Założenie działalności gospodarczej przez Internet – krok po kroku

założenie działalności gospodarczej przez Internet

Najszybszym sposobem otwarcia działalności jest wysłanie wniosku CEIDG-1 online. Przeczytaj jak założyć działalność gospodarczą przez Internet

Artykuł powstał dzięki odpłatnej współpracy z marką Santander Bank Polska.

Jeśli masz za sobą sprawdzenie czy Twój biznes wypali i zapoznałeś się z wadami i zaletami prowadzenia działalności w Polsce, to czas przejść do działania. Rozważ założenie działalności gospodarczej razem z kontem firmowym Santander Bank Polska.

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza – w skrócie JDG. Forma prawna, dzięki której możesz samodzielnie prowadzić firmę w Polsce. Zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców z 6.03.2018 r. działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność gospodarcza ma 4 cechy: nastawienie na zysk, zorganizowany charakter, ciągłość wykonywania, prowadzenie we własnym imieniu. W odróżnieniu do spółki z o.o., jednoosobową działalność gospodarczą prowadzisz na własne ryzyko.

CO DAJE ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ INTERNET?

W Polsce działa tak zwane jedno okienko. W ten sposób nazywa się potocznie rejestrację firmy w jednym miejscu bez konieczności osobistych wizyt w urzędach.

Na podstawie wniosku CEIDG-1, który możesz złożyć przez Internet otrzymasz:

 • wpis do rejestru CEIDG jako przedsiębiorca,
 • identyfikatory NIP i REGON,
 • rejestrację jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dodatkowo będziesz mógł:

 • złożyć oświadczenie do US o formie opodatkowania,
 • wniosek o kartę podatkową,
 • złożyć zgłoszenie do VAT,
 • zgłosić się do ubezpieczenia w ZUS.

Decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Santander internet otrzymasz:

 • bezpłatne konto firmowe (2 lata za 0 zł)
 • terminal płatniczy,
 • do 1300 zł premii.

JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Każda czynność zarobkowa, którą wykonujesz w sposób ciągły, zorganizowany i na własny rachunek musi zostać zarejestrowana. Jedną z opcji jest założenie działalności gospodarczej. Mamy XXI wiek, więc najprościej założyć działalność przez Internet. Warto jednak znać każdy ze sposobów.

Możesz zdecydować się na jeden z pięciu sposobów założenia firmy:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta,
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej poświadczając wniosek notarialnie,
 3. elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub profilu e-PUAP,
 4. online poprzez system Santander Internet.

Jeżeli zamierasz otworzyć działalność osobiście w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, musisz wypełnić wniosek CEIDG-1. Wniosek możesz pobrać z zakładki Wzory Dokumentów a podczas wypełniania skorzystać z poradnika Jak otworzyć firmę.

Dalsza część artykułu jest dla Ciebie, jeśli zamierzasz otworzyć działalność przez Internet. Przejdziemy całą procedurę krok po kroku.

DANE POTRZEBNA DO PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Przed rozpoczęciem procedury zakładania działalności online należy usystematyzować dane. Do założenia firmy przez Internet będzie Ci potrzebna:

1. Nazwa firmy

w nazwie jednoosobowej działalności gospodarczej musi pojawić się Twoje imię i nazwisko. Możesz więc nazwać firmę „Adam Nowak” jak i wymyślić coś bardziej oryginalnego. Przykładowe nazwy: FHU „Bruk” Adam Nowak, Adam Nowak Sport, Usługi doradztwa IT Adam Nowak, Adamex Adam Nowak.  W nazwie nie może jednak zabraknąć Twojego imienia i nazwiska.

2. PKD firmy

Określenie, czym firma będzie się zajmować. Istnieje baza PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności. W niej możesz znaleźć działalność wraz z przypisanym kodem PKD. Znajdziesz je w rządowej wyszukiwarce: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd Przykładowe kody PKD:

jak założyć JDG online
Przykładowe kody PKD – jak założyć JDG online

3. Forma opodatkowania

We wniosku CEIDG-1 będziesz musieć wybrać formę opodatkowania. Chodzi o to, w jaki sposób będziesz rozliczać podatek dochodowy PIT. Masz do wyboru: zasady ogólne, PIT liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Każda z nich posiada inne cechy, a wybór można zmienić raz w roku (do 20.01).

4. Rejestracja do VAT

Musisz określić, czy będziesz VAT-owcem, sprzedawał w cenach brutto, odliczał i płacił VAT, czy też nie będziesz się rejestrował do VAT.

5. Prowadzenie księgowości

We wniosku należy podać, kto będzie prowadził księgowość. Trzeba tam podać dane biura rachunkowego, który będzie Cię obsługiwał lub podać swoje dane, jeśli chcesz prowadzić KPiR samodzielnie.

6. Konto firmowe

Otwierając firmę możesz jeszcze nie mieć założonego konta firmowego, dlatego można tam podać konto osobiste jak i pozostawić puste i uzupełnić potem. W tym przypadku warto rozważyć zwycięzcę rankingu kont firmowych, czyli Konto Firmowe Godne Polecenia.

7. Data rozpoczęcia działalności

Złożenie wniosku nie musi być równoznaczne z rozpoczęciem prowadzenia JDG. We wniosku możesz wpisać inną datę rozpoczęcia działalności. Co istotne, im wcześniej w miesiącu tym korzystniej. Podając datę otwarcia działalności jako ostatni dzień miesiąca będziesz musiał zapłacić pełną składkę zdrowotną za ten miesiąc, zatem korzystniej jest zacząć działać z 1 dniem miesiąca.

8. Nr telefonu

Możesz podać swój prywatny nr telefonu, ale możesz też założyć osobny – firmowy. To dobre rozwiązanie z uwagi na liczbę telefonów z ofertami, od terminala po fotowoltaikę, zwłaszcza w pierwszym miesiącu od otwarcia działalności. Warto rozważyć telefoniczny abonament dla firm i nie mieszać życia prywatnego z firmą.

9. Firmowa strona www i e-mail

We wniosku będzie miejsce na podanie strony www firmy oraz adresu e-mail.

10. Profil zaufany lub Podpis Kwalifikowany

Do podpisania wniosku będzie potrzebny Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany. Ten drugi jest odpłatny, ten pierwszy darmowy. Jeśli nie masz PZ, założysz go szybko tutaj lub przez przez bankowość internetową Santander Bank Polska.

Nie mając ani PZ ani PK, możesz założyć JDG przez internet, ale będziesz musieć przejść się do Urzędu Miasta aby podpisać wniosek.

11. Kod wykonywanego zawodu

Rejestrując się do ZUS podczas wypełniania wniosku będziesz musiał podać kod wykonywanego zawodu. Możesz go znaleźć tutaj.

założenie JDG przez Internet
Kody zawodów – założenie JDG przez Internet

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ INTERNET – 14 KROKÓW

Żeby zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet nie możesz mieć zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz musisz posiadać tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, których adresy wpiszesz do CEIDG.

Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą przez Internet. Polecam wypełniać wniosek czytając jednocześnie każdy krok.

1. PRZEJDŹ NA STRONĘ CEIDG LUB SANTANDER INTERNET

Rejestracja działalności gospodarczej przez Internet za pomocą wniosku CEiDG-1 jest bezpłatna. Przejdź na stronę prod.ceidg.gov.pl lub biznes.gov.pl. Ten pierwszy serwis jest wygaszany i docelowo aktywny będzie tylko ten drugi, dlatego opiszemy procedurę z biznes.gov.pl.

Santander Internet – alternatywa dla CEIDG

Warto wiedzieć, że podczas zakładania działalności gospodarczej możesz skorzystać z pomocy Santander Bank Polska. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że Santander Bank Polska nie tylko wyręczy Cię z biurokracji, ale również otrzymasz bezpłatne Konto Firmowe Godne Polecenia (przez 2 lata za 0 zł) oraz terminal płatniczy i premię.

Aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z atrakcyjnej oferty, przejdź na stronę banku i otwórz firmę z Santander Bank Polska jeszcze dziś.

2. WYPEŁNIJ DANE OSOBISTE

Decydując się na samodzielne założenie działalności przez Internet za pośrednictwem biznes.gov.pl będziesz wypełniał po kolei wniosek CEIDG.

Wniosek został podzielony na sekcje, które będą się otwierać krok po kroku.

W pierwszej części i wniosku podaj dane osobiste:

 • imię i nazwisko,
 • imię ojca i matki,
 • PESEL,
 • miejsce urodzenia,
 • nr i seria dowodu.

Ten etap przejdziesz szybko. Następna strona to wpisanie adresu zamieszkania. Z tym także nie powinieneś mieć problemu.

3. WYPEŁNIJ DANE FIRMOWE

Po uzupełnieniu danych osobistych przyszła pora na informacje o przeszłej firmie. W tym miejscu musisz podać:

 • nazwę firmy,
 • skróconą nazwę firmy (może być bez imienia i nazwiska),
 • data rozpoczęcia działalności,
 • przewidywana liczba pracujących,
 • dane kontaktowe firmy (email, adres www, telefon, faks) – nie trzeba ich podawać.

Możesz nie udzielić zgody na publikowanie danych w CEIDG. Dzięki temu Twoje dane będą widoczne tylko dla urzędów.

UWAGA! Jeśli starasz się o dofinansowanie dla firm, datę rozpoczęcia działalności ustal z urzędem lub organizacją obsługującą przydzielanie dofinansowań. Niektóre programy dotacyjne wymagają, aby wpis w CEIDG pojawił się w określonym terminie.

4. WYBIERZ KOD PKD

Następny krok to wybór kodu PKD. Możesz wybrać tyle kodów ile chcesz – zawsze warto zaznaczyć więcej kodów, aby w przyszłości nie musieć aktualizować danych.

Musisz także określić jeden przeważający kod PKD, czyli podstawową działalność Twojej firmy. Warto wiedzieć, że przeważający kod PKD był brany pod uwagę przy staraniu się o tarcze antykryzysowe podczas lockdownu.

5. PODAJ ADRES DO DORĘCZEŃ

W tej sekcji podajesz adres do doręczeń, na który będziesz otrzymywał pisma urzędowe dotyczące działalności. W tym miejscu podasz również adres do korespondencji elektronicznej.

Masz możliwość wskazania:

 • polskiego adresu (na podstawie prawa własności do lokalu, użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu),
 • zagranicznego adresu na terenie UE (lub na terenie Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria),
 • skrytkę pocztową.

UWAGA! Warto podać taki adres, gdzie będziesz w stanie regularnie odbierać korespondencję. Zdarzają się pisma po awizowaniu, które nawet jeśli nie zostaną odebrane, to będą uznane za doręczone.

W przypadku zmiany adresu, w ciągu 7 dni musisz wprowadzić aktualizację danych w CEIDG.

6. PODAJ MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

Do niedawna założenie działalności gospodarczej wymagało podania stałego miejsca wykonywania działalności. Obecnie przepisy zostały dostosowane do XXI wieku.

Stałe miejsce wykonywania działalności – miejsce, w którym w sposób ciągły będziesz świadczyć usługi lub wydawać towar.

Może to być:

 • biuro,
 • sklep,
 • punkt przyjmowania usług,
 • magazyn,
 • plac,
 • twoje mieszkanie.

jeśli prowadzisz działalność mobilną, świadczysz usługi u klientów lub po prostu pracujesz „w internecie”, to nie musisz wskazywać we wniosku adresu. Jedynym adresem może być ten do doręczeń i nie musi to być adres zamieszkania.

7. WSKAŻ GDZIE BĘDZIESZ SIĘ UBEZPIECZAŁ

Prowadząc firmę w Polsce masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Możesz przy tym wybrać czy będzie to ZUS czy KRUS (dla rolników).

Co istotne, jeśli prowadzisz firmę na etacie i otrzymujesz co najmniej minimalne wynagrodzenie, to nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS. W takim przypadku składki na ubezpieczenie społeczne będą pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę, a pozostanie do opłacenia składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli zarabiasz mniej niż aktualna pensja minimalną, to podlegasz ubezpieczeniom także z tytułu prowadzenia działalności.

8. PODAJ WŁAŚCIWY URZĄD SKARBOWY

W kolejnym kroku podajesz adres Urzędu Skarbowego, w którym będziesz rozliczać podatki. Jest to urząd odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania.

… DODATKOWE DANE

Następne kroki to dołączenie do wniosku CEIDG innych zgłoszeń, które mogą być potrzebne w przypadku Twojej działalności:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • informacja o wyborze formy opodatkowania,
 • rejestracja do VAT,
 • informacja o koncie bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • pełnomocnictwo.

9. WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO ZUS

Przyszła pora na zgłoszenie do ZUS. Obowiązkowo zgłaszasz siebie, a możesz także pracowników (jeśli mają tytuł do ubezpieczenia) i ewentualnie członków rodziny.

Istnieje także opcja, aby nie zgłaszać się do ZUS. W przypadku, gdy otwierasz działalność po raz pierwszy lub po 5 latach, masz możliwość skorzystania z ulgi na start. Przez pół roku nie będziesz płacił składek społecznych, a jedynie zdrowotne (formularz ZUS ZUA).

W formularzu należy podać kod tytułu ubezpieczeń. W przypadku:

 • ulgi na start – 05 40 xx
 • pracy w firmie na etacie i zarabiania co najmniej płacy minimalnej – 05 10 xx

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz skorzystać z Ulgi na start, to wypełniasz formularz ZUS ZUA, w którym podajesz kody tytułu ubezpieczenia:

 • dla Preferencyjnego ZUS-u (przez dwa pierwsze lata płaci się pomniejszoną składkę ubezpieczenia społecznego) – 05 70 xx
 • gdy będziesz opłacać standardowe składki (nie spełniasz warunków do ulg) – 05 10 xx

W kolejnym kroku będziesz musiał podać kod wykonywanego zawodu, który od niedawna jest zbierany przez urząd w celach statystycznych.

10. WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO NFZ

Ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze obowiązkowego, dlatego w celu zgłoszenia musisz podać oddział NFZ wg województwa, w którym mieszkasz.

Następna sekcja to podanie adresu zameldowania na stałe i danych korespondencyjnych. Co istotne, podawanie tego adresu nie jest obowiązkowe. Wówczas korespondencja z ZUS będzie kierowana na adres zamieszkania.

11. WYBIERZ FORMĘ OPODATKOWANIA

Jedna z ostatnich pozycji to wybór formy opodatkowania. Możesz zdecydować, na jakich zasadach będziesz płacić podatek dochodowy. Do wyboru są:

 1. podatek na zasadach ogólnych,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (różne stawki),
 4. karta podatkowa.

Wybór sposobu opłacania podatku dochodowego jest dowolny w przypadku pierwszych dwóch form, czyli skali podatkowej (zasady ogólne) i podatku liniowego. Pozostałe dwie formy opodatkowania są ściśle określone w przepisach i nie każdy może je wybrać.

Jeżeli wypełniając wniosek nie wiesz jaką formę wybrać, możesz to zrobić później zaznaczając właściwe okienko.

12. PRZEKAŻ INFORMACJĘ O PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH

Sprzedając produkty lub usługi będziesz wystawiać paragony lub faktury. Każda firma musi ewidencjonować operacje gospodarcze, co nazywa się prowadzeniem księgowości. Możesz prowadzić księgowość samodzielnie lub wynająć do tego biuro rachunkowe.

Podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej możesz podać dane biura rachunkowego. Jeśli na etapie wypełniania wniosku nie masz wybranego księgowego, to zaznacz opcję „samodzielnie”  – będziesz mógł zmienić tę wartość w dowolnym momencie prowadzenia firmy.

13. WSKAŻ RACHUNEK FIRMOWY W BANKU

Jeżeli podczas wypełniania wniosku nie masz konta firmowego to pomiń ten krok. Informację o rachunku firmowym będziesz mógł uzupełnić po założeniu działalności.

UWAGA! Jeśli będziesz zakładać firmę przez Santander Bank Polska, to bank automatycznie przekaże numer rachunku do CEIDG.

Wybierając konto firmowe dla swojej firmy warto rozważyć ofertę zwycięzcy rankingu kont firmowychKonto Firmowe Godne Polecenia w Santander Bank Polska.

Zwycięskie konto oferuje szereg możliwości i dodatkowych bonusów, a przy tym jest zupełnie darmowe (0 zł za prowadzenie rachunku przez 2 lata). Za otwarcie konta, jego prowadzenie, wydanie i użytkowanie karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów nie zapłacisz nic – 0 zł. Jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić jest zaznaczenie zgód marketingowych.

Otwierając Konto Firmowe Godne Polecenia otrzymasz nawet do 1300 zł premii:

 • do 900 zł zwrotu za transakcje kartą płatniczą dołączoną do konta,
 • 400 zł za zakup terminalu płatniczego.

Ponadto w ramach konta będziesz mógł skorzystać z dodatkowych funkcjonalności:

 • eFaktoring – zwiększenie płynności finansowej
 • eUmowy – podpisywanie umów online
 • eWindykacja – windykacja online
 • eKsięgowość – księgowość online w inFakt
 • Kantor walutowy Santander
 • Leasing – finansowanie urządzeń

W ramach promocji, podstawowe funkcje i działania są przez 2 lata zupełnie za darmo:

OPŁATY I PROWIZJE W RAMACH PROMOCJI
OPŁATA
Opłata za otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia
0 zł
Opłata za prowadzenie konta
0 zł
Opłata za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej 0 zł
pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych
Opłata za wypłaty ze wszystkich bankomatów kraju i za granicą w PLN 0 zł
pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych
Opłata za przelewy krajowe w systemie Elixir w bankowości internetowej i mobilnej 0 zł
10 pierwszych przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu w bankowości internetowej i mobilnej 0 zł
Opłata za przelew do ZUS i US 0 zł
Opłaty za zlecenie stałe i polecenie zapłaty 0 zł

Po 2 latach koszty prowadzenia rachunku firmowego w Santander Bank Polska wynoszą od kilku do kilkunastu złotych. Na szczęście nadal będziesz mógł uniknąć opłat wykonując dwie czynności. Po 1, aby nie płacić za konto w danym miesiącu wystarczy zrobić przelew do ZUS/US na 200 zł. Po 2, warunkiem niepłacenia za kartę debetową jest wykonanie nią operacji na 400 zł.

Santander konto firmowe dla studenta

Przejdź na stronę banku i otwórz konto firmowe z premią

14. ZAZNACZ OŚWIADCZENIE

Ostatni etap zakładania działalności przez Internet to złożenie oświadczenia. Klikając przycisk „Tak, składam oświadczenie” oświadczasz, że:

 • nie posiadasz zakazów prowadzenia działalności,
 • posiadasz tytuł prawny do nieruchomości wpisanych w CEIDG,
 • jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po oświadczeniu będziesz mieć jeszcze opcję zaznaczenia pełnomocnictwa, jeśli składasz wniosek w czyimś imieniu. To już ostatni krok przed wysłaniem wniosku CEIDG o założenie działalności.

JAKIEJ DZIAŁALNOŚCI NIE TRZEBA REJESTROWAĆ?

Każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana. Wyjątek stanowią działalność nierejestrowana i Rolniczy Handel Detaliczny, ale posiadają liczne ograniczenia. Zarówno pod względem maksymalnego progu osiąganych przychodów jak i rodzaju wykonywaj działalności.

Działalność nierejestrowana:

 • miesięczny przychód z działalności nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia,
 • dla działalności, które nie wymagają uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji,
 • dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły firmy.

Rolniczy Handel Detaliczny:

 • produkty muszą zawierać co najmniej 50% własnych składników,
 • nie możesz sprzedawać produktów z mięsa zwierząt kopytnych, które pozyskasz z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju własnych zwierząt hodowlanych).

Nie musisz rejestrować również działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki oraz produkcji wina przez rolników.

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ INTERNET – FAQ

Przed założeniem firmy przez Internet warto poznać błędy początkujących przedsiębiorców. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na co zwracać uwagę i jak ich uniknąć.

Kiedy wiadomo, że wniosek CEIDG został prawidłowo złożony?

Jeśli wyślesz wniosek podpisany elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym), otrzymasz e-mail z urzędowym potwierdzeniem. W przypadku niepodpisania wniosku elektronicznie, na Twój adres e-mail przyjdzie kod do podpisania wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy. W ciągu 7 dni będziesz musiał udać się do urzędu aby podpisać wniosek. Nie zapomnij ze sobą kodu!

Czy wniosek CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie?

Tak, wniosek CEIDG możesz złożyć do dowolnego Urzędu Miasta lub Gminy.

Co w przypadku, gdy wniosek CEIDG będzie źle wypełniony?

Jeśli został złożony przez Internet, wówczas system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Gdy został złożony w urzędzie, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Płatna współpraca z marką Santander Bank Polska

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Założenie działalności gospodarczej przez Internet – krok po kroku

 1. Nie za bardzo jedno okienko jak trzeba jeszcze chodzić do zusu…. jak nie będę płacił zus przez ulgę na start to gdzie to zgłaszam?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *