Jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? 6 KROKÓW

jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000

Zastanawiasz się jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? Sprawdź, jak w 6 krokach wysłać wniosek o pożyczkę z PUP.

Pożyczka dla samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i wszystkich innych firm do 5000 zł jest możliwa na podstawie ustaleń najnowszej tarczy antykryzysowej.

Pożyczka 5000 zł z PUP – jedna z form pomocy z rządowego programu Tarcza 9.0 dla samozatrudnionych, mikrofirm, dużych firm i NGO.
Przejdź do wybranego kroku:

 1. Pobranie umowy pożyczki
 2. Wybór placówki PUP
 3. Wypełnienie wniosku o pożyczkę 5000 zł
 4. Wypełnienie załącznika nr 1 do wniosku
 5. Weryfikacja konta
 6. Wysłanie wniosku do PUP

Podstawowe pytania i odpowiedzi – POŻYCZKA 5000 ZŁ Z PUP

Jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000 zł?

Całą procedurę można wykonać online, pobierając umowę (nie wypełniając jej), dołączając do wniosku i wypełniając wniosek za pośrednictwem strony praca.gov.pl.

Ile wynosi oprocentowanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy?

Oprocentowanie udzielonej pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Czy pożyczka 5000 zł będzie podlegała kontroli?

Premier RP stwierdził, że Państwo chce zapewnić przedsiębiorcom przetrwanie. Zwłaszcza tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Czy o mikropożyczkę do 5000 zł mogą starać się firmy, które nie zatrudniają pracowników?

Tak, o pożyczkę mogą starać się firmy które nie zatrudniają pracowników w ogóle, czyli samozatrudnieni, prowadzący JDG oraz spółki z o.o. gdzie działa jedynie zarząd i wspólnicy.

1 KROK – POBIERZ UMOWĘ POŻYCZKI

Aby złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł, musisz pobrać Umowę – umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf).

Jeśli kwalifikujesz się do bezzwrotnej pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców, pobierz umowę pożyczki i dołącz do wniosku. Nie wypełniaj jej.

2 KROK – WYBIERZ PLACÓWKĘ PUP

Możesz teraz przejść na stronę praca.gov.pl.

Na dole strony w polu „Adresat wniosku” wyszukaj swój macierzysty Urząd Pracy (wystarczy, że zaczniesz wpisywać nazwę miejscowości). Jeśli prowadzisz działalność na terenie Rybnika, to będzie to PUP w Rybniku. To ten Urząd wypłaci Ci pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców.

UWAGA! Jeśli Twojego Urzędu nie ma na liście, oznacza to, że nie ogłosił jeszcze naboru wniosków o mikropożyczkę.

Następnie kliknij przycisk „Przejdź do edycji wniosku”.

wniosek o pożyczkę 5000 zł

3 KROK – WYPEŁNIJ WNIOSEK O POŻYCZKĘ 5000 ZŁ

Teraz przechodzisz do wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 • Zacznij od wpisania nazwy miejscowości w prawym górnym rogu i swoich danych identyfikacyjnych:
wniosek o udzielenie pożyczki 5000
Wniosek o udzielenie pożyczki 5000 zł
 • Następnie wpisz adres siedziby przedsiębiorstwa, dane kontaktowe i dane reprezentanta firmy. Te punkty nie powinny sprawić problemu. W przypadku, gdy wniosek o pożyczkę 5000 zł wypełnia osoba postronna, konieczne będzie pełnomocnictwo, które należy dołączyć do wniosku.
 • W kolejnym punkcie musisz podać kilka informacji:
  – kwotę, o jaką wnioskujesz – może to być dowolna kwota, lecz nie większa niż 5000 zł,
  – nr firmowego konta bankowego,
  – stan zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r.
 • W pkt. 6 znajdują się oświadczenia, które poświadczysz podpisując wniosek.

Oświadczam, że

 1. zapoznałem się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.
 2. wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe.
 3. jestem mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
 4. prowadziłem działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 5. nie otrzymałem nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.
 7. zobowiązuję się, że wykorzystam środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we Wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodaj załączniki do wniosku

pożyczka z pup 5000 załączniki
Pożyczka z PUP – załączniki

Jak widzisz powyżej, do wniosku należy dodać kilka załączników:

 • Załącznik nr 1 – będzie dodany na zasadzie wypełnienia online,
 • Załącznik nr 2 – tutaj wgrywasz umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów. To ta umowa, którą pobrałeś w kroku 1. Umowa musi być w formacie .pdf.

4 KROK – WYPEŁNIJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

Załącznik nr 1 znajduje się pod wnioskiem o pożyczkę 5000 zł. Ukarze Ci się taki formularz:

załącznik nr 1 do pożyczki o 5000
Załącznik nr 1 do pożyczki o 5000 zł

Wypełnij po kolei wszystkie pola:

 • pisz swoje PKD. W tym miejscu podajesz klasę działalności, w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeśli Twoja działalność jest szersza, podaje klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. Klasę PKD znajdziesz w swoim wpisie na CEIDG.
 • Określ wielkość podmiotu.

  Zapewne zastanawiasz się, co to jest mikroprzedsiębiostwo i czym się rożni od małego przedsiębiorstwa? Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., przyjęto definicje przedsiębiorstw.Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracow­ników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracow­ników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Klasyfikacja MŚP

Stan zatrudnienia Roczny obrót/ suma bilansowa
Mikroprzedsiębiorstwo < 10 pracowników < 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwo < 50 pracowników < 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwo < 250 pracowników < 50 mln EUR / < 43 mln EUR
 • Odpowiedz na 3 pytania, które dotyczą sytuacji finansowej Twojej firmy.
 • Jeśli otrzymałeś już pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej, zaznacz pole TAK.
 • Wpisz swoje imię i nazwisko.

5 KROK – ZWERYFIKUJ KONTO

Przechodzimy do kroku nr 5, a więc Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy – Weryfikacja klienta.

wniosek o pożyczkę 5000 pup
Wniosek o pożyczkę 5000 z PUP – weryfikacja konta

Jeżeli nie posiadasz konta w serwisie praca.gov.pl, to musisz go teraz założyć. Pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, m.in. PESEL, e-mail i wymyślony przez Ciebie login. Następnie kliknij „dalej”, aby przejść do wysłania wniosku.

6 KROK – WYŚLIJ WNIOSEK O POŻYCZKĘ Z PUP

Ostatni krok to wysłanie wniosku o pożyczkę z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG). Twoim zadaniem jest podpisanie wniosku w jeden z dwóch sposobów:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. profilem zaufanym.

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest kosztowne, dlatego jeśli go nie posiadasz, korzystniej jest wybrać podpis Profilem Zaufanym. Wystarczy, że się zalogujesz i potwierdzisz wysyłkę za pomocą SMS.

WNIOSEK O UMORZENIE POŻYCZKI Z PUP

Jeśli przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki nie zamkniesz firmy (oraz nie zawiesisz), to pożyczka zostanie umorzona. W tym celu po 3 miesiącach od otrzymania pożyczki będziesz miał 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki. Wniosek o umorzenie jest załącznikiem nr 2 do umowy o pożyczkę.

We wniosku o umorzenie pożyczki składasz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

KONTROLA WYDATKOWANIA POŻYCZKI 5000 ZŁ

Takie pytanie zadał Premierowi Pan Krzysztof:

Mikropożyczka do 5 tys. zł jest na bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą. Czy ograny państwowe będą weryfikować zasadność spożytkowania przyznanych pieniędzy?Pan Krzysztof

Zobacz, co odpowiedział Premier:

Jak widzisz 75% wypowiedzi zajęło samouwielbienie i wychwalanie Prezydenta. Można jednak domniemywać, że Fiskus będzie sprawdzał zasadność wydatkowania pieniędzy z pożyczki. Jest to o tyle niekomfortowe, że w umowie nie sprecyzowano co rozumieć poprzez „bieżące koszty prowadzenia działalności”.

Dla bezpieczeństwa, środki z mikropożyczki do 5000 zł warto wydać na podstawowe koszty jak:

 • podatki (PIT, VAT),
 • składki ZUS,
 • leasing,
 • czynsz i media.

Czy naprawdę należy Ci się pożyczka 5000 zł?

Zwróć uwagę na fakt, że ustawa zaczyna się zapisem, że pomoc z Tarczy jest przeznaczona dla firm, które ucierpiały z powodu COVID-19. Jeśli Twoja firma ucierpiała i potrafisz to łatwo udowodnić, to nie masz się czego obawiać.

Może wydać się to dziwne, ale są działalności, które nie zanotowały strat. Tak jest na przykład z Agencją Internetową XZT.PL, którą współtworzę. Z jednej strony omijają nas pieniądze z tarczy, ale z drugiej strony cieszę się, że możemy działać.

Dlatego też na czas koronawirusa przygotowaliśmy specjalne rabaty dla firm. Jeśli chcesz stworzyć stronę www, sklep internetowy lub wypozycjonować swój biznes w Google – zapraszam na xzt.pl. Na hasło „Niepoddawajsie” dodatkowe 5% rabatu.

Wakacje kredytowe

W Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie znalazł się punkt o wakacjach kredytowych. Jest jednak dobra wiadomość dla firm, ponieważ banki same zaczęły tworzyć oferty typu „wakacje kredytowe”. Na przykład Nest Bank oferuje kredyt z 3-miesięcznymi wakacjami od rat i niższym oprocentowaniem.

wakacje od rat

Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

10 thoughts on “Jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? 6 KROKÓW

 1. Szkoda, że nie ma tu faktycznie wyjaśnienia, jak ten wniosek wypełnić. Prowadzę jednoosobową działalność (żaden ze mnie przedsiębiorca, po prostu to warunek zatrudnienia). Nie uzyskałem tu odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:
  – 3 pytania, które dotyczą sytuacji finansowej Twojej firmy – pierwsze z tych pytań jest dla mnie zagadką, czy jako jednoosobowa działalność mogę wcale nie mieć kapitału? zaznaczam „nie dotyczy”?
  – Jeśli otrzymałeś już pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej, zaznacz pole TAK. – ok, ale co dalej? Co należy zaznaczyć w przypadku otrzymania postojowego (podobno to nie jest pomoc, którą tu się wpisuje?), co w przypadku umorzenia składek ZUS?

 2. Na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, który w piśmie do Ministra Rozwoju apelował o zmiany w przepisach dotyczących bezzwrotnej pożyczki dla firm, do tarczy 4.0 wprowadzona została poprawka, zgodnie z którą pożyczki udzielane firmom będą umarzane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

 3. Pobieranie Załącznika nr 1 oraz Umowy pożyczki nie jest już wymagane. Pliki zostały dodane do wniosku.
  Nie jest również wymagane podawanie informacji o stanie zatrudnienia.
  Amen.

 4. Niestety wysłanie wniosku nie jest takie łatwe, bo mimo posiadanego profilu zaufanego to trzeba mieć go potwierdzonego, czyli odbyć wizytę w urzędzie. Absurd jakiś w szczególności w tych czasach. Miało być szybko, a jest uciążliwie.

 5. Ode mnie formularz żąda załącznika nr 3 (kopii pełnomocnictwa). Jeśli go nie załączę nie mogę przejść dalej. Problem w tym, że nie mam pełnomocnika

 6. Nie mogę zapisać klasy działalności – przy zaznaczaniu wielkości przedsiębiorstwa klasa znika- ktoś wie, dlaczego?

 7. Mam problemy z załacznikiem nr 2, nie chce się załaczyc, podbno, stał sie juz integralną częscią umowy, i de facto nie istnieje. Nikt go jednak nie usunał. tyle, że nie da sie go załączyć. Ktoś podpowie o co chodzi ? pomocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *