Zawieszenie działalności gospodarczej 2021 – Online CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2021 roku jest możliwe online. Jest to często jedyna decyzja w przypadku problemów z płynnością finansową. Sprawdź, jak zawiesić działalność gospodarczą zdalnie.


Całe szczęście, że w 2021 roku zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe online. W samej końcówce marca 2020 roku działalność zawieszało po ok. 2000 przedsiębiorców. To wszystko z powodu koronawirusa. Musisz wiedzieć, że zawieszenie wykonywania działalności jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie zatrudniasz pracowników. Po założeniu firmy, będzie to jedna z najtrudniejszych decyzji, więc przemyśl wszystkie za i przeciw.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jak zawiesić działalność gospodarczą,
 • zawieszenie działalności gospodarczej online,
 • na jaki okres czasu można zawiesić firmę,
 • co można robić podczas zawieszenia firmy,
 • jak wznowić działalność gospodarczą.

1. Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Możesz zawiesić działalność gospodarczą przez internet, osobiście, przez pełnomocnika lub listownie. Do zgłoszenia potrzebny jest formularz CEIDG-1 (dokument do pobrania tutaj).

Najbardziej czasochłonna i kosztowna jest wysyłka pocztą, gdyż Twój podpis pod wnioskiem musi być poświadczony notarialnie. Z kolei wysyłka przez Internet wiąże się z koniecznością posiadania elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP. Możesz wysłać wniosek online bez podpisu, ale wówczas trzeba się udać do gminy w celu własnoręcznego podpisania wniosku.

We wniosku CEIDG-1 muszą znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer PESEL, o ile taki posiada,
 • datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • data zawieszenia działalności – nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

wniosek o zawieszenie dzialanosci

1a. Zawieszenie działalności spółki cywilnej

Zawieszenie działalności gospodarczej spółki cywilnej jest skuteczne wówczas, gdy zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy. Należy wówczas złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Statystycznym (RG-OP) oraz Urzędzie Skarbowym (NIP-2). Oprócz tego musisz zewidencjonować informację w CEIDG, poprzez wypełnienie rubryki nr 26 we wniosku o zmianę wpisu.

UWAGA! Jeśli prowadzisz kilka działalności w różnych formach prawych, to możesz zawiesić działalność tylko w jednej z nich.

2. Zawieszenie działalności gospodarczej ONLINE

Najszybciej i najłatwiej jest zawiesić firmę online, czyli zdanie bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę prod.ceidg.gov.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami. System CEIDG umożliwia bezproblemowe zawieszenie działalności. W tym celu przygotuj nr NIP firmy i swoje dane identyfikacyjne.

Zawieszenie działalności online jest możliwe na 2 sposoby:

 1. anonimowo – wówczas w ciągu 7 dni musisz udać się do Urzędu Gminy,
 2. z potwierdzeniem tożsamości – 100% online, ale musisz posiadać podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP.
zawieszenie działalności online
Zawieszenie działalności gospodarczej online – system CEIDG

Jak założyć profil zaufany?

Jeśli zakładałeś firmę przez Internet, to pewnie masz już profil zaufany. Wystarczy się wówczas zalogować do systemu. Jeśli go nie posiadasz, to w prostu sposób możesz założyć konto.

Profil zaufany – bezpłatne narzędzie, które służy do potwierdzania tożsamości w elektronicznej administracji. Profil Zaufany możesz aktywować bankowością internetową lub w Urzędzie Gminy.
 1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego
 2. Zarejestruj się i załóż konto.
 3. Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.
 4. Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.
 5. Tożsamość możesz potwierdzić też w wybranym urzędzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, ale lepiej zrobić to online.

3. Na jak długo możesz zawiesić działalność?

Okres, na jaki można zawiesić działalność gospodarczą określa  art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najogólniejszy przepis mówi, że zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Choć bardziej adekwatne byłoby określenie od 1 do 24 miesięcy, gdyż luty nie ma 30 dni, ale w drodze wyjątku można zawiesić działalność na okres wyłącznie lutego.

Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Jak wznowić działalność opisałem w ostatnim punkcie.

Pozostałe wyjątki wydłużające okres zawieszenia, z których można skorzystać jednorazowo w całości lub w 4 częściach:

 • okres zawieszenia można wydłużyć do 3 lat, jeśli prowadzisz działalność minimum 6 miesięcy i posiadasz pod opieką dziecko przed ukończeniem 6 roku życia,
 • okres zawieszenia może wynieść nawet 6 lat, jeśli prowadzisz działalność minimum 6 miesięcy i posiadasz pod opieką niepełnosprawne dziecko przed ukończeniem 18 roku życia.

We wniosku CEIDG możesz wskazać dokładną datę wznowienia działalności, ale nie jest to konieczne. Działalność możesz więc wznowić w dowolnym momencie, z zachowaniem terminów określonych w ustawie. Niektórzy pytają też, jak często można zawieszać działalność gospodarczą? W tym przypadku nie ma limitów, oprócz obowiązujących przepisów, które opisałem powyżej.

Tworzenie sklepu internetowego

4. Co można, a czego nie można robić podczas zawieszenia działalności?

Zdawałoby się, że zawieszając działalność gospodarczą nic nie musimy i nic nie możemy. To nieprawda. Jest wiele czynności, które możemy, a nawet musimy wykonywać.

Jeśli zawiesiłeś działalność, nie możesz:

 • wykonywać działalności gospodarczej (sprzedawać towarów, świadczyć usług),
 • osiągać bieżących przychodów z działalności,
 • wliczać amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu.

Klucz w powyższych zakazach jest w słowie „bieżących”. Oznacza to, że możesz osiągać przychody majątkowe, np. z tytułu sprzedaży wyposażenia i środków trwałych. Możesz też otrzymywać należności i przychody finansowe z tytułu działalności prowadzonej przed dniem zawieszenia. Ponadto ustawodawca pozwala:

 • wykonywać czynności, które zabezpieczą źródło Twoich przychodów, a więc firmę,
 • regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, odliczać VAT od zapłaconych rachunków,
 • gdy nie można zerwać umowy (np. w przypadku rachunków za media, internet),
 • zostać poddany kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących działalność,
 • wykonywać obowiązki narzucone przepisami prawa, np. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych lub administracyjnych, związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

5. Zawieszenie działalności a ZUS

Jak to bywa w przypadku ZUS-u, tutaj przepisy są dosyć skomplikowane. Gdy zawiesisz działalność, chwilowo nie musisz opłacać składek. Przyjmijmy, że zawieszasz prowadzenie firmy w trakcie miesiąca, np. 15 kwietnia. W takim przypadki składki na ubezpieczenie społeczne zapłacisz proporcjonalnie, czyli za dni od 1 do 14 kwietnia. Składkę zdrowotną zapłacisz za cały miesiąc.

Jeśli nie zaznaczysz tego we wniosku CEIDG-1, to musisz samodzielnie, w terminie 7 dni od daty zawieszenia, udać się do ZUS i wypisać jeden lub kilka dokumentów wyrejestrowując:

 • płatnika składek (formularz ZUS ZWPA),
 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA),
 • członków rodziny osoby ubezpieczonej (formularz ZUS ZCNA),
 • osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA),
 • członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

6. Wznowienie działalności gospodarczej

Czas zawieszenia działalności możesz zakończyć wznowieniem lub całkowitym zamknięciem firmy. Aby wznowić działalność, należy poinformować o tym organ gminy na druku CEIDG. Pismo składa się w taki sam sposób, jak w przypadku wniosku o zawieszenie. Różnica polega na podaniu daty wznowienia. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty zgłaszające przedsiębiorcę ponownie do ubezpieczeń społecznych.

Musisz pamiętać o złożeniu dokumentów, zanim w rzeczywistości wznowi się działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności w momencie zawieszenia może spowodować wykreślenie firmy z ewidencji działalności.

Podobnie jest z Urzędem Skarbowym i VAT. Pierwszą deklarację i plik JPK_VAT po wznowieniu działalności musisz złożyć za okres od daty wznowienia określonej we wniosku CEIDG. W przypadku podatku od dochodu osiągniętego w czasie zawieszenia, jego rozliczenie nastąpi przy opłaceniu pierwszej zaliczki po wznowieniu.

Podobnie z kosztami poniesionymi w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – można je uwzględnić po wznowieniu działalności, przy wypłacie pierwszej zaliczki na podatek.

Podsumowanie i ocena działania

Dlaczego przedsiębiorcy zawieszają działalność? Zawieszenie działalności gospodarczej to często czas na poradzenie sobie z problemami w firmie. Uporządkowanie spraw finansowych i organizacyjnych wymaga czasu, a niekiedy uniemożliwia prowadzenie działalności. Innymi powodami są np. sezonowość branży lub problemy ze zleceniami. Czasem ma to związek ze sprawami osobistymi i rodzinnymi.

Powodu zawieszenia nie musisz podawać urzędnikom. Nie wymaga tego żaden przepis ani rubryka we wniosku. Najważniejsze, to poradzić sobie z problemami i wrócić do biznesu ze zdwojoną energią! Jeśli w czasie zawieszenia dojdziesz do wniosku, że jednak lepiej przejść na inną formę prawną, to możesz rozważyć przekształcenie działalności w spółkę z o.o..

[Głosów: 1   Average: 5/5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej Xybryzt oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

One thought on “Zawieszenie działalności gospodarczej 2021 – Online CEIDG

 1. Zawiesiłem działalność przez CIDG z podaniem daty odwieszenia- na miesiąc .Mam zgłoszonych do ubezpieczenia troje członków rodziny.
  Zalogowałem się na stronie ZUS i niema ubezpieczonych po za mną.Zniknęli.Czy członkom rodziny przysługuje ubezpieczenie zdrowotne przez 30 dni od daty zawieszenia, tak jak mi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *