Aniołowie biznesu – źródło finansowania dla firmy

aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu pomagają w finansowaniu biznesu. Chcesz uzyskać wsparcie swojego pomysłu biznesowego? Sprawdź zasady wsparcia przez Aniołów Biznesu.

Od 2003 roku w Polsce działają Aniołowie biznesu. Jest to jedna z najważniejszych form finansowania młodych firm. Jeśli Twój pomysł odznacza się ciekawym modelem biznesowym oraz innowacyjnym projektem, możesz rozważyć tę formę zdobycia pieniędzy na firmę. Środki pochodzą od prywatnych inwestorów, którzy najczęściej również są przedsiębiorcami i osiągnęli już sukces na rynku.

Aniołowie biznesu chcą wykorzystać swoją wiedzę, aby pomóc innym przedsiębiorcom. Nie będzie to oczywiście pomoc bezinteresowana. W zamian szukają sposobu na pasywne pomnażanie swojego kapitału. W tym artykule wyjaśniamy, kim są aniołowie biznesu, jakim firmom pomagają, a także, w jaki sposób można uzyskać taką formę wsparcia.

Przejdź do wybranego tematu:

  1. Kim są Aniołowie biznesu
  2. Kto może skorzystać z pomocy Aniołów biznesu
  3. Jak uzyskać wsparcie u Aniołów biznesu
  4. Gdzie znaleźć Aniołów biznes
  5. Aniołowie biznesu – korzyści ze wsparcia
  6. Aniołowie biznesu – minusy i zagrożenia
  7. Venture Capital vs Aniołowie biznesu
  8. Inne sposoby zdobycia środków na biznes

KIM SĄ ANIOŁOWIE BIZNESU?

Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, którzy wykorzystują swoje doświadczenie w biznesie oraz posiadany kapitał do udzielenia wsparcia młodym i obiecującym przedsiębiorstwom.

Pomoc Aniołów biznesu nie jest bezinteresowna – to biznes. W zamian tacy inwestorzy otrzymują część akcji lub udziałów. Gdy firma odniesie sukces, udziały można odsprzedać z dużym zyskiem lub czerpać dochody z dywidendy.

Zaletą z perspektywy przedsiębiorcy jest to, że to właśnie na inwestorach spoczywać będzie większe ryzyko. Korzystając z pomocy aniołów biznesu można otrzymać naprawdę duży zastrzyk środków potrzebnych do rozwoju biznesu i wypromowania interesującego projektu. Ponadto, inwestorzy często udzielają również bardzo przydatnego wsparcia merytorycznego.

Anioł biznesu to często doświadczony biznesman, który sam odniósł już sukces na rynku. Dysponuje dużym kapitałem i szuka inwestycji w celu generowania pasywnych zysków. Co ważne, aniołowie biznesu często pozostają anonimowi, a ich przedstawicielami są sieci aniołów biznesu, z którymi kontaktują się przedsiębiorcy chcący uzyskać wsparcie finansowe.

Taki model finansowania przedsiębiorstw jest znany od wielu lat, choć w Polsce pojawił się dość późno, bo dopiero w 2003 roku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY ANIOŁÓW BIZNESU?

Ze wsparcia aniołów biznesu korzystają najczęściej małe firmy, które mają innowacyjny pomysł na zrewolucjonizowanie rynku. Jest to zazwyczaj wprowadzenie ciekawego produktu lub usługi, której nie ma jeszcze na rynku. Do wdrożenia tego planu potrzebny jest jednak duży kapitał, którym nie dysponują przedsiębiorcy.

W tej sytuacji jedynym sposobem okazuje się znalezienie inwestora zewnętrznego.

Aniołowie biznesu często inwestują w start-upy dysponujące ciekawym i nieszablonowym pomysłem. Dodatkowo, pomysł ten musi być poparty przemyślanym modelem biznesowym, który stanowi dowód na to, że na danym pomyśle możliwe będzie wygenerowanie dużych zysków. Aniołowie biznesu zazwyczaj obserwują wiele różnych projektów, a na koniec decydują się zainwestować swoje środki w najbardziej obiecujące projekty lub też w te firmy, które działają w sektorze dobrze znanym przez inwestora.

Musisz zastanowić się nad tym, w jaki sposób udowodnić aniołowi biznesu, że Twoja firma może generować duże zyski w średniej lub długiej perspektywie czasu.

Zdarzają się również sytuacje, w których ze wsparcia aniołów biznesu korzystają duże i dobrze znane firmy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy firma potrzebuje zdobyć sporty kapitał, np. na wdrożenie nowego produktu na rynek. Co prawda mogą skorzystać z instrumentów finansowych, lecz niekiedy – np. z powodu mniejszej płynności finansowej, wybierają aniołów biznesu.

Aniołowie biznesu chętniej lokują jednak kapitał w start-upach, ponieważ w ten sposób można dużo łatwiej uzyskać zadowalający zysk wynikający ze wzrostu wartości udziałów lub akcji.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE U ANIOŁÓW BIZNESU

Jako inwestor powinieneś zatroszczyć się o dwa dokumenty. Pierwszy z nich to teaser inwestycyjny. W dużej mierze jest to uproszczony i zwięzły biznesplan, w którym zawarte są najważniejsze informacje o produkcie lub usłudze. W teaserze powinieneś:

 • wykazać się dobrą znajomością branży,
 • wskazać szanse i zagrożenia,
 • przedstawić wyniki analizy konkurencji.

W dużej mierze to właśnie na podstawie teaserów aniołowie biznesu wybierają te przedsiębiorstwa, które chcą wspierać finansowo.

Poza teaserem bardzo istotny jest także pitch deck. To zwięzła prezentacja złożona z kilkunastu slajdów, która ma przykuć uwagę potencjalnych inwestorów. J

eśli pitch deck zainteresuje anioła biznesu, najprawdopodobniej dużo dokładniej przeanalizuje on również teaser. Teaser inwestycyjny oraz pitch deck można załączyć w zgłoszeniu składanym na platformie sieci aniołów biznesu.

Teraz wystarczy cierpliwie czekać na odpowiedź. Jeśli Twoje zgłoszenie zainteresuje aniołów biznesu, wówczas ustalony zostanie termin spotkania, na którym będziesz mógł omówić szczegółowe warunki współpracy.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ ANIOŁÓW BIZNESU?

Aniołom biznesu często zależy na tym, aby działać w sposób anonimowy na zasadzie „cichego wspólnika”. W związku z tym, powinieneś szukać wsparcia w sieciach aniołów biznesu.

Sieci aniołów biznesu to organizacje, które tworzą platformę umożliwiającą przedsiębiorcom zgłaszanie swoich projektów. Do tych projektów dostęp mają aniołowie biznesu, którzy mogą wybrać te najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom oraz wizji biznesu. Organizacja jest zatem pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a aniołem biznesu, przy czym finalnie to zazwyczaj anioł biznesu osobiście obejmuje wsparciem wybrane przez siebie przedsiębiorstwo.

Pierwszą w Polsce organizacją aniołów biznesu był Business Angels Club (PoIBAN) założony w 2003 roku przez Wojciecha Dołkowskiego. Aktualnie w Polsce działa już ponad 20 organizacji, z czego najbardziej znane sieci to:

 • Lewiatan Business Angels,
 • PoIBAN Business Angel Group,
 • Sieć Aniołów Biznesu Amber.

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się także platforma Crowdangels.

ANIOŁOWIE BIZNESU – KORZYŚCI ZE WSPARCIA

Aniołowie biznesu to jedna z najlepszych form poszukiwania wsparcia finansowego przez młode firmy, które chcą zdobyć środki finansowe potrzebne do realizacji swojego modelu biznesowego.

To inwestor musi zaakceptować ryzyko, ponieważ w odróżnieniu od kredytu, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do spłacania otrzymanych środków. Wsparcie jest udzielane w zamian za udziały lub akcje firmy, które mogą zostać sprzedane przez inwestora w dowolnym momencie.

Uzyskanie takiego wsparcia nie wymaga również tak wielu formalności, jak chociażby kredyt czy dofinansowanie.

Aniołowie biznesu oferują wsparcie w formule smart money, w której zastrzyk środków finansowych jest poparty wsparciem menadżerskim i doradztwem na różnych etapach realizacji modelu biznesowego. Co to oznacza?

Jako przedsiębiorca poza wsparciem finansowym możesz liczyć także na wsparcie merytoryczne. Inwestorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i znajomością rynku, udostępnić know how, a także kontakty biznesowe.

W rezultacie, otrzymujesz w zasadzie wszystkie narzędzia potrzebne do zrealizowania swoich planów.

ANIOŁOWIE BIZNESU – MINUSY I ZAGROŻENIA

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy oferowanej przez aniołów biznesu, musi zaakceptować pewne minusy, które mogą być związane z takim modelem finansowania.

Przede wszystkim, anioł biznesu wchodzi w posiadanie części akcji lub udziałów w firmie, a co za tym idzie, staje się swoistym wspólnikiem. Choć aniołowie biznesu zazwyczaj nie ingerują bezpośrednio w działania przedsiębiorcy, to mogą mieć jednak swoje oczekiwania, które muszą być respektowane przez przedsiębiorcę.

Musisz liczyć się z pewnym ograniczeniem kontroli oraz swobody w zarządzaniu swoim biznesem. W praktyce jednak, aniołowie biznesu ingerują w sprawy firmy tylko wtedy, gdy czują, że ich interesy są zagrożone.

Problematyczne jest także odpowiednie wycenienie akcji lub udziałów w młodej firmie. Z perspektywy przedsiębiorcy, który dopiero poszukuje wsparcia finansowego, nie są one wiele warte. Stwarza to ryzyko, że inwestor za bezcen stanie się posiadaczem udziałów, które w przyszłości, po osiągnięciu sukcesu przez firmę, mogą wielokrotnie zwiększyć swoją wartość.

Powyższe minusy nie zniechęcają jednak przedsiębiorców, którzy od lat chętnie korzystają z pomocy aniołów biznesu.

ANIOŁOWIE BIZNESU VS VENTURE CAPITAL

Aniołowie biznesu to model finansowania mający wiele wspólnego z Venture Capital.

Venture Capital to fundusze, które dysponują środkami wielu różnych inwestorów, w tym także firm oraz instytucji. Analitycy takich funduszów starają się wyselekcjonować najlepiej prosperujące firmy, a następnie ulokować w nich kapitał udostępniony przez inwestorów.

Turaj również możesz uzyskać wsparcie finansowe w zamian za część udziałów lub akcji firmy. Środki wypłacane przez Venture Capital mogą zatem pochodzić od wielu inwestorów, którzy są reprezentowani przez określone fundusze.

Aniołowie biznesu inwestują natomiast swój własny, prywatny kapitał. I choć mogą być reprezentowani przez sieć, to jednak to oni sami bezpośrednio decydują o tym, którym start-upom udzielą wsparcie. Oznacza to, że wsparcie aniołów biznesu można uzyskać dużo szybciej, aniżeli w przypadku funduszy Venture Capital.

W modelu VR występuje dwuetapowa selekcja firm, a analitycy prześwietlają model biznesowy najdokładniej jak się da, aby zminimalizować ryzyko nietrafionej inwestycji. Z kolei anioł biznesu może zainwestować swój kapitał z różnych pobudek, np. z czystej sympatii do danego projektu.

PRZYKŁADY FIRM, KTÓRE KORZYSTAŁY Z POMOCY ANIOŁÓW BIZNESU

Model finansowania przez aniołów biznesu upowszechnił się już w latach 80. ubiegłego wieku. Ze wsparcia aniołów biznesu na świecie korzystało wiele znanych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji.

Najsłynniejsze przykłady zagranicznych firm to:

 • Apple,
 • Google,
 • Dell,
 • Skype,
 • Ford,
 • Yahoo.

Jak widzisz, w dużej mierze z pomocy aniołów biznesu korzystały firmy z sektora IT, które jeszcze 20-30 lat stawiały w branży pierwsze kroki, a dziś są gigantami w tej branży. Amerykańskie przedsiębiorstwo Google istnieje od 1998 roku, choć dzisiaj ciężko w to uwierzyć. W Polsce, ze wsparcia aniołów biznesu korzystały takie firmy, jak: Ramp Network, Opontia i Jutro Medical.

INNE SPOSOBY ZDOBYCIA ŚRODKÓW NA OTWARCIE FIRMY

Aniołowie biznesu to ciekawy, choć nie najbardziej znany sposób zdobycia środków. Jego popularność można porównać do funduszy Venture Capital.

Podstawowe sposoby finansowania biznesu to niezmiennie kredyt bankowy oraz wszelkiego rodzaju bezzwrtone dotacje i dofinansowania.

Kredyt na otwarcie firmy jest rozwiązaniem bardzo ryzykownym, a ponadto, nie zawsze istnieje możliwość, aby w ten sposób uzyskać dostatecznie duży kapitał. W wielu przypadkach w grę wchodzi skorzystanie z dotacji z Urzędu Pracy jak i dofinansowań ze środków unijnych. Tutaj jednak trzeba spełnić szereg warunków, z których najważniejszy to zazwyczaj posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Prawie 40 możliwości dofinansowania biznesu znajdziesz w tym artykule.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *