Zawieszenie działalności gospodarczej 2024 – Online CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2024 roku jest możliwe online. Jest to często jedyna decyzja w przypadku problemów z płynnością finansową. Sprawdź, jak zawiesić działalność gospodarczą zdalnie.

Całe szczęście, że w 2024 roku zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe online. W samej końcówce marca 2020 roku działalność zawieszało po ok. 2000 przedsiębiorców. To wszystko z powodu koronawirusa. Musisz wiedzieć, że zawieszenie wykonywania działalności jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie zatrudniasz pracowników. Po założeniu firmy, będzie to jedna z najtrudniejszych decyzji, więc przemyśl wszystkie za i przeciw.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jak zawiesić działalność gospodarczą,
 • zawieszenie działalności gospodarczej online,
 • na jaki okres czasu można zawiesić firmę,
 • co można robić podczas zawieszenia firmy,
 • jak wznowić działalność gospodarczą.

1. Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Możesz zawiesić działalność gospodarczą przez internet, osobiście, przez pełnomocnika lub listownie. Do zgłoszenia potrzebny jest formularz CEIDG-1 (dokument do pobrania tutaj).

Najbardziej czasochłonna i kosztowna jest wysyłka pocztą, gdyż Twój podpis pod wnioskiem musi być poświadczony notarialnie. Z kolei wysyłka przez Internet wiąże się z koniecznością posiadania elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP. Możesz wysłać wniosek online bez podpisu, ale wówczas trzeba się udać do gminy w celu własnoręcznego podpisania wniosku.

We wniosku CEIDG-1 muszą znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer PESEL, o ile taki posiada,
 • datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • data zawieszenia działalności – nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

wniosek o zawieszenie dzialanosci

1a. Zawieszenie działalności spółki cywilnej

Zawieszenie działalności gospodarczej spółki cywilnej jest skuteczne wówczas, gdy zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy. Należy wówczas złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Statystycznym (RG-OP) oraz Urzędzie Skarbowym (NIP-2). Oprócz tego musisz zewidencjonować informację w CEIDG, poprzez wypełnienie rubryki nr 26 we wniosku o zmianę wpisu.

UWAGA! Jeśli prowadzisz kilka działalności w różnych formach prawych, to możesz zawiesić działalność tylko w jednej z nich.

2. Zawieszenie działalności gospodarczej ONLINE

Najszybciej i najłatwiej jest zawiesić firmę online, czyli zdanie bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę prod.ceidg.gov.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami. System CEIDG umożliwia bezproblemowe zawieszenie działalności. W tym celu przygotuj nr NIP firmy i swoje dane identyfikacyjne.

Zawieszenie działalności online jest możliwe na 2 sposoby:

 1. anonimowo – wówczas w ciągu 7 dni musisz udać się do Urzędu Gminy,
 2. z potwierdzeniem tożsamości – 100% online, ale musisz posiadać podpis elektroniczny albo Profil Zaufany.
zawieszenie działalności online
Zawieszenie działalności gospodarczej online – system CEIDG

Jak założyć profil zaufany?

Jeśli zakładałeś firmę przez Internet, to pewnie masz już profil zaufany. Wystarczy się wówczas zalogować do systemu. Jeśli go nie posiadasz, to w prostu sposób możesz założyć konto.

Profil zaufany – bezpłatne narzędzie, które służy do potwierdzania tożsamości w elektronicznej administracji. Profil Zaufany możesz aktywować bankowością internetową lub w Urzędzie Gminy.
 1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego
 2. Zarejestruj się i załóż konto.
 3. Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.
 4. Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.
 5. Tożsamość możesz potwierdzić też w wybranym urzędzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, ale lepiej zrobić to online.

3. Na jak długo możesz zawiesić działalność?

Okres, na jaki można zawiesić działalność gospodarczą określa  art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najogólniejszy przepis mówi, że zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Choć bardziej adekwatne byłoby określenie od 1 do 24 miesięcy, gdyż luty nie ma 30 dni, ale w drodze wyjątku można zawiesić działalność na okres wyłącznie lutego.

Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Jak wznowić działalność opisałem w ostatnim punkcie.

Pozostałe wyjątki wydłużające okres zawieszenia, z których można skorzystać jednorazowo w całości lub w 4 częściach:

 • okres zawieszenia można wydłużyć do 3 lat, jeśli prowadzisz działalność minimum 6 miesięcy i posiadasz pod opieką dziecko przed ukończeniem 6 roku życia,
 • okres zawieszenia może wynieść nawet 6 lat, jeśli prowadzisz działalność minimum 6 miesięcy i posiadasz pod opieką niepełnosprawne dziecko przed ukończeniem 18 roku życia.

We wniosku CEIDG możesz wskazać dokładną datę wznowienia działalności, ale nie jest to konieczne. Działalność możesz więc wznowić w dowolnym momencie, z zachowaniem terminów określonych w ustawie. Niektórzy pytają też, jak często można zawieszać działalność gospodarczą? W tym przypadku nie ma limitów, oprócz obowiązujących przepisów, które opisałem powyżej.

Tworzenie sklepu internetowego

4. Co można, a czego nie można robić podczas zawieszenia działalności?

Zdawałoby się, że zawieszając działalność gospodarczą nic nie musimy i nic nie możemy. To nieprawda. Jest wiele czynności, które możemy, a nawet musimy wykonywać.

Jeśli zawiesiłeś działalność, nie możesz:

 • wykonywać działalności gospodarczej (sprzedawać towarów, świadczyć usług),
 • osiągać bieżących przychodów z działalności,
 • wliczać amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu.

Klucz w powyższych zakazach jest w słowie „bieżących”. Oznacza to, że możesz osiągać przychody majątkowe, np. z tytułu sprzedaży wyposażenia i środków trwałych. Możesz też otrzymywać należności i przychody finansowe z tytułu działalności prowadzonej przed dniem zawieszenia. Ponadto ustawodawca pozwala:

 • wykonywać czynności, które zabezpieczą źródło Twoich przychodów, a więc firmę,
 • regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, odliczać VAT od zapłaconych rachunków,
 • gdy nie można zerwać umowy (np. w przypadku rachunków za media, internet),
 • zostać poddany kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących działalność,
 • wykonywać obowiązki narzucone przepisami prawa, np. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych lub administracyjnych, związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

5. Zawieszenie działalności a ZUS

Jak to bywa w przypadku ZUS-u, tutaj przepisy są dosyć skomplikowane. Gdy zawiesisz działalność, chwilowo nie musisz opłacać składek. Przyjmijmy, że zawieszasz prowadzenie firmy w trakcie miesiąca, np. 15 kwietnia. W takim przypadki składki na ubezpieczenie społeczne zapłacisz proporcjonalnie, czyli za dni od 1 do 14 kwietnia. Składkę zdrowotną zapłacisz za cały miesiąc.

Jeśli nie zaznaczysz tego we wniosku CEIDG-1, to musisz samodzielnie, w terminie 7 dni od daty zawieszenia, udać się do ZUS i wypisać jeden lub kilka dokumentów wyrejestrowując:

 • płatnika składek (formularz ZUS ZWPA),
 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA),
 • członków rodziny osoby ubezpieczonej (formularz ZUS ZCNA),
 • osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA),
 • członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

6. Wznowienie działalności gospodarczej

Czas zawieszenia działalności możesz zakończyć wznowieniem lub całkowitym zamknięciem firmy. Aby wznowić działalność, należy poinformować o tym organ gminy na druku CEIDG. Pismo składa się w taki sam sposób, jak w przypadku wniosku o zawieszenie. Różnica polega na podaniu daty wznowienia. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty zgłaszające przedsiębiorcę ponownie do ubezpieczeń społecznych.

Musisz pamiętać o złożeniu dokumentów, zanim w rzeczywistości wznowi się działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności w momencie zawieszenia może spowodować wykreślenie firmy z ewidencji działalności.

Podobnie jest z Urzędem Skarbowym i VAT. Pierwszą deklarację i plik JPK_VAT po wznowieniu działalności musisz złożyć za okres od daty wznowienia określonej we wniosku CEIDG. W przypadku podatku od dochodu osiągniętego w czasie zawieszenia, jego rozliczenie nastąpi przy opłaceniu pierwszej zaliczki po wznowieniu.

Podobnie z kosztami poniesionymi w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – można je uwzględnić po wznowieniu działalności, przy wypłacie pierwszej zaliczki na podatek.

Podsumowanie i ocena działania

Dlaczego przedsiębiorcy zawieszają działalność? Zawieszenie działalności gospodarczej to często czas na poradzenie sobie z problemami w firmie. Uporządkowanie spraw finansowych i organizacyjnych wymaga czasu, a niekiedy uniemożliwia prowadzenie działalności. Innymi powodami są np. sezonowość branży lub problemy ze zleceniami. Czasem ma to związek ze sprawami osobistymi i rodzinnymi.

Powodu zawieszenia nie musisz podawać urzędnikom. Nie wymaga tego żaden przepis ani rubryka we wniosku. Najważniejsze, to poradzić sobie z problemami i wrócić do biznesu ze zdwojoną energią! Jeśli w czasie zawieszenia dojdziesz do wniosku, że jednak lepiej przejść na inną formę prawną, to możesz rozważyć przekształcenie działalności w spółkę z o.o..

Oceń artykuł
[Total: 2 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Zawieszenie działalności gospodarczej 2024 – Online CEIDG

 1. Zawiesiłem działalność przez CIDG z podaniem daty odwieszenia- na miesiąc .Mam zgłoszonych do ubezpieczenia troje członków rodziny.
  Zalogowałem się na stronie ZUS i niema ubezpieczonych po za mną.Zniknęli.Czy członkom rodziny przysługuje ubezpieczenie zdrowotne przez 30 dni od daty zawieszenia, tak jak mi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *