Obowiązkowa strona internetowa dla spółki akcyjnej

strona internetowa dla spółki akcyjnej

Obowiązek posiadania strony internetowej przez spółkę akcyjną wynika z przepisów. Sprawdź, jak szybko stworzyć obowiązkową stronę www dla spółki.

Strona internetowa jest obecnie standardem dla wielu firm. To doskonała wizytówka, która pozwala eksponować ofertę firmy do znacznie większej grupy klientów, a jednocześnie miejsce, w którym potencjalny klient może znaleźć wszystkie potrzebne informacje. O ile jednak posiadanie strony internetowej w przypadku firm jest dobrowolne, o tyle spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne mają prawny obowiązek posiadania strony.

Strona internetowa dla spółki akcyjnej ma dostarczać kluczowych informacji akcjonariuszom.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jaka jest podstawa prawna obowiązku,
 • co musi znaleźć się na stronie internetowej dla spółki,
 • jak samodzielnie zbudować stronę www dla spółki,
 • dlaczego warto zlecić zaprojektowanie strony dla spółki, np. Agencji XZT.PL.
Spółka akcyjna – oznaczana skrótem SA lub S.A. to wolnorynkowa spółka kapitałowa, której działalność opiera się na obiegu akcji znajdujących się w rękach akcjonariuszy. Akcjonariusze mają realny wpływ na kierunek obieranych działań, ponieważ to właśnie oni wnoszą kapitał zakładowy, stając się jednocześnie współwłaścicielami spółki. Co zrozumiałe, najważniejsze jest zdanie akcjonariuszy posiadających największe udziały w spółce. Każda akcja emitowana przez spółkę ma równą wartość. Akcje są ogólnodostępne i mogą być kupowane i sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych. Strona www dla spółki akcyjnej w dużej mierze służy akcjonariuszom, udzielając informacji o bieżącej działalności spółki.
Spółka komandytowo – akcyjna – to nieco bardziej złożona forma prowadzenia przedsiębiorstwa. W takiej spółce zawsze występuje przynajmniej jeden wspólnik, który bez ograniczeń odpowiada za zobowiązania firmy wobec wierzycieli. Taka osoba jest nazywana komplementariuszem. Mamy także innych wspólników, nazywanych akcjonariuszami, którzy nie odpowiadają za zobowiązania firmy. W Polsce dopiero na początku XXI wieku pojawiły się pierwsze spółki komandytowo-akcyjne, a ich popularność rosła w pierwszej dekadzie tego wieku. Ten rodzaj spółki nie musi być wprowadzony do obrotu publicznego, co oznacza, że nie każdy może zostać akcjonariuszem. W Polsce spółek komandytowo-akcyjnych jest obecnie 6-krotnie mniej, aniżeli akcyjnych. Warto jednak wiedzieć, że także ta spółka ma obowiązek posiadania własnej strony internetowej i to nie zależnie od tego, czy została wprowadzona bo obrotu publicznego.

1. PODSTAWA PRAWNA WYMOGU

Chociaż obowiązek posiadania strony internetowej dla spółki akcyjnej obowiązuje już od 2019 roku, to wciąż wielu właścicieli spółek nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem brak strony www może nieść ze sobą poważne konsekwencje, na czele z grzywną o wysokości 5 tysięcy złotych. Gdzie możemy znaleźć podstawę prawną, zgodnie z którą strona internetowa dla spółki akcyjnej jest obowiązkowa?

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. wprowadziła nowelizację Kodeksu spółek handlowych i to właśnie w nim możemy znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

 Art. 5 KSH §5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

W powyższym paragrafie możemy sprawdzić, które dokładnie spółki mają wymóg posiadania własnej strony www. Chodzi o spółki akcyjne, a także spółki komandytowo-akcyjne. W artykule 206 k.s.h wyszczególniono natomiast informacje na temat tego, jakie elementy powinna obejmować strona dla spółki i jakie informacje za pośrednictwem strony powinny być udostępniane akcjonariuszom.

Brak strony lub odpowiednich informacji na niej zamieszczanych daje akcjonariuszom prawną możliwość podważenia decyzji, jakie zapadają na walnym zgromadzeniu spółki. Artykuł 595 k.s.h. informuje o tym, że brak strony internetowej spółki może wiązać się ze wspomnianymi już konsekwencjami – grzywną w wysokości 5 tys. złotych.

Jak widzisz, strona www dla spółki akcyjnej to ważny wymóg prawny, a niespełnienie tego wymogu jest poważnym zaniechaniem w stosunku do akcjonariuszy. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że strona dla spółki nie musi być skomplikowana i wiele osób bez trudu poradzi sobie z samodzielnym założeniem takiej strony. Wystarczy jedynie wiedzieć, co musi się znaleźć na takiej stronie.

2. CO MUSI ZNALEŹĆ SIĘ NA OBOWIĄZKOWEJ STRONIE DLA SPÓŁKI AKCYJNEJ?

Kodeks spółek handlowych nie reguluje ściśle całej zawartości, jaką powinna obejmować strona internetowa dla spółki akcyjnej. Wprowadza jednak obowiązek stworzenia na stronie sekcji, która umożliwi bieżącą komunikację pomiędzy zarządem spółki, a jej akcjonariuszami. Akcjonariusze są bowiem formalnie współwłaścicielami spółki, a posiadana przez nich akcje są dowodem wniesienia kapitału zakładowego.

W związku z tym, strona dla spółki powinna zawierać informacje na temat wszystkich podejmowanych decyzji oraz wydarzeń. Na stronie zwyczajowo publikuje się także raporty finansowe dające wgląd w sytuację spółki.

Sekcja publiczna

Na podstawie kodeksu spółki handlowej możemy wskazać elementy, które bezwzględnie powinna obejmować każda strona internetowa dla spółki akcyjnej. Z zastrzeżeniem, że muszą to być informacje publicznie dostępne dla każdego odwiedzającego stronę www.

Art.  206.  [Oznaczanie pism spółki]
§  1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione;
5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.

§  2. (uchylony).

§  3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Obowiązkowe elementy na stronę internetową dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej:

 • najważniejsze informacje o firmie, w tym o członkach zarządu,
 • adres siedziby,
 • numer KRS,
 • NIP,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • a także informacja o właściwym dla danej spółki sądzie rejonowym.

Na stronie powinny się również znaleźć informacje kontaktowe, a mile widziany jest formularz, który umożliwi akcjonariuszom wygodniejszą komunikację z zarządem.

Powyższe informacje były jawne także przed nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, a wprowadzona zmiana sprawiła, że dane te muszą być zawarte także na oficjalnej stronie internetowej.

Sekcja dla akcjonariuszy

Nowością jest również obowiązek stworzenia sekcji dla akcjonariuszy. Zapewnienie swobodnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy zarządem spółki a akcjonariuszami jest konieczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona www dla spółki powinna obejmować następujące informacje:

 1. projekty uchwał,
 2. zdarzenia istotne dla akcjonariuszy,
 3. sprawozdania finansowe,
 4. terminy planowanych zgromadzeń walnych wraz z porządkiem obrad,
 5. opinie biegłych rewidentów.

Publikowane informacje muszą być oznaczone i łatwe do odnalezienia dla każdego akcjonariusza.

3. JAK SAMODZIELNIE ZBUDOWAĆ STRONĘ DLA SPÓŁKI?

Stworzenie strony internetowej dla spółki akcyjnej nie jest być trudne. Taka strona nie musi bowiem posiadać żadnych zaawansowanych funkcji, a jej główna rola ogranicza się do zadań czysto informacyjnych. Dzięki temu, strona www dla spółki akcyjnej może być wykonana praktycznie przez każdą osobę, jako iż nie wymaga to szerszej wiedzy czy obeznania w świecie Internetu.

Z pomocą przychodzą również liczne kreatory stron internetowych, które umożliwiają stworzenie estetycznej strony dla spółki w przeciągu kilku godzin. Kreatory zapewniają ten komfort, że nie musisz się martwić o hosting czy płatności online (w przypadku sklepu).

Do najpopularniejszych kreatorów stron internetowych zaliczyć możemy:

Podstawowe funkcje większości kreatorów są bezpłatne, ale za bardziej zaawansowane elementy (np. większy wybór szablonów) trzeba już zapłacić. Ponadto, zapłacić trzeba również za samodzielny adres strony internetowej, czyli taki, który nie będzie posiadał nazwy kreatora.

Przypomnijmy, że strona dla spółki powinna zawierać trzy kluczowe sekcje: najważniejsze informacje o spółce, sekcję do udostępniania kluczowych informacji dla akcjonariuszy, jak również sekcję, która umożliwi akcjonariuszem komunikację z zarządem spółki. W tej ostatniej sekcji wystarczy jedynie zakładka, w której będzie można znaleźć adres e-mail lub numer telefonu. Nie brakuje jednak bezpłatnych dodatków, które pozwalają bez trudu dodać na stronie formularz kontaktowy.

Jeśli interesuje Cię prosta strona www dla spółki akcyjnej, tak, aby spełnić obowiązujące wymogi prawne, taką stronę możesz łatwo i szybko stworzyć samodzielnie wybierając jeden z wyżej wymienionych kreatorów.

Przeczytaj, gdy otwierasz firmę
Najlepsze konta firmowe – ranking kont firmowych
Kredyty dla firm – ranking kredytów dla firm?
Ranking księgowość online – jaki program do księgowości

4. DLACZEGO WARTO ZLECIĆ ZAPROJEKTOWANIE STRONY DLA SPÓŁKI

Biorąc pod uwagę, że strona internetowa dla spółki akcyjnej jest jej wizytówką, wiele spółek decyduje się zlecić wykonanie strony fachowcom. W ten sposób można uzyskać ładniejszą i bardziej zaawansowaną stronę, która zaoferuje więcej możliwości.

Strona dla spółki może zawierać także multimedialny panel odsyłający do popularnych platform umożliwiających zakup akcji lub komunikację video. Warto jednak patrzeć szerzej i za pomocą strony internetowej opowiedzieć więcej o swojej firmie. Stronę mogą obejrzeć wszakże zarówno potencjalni klienci ale i konkurencja.

kredyt dla firmy ranking nest bank

Ile kosztuje strona internetowa dla spółki akcyjnej?

Profesjonalne strony www dla firm to wydatek rzędu 4000 PLN za stronę wizytówkę i kilkanaście do nawet kilkuset tysięcy złotych za duży serwis, który będzie posiadał szerokie zaplecze dla akcjonariuszy.

Strona internetowa dla spółki powinna wyglądać estetycznie i zbudzać zaufanie potencjalnych inwestorów. W przypadku tego typu witryny ważna jest zasada „im mniej, tym więcej”, a więc minimalizm i prestiż. Jeżeli szukasz wykonawcy strony internetowej dla swojej spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, możesz rozważyć ofertę Agencji XZT. Warto zajrzeć do kalkulatora wyceny strony internetowej i sprawdzić, ile wyniesie Cię zrobienie strony dla swojej firmy.

Oceń artykuł
[Total: 0 Average: 0]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Obowiązkowa strona internetowa dla spółki akcyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *