Wizja, misja i strategia firmy – definicje, różnice, jak tworzyć?

wizja misja firmy

Co to jest wizja, misja i strategia firmy? Rozwijając firmę, a niekiedy już przy otwarciu działalności przedsiębiorcy zastanawiają się, jak skonstruować wizję, misję i strategię firmy.

Każda firma u progu swojej działalności powinna posiadać jasno i klarownie postawione cele. I bynajmniej nie chodzi tu o cel zarabiania pieniędzy. Zyski są bowiem efektem umiejętnie wyznaczonej strategii, w której postawione są odpowiednie cele krótko- i długoterminowe.

Wizja, misja i strategia firmy są również wizytówką dla klientów, kontrahentów, ale również pracowników, którzy w przyszłości będą aplikować do tej firmy. Warto zatem wiedzieć, czym są: wizja, misja i strategia firmy, czym się różnią i co dokładnie powinny zawierać.

Wybierz temat:

 1. Wizja, misja i strategia firmy – funkcje
 2. Wizja firmy
 3. Misja firmy
 4. Jak napisać misję i wizję firmy
 5. Strategia firmy
 6. Co jeszcze może komunikować firma

WIZJA, MISJA I STRATEGIA FIRMY – JAKIE PUNKCJE PEŁNIĄ?

Wizja, misja oraz strategia firmy zawierają informacje, które wyznaczają kierunek działań, pozwalają pracownikom identyfikować się z przedsiębiorstwem, w którym pracują, a jednocześnie stanowią wizytówkę dla potencjalnych klientów, kontrahentów czy sponsorów. Elementy te są ze sobą ściśle powiązane.

Misja i wizja są najbardziej ogólne, natomiast strategia jest już bardziej szczegółowa i zawiera konkretne informacje na temat metod, jakimi przedsiębiorstwo chce zrealizować postawione przed sobą cele.

Wizja, misja i strategia firmy zawierają ważne informacje także z perspektywy pracowników, którzy lepiej rozumieją swoją rolę w przedsiębiorstwie, a także wiedzą, jakimi wartościami powinni się kierować w codziennej pracy. To bardzo istotne zwłaszcza w przypadku dużych firm, które muszą rywalizować o najlepszych i najbardziej kompetentnych pracowników.

Atrakcyjne warunki finansowe mogą się okazać niewystarczające, aby skłonić takiego pracownika do wyboru konkretnej firmy. Wizja, misja i strategii firmy są narzędziami, które odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowania wizerunku. W związku z tym, warto wiedzieć, w jaki sposób je napisać.

Wizja a misja firmy – czym się różnią?

Niektóre firmy nie rozróżniają misji od wizji, traktując je jako jedno.

Większość dużych przedsiębiorstw w swojej komunikacji oddziela te dwa pojęcia. Czym różni się misja od wizji? Misja odpowiada na pytania „co?” i „jak?”, a wizja  – „dlaczego?”. Misja określa konkretne działania firmy oraz to, czym się zajmuje. Z kolei wizja to aspiracje przedsiębiorstwa, pokazanie kierunku działania i tam, gdzie chce się znaleźć.

WIZJA FIRMY – CO TO JEST?

W pierwszej kolejności warto omówić definicję wizji, bo to właśnie ona jest punktem wyjścia dla misji oraz dla strategii. Choć pojęcia wizji oraz misji firmy często są wykorzystywane zastępczo, warto wiedzieć, że to dwa osobne terminy, które różnią się między sobą.

Wizja firmy stanowi wyobrażenie przyszłości firmy. Wskazuje optymalny kształt przedsiębiorstwa w określonym przedziale czasu i pozwala wyodrębnić poszczególne cele, które następnie zostaną opisane w misji. Wizja powinna wskazywać rolę przedsiębiorstwa w branży, a także najważniejsze zasady oraz wartości, których firma deklaruje przestrzegać.

Wizja firmy jest bardzo istotną informacją dla potencjalnych kontrahentów oraz klientów. To swoista wizytówka, która ma z jak najlepszej strony przedstawić firmę, wzbudzić zaufanie, a także budować pozytywny wizerunek w oczach innych. W wizji firmy często zawiera się motto, czyli jedno zdanie, które najlepiej ukazuje ogólną specyfikę działalności przedsiębiorstwa.

Dobra wizja firmy powinna być możliwie zwięzła i zawierać najważniejsze informacje. Należy pamiętać, że wizja zostanie rozwinięta najpierw w misji, a następnie w strategii firmy. Nie ma zatem konieczności, aby w wizji firmy opisywać szczegółowe cele oraz osiągnięcia, jakie chce się zrealizować.

CZYM JEST MISJA FIRMY?

Misja firmy ma pokazać co oferuje przedsiębiorstwo.

Misja firmy powinna w przystępny sposób wyjaśniać, co wnosi przedsiębiorstwo na rynek i jakie korzyści może zaoferować swoim klientom oraz kontrahentom. Dobrze napisana misja firmy wyjaśnia także motywacje wewnętrzne firmy do działania i wskazuje wartości, które powinny być wyznacznikiem dla pracowników. Na podstawie misji firmy pracownicy wiedzą, jaki jest cel długoterminowy, a także, w jaki sposób powinni postępować w określonych sytuacjach.

JAK NAPISAĆ MISJĘ I WIZJĘ FIRMY

Sama teoria to jedno. Najważniejsze wiedzieć jak zabrać się za pisanie misji i wizji firmy.

1. Jak napisać misję firmy

Misja firmy najczęściej jest pisana w pierwszej osobie liczy mnogiej. Przedstawia wspólne stanowisko przedsiębiorcy, jak również jego pracowników stanowiących firmę. Misja nie musi być długa. Powinna jednak wyznaczać konkretne i mierzalne cele, a także argumentować, dlaczego taka właśnie firma istnieje na rynku.

Misję firmy możesz skonstruować, wypisując:

 • co firma oferuje swoim klientom,
 • co firma zamierza robić w swojej działalności z punktu widzenia klienta,
 • jakie zadanie spełnia firma prowadząc działalność gospodarczą.

Przykłady misji firmy:

 1. „Chcemy dawać światu orzeźwienie.”
 2. „Misją firmy Microsoft jest zapewnienie każdemu człowiekowi i każdej organizacji na świecie możliwości, dzięki którym uda im się osiągnąć więcej.”
 3. „Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.”
 4. „Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.”

2. Jak napisać wizję firmy

Współczesne spojrzenie na wizję firmy podkreśla, że musi ona być zarówno ambitna, jak i realistyczna, aby była osiągalna.

Wizja firmy powinna inspirować do działania, zarówno pośród kadry pracowniczej, jak i pozostałych członków organizacji. Co więcej, wizja powinna być klarowna i łatwo zrozumiała dla pracowników, jednocześnie umożliwiając systematyczne monitorowanie postępów i sukcesów osiąganych przez firmę.

Wizję firmy możesz skonstruować, wypisując:

 • czym zajmuje się firma,
 • gdzie firma będzie za kilka lat, np. „wiodąca marka”, „lider w sektorze” itp.
 • jakie firma ma wartości, których chce przestrzegać. Najczęściej pojawiają się tu takie słowa, jak: „innowacyjność”, „szacunek”, „profesjonalizm”, „punktualność”.

W ostatnich latach coraz popularniejsze jest także wskazanie na to, że dla firmy ważna jest ekologia i działalność przyjazna dla środowiska.

Przykłady wizji firmy

Aby lepiej przyswoić sobie czym jest wizja firmy, poniżej kilka przykładów wizji firmy.

 1. „Stać się liderem branży e-commerce, oferując najbardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania technologiczne.”
 2. „Tworzyć produkty i usługi, które pomagają ludziom prowadzić zdrowy styl życia, dbając jednocześnie o planetę.”
 3. „Pracować na rzecz tworzenia lepszego świata poprzez dostarczanie rozwiązań z zakresu zdrowia i ochrony środowiska.”
 4. „Stworzyć w pełni zintegrowaną platformę usług finansowych, która ułatwi ludziom zarządzanie ich finansami, oszczędzanie pieniędzy i osiąganie ich celów finansowych.”
 5. „Stać się wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, zmieniającym sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i korzystają z technologii.”

Praktyczne różnice między misją a wizją firmy

1. Coca Cola

Misja: dawanie światu orzeźwienia i uśmiechu oraz budowanie trwałych wartości.
Wizja: tworzenie wspaniałego i rozwojowego miejsca pracy, oferowanie wysokiej jakości produktów, rozwijanie sieci kontaktów (partnerów), wspieranie lokalnych społeczności, długoterminowe zwiększanie zwrotu dla udziałowców oraz szybki i skuteczny rozwój.

2. IKEA

Misja: oferowanie funkcjonalnego i dobrze zaprojektowanego asortymentu wyposażenia domu w atrakcyjnych cenach, tak by mogło sobie na niego pozwolić jak najwięcej ludzi
Wizja: projektowanie lepszego życia codziennego dla zwykłych ludzi – klientów i pracowników, wykraczanie poza same aspekty wyposażenia domu – wywieranie pozytywnego wpływu na świat i wspieranie zrównoważonego życia.

3. Volvo

Misja: tworzenie dobrobytu przy pomocy transportowych i infrastrukturalnych rozwiązań.
Wizja: być dostawcą najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych na świecie, utrzymywać czołową pozycję pod względem zadowolenia klientów, być najlepszym pracodawcą w branży i liderem pod względem rentowności.

4. Danone

Misja i wizja: niesienie zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe

5. PEPCO

Misja: zapewnienie klientom najłatwiejszego dostępu do produktów, których potrzebują na co dzień, w najniższych cenach.
Wizja: stać się największą, najlepszą, najtańszą i najbardziej rozpoznawalną marką dyskontów odzieżowo-przemysłowych w Europie.

6. Wedel

Misja: nieustanne zmienianie się po to, by budzić radość w klientach
Wizja: być głównym producentem słodyczy i przekąsek, sprzedawać innowacyjne i zyskowne produkty, być istotnie obecnym w regionie i tworzyć silną markę

misja i wizja firmy wedel
Misja i wizja firmy Wedel

STRATEGIA FIRMY

O ile misja i wizja firmy zawierają informacje adresowane przede wszystkim do potencjalnych klientów oraz wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o przedsiębiorstwie, o tyle strategia firmy to dokument istotny przede wszystkim z perspektywy poważnych kontrahentów i zarządców.

Każdy kontrahent, zanim podejmie długotrwałą współpracę z firmą, dokładnie prześwietli jej działalność i sprawdzi, jaki pomysł ma dane przedsiębiorstwo na odniesienie sukcesu. W dużej mierze są to informacje bardzo istotne także w perspektywie pozyskania inwestorów lub sponsorów.

Strategia firmy to dokument, który rozwija zarówno wizję, jak i misję firmy.

Odpowiada na pytanie o to, w jaki sposób zrealizować postawione sobie cele. Strategia może być objętościowa znacznie szersza od misji, ponieważ jest adresowana przede wszystkim do osób, którym realnie zależy na tym, aby poznać konkretne plany przedsiębiorstwa w określonym przedziale czasowym.

Jak stworzyć dobrą strategię firmy?

Prawidłowe skonstruowanie strategii firmy jest niezwykle istotne, ponieważ jest ona wymaganą częścią każdego biznesplanu. Każda strategia powinna wyznaczać długoterminowe cele przedsiębiorstwa i wskazywać działania, które należy podjąć, aby osiągnąć postawiony cel.

Jako iż strategia firmy może być nieco bardziej pojemna od wizji oraz misji, tutaj można wskazać:

 • specyfikę rynku, na którym będzie działać przedsiębiorstwo;
 • określić granice geograficzne, w jakich przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało w perspektywie najbliższych kilku lat. Możesz jednocześnie zaznaczyć, że firma nie wyklucza poszerzenia zasięgu działalności w szerszej perspektywie czasu;
 • informacje na temat modelu biznesowego, w jakim będzie działać przedsiębiorstwo;
 • przewagę konkurencyjną – metody na skuteczną rywalizację z konkurencją;
 • zakres oferowanych produktów i usług;
 • plan działania w razie wystąpienia kryzysu w firmie;
 • politykę względem społeczności lokalnej;
 • politykę cenową;
 • kanały i sposoby komunikacji z klientami;
 • strategię marketingową;
 • cele strategiczne – cele długoterminowe do osiągnięcia w danych horyzoncie czasowym.

Strategia firmy powinna być bardzo konkretna – ogólniki zawarte zostały w misji oraz wizji.

Kolejną istotną kwestią jest spójność – przedsiębiorstwo powinno ukazać w strategii, że poszczególne cele oraz sposoby realizacji zazębiają się ze sobą. Tylko w ten sposób potencjalni kontrahenci czy inwestorzy mogą zyskać pewność, że lokowanie kapitału lub współpraca z daną firmą jest dobrym rozwiązaniem.

Najważniejsze 3 cechy strategii

Tworząc strategię biznesową firmy, zwróć uwagę na trzy podstawowe aspekty:

 1. prostota: strategia powinna być logiczna i zrozumiała,
 2. wewnętrzna spójność: cele strategii powinny być precyzyjne i spójne, uwzględniać obecne i przyszłe warunki rynkowe,
 3. zewnętrzna spójność: strategia powinna przyjąć racjonalne prognozy i okres realizacji np. 5-letni.

Przykłady strategii firmy

Strategie nie są udostępniane publicznie. Nie mniej są firmy, które komunikują, że posiadają strategię oraz co się w niej znajduje.

PEPCO

Nasza strategia opiera się na kilku praktycznych wytycznych, według których rozwijamy biznes: szybciej, lepiej, prościej, taniej oraz na rozwoju pracowników osiąganym dzięki wyjątkowej kulturze, nowoczesnemu środowisku pracy, możliwościach rozwoju kariery i docenianiu.

CO JESZCZE MOŻE KOMUNIKOWAĆ FIRMA?

Oprócz wizji i strategii, firma może pokazać klientom oraz kontrahentom swoje wartości. Wartości firmy to zbiór cech, które charakteryzują organizację i jej pracowników.

Oprócz wartości, przedsiębiorstwo może komunikować również:

Przykłady wartości firmy

WEDEL

1. Koncentruję się na kliencie

 • Buduję wiedzę o potrzebach klienta
 • Słucham opinii klientów i biorę je pod uwagę
 • Wspieram realizację celów moich klientów
 • Nieustannie pracuję nad nową ofertą dla klienta i konsumenta.

2. Czuję radość w pracy i z pracy

 • Szanuję innych, jestem życzliwy
 • Mogę być sobą i wspieram różnorodność
 • Doceniam innych, świętujemy nasz wspólny czas razem
 • Działam na rzecz społeczności i środowiska

3. Zapewniam jakość

 • Działam z pasją i zaangażowaniem
 • Współpracuję efektywnie, szanuję czas innych pracowników
 • Działam w oparciu o fakty
 • Szukam rozwiązań zamiast problemów

4. Biorę odpowiedzialność

 • Jestem etyczny i transparentny w działaniu
 • Wyznaczam kierunki, podejmuję decyzje i realizuję cele
 • Nieustannie podnoszę swoje kompetencje, dbam o swój rozwój
 • Dzielę się wiedzą i wspieram rozwój innych pracowników

5. Kwestionuję status quo

 • Komunikuję się szczerze i odważnie
 • Jestem otwarty na zmianę i wdrażam nowe rozwiązania
 • Upraszczam działania i usprawniam procesy
 • Nie szukam winnych i uczę się na błędach

DANONE

1. Humanizm

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Odpowiedzialność to dla nas troska o pracowników, produkty i potrzeby społeczne, a także świadomość, że wpływamy na środowisko. Respektujemy różnice kulturowe i szanujemy partnerów społecznych oraz handlowych.

2. Otwartość

Jesteśmy ciekawi świata, patrzymy w przyszłość, słuchamy innych i odrzucamy uprzedzenia. Charakteryzuje nas elastyczność, energia i nieustanna gotowość do działania. Najważniejsza jest dla nas prostota oraz możliwość uczenia się poprzez doświadczenie.

3. Bliskość

Jesteśmy empatyczni i zawsze gotowi Cię wysłuchać. Rozumiemy potrzeby naszych pracowników, dostawców i partnerów handlowych. Dzięki temu nawiązujemy autentyczne, trwałe relacje i jesteśmy przyjaznym pracodawcą.

4. Entuzjazm

Mamy w sobie pasję do tworzenia wartościowych produktów i lubimy podejmować wyzwania! Rozumiemy, że dążąc do realizacji ważnych celów trzeba też czasami przezwyciężać niepowodzenia. Zamieniamy je na cenne doświadczenia. Uznanie ze strony konsumentów dodaje nam energii do poszukiwania nowych rozwiązań i doskonalenia naszych produktów.

PODSUMOWANIE

Misja i wizja firmy to ważne elementy profesjonalnego przedsiębiorstwa. Warto stworzyć takie definicje w swojej firmie, aby nadać jej kierunek działania. Budowa strategii rozwoju firmy to poważna sprawa, która może pomóc rozwinąć biznes. Mając drogowskaz, swoistą mapę, o wiele łatwiej dryfuje się do celu.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *