Dofinansowanie z ZUS 2022 – do 140 tys. zł dla małej firmy

dofinansowanie z zus

Dofinansowanie z ZUS 2022 to konkurs dla firm z pulą 50 mln zł. Dotacje z ZUS to nawet 140 tys. zł dla małych firm i 500 tys. zł dla dużych. Sprawdź, jak skorzystać.Co roku ZUS organizuje konkursy na dofinansowanie firm i instytucji w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pracy. W konkursie na 2022 rok, do rozdysponowania będzie ok. 50 milionów złotych. Dofinansowanie z ZUS to jeden z ponad 39 źródeł dofinansowania dla firm. Konkurs organizowany przez ZUS ma na celu zapobieganie wypłacaniu rent i zasiłków. I to dosłownie.

UWAGA! Pojawiły się nowe przepisy wprowadzające Polski Ład. Ważne informacje dla samozatrudnionych, dużych i mikrofirm. Zapraszam do zapoznana się z aktualnym artykułem: Polski Ład dla przedsiębiorców – 31 pytań i odpowiedzi

ZUS chce zmniejszyć liczbę przypadków wypłacania zasiłku chorobowego i zasiłków związanych z niezdolnością do pracy. Cel ma zostać  osiągnięty poprzez dofinansowując zakupu urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy. Pozostałe priorytety konkursu, które ustalił ZUS:

 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy,
 • zmniejszenie zagrożenia chorobami zawodowymi,
 • zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka,
 • utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowe.

Skąd pieniądze na konkurs?

W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową. Prewencja jest pokrywana ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym. Pula pieniędzy na prewencję to 1,00% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.

Dla kogo dofinansowanie z ZUS?

Nie każdy może wziąć udział w konkursie. Masz szansę na dofinansowanie z ZUS, jeśli Twoja firma (lub instytucja) spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. Nie zalega z:
  – opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
  – opłacaniem podatków.
 2. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 3. Nie ubiega się o dofinansowanie:
  – przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  – Nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.

Ile możesz dostać?

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać przedsiębiorca to 500 tys. złotych. Na tak wysoką sumę mogą liczyć tylko największe firmy i ma to związek z wytycznymi konkursu. Ile mogą dostać jednoosobowe działalności gospodarcze, które w 2022 roku solidarnie zapłacą ok. 1500 zł miesięcznej składki ZUS dla przedsiębiorców? Maksymalnie 140 tysięcy złotych. Jest więc szansa „odbić” sobie zapłacone składki na kilka lat.

Tabela przedstawiająca maksymalne kwoty dofinansowań:

poziom dofinansowania z zus
poziom dofinansowania z zus

W konkursie organizowanym przez ZUS możesz złożyć wniosek na jeden 2 rodzajów projektów:

 1. inwestycyjny,
 2. inwestycyjno-doradczy.

W przypadku projektu inwestycyjno – doradczego, część doradcza nie może przekroczyć 1000 zł. W ogłoszeniu ZUS została podana także minimalna kwota dofinansowania, o jaką można się ubiegać: 5 tys. zł.

Na co przeznaczyć pieniądze

Dofinansowanie z ZUS można przeznaczyć głównie na zakup maszyn, urządzeń i prac wykorzystanych w wybranych obszarach technicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie sprecyzował obszary, na które można przeznaczyć pieniądze:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. urządzenia i sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.
dofinansowanie z zus na wózek widłowy
Dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy to popularna forma wsparcia

Terminy i forma składania wniosków

Wnioski w konkursie na 2022 rok będzie można składać jak co roku pod koniec lipca.  Informatyzacja w ZUS postępuje, dlatego wniosek z dołączoną niezbędną dokumentacją musisz złożyć zarówno elektronicznie jak i w formie papierowej. W tym celu wejdź na stronę www.prewencja.zus.pl (start 15 lipca), zaakceptuj ryzyko związane z nieprawidłowo wdrożonym certyfikatem bezpieczeństwa na stronie ZUS i pobierz wniosek do wypełnienia.

zus dofinansowanie
Potencjalne zagrożenie na stronie ZUS, stan na 9.7.2019 r.

Wniosek w edytowalnej wersji PDF otwierasz programem Adobe Acrobat i wypełniasz według poniższego wzoru. Następnie wydrukowany, podpisany i z dołączonymi załącznikami musisz złożyć lub przesłać do dowolnej placówki ZUS. Dla Twojej informacji, wnioski z województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego obsługiwane są przez Centrum Dofinansowania Płatników, które mieści się w Opolu.

Jak wypełnić wniosek na dofinansowanie z ZUS?

ZUS nadał wnioskowi oficjalną nazwę: „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Pamiętaj, że możesz zostać wezwany tylko raz do poprawy wniosku w zakresie formalnym.

I Dane wnioskodawcy i projektu

W tym punkcie wpisujesz dane swojej firmy, czyli podstawowe informacje identyfikujące działalność. Z rozwijanej listy wybierasz jeden kod grupy działalności, a w następnych polach określasz tytuł projektu i nazwy stanowisk objętych projektem.

wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu1

Nazwę projektu wymyślasz samodzielnie, w zależności od obszaru, na jaki wnioskujesz o dofinansowanie. Przykładowo: „Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy w firmie XYZ”. Ponadto musisz określić liczbę osób, za które Twoja firma jako płatnik składek opłaca składki społeczne oraz liczbę osób objętych projektem.

II Działania inwestycyjne

W punkcie drugim wniosku musisz nakreślić działania inwestycyjne, które wykonasz za otrzymane dofinansowanie z ZUS. Punkt został podzielony na 3 podpunkty:

 1. Zwięzły opis projektu
 2. Harmonogram i budżet działań
 3. Oczekiwane rezultaty

1. Zwięzły opis projektu

Dobra informacja jest taka, że masz się zbytnio nie rozpisywać, gdyż autorom wystarczy maksymalnie 1 strona A4. Ten punkt został podzielony na 4 części:

a) krótki opis działalności

Opisujesz w tym miejscu ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto, aby ów stan był „niewystarczający”. Ponadto opisujesz proces pracy na stanowiskach objętych projektem. Na przykład jeśli szwaczki w Twojej firmie posiadają słabe oświetlenie, to w tym miejscu piszesz o uciążliwej pracy szwaczek, którą z pewnością poprawi dofinansowanie z ZUS!

b) cel główny projektu

Tutaj masz wskazać główny cel projektu, np. poprawa warunków pracy szwaczek, a także cele poszczególnych działań inwestycyjnych. Wszak możesz występować nie tylko o dofinansowanie na lepsze oświetlenie, ale także o pieniądze na ergonomiczne fotele dla szwaczek.

c) uzasadnienie podjęcia poszczególnych działań inwestycyjnych

Warto napisać o uciążliwości pracy, złych warunkach (oczywiście zgodnych ze wszelkimi normami) i chęci polepszenia bytu swoich pracowników.

d) zamierzone efekty działań inwestycyjnych

Czyli jak dobrze będzie, gdy Twoja firma otrzyma dofinansowanie z ZUS. Opisz poprawę jakości pracy, lepsze samopoczucie szwaczek. Nie zapomnij o większej produktywności, która wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczej firmy, pracowników i dobrobytu całego społeczeństwa socjalisty… pardon, zagalopowałem się:)

2. Harmonogram i budżet

W następnym podpunkcie uzupełniasz harmonogram poszczególnych działań. Ogólnie chodzi o to, abyś wpisał tam czynności, które podejmiesz po podpisaniu umowy na dofinansowanie z ZUS.

3. Oczekiwane rezultaty

Ostatni podpunkt to miejsce na wpisanie konkretnych rezultatów podjętych działań. Słowo konkretne musisz wziąć do serca, ponieważ chodzi o wartości liczbowe. W tabelce jest kilkanaście czynników, musisz określić poprawę tych, o której się starasz.

rezultaty dofinansowania z zus

 

III Działania doradcze

Jeśli wnioskujesz o pieniądze na projekt inwestycyjno-doradczy, to wypełniasz pola z punktów III 3.1 i 3.2.  Podpunkt 3.1 dotyczy opisu działań doradczych.

1. Opis działań doradczych

ZUS-owi wystarczy pół strony, dlatego podzielił ten punkt na 2 części:

a) cel główny projektu

Opisujesz, co podjęte działania doradcze mają wykazać w odniesieniu do stanowisk pracy. Jaki jest cel przeszkolenia pracowników z BHP na stanowisku pracy? Po co w firmie uzyskanie dokumentacji UDT?

b) uzasadnienie podjęcia działań

Napisz, dlaczego warto zorganizować pracownikom szkolenie z zakresu BHP, bezpieczeństwa czy innej działalności związanej ze stanowiskiem pracy.

IV Dofinansowanie projektu

Przechodzimy do części finansowej, w której znajdują się dwie tabelki do wypełnienia. Pierwsza z kwalifikacją poziomu dofinansowania, druga z wnioskowaną kwotą dofinansowania. W zasadzie tabelka powinna być w punkcie drugim, tuż po danych przedsiębiorstwa. Po to, aby przedsiębiorca wiedział o jaką kwotę może się starać.

1. Kwalifikacja poziomu dofinansowania

Poziom dofinansowania określa tabelka, którą przedstawiłem na początku artykułu. Zaznaczasz w niej odpowiednią rubrykę, określającą jakie przedsiębiorstwo reprezentujesz, w oparciu o liczbę ubezpieczonych:

 • mikro: 1-9 osób ubezpieczonych,
 • małe: 10-49 osób,
 • średnie: 50-249 osób,
 • duże: powyżej 249 osób.

2. Wnioskowane kwoty dofinansowania

W tej tabeli wpisujesz kwotę o jaką będziesz się ubiegał. Kwota nie może być wyższa, niż maksymalny poziom dofinansowania dla Twojego rodzaju przedsiębiorstwa.

Oświadczenie i załączniki

Ostatnia część wniosku to oświadczenie, które musisz podpisać, a także dołączenie załączników. W zasadzie w tym miejscu zaczyna się droga pod górkę. Zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć z wnioskiem.

1. Formalne

 • oświadczenie (jest już we wniosku),
 • dokument rejestrowy przedsiębiorstwa (nie starszy niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku),
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 • umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON (dotyczy spółki cywilnej),
 • odpis aktu notarialnego potwierdzającego własność obiektu, jeżeli adres miejsca realizacji projektu jest inny niż wynikający z dokumentów rejestrowych oraz podanie numeru Księgi Wieczystej (w sytuacji, gdy dana nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą),
 • umowę dzierżawy lub najmu obiektu, w którym będzie realizowany Projekt, zawartą na okres nie krótszy niż 5lat od daty złożenia Wniosku –o ile Wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej i każdego ze wspólników.

2. Praktyczne

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wymagają dodatkowej pracy:

 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych Projektem–zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego(załącznik Nr 7 do Regulaminu),
 • pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadku czynników szkodliwych wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 33, poz. 166),
 • oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego(załącznik nr 8do Regulaminu), jeśli Projekt tego dotyczy,
 • oferty handlowe – zawierające w szczególności: nazwę i adres dostawcy, nazwę, typ i model przedmiotu inwestycji (urządzenia), cenę brutto w PLN, oświadczenie, że przedmiot inwestycji albo urządzenie jest „fabrycznie nowe”, rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż 2018r., parametry techniczne, warunki dostawy, warunki gwarancji i serwisu, wizualizację (jeżeli jest taka możliwość),
 • dokumentację koncepcji lub projektów technicznych zaplanowanych działań –przygotowane zgodnie z wymogami przepisów prawa albo zawierające elementy wymagane w tego typu dokumentacji,
 • kosztorysy materiałowe lub montażowe,
 • dokumentację zdjęciową – zdjęcia stanowisk pracy objętych Projektem, przedstawiające obecny stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy, pozwalające na dokonanie ich oceny.

Podsumowanie i ocena

Tak, jak Poczta Polska zajmuje się sprzedażą dewocjonaliów, książek kucharskich i zabawek, tak ZUS zaczął finansować projekty nie mające wiele wspólnego z ubezpieczeniem emerytalnym. Począwszy od lekcji ZUS w szkołach, konkursach a skończywszy na tworzeniu niezbyt wyszukanych reklam. Przykre, że mamy w Polsce obowiązek płacenia na tę instytucję, choć musisz wiedzieć, że są sposoby na uwolnienie się od ZUS

strona www dla firmy

Większość przedsiębiorców wolałaby zapewne obniżenie składek ZUS-owskich dla firm, aniżeli konkursy. Nie mniej dofinansowanie z ZUS możesz potraktować pragmatycznie. Na przykład jako zwrot zapłaconych lub przyszłych składek. Na drodze może stanąć tylko i aż biurokracja. Liczba załączników, które wymaga ZUS jest naprawdę spora. Ich przygotowanie zajmie wiele godzin, co dla mikroprzedsiębiorcy może być nie do przeskoczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące dofinansowania z ZUS, możesz je zadać w komentarzu. Nie mniej zapoznaj się wpierw z FAQ przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: link.

Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej Xybryzt oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

8 thoughts on “Dofinansowanie z ZUS 2022 – do 140 tys. zł dla małej firmy

 1. Czy w przypadku gdy prowadzę jednoosobową działalność i nie zatrudniam pracowników, też mogę skorzystać z programu?

 2. Witam,
  Jak powinno być wykazane i udokumentowane miejsce realizacji projektu, jeżeli jesteśmy firmą budowlaną i nasze realizacje trwają max. 2 lata? Możemy wpisać siedzibę, ale czy to nie zostanie zakwestionowane?

 3. dzień dobry, czy konkurs jest wznawiany rokrocznie na tych samych zasadach? z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek?

  1. Tak, konkurs jest wznawiany każdego roku mniej więcej w lipcu. Trzeba śledzić stronę [link] żeby wiedzieć kiedy dokładnie będą wznawiane nabory. My zdążyliśmy ostatniego dnia :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *