Tarcza 3.0 – jakie zmiany i warunki? {18 pytań i odpowiedzi}

tarcza 3.0 jakie zmiany

Tarcza 3.0 to zmiany i nowe warunki ustawy o pomocy dla samozatrudnionych, dużych, i mikrofirm. Sprawdź 18 pytań i odpowiedzi o pożyczkę, ZUS i postojowe.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadza zmiany i nowe warunki ubiegania się o pomoc przez przedsiębiorców. Jest to kolejna ustawa, która odnosi się do wsparcia przedsiębiorców w ramach walki z COVID-19. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 liczy 40 stron. Poniżej znajdziesz pytania i odpowiedzi dotyczące tarczy antykryzysowej 3.0.

Najnowsze wsparcie dla firm to Tarcza 9.0 – przeczytaj 30 pytań i odpowiedzi.

Tarcza 3.0 – 18 maja 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących Tarczy Antykryzysowej 2.0 czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Podstawę prawną znajdziesz w Dzienniku Ustaw pod poz. 875.
Przejdź do wybranego filaru pytań:

 1. Tarcza 3.0 – pytania i odpowiedzi
 2. Zwolnienie z ZUS
 3. Pożyczka do 5000 zł
 4. Świadczenie postojowe
 5. Dofinansowanie do wynagrodzeń

TARCZA 3.0 – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy Tarcza 3.0 już obowiązuje?

Tarcza 3.0 weszła w życie 18 maja, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.

Jakie zmiany wprowadziła Tarcza 3.0?

Ustawa wprowadziła 3 podstawowe zmiany: zniosła limit przychodów przy zwolnieniu z ZUS dla firm nie zatrudniających pracowników, wprowadziła możliwość starania się o zwolnienie z ZUS dla osób którym kończy się ulga na start i zwiększyła liczbę firm, które mogą ubiegać się o świadczenie postojowe i mikropożyczkę 5000 zł.

Ile czeka się na pożyczkę 5000 zł?

Termin oczekiwania na pożyczkę 5000 zł jest różny w zależności od miejsca prowadzenia działalności. Są osoby, które czekały 3 dni, tydzień jak i prawie miesiąc. UP ma 30 dni na decyzję o przyznaniu pożyczki i 2 dni na wypłatę środków.

O jakie wsparcie może starać się spółka z o.o.?

Spółka z o.o. która zatrudnia do 9 pracowników może starać się o pożyczkę 5000 zł, dofinansowanie do pracowników z PUP i WUP, zwolnienie z ZUS za pracowników i tarczę finansową. Sytuacja spółki musi się jednak pogorszyć w związku z COVID-19.

Czy pracując na etacie i prowadząc firmę mogę starać się o postojowe i pożyczkę?

Prowadząc działalność gospodarczą na etacie masz możliwość starania się o pożyczkę 5000 zł, ale nie możesz ubiegać się o świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS.

Czy mogę starać się o świadczenie z ZUS w przypadku chorobowego?

Każde świadczenie w ramach Tarczy Antykryzysowej jest przyznawane w związku z pogorszeniem się sytuacji firmy przez COVID-19. Jeśli powodem spadku przychodów w danym miesiącu było chorobowe, to nie jest to wystarczający powód do składania wniosku.

I ZWOLNIENIE Z ZUS – TARCZA 3.0

Jeśli założyłeś działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku, możesz starać się o zwolnienie z opłacania ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

1. Dla kogo zwolnienie z ZUS bez limitu przychodów?

Nowe przepisy wprowadziły zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i przekroczyli limit przychodu 15681 zł. Nie mniej wprowadzono limit dochodów, który wynosi 7000 zł w pierwszym miesiącu, w którym wnioskujemy o zwolnienie.

Innymi słowy, możesz starać się o zwolnienie z ZUS, jeśli prowadziłeś działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz:

 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł
  oraz
 • dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, był niższy niż 7000 zł.

2. Za jakie miesiące możesz wnioskować o zwolnienie z ZUS?

W przypadku Tarczy 3.0, możesz wnioskować o zwolnienie z ZUS za kwiecień i maj.

Przykład: Jeśli wnioskujesz o zwolnienie z ZUS za kwiecień, Twój dochód w kwietniu nie może przekroczyć 7000 zł. Jeśli za maj, to dochód w maju nie może przekroczyć 7000 zł.

3. Ulga na start a zwolnienie z ZUS. Kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

W przypadku ulgi na start opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną. Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość zwolnienia ze składki zdrowotnej ZUS jeśli:

 • korzystałeś z ulgi na start przez cały kwiecień i maj – możesz otrzymać zwolnienie z ZUS za kwiecień i maj,
 • korzystałeś z ulgi na start tylko w kwietniu – możesz starać się o zwolnienie z ZUS tylko za kwiecień.

oraz prowadziłeś działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 15681 zł
  albo
 • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS, nie był wyższy niż 7000 zł.

UWAGA! Jeśli ulga na start skończyła Ci się w marcu, to nie należy Ci się zwolnienie z ZUS za kwiecień i maj.

4. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUS za maj, gdy skończyłem ulgę na start w kwietniu?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, jeśli nie jesteś już na uldze na start lecz korzystałeś z niej na dzień 31 marca, to nie możesz starać się o zwolnienie z ZUS w maju.

5. Czy jeśli złożyłem już wniosek na starym formularzu, muszę złożyć go ponownie?

Dostępny jest nowy wzór wniosku o zwolnienie z ZUS – ZUS RDZ, który zawiera poprawki wprowadzone przez Tarczę 3.0. Jeśli złożyłeś już wniosek na starym wzorze, to nic nie szkodzi. ZUS oficjalnie potwierdził: „Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) przekazane do ZUS w poprzedniej wersji są nadal ważne. Nie trzeba składać ich ponownie w nowej wersji.”

6. Korzystasz z ryczałtu jako formy opodatkowania. Czy możesz odliczyć koszty aby obliczyć dochód do uzyskania zwolnienia z ZUS?

Niestety, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie rozróżnia przychodu od dochodu i wskazuje jako źródło ustawę o PIT. Wynika z tego, że ryczałtowcy nie mogą odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Dlatego w przypadku ryczałtu dochodem jest kwota przychodu, jaką osiągniesz w danym miesiącu.

7. Co jeśli zapłaciłem już składkę ZUS za kwiecień?

Jeżeli obowiązują Cię zmiany Tarczy 3.0, które weszły w życie 16 maja, zwolnienie z opłacania składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. możesz zastosować również wtedy, opłaciłeś już należności. W takim przypadku opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

8. Co w sytuacji, gdy firma zatrudnia powyżej 10 pracowników ale samych młodocianych?

W sytuacji, gdy zatrudniasz wyłącznie osoby młodociane (w prawie pracy jest to osoba, która ukończyła 15, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat), to masz prawo do nieopłacania składek na ZUS na takich samych zasadach jak płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

9. Czy zwolnienie z opłacania składek na ZUS jest przychodem?

Na mocy art. 15zx ustawy o Tarczy Antykryzysowej zwolnienie z ZUS nie jest przychodem. Nie jest także kosztem uzyskania przychodu.

II MIKROPOŻYCZKA DO 5000 ZŁ – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Pożyczka dla samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i wszystkich innych firm, które średniorocznie zatrudniali poniżej 10 pracowników i prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Jej maksymalna wysokość to 5000 zł.

10. Kto może starać się o pożyczkę do 5000 zł?

Tarcza 3.0 wprowadziła zmianę w przepisach, rozszerzając przepis o firmy założone także w marcu. O pożyczkę do 5000 zł możesz się więc starać także wówczas, gdy założyłeś firmę w przed 1 kwietnia.

11. Czy pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej jest przychodem?

Umorzenie mirkopożyczki nie jest przychodem. Natomiast wydatki poniesione z pieniędzy uzyskanych z pożyczki są kosztem uzyskania przychodu.

III ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – TARCZA 3.0

Zmiana w zakresie postojowego dotyczy powiększenia się liczby firm, które mogą skorzystać z tego świadczenia.

12. Kto może starać się o świadczenie postojowe?

Do tej pory świadczenie postojowe było zarezerwowane dla firm założonych przed 1 lutego 2020 roku. W przypadku świadczenia postojowego, Tarcza 3.0 wprowadziła dobrą zmianę. Przepisy pozwalają teraz na staranie się o świadczenie postojowe, gdy założyłeś firmę także w lutym lub marcu, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku i:

 • nie zawiesiłeś działalności gospodarczej oraz przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
  lub
 • zawiesiłeś prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

Z powyższym przepisów nie mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

13. Kiedy pojawią się nowe wnioski o postojowe?

W związku ze zmianą opisaną powyżej, ZUS udostępni nowy wzór wniosku ZUS RSP-D. Termin jaki sobie wyznaczyli to 26 maja. Gdy to nastąpi, wzór będziesz mógł ściągnąć ze strony ZUS a także w naszym serwisie w zakładce Wzory dokumentów.

14. Jak wnioskować o przedłużenie postojowego?

Pojawiły się już nowe wzory wniosków dotyczące przedłużenia świadczenia postojowego. Dla działalności gospodarczych jest to wniosek ZUS RSP-DK, natomiast dla umów cywilnoprawnych RSP-CK. Wnioski można złożyć online przez ZUS PUE. Do tego należy złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja nie poprawiła się.

15. Kiedy można składać wniosek o przedłużenie świadczenia postojowego?

Jeśli pierwszy wniosek złożyłeś w kwietniu, a pieniądze dostałeś w maju, to możesz spokojnie w maju wnioskować o przedłużenie postojowego.

16. Co to znaczy, że moja sytuacja nie uległa poprawie?

W ustawie nie jest jednoznacznie określone, co to znaczy brak poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Jeżeli istnieje przestój w prowadzonej działalności gospodarczej, czyli nie realizujesz umów w zakresie jak przed pandemią, to można przypuszczać, że sytuacja nie uległa poprawie. Nie mniej każda sytuacja jest inna i warto być powściągliwym, gdyż kontroler z US – o ile przyjdzie, może mieć własną interpretację „braku poprawy sytuacji”.

17. Czy świadczenie postojowe jest przychodem?

Nie, świadczenie postojowe nie stanowi przychodu i nie jest pomocą publiczną na mocy art. 52m ust. 1 ustawy o PIT.

III DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Nowelizacja ustawy Tarcza 3.0 wykluczyła z dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników, państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

18. Czy można pozyskać dofinansowanie na pracownika niepełnosprawnego?

Nowelizacja dodała do art. 15zze1, który umożliwia pozyskanie dofinansowania także na pracownika niepełnosprawnego. Więcej w art. 15zzb i art. 15zze ustawy antykryzysowej. Przy czym taka opcja jest możliwa jedynie w części, która nie podlega dofinansowaniu do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON-u. (Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podsumowanie

Tarcza Antykryzysowa 3.0 zmieniła kilka zasad, które pojawiły w Tarczy 2.0. W dalszym ciągu przedsiębiorca może skorzystać z IV filarów pomocowych:

 1. Zwolnienie z ZUS,
 2. Mikropożyczka do 5 tys. zł,
 3. Świadczenie postojowe,
 4. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.

Do tego dochodzi Tarcza Finansowa, czyli wsparcie z PFR.

Tworzenie sklepu internetowego

Tarcza antykryzysowa 3.0 jest małą aktualizacją pakietu osłonowego dla firm. Wprowadza kilka drobnych zmian, rozszerzając zakres wsparcia o nowe firmy. Powstała głównie dlatego, że czas przestoju gospodarczego przeciąga się. Nie jest więc wykluczone, że powstanie Tarcza 4.0.

Oceń artykuł
[Total: 4 Average: 4.5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

5 thoughts on “Tarcza 3.0 – jakie zmiany i warunki? {18 pytań i odpowiedzi}

 1. Witam,czy jeżeli 21.05 otrzymałam z UP pożyczkę 5000zl a nadal mam spadek przychodów o minimum 30%,to czy mogę się starać o dofinansowanie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności z UP? Jezeli tak to czy może to dotyczyć tych samych miesięcy?

 2. Jak interpretować punkt:
  11. Czy pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej jest przychodem?
  Umorzenie mirkopożyczki nie jest przychodem. Natomiast wydatki poniesione z pieniędzy uzyskanych z pożyczki są kosztem uzyskania przychodu.

  Czy to oznacza, że ewentualne zakupy w ramach pożyczki powinniśmy wrzucać w koszta? Czy może jednak pełną kwotę (wraz z vat oraz dochodowym) zaliczać na poczet rozliczenia pożyczki w przypadku kontroli?

 3. Pracuje na etacie i prowadzę jednoosobową dzialalnosc gospodarcza od 2013roku Od listopada 2019 roku do kwietnia
  2020 była jednak zawieszona Czy mogę liczyć na jakąś forme wsparcia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *