Faktoring pełny (faktoring bez regresu) – co to jest i jak działa?

faktoring pełny

Faktoring pełny, zwany też faktoringiem bez regresu, to sposób na zapewnienie swojej firmie bezpieczeństwa ekonomicznego i płynności finansowej.

Faktoring pełny jest jednym ze sposobów na to, jak poprawić płynność finansową firmy. Problemy finansowe wśród przedsiębiorstw są częste w czasie kryzysu. Borykają się z tym zarówno duże, średnie jak i małe oraz mikrofirmy.

Z faktoringu bez regresu mogą zatem skorzystać wszystkie typu firm, także jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Na czym polega faktoring pełny
 2. Faktoring pełny – dla kogo
 3. Koszty faktoringu bez regresu
 4. Księgowane faktoringu pełnego
 5. Korzyści faktoringu bez regresu
 6. Faktoring pełny a faktoring niepełny

NA CZYM POLEGA FAKTORING PEŁNY

Faktoring pełny to rodzaj faktoringu adresowany dla firm, które chcą zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności ze strony kontrahentów. Cesja wierzytelności polega na tym, że firma faktoringowa (faktor) odkupuje od Ciebie niezrealizowane i nieprzeterminowane faktury. W rezultacie możesz je zmienić na gotówkę i tym samym zmniejszyć poziom należności.

Pieniądze przydadzą się oczywiście na bieżącą działalność i mogą być wykorzystane do efektywniejszego rozwoju firmy. Korzystając z usługi faktoringu stajesz się faktorantem. Faktor wypłaca faktorantowi określony procent należności, zwykle jest to ok. 90%. Pozostała część to prowizja, na której zarabia faktor.

Istnieje wiele różnych form faktoringu. Umowa faktoringowa nie jest regulowana przez polskie prawo. Zakres i warunki współpracy są ustalane indywidualnie pomiędzy faktorem i faktorantem. Faktoring pełny określany również jako faktoring bez regresu, to faktoring, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie faktor.

Firma faktoringowa musi liczyć się z tym, że nie otrzyma należności lub wyegzekwowanie jej będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. To oczywiście oznacza, że faktoring pełny jest dużo bardziej opłacalny dla faktoranta.

Zasady działania faktoringu pełnego są bardzo proste:

 1. Sprzedajesz produkt lub świadczysz usługę i wystawiasz fakturę.
 2. Informacje o wystawionej fakturze wysyłasz do firmy faktoringowej.
 3. Firma faktoringowa weryfikuje sprawę i analizuje wiarygodność kontrahenta.
 4. W przypadku akceptacji otrzymujesz do 90% wartości faktury.
 5. Firma faktoringowa zajmuje się resztą i w razie jakichkolwiek trudności na własną rękę egzekwuje należność od kontrahenta
 6. Faktoring pełny (bez regresu) oznacza, że ryzyko niewypłacalności leży po stronie faktora. Nie musisz się zatem obawiać tego, że będziesz musiał oddać otrzymane pieniądze.

W praktyce jednak każda firma faktoringowa może działać w nieco inny sposób. Dla przykładu, pieniądze mogą być wypłacane w formie zaliczki, a po wyegzekwowaniu należności otrzymasz resztę. Dopiero w tym momencie firma naliczy koszty za zrealizowaną usługę. Jeśli chodzi o podstawowe założenia – faktury przekazywane firmie faktoringowej nie mogą być przeterminowane.

Dodatkowo, w faktoringu pełnym sporym ułatwieniem może być polisa ubezpieczenia należności handlowych. Jeśli posiadasz taką polisę, umowa faktoringu może być zawarta na korzystniejszych warunkach.

FAKTORING PEŁNY – DLA KOGO

Faktoring pełny jest bardzo korzystną opcją dla firm, które posiadają polisę ubezpieczenia należności. Jest ona zabezpieczeniem, które sprawia, że w przypadku niesolidnego kontrahenta niewypłaconą należność można otrzymać od towarzystwa ubezpieczeniowego. Posiadanie polisy sprawi, że firma faktoringowa na pewno zgodzi się na faktoring pełny (bez regresu), ponieważ ma pewność, że wierzytelności zostaną uregulowane w ten lub w inny sposób.

Jeśli posiadasz polisę, prócz umowy faktoringu podpisane zostanie także porozumienie z ubezpieczycielem, na podstawie którego faktor przejmie obowiązki klienta wynikające z polisy (w razie niewypłacalności kontrahenta to faktor będzie dochodził swoich praw przed towarzystwem ubezpieczeniowym).

Zaletą jest to, że w ramach takiej współpracy faktorant otrzymuje kompleksową obsługę obejmującą:

 • finansowanie,
 • monitoring płatności,
 • czynności administracyjne,
 • ochronę przed niewypłacalnością,
 • windykację.

Faktoring pełny pozwala zatem nie tylko szybciej uzyskać gotówkę potrzebną na bieżącą działalność i rozwój firmy, ale również pomaga zaoszczędzić wiele czasu i niepotrzebnych nerwów.

Posiadanie polisy ubezpieczenia należności handlowych nie jest jednak obowiązkowe, aby móc skorzystać z faktoringu pełnego. Jeśli nie posiadasz polisy, faktor może jednak zaoferować nieco gorsze warunki. Przed zawarciem takiej umowy firma faktoringowa prawdopodobnie zweryfikuje wiarygodność i wypłacalność kontrahenta.

Ponadto, takie firmy również posiadają własne polisy, które zapewniają ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta. Wyspecjalizowany faktor posiada znacznie szerszy wachlarz możliwości w kwestii egzekwowania należności. To jeden z głównych powodów, dla których warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy faktoringowej.

KOSZTY FAKTORINGU BEZ REGRESU

Każda firma faktoringowa może stosować nieco inne zasady rozliczania się ze swoim klientem. Najczęściej wygląda to w następujący sposób:

 1. faktor wypłaca do 90% z faktury w formie zaliczki,
 2. następnie monitoruje płatności i czeka na to, aż dłużnik ureguluje swoją należność. Wówczas faktorant otrzymuje resztę kwoty.
 3. W tym momencie faktor naliczy odpowiednią opłatę za zrealizowaną usługę. Najczęściej jest to prowizja faktoringowa, która wynosi ok, 0,5 – 3% wartości faktury.

W skład kosztów wchodzić może także:

 • opłata przygotowawcza,
 • odsetki (kapitałowe i za opóźnienia),
 • opłaty dodatkowe wynikające ze specyfiki i rodzaju faktoringu. Dla przykładu, przy faktoringu bez regresu wymagana może być opłata za przejęcie ryzyka niewypłacalności przez faktora.

Prowizja faktoringowa może być naliczana procentowo od wartości faktur bądź wartości wypłaconej zaliczki, ale również kwotowo, jako stawka ryczałtowa. Polityka płatności prowadzona przez firmę faktoringową ma zatem bardzo duże znaczenie w kontekście tego, czy cała usługa okaże się korzystna dla faktora. Kolejnym czynnikiem zmiennym jest to, z jakimi kontrahentami współpracuje Twoja firma.

Faktoring międzynarodowy obejmujący współpracę z zagranicznymi kontrahentami może być droższy, ze względu na większą ilość formalności oraz większe trudności przy ewentualnym egzekwowaniu zadłużenia.

Reasumując, koszty faktoringu bez regresu mogą być naliczane procentowo lub kwotowo, a składają się na nie:

 • prowizja faktoringowa,
 • odsetki,
 • opłaty dodatkowe.

Korzystając z tej usługi trzeba liczyć się z tym, że będzie ona kosztować nawet do 3 – 4% wartości należności ze wszystkich faktur przekazanych w ręce firmy faktoringowej. Każdy faktor może stosować nieco inną politykę płatności i dlatego też bardzo ważne jest przeanalizowanie warunków opisanych w umowie.

KSIĘGOWANIE FAKTORINGU PEŁNEGO

Faktoring to wciąż usługa zyskująca na popularności. Wielu przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z usług firm faktoringowych zastanawia się nad tym, w jaki sposób wygląda księgowanie faktoringu pełnego.

Biorąc pod uwagę, że w tej formie faktoringu to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności, w momencie sprzedaży wierzytelności należy je wyksięgować z ksiąg rachunkowych firmy. Uzyskaną od faktora kwotę zalicza się do przychodów finansowych.

 • Przy wyksięgowaniu stosuje się zapisy: Wn „Koszty finansowe” i Ma „Rozrachunki z odbiorcami”. Zaksięgowania wymagają również opłaty pobierane od faktora za wykonanie usługi.
 • Wartość brutto zapisujemy jako: Wn „Rozliczenie zakupu” i Ma „Pozostałe rachunki”.
 • Z kolei podatek VAT jako: Wn „Vat naliczony i jego rozliczenie oraz Ma „Rozliczenie zakupu”.
 • Natomiast w momencie, gdy faktor wypłaca firmie środki z wierzytelności po odliczeniu opłaty za wykonaną usługę, takie operacje finansowe księgujesz jako: Wn „Rachunek bieżący” i Ma „Rozliczenie zakupu”.

Należność zwiększa przychody finansowe w ramach pozostałych rozrachunków. Co szczególnie istotne, koszty faktoringu pełnego nie są limitowane, dzięki czemu wszystkie koszty faktoringowe poniesione w ramach faktoringu pełnego można w całości odliczyć od przychodu.

KORZYŚCI Z FAKTORINGU BEZ REGRESU

Faktoring pełny jest postrzegany za jedną z najkorzystniejszych opcji dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z tego typu usług. Zastanawiasz się, co zyskuje Twoje firma poprzez faktoring pełny?

Oto najważniejsze korzyści płynące z tego typu usług:

 • możliwość szybszego uzyskania środków na bieżącą działalność i rozwój firmy,
 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową,
 • nie musisz tracić czasu i środków na egzekwowanie należności od spóźniających się klientów,
 • dobre zabezpieczenie w przypadku nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami,
 • możliwość włączenia kosztów faktoringu do kosztów uzyskania przychodu,
 • wiele dodatkowych usług, jak monitorowanie płatności, czy bieżąca obsługa faktur,
 • elastyczne warunki umowy, które można dostosować do potrzeb firmy.

Faktoring pełny (bez regresu) to coraz popularniejsza opcja wśród polskich przedsiębiorców. Wpływają na to realia rynkowe, w których coraz częściej firmy muszą akceptować odroczone na dłuższy czas płatności. Faktoring pełny to wygodny sposób na uzyskanie środków w krótszym czasie i przeniesienie pełnego ryzyka na firmę faktoringową.

FAKTORING PEŁNY A FAKTORING NIEPEŁNY

Omawiając faktoring pełny (bez regresu) warto wskazać podstawowe różnice z faktoringiem niepełnym (z regresem). Jak możesz się już domyślać, w faktoringu niepełnym to przedsiębiorca bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co oznacza, że w przypadku trudności z uzyskaniem należności zachodzi potrzeba zwrotu zaliczki na konto faktora.

Faktor udziela jednak pełnego wsparcia w egzekwowaniu należności. Pomostem łączącym oba te rodzaje faktoringu jest faktoring mieszany, w którym strony współdzielą ryzyko za niewypłacalność kontrahenta. Oznacza to, że faktor bierze na siebie ryzyko, ale do określonego w umowie limitu płatności.

PODSUMOWANIE

Faktoring pełny to usługa ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością. Korzystając z tej usługi firmy nie muszą martwić się o długie terminy płatności, ponieważ należność jest im wypłacana szybciej przez firmę faktoringową. Odbywa się to na zasadzie cesji wierzytelności. W dużym uproszczeniu polega to na tym, że odsprzedajesz swoje faktury innej firmie.

Wówczas to nabywca nazywany faktorem otrzyma należność od Twojego dłużnika. To prosty sposób, aby zmienić nieprzeterminowane i nierozliczone jeszcze faktury na gotówkę. Faktoring pełny (bez regresu) jest o tyle korzystny, że faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Faktoring pełny (faktoring bez regresu) – co to jest i jak działa?

 1. ciekawy artykuł, sami niedawno zaczęliśmy korzystać z możliwości jakie daje faktoring, okazało się to dla naszej firmy dobrym rozwiązaniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *