Dofinansowanie z PARP dla firm w 2024 roku

dofinansowanie z parp

Dofinansowanie z PARP dla firm w 2024 roku to szansa na rozwój firmy. Zobacz dotacje z PARP, w tym granty i bony na innowacje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podejmuje szereg działań ukierunkowanych na rozwój gospodarki w naszym kraju. Agencja przyznaje dofinansowania na rozwój firm, innowacje. PARP wspiera przedsiębiorców w początkowej fazie funkcjonowania działalności, a także finansuje liczne szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji zawodowych pracowników.

Dofinansowania z PARP cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza mikrofirm i małych firm. Dotacje z PARP są korzystnie widziane również przez osoby, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest PARP
 2. Jak uzyskać dofinansowanie z PARP
 3. Fundusze z PARP na lata 2021-2027
 4. Dotacje z PARP dla firm
 5. Fundusze dla start-upów
 6. Dotacje dla mikrofirm
 7. Granty dla małych firm
 8. Fundusze dla średnich firm
 9. Dofinansowania dla dużych firm
 10. Alternatywa dla PARP

CO TO JEST PARP?

PARP to skrót od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to instytucja publiczna utworzona w 1996 roku. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce poprzez m.in. udzielanie pomocy finansowej i doradczej dla firm, organizowanie szkoleń i konferencji, a także promowanie innowacyjności i transferu technologii. PARP działa w ramach Ministerstwa Rozwoju i ma siedzibę w Warszawie.

PARP zajmuje się działaniami w zakresie rozwoju gospodarki, realizując liczne programy dofinansowań dla małych i średnich firm. Fundusze z PARP wykorzystują zarówno środki unijne, środki z budżetu państwa, jak również fundusze strukturalne.

dotacja z parp

W skład Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wchodzi w sumie 19 komórek organizacyjnych złożonych z biur oraz departamentów specjalizujących się w różnych obszarach gospodarki. Na uwagę zasługuje także przystosowanie tego programu do potrzeb współczesnych przedsiębiorców.

Dofinansowania z PARP są przekazywane firmom w ramach dotacji, ale służą również do finansowania różnorodnych szkoleń. Granty z PARP pomagają firmom w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników, lepiej przystosowanych do obecnych realiów rynku. W ramach projektów realizowanych przez PARP, firmy mają możliwość wprowadzania nowoczesnych technologii. Dotacje z PARP wspierają firmy w rozwoju zasobów ludzkich, a także rozwoju działalności innowacyjnej oraz badawczej.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PARP

Chcesz uzyskać dofinansowanie z PARP dla swojej firmy? Zobacz, co musisz zrobić krok po kroku, aby zdobyć grant dla firmy.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, na jaki cel ma być przeznaczone dofinansowanie z PARP?

Tutaj masz do wyboru kilka celów:

 • dotacja na start,
 • grant na badania i inwestycje,
 • grant na wzornictwo i projektowanie,
 • dofinansowanie na cyfryzację i robotyzację,
 • fundusz na działalność zagraniczną,
 • dotacja na szkolenia i doradztwo,
 • dotacja na zieloną firmę.

Warto pamiętać, że każdy fundusz z PARP ma określony termin, do którego można się ubiegać. Programy są aktualizowane na bieżąco w zależności od tego, jakimi środkami aktualnie dysponuje agencja. Zwykle do wyboru jest przynajmniej kilkanaście różnych programów.

Gdy wiesz już, na co chcesz otrzymać dotację, należy zapoznać się ze szczegółami programu. Do każdego programu przypisane są określone wymagania, a ponadto, jest on adresowany do konkretnych firm bądź też osób, które planują założenie działalności gospodarczej. Na stronie konkretnego programu można także znaleźć wniosek o dofinansowanie wraz ze szczegółowymi informacjami na temat tego, w jaki sposób należy taki wniosek wypełnić.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaniesz o tym poinformowany mailowo lub telefonicznie. Dzięki temu zyskasz możliwość podpisania umowy, dzięki czemu dotacja z PARP trafi do Twojej firmy. Niektóre programy są realizowane przez operatorów wskazanych przez agencję. Wówczas szczegółowe informacje można uzyskać o operatora.

Na pewno dużym udogodnieniem jest to, że w każdej chwili można skontaktować się z pracownikiem agencji w sprawie dowolnego programu. Jeśli zależy Ci na kontakcie telefonicznym, sprawdź, w jakich godzinach na infolinii dostępny jest dyżur eksperta od wybranego programu. Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie PARP.

W ten sposób możesz uzyskać informacje na temat danego programu. Sprawdzić, czy Twoja firma spełnia warunki potrzebne do tego, aby uzyskać fundusze z PARP, a także co należy zrobić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

FUNDUSZE Z PARP NA LATA 2021-2027

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wykorzystuje środki unijne, budżet skarbu państwa, a także fundusze strukturalne. Dostępne dofinansowania w dużej mierze zależą właśnie od tego, jakimi środkami w danym momencie dysponuje agencja. Wybierając dowolny program można sprawdzić, jakie fundusze z PARP przeznaczono na rozwój wybranego obszaru.

Na stronie agencji można znaleźć poradniki:

 • Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027,
 • Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027,
 • Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki 2021 – 2027.

Można w nich odnaleźć więcej szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób dystrybuowane będą środki.

Jakie kwoty dofinansowania z PARP można uzyskać?

Dokładne kwoty zawsze zależą od wybranego programu. Dla przykładu, w ramach programu „Międzynarodowe zamówienia publiczne – oferta dla przedsiębiorców” można otrzymać do 90% wartości projektu, ale warunkiem jest zagwarantowanie 10% wkładu własnego.

W zakładce „Finansowanie” można sprawdzić dokładną wysokość środków na wybrany program. I tak, dla programu „Nowy start – oferta dla przedsiębiorców” przypada 12.642,000 zł z wkładu Unii Europejskiej oraz 2.358,000 zł z Budżetu Państwa.

DOTACJE Z PARP DLA FIRM

Dotacje z PARP dla firm to szeroka oferta, w której – bez filtrowania – trudno byłoby się odnaleźć. Dokładna lista obowiązujących programów co jakiś czas ulega zmianie, w zależności od tego, jakimi środkami w danym momencie dysponuje agencja. Dofinansowanie z PARP zazwyczaj jest rozdzielane w ramach kilku rund, a wybierając konkretny program można sprawdzić terminy.

Podział dotacji z PARP ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa

Dofinansowania z PARP są dostępne dla praktycznie każdego rodzaju firmy. Aby ułatwić starania o dotacje, agencja podzieliła dostępne dofinansowania dla przedsiębiorców, biorąc pod uwagę wielkość firm.

Fundusze z PARP są przeznaczone dla:

 1. start-upów,
 2. mikro przedsiębiorstw,
 3. małych przedsiębiorstw,
 4. średnich przedsiębiorstw,
 5. dużych przedsiębiorstw.

Poniżej przeczytasz o programach dla określonych rodzajów firm.

Podział funduszy z PARP ze względu na etap rozwoju firmy

Fundusze z PARP są rozdysponowywane w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się wybrane przedsiębiorstwo, a także obszaru inwestycyjnego, w którym działa firma. W skład pierwszej grupy wchodzą programy przeznaczone dla osób, które dopiero otwierają własną działalność oraz drugą grupę dla przedsiębiorstw, które chcą pozyskać dofinansowanie z PARP na rozwój działalności lub podniesienie kwalifikacji swoich pracowników.

Firmy wkraczające na rynek mogą liczyć na wsparcie w zakresie:

 • powiększenia kapitału początkowego potrzebnego w pierwszym etapie działalności,
 • wprowadzenia nowych produktów na start,
 • rozwoju kompetencji pracowników,
 • znalezienia partnerów biznesów,
 • projektowania produktów i opracowywania znaków towarowych,
 • wejścia na rynek zagraniczny.

Z kolei aktywnie działające firmy mogą liczyć na dofinansowanie z PARP w zakresie:

 • nowych inwestycji,
 • rozwoju infrastruktury,
 • ekspansji na rynki zagraniczne,
 • wprowadzania nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Dotacja z PARP może być przyznana także firmom, które dążą do reorganizacji. W tej sytuacji przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w obszarze finansowania szkoleń oraz rozwoju kompetencji pracowników. Dofinansowanie z PARP jest dostępne również dla innych działań, które pozwolą na reorganizację przedsiębiorstwa i dostosowanie działalności do aktualnych realiów obowiązujących na rynku.

FUNDUSZE DLA START-UPÓW

Aktualnie do dyspozycji start-upów pozostają trzy programy dotacji z PARP.

1. Fundusz Connect & Scale Up

Jest to zbiór spotkań związanych z kulturą innowacji i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w nowych firmach. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, jakie możliwości oferuje kultura innowacji. W ramach dotacji, fundusz jest przekazywany również na możliwość wystąpienia merytorycznych wystąpień ekspertów, którzy udzielają wielu cennych informacji na temat rynku innowacji w naszym kraju.

Przedsiębiorcy uczestniczący w takich spotkaniach mogą otrzymać narzędzia i metody, które pomogą we wdrażaniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Dla kogo?

Do uczestnictwa w projekcie „Connect & Scale Up” zaproszeni są kreatywni innowatorzy oraz liderzy innowacji, a w szczególności:

 • przedstawicieli innowacyjnych korporacji,
 • przedstawicieli startupów, którzy myślą o współpracy z korporacją lub chcą po prostu poszerzyć swoją wiedzę w tematach innowacji;
 • przedstawicieli administracji publicznej i nauki, którzy chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorcami przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • pracowników z innowacyjnymi pomysłami ekspertów i menedżerów innowacji, przedstawicieli hubów innowacji i akceleratorów, inwestorów i aniołów biznesu.

„Connect & Scale Up” to rzetelne i merytoryczne miejsce pokazujące zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania związane z rynkiem innowacji w Polsce.

  • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne przykłady i studia przypadków)
  • Przekrojowe ekspertyzy (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony różnych podejść dot. współpracy w zakresie innowacji)
  • Praktyczne analizy dotyczące studiów przypadków – zdiagnozowane czynniki sukcesów i porażek
 • Hermetyczność wydarzenia (nagrania ze spotkań nie są upubliczniane)
 • Networking online (decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy, naukowcyeksperci  biznesu i innowacji)
 • Bezpłatny udział

Co możesz otrzymać?

 • narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy
 • wymierne efekty w postaci wdrożeń i zmian kultury innowacyjnej
 • wiedzę na temat barier i najczęściej popełnianych błędów na linii współpracy z innymi podmiotami systemu innowacji, które utrudniają osiąganie wzajemnych korzyści, a jednocześnie wiedzę, w jaki sposób możesz tych błędów uniknąć
 • dostęp do sieci kontaktów znamienitego grona uczestników systemu innowacji w Polsce

2. Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Drugi dostępny program dla start-upów, obowiązujący do 31 stycznia 2027 roku. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą otrzymać do 6.600 euro na wyjazdy, których celem będzie uczenie się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Wysokość dotacji zależy m.in. od wybranego kraju, natomiast maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy. Uczestnik otrzymuje dofinansowanie z PARP co miesiąc.

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
 • doskonalenie umiejętności językowych

Kto może wziąć udział w programie?

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.

3. Akademia PARP

Każda osoba, która zarejestruje konto na platformie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uzyskają dostęp do darmowych kursów online. Można w nich zdobyć różnorodne kompetencje potrzebne do prowadzenia nowoczesnej firmy.

DOTACJE DLA MIKROFIRM

Mikrofirmy mogą otrzymać dofinansowanie z PARP z różnorodnych programów związanych z rozwojem działalności oraz poszerzeniem kompetencji pracowników. Na pewno warto wymienić tutaj program „Nowy Start – oferta dla przedsiębiorców”.

Jest to opcja dla tych, którzy po zamknięciu działalności gospodarczej i po wcześniejszych niepowodzeniach, postanowili spróbować ponownie. W ramach tego programu można przeznaczyć środki na rozwój kompetencji w zakresie firmy, co mniejszy ryzyko kolejnej porażki w przyszłości. Program obejmuje także pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych o konkurenci.

Inne dostępne dofinansowania dla mikrofirm to:

1. Ścieżka Smart

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program „Ścieżka Smart” rozwija i wzmacnia zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorstw, skupiając się na wdrażaniu innowacji produktowych lub procesowych, transformacji cyfrowej i zielonej, internacjonalizacji oraz wzroście kompetencji kadry. Dofinansowanie może otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.

Projekt może składać się z maksymalnie siedmiu modułów, obejmujących m.in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa.

2. Międzynarodowe zamówienia publiczne

Dotacja z PARP na szkolenia i doradztwo dotyczące zagranicznych rynków zamówień publicznych.

Program „Międzynarodowe zamówienia publiczne” oferuje wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Polski, które chcą ubiegać się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

Otrzymać można szkolenia informacyjne oraz doradztwo z zakresu ubiegania się o konkretne zamówienia publiczne, przygotowywania ofert przetargowych i lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnych zamówień.

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, przy minimalnym wkładzie własnym na poziomie 10% całkowitego kosztu projektu.

Projekty mogą otrzymać finansowanie, jeśli spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

3. Kompetencje dla sektorów 2

Wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Program „Kompetencje dla sektorów 2” oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw, które planują przeszkolić swoich pracowników.

Dofinansowanie może być przeznaczone na usługi szkoleniowe, doradcze, studia podyplomowe oraz usługi rozwojowe, które zostały zawarte w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Przedsiębiorstwa z różnych branż mogą ubiegać się o dofinansowanie, w tym z branży mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług rozwojowych, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Aby otrzymać dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz zobowiązać się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

4. Sukcesja w firmach rodzinnych

Prowadzisz rodzinną firmę? Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. Pomożemy Ci ją zaplanować i przeprowadzić. Zgłoś się po wsparcie w sukcesji!

Program „Sukcesja w firmach rodzinnych” oferuje dofinansowanie dla usług szkoleniowych, doradczych i studiów podyplomowych.

Dofinansowanie może otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, spełniające określone warunki. Usługi rozwojowe są rekomendowane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

5. Akademia Menadżera MŚP

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie z PARP dla firm z sektora MSP na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie skierowane do mikro-, małych i średnich firm planujących szkolenia kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Pierwszeństwo otrzymują ci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia. Przedsiębiorstwa, które już korzystały z poprzedniej edycji programu, mogą otrzymać wsparcie na szkolenia menedżerskie dla nowych pracowników.

6. Dostępność Szansą na rozwój

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Zgłoś się po wsparcie!

„Dostępność Szansą na rozwój” to program, który oferuje dofinansowanie z PARP na udział w szkoleniach i doradztwie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych i działa na terenie całej Polski, podzielonej na pięć makroregionów.

7. Akademie Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Akademia Menadżera MMŚP oferuje program rozwijający kompetencje cyfrowe kadr menadżerskich polskich przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z szybką cyfryzacją i reorganizacją swoich działań.

Dofinansowanie może być przeznaczone na usługi doradcze i szkoleniowe, które pomogą zdiagnozować potrzeby i określić luki kompetencyjne, a także przeszkolić w zakresie kompetencji cyfrowych. Program ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP, pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz ci, którzy mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

8. Zamówienia Publiczne dla wszystkich

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych zamówień publicznych.

Dofinansowanie i szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce są dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w makroregionie projektu oraz spełniających kryteria pomocy publicznej.

Przedsiębiorcy bez doświadczenia na rynku zamówień publicznych w Polsce będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia. Szkolenia obejmują tematykę przygotowania do korzystania z instrumentów e-zamówień, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz aspektów prawnych.

Dofinansowanie może wynieść do 90% wartości projektu, z wkładem własnym wynoszącym co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

9. Erasmus Global

W ramach EYE Global współpraca między dwoma przedsiębiorcami odbywa się podczas 1-3-miesięcznego pobytu z doświadczonym przedsiębiorcą, co pomaga młodemu przedsiębiorcy zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący korzysta ze świeżych perspektyw swojej działalności, współpracy z partnerami zagranicznymi i poznawania nowych rynków.

„Erasmus Global” – program dla młodych i doświadczonych przedsiębiorców oferujący comiesięczne wsparcie finansowe, dodatkowe dofinansowanie kosztów podróży, możliwość pracy z początkującym przedsiębiorcą, dostęp do specjalistycznej wiedzy, budowanie sieci kontaktów, doskonalenie umiejętności językowych. Maksymalny pobyt za granicą to 3 miesiące.

Młodzi przedsiębiorcy lub ci z mniej niż 3-letnim doświadczeniem oraz właściciele i zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami w USA, Singapurze, Izraelu, Korei Południowej, Kanadzie oraz na Tajwanie mogą wziąć udział. Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 000 euro i pokrywa do 100% kosztów projektu.

GRANTY DLA MAŁYCH FIRM

Małe firmy mogą korzystać z tych samym programów, które zostały wymienione powyżej. Należy jednak zauważyć, że zarówno wysokość dotacji, jak również wymagania względem firmy chcącej otrzymać dofinansowanie z PARP, mogą być różne w zależności od wielkości firmy.

W przypadku małych firm duży nacisk kładzie się na dalszy rozwój, ekspansję na rynki zagraniczne, jak również poszerzanie kompetencji pracowników. Coś dla siebie znajdą także przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje, aby skuteczniej zarządzać swoją firmą.

Na uwagę zasługuje program „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich – oferta dla przedsiębiorców”. W ramach tego programu małe firmy mogą dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób z powodzeniem ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski. Uczestnicy mogą otrzymać do 90% wartości projektu, przy zachowaniu warunku 10% wkładu własnego.

FUNDUSZE DLA ŚREDNICH FIRM

Średnie firmy mogą uzyskać fundusze z PARP w ramach tych samych programów, co w przypadku mikrofirm oraz małych firm. Należy jedynie sprawdzić, jak wielkość firmy wpływa na maksymalną kwotę dofinansowania, jak również wymagania względem firmy.

W przypadku dofinansowania z PARP dla średnich firm, często można liczyć na programy, w ramach których firmy mogą uzyskać dotację na doszkalanie i rozwój kompetencji swoich pracowników. Sporo środków poświęca się także na wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój innowacyjności.

Ciekawym programem dla średnich firm może być „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców”. Celem tego programu jest aktywizacja przedsiębiorstw w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Program jest realizowany w pięciu makroregionach na terenie kraju.

FUNDUSZE DLA DUŻYCH FIRM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości skupia się przede wszystkim na start-upach, mikrofirmach, małych firmach oraz średnich firmach. Jednakże także przedsiębiorcy prowadzący duże firmy mogą tu znaleźć coś dla siebie.

Aktualnie, dofinansowanie z PARP dla dużych firm można otrzymać w ramach programów: Kompetencje dla sektorów 2 oraz Connect & Scale Up.

Do dużych firma adresowana jest również Akademia PARP, w ramach której pracownicy mogą za darmo poszerzać swoje kompetencje biorąc udział w różnorodnych szkoleniach. Warto zauważyć, że dotacja z PARP dla dużych firm jest raczej rzadkością – dostępne programy zwykle skupiają się na wsparciu w zakresie know-how, jako iż zdecydowana większość środków jest kierowana do mniejszych firm.

granty z parp
Granty z PARP są współfinansowane przez UE

ALTERNATYWA DLA PARP

Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy, jeśli w ofercie PARP nie znajdziesz atrakcyjnego dofinansowania dla Twojej firmy?

Dotacje z PARP to jedna z kilkudziesięciu możliwości na dofinansowanie dla firm. Do innych, najbardziej popularnych należą:

 1. Kredyt dla firmy – do 3 milionów złotych do zdobycia dla przedsiębiorstwa.
 2. Pożyczki na rozwój firmy – do 350 tys. zł dla firmy
 3. Doposażenie stanowiska pracy z UP – do 101 tys. zł na pracownika
 4. Dofinansowanie z ZUS – do 90% kosztów kwalifikowanych
 5. Dotacje z UE

Do mniej popularnych, ale równie skutecznych opcji na dofinansowanie działalności można wymienić: crowdfunding, emisję akcji czy wsparcie aniołów biznesu.

PODSUMOWANIE

Dotacje z PARP dla firm mogą stanowić cenny zastrzyk finansowy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Dofinansowania z PARP oferują wsparcie finansowe i szkolenia z różnych dziedzin, takich jak nowoczesne technologie, ekologia czy eksport, co pozwala przedsiębiorcom na podniesienie swoich kompetencji i rozwoju biznesu. Dodatkowo, niektóre programy skierowane są specjalnie do start-upów czy kobiet prowadzących firmy, co może zwiększać ich szanse na otrzymanie dotacji.

Oceń artykuł
[Total: 0 Average: 0]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Dofinansowanie z PARP dla firm w 2024 roku

 1. Posiadam JDG proszę o jakąś pomoc jak dostać pieniądze na rozwoj firmy jakąś dotacje . Mam na imię Kamil 35 lat jestem z Kujaw a firmę mam od ponad 4 lat. Kupuję taniej sprzedaje droEj przez allegro nternet . Mam małe magazyny i nie mogę się rozwija. Brak funduszy eh..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *