Ile kosztuje faktoring? Koszty faktoringu

ile kosztuje faktoring

Chcesz skorzystać z usługi faktoringu i zastanawiasz się, jakie są koszty faktoringu? Sprawdź, ile kosztuje faktoring.

Koszty faktoringu to najważniejsza sprawa przy wyborze firmy faktoringowej. Jeżeli Twoja firma ma problemy z płynnością finansową, faktoring może być korzystnym rozwiązaniem. Trudne realia rynkowe często wymuszają na przedsiębiorcach ustępstwa, jak chociażby akceptację odroczonych terminów płatności. Za sprawą faktoringu możesz sprzedać swoje wierzytelności firmie faktoringowej, która od razu wypłaci nawet do 90% należności z faktur.

W ten sposób Twoja firma zyskuje środki na bieżącą działalność i dalszy rozwój. Zastanawiasz się, ile kosztuje faktoring? Całkowity koszt tej usługi zależy od kilku składowych.

Przejdź do wybranego tematu:

  1. Koszty faktoringu
  2. Odsetki
  3. Prowizja faktoringowa
  4. Inne opłaty przy faktoringu
  5. Co wpływa na koszty faktoringu
  6. Ile kosztuje faktoring – PODSUMOWANIE

KOSZTY FAKTORINGU

Umowa faktoringu jest tzw. umową nienazwaną, ponieważ w polskim prawie nie ma jednej definicji, która regulowałaby dokładny kształt i formę takiej umowy. W związku z tym, koszt faktoringu to elastyczny czynnik, który zależy od warunków ustalonych przez faktora i faktoranta w momencie zawierania umowy.

Zazwyczaj na koszt faktoringu składają się trzy czynniki, a mianowicie:

 • odsetki (kapitałowe i za opóźnienia),
 • prowizja faktoringowa,
 • inne opłaty dodatkowe.

Dodatkowe opłaty w dużej mierze zależą od wybranego rodzaju faktoringu. Jeśli decydujesz się na faktoring pełny, w którym to faktor bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta, wówczas musisz liczyć się z tym, że firma faktoringowa uwzględni dodatkową opłatę z tytułu przeniesienie ryzyka niewypłacalności.

Inną dodatkową opłatą może być chociażby opłata za przekroczenie limitu koncentracji, która pojawia się, gdy udział zgłoszonych faktur wystawionych na jednego płatnika jest wyższy, niż określony w umowie limit w stosunku do łącznego sfinansowanego przez faktora salda umowy.

ODSETKI

Faktoring ma wiele wspólnego z pożyczką dla firm lub kredytem, jako iż firma faktoringowa wypłaca Twojej firmie należności z nierozliczonych jeszcze faktur. A w tej sytuacji jedną z opłat są właśnie odsetki.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje odsetek:

 • kapitałowe,
 • opóźnienia.

Odsetki kapitałowe to wynagrodzenie dla faktora za to, że Twoja firma możesz korzystać z jego kapitału do momentu, aż kontrahent nie ureguluje należności. Natomiast odsetki za opóźnienie mogą pojawić się w sytuacji, gdy kontrahent jest niesolidny i przekracza termin uregulowania płatności. Warto zauważyć, że firma faktoringowa może pomóc Twojej firmie w skutecznym egzekwowaniu należności, np. poprzez windykację, aczkolwiek to może wiązać się z dodatkową opłatą.

Maksymalna wysokość odsetek jest uzależniona od stopy referencyjnej NBP. Na ten moment (sierpień 2023), maksymalna wysokość odsetek kapitałowych to 20,5%, natomiast odsetek za opóźnienie 24,5%. W praktyce firmy faktoringowe zwykle oferują dużo niższe odsetki, ponieważ w innym razie usługa ta byłaby po prostu mało opłacalna dla przedsiębiorców.

Powinieneś jeszcze pamiętać o tym, że firma faktoringowa może bazować na różnych modelach naliczania odsetek. Odsetki mogą być naliczane od sumy wypłaconych zaliczek, ale również od wartości brutto finansowanej faktury.

PROWIZJA FAKTORINGOWA

Podstawą kosztów faktoringu jest prowizja faktoringowa. Zazwyczaj jest to procentowa wartość od kwoty brutto faktury lub od wypłaconej zaliczki. Zwykle mieści się w przedziale od 0,5 do 5%. Dokładna wysokość prowizji jest w dużej mierze uwarunkowana wartością zobowiązania, jak również formą faktoringu i wiarygodnością kontrahenta.

W przypadku bardziej ryzykownych faktur firma faktoringowa może oczekiwać wyższej prowizji. Bardzo istotny jest także sposób naliczania prowizji. Z punktu widzenia faktoranta bardziej opłacalną opcją wydają się być prowizje naliczane dziennie, ponieważ w ten sposób płacisz za faktyczny okres finansowania. Jednak faktorzy preferują naliczanie miesięczne.

Warto także zauważyć, że prowizja faktoringowa może przyjąć formę opłaty ryczałtowej, czyli dokładnej kwoty ustalonej w warunkach umowy. Firma faktoringowa może pobrać także prowizję przygotowawczą. Najczęściej taką prowizję płaci się przy podpisywaniu umowy, a jej wysokość może być uzależniona od limitu faktoringowego.

INNE OPŁATY PRZY FAKTORINGU

Umowną kwestią są natomiast wszelkie opłaty dodatkowe, jakie mogą pojawić się podczas współpracy z firmą faktoringową. Jedną z takich opłat może być wspomniana już prowizja przygotowawcza, którą faktorant płaci jednorazowo przy podpisywaniu umowy.

Wiąże się to z tym, że firma faktoringowa ocenia sytuację finansową Twojej firmy oraz jej odbiorców i na tej podstawie ustala limit faktoringowy. Dodatkową opłatą związaną z tym limitem jest opłata za niewykorzystany limit. Jeśli zdecydujesz się na wyższy limit i nie wykorzystasz go, wówczas firma może naliczyć dodatkową opłatę.

Kolejną dodatkową opłatą może być opłata za przekroczenie limitu w koncentracji. Chodzi tu o maksymalny udział zgłoszonych faktur wystawianych na danego płatnika w stosunku do łącznego salda umowy sfinansowanego przez faktora. W przypadku faktoringu pełnego (bez regresu) może pojawić się opłata dodatkowa związana z tym, że faktor bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta.

CO WPŁYWA NA KOSZTY FAKTORINGU

Finalny koszt tej usługi może być uwarunkowany wieloma czynnikami. Aktualnie przepisy polskiego prawa nie regulują bowiem dokładnego kształtu umowy faktoringowej, co oznacza, że to faktor i faktorant między sobą ustalają sposób płatności za usługę.

Na koszty na pewno wpływa rodzaj faktoringu, jak również to, z jakimi kontrahentami współpracuje Twoja firma. Dla przykładu, faktoring międzynarodowy jest bardziej złożony od faktoringu krajowego, co oznacza, że w tym przypadku musisz zaakceptować to, że faktor będzie oczekiwał wyższych opłat.

Na koszt faktoringu niemal zawsze wpływa prowizja faktoringowa oraz odsetki. Umowne są natomiast wszystkie pozostałe opłaty – tutaj bardzo ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zawieraną umowę.

TOP3 FIRM FAKTORINGOWYCH

1
Faktoring dla firm w NFG eFaktoring
nfg faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
od 1,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł na 30 dni)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ bez informowania kontrahenta,
+ finansowanie firm z kategorii dużego ryzyka,
+ istniejący program poleceń,
+ finansowanie faktur jeszcze przed uruchomieniem procesu cesji wierzytelności,
+ możliwość sfinansowania tylko części faktury,
+ 14-dniowy okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ możliwość rozłożenia faktur sprzedaży na raty.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
– freelancerzy, wolne zawody,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres), od 5 do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (pozostałe formy faktoringu).
2
Faktoring w Monevia
monevia faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
2,5% – 5%
(za 30 dni finansowania należności)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ finansowanie całej faktury brutto, eliminując potrzebę wypłat zaliczkowych,
+ dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia bez dodatkowych opłat,
+ brak wymagań dotyczących poziomu obrotów, dokumentów finansowych ani zabezpieczeń majątkowych,
+ brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń majątkowych przy finansowaniu faktur do 50 tys. zł brutto,
+ nie wymaga się weryfikacji kondycji finansowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz dostarczania dokumentów finansowych firmy,
+ przyznawanie i podwyższanie limitu faktoringowego są darmowe,
+ 30-dniowy bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ przelew gotówki za sprzedaną fakturę na wielowalutową kartę płatniczą,
+ możliwość skorzystania z kart paliwowych Shell Card lub LOTOS Biznes z ekstra rabatami na paliwo,
+ program poleceń dostępny dla obecnych klientów,
– niska kwota limitu dla nowych klientów.
Dostępne rodzaje faktoringu:  jawny z regresem, faktoring bez BIK
Dla kogo faktoring:
– małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
– spółki z krótkim stażem zarejestrowane w Polsce, nawet jeśli ich właścicielami są osoby lub podmioty zagraniczne
– dedykowana oferta dla branży transportowej
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: do 2 godzin od przesłania faktury
3
Faktoring w Smeo
smeo faktoring LIMIT
do 150.000 zł

PROWIZJA
od 1%
(50 zł za sfinansowanie 5000 zł)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ wysoki limit faktoringowy, umożliwiający sfinansowanie większych kwot,
+ finansowanie start-upów oraz branż uznawanych za wysokie ryzyko,
+ trzy różne opcje faktoringu, które mogą dostosować do swoich potrzeb,
+ dostępne trzy pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online oraz Smart Plan,
+ brak opłat za przyznanie i podwyższenie limitu faktoringowego (za wyjątkiem Planu Smart), co eliminuje dodatkowe koszty dla klientów,
+ możliwość przeznaczenia całego limitu faktoringowego na jednego kontrahenta,
+ brak prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności,
+ faktor dopuszcza niewielkie zadłużenia czy opóźnienia w przelewach do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urząd Skarbowy),
– krótki okres tolerowanego opóźnienia, co oznacza szybkie uzyskanie środków z faktury.
Dostępne rodzaje faktoringu:  niepełny, jawny, pojedynczy (finansowanie wybranych faktur), mikrofaktoring dla małych firm.
Dla kogo faktoring:
– mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej (już od pierwszego dnia działalności),
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, kreatywnej, budowlanej, produkcyjnej i handlowej.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: w ciągu 5 min. od weryfikacji faktury.

PODSUMOWANIE

W przypadku faktoringu powinieneś także pamiętać, że w wielu rodzajach faktoringu Twoja firma może zaliczyć koszty tej usługi, w poczet kosztów firmowych, dzięki czemu rozwiązanie to jest korzystniejsze.

Finalnie faktoring może kosztować od 0,5% do 6% wartości sprzedanych faktur lub wartości uzyskanych zaliczek. Dokładny wykaz opłat oraz informację ile kosztuje faktoring znajdziesz w rankingu firm faktoringowych.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *