
  „Jaki jest limit działalności nierejestrowanej?

  W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło. Zatem w dzień, w którym Twoje miesięczne przychodu przekroczą 1100 zł, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.” nie wkradł się błąd dot. wysokości przychodu?

  Pozdrawiam serdecznie

 69. Dzień dobry
  zwracam się z takim zapytaniem: na chwilę obecną jestem zatrudniony na ,,umowę o pracę” w pełnym wymiarze godz., mam pomysł na świadczenie usług z branży weselnej w wolnym czasie od pracy jak tutaj mam się zachować przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej w roku 2020r. czy są jakiś zmiany w ustawie dotyczący prowadzeniu działalności przy usługach?
  Będę wdzięczny za opdowiedź.
  Pozdrawiam

 70. Witam, odnośnie „zestawienia przychodów i kosztów” w działalności nierejestrowanej (usługa masażu) – czy:
  – powinnam upierać się przy uzyskaniu od wymasowanego klienta danych dot. nazwiska i adresu, czyli istniejących w ww. zestawieniu rubryk do wypełnienia?
  – skoro podatek dochodowy zapłacimy od przychodu to póki co koszty nie służą nam do jakichkolwiek rozliczeń/odliczeń – czy dobrze rozumiem?
  – jeśli jednak służą – czy pilnować zbierania dokumentacji dot. ponoszonych kosztów prowadzonej działalności – np. rachunek czy faktura za kursy masażu na których zdobywam kolejne umiejętności? Czy ma znaczenie żeby nazwa działalności jaką sobie wymyślę widniała na tych rachunkach czy wystarczą imienne?
  – skoro podatek dochodowy to 18% lub 32% to dlaczego sugeruje Pan odkładanie co m-c kwoty 17% przychodu?
  – czy usługo szamańskie podlegają jakiejkolwiek działalności?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie

 71. czy dzierżawa biura za kwotę 3000 za cały rok(płatne co m-c 250 zł) można uznać za działalność nierejestrowaną , dodam że co roku umowa dzierżawy się powtarza, wydzierżawiający prezes Spółce

 72. Taka sytuacja… obecnie szukam pracy, jednak w między czasie postawiłem swojego pierwszego bloga związanego z moim hobby. Z nim planuję pracować, rozwijać, w przyszłości, gdy się rozrośnie wprowadzić produkty na sprzedaż (już mam kilka pomysłów). W między czasie zanim do tego dojdzie, zarabiać na afiliacji, ad sens. Póki co mam niewiele wpisów, ale systematycznie je dodaję. Z czasem możliwe, że nawiążę jaką współpracę, np. na napisanie artykułu sponsorowanego, itp.. Czy świadczenie napisania artykułu sponsorowanego można uznać jako działalność nierejestrowaną, czy jednak darować sobie to i przejść początkowo na umowę o dzieło/zlecenie? A może jeszcze inaczej: choć na razie nie mam żadnych zleceń, np. na artykuły sponsorowane, tym samym żadnych przychodów (i nie wiem kiedy pojawią się tak naprawdę pierwsze przychody), a planuję zakup np. aparatu fotograficznego, który potrzebny jest mi do robienia zdjęć, zamieszczanych później na swoim blogu, czy jakiś programów (czyli koszty) to czy nie lepiej otworzyć DG. Na dotację z PUP się nie kwalifikuję, ale i liczne ograniczenia, natomiast dotacja z UE, jest owszem możliwa, lecz proces jej uzyskania jest bardzo długi. Nie będę ukrywał w tym miejscu, że zależy mi również na tym, by zakończyć etap – bezrobotny i stanąć na nogi. Jakiś swój kapitał mam, a początkowo nie jest mi w cale potrzebny tak duży. Już jakiś czas o tym myślę i brakuje mi spojrzenia z zewnątrz na opisany problem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

 73. Witam, proszę o pilną odpowiedź na pytanie : ile można odliczyć kosztów od użyczonego samochodu (od syna) w działalności nierejestrowanej. Dziś w US powiedzieli mi, że 20%, a ja przez cały okres prowadzenia działalności odliczałam 75%. Urzędniczka nie do końca była pewna, a ja muszę z powodu wyjazdu za granicę złożyć PIT do 28 lutego !!!

 74. Czy jak pracowałam na umowę zlecenie na uczelni jako wykładowca teraz mogę prowadzenie zajęć rozliczać rachunkiem jako nierejestrowana działalność ( mam 3 zajęcia w miesiącu i nie przekroczę 1300 zł)

 75. dzień dobry. jako osoba chcąca swiadczyć usługi z zakresu kosmetyki musze posiadac pozwolenie od sanepidu? w US dowiedziałam sie że musze posiadac kase fikalna. czy przy działalnosci nierejestrowanej moge wnosic o zwrot zazakup kasy? czy posiadajac kase fiskalna musze cos dodatkowo robic bądź opłacać?

 76. Czy jeśli będę chciała prowadzić taką działalność bez rejestracji to np.pieczenie ciast tez jest możliwe ? Czy muszę mieć pozwolenie sanepidu?

 77. Witam.
  Przeczytałem artykuł i chciałabym skorzystać z porad w nim zawartych. Mam tylko jedną wątpliwość. Kilka lat temu prowadziłem działalność gospodarczą i posiadałem kasę fiskalną. Działalność została zamknięta 8 lat temu. Czy teraz, chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną, mam obowiązek sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej? Będzie to inny rodzaj działalności, ale nie mam pewności czy jeśli już raz miałem kasę fiskalną niejako „z automatu” jestem zmuszony posiadać ją przy każdej kolejnej działalności? Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 78. czy w stowarzyszeniu księgowa pracująca na etacie i innej firmie może wystawić rachunek jako działalność nierejestrowaną za przygotowanie bilansu lub zaksięgowanie projektu

 79. A żeby mieć działalność nierejestrowana to trzeba gdzieś to zgłosić? Czy wystarczy poprostu działać i notować sobie przychody?

   1. A jeśli wymaga ustnej umowy licencyjnej niewyłącznej między małżonkami? Czy wtedy można prowadzić nierejestrowaną działalność?

    Przy okazji będę bardzo wdzięczny za odpowiedź czy przy rozliczeniu pita pracując też na etacie podatek do US płacę od dochodu zsumowanego z tym z etatu i z działalności nierejestrowane czy tylko od dochodu z działalności nierejestrowanej?

 80. Chciałbym zapytać czy prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie gastronomii zasze wymaga rejestracji w ceidg?ponieważ chciałem otworzyć mała budkę bez rejestracji w ceidg…jednak w sanepidzie twierdzą że abym mógł otrzymać od nich pozwolenia na działalność to musze mieć wpis w ceidg. ..

 81. Dzień dobry
  Czy prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą można posługiwać się nazwą firmy którą w przyszłości będę chciał zarejestrować ?

 82. Witam, super artykuł. Czy prowadzić działalność nierejestrowaną można prowadzić usługi remontowe?? jak wygląda kwestia rozliczeń z klientami, jakie dokumenty prowadzić przy takiego typu usłudze? czy można sie publicznie ogłaszać-reklamować na fc, prowadzić stronę internetową, baner na samochodzie oraz dawać wizytówki klientom i co do nazwy samej firmy oraz pieczątki?? a co z kosztami zakupu np. uszkodzonej wiertarki?? czy można odliczyć od przychodu w rocznym rozliczeniu pit 36??

 83. Prośba – co wpisac na fakturze jako podstawe prawna zwolnienia z podatku Vat w przypadku handlu rzeczami niewymagającymi koncesji?

  1. Sprzedaję rękodzieło,z wysyłką paczkomatem lub pocztą polska.
   Moje pytanie-czy na rachunku ujmuje koszt wysyłki? Czy wpisuje tylko kwotę za daną rzecz?
   Np.sprzedałam broszkę za 50zł,koszt wysyłki -11zł.
   Rachunek ma być na sumę całkowitą-61zł ?
   czy 50zł.
   I doczepiam do niego pokwitowanie z poczty/inpostu.

 84. Dzień dobry :) Mam problem z tym, jak „ugryźć” sprzedaż rękodzieła na platformach zagranicznych Etsy i Ebay. Pieniądze, które będą wpływać na konto PayPal będą zawierać koszt wysyłki (koszt wysłania plus koszt opakowania), który formalnie nie należy do mnie, bo oddaję go wysyłając przesyłkę na poczcie. A co z prowizjami, które są pobierane przez Etsy/Ebay co miesiąc za wystawienie i sprzedaż? Nie są to kwoty odliczane automatycznie, tak jak np. VAT na Etsy, tylko płacone osobno. Czy zatem moim przychodem za dany miesiąc byłoby to, co faktycznie otrzymuję pomniejszone o koszt wysyłki i wspomniane prowizje? Nie chciałabym czegoś pominąć w zeznaniu podatkowym.

  1. No wlaśnie koszt wysylki chyba się niestety wlicza w zysk i odpisuje na podstawie pokwitowań z poczty, inpost, kuriera itp. Koszty prowizji dla serwisów aukcyjnych tez się wlicza do tej kwoty, a później odlicza przy wyliczaniu podatku dla Skarbowki. Gdzies to sprawdzałam, ale nie pamiętam gdzie… Zauważ, że jak zamawiasz coś na Allegro, to na paragonie masz tez koszt dostawy, bo teoretycznie na dostawie też mogłabys zarabiać. Nie wpisujesz tylko jak przerzucasz koszt przesyłki na odbiorcę, np. przy pobraniu.

 85. Dzien dobry, zastanawia mnie co z osobami, które przed wejściem w życie ustawy (2 lata przed) miały zawieszoną działalność (niestety nie zamknęłam jej). Ktoś coś wie na ten temat?

 86. Witam, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat zakupu towaru prowadząc działalność nierejestrowaną. Przykładowo kupując w hurtowni używane ciuchy mogę zakupić je za dowolną kwotę i zapłacić z osobistego konta? W jakiej formie i na jakie dane powinna taka hurtownia wystawić fakturę VAT, czy rachunek? I co zrobić gdy zakup i sprzedaż odbywa się jednostkach, tzn np zakup jest na kilogramy a sprzedaż odbywa się na pojedyncze sztuki – czy stanowi to jakiś problem?

 87. ta działalność to chyba tylko ukłon w stronę rękodzielników, którzy nie podlegają kontrolom sanepidu itp,, Podejrzewam, że tylko handmade (o ile nie wymaga ww. papierków o bezpieczeństwie, więc spożywka i kosmetyki chyba odpadają) no i ewentualnie kupowanie taniej i sprzedaż drożej.. :P z jednej strony fajnie.. ale jak też zweryfikują, że rzeczywiście miało się te 1050 zł brutto przychodu? czy przy tym rodzaju działalności też wymagane są inwentury, księgi przychodów i rozchodów i ew. dokumenty zniszczeń, czy tylko ten prosty kwitek potwierdzający sprzedaż i odprowadzanie 18% podatku?

  1. Pewnie im więcej różnych dokumentów itp, tym lepiej, ale teoretycznie wymagane jest tylko wystawianie rachunków/faktur i ten podatek. Myślę, że to może być dobre dla sporej grupy zawodów, np, copywriter, albo ktoś kto robi od czasu do czasu małą stronkę może się legalnie ogłosić, rozliczyć itp. Można tez otworzyć sklep internetowy i wstawić już ileś produktów (np. na zamówienie), trochę rozkręcić i zacząć działalność, dopiero kiedy pojawią się pierwsze rozsądne zyski. Jest okazja przetestować co się sprzedaje, żeby później się nie władować.

 88. Ja się zastanawiam, jak taka działalność ma byc kontrolowana? Przecież nikt o dość sprawnym rozumowaniu nie bedzie wpisywal dochodow powyzej 1050 zł. ! Na czesc usług bedzie wystawiał rachunki, na cześć nie.

 89. Nie jestem pewna, ale tu chyba są odrębne przepisy, bo wynajem to raczej nie jest „działalność”. Chyba najlepiej jak przejrzysz przepisy dotyczące wynajmowania mieszkań na 2018 rok.

 90. 㤠4 ust. 1
  Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
  Chyba jednak musisz byc vatowcem…

 91. Witam. Czyli można świadczyć usługi jako psycholog w ramach działalności nieewidencjonowanej? A na koniec roku zapłacić 18% podatku. Dobrze rozumiem?

 92. Jak to sie ma do pieczenia ciast na zamówienie? Czy to równiez może byc działalnośc nierejestrowana?

  1. Raczej średnio, bo przy jakichkolwiek wyrobach kulinarnych chyba musisz być VATowcem. Niby można nim być i bez działalności, ale to juz trochę komplikuje temat.

   㤠4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

   i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)”

 93. Napisałeś: „Edit: W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.”
  Co miałeś na myśli? Żeby wystawiać faktury trzeba byc vatowcami, a co za tym idzie mieć nr NIP, czyli być zarejestrowanym przedsiębiorstwem.

 94. Właśnie się załamałam, 19 dni mi brakuje do tego abym mogła prowadzić działalność nieewidencjonowaną :( 19 maja zamknęłam działalność…

 95. Bardzo pomocny artykuł. NIe rozumiem jednak jednego- jeżeli będę prowadzić działalność usługową tj. usługi prawnicze, usługi doradztwa (które podlegają obowiązkowi VAT) a dodatkowo również inne usługi niepodlegające pod VAT (tłumaczenia), to w tym ostatnim przypadku nie doliczam VAT do rachunku a w innych doliczam? Zależnie od usługi? Byłabym wdzięczna za krótką odpowiedź! Pozdrawiam

  1. Jeśli min 80% twojej dzialalności nie podlega fiskalizacji, to możesz nie byc vatowcem, ale u Ciebie pewnie raczej zdecydowana wiekszość bedzie podlegac pod VAT

 96. pod warunkiem, że to są faktycznie Twoje własne używane rzeczy, a nie że postanowiłeś nagle zacząć regularny handel i będziesz tylko udawał, że sprzedajesz swoje graty ;)

  1. Ponoć można i jedno i drugie. Znalazłam artykuł na jakiejś stronie biura księgowego. Nawet ponoć zadzownili na infolinię, żeby sie upewnić. Okazuje się, że o ile nie pracuje sie na oficjalna umowę i ma sie przychód z jakiegos innego źródła, to można być zarejestrowanym w UP, ale to ile pamiętam tylko pod warunkiem, że ma się jakieś niewielkie pieniądze.

 97. A co z uslugami kosmetucznymi. Dokladnie o stylistki paznokci ? Moge dzialac nierejestrujac ? Czy sa jakies zawody uslugi wyłączone z tej ustawy

  1. 㤠4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
   j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
   Chyba jednak musisz byc vatowcem…

 98. Jak widać działalność nierejestrowana nie jest dla każdego, trzeba spełniać pewne warunki lub musi upłynąć minimum 12 miesięcy od wyrejestrowania działalności przed dniem wejścia ustawy w życie.

  Firmy nie prowadzę ponad dwa lata, najpierw ją zawiesiłam, po dwóch latach zawieszenia działalności system sam ją automatycznie usunął. A od czasu wyrejestrowania upłynęło pół roku.
  Zatem w takiej sytuacji nie mogę prowadzić działalności nierejestrowanej?

 99. Jak by wyglądała kwestia prowadzenia działalności niezarejestrowanej dla osoby na rencie socjalnej np opieka nad komputerem lub doraźna pomoc komputerowa przy pomocy oprogramowania zdalnego jak systemowy szybka pomoc lub O&O syspector i podobne?

 100. Pracuję w spółce cywilnej czy mogę świadczyć usługi i wystawiać rachunki z tytułu działalności nierejestrowanej dla indywidualnej działalności jednego ze wspólników?

 101. A jak to się ma np. do osób, które co miesiąc mają umowę o dzieło? Czy one zaczną być traktowane jako osoby, które prowadza działalność nierejestrowaną? A np. umowy o udzielanie praw autorskich lub licencji do tekstów – od których też w każdym przypadku jest odliczana zaliczka na podatek?

 102. Czy kwota 1050 dotyczy rozliczenia miesięcznego czy w skali rocznej tzn. W jednym miesiącu dostaję 10500 a potem do końca roku nic. Miesiecznie wychodzi poniżej 1050 ale czy tak wolno?

  1. Cytując Art. 5 ustawy „Prawo przedsiębiorców”:
   „(…)przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (…)”
   Szkoda. Niektóre formy działalności są sezonowe, więc lepszy byłby limit roczny.

 103. Dzień dobry,
  orientuje się ktoś może czy ewentualna sprzedaż przetworów domowych, płodów rolnych z przydomowego ogródka, pieczarek z własnej uprawy lokalnie podpada pod działalność nierejestrowaną? Z góry zaznaczam, iż nie jestem rolnikiem (ziemia pod uprawy < 1ha), a nigdzie nie mogę znaleźć czy sprzedaż takich artykułów "nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji"? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. nie możesz, sprzedajesz żywność, na to trzeba mieć pozwolenie sanepidu. zresztą w powyższym artykule masz o tym wspomniane

 104. Czy działalność nierejestrowana podlega, według definicji ustawodawcy, pod inną pracę zarobkową? Chodzi mi o osoby, które, tak jak ja, są na świadczeniu pielęgnacyjnym. Wysłałam już zapytanie do wojewódzkiego OPS, ale pewnie na odpowiedź przyjdzie mi poczekać kilka miesięcy, bo w Poznaniu mają jakąś przeprowadzkę.

  1. Można zapytać w najbliższym urzędzie pracy – jak nie będą pewni, to zapytają swojego radcę prawnego. Ja w „swoim” urzędzie” pytałam o dość podobną rzecz i udzielili mi odpowiedzi chyba na drugi dzień od zadania pytania

 105. hmm… A tam nie ma przypadkiem jakiegoś okresu przejściowego…? Chyba coś było, że przy wchodzeniu ustawy to jest rok, czy dwa lata… A nie 5

  1. Jest. Art. 195 przepisów wprowadzających. Dz. U. 650 z tego roku. Mowa o ostanich 12 miesiącach.

 106. Ja mam kilka pytań,
  NIe trzeba prowadzić dokumentacji ksiegowej? No to jak na koniec roku w pit wykażę koszty?
  Nie trzeba zgłaszać w CEIDG? No to jak mam wystawić fakturę (przypominam, że fakturę wystawia się na życzenie klienta, jego nie powinno obchodzić, czy prowadzę działalność nierejestrowaną czy rejestrowaną) – młodzi nie mają nawet NIP?
  Jak w ogóle dokumentować sprzedaż w firmie nierejestrowanej, klient (firma) podejrzy sobie nas w CEIDG, sprawdzi status VAT i tu i tu nie ma takiego przedsiębiorcy – będzie to wyglądać dla niego jak lewa faktura.

  1. Według mnie też faktury nie można… Ewentualnie fakturę ZW (jak firmy nie będące Vatowcami). Ale chętnie przeczytam wypowiedź autora ;)

   1. Nievatowcy też wystawiają faktury, wpisują podstawę zwolnienia z VAT (zwolnienie podmiotowe) art. 113 ustawy o VAT.
    Faktura ma zawierać 17ileś elementów, nie musi zawierać w ogóle słowa Faktura, czy Faktura VAT.
    I takie faktury nie wejdą do pliku JPK, jak nie wchodzi żadna faktura od nievatowców.
    Pytanie dotyczy tylko podatku dochodowego, czy / jak nowe przepisy traktują faktury kosztowe w księdze przychodów od podmiotów, które nie istnieją w CEIDG.

  1. Tu nie ma brutto/netto. 1050 to maksymalna kwota jaką dostajesz od klientów. Nie ważne ile miałeś kosztów. Dlatego PRZYCHÓD. Jakby koszty miały się odejmować to w ustawie byłaby mowa o DOCHODZIE

  2. Jeśli zarejestrujesz się do vatu jako czynny płatnik, to netto. Jeśli nie, to brutto. Nie możesz przekroczyć tej kwoty w żadnym z miesięcy.

 107. nie jesteś nigdzie zarejestrowana więc nie wlicza się ZUS (bo go nie płacisz). Odprowadzasz tylko podatek.

  1. Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?.

 108. działalność nierejestrowana to działalność gospodarcza. Sprzedaż osobistych rzeczy – ubrań, książek, rzeczy, które już posiadasz a nie są ci potrzebne – to sprzedaż okazjonalna i nie wlicza się w próg przychodu w/w dział.nierejestr.

 109. Jest tu dużo przydatnych interpretacji ustawy, czy możesz wskazać, w którym momencie ustawy jest mowa o wystawianiu rachunków i prowadzenia ewidencji? Przeglądam ustawę i nie mogę znaleźć tego zapisu – z góry dziękuję :)

  1. Rachunek może dla tego, żeby łatwiej można było reklamować. Żebyś byłą pewna, że tej osobie coś sprzedałaś ;) A ewidencja – jak ktoś cię zgłosi że nielegalnie sprzedajesz wpada kontrola i pokazujesz ewidencję. I że mieścisz się w nierejestrowanej ;) Że wszystko legalnie. I ze końcem roku zamierzasz zapłacić podatek. A jak nie masz ewidencji… To na jakiej podstawie chcesz podatek za te parę miesięcy zapłacić? Więc pewnie robisz na czarno.

 110. Jak wiadomo przy standardowej działalności gospodarczej sprzedaż części samochodowych nie podlega pod zwolnienie z obowiązku używania kasy fiskalnej z racji niskich obrotów czy też sprzedaży wyłącznie wysyłkowej. Czy prowadząc działalność nieewidencjonowaną polegającą na sprzedaży nowych części samochodowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej to też jestem zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej? Czy w takiej sytuacji mimo zwolnienia z VAT i niezarejestrowanej działalności muszę uzyskać NIP? Czy w ogóle go uzyskam? Jeśli tak czy przy działalności nieewidencjonowanej dostane 90% zwrotu kosztów zakupy kasy fiskalnej? :)

  1. nie ma kasy, nie ma VAT i nie ma zwrotu. ale jest ścisły limit kwoty, którą jeśli nawet o 1 gr przekroczysz – masz 7 dni na zarejestrowanie firmy

   1. Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?

 111. W czwartek Prezydent podpisał ustawę Prawo przedsiębiorców. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw musi minąć 30 dni i ustawa wejdzie w życie. Możliwe więc, że stanie się to od 1 maja 2018.
  Mam do Ciebie Luk pytanie: krążą po sieci dwie informacje. Jedna mówi, że będzie trzeba wpłacać do ZUS zaliczkę na podatek dochodowy. Druga, że to nieprawda, że nierejestrowaną będzie się rozliczać raz do roku, w PIT, w rubryce „inne dochody”, bez comiesięcznych zaliczek. Możesz powiedzieć która z tych informacji jest prawdziwa?

 112. 1. „W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.” Czy na fakturze zamiast NIP-u sprzedawcy można podać PESEL?
  2. Co z zapisami o zakazie konkurencji w umowie o pracę? Można prowadzić mini-biznes będący konkurencją dla firmy, w której jest się zatrudnionym (nie jest to przecież uznawane za działalność gospodarczą)?

  1. jeżeli nie masz nip podajesz PESEL.
   jeżeli masz zapis o konkurencji – pracodawca może go uruchomić

 113. Przychód to koszty pośrednie +zysk ?.Jeżeli w związku z wykonywaną usługą muszę dojechać do klienta, to koszty dojazdu zwrócone przez niego -to przychód liczący się w limicie 1.050 zł.? czy można to wyodrębnić z ewidencji przychodu ?

  1. Przychód to to co dostajesz od klienta. Nie ważne, ile cię to kosztowało… Nie ważne czy wydałeś wcześniej 1000zł czy 100. Ważne ile dostaniesz. Od tego zapłacisz poodatek dochodowy i 1050 to kwota której przekroczyć ci nie wolno…

 114. Czy wiadomo, czy będę mogła wliczać w koszty zakup sprzętu do prowadzenia działalności? W moim przypadku będa to akurat kosmetyki dla zwierząt, stolik, profesjonalna suszarka. Czy będę mogla brać je „na fakturę”?

  1. możesz odliczać koszty oraz zawiązywać umowy (np. zlecenie z innymi osobami). Pamiętaj jednak, że limitem jest przychód a nie dochód – czyli suma sprzedaży w danym mcu.

 115. Dzięki za artykuł! Bardzo przydatny i czytelny. Ściągnąłem plik uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów. I o ile wszystko jest dla mnie jasne jeżeli chodzi o wystawianie rachunków dla klientów, to czy mogę również w tej ewidencji wpisywać koszty? Np. koszty paliwa w związku z dojazdem do klienta, albo ubezpieczenie samochodu? I wtedy płacić podatek od dochodu (przychody minus koszty), a nie tylko od samego przychodu.

 116. Jestem emerytką i mam 950 zł. netto emerytury. Chcę dorobić i mam pytanie. Czy prowadząc nierejestrowaną działalność będę płaciła zdrowotne i ZUS?

 117. @luk_company pytanie do Ciebie – czy np jeśli ktoś wystawi mi fakturę VAT to mając nierejestrowaną działalność moge płacić kwotę brutto i jakoś odliczyć VAT?

 118. Czy grafika komputerowa rowniez kwalifikuje sie do nierejestrowanej dzialalnosci gospodarczej , czy moze tu potrzebna jest koncesja ?

  1. możesz prowadzić dział.nierejestrową ale czy to Ci się opłaca? Bo masz ścisły limit przychodu, który z pewnością przekroczysz. Lepiej pomyśl o umowie o dzieło lub zleceniu.

 119. Dzięki za wyjaśnienie ważnych kwestii.
  Gdzie mogę znaleźć podstawę prawną, że jako były już, wspólnik sp z o.o. ale obecny członek zarządu mogę bez przeszkód prowadzić działalność nierejestrowaną. Z których zapisów KB wynikają takie wnioski?

 120. Luk, skąd NFZ będzie wiedział, że prowadzę działalność nierejestrowaną, która mnie ma zwalniać z opłacania również składki zdrowotnej?

  1. nie będzie wiedział, bo nie ma obowiązku rejestracji w ceidg a tym samym w ZUS. Nie płacisz składek i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani wypadkowego.

 121. Cześć, a co jeśli jednego miesiąca jestem w stanie zarobić 1500 zł a w kolejnym miesiącu 500zł

   1. Co zrobić, jeśli klient zwróci nam towar? Czy odejmuje go od uzyskanego
    przychodu? Przykład: w lutym sprzedałam 3 sukienki po 500 zl. RAZEM:
    1500 zl. Niestety klient odesłał mi jedna sukienkę warta 500 zł. Czy
    muszę rejestrować firmę, czy przychodem jest 1000 zł w tym przypadku. I
    co z rachunkiem wtedy jak wystawilam?

 122. Bardzo dobry artykuł, ale czy prowadząc działalność nierejestrowaną mamy normalnie ubezpieczenie zdrowotne? Czy mimo wszystko trzeba iść do pracy?

 123. Witam, dzięki za zebranie informacji. Luk, poproszę o pomoc w zrozumieniu pojęcia: „1050 miesięcznie”. Symulacja – pierwszy miesiąc 500, drugi miesiac 500, trzeci 500 – sumarycznie przekroczone 1050 ale średnia z 3 miesiecy nie przekroczyla 1050. Czy to jest moment na zarejestrowanie działalności czy może dalej podlega pod działalność nierejestrowaną? Miesięczny przychód za 3 miesiące nie przekroczył 1050…

  1. Dopóki nie przekroczysz 1050 zł w danym miesiącu kalendarzowym wszystko leci jako działalność nierejestrowana.

  2. w danym miesiącu nie możesz przekroczyć tej kwoty. jeżeli w styczniu masz 500zł a w grudniu będziesz mieć 1051 to w grudniu w momencie przekroczenia musisz zarejestrować DG

   1. Magda, dzięki za odpowiedź. Rozliczam się przy zeznaniu rocznym, tal więc i tal podaje kwotę z 12 miesięcy, więc dowodem na nieprzekroczenie dozwolone kwoty jest srednia. Myślę, że to jest pole do interpretacji.

   1. działalność nierejestrowa nie jest zarejestrowana. więc tak jakbyś prowadziła działalność wykonywaną osobiście – na zlecenie czy dzieło

 124. Działalność nierejestrowana w niektórych przypadkach jest niekorzystna.Dla emerytów-rencistów bardziej korzystna jest działalność w formie ryczałtu,bo choć nie ma odliczeń to podatek wynosi 8,5% i jak są niskie świadczenia,to nawet nie trzeba płacić ubezpieczenia,hamulcem jest to,że nie można zarobić więcej połowa najniższej emerytury i ta kwota jest trochę za mała.Ubezpieczenie zdrowotne jest sumą bardzo wysoką,dodać jaszcze potrącenie z emerytury t/j kwota ponad 400zł.Moim zdaniem ludzie po 70-ce dorabiający sobie do skromnej emerytury powinni być zwolnieni od wszystkich opłat,bo przez całe życie i tak się napłacili.Teraz nie wiem co zrobić,czy przejść na działalność nierejestrowaną czy zostać na ryczałcie.

  1. Można mieć przychód jaki się chce i cały czas brać emeryturę. Mam to przetestowane u moich rodziców. Oczywiście do limitu ryczałtu 250tys. Euro

 125. W projekcie nic nie ma kosztach, co może sugerować, że tak naprawdę zarobić w działalności nierejestrowanej będzie można naprawdę niewiele. Czytałam jednak na którejś ze stron dla księgowych, że dochodzą sygnały, że Senat w tej kwestii naniesie poprawki. Wówczas jednak będzie trzeba prowadzić jakąś małą księgowość :(

 126. Miało być w styczniu, potem w marcu, a teraz przesunięto możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej na kwiecień. A już miałem prawie wystawiony pierwszy rachunek. Gdy już przepisy wejdą faktycznie w życie, to gdzie w pierwszej kolejności będzie można dowiedzieć się o tym?

 127. Luk, dzięki, jedyne miejsce w sieci, gdzie można się dowiedzieć konkretów na temat wprowadzenia konstytucji biznesu.

 128. Czy drobne usługi w zakresie szycia (przerabianie odzieży uszycie bluzki itp.) też mogą być zakwalifikowane jako działalność nierejestrowana

    1. tak, limit dotyczy przychodu a nie dochodu. niestety nie ma tak dobrze…..

 129. Chodzi mi o podatek VAT w działalności nierejestrowanej. Dlaczego „Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.”?

   1. Import podlega opodatkowaniu VAT, ale czy trzeba być płatnikiem VAT, żeby coś zaimportować? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że importuje produkt, płacę VAT w urzędzie celnym, dodaję marże i sprzedaję dalej bez VAT?

    1. Nie trzeba być płatnikiem :) Mąż jest na ryczałcie, nie Vatowiec. Też czasem coś zaimportuje, zapłaci VAT (cło akurat na tym produkcie 0%) i potem sprzedaje dalej. I cała ta kwota którą otrzyma ze sprzedaży to przychód.

  1. A później okaże się, że działalność nierejestrowana to pułapka i sposób na wyciągnięcie ” z cienia” ludzi dorabiających dotąd na czarno :D

 130. Czy mogłabym prosić o konkretną informację czy przepisy o działalności nierejestrowanej weszły dziś w życie? Nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia tej informacji. Jest za to wiele komentarzy „wydaje mi się…”. Trudno na tym się opierać

  1. Pracuję na umowę o pracę na cały etat. Chciałabym sprzedawać ubrania, zasłony poduszki które sama uszyję.
   1) pierwszy mój koszt to paliwo (jadę do hurtowni i kupuje materiały) ile tego paliwa mam policzyć w kosztach? Wystarczy rachunek ze stacji czy musi być na mnie na osobę fizyczną faktura?
   2) drugi mój koszt to opłaty za wystawianie aukcji i używanie dp tego Internetu w telefonie także mogę wrzucić w koszty?
   3) do uszycia zużywam prąd ale że szyję w domu to jak to rozwiązać?

   Co jeśli te koszty wyniosą 600zł na miesiąc a poduszek sprzedam za 500zł? To w PIT 36 co mi wyjdzie na koniec?
   Z góry dziękuję, bardzo pomocny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *