Wsparcie w starcie 2019 – jak zdobyć do 99 tys. zł na otwarcie firmy

„Wsparcie w starcie” to program socjalny skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. Zobacz, jak zdobyć nisko oprocentowaną pożyczkę.Szkodliwość tego typu programów opisał w książce „Ekonomia w jednej lekcji” Henry Hazlitt. Rozumiem, że staranie się o pieniądze z programu „Wsparcie w starcie” to decyzja pragmatyczna, ale jednocześnie warto być świadomym, do czego prowadzi kredytowanie prywatnych działalności przez państwo. Więcej o tej kwestii na samym końcu artykułu.

Możesz starać się o pieniądze z programu Wsparcie w starcie, jeśli nie pracujesz i jesteś:

 1. studentem ostatniego roku studiów wyższych (nie trzeba być zarejestrowanym w UP),
 2. poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 3. zarejestrowanym bezrobotnym,
 4. osobą odbywającą staż z Urzędu Pracy,
 5. poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Uwaga! Jeśli w przeszłości prowadziłeś firmę, warunkiem uzyskania środków jest zamknięcie poprzedniej działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie w starcie – program działający od 2014 roku, polegający na udzielaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) nisko oprocentowanych pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Celem jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Pieniądze na program pochodzą z podatków ściągniętych przez państwo, m.in. przedsiębiorcom, pracującym i emerytom.

Jaką działalność możesz otworzyć z uzyskanej pożyczki?

Z pieniędzy otrzymanych z programu „Wsparcie w starcie” istnieje możliwość otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniu podpisania umowy pożyczki działalność powinna mieć status aktywnej. Ponadto możesz starać się o pieniądze z osobą, z którą zamierzasz otworzyć spółkę cywilną. W praktyce wygląda to bardzo prosto. Załóżmy, że razem z dwoma znajomymi chcecie otworzyć działalność w ramach spółki cywilnej:

 • każdy z was składa wniosek np. na 80 tys. zł,
 • w przypadku pozytywnej decyzji, każdy zakłada działalność gospodarczą,
 • podpisujecie umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym – zazwyczaj jest to fundacja,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca środki,
 • zawieracie umowę spółki cywilnej.

Ile możesz dostać i na jaki procent?

Pożyczka dla firmy w ramach programu Wsparcie w starcie jest przyznawana na okres od 1 do 84 miesięcy (7 lat). Możesz starać się o kwotę do 99 tys. złotych z groszami. Kwota jest zmienna co roku i wynika z zapisu, że jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka stanowi pomoc de minimis.

Dokładną analizę kosztów przeprowadza Bank Gospodarstwa Krajowego, nie mniej znając stopę oprocentowania, można oszacować różne warianty. Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP (jest obliczane na dzień podpisania umowy). Obecnie (stan na 08.2019r.) wygląda to tak:

 • 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) – dla pożyczek na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) – dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, którzy nie starają się o pieniądze na działalność wymienioną przy niższym oprocentowaniu.

Sprawdź w tabeli, ile pieniędzy będziesz musiał spłacić, biorąc pożyczkę na otwarcie firmy na kwotę Y i zakładając okres spłaty X bez okresu karencji.

okres spłaty →
kwota pożyczki
24 m-ce 36 m-cy 60 m-cy 84 m-ce
20 tys. zł 20 091,67 zł 20 135,67 zł 20 223,67 zł 20 311,67 zł
40 tys. zł 40 183,33 zł 40 271,33 zł 40 447,33 zł 40 623,33 zł
60 tys. zł 60 275,00 zł 60 407,00 zł 60 671,00 zł 60 935,00 zł
99 tys. zł 99 453,75 zł 99 671,55 zł 100 107,15 zł 100 542,75 zł

7 ważnych informacji dotyczących spłaty pożyczki

 1. Karencja w spłacie pożyczki może wynosić od 1 do 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki możesz przesunąć w czasie, gdy Twój biznes będziesz już hulał.
 2. W czasie karencji płacisz jedynie ratę odsetkową.
 3. Karencja oznacza skrócenie rzeczywistego czasu spłaty pożyczki. W przypadku pożyczki na 20 tys. zł na 2 lata i karencji rocznej, rzeczywisty termin spłaty potrwa rok.
 4. Karencję ustala się w umowie. Oznacza to, że nie można uzyskać przerwy w spłacaniu pożyczki, jeśli wcześniej się o to nie zabiegało.
 5. Miesięczna rata kapitałowa jest stała. W przypadku pożyczki na 20 tys. zł na 2 lata wynosi 833,33 zł miesięcznie.
 6. Miesięczna rata odsetkowa jest malejąca. W przypadku pożyczki na 20 tys. zł na 2 lata wynosi 7,33 zł w 1 miesiącu i 0,31 zł w ostatnim – 24 miesiącu
 7. Wcześniejsza spłata pożyczki -gdy sytuacja pozwala Ci na wcześniejszą spłatę pożyczki, możesz to zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Sprawdź inne sposoby zdobycia pieniędzy
Kredyt na otwarcie firmy – do 500 tys. zł
Dotacja z UE – na otwarcie działalności
Dotacja z Urzędu Pracy  – od A do Z
Pożyczka od znajomych – czy warto pożyczać pieniądze?

Warunki pożyczki „Wsparcie w starcie”

Każda pożyczka wymaga zabezpieczenia. Zdobycie poręczyciela jest niekiedy najtrudniejszym momentem starania się o pieniądze. Ma to związek z tym, że osoba poręczająca musi dysponować pochwalić się zarobkami na odpowiednim poziomie,  a przy tym zgodzić się ponieść ryzyko spłaty nieswojego zadłużenia. Poręczycielem może być zarówno osoba spokrewniona – rodzic, dziadek, rodzeństwo, wujostwo jak i osoba niespokrewniona.

Zabezpieczenie spłaty w programie Wsparcie w starcie jest możliwe poprzez:

 1. weksel własny pożyczkobiorcy,
 2. poręczenia osób fizycznych.

Uwaga! Organizatorzy programu dopuszczają jednak inną formę zabezpieczenia, która podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego. Może chodzić np. o zastaw na nieruchomość lub innych wartościach.

Działalność otworzoną z pożyczki „Wsparcie w starcie” musisz prowadzić co najmniej 12 miesięcy. Zamknięcie firmy przed tym okresem będzie wiązało się ze zwrotem uzyskanej korzyści.

Co możesz kupić za pieniądze z pożyczki?

Koszty kwalifikowane zostało bardzo surowo określone. Wsparcie pomoże Ci sfinansować potrzebne materiały do otwarcia biznesu. Ze środków pożyczki możesz sfinansować:

 • wkład własny w ramach umowy leasingu – jeżeli zakup maszyny w ramach leasingu będzie niezbędny do wykonywania działalności.
 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • towary podlegające sprzedaży w ramach działalności, czyli np. zatowarowanie sklepu.
 • VAT – jest kosztem kwalifikowany, dlatego wszystkie zakupy są liczone w cenach brutto.

Nie możesz finansować towarów dla działalności wykluczonych ze wsparcia, które zostały określone w Regulaminie udzielania pożyczki. Program zabrania także zakupu materiałów od członków rodziny, chyba, że członek rodziny prowadzi firmę.

Wniosek o pożyczkę – od A do Z

Wniosek o pożyczkę możesz pobrać stąd. Komplet dokumentów znajdziesz na stronie www wojewódzkiego pośrednika finansowego. Pośrednikiem jest zazwyczaj fundacja, która żyje z tego typu projektów. Lista pośredników finansowych dla poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela:

dolnośląskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
kujawsko-pomorskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
lubelskie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.plLubelska Fundacja Rozwoju
tel. 81 528 53 00
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
lubuskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
łódzkie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
małopolskie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
mazowieckie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
opolskie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.plFundacja Rozwoju Śląska
tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19
e-mail: klaudia.wieczorek@fundacja.opole.pl
podkarpackie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
podlaskie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
pomorskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
śląskie Fundacja Rozwoju Śląska
tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19
e-mail: klaudia.wieczorek@fundacja.opole.plFundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
świętokrzyskie Lubelska Fundacja Rozwoju
tel. 81 528 53 00
e-mail: lfr@lfr.lublin.plFundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
warmińsko-mazurskie Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl
wielkopolskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 61 62 33 163
e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
zachodniopomorskie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl

1. Jak wypełnić wniosek o pożyczkę?

Gdy otworzysz pobrany wniosek o pożyczkę w ramach programu „Wsparcie w starcie”, to zobaczysz, że składa się z kilkunastu części. Oprócz kwestii formalnych i danych osobowych, składowe elementy to m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Musisz przedstawić pomysł na biznes, który jest realny i zapewni przychody, które pozwolą spłacić pożyczkę. Twoim zadaniem jest takie wypełnienie wniosku, aby przekonać do swojego pomysłu komisję.

Pod kątem merytorycznym, wniosek nie różni się wiele od standardowego wniosku składanego w ramach dotacji z UE. W związku z tym warto przeczytać porady na temat pisania wniosku, które pomogą Ci w poprawnym wypełnieniu formularza.

2. Termin złożenia i rozpatrzenia wniosku

Nie ma sztywnych terminów składania wniosku. Zgłoszenia są przyjmowane do momentu wyczerpania się środków. Nie mniej najlepiej zrobić to przed końcem roku. Zazwyczaj w lutym brakuje już środków na otwarcie działalności.

Gdy już złożysz wniosek o pożyczkę, pośrednicy finansowi mają 14 dni roboczych na jego rozpatrzenie. W razie konieczności uzupełnienia wniosku, oceniający wezwą Cię i i wydłużą rozpatrywanie wniosku.

3. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę składasz tam, gdzie planujesz otworzyć działalność. Możesz zatem mieszkać na Podkarpaciu, uczyć się w Katowicach, a biznes planować w Warszawie. W takim przypadku wniosek składa się w woj. mazowieckim.

4. Przelew pożyczki

Aby otrzymać pożyczkę, musisz posiadać konto bankowe. Pożyczka nigdy nie jest wypłaca w gotówce – zawsze przelewem. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możesz wykorzystać konto osobiste lub założyć konto firmowe. Obecnie, jednym z najlepszych na rynku i zupełnie za darmo jest konto w Nest Banku. Z kolei z kont firmowych warto postawić na konto w IDEA Banku, które także jest w pełni darmowe i oferuje 600 zł premii.

konto firmowe premia idea bank

5. Rozliczenie pożyczki

Ważnym etapem kończącym współpracę z programem jest rozliczenie pożyczki. Do tego celu potrzebne będą udokumentowane wydatki, czyli opłacone faktury, umowy i inne dokumenty księgowe. Dokumenty musisz przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki. Ostateczny termin rozliczenia mija w 30 dniu od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

W serwisie niepoddawjsie.pl prezentowane są informacje przydatne dla przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców, dlatego warto poznać całościowe możliwości programu „Wsparcie w starcie”. Oprócz pożyczki na otwarcie działalności, możesz starać się także o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy.

Jeśli potrzebujesz pracownika do swojej firmy, lecz nie masz środków na wyposażenie stanowiska pracy, z pomocą przychodzi program Wsparcie w starcie. Na doposażenie stanowiska pracy możesz uzyskać pożyczkę do 29 tys. zł. Maksymalna kwota jest zmienna, określana przez 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty pożyczki wynosi od 1 do 36 m-cy. Oprocentowanie oraz formy zabezpieczenia są identyczne, jak w przypadku pożyczki na otwarcie działalności.

Szkolenia i doradztwo

Dla osób, które starają się o pożyczkę w ramach programu, możliwe jest uzyskanie szkolenia lub doradztwa. Wnioskodawcy pożyczek mogą liczyć na szkolenie i doradztwo w zakresie aplikowania o pożyczkę czy sporządzenia biznesplanu. Z kolei pożyczkobiorcy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej i prowadzenia księgowości.

Umorzenie pożyczki „Wsparcie w starcie”

Istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki. Wystarczy, że skorzystasz z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, a dodatkowo w ramach pożyczki na utworzenie miejsca pracy utworzysz stanowisko dla osoby bezrobotnej skierowanej z Urzędu Pracy. Warunkiem jest utrzymanie stanowiska przez co najmniej rok.

Spełniając te wymogi, możesz liczyć na częściowe umorzenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Umorzeniu będzie podlegała wysokość pozostałej do spłaty – na moment spełnienia tego warunku – kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Reasumując, umarza Ci się kwota, która pozostanie do spłacenia z pożyczki wziętej na utworzenie miejsca pracy.

Sprawdź przed otwarciem firmy
1. Konto firmowe w NEST BANK-u – w pełni darmowe
2. Kredyt gotówkowy BGŻ Paribas – do 200 tys. zł na otwarcie firmy
3. Kredyt FAIR Idea Bank – do 500 tys. zł na rozwój istniejącej firmy
4. Telefony firmowe w PLAY – od 43 zł brutto
5. Fakturownia.pl – program do generowania faktur online

Podsumowanie

W 2018 roku z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skorzystało ponad 700 osób. Głównie były to osoby bezrobotne, które zapewne przynajmniej w części stały się celowo bezrobotne, aby pozyskać tę pożyczkę. Na skrzynkę wpada mnóstwo wiadomości od osób, które pracują na etacie i chciałyby pozyskać pieniądze na otwarcie biznesu. Jako, że większość pożyczek i dotacji jest przyznawana bezrobotnym, to co pozostaje tym osobom?

Harmonogram uzyskania pożyczki

Podsumowaniem powyższego artykułu od strony praktycznej będzie wyszczególnienie – krok po kroku – wszystkich czynności. Zatem po kolei:

 1. wypełniasz wniosek o pożyczkę,
 2. składasz kompletny wniosek (wraz z załącznikami) u pośrednika działającego na terenie, gdzie będziesz prowadził działalność gospodarczą,
 3. czekasz maksymalnie 14 dni na decyzję komisji opiniującej wniosek,
 4. w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną,
 5. podpisujesz umowę z pośrednikiem,
 6. określasz zabezpieczenie spłaty,
 7. dostajesz przelew pożyczki na konto bankowe,
 8. wydajesz środki zgodnie z harmonogramem i planem,
 9. masz możliwość skorzystania ze szkoleń lub doradztwa,
 10. rozliczasz pożyczkę na podstawie dokumentów księgowych.

Dlaczego pożyczki udzielane przez państwo są szkodliwe?

Na koniec wisienka na torcie dla wszystkich pożyczkobiorców. O ile występowanie o pieniądze oferowane po atrakcyjnych kosztach jest jak najbardziej zrozumiałe, o tyle wiedza o skutkach całego procederu powinna być równie ważna. Dlaczego państwo udziela pożyczek? Istnieją przecież prywatne banki i formy pożyczkowe. Otóż istnieją trzy główne powody wtrącania się państwa w oferowanie pożyczek i dotacji:

1. Państwo nie wlicza marży do kosztów pożyczki

Prywatne firmy i banki udzielając pożyczek wliczają w koszta pożyczki swoją marżę. Państwo oczywiście również ponosi koszty i musi zapewnić marżę dla pośredników – fundacji, ale nie wlicza ich do kosztów pożyczki. Fundusze na pokrycie marży czerpie z budżetu, gdzie znajdują się pieniądze zabrane w podatkach. Innymi słowy: marżę państwa i pośredników opłacają wszyscy podatnicy, a nie tylko ci, którzy biorą pożyczkę.

2. Państwo może oferować pożyczkę tym, którzy nie dostaliby jej na wolnym rynku

Banki i prywatni pożyczkodawcy bardzo starannie badają inwestorów. Oferując pożyczkę na biznes bez większych szans na sukces, mogliby wpaść w kłopoty finansowe i zbankrutować. Pracownik banku, który zatwierdziłby taką pożyczkę, mógłby ponieść konsekwencje finansowe. Tymczasem co może stracić państwo, gdy przyzna pożyczkę osobie, która chce budować domki z piasku? Co najwyżej kilkaset tysięcy, które załata się podwyższają jakiś podatek o 0,1%. Urzędnik, który przyznał pożyczkę na trefny biznes także nie poniesie żadnej odpowiedzialności.

3. Państwem rządzą politycy wybierani przez społeczeństwo

Społeczeństwo lubi, gdy państwo coś daje. Pal licho, że to co państwo daje, pochodzi z zabranych pieniędzy, ale przynajmniej daje (tamci tylko kradli). Uzyskanie efektu „wspierania przedsiębiorczości” i możliwość sprzedania tego medialnie jest równie istotne, jak nie najistotniejsze – z punktu widzenia politycznego.
Państwo tylko teoretycznie udziela pożyczek w formie pieniędzy. W rzeczywistości pożycza środki trwałe, które przedsiębiorca kupuje za pieniądze z pożyczki. Środki trwałe mają ograniczoną liczbę, a gdy zaczyna ich brakować, to ceny rosną. Gdy państwo pompuje popyt pożyczkami i dotacjami, to przedsiębiorca, który chce kupić środki trwałe za zarobione pieniądze, jest zmuszony zapłacić za nie więcej.

Państwowe kredyty i pożyczki powodują więc drożyznę i przeniesienie środków produkcji z rąk przedsiębiorcy który zarabia, do rąk osoby, która dostała pożyczkę. Jak myślisz, kto spożytkuje te środki lepiej?

Polub Luka

Łukasz LUK Chrząszcz

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Łukasz LUK Chrząszcz
Polub Luka
Podziel się artykułem:
 •  
 •  

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o