Jak działa e-sąd i w jaki sposób firma może złożyć pozew?

jak działa e-sąd

Dowiedz się jak działa e-Sąd i w jaki sposób Twoja firma może złożyć pozew przeciwko niepłacącemu kontrahentowi.

Jeżeli chcesz odzyskać swoje należności, możesz skorzystać z usług e-Sądu. E-Sąd pozwala na łatwe złożenie wniosku, a przy tym zrealizowanie wszystkiego online. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób Twoja firma może złożyć pozew za pomocą e-Sądu, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Co to jest e-sąd – przepisy prawne posiadają możliwość elektronicznego postępowania upominawczego. W przypadku e-sądu wszystkie sprawy mają charakter fakultatywny, a zatem sprawa toczy się jedynie w sytuacji, gdy to powód postanowi złożyć pozew drogą elektroniczną.

Mimo, że wszystkie sprawy rozpatrywane są w formie online, to sąd ma również swoją fizyczną postać. E-sąd mieści się w VI Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. To właśnie w tym sądzie rozpatrywane są wszystkie pozwy, które zostały złożone na terenie całego kraju.

Przejdź do wybranej części artykułu:

 1. e-Sąd – opinie
 2. W jaki sposób działa e-Sąd?
 3. Czym zajmuje się e-Sąd?
 4. Jak złożyć wniosek do e-Sądu?
 5. Podsumowanie działania e-Sądu
 6. Co zamiast e-Sądu?

E-SĄD – OPINIE

E-sąd to wygodny sposób na dochodzenie swoich pieniędzy. W razie problemów z niepłacącymi kontrahentami, którzy uchylają się od obowiązku spłaty swoich zobowiązań, skorzystanie z e-sądu może być bardzo korzystne.

Z e-sądu skorzystało już wielu przedsiębiorców. Coraz więcej osób stawia na e-sąd w przypadku dochodzenia należności. Taka forma odzyskiwania środków jest bardzo komfortowa i pozwala na łatwe dochodzenie swoich praw. Dodatkowo czas rozpatrywania złożonego wniosku jest bardzo krótki. Odzyskanie środków nie będzie zatem trwało wiele miesięcy.

W połączeniu z niewielkimi kosztami, które należy ponieść jako powód, można być bardzo zadowolonym z postawienia na taką ofertę. Warto jako firma zainteresować się takimi możliwościami i skorzystaniem z najlepszej formy do prowadzenia roszczeń pieniężnych.

Z e-Sądu korzystają nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również spółki z o.o., spółki akcyjne i inne podmioty prawa.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA E-SĄD?

Wprowadzenie e-sądu to bardzo duży przełom, a zarazem sposób na ułatwienie bardzo wielu procesów. Największa zaleta to fakt, że czas na rozpoznanie sprawy jest o wiele krótszy niż w przypadku prowadzenia klasycznego postępowania.

 1. Nie trzeba osobiście stawiać się na rozprawie, a wszystkie wnioski występują w formie gotowych do wypełnienia formularzy. Powoduje to, że ryzyko popełnienia błędu jest zdecydowanie mniejsze. Nie ma również obowiązku załączania materiału dowodowego do wniosku.
 2. W przypadku e-sądu wszystkie akta konkretnej sprawy są prowadzone w formie elektronicznej i również w takiej formie są przekazywane dla wszystkich stron sporu.
 3. Dodatkowo do pozwu nie ma konieczności dołączania dowodów.
 4. Powód opłatę za rozpoczęcie postępowania uiszcza w formie płatności online. Postawienie na e-sąd jest związane również z mniejszymi opłatami za prowadzenie postępowania.  Opłata sądowa wynosi jedynie 1.25% wartości przedmiot sporu ale jednocześnie nie mniej niż 30 złotych.
 5. Nakaz zapłaty w tego rodzaju postępowaniu występuje w formie elektronicznej i można się z nim zapoznać na stronie www.e-sad.gov.pl. Wystarczy jedynie podać unikatowy kod, który umieszczony jest w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Nakaz zapłaty w e-sądzie

Głównym celem zgłoszenia pozwu przez pokrzywdzonego jest uzyskanie nakazu zapłaty. Warto wiedzieć, że nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

 1. przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego);
 2. roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał);
 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał;
 4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Ponadto nie możesz dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeżeli w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż 3 lata poprzedzające złożenie pozwu, to e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego sądu.

Po wydaniu nakazu zapłaty e-Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty w formie papierowej, pocztą tradycyjną (listem poleconym) wraz z pouczeniem m.in. o sposobie wniesienia sprzeciwu.

CZYM ZAJMUJE SIĘ E-SĄD

E-sąd nie zajmuje się wszystkimi sprawami. Jest w stanie rozpatrywać jedynie sprawy, które dotyczą roszczeń pieniężnych. Dodatkowo rozpatrzenie sprawy przez e-sąd dotyczy jedynie roszczeń, które nie są bezzasadne. Obowiązek zapłaty musi być zatem związany z istnieniem rachunku, faktury VAT lub umowy.

Reasumując, jeśli Twój kontrahent nie chce zapłacić za wykonaną przez Ciebie usługę, to e-sąd będzie dobrym rozwiązaniem. Musisz mieć potwierdzenie (np. mailowe) zamówienia usługi, udokumentowanie jej wykonania potwierdzone wystawieniem faktury. Jeżeli kontrahent zaakceptował wykonanie usługi, to tym bardziej zasadne jest złożenie pozwu.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO E-SĄDU?

Jeżeli posiadasz należność, która nie została uregulowana przez kontrahenta i jest potwierdzona za pomocą rachunku, faktury VAT lub umowy to można rozpocząć wejście na drogę sądową. Dotyczy to w szczególności spraw, gdzie druga strona umowy nie wyraża chęci współpracy i nie odpowiada na wezwania do zapłaty.

W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie pozwu w drodze elektronicznej. Jest to możliwe na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl. Dla złożenia pozwu konieczne będzie założenie swojego profilu użytkownika. Pozew można złożyć samodzielnie lub za pomocą pośrednika, czyli adwokata lub radcy prawnego. Obie formy są bardzo wygodne.

Jak założyć konto w e-Sądzie

Aby móc się komunikować z e-Sądem elektronicznie musisz założyć konto w systemie teleinformatycznym e-Sądu i uzyskać certyfikat służący składaniu elektronicznego podpisu – z Centrum Certyfikacji EPU.

W celu założenia konta wejdź na stronę internetową: www.e-sad.gov.pl i wybierz zakładkę „Zarejestruj konto”. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami kreatora konta w EPU, wybierając na początku opcję „konto podstawowe”.

Dane jakie musisz podać podczas rejestracji:

 • imiona i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • miejsce urodzenia,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres do korespondencji.

Ponadto musisz wskazać nazwę oraz hasło do bezpiecznego logowania. Ciąży na Tobie obowiązek aktualizowania powyższych danych.

Ważnym elementem założenia konta jest wyrobienie podpisu elektronicznego. Jeżeli nie masz bezpiecznego podpisu elektronicznego, to możesz zdobyć certyfikat poprzez system e-Sądu. Certyfikat EPU pozwoli Ci podpisywać dokumenty poprzez e-Sąd i jest ważny rok.

UWAGA! Konto w EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) może być zarejestrowane wyłącznie przez osobę fizyczną posiadającą numer PESEL. Konto nie może być założone przez firmę, instytucję czy podmiot publiczny. Firma (osoba prawna) działa w EPU poprzez pełnomocnika, który rejestruje konto w EPU i reprezentuje dany podmiot.

Koszty sądowe w e-Sądzie

Już na etapie składania pozwu ważne jest także uregulowanie wszystkich kosztów sądowych. W przypadku e-sądu kwota ta wynosi 1.25% wartości sporu, ale jednocześnie nie mniej niż 30 złotych. Taki koszt sprawia, że wybranie tej formy dochodzenia swoich należności jest znacznie tańsze niż zdecydowanie się na tradycyjne postępowanie sądowe.

Przekazywanie dokumentów związanych ze sprawą jest realizowane poprzez drogę elektroniczną. Dokumentami, które warto dostarczyć jest dokument, z którego wynika należność i np. wezwanie do zapłaty, na które nie została udzielona przez klienta odpowiedź.

Możliwości strony pozwanej

Będąc stroną pozwaną, nie musisz do sądu dostarczać kompletnie żadnych dokumentów. Masz również możliwość, aby w terminie 14 dni złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Samo wniesienie sprzeciwu jest bardzo wygodne. Nie musi być bowiem wniesione na formularzu, ani zawierać dowodów działających na niekorzyść powodowa. Musi jedynie zawierać tytuł „Sprzeciw od nakazu zapłaty” oraz zdanie „wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”, nazwę sądu, który wydał nakaz oraz datę wydania tego.

Sam sprzeciw można wnieść bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Gdy sprzeciw wobec nakazu zapłaty zostanie złożony prawidłowo, wówczas nakaz zapłaty traci moc, a e-Sąd kieruje sprawę do sądu właściwego dla pozwanego.

e-Sąd wydaje wyrok

W przypadku gdy pozwany nie podejmie żadnej czynności, nakaz zapłaty uprawomocni się po upływie 2 tygodni od daty doręczenia pozwanemu. Następnie e-Sąd z urzędu nada mu klauzulę wykonalności, co pozwoli wyegzekwować roszczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSUMOWANIE DZIAŁANIA E-SĄDU

Skorzystanie z możliwości, jakie daje e-sąd jest bardzo proste i każdy przedsiębiorca poradzi sobie ze złożeniem pozwu. Gotowy formularz zdecydowanie ułatwia cały proces i sprawia, że zdecydowanie trudniej o popełnienie błędów, które mogłyby wydłużyć postępowanie.

Nawet przedsiębiorcy, którzy nie dysponują wiedzą prawną i nie mają doświadczenia w prowadzeniu takich sporów będą w stanie bardzo sprawnie złożyć pozew i sprawnie odzyskać swoje należności. Korzystanie z takiej możliwości będzie dawało świetne efekty.

Kiedy warto złożyć pozew w e-Sądzie?

e-Sąd jest  dobrym wyborem w sytuacji, gdy masz pewność że kontrahent złamał prawo nie opłacając wykonanej przez Ciebie usługi. Jeżeli kontrahent nie odpowiada na Twoje wiadomości, to możliwe, że nie odpowie także na nakaz zapłaty.

e-Sąd jest dla szybkiego załatwienia sprawy, która jest pewna do wygrania.

Kiedy nie warto składać pozwu do e-Sądu?

Zdecydowanie nie warto korzystać z e-Sądu, gdy kontrahent wyraża sprzeciw wobec zapłaty. Jeśli ponowi sprzeciw w e-Sądzie, to sprawa i tak trafi do sądu tradycyjnego – właściwego dla pozwanego. Składanie wniosku ze sprawą sprzed ponad 3 lat również mija się z celem.

Jak szybko działa e-sąd?

Czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty to około 29 dni. Nakaz zapłaty uprawomocnia się po upływie 2 tygodni od daty doręczenia pozwanemu.

Ile kosztuje e-Sąd?

Opłata sądowa wynosi 1.25% wartości przedmiot sporu, ale jednocześnie nie mniej niż 30 złotych. Zgłoszenie sprzeciwu wobec nakazu zapłaty jest darmowe.

Jak podpisać pozew w e-Sądzie?

Pozew możesz podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym, który wyrobisz na stronie e-Sądu otrzymując Certyfikat EPU.

CO ZAMIAST E-SĄDU?

E-Sąd jest ostateczną formą zdobywania pieniędzy za wystawione faktury. Warto abyś znał także inne możliwości na poprawę płynności finansowej, dzięki którym możesz przyspieszyć otrzymanie pieniędzy.

W artykule Jak poprawić płynność finansową firmy wymienione są następujące opcje:

 1. Faktoring dla firm – szybka zapłata za wystawioną FV
 2. eKsięgowość – kontrola terminów płatności faktur
 3. eWindykacja – sposób na niepłacących
 4. eWadia – poręczenia w przetargach
 5. Leasing – sposób na zakup środków trwałych
 6. Raty/abonament – model na poprawę płynności
 7. Przedpłata/zaliczka – pewność odpłatności za usługę
 8. Sezonowość – wykorzystać najlepszy czas
 9. Poduszka finansowa – oszczędzanie w firmie
 10. Kredyt firmowy – ostatnia deska ratunku

Warto wprowadzić w swojej firmie procedury, które spowodują że nie będzie trzeba szukać pomocy w Sądzie. Jest to bowiem zawsze pewien stres, niepewność i strata czasu.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

2 thoughts on “Jak działa e-sąd i w jaki sposób firma może złożyć pozew?

  1. Jaką pewność? W jednym i w drugim przypadku pozwany może wnieść sprzeciw. W EPU nie podziałasz z wekslem /link/ zresztą w ogóle nie otrzymasz nakazówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *