Split payment 2024 – od jakiej kwoty i dla kogo obowiązkowy?

split payment

Split payment w 2024 roku, czyli konieczność opłacania FV z mechanizmie podzielonej płatności. Zobacz na czym polega split payment i kiedy należy stosować.

Split Payment to mechanizm, który może sprawić Twojej firmie zarówno problemy jak i wpłynąć korzystnie na co bardziej rozrzutnych właścicieli. Wielu przedsiębiorców otrzymując kwotę brutto wydaje ją w całości, nie patrząc że znajduje się tam podatek VAT do zapłacenia. Tak powstaje zadłużenie w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli masz problem z utrzymaniem rygoru wydatków i Twoja firma „żyje ponad stan”, to split payment pomoże Ci wyprostować finanse.

Co to jest split payment – model podzielonej płatności podczas rozliczenia się z kontrahentem lub klientem. Automatyczne rozbicie wartości brutto przelewu. Wartość netto zamówienia trafia na konto główne, natomiast wartość podatku VAT na specjalne subkonto VAT nabywcy. Na terenie Polski system jest obowiązkowy od listopada 2019 r. Split payment został wdrożony ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Dodano nowy rozdział 1a, który dotyczy mechanizmu podzielonej płatności.
Wybierz interesujące zagadnienie:

 1. Jak działa split payment?
 2. Split payment – dla kogo obowiązkowy?
 3. Korzyści korzystania z split payment
 4. Co ze środkami na koncie VAT?
 5. Co w sytuacji gdy nie opłacisz FV zgodnie ze split payment?

JAK DZIAŁA SPLIT PAYMENT?

Od strony technicznej działanie split payment polega na opłaceniu należności na dwa rachunki. Zobowiązany jest do tego nabywca, gdy wartość faktury to minimum 15.000 zł. Zatem jeżeli kupisz produkt lub usługę, gdzie wartość FV wynosi 16000 zł brutto, wówczas kwotę netto przelewasz na konto główne dostawcy, z kolei kwotę VAT na jego konto vat-owskie.

Jeżeli jesteś nabywcą i otrzymałeś fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musisz zapłacić w ten sposób należność. Podczas wykonywania przelewu w formie split payment musisz wskazać:

 • kwotę podatku VAT (lub część tej kwoty),
 • kwotę sprzedaży brutto (lub część tej kwoty),
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • NIP dostawcy.

Podzieloną płatność wykonujesz z poziomu swojego konta bankowego. W przypadku konta firmowego Pekao wygląda to tak, że wybierając typ przelewu klikasz „Podzielona płatność VAT”. Wówczas pojawia się miejsce na wpisanie kwot brutto i VAT.

split payment przelew
Split Payment – przelew podzielona płatność w Pekao

Podzieloną płatność split payment możesz wykonać tylko w sytuacji, gdy na fakturze masz określoną kwotę podatku VAT. Jeżeli kontrahent nie jest płatnikiem VAT, wówczas nie stosujemy mechanizmu podzielonej płatności. Przelew typu „podzielona płatność” możesz wykonać także w sytuacji, gdy kwota brutto jest niższa niż 15.000 zł. Split payment jest dozwolony dla każdej kwoty, po prostu po przekroczeniu 15 tys. zł jest obowiązkowy.

SPLIT PAYMENT – DLA KOGO OBOWIĄZKOWY?

Masz obowiązek opłacenia usługi na zasadach płatności podzielonej jeżeli zostaną spełnione łącznie 3 warunki:

 • wartość brutto należności na FV przekracza 15.000 zł,
 • choć jedna pozycja na fakturze to towar lub usługa wrażliwa (określona w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są płatnikami podatku VAT (zobacz: jak zarejestrować się do VAT).

Towary i usługi wrażliwe

Obowiązek opłacenia usługi na zasadach mechanizmu split payment dotyczy towarów i usług wrażliwych, które są określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Poniżej cała lista tych towarów i usług (aktualna na rok 2023).

Branże z obowiązkowym split payment – zawsze

Niektóre większe branże są z automatu zaliczane do split payment. Są to branże:

 • węglowa,
 • stalowa,
 • paliwowa,
 • budowlana,
 • elektroniczna,
 • metale niezależne i recykling,
 • części samochodowe.

UWAGA! Split payment ma zastosowanie wyłącznie do transakcji typu B2B (firma – firma). Mechanizmu nie stosuje się do transakcji na linii firma – konsument.

KORZYŚCI ZE SPLIT PAYMENT

split payment

W niektórych przypadkach korzystanie z split payment jest korzystne. Jeżeli stosujesz split payment, będziesz mógł na przykład zmniejszyć kwotę zobowiązania podatkowego jak i uniknąć zwiększenia odsetek za zwłokę w płatności VAT. Możesz również uniknąć posądzenia o współudział w wyłudzeniach podatkowych, gdy kupisz produkt od nieuczciwego kontrahenta.

Sprawdź, czy split payment jest korzystny również dla Ciebie:

 • łatwiej jest uzyskać zwrot podatku VAT – razem z deklaracją VAT składa się wniosek o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT,
 • przy dokonywaniu z rachunku VAT wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT (przed terminem wynikającym z regulacji ustawowych), zobowiązanie zostanie zmniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru. Kwota zmniejszenia będzie zależna od kwoty zobowiązania, terminu jego uregulowania, a także stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dokonaniem zapłaty podatku,
 • rezygnacja z podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w opłacaniu VAT,
 • jeżeli korzystasz z mechanizmu split payment, nie podlegasz sankcji VAT, nie masz naliczonych odsetek za zwłokę i nie jesteś solidarnie odpowiedzialny z dostawcą towarów.

CO ZE ŚRODKAMI NA KONCIE VAT?

Przelew, który otrzymasz od kontrahenta w ramach podzielonej płatności split payment trafi w części na specjalne konto VAT. Takie konto jest darmowe, tzn. nie kosztuje Cię nic otwarcie i prowadzenie konta VAT. Warto wiedzieć, że środki, które znajdują się na koncie VAT, służą od opłacania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego.

Dysponowanie środkami na koncie VAT jest ograniczone. Z zasady możesz je wykorzystać do opłacenia podatku lub przelania pieniędzy na subkonto VAT kontrahenta. Jeżeli chcesz je przeznaczyć na inny cel, musisz przejść długą i skomplikowaną procedurę uzyskania zgody od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Co ciekawe, nie musisz motywować swojego wniosku ani dołączać dokumentacji. Naczelnik ma 60 dni na odniesienie się do wniosku.

CO GDY NIE OPŁACISZ FV W MECHANIZMIE SPLIT PAYMENT?

Sankcje karne i grzywny są stosowane zarówno do klienta jak i dostawcy.

Klient

Jeżeli zakupiłeś towar lub usługę i nie zastosujesz się do split payment w czasie dokonywania płatności (a masz taki obowiązek), to grożą Ci spore sankcje podatkowe i karno-skarbowe. Tego typu czyn jako zabroniony został zawarty w art. 57c §1 Kodeksu karnego skarbowego (kks). Za popełnienie tego czynu zabronionego grozi Ci kara pieniężna w wysokości do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotność.

W przypadku mniejszej wagi, podlegasz karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Dostawca

Odpowiedzialność karnoskarbowa spoczywa również na barkach dostawcy, który wystawił FV bez informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Odpowiedzialność ta wynika z art. 62 §1 kks, który reguluje kwestię wystawiania faktury w sposób wadliwy.

Sprawdź usługi dla spółek z o.o.
Tania księgowość dla spółki – inFakt  od 550 zł/mc
Konto firmowe + otwarcie firmy – mBank firma i konto
Kredyt na firmę – do 200 tys. zł na 10 lat

PODSUMOWANIE

Mechanizm podzielonej płatności split payment jest na pewno korzystny z punktu widzenia państwa. Czy jest przyjazny także przedsiębiorcom? Wiele małych i mikro firm zapewne nawet nie odczuje jego istnienia, ale czasami może sprawić kłopoty. Zwłaszcza wówczas, gdy zapomni się o wystawieniu faktury z informacją o podzielonej płatności.

Oceń artykuł
[Total: 5 Average: 4.2]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

One thought on “Split payment 2024 – od jakiej kwoty i dla kogo obowiązkowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *