Działalność nierejestrowana 2020 – założenie, koszty i podatki

działalność nierejestrowana

NOWOŚĆ! Działalność nierejestrowana 2020 już w Polsce. Zobacz, jak wygląda założenie, koszty i podatki w działalności nierejestrowanej.


Gdy zaczynałem testować swoje pomysły na biznes, jeszcze w czasach liceum, nie było czegoś takiego jak działalność nierejestrowana. Trzeba było improwizować. Potem weszły Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które ułatwiły sprawę. Dziś mamy ustawę, która pozwala przetestować prawie każdy biznes zgodnie z prawem.

Nie każdy wie, że “Ustawa Wilczka” z 1988 roku – tak ceniona wśród kręgów wolnościowych, wprowadziła przymus rejestracji przedsiębiorców. Mowa o rejestrze CEIDG, który przed ustawą Wilczka nie istniał. Prowadzenie działalności poza rejestrem było od tej pory zabronione. Od 30 kwietnia 2018 roku świadczenie usług i sprzedawanie bez konieczności formalnego zakładania firmy stało się faktem. Nazywa się to działalnością nierejestrowaną lub nierejestrową.

działalaność nierejestrowana wejście w życie
30 kwietnia 2018 r. weszła w życie działalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana (nierejestrowa) – działalność prowadzona przez osobę fizyczną, z której uzyskiwany, miesięczny dochód jest niższy od 50% pensji minimalnej. Przepisy mówiące o działalności nierejestrowanej znajdują się w Konstytucji biznesu.
Przejdź do wybranej części artykułu:

  1. Działalność nierejestrowana a działalność okazjonalna
  2. Dla kogo działalność nierejestrowana?
  3. Podatki od działalności nierejestrowanej
   3.1 Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowanej

3.2 Działalność nierejestrowana a VAT

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A DZIAŁALNOŚĆ OKAZJONALNA

Na początku ważne rozróżnienie, bo już teraz można przeczytać w sieci artykuły wprowadzające w błąd. Otóż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą! Stanie się nią, po przekroczeniu kwoty przychodów określonej w ustawie. Wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 r.

Nie każdy przychód poza działalnością gospodarczą będzie od razu działalnością nierejestrowaną. Przychody możesz przecież uzyskiwać ze sprzedaży okazjonalnej. Będzie to na przykład wyprzedaż domowej biblioteczki, sprzedaż używanych ubrań po dziecku itp. Nie jest to wówczas ani działalność gospodarcza, ani działalność nierejestrowana. Ma to szczególne znaczenie w kontekście prawa konsumenckiego, o którym więcej w dalszej części artykułu.

DLA KOGO DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA?

Dzięki działalności nierejestrowej o wiele łatwiej będzie przetestować pomysł na biznes. Wcześniej prowadzenie działalności bez firmy było łamaniem prawa. Jeśli interesują Cię sposoby, jak od strony sprzedażowo – marketingowej wpasować się w gusta przyszłych klientów, koniecznie przeczytaj  artykuł na ten temat: 5 narzędzi, jak przetestować pomysł na biznes.

Warto abyś wiedział, że działalność nierejestrowana nie będzie dostępna dla wszystkich. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że państwo dzieli ludzi na uprzywilejowanych i pozbawionych przywilejów. Sprawdź zatem, czy spełniasz warunki konieczne do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej.

1. Warunek czystej karty

Pierwszy i najważniejszy warunek dotyczy Twojej historii biznesowej. Działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy. Mowa o działalności gospodarczej i spółce cywilnej. Spółki prawa handlowego (sp. z o.o., akcyjna, PSA, jawna) mają inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal możesz prowadzić działalność nierejestrową.

UWAGA! Ustawodawca wprowadził tzw. okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018r) nie prowadziłeś firmy, to także możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. Oczywiście, jeśli po 30.04.2018 r. nie prowadziłeś firmy!

działalność nierejestrowana kto może
Rozdział 4, art. 195 ustawy z dn. 6 marca 2018

 

2. Warunek rodzaju działalności

Drugim warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest prowadzenie działalności niereglamentowanej. Czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji. Regulacje dotyczące różnych działalności są w polskim prawie szerokie, a wolność działania ograniczona. Konstytucja biznesu nie wprowadza w tym zakresie zmian. Dlatego mityczne sprzedawanie lemoniady przez dziecko nadal będzie karane przez Kapitana Państwo.

3. Warunek finansowy

Trzecim warunkiem jest bariera przychodów. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku jest to 1300zł). Warto tutaj dodać, że 1300 zł to limit przychodów należnych z działalności nierejestrowej, nie zaś w ogóle przychodów osiąganych przez osobę.

Można np. być pracownikiem i jednocześnie, po godzinach “dorabiać sobie” w ramach działalności nierejestrowej, jeśli spełnia się odpowiednie wymogi. Można też wynajmować jako osoba fizyczna mieszkanie, jeśli najem nie wchodzi w skład działalności nierejestrowej, to przychodów z niego osiąganych nie liczymy przy “progu” limitów.

4. Warunek samodzielności

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie działalności nierejestrowej samodzielnie. Tzn. nie możesz jej prowadzić w formie spółki cywilnej. Skąd ten wymóg? Ano na przykład, gdybyś chciał przechytrzyć państwo i “dzielić” przychód na siebie i kolegę, aby nie przekroczyć 1300 złotych :)

PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej (nie zawsze), konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku.

1. ZUS

To jest najlepsza wiadomość dla Ciebie. Prowadząc działalność nierejestrowaną nie płacisz w ogóle ZUS-u! Możesz spokojnie rozbujać biznes (o ile przy 1300 zł przychodu można mówić o rozbujaniu) i nie zastanawiać się, skąd weźmiesz pieniądze na ZUS.

Znane są przypadki ludzi, którzy narobili sobie długów przez brak opłacania ZUS-u. Gdy przychodzi człowiekowi wybierać “ZUS albo chleb”, chyba oczywiste, że nie wyda zarobionych pieniędzy na państwową, przymusową usługę. Dlatego nie zapominajmy, że docelowo ZUS powinien być zlikwidowany, lub przynajmniej dobrowolny.

Edit 2019: pojawiła się interpretacja ZUS, w której obywatel pyta o konieczność opłacania składek, gdy prowadzi działalność nierejestrowaną lub firmę z “ulgą na start” z zakresu agencji ubezpieczeniowej. ZUS odpowiedział, że w takim wypadku traktuje się to jako zlecenie i składki ZUS dla przedsiębiorców ma zapłacić firma lub osoba fizyczna, która skorzystała z usług osoby prowadzącej działalność nierejestrową.

Szybko pojawiło się dementi zarówno rządu jak i ZUS-u, ale tylko w kontekście “ulgi na start”. W przypadku działalności nierejestrowanej interpretacja została podtrzymana. Czy płacenie składek w przypadku działalności nierejestrowanej obejmie też inne formy działalności niż agent ubezpieczeniowy? Tego nie wie nikt. Gdy pojawią się kolejne interpretacje, będę o tym informował.

alior kredyt na firmę

2. Podatek dochodowy (PIT)

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (17 lub 32%). Nie ma opcji rozliczenia się metodą liniową tudzież ryczałtowo.

Koszty w działalności nierejestrowanej

Istniały rozbieżności w opinii, czy PIT będzie trzeba płacić od przychodu z działalności nierejestrowanej, czy też przychód będzie można pomniejszyć o koszty. Sugerowano, że zastosowanie będą miały przepisy występujące przy najmie prywatnym, gdzie wskazane jest prowadzenie uproszczonej ewidencję przychodów i kosztów (np. w excelu). Przykładową ewidencję znajdziesz na stronie z dokumentami (patrz menu główne). Jeśli pojawi się na ten temat jakaś wiążąca decyzja, to artykuł zostanie uzupełniony.

UWAGA! Interpretacja Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazuje, że od przychodu z działalności nierejestrowanej można odliczać koszty, czyli zaliczyć wydatki na poczet kosztów uzyskania przychodu. W tym celu warto prowadzić księgę przychodów i rozchodów, zbierać dokumenty potwierdzające wydatki stricte związane z wytworzeniem produktu lub usługi. Warunkiem jest aby te wydatki spełniały kryteria zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ustawy o PIT.

Polecam odkładać co miesiąc na koncie 17% (lub 32%) od dochodu, gdyż podatek zapłacisz na koniec roku w zeznaniu PIT (jako niedopłata). Można w tym celu założyć sobie np. konto oszczędnościowe lub lokatę, wybierając najlepsze na podstawie rankingu lokat bankowych. Przy okazji zarobisz na pieniądzach, które na koniec roku będziesz musiał oddać państwu.

3. Działalność nierejestrowana a VAT

Ze względu na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prowadząca nierejestrowaną działalność będzie zwolniona z podatku VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu).

Edit: ze zwolnienia z podatku VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług. Mowa przede wszystkim o jubilerach i usługach doradczych, consulting, czyli działalnościach nie objętych koncesjami. Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.

Ciekawostka – robiąc consulting i świadcząc usługi doradcze (coaching) musisz zgłosić się do VAT. Natomiast robiąc szkolenia – nie musisz. Tak jest skonstruowana ustawa.

Art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się do podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),
d) psychologa.

Ciekawy jest przykład Pana Piotra, który chciał sprzedawać monety kolekcjonerskie. Informacja z CEIDG, jaką Pan Piotr uzyskał, jest dosyć niepokojąca:

w ocenie DDR niezależnie od wszystkiego, będzie zapewne Pan też obowiązkowym płatnikiem podatku VAT (nie jest objęty zwolnieniem z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, jak ma to miejsce w przypadku innych osób prowadzących działalność nierejestrową, ze względu na brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a – załącznik 12, pozycja 6), ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP, jpk itd.).

Dodatkowo, w ocenie DDR, działalność tego typu nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej (ze względu na par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. k Rozporządzenia MRiF z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).CEIDG

Reasumując, nawet jeśli Twoja działalność nie jest w katalogu wykluczonych, to zastosowanie mają także inne zagadnienia podatkowe. W powyższym wypadku, działalność nierejestrowana będzie wymagała opłacania VAT, posiadania kasy fiskalnej, obowiązku uzyskania NIP i przesyłania JPK. Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa, gdy sprzedajesz produkty lub świadczysz usługi z obowiązkiem ewidencjonowania.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A PRAWA KONSUMENTA

Wiesz już, że od działalności nierejestrowej zapłacisz podatek dochodowy. To jednak nie wszystkie obowiązki, które spoczną na Twoich barkach z chwilą wejścia na rynek.

Najważniejszą wiadomością dla Ciebie i twoich klientów jest fakt, że pomimo braku rejestracji firmy, na mocy Kodeksu Cywilnego jesteś uznawany za przedsiębiorcę. Oznacza to, że musisz respektować prawa konsumenta. Stosować się do reklamacji, zwrotów itp. Od tej pory, klient będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny.

Przewiduję, że na gruncie zwrotów może wystąpić wiele sporów na linii sprzedawca – kupujący. Kupujący w chwili zakupu może nie być pewny, czy sprzedawca prowadzi działalność nierejestrowaną (a więc jest uznawany za przedsiębiorcę wg. kodeksu cywilnego), czy też działa w sposób okazjonalny.

Dlatego prowadząc np. sklep www, musisz stworzyć regulamin sklepu internetowego oraz przestrzegać RODO. W przypadku regulaminu, posługujesz się w nim swoim imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Działalność nierejestrowa musi przestrzegać RODO, a więc na stronie internetowej musi znaleźć się procedura zwrotu towaru oraz klauzula informacyjna.

RACHUNKI I FAKTURY W DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Rachunek

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy, będziesz zobowiązany prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja przyda się, aby wiedzieć, ile jeszcze możesz zarobić by nie przekroczyć limitu. Wiąże się to z wystawianiem rachunków swoim klientom. Rachunek powinien zawierać:

 • numer (np. 1/2020),
 • datę wystawienia,
 • nazwę sprzedawcy i nabywcy (ew. imię i nazwisko),
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Przykładowy rachunek znajdziesz na podstronie dokumenty do pobrania. Możesz też kupić książeczkę z rachunkami w sklepie papierniczym lub skorzystać z inFakt – narzędzia online, które umożliwia wystawianie rachunków, faktur, pro-form i wszystkich innych dokumentów księgowych.

Rachunek elektroniczny: od 11 marca 2011 r. nastąpiło zrównanie wymogów formalnych co do sporządzenia rachunków i faktur. W konsekwencji oba rodzaje dokumentów można sporządzić i przekazać drogą elektroniczną, np. e-mailem.

Faktura

W razie potrzeby możesz wystawić klientowi fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, będziesz uznawany za podatnika, o ile spełnisz warunki określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.ustawa o VAT

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie zwolniona z VAT (próg sprzedaży nie przekroczy 200 tys. zł, czyli zwolnienie podmiotowe). Nie trzeba rejestrować się w US za pomocą VAT-R. Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r., taka faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • informację o zwolnieniu podmiotowym.

Uwaga! Faktura wystawiona przez nievatowca nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT. Poniżej wzór faktury wystawionej przez nievatowca. Taką fakturę wygenerujesz online za pomocą programu Fakturownia.

działalność nierejestrowana a faktura
Faktura wystawiona w ramach działalności nierejestrowanej – WZÓR
Prowadząc działalność nierejestrową przyda Ci się osobne konto w banku, najlepiej za darmo. Obecnie darmowe, po spełnieniu kilku warunków jest konto w ING Banku. Z uwagi na cenę, korzysta z niego wiele osób prowadzących działalność  nierejestrowaną.

PRACA NA ETACIE A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Możesz pracować na umowę zlecenie lub umowę o pracę i prowadzić dodatkowo działalność nierejestrowaną. Masz wówczas opłacane składki, a od dodatkowej działalności nie musisz już tego robić. Konieczne jest oczywiście opłacenie podatku dochodowego.

działalność nierejestrowana koszty
Działalność nierejestrowana pozwala dorabiać po pracy

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A STATUS BEZROBOTNEGO

Status bezrobotnego, a co za tym idzie otrzymywanie zasiłku nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności nierejestrowej. Rzecz jasna taka sytuacja jest możliwa tylko do momentu, gdy nie przekroczysz przychodów równych 50% pensji minimalnej. Warto też wziąć pod uwagę inną barierę. Jeśli PIP stwierdzi, że działalność nierejestrowa była tak naprawdę świadczeniem usług lub stosunkiem pracy, wówczas sytuacja może się skomplikować.

PIP może określić, że świadczona usługa powinna być  w formie umowy cywilnoprawnej, agencyjnej lub umowy o pracę. Wówczas możesz być pozbawiony zasiłku i statusu osoby bezrobotnej z datą wsteczną. Tego typu przypadek równałby się ze zwrotem pobranego niesłusznie zasiłku jak i zapłatą składek ZUS przez firmę, na rzecz której świadczyłeś usługi.

LIMIT DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło. Zatem w dzień, w którym Twoje miesięczne przychody przekroczą 1300 zł, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.

Co zrobić, gdy przekroczysz limit w działalności nierejestrowanej? Jest kilka opcji:

 1. zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o.
 2. starasz się o dotację lub kredyt
 3. działasz w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza czy spółka?

Kolejną nowością wprowadzoną do polskiego prawa jest tzw. ulga na start dla przedsiębiorców. Przez sześć pierwszych miesięcy prowadzenia firmy będziesz zwolniony z obowiązku opłacania składek na ZUS. Składek, które dla przedsiębiorców wynoszą już ponad 1500 zł! Następnie przez 2 lata będziesz płacił preferencyjne stawki ZUS, po czym możesz przejść na tzw. Mały ZUS. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź jak przejść na Mały ZUS.

Zastanawiasz się, czy można prowadzić firmę i nie płacić ZUS-u? Tak, jest to możliwe. Wystarczy zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej założyć spółkę z o.o. lub nową w polskim prawie – Prostą Spółkę Akcyjną.

Pieniądze na firmę

Gdy okaże się, że rynek odpowiedział pozytywnie na Twój produkt lub usługę, to najwyższa pora pomyśleć o formalnej firmie. Najbezpieczniej jest działać samodzielnie, ale czasami warto posiłkować się pieniędzmi z zewnątrz. Dofinansowanie dla firm, kredyt na otwarcie firmy i dotacja z UE, to opcje finansowania, które warto wziąć pod uwagę przed założeniem firmy.

Jeśli jeszcze nie masz firmy, a chcesz wziąć kredyt przed założeniem działalności, to skorzystaj z oferty BGŻ BNP Paribas. To doradca, który zupełnie za darmo przedstawia ofertę kredytu na otwarcie działalności. Aby złożyć zapytanie, przejdź na stronę BGŻ i wypełnij formularz kontaktowy (imię i nazwisko, nr tel i e-mail). Uzyskanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

Działalność nierejestrowana – PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co to jest działalność nierejestrowana?

Jest to nic innego jak prowadzenie działalności bez formalnego zakładania firmy w CEIDG.

2. Kiedy mogę prowadzić działalość nierejestrowaną?

Gdy Twoja działalność nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji oraz gdy nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat lub 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018r). Jeśli nie prowadziłeś firmy między 30.04.2017 a 30.04.2018 (oraz później), to możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.

3. Jaki jest limit działalności nierejestrowanej w 2020 roku?

Limit miesięcznych przychodów z działalności nierejestrowanej w 2020 roku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, zatem 1300 zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy założyć firmę.

4. Działalność nierejestrowana PIT - gdzie ująć przychody?

Przychody z działalności nierejestrowanej w rocznym rozliczeniu PIT, ujmujesz w rubryce "z innych źródeł" i sumujesz z innymi dochodami z tego tytułu.

5. Czy w działalności nierejestrowanej odpisujemy koszty od podatku?

Tak, w działalności nierejestrowanej płacimy podatek od dochodu, zatem można odliczyć wydatki poniesione dla celów działalności. W tym celu warto prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zbierając faktury kosztów.

6. Czy mogę nadać nazwę działalności nierejestrowanej?

Tak, dla wartości marketingowych możesz posługiwać się wybraną nazwą, ale na rachunku musi być Twoje imię i nazwisko.

Podsumowanie i ocena działalności nierejestrowanej

Projekt pt. działalność nierejestrowana pomoże setkom tysięcy ludzi działać legalnie. Osoby do tej pory działające w szarej strefie będą nadal robić to, co robiły. Po prostu politycy poszli po rozum do głowy i zdepenalizowali małe działanie zarobkowe. Nie jest to druga ustawa Wilczka, nawet się do niej nie umywa. Babcia sprzedająca bułki bez zgody Sanepidu nadal będzie nachodzona przez organy państwowe. Ludzie oferujący granie na maszynach nadal będą zakuwani w kajdanki.

Przede wszystkim, nierozwiązany pozostaje problem masowego zamykania działalności, gdy przyjdzie płacić pełny ZUS.  W tym zakresie prawo pozostało archaiczne i nie dostosowało się do realiów. Działalność nierejestrowana jest jednak malutkim krokiem naprzód. Zapraszam do śledzenia bloga, będę na bieżąco informował o zasadach tej działalności.

UWAGA! Jeśli interesuje Cię odpłatna porada prawna (150 zł) na temat działalności nierejestrowanej, napisz na: kontakt[at]managero.pl

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

[Głosów: 11   Average: 4.4/5]

153 thoughts on “Działalność nierejestrowana 2020 – założenie, koszty i podatki

 1. Czy mogłabym prosić o konkretną informację czy przepisy o działalności nierejestrowanej weszły dziś w życie? Nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia tej informacji. Jest za to wiele komentarzy “wydaje mi się…”. Trudno na tym się opierać

  1. Pracuję na umowę o pracę na cały etat. Chciałabym sprzedawać ubrania, zasłony poduszki które sama uszyję.
   1) pierwszy mój koszt to paliwo (jadę do hurtowni i kupuje materiały) ile tego paliwa mam policzyć w kosztach? Wystarczy rachunek ze stacji czy musi być na mnie na osobę fizyczną faktura?
   2) drugi mój koszt to opłaty za wystawianie aukcji i używanie dp tego Internetu w telefonie także mogę wrzucić w koszty?
   3) do uszycia zużywam prąd ale że szyję w domu to jak to rozwiązać?

   Co jeśli te koszty wyniosą 600zł na miesiąc a poduszek sprzedam za 500zł? To w PIT 36 co mi wyjdzie na koniec?
   Z góry dziękuję, bardzo pomocny artykuł

  1. A później okaże się, że działalność nierejestrowana to pułapka i sposób na wyciągnięcie ” z cienia” ludzi dorabiających dotąd na czarno :D

 2. Chodzi mi o podatek VAT w działalności nierejestrowanej. Dlaczego “Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, gdy importujesz towary.”?

   1. Import podlega opodatkowaniu VAT, ale czy trzeba być płatnikiem VAT, żeby coś zaimportować? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że importuje produkt, płacę VAT w urzędzie celnym, dodaję marże i sprzedaję dalej bez VAT?

    1. Nie trzeba być płatnikiem :) Mąż jest na ryczałcie, nie Vatowiec. Też czasem coś zaimportuje, zapłaci VAT (cło akurat na tym produkcie 0%) i potem sprzedaje dalej. I cała ta kwota którą otrzyma ze sprzedaży to przychód.

 3. Czy drobne usługi w zakresie szycia (przerabianie odzieży uszycie bluzki itp.) też mogą być zakwalifikowane jako działalność nierejestrowana

    1. tak, limit dotyczy przychodu a nie dochodu. niestety nie ma tak dobrze…..

 4. Luk, dzięki, jedyne miejsce w sieci, gdzie można się dowiedzieć konkretów na temat wprowadzenia konstytucji biznesu.

 5. Miało być w styczniu, potem w marcu, a teraz przesunięto możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej na kwiecień. A już miałem prawie wystawiony pierwszy rachunek. Gdy już przepisy wejdą faktycznie w życie, to gdzie w pierwszej kolejności będzie można dowiedzieć się o tym?

 6. W projekcie nic nie ma kosztach, co może sugerować, że tak naprawdę zarobić w działalności nierejestrowanej będzie można naprawdę niewiele. Czytałam jednak na którejś ze stron dla księgowych, że dochodzą sygnały, że Senat w tej kwestii naniesie poprawki. Wówczas jednak będzie trzeba prowadzić jakąś małą księgowość :(

 7. Działalność nierejestrowana w niektórych przypadkach jest niekorzystna.Dla emerytów-rencistów bardziej korzystna jest działalność w formie ryczałtu,bo choć nie ma odliczeń to podatek wynosi 8,5% i jak są niskie świadczenia,to nawet nie trzeba płacić ubezpieczenia,hamulcem jest to,że nie można zarobić więcej połowa najniższej emerytury i ta kwota jest trochę za mała.Ubezpieczenie zdrowotne jest sumą bardzo wysoką,dodać jaszcze potrącenie z emerytury t/j kwota ponad 400zł.Moim zdaniem ludzie po 70-ce dorabiający sobie do skromnej emerytury powinni być zwolnieni od wszystkich opłat,bo przez całe życie i tak się napłacili.Teraz nie wiem co zrobić,czy przejść na działalność nierejestrowaną czy zostać na ryczałcie.

  1. Można mieć przychód jaki się chce i cały czas brać emeryturę. Mam to przetestowane u moich rodziców. Oczywiście do limitu ryczałtu 250tys. Euro

   1. działalność nierejestrowa nie jest zarejestrowana. więc tak jakbyś prowadziła działalność wykonywaną osobiście – na zlecenie czy dzieło

 8. Witam, dzięki za zebranie informacji. Luk, poproszę o pomoc w zrozumieniu pojęcia: “1050 miesięcznie”. Symulacja – pierwszy miesiąc 500, drugi miesiac 500, trzeci 500 – sumarycznie przekroczone 1050 ale średnia z 3 miesiecy nie przekroczyla 1050. Czy to jest moment na zarejestrowanie działalności czy może dalej podlega pod działalność nierejestrowaną? Miesięczny przychód za 3 miesiące nie przekroczył 1050…

  1. Dopóki nie przekroczysz 1050 zł w danym miesiącu kalendarzowym wszystko leci jako działalność nierejestrowana.

  2. w danym miesiącu nie możesz przekroczyć tej kwoty. jeżeli w styczniu masz 500zł a w grudniu będziesz mieć 1051 to w grudniu w momencie przekroczenia musisz zarejestrować DG

   1. Magda, dzięki za odpowiedź. Rozliczam się przy zeznaniu rocznym, tal więc i tal podaje kwotę z 12 miesięcy, więc dowodem na nieprzekroczenie dozwolone kwoty jest srednia. Myślę, że to jest pole do interpretacji.

 9. Bardzo dobry artykuł, ale czy prowadząc działalność nierejestrowaną mamy normalnie ubezpieczenie zdrowotne? Czy mimo wszystko trzeba iść do pracy?

 10. Cześć, a co jeśli jednego miesiąca jestem w stanie zarobić 1500 zł a w kolejnym miesiącu 500zł

   1. Co zrobić, jeśli klient zwróci nam towar? Czy odejmuje go od uzyskanego
    przychodu? Przykład: w lutym sprzedałam 3 sukienki po 500 zl. RAZEM:
    1500 zl. Niestety klient odesłał mi jedna sukienkę warta 500 zł. Czy
    muszę rejestrować firmę, czy przychodem jest 1000 zł w tym przypadku. I
    co z rachunkiem wtedy jak wystawilam?

 11. Luk, skąd NFZ będzie wiedział, że prowadzę działalność nierejestrowaną, która mnie ma zwalniać z opłacania również składki zdrowotnej?

  1. nie będzie wiedział, bo nie ma obowiązku rejestracji w ceidg a tym samym w ZUS. Nie płacisz składek i nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani wypadkowego.

 12. Dzięki za wyjaśnienie ważnych kwestii.
  Gdzie mogę znaleźć podstawę prawną, że jako były już, wspólnik sp z o.o. ale obecny członek zarządu mogę bez przeszkód prowadzić działalność nierejestrowaną. Z których zapisów KB wynikają takie wnioski?

 13. Czy grafika komputerowa rowniez kwalifikuje sie do nierejestrowanej dzialalnosci gospodarczej , czy moze tu potrzebna jest koncesja ?

  1. możesz prowadzić dział.nierejestrową ale czy to Ci się opłaca? Bo masz ścisły limit przychodu, który z pewnością przekroczysz. Lepiej pomyśl o umowie o dzieło lub zleceniu.

 14. @luk_company pytanie do Ciebie – czy np jeśli ktoś wystawi mi fakturę VAT to mając nierejestrowaną działalność moge płacić kwotę brutto i jakoś odliczyć VAT?

 15. Jestem emerytką i mam 950 zł. netto emerytury. Chcę dorobić i mam pytanie. Czy prowadząc nierejestrowaną działalność będę płaciła zdrowotne i ZUS?

 16. Dzięki za artykuł! Bardzo przydatny i czytelny. Ściągnąłem plik uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów. I o ile wszystko jest dla mnie jasne jeżeli chodzi o wystawianie rachunków dla klientów, to czy mogę również w tej ewidencji wpisywać koszty? Np. koszty paliwa w związku z dojazdem do klienta, albo ubezpieczenie samochodu? I wtedy płacić podatek od dochodu (przychody minus koszty), a nie tylko od samego przychodu.

 17. Czy wiadomo, czy będę mogła wliczać w koszty zakup sprzętu do prowadzenia działalności? W moim przypadku będa to akurat kosmetyki dla zwierząt, stolik, profesjonalna suszarka. Czy będę mogla brać je “na fakturę”?

  1. możesz odliczać koszty oraz zawiązywać umowy (np. zlecenie z innymi osobami). Pamiętaj jednak, że limitem jest przychód a nie dochód – czyli suma sprzedaży w danym mcu.

 18. Przychód to koszty pośrednie +zysk ?.Jeżeli w związku z wykonywaną usługą muszę dojechać do klienta, to koszty dojazdu zwrócone przez niego -to przychód liczący się w limicie 1.050 zł.? czy można to wyodrębnić z ewidencji przychodu ?

  1. Przychód to to co dostajesz od klienta. Nie ważne, ile cię to kosztowało… Nie ważne czy wydałeś wcześniej 1000zł czy 100. Ważne ile dostaniesz. Od tego zapłacisz poodatek dochodowy i 1050 to kwota której przekroczyć ci nie wolno…

 19. 1. “W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.” Czy na fakturze zamiast NIP-u sprzedawcy można podać PESEL?
  2. Co z zapisami o zakazie konkurencji w umowie o pracę? Można prowadzić mini-biznes będący konkurencją dla firmy, w której jest się zatrudnionym (nie jest to przecież uznawane za działalność gospodarczą)?

  1. jeżeli nie masz nip podajesz PESEL.
   jeżeli masz zapis o konkurencji – pracodawca może go uruchomić

 20. W czwartek Prezydent podpisał ustawę Prawo przedsiębiorców. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw musi minąć 30 dni i ustawa wejdzie w życie. Możliwe więc, że stanie się to od 1 maja 2018.
  Mam do Ciebie Luk pytanie: krążą po sieci dwie informacje. Jedna mówi, że będzie trzeba wpłacać do ZUS zaliczkę na podatek dochodowy. Druga, że to nieprawda, że nierejestrowaną będzie się rozliczać raz do roku, w PIT, w rubryce “inne dochody”, bez comiesięcznych zaliczek. Możesz powiedzieć która z tych informacji jest prawdziwa?

 21. Jak wiadomo przy standardowej działalności gospodarczej sprzedaż części samochodowych nie podlega pod zwolnienie z obowiązku używania kasy fiskalnej z racji niskich obrotów czy też sprzedaży wyłącznie wysyłkowej. Czy prowadząc działalność nieewidencjonowaną polegającą na sprzedaży nowych części samochodowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej to też jestem zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej? Czy w takiej sytuacji mimo zwolnienia z VAT i niezarejestrowanej działalności muszę uzyskać NIP? Czy w ogóle go uzyskam? Jeśli tak czy przy działalności nieewidencjonowanej dostane 90% zwrotu kosztów zakupy kasy fiskalnej? :)

  1. nie ma kasy, nie ma VAT i nie ma zwrotu. ale jest ścisły limit kwoty, którą jeśli nawet o 1 gr przekroczysz – masz 7 dni na zarejestrowanie firmy

   1. Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?

 22. Jest tu dużo przydatnych interpretacji ustawy, czy możesz wskazać, w którym momencie ustawy jest mowa o wystawianiu rachunków i prowadzenia ewidencji? Przeglądam ustawę i nie mogę znaleźć tego zapisu – z góry dziękuję :)

  1. Rachunek może dla tego, żeby łatwiej można było reklamować. Żebyś byłą pewna, że tej osobie coś sprzedałaś ;) A ewidencja – jak ktoś cię zgłosi że nielegalnie sprzedajesz wpada kontrola i pokazujesz ewidencję. I że mieścisz się w nierejestrowanej ;) Że wszystko legalnie. I ze końcem roku zamierzasz zapłacić podatek. A jak nie masz ewidencji… To na jakiej podstawie chcesz podatek za te parę miesięcy zapłacić? Więc pewnie robisz na czarno.

 23. działalność nierejestrowana to działalność gospodarcza. Sprzedaż osobistych rzeczy – ubrań, książek, rzeczy, które już posiadasz a nie są ci potrzebne – to sprzedaż okazjonalna i nie wlicza się w próg przychodu w/w dział.nierejestr.

 24. nie jesteś nigdzie zarejestrowana więc nie wlicza się ZUS (bo go nie płacisz). Odprowadzasz tylko podatek.

  1. Pani Magdaleno czy kupowanie elektroniki (3-5razy w miesiacu) na jednym portalu i sprzedaż na drugim portalu zalicza się do działalności nierejestrowanej?.

  1. Tu nie ma brutto/netto. 1050 to maksymalna kwota jaką dostajesz od klientów. Nie ważne ile miałeś kosztów. Dlatego PRZYCHÓD. Jakby koszty miały się odejmować to w ustawie byłaby mowa o DOCHODZIE

  2. Jeśli zarejestrujesz się do vatu jako czynny płatnik, to netto. Jeśli nie, to brutto. Nie możesz przekroczyć tej kwoty w żadnym z miesięcy.

 25. Ja mam kilka pytań,
  NIe trzeba prowadzić dokumentacji ksiegowej? No to jak na koniec roku w pit wykażę koszty?
  Nie trzeba zgłaszać w CEIDG? No to jak mam wystawić fakturę (przypominam, że fakturę wystawia się na życzenie klienta, jego nie powinno obchodzić, czy prowadzę działalność nierejestrowaną czy rejestrowaną) – młodzi nie mają nawet NIP?
  Jak w ogóle dokumentować sprzedaż w firmie nierejestrowanej, klient (firma) podejrzy sobie nas w CEIDG, sprawdzi status VAT i tu i tu nie ma takiego przedsiębiorcy – będzie to wyglądać dla niego jak lewa faktura.

  1. Według mnie też faktury nie można… Ewentualnie fakturę ZW (jak firmy nie będące Vatowcami). Ale chętnie przeczytam wypowiedź autora ;)

   1. Nievatowcy też wystawiają faktury, wpisują podstawę zwolnienia z VAT (zwolnienie podmiotowe) art. 113 ustawy o VAT.
    Faktura ma zawierać 17ileś elementów, nie musi zawierać w ogóle słowa Faktura, czy Faktura VAT.
    I takie faktury nie wejdą do pliku JPK, jak nie wchodzi żadna faktura od nievatowców.
    Pytanie dotyczy tylko podatku dochodowego, czy / jak nowe przepisy traktują faktury kosztowe w księdze przychodów od podmiotów, które nie istnieją w CEIDG.

 26. hmm… A tam nie ma przypadkiem jakiegoś okresu przejściowego…? Chyba coś było, że przy wchodzeniu ustawy to jest rok, czy dwa lata… A nie 5

 27. Czy działalność nierejestrowana podlega, według definicji ustawodawcy, pod inną pracę zarobkową? Chodzi mi o osoby, które, tak jak ja, są na świadczeniu pielęgnacyjnym. Wysłałam już zapytanie do wojewódzkiego OPS, ale pewnie na odpowiedź przyjdzie mi poczekać kilka miesięcy, bo w Poznaniu mają jakąś przeprowadzkę.

  1. Można zapytać w najbliższym urzędzie pracy – jak nie będą pewni, to zapytają swojego radcę prawnego. Ja w “swoim” urzędzie” pytałam o dość podobną rzecz i udzielili mi odpowiedzi chyba na drugi dzień od zadania pytania

 28. Dzień dobry,
  orientuje się ktoś może czy ewentualna sprzedaż przetworów domowych, płodów rolnych z przydomowego ogródka, pieczarek z własnej uprawy lokalnie podpada pod działalność nierejestrowaną? Z góry zaznaczam, iż nie jestem rolnikiem (ziemia pod uprawy < 1ha), a nigdzie nie mogę znaleźć czy sprzedaż takich artykułów "nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji"? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. nie możesz, sprzedajesz żywność, na to trzeba mieć pozwolenie sanepidu. zresztą w powyższym artykule masz o tym wspomniane

 29. Czy kwota 1050 dotyczy rozliczenia miesięcznego czy w skali rocznej tzn. W jednym miesiącu dostaję 10500 a potem do końca roku nic. Miesiecznie wychodzi poniżej 1050 ale czy tak wolno?

  1. Cytując Art. 5 ustawy “Prawo przedsiębiorców”:
   “(…)przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (…)”
   Szkoda. Niektóre formy działalności są sezonowe, więc lepszy byłby limit roczny.

 30. A jak to się ma np. do osób, które co miesiąc mają umowę o dzieło? Czy one zaczną być traktowane jako osoby, które prowadza działalność nierejestrowaną? A np. umowy o udzielanie praw autorskich lub licencji do tekstów – od których też w każdym przypadku jest odliczana zaliczka na podatek?

 31. Pracuję w spółce cywilnej czy mogę świadczyć usługi i wystawiać rachunki z tytułu działalności nierejestrowanej dla indywidualnej działalności jednego ze wspólników?

 32. Jak by wyglądała kwestia prowadzenia działalności niezarejestrowanej dla osoby na rencie socjalnej np opieka nad komputerem lub doraźna pomoc komputerowa przy pomocy oprogramowania zdalnego jak systemowy szybka pomoc lub O&O syspector i podobne?

 33. Jak widać działalność nierejestrowana nie jest dla każdego, trzeba spełniać pewne warunki lub musi upłynąć minimum 12 miesięcy od wyrejestrowania działalności przed dniem wejścia ustawy w życie.

  Firmy nie prowadzę ponad dwa lata, najpierw ją zawiesiłam, po dwóch latach zawieszenia działalności system sam ją automatycznie usunął. A od czasu wyrejestrowania upłynęło pół roku.
  Zatem w takiej sytuacji nie mogę prowadzić działalności nierejestrowanej?

 34. A co z uslugami kosmetucznymi. Dokladnie o stylistki paznokci ? Moge dzialac nierejestrujac ? Czy sa jakies zawody uslugi wyłączone z tej ustawy

  1. Ҥ 4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
   j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
   Chyba jednak musisz byc vatowcem…

  1. Ponoć można i jedno i drugie. Znalazłam artykuł na jakiejś stronie biura księgowego. Nawet ponoć zadzownili na infolinię, żeby sie upewnić. Okazuje się, że o ile nie pracuje sie na oficjalna umowę i ma sie przychód z jakiegos innego źródła, to można być zarejestrowanym w UP, ale to ile pamiętam tylko pod warunkiem, że ma się jakieś niewielkie pieniądze.

 35. pod warunkiem, że to są faktycznie Twoje własne używane rzeczy, a nie że postanowiłeś nagle zacząć regularny handel i będziesz tylko udawał, że sprzedajesz swoje graty ;)

 36. Bardzo pomocny artykuł. NIe rozumiem jednak jednego- jeżeli będę prowadzić działalność usługową tj. usługi prawnicze, usługi doradztwa (które podlegają obowiązkowi VAT) a dodatkowo również inne usługi niepodlegające pod VAT (tłumaczenia), to w tym ostatnim przypadku nie doliczam VAT do rachunku a w innych doliczam? Zależnie od usługi? Byłabym wdzięczna za krótką odpowiedź! Pozdrawiam

  1. Jeśli min 80% twojej dzialalności nie podlega fiskalizacji, to możesz nie byc vatowcem, ale u Ciebie pewnie raczej zdecydowana wiekszość bedzie podlegac pod VAT

 37. Właśnie się załamałam, 19 dni mi brakuje do tego abym mogła prowadzić działalność nieewidencjonowaną :( 19 maja zamknęłam działalność…

 38. Napisałeś: „Edit: W razie potrzeby możesz wystawić fakturę VAT, nie ma ku temu przeszkód.”
  Co miałeś na myśli? Żeby wystawiać faktury trzeba byc vatowcami, a co za tym idzie mieć nr NIP, czyli być zarejestrowanym przedsiębiorstwem.

  1. Raczej średnio, bo przy jakichkolwiek wyrobach kulinarnych chyba musisz być VATowcem. Niby można nim być i bez działalności, ale to juz trochę komplikuje temat.

   Ҥ 4 ust. 1
   Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

   i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)”

 39. Witam. Czyli można świadczyć usługi jako psycholog w ramach działalności nieewidencjonowanej? A na koniec roku zapłacić 18% podatku. Dobrze rozumiem?

 40. Ҥ 4 ust. 1
  Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
  Chyba jednak musisz byc vatowcem…

 41. Nie jestem pewna, ale tu chyba są odrębne przepisy, bo wynajem to raczej nie jest “działalność”. Chyba najlepiej jak przejrzysz przepisy dotyczące wynajmowania mieszkań na 2018 rok.

 42. Ja się zastanawiam, jak taka działalność ma byc kontrolowana? Przecież nikt o dość sprawnym rozumowaniu nie bedzie wpisywal dochodow powyzej 1050 zł. ! Na czesc usług bedzie wystawiał rachunki, na cześć nie.

 43. ta działalność to chyba tylko ukłon w stronę rękodzielników, którzy nie podlegają kontrolom sanepidu itp,, Podejrzewam, że tylko handmade (o ile nie wymaga ww. papierków o bezpieczeństwie, więc spożywka i kosmetyki chyba odpadają) no i ewentualnie kupowanie taniej i sprzedaż drożej.. :P z jednej strony fajnie.. ale jak też zweryfikują, że rzeczywiście miało się te 1050 zł brutto przychodu? czy przy tym rodzaju działalności też wymagane są inwentury, księgi przychodów i rozchodów i ew. dokumenty zniszczeń, czy tylko ten prosty kwitek potwierdzający sprzedaż i odprowadzanie 18% podatku?

  1. Pewnie im więcej różnych dokumentów itp, tym lepiej, ale teoretycznie wymagane jest tylko wystawianie rachunków/faktur i ten podatek. Myślę, że to może być dobre dla sporej grupy zawodów, np, copywriter, albo ktoś kto robi od czasu do czasu małą stronkę może się legalnie ogłosić, rozliczyć itp. Można tez otworzyć sklep internetowy i wstawić już ileś produktów (np. na zamówienie), trochę rozkręcić i zacząć działalność, dopiero kiedy pojawią się pierwsze rozsądne zyski. Jest okazja przetestować co się sprzedaje, żeby później się nie władować.

 44. Witam, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat zakupu towaru prowadząc działalność nierejestrowaną. Przykładowo kupując w hurtowni używane ciuchy mogę zakupić je za dowolną kwotę i zapłacić z osobistego konta? W jakiej formie i na jakie dane powinna taka hurtownia wystawić fakturę VAT, czy rachunek? I co zrobić gdy zakup i sprzedaż odbywa się jednostkach, tzn np zakup jest na kilogramy a sprzedaż odbywa się na pojedyncze sztuki – czy stanowi to jakiś problem?

 45. Dzien dobry, zastanawia mnie co z osobami, które przed wejściem w życie ustawy (2 lata przed) miały zawieszoną działalność (niestety nie zamknęłam jej). Ktoś coś wie na ten temat?

 46. Dzień dobry :) Mam problem z tym, jak “ugryźć” sprzedaż rękodzieła na platformach zagranicznych Etsy i Ebay. Pieniądze, które będą wpływać na konto PayPal będą zawierać koszt wysyłki (koszt wysłania plus koszt opakowania), który formalnie nie należy do mnie, bo oddaję go wysyłając przesyłkę na poczcie. A co z prowizjami, które są pobierane przez Etsy/Ebay co miesiąc za wystawienie i sprzedaż? Nie są to kwoty odliczane automatycznie, tak jak np. VAT na Etsy, tylko płacone osobno. Czy zatem moim przychodem za dany miesiąc byłoby to, co faktycznie otrzymuję pomniejszone o koszt wysyłki i wspomniane prowizje? Nie chciałabym czegoś pominąć w zeznaniu podatkowym.

  1. No wlaśnie koszt wysylki chyba się niestety wlicza w zysk i odpisuje na podstawie pokwitowań z poczty, inpost, kuriera itp. Koszty prowizji dla serwisów aukcyjnych tez się wlicza do tej kwoty, a później odlicza przy wyliczaniu podatku dla Skarbowki. Gdzies to sprawdzałam, ale nie pamiętam gdzie… Zauważ, że jak zamawiasz coś na Allegro, to na paragonie masz tez koszt dostawy, bo teoretycznie na dostawie też mogłabys zarabiać. Nie wpisujesz tylko jak przerzucasz koszt przesyłki na odbiorcę, np. przy pobraniu.

 47. Prośba – co wpisac na fakturze jako podstawe prawna zwolnienia z podatku Vat w przypadku handlu rzeczami niewymagającymi koncesji?

  1. Sprzedaję rękodzieło,z wysyłką paczkomatem lub pocztą polska.
   Moje pytanie-czy na rachunku ujmuje koszt wysyłki? Czy wpisuje tylko kwotę za daną rzecz?
   Np.sprzedałam broszkę za 50zł,koszt wysyłki -11zł.
   Rachunek ma być na sumę całkowitą-61zł ?
   czy 50zł.
   I doczepiam do niego pokwitowanie z poczty/inpostu.

 48. Witam, super artykuł. Czy prowadzić działalność nierejestrowaną można prowadzić usługi remontowe?? jak wygląda kwestia rozliczeń z klientami, jakie dokumenty prowadzić przy takiego typu usłudze? czy można sie publicznie ogłaszać-reklamować na fc, prowadzić stronę internetową, baner na samochodzie oraz dawać wizytówki klientom i co do nazwy samej firmy oraz pieczątki?? a co z kosztami zakupu np. uszkodzonej wiertarki?? czy można odliczyć od przychodu w rocznym rozliczeniu pit 36??

 49. Dzień dobry
  Czy prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą można posługiwać się nazwą firmy którą w przyszłości będę chciał zarejestrować ?

 50. Chciałbym zapytać czy prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie gastronomii zasze wymaga rejestracji w ceidg?ponieważ chciałem otworzyć mała budkę bez rejestracji w ceidg…jednak w sanepidzie twierdzą że abym mógł otrzymać od nich pozwolenia na działalność to musze mieć wpis w ceidg. ..

 51. A żeby mieć działalność nierejestrowana to trzeba gdzieś to zgłosić? Czy wystarczy poprostu działać i notować sobie przychody?

 52. czy w stowarzyszeniu księgowa pracująca na etacie i innej firmie może wystawić rachunek jako działalność nierejestrowaną za przygotowanie bilansu lub zaksięgowanie projektu

 53. Witam.
  Przeczytałem artykuł i chciałabym skorzystać z porad w nim zawartych. Mam tylko jedną wątpliwość. Kilka lat temu prowadziłem działalność gospodarczą i posiadałem kasę fiskalną. Działalność została zamknięta 8 lat temu. Czy teraz, chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną, mam obowiązek sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej? Będzie to inny rodzaj działalności, ale nie mam pewności czy jeśli już raz miałem kasę fiskalną niejako “z automatu” jestem zmuszony posiadać ją przy każdej kolejnej działalności? Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 54. Czy jeśli będę chciała prowadzić taką działalność bez rejestracji to np.pieczenie ciast tez jest możliwe ? Czy muszę mieć pozwolenie sanepidu?

 55. dzień dobry. jako osoba chcąca swiadczyć usługi z zakresu kosmetyki musze posiadac pozwolenie od sanepidu? w US dowiedziałam sie że musze posiadac kase fikalna. czy przy działalnosci nierejestrowanej moge wnosic o zwrot zazakup kasy? czy posiadajac kase fiskalna musze cos dodatkowo robic bądź opłacać?

 56. Czy jak pracowałam na umowę zlecenie na uczelni jako wykładowca teraz mogę prowadzenie zajęć rozliczać rachunkiem jako nierejestrowana działalność ( mam 3 zajęcia w miesiącu i nie przekroczę 1300 zł)

 57. Witam, proszę o pilną odpowiedź na pytanie : ile można odliczyć kosztów od użyczonego samochodu (od syna) w działalności nierejestrowanej. Dziś w US powiedzieli mi, że 20%, a ja przez cały okres prowadzenia działalności odliczałam 75%. Urzędniczka nie do końca była pewna, a ja muszę z powodu wyjazdu za granicę złożyć PIT do 28 lutego !!!

 58. Taka sytuacja… obecnie szukam pracy, jednak w między czasie postawiłem swojego pierwszego bloga związanego z moim hobby. Z nim planuję pracować, rozwijać, w przyszłości, gdy się rozrośnie wprowadzić produkty na sprzedaż (już mam kilka pomysłów). W między czasie zanim do tego dojdzie, zarabiać na afiliacji, ad sens. Póki co mam niewiele wpisów, ale systematycznie je dodaję. Z czasem możliwe, że nawiążę jaką współpracę, np. na napisanie artykułu sponsorowanego, itp.. Czy świadczenie napisania artykułu sponsorowanego można uznać jako działalność nierejestrowaną, czy jednak darować sobie to i przejść początkowo na umowę o dzieło/zlecenie? A może jeszcze inaczej: choć na razie nie mam żadnych zleceń, np. na artykuły sponsorowane, tym samym żadnych przychodów (i nie wiem kiedy pojawią się tak naprawdę pierwsze przychody), a planuję zakup np. aparatu fotograficznego, który potrzebny jest mi do robienia zdjęć, zamieszczanych później na swoim blogu, czy jakiś programów (czyli koszty) to czy nie lepiej otworzyć DG. Na dotację z PUP się nie kwalifikuję, ale i liczne ograniczenia, natomiast dotacja z UE, jest owszem możliwa, lecz proces jej uzyskania jest bardzo długi. Nie będę ukrywał w tym miejscu, że zależy mi również na tym, by zakończyć etap – bezrobotny i stanąć na nogi. Jakiś swój kapitał mam, a początkowo nie jest mi w cale potrzebny tak duży. Już jakiś czas o tym myślę i brakuje mi spojrzenia z zewnątrz na opisany problem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

 59. czy dzierżawa biura za kwotę 3000 za cały rok(płatne co m-c 250 zł) można uznać za działalność nierejestrowaną , dodam że co roku umowa dzierżawy się powtarza, wydzierżawiający prezes Spółce

 60. Witam, odnośnie “zestawienia przychodów i kosztów” w działalności nierejestrowanej (usługa masażu) – czy:
  – powinnam upierać się przy uzyskaniu od wymasowanego klienta danych dot. nazwiska i adresu, czyli istniejących w ww. zestawieniu rubryk do wypełnienia?
  – skoro podatek dochodowy zapłacimy od przychodu to póki co koszty nie służą nam do jakichkolwiek rozliczeń/odliczeń – czy dobrze rozumiem?
  – jeśli jednak służą – czy pilnować zbierania dokumentacji dot. ponoszonych kosztów prowadzonej działalności – np. rachunek czy faktura za kursy masażu na których zdobywam kolejne umiejętności? Czy ma znaczenie żeby nazwa działalności jaką sobie wymyślę widniała na tych rachunkach czy wystarczą imienne?
  – skoro podatek dochodowy to 18% lub 32% to dlaczego sugeruje Pan odkładanie co m-c kwoty 17% przychodu?
  – czy usługo szamańskie podlegają jakiejkolwiek działalności?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie

 61. Dzień dobry
  zwracam się z takim zapytaniem: na chwilę obecną jestem zatrudniony na ,,umowę o pracę” w pełnym wymiarze godz., mam pomysł na świadczenie usług z branży weselnej w wolnym czasie od pracy jak tutaj mam się zachować przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej w roku 2020r. czy są jakiś zmiany w ustawie dotyczący prowadzeniu działalności przy usługach?
  Będę wdzięczny za opdowiedź.
  Pozdrawiam

 62. Szanowny Panie Łukaszu,
  dziękuję serdecznie za serce jakie Pan wkłada i bardzo cenną wiedzę, którą Pan się dzieli.

  Czy w tym akapicie:
  “Jaki jest limit działalności nierejestrowanej?

  W przypadku przekroczenia pułapu przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia), działalność uznawana jest za działalność gospodarczą od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło. Zatem w dzień, w którym Twoje miesięczne przychodu przekroczą 1100 zł, masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.” nie wkradł się błąd dot. wysokości przychodu?

  Pozdrawiam serdecznie

 63. Dobry wieczór,
  czy orientuje się ktoś czy taka forma działalnosci ma sens w przypadku testowania sklepu internetowego z odzieżą importowaną z krajów Unii ? Jak wygląda kwestia z podatkiem VAT ? Czy nie występuje wtedy podwójny VAT ?

 64. Dzień dobry,

  bardzo przydatny artykuł, sporo wyjaśnia. Nie wspomina się jednak nigdzie o rolnikach w kontekście takiej działalności, prosiłabym kogoś o wyjaśnienie paru kwestii.

  Jako osoba posiadająca gospodarstwo rolne (przepisane przez rodziców) opłacam KRUS i w tym momencie nigdzie nie pracuję.
  Czy mogę prowadzić działalność nierejestrowaną — to byłaby korekta, redakcja tekstów?
  Czy osoba (lub wydawnictwo czy inna instytucja), która zleci mi korektę tekstu w ramach umowy zlecenia, będzie musiała odprowadzić za mnie składki do ZUS?
  Chcę wypróbować swoje usługi, zobaczyć jak się to sprawdzi, nie chcę na razie zakładać działalność gospodarczej i przechodzić do ZUS.

 65. To ja mam chyba problem ,którego prawnicy nie moga wyjaśnić .Założyłem radio internetowe-oczywiście opłacone Zaiks inne potrzebne rzeczy do ,ożliwości puszczania muzyki .Myślałem o tym by móc dawac reklamy róznym podmiotom za małą kwote nie mam pewności ile ich będzie czy tutaj też mogę skorzystać z działalności nieformalnej?

 66. 1. Czy czeba mieć ukończone 18 lat by założyć taką działalność?
  2. Można mieć tylko jedną działalność nierejestrowaną czy można mieć kilka ?

 67. Czy sprzedaż rękodzieła tylko w okresie świątecznym podlega już pod działalność nierejestrowaną?

 68. Pod koniec zeszłego roku wystawiłam 1 fakturę -rachunek z tytułu NDG. Umowa etc. wszystko było załatwione.

  Cały zeszły rok nie pracowałam ani jedengo dnia w Polsce, bo byłam w trakcie przeprowadzki z innego kraju.
  Moje rozliczenia w kraju przez ostatnie lata były na zasadzie rozliczeń na 0zł. Rozliczałam się zagranicą.

  Muszę teraz rozliczyć PIT
  Na moim koncie podatki.gov żaden z PIT-ów nie jest automatycznie złożony – komentarz – “Na podstawie danych zawartych w systemie nie podlegałeś rozliczeniu za 2019 r.”
  Mam dostępne PIT 37, 38, 28.

  Czy jest mi Pan w stanie doradzić, który powinnam złożyć?

  Widziałam również wzmiankę, że powinnam to teraz zrobić jako korektę?

 69. Czy przy działalności nierejestrowanej mogę reklamować się w internecie i mieć swoje ulotki/wizytówki ?

 70. Czyli dobrze rozumiem że przez cały rok zbieram wystawione rachunki, podliczam wszystko i wpisuje do PIT sumę zarobionych pieniędzy w ciągu całego roku podatkowego? Czy może muszę gdzieś składać co miesiąc zeznanie ile zarobiłam w danym miesiącu ?

 71. Chciałabym wykonać stronę internetową dla pewnej firmy. Rozumiem, że mogę ją sprzedać prowadząc działalność nierejestrowaną za max 1300 zł, podając wtenczas na fakturze w rubryce cena netto i cena brutto 1300 zł? Przy czym kwota jaką faktycznie zarobię będzie wtenczas wynosić 1300 zł minus podatek dochodowy 17%?

  1. Witam czy przy działalności nierejestrowanej mogę sprzedawać kosmetyki chemię gospodarczą kupioną gdzie indziej i sprzedawanej w wyższej cenie.

 72. Od dnia 01.04.2017r mam zawieszoną działalność gospodarczą. Obecnie jestem na emeryturze i chcę wznowić działalność. Chciałbym zacząć od działalności nierejestrowanej aby sprawdzić czy będzie się opłacać. Pytanie: czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *