Samochód na firmę 2024 – dzierżawa czy leasing samochodu?

leasing czy dzierżawa auta

Chcesz zdobyć samochód na firmę i nie wiesz, czy skorzystać z leasingu czy dzierżawy? Sprawdź, czym różni się dzierżawa od leasingu samochodu.

Czy warto kupować samochód na firmę? Korzystne warunki finansowania oraz brak konieczności kupowania auta na własność sprawia, że wiele firm decyduje się na leasing lub dzierżawę (najem) samochodu. Obie te formy dają możliwość zdobycia samochodu dla firmy bez konieczności jego kupowania.

Wczytując się w definicje dzierżawy i leasingu zauważamy istotne różnice. To właśnie różnice pomiędzy leasingiem i dzierżawą będą decydować o tym, która z form okaże się lepsza dla Twojego przedsiębiorstwa. W tym artykule porównujemy oba modele finansowania, skupiając się na warunkach umowy, kosztach, zaletach i wadach. Zobacz jak zdobyć samochód na firmę bez konieczności jego kupowania.

Przejdź do wybranego tematu:

  1. Samochód na firmę – możliwości
  2. Czym różni się leasing od dzierżawy samochodu
  3. Leasing samochodu – wady i zalety
  4. Zalety i wady dzierżawy auta
  5. PODSUMOWANIE – dzierżawa czy leasing samochodu

SAMOCHÓD NA FIRMĘ – MOŻLIWOŚCI

Poza zakupem samochodu na firmę za gotówkę, masz jeszcze co najmniej 3 inne sposoby na zdobycie auta dla swojej działalności.

1. Kredyt na zakup samochodu firmowego

Czy warto wziąć kredyt na zakup samochodu firmowego? Kredyt dla firmy to alternatywa dla leasingu i dzierżawy. Jeśli myślisz o zakupie auta na własność, to kredyt jest właściwszą opcją. Po spłaceniu kredytu samochodów staje się własnością firmy. W przypadku leasingu zazwyczaj pozostaje w rękach firmy leasingowej, a Ty możesz skorzystać z opcji wykupu.

W umowach leasingowych mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące zużycia i stanu technicznego pojazdu. Kupując samochód na firmę na kredyt, takich zapisów nie ma.

2. Leasing finansowy i operacyjny

W pierwszej kolejności warto zacząć od definicji leasingu, który możemy podzielić na leasing operacyjny oraz finansowy.

W leasingu operacyjnym formalnym właścicielem auta w czasie trwania umowy pozostaje leasingodawca i to na nim spoczywa obowiązek amortyzacji. Okres trwania umowy powinien być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu.

Leasingodawca może uwzględnić comiesięczne raty netto oraz opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodu, zaś podatek VAT jest doliczony do poszczególnych rat leasingu. Leasingobiorca ma możliwość zerwania umowy przed czasem. Po wygaśnięciu umowy samochód wraca do leasingodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość wynegocjowania warunków wykupu auta na własność.

Leasing finansowy jest zgoła inny, ponieważ na czas trwania umowy samochód staje się własnością leasingobiorcy, a jednocześnie zostaje z nim wraz z wygaśnięciem umowy i zapłaceniem ostatniej raty. To na leasingobiorcy spoczywać będzie obowiązek amortyzacji.

Okres trwania umowy jest dłuższy, niż 12 miesięcy, a leasingobiorca nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy (jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest cesja). Podatek VAT trzeba opłacić z góry wraz z pierwszą ratą, co oznacza dużo wyższe koszty początkowe.

Dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw, bardziej opłacalnym modelem finansowania jest leasing operacyjny.

3. Na czym polega dzierżawa samochodu

Dzierżawa samochodu występuje również pod nazwą: subskrypcji, wynajmu długoterminowego lub abonamentu. Jest to odpłatne wydzierżawienie samochody na okres podany w umowie. Przez ten czas dzierżawca może użytkować pojazd zgodnie z ustalonymi warunkami – jednym z nich jest kilometrówka, czyli dystans przebywany w przeciągu jednego miesiąca.

W zamian najemca zobowiązuje się płacić comiesięczny czynsz na rzecz wydzierżawiającego. W praktyce jednak finansowanie może przyjąć formę innego świadczenia – np. firma transportowa wydzierżawia na własność samochód pracownikowi, który będzie otrzymywał mniejsze wynagrodzenie za realizację zleceń.

Dzierżawa samochodu jest bardziej elastyczną formą finansowania, ponieważ wydzierżawiający nie musi prowadzić działalności. Równie dobrze osoba prywatna może wydzierżawić samochód innej osobie prywatnej.

CZYM RÓŻNI SIĘ LEASING OD DZIERŻAWY SAMOCHODU

Zarówno leasing jak i dzierżawa polegają na tym, że jedna strona (wydzierżawiający lub leasingodawca) udostępnia samochód drugiej stronie (dzierżawca lub leasingobiorca) i pozwala na jego użytkowanie zgodnie z ustalonymi warunkami oraz w zamian za określone korzyści, zwykle miesięczną ratę.

Jeśli jednak wczytasz się w szczegółowe definicje, łatwo dostrzeżesz istotne różnice. Dla konkretnego przedsiębiorcy lepszą opcją może okazać się leasing, dla innego dzierżawa. Poniżej najważniejsze aspekty, w których leasing różni się od dzierżawy.

1. Sposób sporządzenia umowy

Wybierając samochód dla firmy w formie leasingu, konieczna jest umowa pisemna – pod rygorem nieważności.

W przypadku dzierżawy nie ma obowiązku spisywania pisemnej umowy. Wyjątkiem jest dzierżawa na czas określony, dłuższy niż rok. W przypadku dzierżawy na czas nieokreślony lub dzierżawy krótkoterminowej strony równie dobrze mogą zawrzeć porozumienie ustne, bez konieczności spisywania formalnej umowy.

Wydzierżawienie samochodu wiąże się z dużo mniejszą ilością formalności, aniżeli leasing. Z drugiej strony, umowa leasingu dobrze zabezpiecza interesy obu stron i praktycznie wyklucza nieporozumienia lub niejasności. Te z kolei mogą pojawić się w dzierżawie auta, gdy umowa jest ustna.

Różnice występują także w kontekście definicji stron umowy. Leasing zazwyczaj jest zawierany pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, choć równie dobrze leasingobiorcą może być osoba prywatna. Z kolei w przypadku dzierżawy obie strony mogą prowadzić działalność, jak również obie strony mogą być osobami prywatnymi.

2. Czas trwania zobowiązania

Jeśli chodzi o samochód na firmę w formie leasingu, minimalny czas trwania umowy to rok – w przypadku leasingu finansowego lub 40% czasu amortyzacji przedmiotu – w przypadku leasingu operacyjnego.

Dzierżawa samochodu może być zawarta na czas nieokreślony. Zwykle jednak preferowany jest wynajem długoterminowy na okres kilku lat. Tutaj warto pamiętać, że dzierżawa na okres dłuższy niż 12 miesięcy wymaga umowy pisemnej.

W przypadku leasingu operacyjnego i dzierżawy istnieje możliwość rozwiązania umowy przed czasem. Takiej możliwości nie daje leasing finansowy, gdzie jedynym sposobem jest cesja.

3. Forma wynagrodzenia

Warunkiem korzystania z auta firmowego w przypadku leasingu jest comiesięczne regulowanie należności. Są to tzw. raty leasingowe.

W przypadku dzierżawy, forma wynagrodzenia za samochód na firmę jest dość elastyczna. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest miesięczna rata nazywana czynszem. W praktyce jednak dzierżawca może zapłacić za cały okres wynajmu z góry. Strony mogą również ustalić inną formę świadczenia.

Dzierżawca może być pracownikiem wydzierżawiającego, a samochód staje się jego narzędziem pracy. Wówczas samo to, że pracownik wykonuje określone obowiązki zawodowe jest już pewną formą wynagrodzenia dla wydzierżawiającego. Zazwyczaj dzierżawca otrzymuje jednak niższe wynagrodzenie za zlecenie w porównaniu z osobą, która korzysta z własnego samochodu.

4. Koszty leasingu i dzierżawy

Wysokość raty wynajmu długoterminowego może być pozornie niższa, w porównaniu z ratą leasingu. W racie leasingu wyszczególnione są bowiem wszystkie składowe: spłata wartości pojazdu, marża finansującego, podatek VAT. Rata dzierżawy to po prostu koszt użytkowania auta, a w skład kosztów mogą wchodzić liczne opłaty dodatkowe.

Jeśli porównamy ze sobą całkowite koszty zobowiązania, koszty są zbliżone, ale nieznacznie taniej wychodzi zwykle leasing. Trzeba jednak brać pod uwagę, że jako przedsiębiorca możesz odjąć koszty uzyskania przychodu od podstawy podatku.

5. Koszty uzyskania przychodu

W tym aspekcie zachodzi wiele istotnych różnic. W przypadku leasingu operacyjnego masz możliwość uwzględniania miesięcznej raty netto oraz opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku leasingu finansowego na poczet kosztów możesz zaliczyć jedynie część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację.

W przypadku dzierżawy sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dla przykładu, podatek VAT możesz odliczyć w całości, jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzi to jednak obowiązek prowadzenia kilometrówki.

Kilometrówki nie trzeba prowadzić, gdy dzierżawiony samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów prowadzenia działalności, jak również do celów prywatnych. W tym przypadku można jednak odliczyć jedynie 50% podatku VAT.

6. Możliwość wykupu samochodu

W przypadku leasingu operacyjnego samochód po wygaśnięciu umowy wraca do leasingodawcy. Leasingobiorca ma jednak możliwość wykupienia auta za ustaloną kwotę.

W przypadku leasingu finansowego auto od razu staje się własnością leasingobiorcy i zostaje z nim po wygaśnięciu umowy. Można jednak wyleasingować nowe auto i pozostawić stare w rozliczeniu.

Samochód na firmę w formie dzierżawy powoduje podobne skutki, jak w przypadku leasingu operacyjnego. Auto po wygaśnięciu umowy wraca do wydzierżawiającego, ale strony mogą ustalić między sobą warunki wykupu.

Sprawdź inne rankingi dla przedsiębiorców
Ranking kont firmowych – sprawdź najlepsze konta bankowe
Abonament dla firm – ranking ofert telefonii dla firm
Ranking terminali płatniczych – jaki terminal wybrać?

LEASING SAMOCHODU – ZALETY I WADY

Leasing to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą poruszać się nowoczesnym samochodem bez konieczności jego kupowania. W ten sposób można uchronić się przed stratą wynikającą z szybkiej utraty wartości pojazdu.

Wygodniejszą opcją pod wieloma względami wydaje się leasing operacyjny, który pozwala na uwzględnienie raty netto oraz opłaty wstępnej w kosztach uzyskania przychodu. Ponadto, warunki umowy są elastyczne, a jako leasingobiorca masz możliwość rozwiązania umowy przed czasem bez konsekwencji. Zaletą jest także nieco niższy koszt.

Jeśli chodzi o wady, leasing w porównaniu z dzierżawą wiąże się z większą ilością formalności, które trzeba załatwić przed sfinalizowaniem umowy.

ZALETY I WADY DZIERŻAWY AUTA

Dzierżawa samochodu oferuje zwykle dużo bardziej elastyczne warunki, aniżeli leasing. Co za tym idzie, ilość formalności jest znacznie mniejsza, co pozwala szybciej pozyskać samochód dla firmy.

Z drugiej strony należy jednak zwrócić szczególną uwagę na warunki umowy. Dzierżawa, czy też wynajem długoterminowy to rozwiązane cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. W ten sposób można pozyskać nowoczesny samochód w niższej cenie, bez konieczności kupowania go na własność.

Minusem mogą okazać się jednak większe koszty całkowite. Z perspektywy przedsiębiorcy minusem jest bardziej ograniczona możliwość wliczania kosztów uzyskania przychodu.

PODSUMOWANIE – DZIERŻAWA CZY LEASING SAMOCHODU?

Samochód na firmę możesz pozyskać w jeden ze sposobów:

 • zakup auta za gotówkę,
 • wzięte kredytu na zakup samochodu,
 • leasing auta na firmę,
 • dzierżawa samochodu.

Forma, którą wybierzesz, zależy od potrzeb firmy oraz Twoich oczekiwań. Leasing to bardziej sztywna forma finansowania, w której wszelkie warunki są zapisane w umowie pisemnej. To rozwiązanie, zwłaszcza leasing operacyjny, chętnie wybierają przedsiębiorcy.

Z kolei dzierżawa samochodu oferuje bardziej elastyczne warunki, przez co dzierżawca ma możliwość dostosowania warunków najmu pod kątem indywidualnych potrzeb. Może się to jednak wiązać z wyższymi kosztami całkowitymi. Z opcji wynajmu długoterminowego coraz częściej korzystają osoby prywatne. Firmy z kolei chętnie wydzierżawiają samochody swoim pracownikom.

TOP3 FIRMY LEASINGOWE

Poniższe zestawienie pochodzi z naszego rankingu firm leasingowych. Jeśli zdecydowałeś się aby samochód na firmę sfinansować z tego modelu, przeczytaj dokładnie jaki leasing wybrać.

1
Leasing samochodu dla firm w VEHIS

vehis leasing samochodu dla firmy

OKRES UMOWY
36, 48 lub 60 m-cy

OPŁATA WSTĘPNA
od 1%

Złóż wniosek o leasing samochodu dla firmy w VEHIS!
SZCZEGÓŁY LEASINGU
Wartość wykupu: od 1% do 50%
Ubezpieczenie:
pełny pakiet OC/AC/NNW + GAP
Wiek firmy:
od 1 dnia działalności
Cechy leasingu:
bez dokumentów finansowych, decyzja w 15 minut, możliwość wykupu, zwrotu lub wymiany, także przed końcem umowy
2
Wynajem auta dla firmy w LeasePlan

leaseplan leasing samochodów ranking

OKRES UMOWY
od 3 do 5 lat
(nowe)
1 – 2 lata (używane)
OPŁATA WSTĘPNA

Złóż w wniosek o wynajem długoterminowy samochodu w LeasePlan
SZCZEGÓŁY WYNAJMU
Wartość wykupu: bd.
Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie AC, OC, NWW na UE
Wiek firmy: od 1 dnia działalności
Cechy leasingu: różne opcje zakończenia umowy – odkup, przedłużenie, zwrot auta.
Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *