Jak kupić obligacje Skarbu Państwa – 19 pytań i odpowiedzi

obligacje skarbu państwa jak kupić

Czy obligacje Skarbu Państwa są opłacalne? 19 pytań i odpowiedzi na temat obligacji skarbowych. Sprawdź, jak kupić obligacje skarbowe.

Zakup obligacji skarbowych to jedna z bezpieczniejszych form oszczędzania na emeryturę bez ZUS. Dlatego warto znać odpowiedzi na pytania: jak kupić obligacje skarbowe, jakie dochody można osiągnąć z obligacji oraz kiedy można wypłacić pieniądze z obligacji Skarbu Państwa. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Obligacje skarbu państwa – Obligacje skarbowe są formą papierów wartościowych, które odgrywają istotną rolę na rynku finansowym. Przez emisję obligacji, emitent – w tym przypadku Skarb Państwa – potwierdza swoje zobowiązanie wobec inwestorów. Obligacje skarbowe są umowami między emitentem (w tym przypadku Skarbem Państwa) a nabywcą, gdzie emitent zobowiązuje się do spłaty określonej kwoty, nazywanej wartością nominalną, w określonym terminie i zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie emisyjnym. W zamian za zakup obligacji, inwestor otrzymuje odsetki, które są ustalane na podstawie oprocentowania obligacji.

1. JAK KUPIĆ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA?

Zastanawiasz się, jak kupić obligacje skarbu państwa? W tym celu musisz posiadać rachunek rejestrowy w systemie prowadzonym przez PKO BP. Co ważne prowadzenie rachunku rejestrowego, gdzie przechowywane są obligacje, jest darmowe. Możesz go założyć przez Internet, stacjonarnie lub telefonicznie.

a) Jak kupić obligacje skarbowe przez Internet

Jak inwestować w obligacje skarbowe online? Zobacz prosty przewodnik:

 1. Wejdź na stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
 2. Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się, jeśli jeszcze go nie masz.
 3. Po zalogowaniu kliknij na ikonę zakup.
 4. Wybierz interesujący Cię rodzaj obligacji oraz określ ilość, którą chcesz nabyć.
 5. Dokonaj przelewu na wskazane konto w celu pokrycia zakupu.
 6. Otrzymasz potwierdzenie zakupu obligacji drogą mailową. Dodatkowo, będziesz mógł odebrać potwierdzenie zakupu osobiście w wybranym Punkcie Sprzedaży Obligacji.
 7. Po zakończeniu okresu trwania inwestycji, wpłacone środki wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane według Twojego wyboru.

Zakładając konto możesz wykorzystać jedną z trzech opcji potwierdzenia tożsamości:

 1. Poprzez iPKO – jeżeli posiadasz konto osobiste w PKO Bank Polski.
 2. Przelew – rejestracja za pomocą przelewu dla osób, które mają konto w PKO BP lub w Domu Maklerskim PKO BP.
 3. eDO App – za pomocą dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną. Jeżeli posiadasz nowy dowód osobisty, smartfon z modułem NFC i aplikację eDO App.
jak kupić obligacje skarbowe przez internet
Jak kupić obligacje skarbowe przez internet

Zakładanie konta rejestrowego bez posiadania konta w PKO BP

Ogromna szkoda, że jedyną opcją założenia konta rejestrowego do zakupu obligacji jest posiadanie konta osobistego w PKO BP. Zwłaszcza, że konto to nie należy do najtańszych w naszym rankingu kont osobistych.

Jeśli nie posiadasz konta w PKO BP, pozostaje rejestracja za pomocą dowodu tożsamości z warstwą elektroniczną, który posiada póki co mniejszość społeczeństwa. Zatem ostatecznie jedyną opcją pozostanie wizyta w oddziale PKO BP, który posiada obsługę obligacji skarbowych.

b) Stacjonarnie

Jak kupić obligacje skarbowe osobiście? Jeśli preferujesz zakup obligacji skarbowych w tradycyjny sposób, skorzystaj z placówek PKO BP.

Oto kroki, które musisz podjąć:

 1. Znajdź najbliższy Punkt Sprzedaży Obligacji PKO BP: www.obligacjeskarbowe.pl/punkty-sprzedazy
 2. Po przybyciu na miejsce zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 3. Określ żądaną liczbę i rodzaj obligacji, które zamierzasz nabyć.
 4. Dokonaj płatności za transakcję, korzystając z dostępnych opcji płatności w placówce.
 5. Po zakończeniu transakcji odbierz potwierdzenie zakupu obligacji, które otrzymasz od pracowników placówki.
 6. Po upływie okresu inwestycji, wpłacone środki wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane w wybrany przez Ciebie sposób.

Wybierając opcję zakupu obligacji skarbowych stacjonarnie, masz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami i otrzymania wsparcia na każdym etapie transakcji.

c) Przez telefon

Jak nabyć obligacje skarbowe przez telefon? Jeśli preferujesz zakup obligacji skarbowych za pomocą telefonu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybierz numer kontaktowy, który jest dedykowany obsłudze klientów zainteresowanych zakupem obligacji skarbowych. Skorzystaj z numeru 801 310 210 lub +48 535 66 55. Pamiętaj, że obsługa telefoniczna jest możliwa po rejestracji klienta w Punkcie Sprzedaży Obligacji oraz aktywacji dostępu przez telefon.
 2. Po połączeniu się z konsultantem, złoż dyspozycję zakupu obligacji. Podaj mu szczegóły dotyczące liczby i rodzaju obligacji, które chcesz nabyć.
 3. Dokonaj przelewu środków na zakup obligacji, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej.
 4. Potwierdzenie zakupu obligacji będzie dostępne do odbioru w Punkcie Sprzedaży Obligacji. Skonsultuj się z konsultantem, aby dowiedzieć się, jak możesz je odebrać.
 5. Po upływie okresu inwestycji, wpłacone środki wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem.

Wybierając zakup obligacji skarbowych przez telefon, możesz dokonać transakcji w prosty i wygodny sposób, korzystając z pomocy konsultanta, który udzieli Ci niezbędnych informacji i wsparcia na każdym etapie.

2. JAKIE SĄ RODZAJE OBLIGACJI SKARBOWYCH?

W Polsce istnieje kilka rodzajów obligacji skarbowych, które emituje Skarb Państwa w celu pozyskania środków na finansowanie działalności państwowej. Oto główne rodzajów obligacji skarbowych w Polsce.

3-miesięczne obligacje skarbowe (OTS)

Najkrótszym okresem zapadalności są trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe (OTS). Mimo, że mają niskie oprocentowanie, wynoszące 3% w skali roku, są one nadal wybierane przez niektórych inwestorów.

Zaleta: zysk określony jest z góry, już w dniu zakupu obligacji nabywca zna wysokość odsetek jakie otrzyma za trzy miesiące.

Roczne obligacje skarbowe (ROR)

Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROR) oferują oprocentowanie na poziomie 6,75% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych miesiącach oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP z zerową marżą.

Zaleta: regularny (co miesiąc) dopływ gotówki z wypłat odsetek.

2-letnie obligacje skarbowe (DOR)

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (DOR) mają wyższe oprocentowanie w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, wynoszące 6,85% w skali roku. W kolejnych miesiącach oprocentowanie jest ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP z marżą wynoszącą 0,1%.

Zaleta: regularny (co miesiąc) dopływ gotówki z wypłat odsetek.

3-letnie obligacje skarbowe (TOS)

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (TOS) oferują stałe oprocentowanie na poziomie 6,85% w skali roku przez cały okres zapadalności. Jest to bardziej korzystna opcja dla inwestorów, a zysk z odsetek po trzech latach wyniesie 21,99 złotych.

Zaleta: wiesz, jakie odsetki otrzymasz po trzech latach oszczędzania.

4-letnie obligacje skarbowe (COI)

Czteroletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI) cieszą się dużą popularnością, ponieważ są indeksowane inflacją, co chroni wartość środków inwestora. Oprocentowanie w pierwszym roku odsetkowym wynosi 7% w skali roku, a później jest obliczane na podstawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaleta: stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją.

10-letnie obligacje skarbowe (EDO)

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe (EDO) mają oprocentowanie na poziomie 7,25% w skali roku w pierwszym roku odsetkowym. Marża w kolejnych okresach wynosi 1,25%.

Zaleta: stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją, coroczna kapitalizacja odsetek znacznie zwiększa zyskowność.

Rodzinne obligacje skarbowe – 6-letnie (ROS) i 12-letnie (ROD)

Najbardziej opłacalne dla beneficjentów programu 500+ są rodzinne obligacje skarbowe. Warianty sześcioletnie (ROS) i dwunastoletnie (ROD) są indeksowane inflacją. Oprocentowanie w pierwszym roku odsetkowym wynosi odpowiednio 7,2% i 7,5%, a późniejsza marża jest ustalana na poziomie 1,5% i 1,75%.

Wybór rodzaju obligacji skarbowych zależy od preferencji inwestora, jego celów oszczędnościowych i horyzontu czasowego. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zbadać warunki i oprocentowanie każdego rodzaju obligacji, aby dopasować je do swoich potrzeb inwestycyjnych.

Zaleta: preferencyjne oprocentowanie. Stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją; coroczna kapitalizacja odsetek znacznie zwiększa zyskowność.

Warto pamiętać, że rodzaje i warunki emisji obligacji skarbowych mogą się zmieniać w zależności od decyzji rządu i sytuacji rynkowej.

3. KTÓRE OBLIGACJE SKARBOWE SĄ NAJBARDZIEJ OPŁACALNE?

Oprocentowanie obligacji skarbowych może być stałe lub zmienne, zależnie od rodzaju emisji. Stałe oprocentowanie oznacza, że inwestor otrzymuje ustaloną stawkę odsetek przez cały okres trwania obligacji. Z kolei oprocentowanie zmienne jest uzależnione od wskaźników, takich jak stopy procentowe rynku lub inflacja.

Obligacje stoją na podobnym poziomie bezpieczeństwa co lokaty bankowe, ale mogą dać o wiele wyższe dochody. Obligacje skarbowe mogą być również bardzo dobrym sposobem na ochronę oszczędności przed inflacją.

Obligacje skarbowe mają zazwyczaj określony czas trwania, po którym emitent zobowiązuje się do spłaty nominalnej wartości obligacji wraz z odsetkami. Okres ten może wynosić kilka lat lub nawet kilkadziesiąt lat, w zależności od konkretnego rodzaju emisji.

Porównanie obligacji skarbowych

Rodzaj obligacji Oprocentowanie Odsetki Cena zamiany Opłata za przedterminowy wykup
Obligacje
3-MIESIĘCZNE OTS
stałoprocentowe 3% 0,76 zł 100 zł brak
Obligacje
1-ROCZNE ROR
zmiennoprocentowe 6,75% Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane co miesiąc 99,80 zł 0,50 zł/szt
Obligacje
2-LETNIE DOR
zmiennoprocentowe 6,85% Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane co miesiąc 99,70 zł 0,70 zł/szt
Obligacje
3-LETNIE TOS
stałoprocentowe 6,85% Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizacja po roku, wypłata w dniu wykupu 99,60 zł 0,70 zł/szt
Obligacje
4-LETNIE COI
indeksowane inflacją 7% Naliczane od wartości nominalnej, wypłata po roku 99,50 zł 0,70 zł/szt
Obligacje
10-LETNIE EDO
indeksowane inflacją 7,25% Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizacja po roku 99,40 zł 2 zł/szt
Obligacje
6-LETNIE ROS
indeksowane inflacją 7,2% Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizacja po roku 0,70 zł/szt
Obligacje
12-LETNIE ROD
indeksowane inflacją 7,5% Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizacja po roku 2 zł/szt

4. NA ILE SĄ OPROCENTOWANE OBLIGACJE SKARBOWE?

Oprocentowanie obligacji skarbowych może być stałe lub zmienne, zależnie od rodzaju emisji. Stałe oprocentowanie oznacza, że inwestor otrzymuje ustaloną stawkę odsetek przez cały okres trwania obligacji. Z kolei oprocentowanie zmienne jest uzależnione od wskaźników, takich jak stopy procentowe rynku lub inflacja.

Obligacje indeksowane inflacją są specjalnym rodzajem obligacji, których wartość nominalna oraz odsetki są automatycznie dostosowywane do zmiany poziomu inflacji. Innymi słowy, rentowność tych obligacji jest powiązana z wskaźnikiem inflacji, co chroni inwestora przed utratą siły nabywczej pieniądza w wyniku wzrostu cen.

obligacje skarbowe rachunek rejestrowy PKO BP
Obligacje skarbowe – rachunek rejestrowy PKO BP

5. ILE CZASU TRWA WYKUP OBLIGACJI?

Obligacje skarbowe mają zazwyczaj określony czas trwania, po którym emitent zobowiązuje się do spłaty nominalnej wartości obligacji wraz z odsetkami.

Czas trwania wykupu obligacji jest określany podczas emisji i może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Najczęściej spotykanymi okresami trwania obligacji są 1, 2, 5, 10 lub 30 lat.

Krótsze okresy wykupu, na przykład do 2 lat, często występują w przypadku krótkoterminowych obligacji skarbowych, które są emitowane w celu pokrycia bieżących potrzeb finansowych państwa. Dłuższe okresy wykupu, takie jak 10 lub 30 lat, są charakterystyczne dla obligacji długoterminowych, które mogą służyć finansowaniu projektów o większym zasięgu, takich jak inwestycje infrastrukturalne.

6. ILE MOŻNA ZAROBIĆ NA OBLIGACJACH SKARBOWYCH?

Potencjalne zyski generowane przez inwestycję w obligacje skarbowe zależą od kilku czynników, takich jak oprocentowanie, okres trwania, rodzaj obligacji i ogólna sytuacja rynkowa.

Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Oprocentowanie – obligacje skarbowe oferują określone oprocentowanie, które jest ustalone podczas emisji. Im wyższe oprocentowanie, tym większe potencjalne zyski można osiągnąć. Warto jednak pamiętać, że wyższe oprocentowanie często wiąże się z większym ryzykiem.
 • Okres trwania – im dłuższy okres trwania obligacji, tym większa szansa na wyższe zyski. Długoterminowe obligacje skarbowe mogą zapewniać większe odsetki niż krótkoterminowe, ale wymagają również większej cierpliwości i utrzymania inwestycji przez dłuższy czas.
 • Rodzaj obligacji – w zależności od rodzaju obligacji skarbowych, potencjalne zyski mogą się różnić. Na przykład, obligacje indeksowane inflacją mogą chronić inwestora przed utratą siły nabywczej pieniądza w przypadku wzrostu inflacji.
 • Sytuacja rynkowa – ogólna sytuacja na rynku finansowym, w tym stopy procentowe i inflacja, może mieć wpływ na potencjalne zyski z obligacji skarbowych. Wysokie stopy procentowe lub spadek inflacji mogą przyczynić się do większych zysków dla inwestorów.

Warto jednak pamiętać, że obligacje skarbowe są uważane za bezpieczne instrumenty inwestycyjne, co oznacza, że potencjalne zyski są zwykle niższe w porównaniu do bardziej ryzykownych inwestycji. Inwestorzy poszukujący większych zysków mogą rozważyć inne opcje, takie jak akcje czy instrumenty pochodne.

7. CZY MOŻNA STRACIĆ NA OBLIGACJACH SKARBU PAŃSTWA?

Inwestowanie w obligacje skarbowe uważane jest za stosunkowo bezpieczną formę inwestycji. Niemniej jednak, istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na potencjalne straty inwestora.

Oto kilka takich czynników ryzyka w przypadku obligacji skarbowych:

 1. Ryzyko rynkowe – wartość obligacji skarbowych może ulegać zmianom na skutek zmian w ogólnej sytuacji rynkowej. Na przykład, gdy stopy procentowe wzrastają, wartość obligacji może spaść, ponieważ inwestorzy mogą preferować inne instrumenty finansowe oferujące wyższe stopy zwrotu. Jest to tzw. ryzyko stopy procentowej.
 2. Ryzyko inflacji – inflacja może wpływać na siłę nabywczą przyszłych płatności odsetkowych oraz wartość nominalną obligacji. Jeśli inflacja przyspiesza, realna wartość odsetek wypłacanych przez obligacje może ulec zmniejszeniu, co może prowadzić do straty siły nabywczej. Wyjątek stanowią obligacje indeksowane inflacją. W takim przypadku deflacja będzie powodowała potencjalną stratę z inwestowania w obligacje skarbowe.
 3. Ryzyko kredytowe – chociaż obligacje skarbowe uważane są za bezpieczne, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka kredytowego. W przypadku, gdy państwo ma trudności w spłacie swojego długu, może wystąpić ryzyko niewypłacalności, co może prowadzić do straty części lub całości zainwestowanego kapitału.
 4. Ryzyko rynku wtórnego – wartość obligacji skarbowych może również ulegać zmianom na skutek fluktuacji na rynku wtórnym. Jeśli inwestor zdecyduje się sprzedać obligacje przed terminem wykupu, cena, po której będzie w stanie je sprzedać, może być wyższa lub niższa od ceny zakupu, co wpłynie na potencjalne zyski lub straty.

Warto zauważyć, że ryzyko straty na obligacjach skarbowych jest zwykle uważane za niższe w porównaniu do bardziej ryzykownych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy instrumenty pochodne. Niemniej jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje potencjalne ryzyko straty kapitału.

8. JAKIE SĄ WADY OBLIGACJI?

Podczas rozważania zakupu obligacji skarbowych, istnieje kilka wad, które warto wziąć pod uwagę:

 • Niskie stopy zwrotu – w porównaniu do niektórych innych form inwestycji, takich jak akcje czy instrumenty pochodne, obligacje skarbowe zazwyczaj oferują niższe stopy zwrotu. Są uważane za bezpieczne instrumenty, co oznacza, że potencjalne zyski są ograniczone.
 • Ryzyko przedterminowego wykupu – w niektórych przypadkach emitent obligacji może mieć prawo do przedterminowego wykupu obligacji przed terminem zapadalności. To może zakłócić plany inwestycyjne inwestorów i wymagać reinwestowania środków w innym miejscu o niższych stopach zwrotu.
 • Podatki i opłaty – zyski z obligacji są opodatkowane. Dodatkowo, niektóre obligacje mogą wiązać się z różnymi opłatami, takimi jak prowizje transakcyjne lub opłaty za przechowywanie.

Należy pamiętać, że wady obligacji skarbowych mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków emisji, rodzaju obligacji oraz sytuacji rynkowej. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami emisji i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w obligacje skarbowe, aby ocenić, czy są one odpowiednie dla indywidualnych potrzeb inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

9. JAK OPODATKOWANE SĄ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA?

Dochód z obligacji skarbowych podlega opodatkowaniu, a stawka podatku wynosi 19%. Jest to popularnie nazywane „podatkiem Belki”. Istnieją dwie główne możliwości generowania dochodu z obligacji, które podlegają opodatkowaniu.

Pierwszą możliwością jest dochód z tytułu różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży obligacji. Jeśli zakupiliśmy obligację za 500 zł, a następnie sprzedaliśmy ją za 750 zł, to różnica w wysokości 250 zł podlega opodatkowaniu w wysokości 19%. Oznacza to, że podatek Belki będzie obliczany od tej różnicy i wyniesie 19% z kwoty 250 zł.

Druga możliwość to dochód z tytułu odsetek otrzymywanych z obligacji. Wysokość odsetek jest ustalana na podstawie umowy i zwykle wypłacana regularnie w określonych okresach. Te odsetki również podlegają opodatkowaniu stawką 19%. Jeśli zakupiłeś obligacje o wartości 200 zł wraz z odsetkami o wartości 70 zł (dyskonto), czyli cena obligacji wynosiła 270 zł (przy czym do końca okresu odsetkowego wypracowałeś jeszcze dochód w wysokości 30 zł), to podatek w tym przypadku należy zapłacić od kwoty 70 zł oraz 30 zł.

Istnieją pewne sytuacje, w których zyski z obligacji skarbowych są zwolnione od podatku. Na przykład, obligacje skarbowe emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) są zwolnione od podatku od zysków kapitałowych dla osób fizycznych.

10. ILE KOSZTUJE WYKUP OBLIGACJI?

Koszt wykupu obligacji skarbowych może się różnić w zależności od konkretnych warunków emisji i rodzaju obligacji. Zobacz, co ma wpływ na koszt wykupu obligacji.

 1. Nominalna wartość obligacji – koszt wykupu obligacji zwykle wynosi nominalną wartość jednostki obligacji. Nominalna wartość jest z góry określona i podana w dokumentach emisyjnych.
 2. Kupno na rynku pierwotnym lub wtórnym – obligacje skarbowe można nabyć na rynku pierwotnym (podczas pierwszej emisji) lub wtórnym (na rynku wtórnym, gdy są już w obiegu). Koszt wykupu może się różnić w zależności od tego, czy nabywasz obligacje bezpośrednio od emitenta (rynek pierwotny) czy od innego inwestora (rynek wtórny). Na rynku wtórnym cena obligacji może być niższa lub wyższa niż jej nominalna wartość.
 3. Okres wykupu – obligacje skarbowe mają określony termin wykupu, czyli datę, w której emitent zobowiązuje się do spłaty obligacji. Koszt wykupu może uwzględniać również odsetki należne do momentu wykupu, jeśli są one wliczane w cenę.
 4. Prowizje i opłaty – w zależności od instytucji finansowej, z której korzystasz do zakupu obligacji, mogą być pobierane różne prowizje lub opłaty transakcyjne. Przed zakupem obligacji warto sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek dodatkowe opłaty, które mogą wpływać na koszt wykupu.

Należy pamiętać, że koszt wykupu obligacji może się różnić w zależności od konkretnych warunków emisji i dostępnych ofert na rynku.

11. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY AKCJAMI A OBLIGACJAMI?

Niekiedy początkujący inwestorzy zastanawiają się, czy kupić akcje czy obligacji. Akcje i obligacje są dwoma różnymi instrumentami finansowymi, które często są porównywane ze względu na swoją naturę i zastosowanie. Chociaż oba są papierami wartościowymi, mają istotne różnice.

Akcje reprezentują udziały w spółce i są emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym również przez spółki Skarbu Państwa. Są notowane na giełdzie papierów wartościowych, a posiadacz akcji staje się częściowym współwłaścicielem spółki. Posiadacze akcji mają prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, gdzie mogą podejmować decyzje dotyczące działalności spółki. Inwestorzy mogą zarabiać na dywidendach, czyli wypłatach zysków spółki, lub poprzez odsprzedaż akcji po wyższej cenie.

Obligacje natomiast są dłużnymi papierami wartościowymi. Kiedy inwestor kupuje obligację, staje się wierzycielem emitenta, czyli dłużnikiem. Emitent zobowiązuje się do spłaty zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie. Inwestorzy, którzy posiadają obligacje, otrzymują regularne płatności odsetkowe w zamian za udostępnienie swoich środków finansowych. Obligacje są mniej ryzykowne niż akcje, ponieważ gwarantują pewne przychody, ale nie dają inwestorowi wpływu na zarządzanie spółką emitującą obligacje.

Podsumowując, akcje i obligacje mają swoje własne cechy i korzyści. Inwestorzy powinni rozważyć swoje preferencje, poziom akceptowalnego ryzyka oraz cele inwestycyjne przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w te instrumenty. Ważne jest zrozumienie różnic między nimi oraz ich potencjalnych konsekwencji finansowych.

12. KTO MOŻE EMITOWAĆ OBLIGACJE?

Istnieje wiele różnych rodzajów obligacji emitowanych przez różne podmioty. Każdy emitent ma własne cele i poziom bezpieczeństwa inwestycji. Przyjrzyjmy się niektórym z tych rodzajów.

a) Obligacje skarbowe – cieszą się dużą popularnością, gdyż są emitowane przez Skarb Państwa. W przypadku obligacji skarbowych, Skarb Państwa gwarantuje ich spłatę całym swoim majątkiem, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Obligacje skarbowe obejmują różne rodzaje, takie jak obligacje rodzinne, obligacje indeksowane inflacją i obligacje emerytalne. Wszystkie one są częścią grupy obligacji oszczędnościowych.

b) Obligacje komunalne – emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu finansowania inwestycji. Nie mają one charakteru oszczędnościowego i są notowane na giełdzie. Od momentu pierwszych emisji w 1989 roku, obligacje komunalne zyskały na popularności zarówno wśród inwestorów, jak i samorządów, które korzystają z nich jako efektywnego sposobu pozyskania kapitału.

c) Obligacje korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa i są również notowane na giełdzie. Mają one charakter inwestycyjny, ale wiążą się z wyższym ryzykiem niż obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Przed zakupem obligacji korporacyjnych, ważne jest dokładne zbadanie działalności spółki, ocena jej rentowności na podstawie wcześniejszych wyników finansowych oraz analiz sektora. Warto również skorzystać z oceny agencji ratingowej, jeśli jest dostępna.

d) Obligacje bankowe – oferują szeroki wybór, w tym tradycyjne obligacje rynkowe oraz rosnąco popularne obligacje oszczędnościowe. Oszczędnościowe obligacje bankowe mają podobne cechy do obligacji skarbowych pod względem niskiego ryzyka inwestycyjnego, ale oprocentowanie może być nieco niższe.

13. Kiedy i gdzie można odebrać pieniądze z wykupu obligacji?

Pieniądze możesz odebrać w Punkcie Sprzedaży Obligacji począwszy od dnia wypłaty odsetek lub wykupu. Jeśli wskazałeś rachunek bankowy do realizacji świadczeń z obligacji, wypłata nastąpi automatycznie.

14. Na czym polega zamiana obligacji?

Zamiana obligacji to opcja przedłużenia oszczędzania. Polega to na tym, że pieniądze z wykupywanych obligacji lub ich część przeznaczasz na zakup nowych. Ceny zamiany są przez to niższe.

15. Jak mogę sprzedać obligacje przed terminem?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem ich wykupu. Wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość jest określana w liście emisyjnym danej obligacji.

16. Co to jest dyskonto?

Różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną emisyjną określana jest mianem dyskonta. Z dyskontem sprzedawane są obligacje oferowane w drodze zamiany (99,90 zł za obligacje o wartości 100 zł – dyskonto wynosi wówczas 0,1 zł).

17. Czy obligacje można zgubić?

Obligacje nie mają fizycznej formy dokumentu, dlatego też nie można ich zgubić w tradycyjnym znaczeniu. Nawet w przypadku zagubienia potwierdzenia zakupu, nie oznacza to utraty obligacji. Wszystkie istotne informacje dotyczące posiadacza obligacji oraz zawartej transakcji są zapisywane w Rejestrze Nabywców Obligacji.

18. Czy dochody z obligacje umieszcza się w rocznym PIT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, dochody z tytułu odsetek premii (w przypadku obligacji premiowych) oraz dyskonta od obligacji nie są wykazywane przez osoby fizyczne w rocznej deklaracji podatkowej (PIT). Płatnikiem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie podatku od tych dochodów jest DM PKO Banku Polskiego.

19. Czy przy zakupie obligacji płaci się prowizję?

Zakup obligacji nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. W przypadku płatności za obligacje przelewem, bank z którego przelewane są środki na zakup obligacji może pobrać opłatę za realizację przelewu.

OBLIGACJE SKARBOWE – PODSUMOWANIE

obligacje skarbu państwa

Obligacje skarbowe mogą być dobrym pomysłem inwestycyjnym dla wielu osób, ze względu na swoje charakterystyczne cechy:

 1. Bezpieczeństwo inwestycji – obligacje skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, co oznacza, że inwestycja jest uważana za bezpieczną. Skarb Państwa gwarantuje wywiązanie się z umowy o spłatę obligacji całym swoim majątkiem, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne.
 2. Stały dochód – obligacje skarbowe oferują stały dochód w postaci odsetek, które są regularnie wypłacane posiadaczom obligacji. Oprocentowanie jest ustalone na początku i wiąże się z określonym terminem zapadalności.
 3. Różnorodność rodzajów – istnieje różnorodność rodzajów obligacji skarbowych, takich jak oszczędnościowe obligacje skarbowe, premiowe, indeksowane inflacją czy emerytalne. Każdy rodzaj ma swoje charakterystyczne cechy i dostosowany profil ryzyka.
 4. Dostępność dla różnych inwestorów – obligacje skarbowe są dostępne dla różnych kategorii inwestorów, w tym osób fizycznych, instytucji finansowych, funduszy emerytalnych i innych podmiotów.
 5. Możliwość przedterminowego wykupu – w przypadku niektórych obligacji skarbowych istnieje opcja przedterminowego wykupu, co daje inwestorom elastyczność w przypadku zmieniających się potrzeb finansowych.
 6. Niskie ryzyko inwestycyjne – dzięki gwarancji Skarbu Państwa oraz stabilności rynku obligacji skarbowych, ryzyko inwestycyjne jest relatywnie niskie w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi.

Zakup obligacji skarbowych to jedna z bezpieczniejszych form oszczędzania pieniędzy. Podsumowując, obligacje skarbowe mogą być dobrym pomysłem inwestycyjnym dla tych, którzy poszukują bezpiecznej inwestycji generującej stały dochód. Jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym i uwzględnić swoje indywidualne cele oraz tolerancję na ryzyko.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 2 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Jak kupić obligacje Skarbu Państwa – 19 pytań i odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *