10 zmian w Polskim Ładzie od lipca 2022, czyli Polski Ład 2.0

zmiany w polskim ładzie

Najnowsze zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022. Sprawdź, jakie zmiany w Polskim Ładzie przygotowali rządzący.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym i innych ustaw. Na mocy tej nowelizacji wprowadzono zmiany do tzw. Polskiego Ładu. Część z tych zmian dotyczy przedsiębiorców, część osób fizycznych.

Polski Ład – uproszczona nazwa zmian podatkowych wprowadzonych „Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”. Więcej informacji o Polskim Ładzie przeczytasz tutaj.
Spis treści:

  1. Obniżka podatku dochodowego do 12%
  2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  3. Hipotetyczny podatek należny
  4. Składka zdrowotna w koszty
  5. Ujednolicenie terminów rozliczenia rocznego
  6. Preferencje prorodzinne
  7. 1.5% zamiast 1% dla dla OPP
  8. Zmiana formy opodatkowania
  9. Oskładkowanie komplementariuszy spółek
  10. Niższa składka dla osób współpracujących

1. OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO Z 17 do 12%

Najważniejsza zmiana to obniżka stawki podatku dochodowego z 17% na 12%. Zmiana dotyczyć ma zasad ogólnych czyli skali podatkowej, zarówno dla:

 • pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
 • osób zatrudnionych na umowę zlecenie,
 • osób na umowie o dzieło,
 • emerytów,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na skali podatkowej.

Równie istotne, że utrzymano kwotę wolną od podatku na poziomie 30.000 złotych oraz drugi próg podatkowy na poziomie 120.000 złotych.

Małgorzata Samborska z Grant Thornton przeliczyła wynagrodzenia w różnych wysokościach, aby wykazać kto zyska a kto straci na zmianach. Okazało się, że zmiany będą niewielkie, ale na plus. Wyliczenia prezentuje poniższa tabela.

Polski Ład 2.0 obniżka pit
Polski Ład 2.0 obniżka pit / grantthornton.pl

2. LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Zachowana ma być kwota wolna od podatku, ale zlikwidowana ma być ulga dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej miała być korzystna dla pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych wg skali, o zarobkach między 5701 zł a 11141 zł miesięcznie. A właściwie miała powodować, że takie osoby nie stracą na Polskim Ładzie.

W praktyce okazało się, że księgowi mieli wiele kłopotu z jej naliczaniem. Ulga była liczona wg skomplikowanych algorytmów. Efektem były wnioski przedsiębiorców, aby jej nie stosować.

Od 1 lipca ulga dla klasy średniej znika, a osoby, którym miała pomóc, zostaną objęci niższym podatkiem dochodowym 12%.

3. HIPOTETYCZNY PODATEK NALEŻNY

Czy po obniżce stawki podatku PIT do 12%, ale przy likwidacji ulgi dla klasy średniej, wyjdziesz korzystniej? Rząd tego nie wie, dlatego wprowadzono tzw. hipotetyczny podatek należny.

Co to jest hipotetyczny podatek należy za 2022 rok?

Hipotetyczny podatek będzie obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z pierwotnymi zapisami Polskiego Ładu. Podczas obliczeń uwzględniana będzie ulga dla klasy średniej oraz skala podatkowa 17%, która obowiązuje od 1.01 do 30.06 2022 roku.

Jeśli podatek należny za 2022 r. (obliczony wg nowych zasad po 1.07 , czyli bez ulgi dla klasy średniej i ze stawką 12%) będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy.

W praktyce w większości przypadków zmiana stawki będzie korzystniejsza niż ulga dla klasy średniej, jednak w innym przypadku podatnik ma nie stracić.

4. SKŁADKA ZDROWOTNA W KOSZTY

W przypadku podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nowe przepisy nie wprowadzają obniżek stawek tych form opodatkowania. Nie mniej ważną zmianą jest możliwość wliczenia w koszty składki zdrowotnej. Tak prezentują się zmiany dla poszczególnych form opodatkowania.

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach działalności w przypadku podatku liniowego będzie możliwe do kwoty 8700 zł. Możesz obniżyć dochód do opodatkowania o zapłacone składki zdrowotnej maksymalnie do kwoty 8700 zł. Dzięki temu osoby, które na liniówce osiągają miesięczny dochód do kwoty 14795 zł, będą mogli wrzucić składkę zdrowotną w koszty. Podobnie, jak jest wrzucana składka społeczna. Korzyść podatkowa z tej operacji wyniesie do 1653 zł rocznie.

Ryczałt od przychód a składka zdrowotna

Z kolei na ryczałcie będzie można obniżyć przychód do opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Przy najwyżej wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie (1007,81 zł), będziesz mógł obniżyć przychód do opodatkowania o 503,91 zł miesięcznie. Korzyść podatkowa z tych zmian wyniesie od 60 zł do 1028 zł rocznie.

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Będąc na karcie podatkowej obniżysz podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych. Na mocy przepisów Polskiego Ładu nie można już wybrać tej formy opodatkowania, jednak dotychczasowi przedsiębiorcy mogą pozostać przy karcie podatkowej.

Skala podatkowa a składka zdrowotna

Niestety nie przewidziano możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku skali podatkowej (zasad ogólnych). W uzasadnieniu napisano, że tacy podatnicy zyskają dzięki obniżeniu PIT z 17% do 12%.

Warto również wspomnieć, że zmieniono zasady rozliczania nadpłaconej składki zdrowotnej. Do tej pory taka składka była zwracana na podstawie wniosku podatnika. Teraz zwrot ma być automatyczny po złożeniu rozliczenia rocznego.

5. UJEDNOLICENIE TERMINÓW ROZLICZENIA ROCZNEGO

Wszyscy podatnicy będą mogli złożyć roczne zeznania podatkowe PIT w terminie od 15.02 do 30.04. Dotyczy formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38.

6. PREFERENCJE PRORODZINNE

Nowe przepisy Polskiego Ładu zakładają również preferencje prorodzinne dla podatników. Mają to być:

 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (kwotę tę podniesiono z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 roku);
 • powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci – dla samotnych rodziców oznacza to między innymi możliwość skorzystania z podwójnej wysokości kwoty wolnej od opodatkowania;
 • wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodzin z czwórką i więcej dzieci. Kwota wolna od podatku wyniesie w tym przypadku 85528 zł.;

7. WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA OPP

Zmiany dotyczą również odliczania w zeznaniu rocznym 1% na organizację pożytku publicznego. Nowe przepisy dają możliwość odliczenia 1.5%. Jest to więc korzystna zmiana dla organizacji pozarządowych.

8. ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Wprowadzone zmiany mogą być niekorzystne dla osób z daną formą opodatkowania, dlatego istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dla ryczałtowców i liniowców za rok 2022.

Zmiana przepisów pozwala ponownie wybrać formę opodatkowania, ale nie dla wszystkich i z wieloma ograniczeniami. Przede wszystkim zmiana będzie mogła być dokonana tylko na skalę podatkową (czyli nie będzie można zmienić w trakcie roku formy opodatkowania ze skali podatkowej na liniówkę lub ryczałt).

Zmianę formy opodatkowania będzie można zrobić po zakończeniu roku. Jedynie osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu zyskują opcję zmiany formy opodatkowania już w połowie roku. Będzie można tego dokonać między 1.07 a 22.08. W praktyce takie osoby będą przez pierwszą połowę roku opodatkowani w formie ryczałtu, a w drugiej wg skali podatkowej.

Jeśli rozliczasz się ryczałtowo, będziesz mógł zmienić formę opodatkowania na dwa sposoby:

 • ze skutkiem od lipca – w tym celu do 22.08.2022 r. musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożysz dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtowców (za okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za okres lipiec-grudzień);
 • ze skutkiem na cały rok 2022 – decyzję będziesz mógł podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PIT-36. Wówczas nie możesz złożyć PIT-28, gdyż będzie to oznaczało, że pozostałeś przy ryczałcie. W przypadku zmiany za cały 2022 rok, będziesz zobligowany do założenia i uzupełnienia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały 2022 rok.

Jeżeli czerpiesz przychody z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, będziesz miał możliwość rozliczenie się za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru skali podatkowej będziesz mógł dokonać po zakończeniu roku (w PIT-36).

Jeśli jako przedsiębiorca rozliczasz się liniowo, będziesz mógł wybrać skalę podatkową tylko ze skutkiem na cały rok 2022. Decyzję będziesz musiał podjąć od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Zamiast PIT-36L, złożysz wówczas PIT-36. Wybór skali podatkowej w taki sposób będzie dotyczył tylko 2022 roku. Jeśli będziesz chciał się rozliczać na podatku liniowym lub na ryczałcie również w 2023 roku, wówczas musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

9.OSKŁADKOWANIE KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁEK

Jak wygląda sprawa składki zdrowotnej w spółce komandytowo-akcyjnej? Wybór spółki komandytowo-akcyjnej był jednym z opcji na ominięcie składki zdrowotnej i podwójnego opodatkowania. Niestety, ustawodawca zapełnił tę lukę w Polskim Ładzie 2.0, jak nazywa się poprawki do Polskiego Ładu.

Zgodnie z ustawą zmieniającą, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie uznany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym, komplementariusz zostanie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym i rentowym, wypadkowym, chorobowym – dobrowolnie) oraz zdrowotnym. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmiana ma uszczelnić system, jak czytamy w uzasadnieniu.

Po tych zmianach przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w SKA nie będzie opłacalne. Co możesz zrobić, jeśli chcesz zrezygnować ze spółki komandytowo-akcyjnej?

Możesz wciąć pod uwagę 3 opcje:

 1. rozwiązanie spółki i likwidację,
 2. przekształcenie SKA w inną spółkę, np. spółkę jawną,
 3. zawieszenie działalności gospodarczej spółki.

Tak likwidacja, jak i przekształcenie są to procedury czasochłonne i kosztowne. Alternatywą może być zawieszenie działalności. Wtedy nie masz już obowiązku zapłaty zaliczek na podatek oraz składek ZUS.

10. NIŻSZA SKŁADKA ZDROWOTNA DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Od 1 lipca 2022 roku zmieni się podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Zostanie obniżona z 100% do 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że osoba współpracująca zapłaci od lipca składkę zdrowotną w wysokości 419,92 zł zamiast 559,89 zł.

PODSUMOWANIE

Przepisy Polskiego Ładu dały się we znaki przedsiębiorcom, dlatego powstał poradnik jak ominąć Polski Ład. Po nowelizacji przepisów przedsiębiorcy stracą mniej, choć warto poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, przed wprowadzeniem Polskiego Ładu prowadzenie działalności było tańsze z uwagi na możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Po drugie, zmiany wchodzą w trakcie roku, dlatego wiele osób nie będzie w stanie zmienić formy opodatkowania.

Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *