Działalność nierejestrowana 2018 – zasady, warunki i podatki

działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to nowość. W Polsce po 1989 roku nie było jeszcze prawa, które zwalnia z płacenia ZUS od działalności zarobkowej.


Ideałem dla wolnościowców była tzw. ustawa Wilczka, najbardziej liberalna ustawa o działalności gospodarczej wprowadzona (o ironio) w komunistycznej Polsce w 1988 roku. Czy u jej podstaw leżało umożliwienie komunistom uwłaszczenia się na państwowych przedsiębiorstwach czy poprawienie kondycji gospodarczej państwa? Zapewne i jedno, i drugie. Nie mniej z ustawy Wilczka skorzystały miliony Polaków. Nieskrępowane ludzkie działanie i wolne od regulacji prowadzenie firm spowodowało, że w tamtym czasie powstały największe polskie przedsiębiorstwa: Comarch, Atlas, Cersanit, VOX, Black Red White, Kreisel i wiele innych.

Nie każdy jednak wie, że owa ustawa wprowadziła przymus rejestracji przedsiębiorców. Mowa o rejestrze CEIDG, który przed ustawą Wilczka nie istniał. Prowadzenie działalności poza rejestrem było od tej pory zabronione. Od 30 kwietnia 2018 roku ten stan prawny uległ zmianie:

działalaność nierejestrowana wejście w życie
30 kwietnia, czyli 30 dni od daty ogłoszenia ustawy, działalność nierejestrowana weszła w życie


Świadczenie usług i sprzedawanie bez konieczności formalnego zakładania firmy stało się faktem. Nazywa się to działalnością nierejestrowaną, nierejestrową lub też nieewidencjonowaną.

Z tego artykułu przeczytasz o:

 1. różnicach między działalnością nierejestrowaną a działalnością okazjonalną,
 2. warunkach, jakie trzeba spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną,
 3. daninach i podatkach, które będziesz musiał płacić,
 4. obowiązkach, jakie będą na tobie spoczywały.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Działalność nierejestrowana a działalność okazjonalna

Na początku ważne rozróżnienie, bo już teraz można przeczytać w sieci artykuły wprowadzające w błąd. Otóż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą!! Stanie się nią, po przekroczeniu kwoty przychodów określonej w ustawie. Wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 r.

Nie każdy przychód poza działalnością gospodarczą będzie od razu działalnością nierejestrowaną. Przychody możesz przecież uzyskiwać ze sprzedaży okazjonalnej. Będzie to na przykład wyprzedaż domowej biblioteczki, sprzedaż używanych ubrań po dziecku itp. Nie jest to wówczas ani działalność gospodarcza, ani działalność nierejestrowana. Ma to szczególne znaczenie w kontekście prawa konsumenckiego, o którym więcej w dalszej części artykułu.

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Dzięki działalności nierejestrowej, o wiele łatwiej będzie przetestować pomysł na biznes, nie łamiąc przy tym prawa. Jeśli interesują Cię sposoby, jak od strony sprzedażowo – marketingowej wpasować się w gusta przyszłych klientów, koniecznie przeczytaj  artykuł na ten temat: 5 narzędzi, jak przetestować pomysł na biznes.

Warto abyś wiedział, że działalność nierejestrowana nie będzie dostępna dla wszystkich. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że państwo dzieli ludzi na uprzywilejowanych i pozbawionych przywilejów. Sprawdź zatem, czy spełniasz warunki konieczne do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej.

1. Warunek czystej karty

Pierwszy i najważniejszy warunek dotyczy Twojej historii biznesowej. Działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Mowa o działalności gospodarczej i spółce cywilnej. Spółki prawa handlowego (sp. z o.o., akcyjna, jawna) mają inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną. UWAGA! Ustawodawca wprowadził tzw. okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018r) nie prowadziłeś firmy, to także możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

działalność nierejestrowana kto może
Rozdział 4, art. 195 ustawy z dn. 6 marca 2018

 

2. Warunek rodzaju działalności

Drugim warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest prowadzenie działalności niereglamentowanej. Czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji. Regulacje dotyczące różnych działalności są w polskim prawie szerokie, a wolność działania ograniczona. Konstytucja biznesu nie wprowadza w tym zakresie zmian. Dlatego mityczne sprzedawanie lemoniady przez dziecko nadal będzie karane przez Kapitana Państwo.

3. Warunek finansowy

Trzecim warunkiem jest bariera przychodów. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018r jest to 1050 zł). Warto tutaj dodać, że 1050 zł to limit przychodów należnych z działalności nierejestrowej, nie zaś w ogóle przychodów osiąganych przez osobę. Można np. być pracownikiem i jednocześnie, po godzinach “dorabiać sobie” w ramach działalności nierejestrowej, jeśli spełnia się odpowiednie wymogi. Można też wynajmować jako osoba fizyczna mieszkanie, jeśli najem nie wchodzi w skład działalności nierejestrowej, to przychodów z niego osiąganych nie liczymy przy “progu” limitów.

4. Warunek samodzielności

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej samodzielnie. Tzn. nie możesz jej prowadzić w formie spółki cywilnej. Skąd ten wymóg? Ano na przykład, gdybyś chciał przechytrzyć państwo i “dzielić” przychód na siebie i kolegę, aby nie przekroczyć 1050 złotych :)

Podatki od działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej, konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku.

1. ZUS

To jest najlepsza wiadomość dla Ciebie. Prowadząc działalność nieewidencjonowaną, ZUS-u nie płacisz w ogóle! Możesz spokojnie rozbujać biznes (o ile przy 1050 zł przychodu można mówić o rozbujaniu) i nie zastanawiać się, skąd weźmiesz pieniądze na ZUS.

Znane są przypadki ludzi, którzy narobili sobie długów przez brak opłacania ZUS-u. Gdy przychodzi człowiekowi wybierać “ZUS albo chleb”, chyba oczywiste, że nie wyda zarobionych pieniędzy na państwową, przymusową usługę. Dlatego nie zapominajmy, że docelowo ZUS powinien być zlikwidowany, lub przynajmniej dobrowolny.

alior kredyt na firmę

2. Podatek dochodowy

Przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (18 lub 32%). Nie ma opcji rozliczenia się metodą liniową tudzież ryczałtowo.

Istnieją rozbieżności w opinii, czy owy podatek będzie trzeba płacić od przychodu z działalności nierejestrowanej, czy też przychód będzie można pomniejszyć o koszty. Być może zastosowanie będą miały przepisy występujące przy najmie prywatnym, gdzie wskazane jest prowadzenie uproszczonej ewidencję przychodów i kosztów (np. w excelu). Przykładową ewidencję znajdziesz na stronie z dokumentami.

Jeśli pojawi się na ten temat jakaś wiążąca decyzja, to artykuł zostanie uzupełniony. W każdym razie, polecam odkładać co miesiąc na koncie 18%, gdyż podatek zapłacisz na koniec roku w zeznaniu PIT (jako niedopłata). Można w tym celu założyć sobie np. konto oszczędnościowe lub lokatę i przy okazji zarobić na pieniądzach, które na koniec roku będziesz musiał oddać państwu.

3. Podatek VAT

Ze względu na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prowadząca nieewidencjonowaną działalność będzie zwolniona z podatku VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu).

Edit: ze zwolnienia z podatku VAT są wyłączeni przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług. Mowa przede wszystkim o jubilerach i usługach doradczych, czyli działalnościach nie objętych koncesjami. Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.

Ciekawy jest przykład Pana Piotra, który chciał sprzedawać monety kolekcjonerskie. Informacja z CEIDG, jaką Pan Piotr uzyskał, jest dosyć niepokojąca:

w ocenie DDR niezależnie od wszystkiego, będzie zapewne Pan też obowiązkowym płatnikiem podatku VAT (nie jest objęty zwolnieniem z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, jak ma to miejsce w przypadku innych osób prowadzących działalność nierejestrową, ze względu na brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a – załącznik 12, pozycja 6), ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP, jpk itd.).

Dodatkowo, w ocenie DDR, działalność tego typu nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej (ze względu na par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. k Rozporządzenia MRiF z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).CEIDG

Reasumując, nawet jeśli Twoja działalność nie jest w katalogu wykluczonych, to zastosowanie mają także inne zagadnienia podatkowe. W powyższym wypadku, działalność nierejestrowana będzie wymagała opłacania VAT, posiadania kasy fiskalnej, obowiązku uzyskania NIP i przesyłania JPK. Ocenę ustawy pozostawiam wam.

Działalność nierejestrowana – obowiązki

Wiesz już, że od działalności nieewidencjonowanej zapłacisz podatek dochodowy. To jednak nie wszystkie obowiązki, które spoczną na Twoich barkach z chwilą wejścia na rynek.

1. Odpowiedzialność cywilna

Najważniejszą wiadomością dla Ciebie i twoich klientów jest fakt, że pomimo braku rejestracji firmy, na mocy Kodeksu Cywilnego jesteś uznawany za przedsiębiorcę. Oznacza to, że musisz respektować prawa konsumenta. Stosować się do reklamacji, zwrotów itp. Od tej pory, klient będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny.

Przewiduję, że na gruncie zwrotów może wystąpić wiele sporów na linii sprzedawca – kupujący. Kupujący w chwili zakupu może nie być pewny, czy sprzedawca prowadzi działalność nierejestrowaną (a więc jest uznawany za przedsiębiorcę wg. kodeksu cywilnego), czy też działa w sposób okazjonalny.


2. Wystawianie rachunków

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy, będziesz zobowiązany prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja przyda się, aby wiedzieć, ile jeszcze możesz zarobić by nie przekroczyć limitu. Wiąże się to z wystawianiem rachunków swoim klientom. Rachunek powinien zawierać:

 • numer (np. 1/2018),
 • datę wystawienia,
 • nazwę sprzedawcy i nabywcy (ew. imię i nazwisko),
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Przykładowy rachunek znajdziesz na podstronie dokumenty do pobrania. Możesz też kupić książeczkę z rachunkami w sklepie papierniczym lub skorzystać z Fakturowni – narzędzia online, które umożliwia wystawianie rachunków, faktur, pro-form i wszystkich innych dokumentów księgowych.

Edit: W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód. Jeśli prowadzisz działalność nieewidencjonowaną będziesz uznawany za podatnika, o ile spełnisz warunki określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.ustawa o VAT

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie zwolniona z VAT (próg sprzedaży nie przekroczy 200 tys. zł, czyli zwolnienie podmiotowe). Nie trzeba rejestrować się w US za pomocą VAT-R. Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r., taka faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Jak każdemu, kto prowadzi firmę, także i Tobie przyda się konto w banku, najlepiej za darmo. Obecnie w 100% darmowe bez żadnych kruczków jest konto w Nest Banku. Ranking wszystkich kont znajdziesz tutaj.

3. Zakończenie działalności nierejestrowanej

W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło. Zatem w dzień, w którym Twoje miesięczne przychodu przekroczą 1050 zł, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Jak zarejestrować firmę opisałem w tym artykule.

Co dalej?

Działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Kolejną nowością wprowadzoną do polskiego prawa jest tzw. “ulga na start” dla przedsiębiorców. Przez sześć pierwszych miesięcy prowadzenia firmy będziesz zwolniony z obowiązku płacenia na ZUS. Następnie przez 2 lata będziesz płacił ulgowy ZUS. Zastanawiasz się, czy można prowadzić firmę i nie płacić ZUS-u? Tak, jest to możliwe. Wystarczy zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej założyć spółkę z o.o. Jak się za to zabrać i ile to kosztuje, przeczytasz w artykule Jak założyć spółkę z o.o. w 6 dni – praktyczne case study.

pomoc w otwarciu działalności

Pieniądze na firmę

Gdy okaże się, że rynek odpowiedział pozytywnie na Twój produkt lub usługę, to najwyższa pora pomyśleć o formalnej firmie. Najbezpieczniej jest działać samodzielnie, ale czasami warto posiłkować się pieniędzmi z zewnątrz. Dofinansowanie dla firm, kredyt i dotacja, to opcje, które warto wziąć pod uwagę przed założeniem firmy.

Projekt pt. działalność nierejestrowana pomoże setkom tysięcy ludzi działać legalnie. Osoby do tej pory działające w szarej strefie będą nadal robić to, co robiły. Po prostu politycy poszli po rozum do głowy i zdepenalizowali małe działanie zarobkowe. Nie jest to druga ustawa Wilczka, nawet się do niej nie umywa. Babcia sprzedająca bułki bez zgody Sanepidu nadal będzie nachodzona przez organy państwowe. Ludzie oferujący granie na maszynach nadal będą zakuwani w kajdanki.

Przede wszystkim, nierozwiązany pozostaje problem masowego zamykania działalności, gdy przyjdzie płacić pełny ZUS.  W tym zakresie prawo pozostało archaiczne i nie dostosowało się do realiów. Działalność nierejestrowana jest jednak malutkim krokiem naprzód. Zapraszam do śledzenia bloga, będę na bieżąco informował o zasadach tej działalności.

UWAGA! Jeśli interesuje Cię odpłatna porada prawna (150 zł) na temat działalności nierejestrowanej, napisz na: kontakt[at]managero.pl

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Luk
Polub Luka

Luk

Wolnościowiec, bloger. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga młodym osobom rozpoczynającym karierę zawodową. Więcej ->
Luk
Polub Luka
Działalność nierejestrowana 2018 – zasady, warunki i podatki
4 votes, 5.00 avg. rating (80% score)
 • zante Iksińska

  Czy mogłabym prosić o konkretną informację czy przepisy o działalności nierejestrowanej weszły dziś w życie? Nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia tej informacji. Jest za to wiele komentarzy “wydaje mi się…”. Trudno na tym się opierać

 • Luk

  No to jeszcze przez miesiąc pracujemy na czarno :D

  • zante Iksińska

   A później okaże się, że działalność nierejestrowana to pułapka i sposób na wyciągnięcie ” z cienia” ludzi dorabiających dotąd na czarno :D

 • Winiu89

  Chodzi mi o podatek VAT w działalności nierejestrowanej. Dlaczego “Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.”?

  • Luk

   Art. 5 pkt.1 ustawy o VAT.

   • Winiu89

    Import podlega opodatkowaniu VAT, ale czy trzeba być płatnikiem VAT, żeby coś zaimportować? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że importuje produkt, płacę VAT w urzędzie celnym, dodaję marże i sprzedaję dalej bez VAT?

    • Marta Z

     Nie trzeba być płatnikiem :) Mąż jest na ryczałcie, nie Vatowiec. Też czasem coś zaimportuje, zapłaci VAT (cło akurat na tym produkcie 0%) i potem sprzedaje dalej. I cała ta kwota którą otrzyma ze sprzedaży to przychód.

 • babcia57

  Czy drobne usługi w zakresie szycia (przerabianie odzieży uszycie bluzki itp.) też mogą być zakwalifikowane jako działalność nierejestrowana

  • Tomek

   oczywiście, ważna jest bariera dochodu, pracę wykonuje jedna osoba

   • Marcin

    Wydaje mi się, że bariera “przychodu”, a nie “dochodu”.

    • Magdalena Świerzewska

     tak, limit dotyczy przychodu a nie dochodu. niestety nie ma tak dobrze…..

 • sylwia

  Luk, dzięki, jedyne miejsce w sieci, gdzie można się dowiedzieć konkretów na temat wprowadzenia konstytucji biznesu.

  • Luk

   Cieszę się, że pomogłem :)

 • Marcin

  Miało być w styczniu, potem w marcu, a teraz przesunięto możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej na kwiecień. A już miałem prawie wystawiony pierwszy rachunek. Gdy już przepisy wejdą faktycznie w życie, to gdzie w pierwszej kolejności będzie można dowiedzieć się o tym?

  • Magdalena Świerzewska

   od maja wchodzą w życie

 • zante Iksińska

  W projekcie nic nie ma kosztach, co może sugerować, że tak naprawdę zarobić w działalności nierejestrowanej będzie można naprawdę niewiele. Czytałam jednak na którejś ze stron dla księgowych, że dochodzą sygnały, że Senat w tej kwestii naniesie poprawki. Wówczas jednak będzie trzeba prowadzić jakąś małą księgowość :(

 • Martinez Peruzzi Luis

  Pozdrawiam, jestem panią Annabele, obecnie mieszkam w USA, jestem obecnie mężatką z dwójką dzieci, a do sierpnia 2016 r. Utknąłem w sytuacji finansowej i musiałem refinansować i zapłacić rachunki za leki na mój syn. Próbowałem szukać pożyczek od różnych firm pożyczkowych, zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych, ale nigdy z sukcesem, a większość banków odmówiła mojego kredytu. Ale tak jak Bóg to zrobił, zostałem przedstawiony firmie pożyczkowej przez starego przyjaciela. Złożyłem od nich wniosek i w ciągu 48 godzin wszystko zostało przetworzone i otrzymałem pożyczkę w wysokości 89 000,00 USD, a dziś jestem właścicielem firmy, a moje dzieci mają się dobrze w tej chwili. Tak więc, jeśli musisz skontaktować się z jakąkolwiek firmą w odniesieniu do zabezpieczenia pożyczki o niskim oprocentowaniu 2% i lepszych planów spłat i harmonogramu, skontaktuj się z nimi, a nie pożałujesz, wyślij je i złóż wniosek o pożyczkę, której pragniesz. Wiem, że to robię, ale jestem teraz bardzo szczęśliwy i postanowiłem dać ludziom więcej informacji na ich temat, oferują one wszelkiego rodzaju pożyczki zarówno osobom prywatnym, jak i firmom, a także chcę, aby Bóg ich pobłogosławił. Możesz skontaktować się z jego firmą za pośrednictwem tego adresu e-mail: kreditloansprestamos010@gmail.com

  Dziękuję Ci.

 • Jan Dąbrowski

  Działalność nierejestrowana w niektórych przypadkach jest niekorzystna.Dla emerytów-rencistów bardziej korzystna jest działalność w formie ryczałtu,bo choć nie ma odliczeń to podatek wynosi 8,5% i jak są niskie świadczenia,to nawet nie trzeba płacić ubezpieczenia,hamulcem jest to,że nie można zarobić więcej połowa najniższej emerytury i ta kwota jest trochę za mała.Ubezpieczenie zdrowotne jest sumą bardzo wysoką,dodać jaszcze potrącenie z emerytury t/j kwota ponad 400zł.Moim zdaniem ludzie po 70-ce dorabiający sobie do skromnej emerytury powinni być zwolnieni od wszystkich opłat,bo przez całe życie i tak się napłacili.Teraz nie wiem co zrobić,czy przejść na działalność nierejestrowaną czy zostać na ryczałcie.

  • Krystian Wojsław

   Można mieć przychód jaki się chce i cały czas brać emeryturę. Mam to przetestowane u moich rodziców. Oczywiście do limitu ryczałtu 250tys. Euro

 • Paulina Popek

  Też mnie ciekawi ten temat.

  • Maciej Duchovny

   o tym samym pomyślałem…

   • Magdalena Świerzewska

    działalność nierejestrowa nie jest zarejestrowana. więc tak jakbyś prowadziła działalność wykonywaną osobiście – na zlecenie czy dzieło

 • Dorota

  Witam, dzięki za zebranie informacji. Luk, poproszę o pomoc w zrozumieniu pojęcia: “1050 miesięcznie”. Symulacja – pierwszy miesiąc 500, drugi miesiac 500, trzeci 500 – sumarycznie przekroczone 1050 ale średnia z 3 miesiecy nie przekroczyla 1050. Czy to jest moment na zarejestrowanie działalności czy może dalej podlega pod działalność nierejestrowaną? Miesięczny przychód za 3 miesiące nie przekroczył 1050…

  • Artok

   Dopóki nie przekroczysz 1050 zł w danym miesiącu kalendarzowym wszystko leci jako działalność nierejestrowana.

  • Magdalena Świerzewska

   w danym miesiącu nie możesz przekroczyć tej kwoty. jeżeli w styczniu masz 500zł a w grudniu będziesz mieć 1051 to w grudniu w momencie przekroczenia musisz zarejestrować DG

   • Dorota

    Magda, dzięki za odpowiedź. Rozliczam się przy zeznaniu rocznym, tal więc i tal podaje kwotę z 12 miesięcy, więc dowodem na nieprzekroczenie dozwolone kwoty jest srednia. Myślę, że to jest pole do interpretacji.

    • zante Iksińska

     No chyba, że US wezwie do okazania ewidencji.

 • Artok

  Bardzo dobry artykuł, ale czy prowadząc działalność nierejestrowaną mamy normalnie ubezpieczenie zdrowotne? Czy mimo wszystko trzeba iść do pracy?

  • Magdalena Świerzewska

   nie masz ŻADNEGO ubezpieczenia

 • Rafał Mikołajczyk

  Cześć, a co jeśli jednego miesiąca jestem w stanie zarobić 1500 zł a w kolejnym miesiącu 500zł

  • Sonia

   Już dupa, wg tego, co jest w artykule.
   1050 w każdym miesiącu max.

 • Michał

  Luk, skąd NFZ będzie wiedział, że prowadzę działalność nierejestrowaną, która mnie ma zwalniać z opłacania również składki zdrowotnej?

  • Magdalena Świerzewska

   nie będzie wiedział, bo nie ma obowiązku rejestracji w ceidg a tym samym w ZUS. Nie płacisz składek i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani wypadkowego.

 • Kasia Olecka

  Dzięki za wyjaśnienie ważnych kwestii.
  Gdzie mogę znaleźć podstawę prawną, że jako były już, wspólnik sp z o.o. ale obecny członek zarządu mogę bez przeszkód prowadzić działalność nierejestrowaną. Z których zapisów KB wynikają takie wnioski?

  • Magdalena Świerzewska

   zapis dotyczy prowadzenia DG jako osoby fizycznej nie w formie prawnej

 • Alex Hasan

  Czy grafika komputerowa rowniez kwalifikuje sie do nierejestrowanej dzialalnosci gospodarczej , czy moze tu potrzebna jest koncesja ?

  • Magdalena Świerzewska

   możesz prowadzić dział.nierejestrową ale czy to Ci się opłaca? Bo masz ścisły limit przychodu, który z pewnością przekroczysz. Lepiej pomyśl o umowie o dzieło lub zleceniu.

 • @luk_company pytanie do Ciebie – czy np jeśli ktoś wystawi mi fakturę VAT to mając nierejestrowaną działalność moge płacić kwotę brutto i jakoś odliczyć VAT?

  • Magdalena Świerzewska

   nie odliczasz VAT bo nie jesteś VATowcem na działalności nierejestrowej

 • Magdalena Kościelniak

  Jestem emerytką i mam 950 zł. netto emerytury. Chcę dorobić i mam pytanie. Czy prowadząc nierejestrowaną działalność będę płaciła zdrowotne i ZUS?

  • zante Iksińska

   Nie. Przy działalności nierejestrowanej nie płaci się żadnych składek ZUS

 • Wiesław Ciasny

  Dzięki za artykuł! Bardzo przydatny i czytelny. Ściągnąłem plik uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów. I o ile wszystko jest dla mnie jasne jeżeli chodzi o wystawianie rachunków dla klientów, to czy mogę również w tej ewidencji wpisywać koszty? Np. koszty paliwa w związku z dojazdem do klienta, albo ubezpieczenie samochodu? I wtedy płacić podatek od dochodu (przychody minus koszty), a nie tylko od samego przychodu.

 • Maciek Polowy

  witam pracuje w firmie czy moge dodatkowo otworzyc działalnosc nierejesrowaną

 • Sonia

  Czy wiadomo, czy będę mogła wliczać w koszty zakup sprzętu do prowadzenia działalności? W moim przypadku będa to akurat kosmetyki dla zwierząt, stolik, profesjonalna suszarka. Czy będę mogla brać je “na fakturę”?

  • Magdalena Świerzewska

   możesz odliczać koszty oraz zawiązywać umowy (np. zlecenie z innymi osobami). Pamiętaj jednak, że limitem jest przychód a nie dochód – czyli suma sprzedaży w danym mcu.

   • Sonia

    O, to ważna informacja. :) dziękuję.

 • Jan Deutsch

  Przychód to koszty pośrednie +zysk ?.Jeżeli w związku z wykonywaną usługą muszę dojechać do klienta, to koszty dojazdu zwrócone przez niego -to przychód liczący się w limicie 1.050 zł.? czy można to wyodrębnić z ewidencji przychodu ?

  • Marta Z

   Przychód to to co dostajesz od klienta. Nie ważne, ile cię to kosztowało… Nie ważne czy wydałeś wcześniej 1000zł czy 100. Ważne ile dostaniesz. Od tego zapłacisz poodatek dochodowy i 1050 to kwota której przekroczyć ci nie wolno…

 • fredro

  1. “W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.” Czy na fakturze zamiast NIP-u sprzedawcy można podać PESEL?
  2. Co z zapisami o zakazie konkurencji w umowie o pracę? Można prowadzić mini-biznes będący konkurencją dla firmy, w której jest się zatrudnionym (nie jest to przecież uznawane za działalność gospodarczą)?

  • Magdalena Świerzewska

   jeżeli nie masz nip podajesz PESEL.
   jeżeli masz zapis o konkurencji – pracodawca może go uruchomić

 • zante Iksińska

  W czwartek Prezydent podpisał ustawę Prawo przedsiębiorców. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw musi minąć 30 dni i ustawa wejdzie w życie. Możliwe więc, że stanie się to od 1 maja 2018.
  Mam do Ciebie Luk pytanie: krążą po sieci dwie informacje. Jedna mówi, że będzie trzeba wpłacać do ZUS zaliczkę na podatek dochodowy. Druga, że to nieprawda, że nierejestrowaną będzie się rozliczać raz do roku, w PIT, w rubryce “inne dochody”, bez comiesięcznych zaliczek. Możesz powiedzieć która z tych informacji jest prawdziwa?

 • Mateusz

  Jak wiadomo przy standardowej działalności gospodarczej sprzedaż części samochodowych nie podlega pod zwolnienie z obowiązku używania kasy fiskalnej z racji niskich obrotów czy też sprzedaży wyłącznie wysyłkowej. Czy prowadząc działalność nieewidencjonowaną polegającą na sprzedaży nowych części samochodowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej to też jestem zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej? Czy w takiej sytuacji mimo zwolnienia z VAT i niezarejestrowanej działalności muszę uzyskać NIP? Czy w ogóle go uzyskam? Jeśli tak czy przy działalności nieewidencjonowanej dostane 90% zwrotu kosztów zakupy kasy fiskalnej? :)

  • Magdalena Świerzewska

   nie ma kasy, nie ma VAT i nie ma zwrotu. ale jest ścisły limit kwoty, którą jeśli nawet o 1 gr przekroczysz – masz 7 dni na zarejestrowanie firmy

   • Arek

    Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?

 • Monika Krupka

  Jest tu dużo przydatnych interpretacji ustawy, czy możesz wskazać, w którym momencie ustawy jest mowa o wystawianiu rachunków i prowadzenia ewidencji? Przeglądam ustawę i nie mogę znaleźć tego zapisu – z góry dziękuję :)

  • Marta Z

   Rachunek może dla tego, żeby łatwiej można było reklamować. Żebyś byłą pewna, że tej osobie coś sprzedałaś ;) A ewidencja – jak ktoś cię zgłosi że nielegalnie sprzedajesz wpada kontrola i pokazujesz ewidencję. I że mieścisz się w nierejestrowanej ;) Że wszystko legalnie. I ze końcem roku zamierzasz zapłacić podatek. A jak nie masz ewidencji… To na jakiej podstawie chcesz podatek za te parę miesięcy zapłacić? Więc pewnie robisz na czarno.

 • Magdalena Świerzewska

  można posiadać markę

 • Magdalena Świerzewska

  działalność nierejestrowana to działalność gospodarcza. Sprzedaż osobistych rzeczy – ubrań, książek, rzeczy, które już posiadasz a nie są ci potrzebne – to sprzedaż okazjonalna i nie wlicza się w próg przychodu w/w dział.nierejestr.

 • Magdalena Świerzewska

  nie jesteś nigdzie zarejestrowana więc nie wlicza się ZUS (bo go nie płacisz). Odprowadzasz tylko podatek.

  • Arek

   Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?.

 • Piotr Załóg

  Czy kwota 1050 zł jest kwotą brutto i to jej nie mogę przekroczyć w miesiącu ?

  • Marta Z

   Tu nie ma brutto/netto. 1050 to maksymalna kwota jaką dostajesz od klientów. Nie ważne ile miałeś kosztów. Dlatego PRZYCHÓD. Jakby koszty miały się odejmować to w ustawie byłaby mowa o DOCHODZIE

  • Demostenes

   Jeśli zarejestrujesz się do vatu jako czynny płatnik, to netto. Jeśli nie, to brutto. Nie możesz przekroczyć tej kwoty w żadnym z miesięcy.

 • Teresa Wyrostek

  Luk można prowadzić działalność nierejstrowaną polegającą na wynajmowaniu pokoi ( max 5)?

 • Asen Nowak

  Ja mam kilka pytań,
  NIe trzeba prowadzić dokumentacji ksiegowej? No to jak na koniec roku w pit wykażę koszty?
  Nie trzeba zgłaszać w CEIDG? No to jak mam wystawić fakturę (przypominam, że fakturę wystawia się na życzenie klienta, jego nie powinno obchodzić, czy prowadzę działalność nierejestrowaną czy rejestrowaną) – młodzi nie mają nawet NIP?
  Jak w ogóle dokumentować sprzedaż w firmie nierejestrowanej, klient (firma) podejrzy sobie nas w CEIDG, sprawdzi status VAT i tu i tu nie ma takiego przedsiębiorcy – będzie to wyglądać dla niego jak lewa faktura.

  • Marta Z

   Według mnie też faktury nie można… Ewentualnie fakturę ZW (jak firmy nie będące Vatowcami). Ale chętnie przeczytam wypowiedź autora ;)

   • Asen Nowak

    Nievatowcy też wystawiają faktury, wpisują podstawę zwolnienia z VAT (zwolnienie podmiotowe) art. 113 ustawy o VAT.
    Faktura ma zawierać 17ileś elementów, nie musi zawierać w ogóle słowa Faktura, czy Faktura VAT.
    I takie faktury nie wejdą do pliku JPK, jak nie wchodzi żadna faktura od nievatowców.
    Pytanie dotyczy tylko podatku dochodowego, czy / jak nowe przepisy traktują faktury kosztowe w księdze przychodów od podmiotów, które nie istnieją w CEIDG.

 • Marta Z

  hmm… A tam nie ma przypadkiem jakiegoś okresu przejściowego…? Chyba coś było, że przy wchodzeniu ustawy to jest rok, czy dwa lata… A nie 5

  • Przemysław Koziarski

   Jest. Art. 195 przepisów wprowadzających. Dz. U. 650 z tego roku. Mowa o ostanich 12 miesiącach.

 • Dobrawa Szlachcikowska

  Czy działalność nierejestrowana podlega, według definicji ustawodawcy, pod inną pracę zarobkową? Chodzi mi o osoby, które, tak jak ja, są na świadczeniu pielęgnacyjnym. Wysłałam już zapytanie do wojewódzkiego OPS, ale pewnie na odpowiedź przyjdzie mi poczekać kilka miesięcy, bo w Poznaniu mają jakąś przeprowadzkę.

  • Małgosia Tosia

   Można zapytać w najbliższym urzędzie pracy – jak nie będą pewni, to zapytają swojego radcę prawnego. Ja w “swoim” urzędzie” pytałam o dość podobną rzecz i udzielili mi odpowiedzi chyba na drugi dzień od zadania pytania

 • Pasłęk_user

  Dzień dobry,
  orientuje się ktoś może czy ewentualna sprzedaż przetworów domowych, płodów rolnych z przydomowego ogródka, pieczarek z własnej uprawy lokalnie podpada pod działalność nierejestrowaną? Z góry zaznaczam, iż nie jestem rolnikiem (ziemia pod uprawy < 1ha), a nigdzie nie mogę znaleźć czy sprzedaż takich artykułów "nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji"? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MoiraAtropos

   nie możesz, sprzedajesz żywność, na to trzeba mieć pozwolenie sanepidu. zresztą w powyższym artykule masz o tym wspomniane

 • Andrzej Wrzesiński

  Czy kwota 1050 dotyczy rozliczenia miesięcznego czy w skali rocznej tzn. W jednym miesiącu dostaję 10500 a potem do końca roku nic. Miesiecznie wychodzi poniżej 1050 ale czy tak wolno?

  • Tomasz Sawicki

   Cytując Art. 5 ustawy “Prawo przedsiębiorców”:
   “(…)przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (…)”
   Szkoda. Niektóre formy działalności są sezonowe, więc lepszy byłby limit roczny.

 • Małgosia Tosia

  A jak to się ma np. do osób, które co miesiąc mają umowę o dzieło? Czy one zaczną być traktowane jako osoby, które prowadza działalność nierejestrowaną? A np. umowy o udzielanie praw autorskich lub licencji do tekstów – od których też w każdym przypadku jest odliczana zaliczka na podatek?

 • Tomasz Sawicki

  Na jakiej to podstawie?

 • Ewelina Skiba

  Pracuję w spółce cywilnej czy mogę świadczyć usługi i wystawiać rachunki z tytułu działalności nierejestrowanej dla indywidualnej działalności jednego ze wspólników?

 • Marcin Pudełko

  Jak by wyglądała kwestia prowadzenia działalności niezarejestrowanej dla osoby na rencie socjalnej np opieka nad komputerem lub doraźna pomoc komputerowa przy pomocy oprogramowania zdalnego jak systemowy szybka pomoc lub O&O syspector i podobne?

 • Marcin Pudełko

  Czy jedna osoba może prowadzić kilka rzeczy każdą jako osobna działalność niezarejestrowana?

 • Luiza Silver

  Jak widać działalność nierejestrowana nie jest dla każdego, trzeba spełniać pewne warunki lub musi upłynąć minimum 12 miesięcy od wyrejestrowania działalności przed dniem wejścia ustawy w życie.

  Firmy nie prowadzę ponad dwa lata, najpierw ją zawiesiłam, po dwóch latach zawieszenia działalności system sam ją automatycznie usunął. A od czasu wyrejestrowania upłynęło pół roku.
  Zatem w takiej sytuacji nie mogę prowadzić działalności nierejestrowanej?

 • Aneta Brożek

  A co z uslugami kosmetucznymi. Dokladnie o stylistki paznokci ? Moge dzialac nierejestrujac ? Czy sa jakies zawody uslugi wyłączone z tej ustawy

  • Też jestem ciekawa (wizaż).

   • Zuzanna Bera

    No właśnie jak to jest ze stylizacją paznokci? Co z sanepidem, z kasą fiskalną?

  • Agnieszka Szy

   Ҥ 4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
   j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
   Chyba jednak musisz byc vatowcem…

 • TomekZ

  Też mnie to ciekawi…

  • Agnieszka Szy

   Ponoć można i jedno i drugie. Znalazłam artykuł na jakiejś stronie biura księgowego. Nawet ponoć zadzownili na infolinię, żeby sie upewnić. Okazuje się, że o ile nie pracuje sie na oficjalna umowę i ma sie przychód z jakiegos innego źródła, to można być zarejestrowanym w UP, ale to ile pamiętam tylko pod warunkiem, że ma się jakieś niewielkie pieniądze.

 • MoiraAtropos

  pod warunkiem, że to są faktycznie Twoje własne używane rzeczy, a nie że postanowiłeś nagle zacząć regularny handel i będziesz tylko udawał, że sprzedajesz swoje graty ;)

 • Olga Rudnicka

  Bardzo pomocny artykuł. NIe rozumiem jednak jednego- jeżeli będę prowadzić działalność usługową tj. usługi prawnicze, usługi doradztwa (które podlegają obowiązkowi VAT) a dodatkowo również inne usługi niepodlegające pod VAT (tłumaczenia), to w tym ostatnim przypadku nie doliczam VAT do rachunku a w innych doliczam? Zależnie od usługi? Byłabym wdzięczna za krótką odpowiedź! Pozdrawiam

  • Agnieszka Szy

   Jeśli min 80% twojej dzialalności nie podlega fiskalizacji, to możesz nie byc vatowcem, ale u Ciebie pewnie raczej zdecydowana wiekszość bedzie podlegac pod VAT

 • Kas

  Właśnie się załamałam, 19 dni mi brakuje do tego abym mogła prowadzić działalność nieewidencjonowaną :( 19 maja zamknęłam działalność…

 • Olga Kaminska

  Napisałeś: „Edit: W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.”
  Co miałeś na myśli? Żeby wystawiać faktury trzeba byc vatowcami, a co za tym idzie mieć nr NIP, czyli być zarejestrowanym przedsiębiorstwem.

  • Agnieszka Szy

   Nie trzeba być vatowcem. W internecie znajdziesz wzór takiej faktury bez VAT.

 • О. А.

  Czy otrymał Pan odpowieggz? Interesuje mnie też:)

 • Ata

  Jak to sie ma do pieczenia ciast na zamówienie? Czy to równiez może byc działalnośc nierejestrowana?

  • Agnieszka Szy

   Raczej średnio, bo przy jakichkolwiek wyrobach kulinarnych chyba musisz być VATowcem. Niby można nim być i bez działalności, ale to juz trochę komplikuje temat.

   Ҥ 4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

   i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)”

 • Macieh Gut

  Witam. Czyli można świadczyć usługi jako psycholog w ramach działalności nieewidencjonowanej? A na koniec roku zapłacić 18% podatku. Dobrze rozumiem?

 • Agnieszka Szy

  Ҥ 4 ust. 1
  Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
  Chyba jednak musisz byc vatowcem…

 • Agnieszka Szy

  Nie jestem pewna, ale tu chyba są odrębne przepisy, bo wynajem to raczej nie jest “działalność”. Chyba najlepiej jak przejrzysz przepisy dotyczące wynajmowania mieszkań na 2018 rok.

 • Iwona

  Ja się zastanawiam, jak taka działalność ma byc kontrolowana? Przecież nikt o dość sprawnym rozumowaniu nie bedzie wpisywal dochodow powyzej 1050 zł. ! Na czesc usług bedzie wystawiał rachunki, na cześć nie.

 • Dominika Urbańska

  ta działalność to chyba tylko ukłon w stronę rękodzielników, którzy nie podlegają kontrolom sanepidu itp,, Podejrzewam, że tylko handmade (o ile nie wymaga ww. papierków o bezpieczeństwie, więc spożywka i kosmetyki chyba odpadają) no i ewentualnie kupowanie taniej i sprzedaż drożej.. :P z jednej strony fajnie.. ale jak też zweryfikują, że rzeczywiście miało się te 1050 zł brutto przychodu? czy przy tym rodzaju działalności też wymagane są inwentury, księgi przychodów i rozchodów i ew. dokumenty zniszczeń, czy tylko ten prosty kwitek potwierdzający sprzedaż i odprowadzanie 18% podatku?

  • Agnieszka Szy

   Pewnie im więcej różnych dokumentów itp, tym lepiej, ale teoretycznie wymagane jest tylko wystawianie rachunków/faktur i ten podatek. Myślę, że to może być dobre dla sporej grupy zawodów, np, copywriter, albo ktoś kto robi od czasu do czasu małą stronkę może się legalnie ogłosić, rozliczyć itp. Można tez otworzyć sklep internetowy i wstawić już ileś produktów (np. na zamówienie), trochę rozkręcić i zacząć działalność, dopiero kiedy pojawią się pierwsze rozsądne zyski. Jest okazja przetestować co się sprzedaje, żeby później się nie władować.

 • Witam, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat zakupu towaru prowadząc działalność nierejestrowaną. Przykładowo kupując w hurtowni używane ciuchy mogę zakupić je za dowolną kwotę i zapłacić z osobistego konta? W jakiej formie i na jakie dane powinna taka hurtownia wystawić fakturę VAT, czy rachunek? I co zrobić gdy zakup i sprzedaż odbywa się jednostkach, tzn np zakup jest na kilogramy a sprzedaż odbywa się na pojedyncze sztuki – czy stanowi to jakiś problem?

 • Małgorzata Głowacka

  Dzien dobry, zastanawia mnie co z osobami, które przed wejściem w życie ustawy (2 lata przed) miały zawieszoną działalność (niestety nie zamknęłam jej). Ktoś coś wie na ten temat?

  • Agnieszka Szy

   Tak na mój rozum, to skoro działalność jest zawieszona, to znaczy, że nadal jest…

 • Dorota Lichota

  Dzień dobry :) Mam problem z tym, jak “ugryźć” sprzedaż rękodzieła na platformach zagranicznych Etsy i Ebay. Pieniądze, które będą wpływać na konto PayPal będą zawierać koszt wysyłki (koszt wysłania plus koszt opakowania), który formalnie nie należy do mnie, bo oddaję go wysyłając przesyłkę na poczcie. A co z prowizjami, które są pobierane przez Etsy/Ebay co miesiąc za wystawienie i sprzedaż? Nie są to kwoty odliczane automatycznie, tak jak np. VAT na Etsy, tylko płacone osobno. Czy zatem moim przychodem za dany miesiąc byłoby to, co faktycznie otrzymuję pomniejszone o koszt wysyłki i wspomniane prowizje? Nie chciałabym czegoś pominąć w zeznaniu podatkowym.

  • Agnieszka Szy

   No wlaśnie koszt wysylki chyba się niestety wlicza w zysk i odpisuje na podstawie pokwitowań z poczty, inpost, kuriera itp. Koszty prowizji dla serwisów aukcyjnych tez się wlicza do tej kwoty, a później odlicza przy wyliczaniu podatku dla Skarbowki. Gdzies to sprawdzałam, ale nie pamiętam gdzie… Zauważ, że jak zamawiasz coś na Allegro, to na paragonie masz tez koszt dostawy, bo teoretycznie na dostawie też mogłabys zarabiać. Nie wpisujesz tylko jak przerzucasz koszt przesyłki na odbiorcę, np. przy pobraniu.

 • Agnieszka Szy

  Prośba – co wpisac na fakturze jako podstawe prawna zwolnienia z podatku Vat w przypadku handlu rzeczami niewymagającymi koncesji?

 • Czy mogę prowadzić na siebie działalność nierejestrową w tej samej dziedzinie co praca na etacie w (nie mojej) firmie?