Zamknięcie działalności gospodarczej – krok po kroku

zamknięcie działalności gospodarczej krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej to zazwyczaj stresująca i nieprzyjemna czynność. Zobacz, jak zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku i rozpocząć nowy etap w biznesie.

Zamknięcie firmy jest niewątpliwie smutnym wydarzeniem, ale głowa do góry! Każdy koniec może być początkiem czegoś nowego i lepszego. Kilka lat temu zamknąłem lokal gastronomiczny, by na jego podwalinach otworzyć portal gastronomiczny, który dzisiaj jest jednym z większych w Polsce. Wykorzystaj swoje doświadczenie, a na pewno osiągniesz sukces. Tymczasem zobacz, jak szybko i sprawnie zamknąć działalność gospodarczą.

Zamknięcie działalności gospodarczej – trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, polegające na zakończeniu działalności zarobkowej wykonywanej w sposób ciągły i zorganizowany. O tym, czym jest działalność i jak się kończy mówi Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Przejdź do wybranego kroku:

 1. Zamknięcie działalności – pytania i odpowiedzi
 2. Kiedy można zamknąć działalność gospodarczą?
 3. Jak zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku?
 4. Zamknięcie zawieszonej działalności
 5. Kiedy urząd może zamknąć firmę?

CZY MUSISZ ZAMYKAĆ FIRMĘ?

Prowadząc działalność gospodarczą możesz napotkać na trudności finansowe, kadrowe, skarbowe i gospodarcze, które zmuszają do myślenia o likwidacji prowadzonej firmy.  Czy od razu trzeba zamykać firmę? Zobacz, czy przed podjęciem tego kroku zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy.

Przeczytaj o tym, jak poprawić płynność finansową firmy. Czasami zdecydowanie się na kompleksowe działania i narzędzia mogą przynieść spodziewane efekty.

Przed zamknięciem firmy rozważ zawieszenie działalności gospodarczej lub przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.. Być może uda się przeczekać zły czas, znaleźć rozwiązanie i uratować firmę?

Jeśli nie masz wątpliwości, że działalność gospodarczą należy zamknąć, poniższy artykuł jest dla Ciebie.

Podstawowe pytania i odpowiedzi – ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Kiedy należy zgłosić wniosek o wykreślenie wpisu z CEiDG?

W terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Czy zawieszenie działalności jest równoznaczne zamknięciu?

Nie, działalność gospodarcza może zostać zawieszona bezterminowo.

Ile kosztuje wniosek CEIDG-1?

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest bezpłatne. Koszty możesz ponieść jedynie wówczas, gdy zdecydujesz się wysłać wniosek pocztą.

Ile czeka się na wykreślenie działalności z CEIDG?

Wykreślenie działalności gospodarczej nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Co jeśli zmienisz decyzję o zamknięciu działalności?

Możesz złożyć wniosek o zmianę wpisu i zrezygnować z zaprzestania prowadzenia działalności.

KIEDY MOŻNA ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Pamiętaj, że proces likwidacji działalności należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności. W tym przypadku nie masz opcji złożenia wniosku do CEIDG przed faktycznym zamknięciem działalności.

Co ważne, aby zamknąć działalność gospodarczą nie możesz zatrudniać pracowników. W przypadku likwidacji działalności masz możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia pracownika z trzech miesięcy do miesiąca. , ale w takiej sytuacji pracownikowi należy wypłacić odszkodowanie. W praktyce zatem również są ponoszone koszty związane ze zwolnieniem. Ważne jest także wypowiedzenie wszystkich umów, które przedsiębiorca ma zawarte z innymi podmiotami. Jest to poważne utrudnienie, dlatego musisz podjąć działania likwidujące o wiele wcześniej.

Bardzo często niezbędne będzie zatem już wcześniejsze rozpoczęcie działań mających na celu zamknięcie przedsiębiorstwa.

JAK ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KROK PO KROKU?

O ile procedura założenia firmy to „jedno okienko”, o tyle zamknięcie to już kilka okien. Aby zamknąć działalność gospodarczą musisz udać się do kilku miejsc. Niekiedy wymaga się wizyty osobistej, niekiedy wystarczy wirtualny spacer.

Kroki likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Wypowiedzenie umów pracownikom
 2. Złożenie wniosku do CEIDG
 3. Wyrejestrowaniu się z ZUS
 4. Przeprowadzeniu remanentu działalności
 5. Wyrejestrowanie się z listy płatników VAT
 6. Zlikwidowanie kasy fiskalnej

Sprawdź dokładnie wszystkie etapy i zobacz w jaki sposób przebrnąć przez cały proces likwidacji działalności.

1. Wypowiedzenie umów pracownikom

Jeśli zatrudniasz pracowników w firmie, to zamykanie działalności gospodarczej powinieneś zacząć od wypowiedzenia umów:

 • pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony,
 • o pracę na czas określony,
 • o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
 • bądź rozwiązania umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu,
 • rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego,
 • o pracę kobiecie w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego,
 • pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Umowa o pracę kończy się wraz z upływem terminu wypowiedzenia.

To, że zamykasz działalność gospodarczą nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia pracownikom wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie. Musisz podać dokładną przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. Ponadto w piśmie powinieneś zawrzeć informację o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy.

Możesz skrócić okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca, ale wiąże się to z wypłatą pracownikowi odszkodowania za te 2 miesiące. Zatem najważniejsza informacja, że procedurę zamykania działalności powinieneś zacząć co najmniej na 3 miesiące przed jej zamknięciem.

Pamiętaj, że podczas zamykania działalności musisz:

 • wystawić świadectwa pracy,
 • wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop,
 • wyrejestrować pracowników z ZUS,
 • wypłacić odprawy jeżeli taka przysługuje z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 • przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących, przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek.

2. Likwidacja działalności gospodarczej – złożenie wniosku do CEIDG

Pierwszy krok, który musisz wykonać podczas zamykania działalności gospodarczej to zgłoszenie wniosku o likwidację firmy do CEIDG. Masz kilka możliwości zgłoszenia wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Miasta (gminy),
 • wysłanie wniosku online, który następnie zostanie potwierdzony osobiście (w urzędzie podasz numer wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG)
 • wysłanie wniosku listownie wraz poświadczonym notarialnie podpisem,
 • w pełni elektronicznie w przypadku posiada profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego poprzez stronę biznes.gov.pl/pl

Decydując się na złożenie wnioski w Urzędzie Miasta możesz po prostu podejść do urzędu i wypełnić wniosek na miejscu. Możesz też wypełnić wniosek w domu, wydrukować i przynieść do urzędu. Wniosek do pobrania w wersji PDF znajdziesz na podstronie Wzory dokumentów.

wykreślenie działalności z ceidg
Wykreślenie działalności z CEIDG-1

Co jeśli zrobisz błędy we wniosku CEIDG-1?

Każdemu zdarzają się błędy. Jeśli zrobisz coś źle we wniosku CEIDG-1, nic się nie przejmuj. W przypadku wniosków składanych online weryfikacja poprawności jest praktycznie natychmiastowa. Jeżeli natomiast wniosek jest składany osobiście to proces potrwa odrobinę dłużej i w przypadku błędów konieczne będzie naniesienie poprawek w przeciągu 7 dni.

Więcej o wypełnieniu wniosku przeczytasz w artykule o otwarciu działalności. W razie problemów z wnioskiem, możesz zadzwonić na infolinię i wypełnić wniosek wspólnie z konsultantem z Centrum Pomocy (telefon: 801 055 088 lub 22 765 67 32).

Jak zamknąć działalność gospodarczą przez internet?

Istnieje również możliwość zamknięcia działalności gospodarczej przez Internet. W takiej sytuacji można zaoszczędzić sporo czasu. Dla skorzystania z tej opcji najlepiej posiadać Profil Zaufany.

Chcąc złożyć wniosek CEIDG-1 przez internet musisz posiadać profil zaufany, e-dowód lub mojeID. Wszystko po to, aby móc go podpisać.

Zamykanie działalności przez Internet nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie, a dodatkowo można w ten sposób wyrejestrować się również z ZUS. Dzięki temu wiele obowiązków uda się załatwić bez wychodzenia z domu.

zakończenie działalności online
Zakończenie działalności online – biznes.gov.pl

3. Zamknięcie działalności a ZUS

Po prawidłowym złożeniu wniosku CEIDG-1 do urzędu gminy jesteś zmuszony do przeprowadzania wyrejestrowania z ZUS.

Automatycznie jesteś wyrejestrowywany jako płatnik składek (ZUS ZWPA). Niezbędne jest jednak wyrejestrowania siebie i rodziny (ZUS ZCNA) oraz pracowników (ZUS ZWUA). Proces wyrejestrowania z ZUS należy przeprowadzić w przeciągu 7 dni od wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

Wyrejestrowanie z ZUS siebie i rodziny możesz przeprowadzić również podczas przeprowadzania likwidacji w CEIDG. Wyrejestrowanie z systemu pracowników musi natomiast odbywać się już bezpośrednio w ZUS.

4. Wyrejestrowanie się w US

Wyrejestrowanie w Urzędzie Skarbowym odbywa się automatycznie po zamknięciu działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o tym, aby rozliczyć wszystkie zaległe podatki i zamknąć prowadzoną dla firmy księgowość.

5. Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Zamykając działalność gospodarczą musisz wyrejestrować kasę fiskalną. Dobra wiadomość jest taka, że nie robisz tego sam. Pomoże Ci serwisant, który pomagał podczas rejestrowania kasy.

W ostatnim dniu korzystania z kasy wystaw raport fiskalny:

 • raport dobowy,
 • raport miesięczny – wyłącznie jeżeli używasz kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, czyli dokument, który podsumowuje cały miesiąc sprzedaży i zawiera w sobie wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca zapisane w pamięci kasy fiskalnej.

Po wystawieniu raportów serwisant zmieni tryb pracy kasy na „do odczytu”. Po przejściu kasy w tryb „do odczytu” serwisant pomoże Ci sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej.

Ostatni etap to złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Wzór protokołu z odczytu kasy fiskalnej jak i wzór wniosku do wyrejestrowania znajdziesz na podstronie „Wzory dokumentów” w zakładce „Działalność gospodarcza”.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej jest bezpłatne. Wyrejestrowanie potrwa miesiąc, dwa.

6. Rozliczenie firmowego majątku

Likwidacja działalności w urzędzie to nie wszystkie obowiązki przedsiębiorcy. Musisz jeszcze dokonać rozliczenia podatkowego i majątkowego prowadzonej firmy. Same koszty zakończenia działalności są zerowe, ale może okazać się konieczne poniesienie kosztów związanych z rozliczeniem majątku firmy. Konieczne jest przeprowadzenie remanentu firmy.

W tym celu dla rozliczenia podatku dochodowego należy sporządzić spis z natury, który będzie obejmował środki trwałe i składniki majątku. Chodzi o te rzeczy, które nie są wpisane do rejestru, a jednocześnie pozostają w zarządzaniu firmy w momencie jej likwidacji. Zamiar wykonania spisu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego na 7 dni przed jego wykonaniem.

7. Zamknięcie działalności a VAT

W przypadku likwidacji działalności zgłoszonej do VAT konieczne jest sporządzenie remanentu dla celów VAT. Musisz dostarczyć zgłoszenie VAT-Z, które będzie informowało o tym, że prowadzenie działalności gospodarczej zostało zaprzestane.

Cały majątek, który pozostał w firmie musi zostać opodatkowany. To jest to, co spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Słyszałem już niejedną historię człowieka, który chętnie zamknąłby sklep, ale miał tyle towaru na stanie, że podatek by go zabił.

Najlepszym wyjściem jest oczywiście sprzedanie całego towaru dla uzyskania środków na zapłatę VAT. Możliwe jest także zutylizowanie całego sprzętu.

Pamiętaj też o przechowywaniu wszystkich dokumentów księgowych przez okres 5 lat od zakończenia działalności. W tym czasie możesz mieć kontrolę podatkową.

Pomoc dla firmy zagrożonej zamknięciem
Dofinansowanie dla firm – 39 programów
Doposażenie stanowiska pracy – jak zdobyć do 77 tys. z UP
Pożyczki na rozwój firmy – pieniądze w 24h na koncie
Stażysta z Urzędu Pracy – zgłoś się po stażystę

ZAMKNIĘCIE ZAWIESZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Tak jak wspomniałem na początku, nie musisz od razu zamykać działalności. Możesz ją zawiesić i przeczekać trudniejszy okres. Jeśli sytuacja się nie poprawi, to możesz zamknąć zawieszoną działalność. W takiej sytuacji procedura likwidacyjna przebiega w ten sam sposób co dla firmy aktywnie działającej.

KIEDY URZĄD MOŻE ZAMKNĄĆ FIRMĘ?

Jako przedsiębiorca możesz zostać wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej. Taka sytuacji może nastąpić w przypadku:

 1. gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej,
 2. stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
 3. utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 4. gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
 5. wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

UWAGA! Do 2018 roku istniała możliwość zamknięcia działalności przez Urząd, gdyby zawieszenie trwało powyżej 24 miesięcy. Ten przepis się zmienił i obecnie zawieszenie może trwać bezterminowo.

PODSUMOWANIE

Zamknięcie działalności gospodarczej w tym roku nie jest trudne, choć na pewno trudniejsze niż jej otwarcie. Likwidacja działalności gospodarczej może zostać zgłoszona online przez internet jak i wypełniając wniosek CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie. Najważniejsze żebyś pamiętał, że to nie wystarczy. Zamknięcie działalności to także VAT, ZUS i podatek dochodowy.

Oceń artykuł
[Total: 7 Average: 4.7]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Zamknięcie działalności gospodarczej – krok po kroku

 1. To prawda zamkniecie firmy to spore koszty i czasami nie oplaca sie zamykac firmy. Taki kraj….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *