Jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkową?

jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkowa

Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej w 2023 roku. Sprawdź opłaty i zobacz jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Polskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych. Wie o tym każdy przedsiębiorca, który choć raz musiał się tłumaczyć przed Urzędem Skarbowym z wydatków ujętych w kosztach prowadzonej działalności. Tymczasem błędy w interpretacji prawa podatkowego nie zwalniają z obowiązku jego przestrzegania.

Z pomocą przychodzi indywidualna interpretacja podatkowa. Takie rozwiązanie pomaga postępować w zgodzie z prawem. Dowiedz się, w jaki sposób wystąpić o indywidualną interpretację podatkową, by uniknąć późniejszych konsekwencji.

Indywidualna interpretacja podatkowa – jest to pismo wydawane przez organ skarbowy w imieniu ministra finansów na wniosek podatnika. Interpretacja uwzględnia wszystkie aspekty sprawy, zwracając uwagę na przepisy podatkowe oraz szczególną sytuację podatnika. Prawo do uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej zostało ściśle opisane w art. 14b – 14s Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zobowiązany jest do tego, by wydać, na wniosek zainteresowanego indywidualną interpretację podatkową.
Przejdź do wybranego kroku:

 1. Dlaczego warto wystąpić o indywidualną interpretację
 2. Opłata za interpretację podatkową 2023
 3. Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji
 4. Ile czasu czeka się na wydanie interpretacji
 5. Gdzie sprawdzić wydane interpretacje podatkowe

DLACZEGO WARTO WYSTĄPIĆ O INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘ PODATKOWĄ

Choć uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, a czas oczekiwania na jej wydanie jest naprawdę długi, to warto podjąć trud związany z jej uzyskaniem.

Korzyści z wdrożenia interpretacji indywidualnej:

 1. uniknięcie problemów podczas kontroli,
 2. brak konieczności zapłacenia wyższego podatku i odsetek,
 3. zaplanowanie biznesu zgodnie z prawem podatkowym,
 4. pomoże wybrać właściwą i korzystną formę opodatkowania,
 5. wpisanie w koszty firmowe właściwych wydatków,
 6. spokojny sen i skupienie uwagi na rozwoju biznesu.

Otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej pomoże Ci uniknąć późniejszych problemów, w toku prowadzonej kontroli skarbowej lub celno-skarbowej. Wychwycenie przez urząd jakichkolwiek błędów i zaniedbań może skutkować koniecznością zapłacenia wyższego podatku, a w niektórych przypadkach również wysokimi karami.

Jeśli jednak zastosujesz przepisy błędnie, jednak zgodnie ze wcześniej otrzymaną indywidualną interpretacją podatkową, wówczas nie będziesz musiał się obawiać przykrych konsekwencji. Co szczególnie warte podkreślenia, w takiej sytuacji nie tylko nie poniesiesz odpowiedzialności karno-skarbowej, ale również nie będziesz proszony o zapłacenie wyższego podatku, czy odsetek za zwłokę w zapłacie podatku.

Mając na uwadze fakt, że wnioskować możesz również o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla wydarzeń planowanych, należy uznać, że rozwiązanie to może być pomocne w trakcie otwierania działalności gospodarczej. Upewniając się jeszcze przed podjęciem określonego działania, czy będzie ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, unikniesz ryzyka błędnej interpretacji.

Do kiedy ważna jest interpretacja

Tak wysokie zabezpieczenie gwarantują zapisy Ustawy o ordynacji podatkowej — art. 14k. Zapis ten wskazuje, że uzyskana indywidualna interpretacja podatkowa jest ważna do momentu wprowadzenia zmiany, stwierdzenia jej wygaśnięcia bądź sądowego uchylenia interpretacji, do której się zastosowałeś.

Musisz przy tym pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa zapewni Ci pełne zabezpieczenie wyłącznie wówczas, gdy zdarzenie podatkowe wystąpi już po otrzymaniu interpretacji. Art. 14 k. Ustawy o ordynacji podatkowej nie ma zastosowania do zdarzeń z przeszłości.

OPŁATA ZA INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘ W 2023 ROKU

Jak większość spraw urzędowych, również wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty.

Składając wniosek, musisz się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 40 złotych, dla każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które opisujesz i o którego interpretację wnioskujesz. Jeśli we wniosku przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Przygotowany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej możesz złożyć do właściwego urzędu:

 • osobiście,
 • listownie,
 • poprzez ePUAP.

Do wniosku powinieneś załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, a w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, również pełnomocnictwo.

Jak zmniejszyć opłatę za interpretację?

Jeśli chcesz obniżyć koszty związane z wystąpieniem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej, możesz zdecydować się na złożenie wniosku z innym podatnikiem.

Wówczas będziesz musiał wypełnić formularz ORD-WS, który jest do ściągnięcia tutaj. Tego typu interpretacje stanowią zabezpieczenie dla wszystkich wnioskodawców i warto je składać razem z kontrahentem.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘ PODATKOWĄ

Chcąc wystąpić o indywidualną interpretację podatkową, powinieneś w pierwszej kolejności wypełnić odpowiedni formularz (ORD-IN). Formularz ten znajdziesz w zakładce Wzory dokumentów urzędowych.

W formularzu należy podać podstawowe dane kontaktowe, wskazać rodzaj sprawy, jaką chcesz wyjaśnić, a także określić swój status jako podatnika. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wskazanie, czy zdarzenie, o którego interpretację wnioskujesz, dopiero się wydarzy, czy już się wydarzyło. Dodatkowo powinieneś zaznaczyć przepisy, które Krajowa Informacja Skarbowa ma dla Ciebie zinterpretować. W tym miejscu powinieneś pamiętać o tym, by wskazać, z jakich aktów prawnych pochodzą zapisy.

Wskazując przepisy do interpretacji, musisz pamiętać, że nie możesz wnioskować o interpretację przepisów wymienionych w art. 14b par. 2a ordynacji podatkowej, w tym w szczególności przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o szczegółowe opisanie stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Chodzi o zdarzenie, w którym zastosowałeś lub w przyszłości będziesz chciał zastosować określone przepisy prawa podatkowego. W tym miejscu powinieneś również szczegółowo wypunktować wszystkie pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a także wskazać, jak w Twojej ocenie powinny być interpretowane określone przepisy.

wniosek indywidualna interpretacja podatkowa
Wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Składając pismo z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, musisz pamiętać, by w ostatniej części pisma ująć również oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie powinno przybrać następującą treść:

„Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.

ILE CZASU CZEKA SIĘ NA WYDANIE INTERPRETACJI

Czas oczekiwania na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest długi i wynosi nawet do sześciu miesięcy. Termin oczekiwania został wydłużony, z poprzedniego trzymiesięcznego okresu, w trakcie epidemii koronawirusa. Dodatkowo okres oczekiwania na odpowiedź ulegnie wydłużeniu, gdy urząd poprosi Cię o uzupełnienie braków we wniosku.

Gdy urząd wychwyci jakiekolwiek braki w Twoim wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, wówczas zostaniesz poproszony o przesłanie uzupełnionej dokumentacji. Na uzupełnienie braków będziesz miał siedem dni. W przypadku niedotrzymania wskazanego w piśmie terminu Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Gotowa interpretacja podatkowa zostanie wysłana za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

UWAGA! Jeśli Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony we wskazanym terminie, wówczas stanowisko, które przedstawiłeś we wniosku, zostanie z mocy prawa uznane za słuszne. Jest to tzw. milcząca interpretacja.

Pamiętaj, że masz prawo nie zgodzić się z  otrzymaną interpretacją. Wówczas będziesz mógł w okresie 30 dni od chwili otrzymania pisma, wnieść skargę na interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Składając skargę, musisz zadbać o to, by pismo zawierało wszelkie niezbędne załączniki. Nieuzupełnienie braków formalnych będzie skutkowało tym, że zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

GDZIE SPRAWDZIĆ INTERPRETACJE PODATKOWE

Zanim zdecydujesz się na to, by złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, powinieneś sprawdzić, czy Krajowa Informacja Skarbowa nie rozpatrywała wcześniej podobnego zdarzenia.

W ten sposób otrzymasz w pełni wiarygodną interpretację podatkową, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wydaniem indywidualnej interpretacji. Dodatkowo nie będziesz musiał czekać na wydanie interpretacji i tym samym wstrzymywać planowanych do realizacji działań.

Najlepszym sposobem na to, by znaleźć interesującą interpretację podatkową, jest skorzystanie z wyszukiwarki interpretacji na portalu internetowym Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Wyszukiwarka internetowa została wyposażona w przejrzystą instrukcję obsługi, która pomoże Ci przejść krok po kroku przez wszystkie etapy.

interpretacje podatkowe wyszukiwarka
Interpretacje podatkowe – wyszukiwarka

Szukając interesującej Cię interpretacji podatkowej, powinieneś skorzystać z możliwości zawężenia kryteriów wyszukiwania, wskazując takie informacje jak:

 • konkretny podatek, który Cię interesuje,
 • ustawę, do której się odnosisz,
 • słowa kluczowe.

Takie doprecyzowanie kryteriów wyszukiwania sprawi, że nie będziesz musiał przedzierać się przez gąszcz interpretacji, w poszukiwaniu tej, która Cię interesuje.

Jak skorzystać z cudzych interpretacji

Zapoznanie się z interpretacjami podatkowymi, które znalazły się w Systemie Informacji Celno-Skarbowej, pozwoli Ci poznać bieżące stanowisko organów podatkowych do kwestii, które w Twojej ocenie (i pozostałych podatników) mogą być niejasne. Musisz przy tym pamiętać, że indywidualne interpretacje podatkowe, które znajdują się w systemie, nie stanowią zabezpieczenia dla Twojej sytuacji. Mogą jedynie wskazać, czy Twoje myślenie w danej sprawie jest słuszne.

Sprawdź rankingi dla przedsiębiorców
Ranking kont firmowych – sprawdź najlepsze konta bankowe dla firm
Kredyty dla firm – ranking kredytów dla firm
Ranking terminali płatniczych – jaki terminal wybrać?

Indywidualna interpretacja podatkowa to najlepszy sposób na to, by bezpiecznie przejść przez gąszcz przepisów podatkowych. Otrzymując odpowiedź organów podatkowych na interesujące Cię zdarzenie planowane w przyszłości, zyskasz gwarancję, że nie popełnisz błędu, który mógłby się wiązać z wysokimi kosztami. Z tego rozwiązania powinni korzystać w szczególności nowi przedsiębiorcy, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w biznesie i dla których przepisy podatkowe są szczególnie niejasne.

PODSUMOWANIE – FAQ

Ile kosztuje wydanie interpretacji podatkowej w 2023 roku?

Interpretacja kosztuje 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku podasz wiele stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

Czy indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążącą?

Interpretacja indywidualna nie jest źródłem prawa, dlatego podatnik nie musi się do niej stosować.

Kto wydaje interpretacje indywidualne?

Zgodnie z zapisami Ustawy, indywidualną interpretację podatkową wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Ile czeka się na indywidualną interpretacje podatkową?

W czasie COVID-19 wydłużono termin oczekiwania na interpretację z 3 do 6 miesięcy.

Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkową?

 1. Dobry tekst, warto dodać, że interpretacje które już są, również nie mogą być wiążące dla tych, którzy o nie nie występowali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *