Faktoring z regresem (niepełny) – co to jest i jak działa?

faktoring niepełny

Faktoring z regresem zwany również faktoringiem niepełnym może pomóc zachować płynność finansową. Zobacz jak działa faktoring niepełny.

Niepewne czasy wymagają znalezienia pomysłów, które pozwolą firmie zachować płynność finansową. Jednym z takich pomysłów jest faktoring.

Faktoring można podzielić na różne rodzaje, tutaj znajdziesz aż 12 rodzajów faktoringu. Z kolei w poniższym artykule zajmiemy się faktoringiem z regresem, zwanym też faktoringiem niepełnym.

UWAGA! Najlepsze oferty na faktoring znajdziesz w najnowszym rankingu faktoringów.

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Na czym polega faktoring z regresem
 2. Faktoring niepełny – dla kogo
 3. Koszty faktoringu z regresem
 4. Księgowanie faktoringu z regresem
 5. Zalety faktoringu niepełnego

NA CZYM POLEGA FAKTORING Z REGRESEM

Faktoring ze względu na dokładny mechanizm działania dzieli się na wiele rodzajów. Jednym z najważniejszych kryteriów podziału jest to, która ze stron weźmie na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Z perspektywy faktoranta, czyli Twojej jako właściciela firmy, najkorzystniejszy wydaje się faktoring bez regresu (pełny), w którym całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie faktor. Oznacza to, że faktorant nie musi zwracać otrzymanej zaliczki, gdy kontrahent okaże się niewypłacalny.

Natomiast faktoring z regresem (niepełny) to rozwiązanie, w którym to faktorant, czyli Ty, bierze na siebie ryzyko niewypłacalności ze strony kontrahenta. W sytuacji, gdy Twój kontrahent nie zapłaci za fakturę, jesteś zmuszony zwrócić zaliczkę faktorowi.

Warto jeszcze wspomnieć o trzecim rodzaju faktoringu według kryterium ryzyka niewypłacalności. Jest nim faktoring mieszany, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest dzielone pomiędzy faktora i faktoranta. Oznacza to, że faktor bierze na siebie odpowiedzialność do określonej kwoty. W momencie, gdy kontrahent nie zapłaci, Twoja firma jest zobowiązana oddać jedynie część zaliczki, ponad limit ustalony przez faktora w ramach przejęcia części ryzyka.

FAKTORING NIEPEŁNY – DLA KOGO

Z faktoringu z regresem mogą skorzystać firmy, które nie posiadają polisy ubezpieczenia należności handlowych. Jak się okazuje, taka polisa bardzo często jest wymagana przez faktora w momencie, gdy faktorantowi zależy na faktoringu pełnym, bez regresu.

Brak polisy ubezpieczenia należności nie oznacza automatycznie, że skorzystanie z regresu niepełnego jest niemożliwe, ale może oznaczać mniej korzystne warunki. W związku z tym, faktoring niepełny może oznaczać mniejsze koszty usługi, jako iż faktor nie musi wziąć na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) może być zatem korzystną opcją w przypadku konkretnych firm. Jeżeli Twoja firma posiada wielu sprawdzonych i stałych klientów, którzy do tej pory zawsze regulowali swoje należności w ustalonym terminie, warto wziąć pod uwagę faktoring niepełny.

Warto zwrócić uwagę na to, że w momencie włączania kontrahentów do umowy faktoringu, firma faktoringowa i tak dokona weryfikacji kontrahentów, nawet jeśli ryzyko pozostaje po Twojej stornie. Dodatkowo, firma faktoringowa może udzielić fachowego wsparcia w egzekwowaniu należności, uruchamiając windykację miękką. To sprawia, że faktoring z regresem może być korzystną alternatywą dla firm posiadających rozproszoną strukturę odbiorców.

KOSZTY FAKTORINGU Z REGRESEM

Jeżeli mowa o kosztach faktoringu, to wynagrodzeniem wobec firmy faktoringowej jest prowizja. Najczęściej jest to procent od sumy udzielonych zaliczek bądź od wartości brutto finansowanych faktur. Taka prowizja mieści się w przedziale od 0,2 do 5%. W tym miejscu warto zauważyć, że w przypadku faktoringu niepełnego prowizja często jest niższa.

Do tego dochodzą odsetki kapitałowe, których wysokość zależy od stopy referencyjnej NBP. Jeśli kontrahent nie zwróci środków w terminie, a Ty spóźnisz się ze zwrotem zaliczki, wówczas naliczone mogą zostać także odsetki za opóźnienie.

Umowa faktoringowa może przewidywać także dodatkowe opłaty. Jedną z takich opłat może być chociażby opłata za niewykorzystanie limitu faktoringowego przewidzianego w umowie. Przy zawieraniu umowy może się także pojawić jednorazowa opłata początkowa. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o tym, że koszty faktoringu z regresem możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

KSIĘGOWANIE FAKTORINGU Z REGRESEM

Jedną z korzyści faktoringu niepełnego jest mniejsza ilość formalności, ale również nieco łatwiejsze księgowanie.

Biorąc pod uwagę, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na Twojej firmie, należność aż do dnia jej spłaty przez dłużnika zostaje w Twoich księgach rachunkowych. Taką należność można wyksięgować dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje należność wobec faktora.

Środki otrzymane od faktora pomniejszone o opłaty za faktoring należy ująć w księgach rachunkowych zapisami: Wn „Rachunek bieżący” i Ma „Pozostałe rachunki”. Alternatywnym sposobem zapisu są: Wn „Kredyty bankowe” i Ma „Zobowiązania wobec banku z tytułu faktoringu z regresem”, o ile oczywiście korzystasz z usług faktoringowych świadczonych przez bank.

Minusem faktoringu z regresem jest to, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie faktoranta. W sytuacji, w której kontrahent nie ureguluje należności wobec faktora uruchamiany jest okres regresu, w którym firma jest zobowiązana zwrócić udzieloną wcześniej zaliczkę. Taką operacją można zapisać jako: Wn „Pozostałe rachunki” oraz Ma „Rachunek bieżący”.

To jednak nie kończy sprawy – firma faktoringowa i tak podejmie próbę wyegzekwowania należności od kontrahenta. Jeśli ta operacja się powiedzie, otrzymasz całą należność pomniejszoną o wynagrodzenie firmy faktoringowej.

ZALETY FAKTORINGU NIEPEŁNEGO

Faktoring z regresem (niepełny) pozornie wydaje się opcją gorszą od faktoringu pełnego, jako iż ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi faktorant, czyli Twoja firma. Jednak w praktyce, faktoring niepełny pod pewnymi względami może okazać się dużo korzystniejszy.

Oto zalety, jakie może zaoferować przedsiębiorcom faktoring niepełny z regresem:

 • korzystniejsze warunki na umowie faktoringowej, w tym niższe koszty usługi,
 • firma faktoringowa sprawdza wiarygodność i sytuację finansową Twojego kontrahenta,
 • zawarcie umowy faktoringu z regresem wiąże się z mniejszą ilością formalności,
 • dobre rozwiązanie w przypadku wielu sprawdzonych i zaufanych kontrahentów,
 • firma faktoringowa pomaga w wyegzekwowaniu należności od niesolidnego kontrahenta,
 • okres regresu (zwrotu zaliczki) jest dość długi i może wynosić nawet 60 dni.

A zatem, zarówno faktoring z regresem (niepełny) jak również faktoring bez regresu (pełny) mogą okazać się korzystną opcją dla firm, które chcą zmniejszyć poziom należności i uzyskać gotówkę w zamian za nierozliczone faktury z odroczonym terminem płatności.

Wybór właściwej formy faktoringu zależy po prostu od indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Faktoring z regresem jest adresowany do tych przedsiębiorców, którzy chcą szybciej załatwić formalności i uzyskać korzystniejsze warunki umowy, kosztem wzięcia na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

UWAGA! Najlepsze oferty na faktoring znajdziesz w najnowszym rankingu faktoringów.

TOP3 FIRM FAKTORINGOWYCH

1
Faktoring dla firm w NFG eFaktoring
nfg faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
od 1,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł na 30 dni)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ bez informowania kontrahenta,
+ finansowanie firm z kategorii dużego ryzyka,
+ istniejący program poleceń,
+ finansowanie faktur jeszcze przed uruchomieniem procesu cesji wierzytelności,
+ możliwość sfinansowania tylko części faktury,
+ 14-dniowy okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ możliwość rozłożenia faktur sprzedaży na raty.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
– freelancerzy, wolne zawody,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres), od 5 do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (pozostałe formy faktoringu).
2
Finansowanie faktur w eFaktor
efaktor ranking faktoringu LIMIT
100 tys. zł – 15 mln zł

PROWIZJA
od 0,9%
(za 30 dni finansowania)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ dodatkowe pakiety usług, takie jak Faktoring z Terminalem Płatniczym oraz Szybkie Finansowanie Faktur bez Abonamentu, które są dedykowane mikroprzedsiębiorcom.
+ braka opłat za niewykorzystany limit oraz za przedłużenie, zmianę i rozwiązanie umowy, co przynosi korzyści dla klientów,
+ bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem,
+ możliwość finansowania części faktury, co daje elastyczność w korzystaniu z usługi,
+ możliwość przeznaczenia całego limitu globalnego na jednego kontrahenta, dostosowując rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.
Dostępne rodzaje faktoringu:  pełny, niepełny, jawny, ukryty, odwrotny, eksportowy, faktoring z terminalem, finansowanie faktur.
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie JDG, spółki z o.o. albo spółki jawnej,
– firmy bez minimalnego stażu działalności na rynku,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, rozrywkowej,
– sportowcy oraz kluby sportowe.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: do 24 godzin od przekazania faktury.
3
Faktoring online w Flexidea
flexidea faktoring dla firm LIMIT
3 mln zł

PROWIZJA
od 0,8%
(za 30 dni finansowania)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ tylko jedna prowizja za finansowanie faktur,
+ pierwszy faktoring w Polsce opierający głównie ryzyko na kontrahencie,
+ bez weksli, plików JPK i sprawozdań finansowych,
+ dla każdej branży,
+ od pierwszych dni działalności,
+ finansowanie w walucie Euro,
+ finansowanie exportu,
+ cały proces online.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny, pojedynczy, globalny, exportowy.
Dla kogo faktoring: dla każdego rodzaju firmy zarejestrowanej w Polsce.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 15 minut.

PODSUMOWANIE

Faktoring to usługa, w ramach której możesz uzyskać gotówkę za nierozliczone faktury z odroczonym terminem płatności. W ramach tego rozwiązania firma faktoringowa (faktor) przejmuje Twoje wierzytelności wypłacając Ci nawet do 90% należności w formie zaliczki.

W momencie, gdy Twój kontrahent ureguluje należność wobec faktora, otrzymasz resztę kwoty oraz fakturę za zrealizowaną usługę. Faktoring z regresem (niepełny) charakteryzuje się tym, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie faktoranta, czyli Twojej.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *