Fundusze unijne dla firm – 4 programy na lata 2018-2020

fundusze europejskie

Fundusze unijne to sposób na zdobycie pieniędzy na inwestycje i rozwój firmy. Sprawdź 4 programy, które pomogą zdobyć fundusze z UE w 2020 r.

Istnieje wiele programów unijnych, które są skierowane do najróżniejszych podmiotów i instytucji. Specjalnie dla Ciebie wyłowiłem i opisałem te, które dotyczą przedsiębiorców. Artykuł napisałem wspólnie z partnerem, firmą Tax Care. Tax Care pomaga zarówno w otwarciu działalności – wypełniając dokumenty i doradzając w kwestiach podatkowo-księgowych, jak i ułatwia zdobycie dotacji z funduszy europejskich.

Z artykułu dowiesz się:

 1. czy opłaca się starać o fundusze europejskie,
 2. jak pozyskać fundusze unijne – spis programów,
 3. gdzie szukać pomocy w zdobyciu dotacji unijnych.

Czy opłaca się starać o fundusze unijne?

Z zasady jestem przeciwny redystrybucji dóbr i wszelkim dotacjom. Z jednej strony uważam, że pragmatyzm nakazuje korzystać z okazji. Jak mawia Stefan Oleszczuk: „dopóki trwa socjalizm, trzeba z niego korzystać”. Z drugiej strony, darzę ogromnym szacunkiem ludzi, którzy zgodnie z przekonaniami nie biorą pieniędzy zrabowanych przez rząd.

Fundusze europejskie pomogły rozhulać niejedną firmę. Pomogły wcielić w życie niejeden pomysł. Ale i przeznaczyły miliardy euro na nietrafione inwestycje. Sukces lub porażka zależą od Ciebie, od Twoich zdolności inwestowania w trafne przedsięwzięcia. Dotacja zminimalizuje ryzyko. Jest to korzystny wariant, ale i usypiający czujność.

Suma summarum prowadzisz biznes za cudze pieniądze, więc potencjalny upadek nie będzie trzęsieniem ziemi. Nie będzie Ci żal straconych pieniędzy tak samo, gdyby to były Twoje oszczędności życia lub kredyt.

Niegdyś sam skorzystałem z dotacji z Unii Europejskiej. Napisałem bardzo kreatywny wniosek, zdobyłem 40 tysięcy złotych, a także wsparcie pomostowe. Ostatecznie tamten biznes zamknąłem, ale wyniesione doświadczenie pozwoliło mi przełożyć porażkę w sukces. Na podstawie tamtego biznesu zbudowałem inny, już bez dotacji, który działa do dzisiaj.

Jakie programy wsparcia masz do wyboru?

Liczba programów w ramach funduszy europejskich jest ogromna. Robiąc research wybrałem wyłącznie te programy, które oferują realne pieniądze na rozwój firmy. Pominąłem dotacje na szkolenia i współprace z jednostkami badawczymi, wskazując miejsca, gdzie możesz znaleźć o nich informacje.

fundusze unijne

Fundusze europejskie są rozdzielane pomiędzy kilka państwowych podmiotów, które następnie rozdysponowują je dalej. Nazewnictwo programów wygląda mniej więcej tak: „Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, Działanie 3.4 – nazwa własna”. Oznacza to, że mamy do czynienia z Programem Operacyjnym o nazwie „Inteligentny Rozwój”, który dzieli się na różne działania. Każde działanie ma kilka poddziałań, które posiadają swoje nazwy własne.

Fundusze unijne dla firm – Program Operacyjny Inteligenty Rozwój

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym z podmiotów, które zarządzają środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Wnioski składa się za pomocą elektronicznego generatora, zatem należy bardzo pieczołowicie przygotować się do jego przesłania. Poniżej przedstawiam 2 poddziałania, którymi powinieneś się zainteresować, jeśli chcesz otrzymać pieniądze na rozwój firmy.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców / poddziałanie 2.3.1 – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Czas trwania programu: 10 kwietnia – 25 października 2018 roku

Skrót IOB, który widnieje w nazwie programu, oznacza akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, czyli wszelkie inkubatory i parki technologiczne, a także centra innowacji. Specjaliści pracujący w IOB mają pomóc Ci w stworzeniu, wdrożeniu lub ulepszeniu innowacyjnego produktu. Możesz liczyć na wsparcie fachowców z dziedziny marketingu, prawa, finansów, rozwoju firmy i ochrony własności przemysłowej.

Część dofinansowania możesz spożytkować na wdrożenie innowacji technologicznej, czyli wprowadzenie jej na rynek.

Można w nim zdobyć do 700 tys. złotych na inwestycje i do 350 tys. zł na usługi. Dotyczy mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Może więc z niego skorzystać każdy start-up jak i większa firma. Dofinansowanie w tym programie to maksymalnie 70%, czyli wkład własny musi wynieść minimum 30% kwoty, o jaką się starasz.

Środki są wypłacane w ramach refundacji, zatem najpierw wydajesz, a potem otrzymujesz zwrot poniesionych wydatków. Co istotne, 40% kwoty dofinansowania może być wypłacone w formie zaliczki.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców / poddziałanie 2.3.5 – Rozwiń firmę dzięki designowi

Terminarz dla tego programu:

 • I runda – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
 • II runda – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.,
 • III runda – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

Jeśli chcesz podnieść jakość swoich produktów, możesz skorzystać z poddziałania 2.3.5 o nazwie „Rozwiń firmę dzięki designowi”. Jest to szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wzornictwo. Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych w Polsce z wyłączeniem 5 województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dla przedsiębiorców z tych terenów przewidziany jest Program Operacyjny Polska Wschodnia,  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Zobacz też: Kredyt na rozwój firmy – jako alternatywa dla dotacji

Za pieniądze z tego programu możesz kupić usługę zaprojektowania nowych produktów lub unowocześnienie istniejących, a także zakupić maszyny do ich produkcji. Jedna firma jest w stanie pozyskać ponad milion złotych, w tym 425 tys. zł na projekt produktu i 850 tys. zł na zakup maszyn. 15% budżetu na zaprojektowanie produktu musi stanowić wkład własny, natomiast na zakup maszyny ten pułap wynosi od 30% do 65%.

Wypłata środków odbywa się poprzez refundację, ale 40% może zostać przekazane wcześniej w formie zaliczki.

Kluczowe dla uzyskania dotacji jest sporządzenie prawidłowego planu rozdysponowanie środków unijnych. Zwłaszcza w projektach przekraczających kilkadziesiąt złotych. Taki plan możesz napisać samodzielnie lub zlecić specjalistom. Sporządzenie planu to jedna z usług świadczonych w ramach Audytu Unijnego Tax Care.

Fundusze Europejskie – Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny to najpopularniejsze źródło dotacji. Możesz je spotkać głównie w Urzędach Pracy. RPO jest podzielony na województwa, w których znajdują się różne działania, zasady i przepisy. Program działa w latach 2014-2020 i jest odnawiany co roku. Wnioski składa się za pomocą lokalnego systemu elektronicznego.

Działanie 1.4.1 „Wsparcie MŚP. Dotacje bezpośrednie” – RPO województwa podkarpackiego

Tutaj wyróżniamy dwa typy projektów. Pierwszy – „rozwój MŚP”, dotyczy istniejących firm, które działają od co najmniej 12 miesięcy. Przy czym za działanie rozumie się otrzymywanie przychodów. Wsparcie można przeznaczyć na na zakup maszyn i urządzeń, dzięki którym przedsiębiorstwo wprowadzeni na rynek nowe lub ulepszone produkty albo usługi. Preferowane będą firmy, które we własnym zakresie prowadziły prace B+R.

Dla firm, które dopiero co weszły na rynek, o wiele ciekawszy jest drugi projekt – „TIK – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne”. Przeznaczony dla firm, które są we wczesnej fazie rozwoju i działają nie dłużej niż 24 miesięcy. Pieniądze można otrzymać na zakup produktów cyfrowych do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Mowa tutaj o modelach B2B, B2C i C2C, czyli gdy na platformie cyfrowej dochodzi do wymiany lub współpracy: firmy z firmą (B2B), firmy z konsumentem (B2C) i konsumenta z konsumentem (C2C).

Tworzenie sklepu internetowego

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” – RPO województwa śląskiego

Program przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze można otrzymać na wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych. Oznacza to, że za dotację możesz rozbudować przedsiębiorstwo, w szczególności zainwestować w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny.

Celem musi być wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Minimalny poziom dofinansowania to 100 tys. zł, maksymalny 2 miliony złotych. Wkład własny powinien wynosić od 50% do 65%.

Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP” – RPO województwa mazowieckiego

Program dzieli się na dwa projekty, na które można otrzymać fundusze europejskie. Pierwszy to „wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego projektu pieniądze można przeznaczyć na:

 • budowa i rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 • zmianę procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • unowocześnienie składników majątku trwałego, niezbędnego do prowadzenia i rozwoju firmy,
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
 • poprawę efektywności przedsiębiorstwa m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzację procesów produkcyjnych,
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Drugi projekt nosi nazwę „rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK” i jest skierowany do MŚP oraz konsorcjów. Pieniądze można przeznaczyć na:

 • zakup sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi,
 • zakup usług IT,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • sprzedaż internetową,
 • zakup licencji na oprogramowanie,
 • wewnętrzny obieg dokumentów,
 • zarządzanie.

Działanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia RPO w województwie śląskim

W każdym województwie istnieją również programy skierowane do osób, które nie mają jeszcze firmy. Jednym z nich jest Działanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia RPO w województwie śląskim. Tego typu programy są prowadzone przez zewnętrzne firmy, które otrzymują dotacje z PARP i rozdysponowują według wytycznych.

Wspomniany projekt na śląsku jest skierowany do 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn), powyżej 30 roku życia planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Preferowane są osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby powyżej 50 roku życia. Można dostać 40 tysięcy złotych i pomostówkę.

Regionalne Programy Operacyjne działają w każdym województwie. Aby sprawdzić, czy uda Ci się dostać środki z programu unijnego w Twojej okolicy, odwiedź stronę RPO i zapoznaj się z dokumentacją lub po prostu skontaktuj się z doradcą Tax Care.

Fundusze Europejskie – Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO Polska Wschodnia to program skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Niektórzy nazywają ten region „Polską B” i w zmniejszeniu różnic z województwami zachodnimi mają pomóc fundusze europejskie.

Zobacz też: Ranking kont firmowych – rachunki już od 0 zł

Uważam, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby pozwolić tym województwom na ściąganie podatku dochodowego. Ustalenie wysokości tego podatku na poziomie niższym niż reszta kraju, a być może niższym niż reszta Europy, pozwoliłoby ściągnąć na te obszary inwestorów z całego świata. Kończąc tę dygresję, przedstawiam najlepszy projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Przyjęcia wniosków do programu: od 30 lipca do 4 września 2018 roku

Program ma na celu pomóc wejść  polskim przedsiębiorcom na rynki zagraniczne. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, które działają na terenie Polski Wschodniej od co najmniej 12 miesięcy i posiadają przychody o wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych rocznie. W tym programie otrzymasz do 800 tysięcy złotych dofinansowania, które możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
 • zakupu oprogramowania potrzebnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Poziom dofinansowania w tym programie to 85% (15% to obowiązkowy wkład własny). Wypłata dofinansowania odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Fundusze unijne – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to pomoc skierowana wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gmin wiejskich. Rozdysponowaniem środków zajmuje się KSOW, czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, poprzez LGD, czyli Lokalne Grupy Działania. LGD funkcjonują w każdym powiecie.

Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Jednym z najciekawszych programów jest Działanie 19.2, w ramach którego osoba fizyczna może starać się o środki na otwarcie działalności, a przedsiębiorca na rozwój firmy. Pieniądze można przeznaczyć na:

 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego, zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

Wkład własny musi wynosić minimum 30% i mogą go tworzyć także środki rzeczowe.

Pomoc dla firm w zdobyciu funduszy unijnych

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma ma szansę na fundusze z UE, nie masz czasu szukać właściwego działania, czytać regulaminów i zasad rekrutacji, możesz skorzystać z pomocy Audytu Unijnego Tax Care.

Specjaliści zrobią za Ciebie research i pomogą w wyborze odpowiedniego programu. Ponadto przygotują plan wykorzystania środków unijnych. Wszystko, co będziesz musiał zrobić, to wypełnić wraz z doradcą Tax Care ankietę audytu unijnego. Na jej podstawie doświadczony ekspert ds. Dotacji przeanalizuje i oceni Twoje potrzeby inwestycyjne i cele rozwojowe.

Tax Care doradzi od początku do końca procesu aplikowania, a po wygraniu dotacji zapewni wsparcie w realizacji projektu i rozliczenie pozyskanego dofinansowania.

Aby uzyskać pomoc, >> skontaktuj się << z doradcą Tax Care.

Jeśli chcesz samodzielnie znaleźć program unijny i wczytać się we wszystkie regulaminu, koniecznie odwiedź strony:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poir.parp.gov.pl
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – popw.parp.gov.pl
 • Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego – np. rpo.slaskie.pl, rpo.lodzkie.pl itd.
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – ksow.pl

Fundusze unijne mogą być dla Twojego biznesu szansą na rozwój. Programów jest mnóstwo, a chętnych na dofinansowanie tysiące. Aby zdobyć środki, musisz przygotować solidny wniosek i sprostać wymaganiom rekrutacji. Masz czas do 2020 roku, gdyż wówczas kończy się transza przyznana Polsce na rozwój przedsiębiorczości.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

7 thoughts on “Fundusze unijne dla firm – 4 programy na lata 2018-2020

 1. Oj dają dają teraz! Więc trzeba korzystać póki ta panika. Uzupełnieniem może być też spoko książka Sekrety 12 sposobów…. jakoś tak leciał ten tytuł. Brat dostał w 10 dni równiutkie 100 000 zł na start i mega polecał.

 2. witam, jestem ciekawa czy sa programy dla osob ktore jeszcze nie zarejsetrowaly swoejej firmy ale maja pomysl , ktory chcialaby zrealizowac ale nie maja funduszy? Panie Lukaszu jesli wie Pan cos na ten temat chetnie sie dowiem…
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *