Tarcza 6.0 – 24 pytania i odpowiedzi [ZUS, pożyczka, postojowe]

tarcza 6.0

Tarcza 6.0 to pomoc dla firm wykonujących działalność z ponad 40 PKD. Sprawdź 24 pytania i odpowiedzi o mikropożyczkę, zwolnienie z ZUS i postojowe.

Tarcza Branżowa 6.0 to kolejna pomoc dla przedsiębiorców, którą uchwalił sejm. Tarcza 6.0 została już podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zapisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz 5 tys. zł mikropożyczki zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

UWAGA! Najnowsze wsparcie dla firm to Tarcza 9.0 – przeczytaj 30 pytań i odpowiedzi.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – rządowy program dla samozatrudnionych, mikrofirm, dużych firm i pracowników. Określa warunki uzyskania pomocy przez przedsiębiorcę w związku z epidemią COVID-19.

Podstawa prawnaustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa jest kontynuacją Tarczy branżowej 5.0

Przejdź do wybranego filaru pytań:

 1. Podstawowe pytania i odpowiedzi
 2. Zwolnienie z ZUS
 3. Pożyczka do 5000 zł
 4. Świadczenie postojowe
 5. Dofinansowanie do wynagrodzeń

Podstawowe pytania i odpowiedzi – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0

1. Data założenia firmy a pomoc z Tarczy 6.0 - kto dostanie?

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie te firmy, które zostały założone przed 30 listopada 2019 r.

2. Czy można wpisać PKD, które wykonujemy w ramach firmy aby otrzymać pomoc z Tarczy 6.0?

Nie, kod PKD będzie sprawdzany na 30 września 2020 roku.

3. Czy opłata targowa zostanie zniesiona?

Opłata targowa zostanie zawieszona na 2021 rok, a gminy otrzymają z tego tytułu rekompensatę.

4. Dla kogo Tarcza 6.0?

Finalnie Tarcza 6.0 będzie skierowana do około branż. Wykaz branż, które skorzystają z pomocy:

 • gastronomiczna,
 • sportowa (m.in. fitness, baseny, siłownie),
 • rozrywkowa (estradowa, muzealna, fotograficzna oraz filmowa),
 • sprzedaż detaliczna (bazary, targowiska),
 • transportowa (taksówkarze, firmy świadczące usługi autokarowe),
 • turystyczna (m.in. hotele, przewodnicy, piloci wycieczek),
 • usług pralniczych,
 • edukacyjna,
 • cateringowa,
 • sprzedawcy wyrobów medycznych (m.in. ortopedycznych),
 • sprzedawcy detaliczni obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach,
 • firmy zajmujące się przewozem autokarowym,
 • piloci,
 • przewodnicy wycieczek,
 • przewodnicy i pracownicy muzeów,
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją filmów,
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją nagrań muzycznych,
 • przedsiębiorcy funkcjonujący w branży sportowej (działalność obiektów sportowych),
 • branża kulturalna ( wyłącznie w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia postojowego).

I ZWOLNIENIE Z ZUS – TARCZA 6.0

zwolnienie z zus tarcza 6.0

5. Kto może starać się o zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 6.0?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z ZUS, musisz prowadzić działalność na dzień 30 listopada 2020 roku. To jednak nie wszystko.

Tarcza 6.0 wymienia kody PKD, które mogą starać się o zwolnienie składek ZUS:

47.71.Z, 47.81.Z 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59. B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

6. Jaki jest warunek uzyskania zwolnienia z ZUS?

Najważniejszą kwestią otrzymania zwolnienia z ZUS jest udowodnienie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Oznacza to, że musiałeś prowadzić firmę w listopadzie 2019 roku, w przeciwnym wypadku nie możesz skorzystać z pomocy.

7. Na jaki okres zwolnienie z ZUS w ramach tarczy 6.0?

Zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy 6.0 zostało ustalone za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Ustawodawcy dają sobie furtkę przedłużenia zwolnienia na kolejne miesiące i o kolejne branże.

8. Jaki jest warunek otrzymania zwolnienia z ZUS?

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem.

9. Co w sytuacji, gdy opłaciłeś składki na ZUS przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku?

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki przed decyzją o ich umorzeniu, zostaną one zwrócone na konto firmowe przedsiębiorcy.

II MIKROPOŻYCZKA Z TARCZY 6.0

pożyczka dotacja 5000 zł tarcza 6.0
Pożyczka – dotacja 5000 zł z Tarczy 6.0

10. Czy z mikropożyczki mogą skorzystać duże firmy?

Nie, w ustawie zapisano dotację do 5 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców.

11. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dotację do 5000 zł?

Aby dostać dotację 5000 zł musisz spełnić 3 warunki:

 • na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,
 • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
 • przychód jaki uzyskała firma w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy o min. 40%, w stosunku do przychodu z października albo listopada 2019 r.

12. Jakie branże mogą skorzystać z dotacji 5000 zł?

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • przygotowywanie i podawanie napojów,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • nauka języków obcych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność muzeów,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
 • pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki.

Tarcza 6.0 wymienia kody PKD, które mogą starać się o pożyczkę 5000 zł:

47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

13. Kto będzie wypłacał dotacje dla firm?

Dotacje w ramach Tarczy 6.0 będą wypłacane przez powiatowe Urzędy Pracy. Ustawodawca dopuszcza wyłącznie elektroniczną formę składania wniosków o dotację. Wnioski będziesz mógł składać przez stronę praca.gov.pl.

III ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – TARCZA 6.0

świadczenie postojowe tarcza 6.0
Świadczenie postojowe z Tarczy 6.0

14. Dla jakich firm świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe zostało przewidziane dla firm, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności. To jednak nie wszystko.

15. Jakie warunki przyznania postojowego?

Firmy chcące uzyskać świadczenie postojowe, muszą wykazać w październiku lub w listopadzie 2020 r. przychód niższy o najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Oznacza to, że świadczenie postojowej jest przeznaczone dla firm działających w październiku lub listopadzie 2019 roku.

Tarcza 6.0 wymienia kody PKD firm, które mogą starać się o świadczenie postojowe:

47.71.Z, 47.81.Z 47.82.Z 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59. B, 86.10.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90., 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

16. Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe zostało określone na pułapie 80% płacy minimalnej w 2020 roku. Kwota postojowego będzie zatem wynosiła 2080 zł.

17. Co z przedsiębiorcami rozliczającymi się na karcie podatkowej?

Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej mogą liczyć na postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

18. Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie postojowe?

Jako, że wsparcie zostało skierowane do konkretnych branż, będziesz musiał dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty. Mowa o oświadczeniu o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczeniu o spadku przychodów w wymienionych okresach.

IV DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ W RAMACH TARCZY 6.0

dofinansowanie do wynagrodzen tarcza 6.0
Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy 6.0

19. Ile będzie wynosiło dofinansowanie do wynagrodzeń?

Dofinansowania do pensji pracowników będzie wynosiło do 2000 zł na osobę zatrudnioną na pełnym wymiarze czasu. Do pensji pracownika zatrudnionego na część etatu, dofinansowanie będzie proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

20. Na jaki okres czasu dopłaty do pensji?

Dopłaty do pensji będą przydzielane przez maksymalnie trzy miesiące.

21. Co z dofinansowaniem dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia?

Dofinansowanie będzie przysługiwać również do wypłat dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i o dzieło. Warunkiem jest to, aby takie osoby były zatrudnione w firmie od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

22. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń jest uzależnione od zarobków?

Tak, nie otrzymają dofinansowania osoby zarabiające powyżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS. Komunikaty w tej sprawie można przeczytać na stronie stat.gov.pl. W III kwartale 2020 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5168,93 zł, dlatego dofinansowanie nie otrzymają osoby zarabiające trzykrotność tej kwoty.

23. Jakie warunki musi spełnić firma, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Aby dostać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, przedsiębiorca musi spełnić 5 warunków:

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegać z zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczeniem zdrowotnym, FGŚP, Funduszem Pracy lub Funduszem Solidarnościowym do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • firma nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości (art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe),
 • nie jest prowadzone wobec firmy postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

24. Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do pensji pracowników?

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej do właściwego z uwagi na siedzibę firmy wojewódzkiego urzędu pracy.

PODSUMOWANIE TARCZY 6.0

Dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie Rady Ministrów do możliwości wydłużenia okresu obowiązywania form pomocowych, jak również powiększenia katalogu branż objętych pomocą. Nie będzie konieczne przegłosowywanie kolejnych tarcz, wystarczy rozporządzenie Rady Ministrów.

Problem podstawowy z Tarczą 6.0 wynika z przeświadczenia polityków, że straty dotyczą wyłącznie wybranych branż. Pominięto wszystkie branże pośrednie, które korzystały na współpracy ze wspieranymi branżami. Wydaje się, że jest to działanie krótkowzroczne.

Druga ważna kwestia dotyczy pozwolenia na działalność gospodarczą. Tak duże pieniądze nie byłyby potrzebne, jeżeli rząd pozwoliłby działać branży gastronomicznej, hotelowej i innym, które są pozamykane na podstawie decyzji politycznej.

Oceń artykuł
[Total: 3 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

16 thoughts on “Tarcza 6.0 – 24 pytania i odpowiedzi [ZUS, pożyczka, postojowe]

 1. Posiadam jednoosobową działalność (usługi fotograficzne), czy będąc zatrudnioną na etacie w innej firmie, jako przedsiębiorca mogę ubiegać się o pożyczkę 5000?
  Dodam, że z jednej pożyczki już skorzystałam na początku pandemii.
  Co z dotacją od Starosty? Czy też mi przysługuje taka pomoc?

 2. Ustawodawca działa niesprawiedliwie z Tarczami pomocowymi 6.0 i 2.0.
  Ósmy rok prowadzę pracownię ,, Ręczne Malowanie Porcelany i Szkła”, na zasadzie działalności gospodarczej, jednoosobowej. Jak zaczynamy działalność to wpisujemy zawsze kilka kodów PKD, zawsze któryś jest pierwszy ale jak trzeba korzystamy z różnych kodów . Nigdy nie trzeba było zamieniać ich kolejności., wiodący , niewiodący. Uważam , że to jest myk aby wyeliminować działalność jednoosobową , do której przez lata zachęcano , powiem że wręcz zmuszano.
  Od trzech lat moja działalność polega tylko na współpracy z Domami Kultury w Warszawie. Prowadzę zajęcia artystyczne i edukacyjne przekazując tajniki tego pięknego rzemiosła artystycznego ,unikatowego dzisiaj (dawne metody ręcznego zdobienia porcelany) .
  Powstałe prace wypalam w mojej pracowni. Nie zmieniałam kolejności kodów PKD, ale przecież można to udowodnić w dokumentach (umowy, faktury), że prowadzę tylko wymaganą kodem działalność. Szczerze mówiąc powinno wystarczyć moje Oświadczenie .
  Dlatego uważam , że reguła pierwszego kodu PKD jest bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa.
  Nie można w tak trudnych czasach tak nas różnić , a zwłaszcza tych Maluczkich którzy tak naprawdę są na granicy ,, być albo nie być” .
  Mam już swoje lata i wiem, że te trudne czasy miną, wróci normalność, a to co kiedyś zostało stworzone nie łatwo będzie odbudować. Proszę , Panie Premierze umożliwić nam przetrwanie. System mnie odrzuca , nie mogę skorzystać z Tarczy 6.0 ani 2.0 ale to nie system powinien decydować o nas , ale Pan Panie Premierze .

 3. Ja mam 2 sklepiki szkolne i jest to moje jedyne źródło utrzymania . Od Października pozamykali szkoły tym samym moje sklepiki . Z tarczy nie mogę skorzystać bo nie mieszczę się w kodach PKD(ja mam kod 4719Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – czyli takich jak sklepik szkolny )Natomiast spadek przychodu w stosunku do tego okresu z 2019r mam 100%. Jak mam żyć i z czego Panie Premierze ?

 4. A co z resztą branż co nie mają pracy a mają działalności ? Gdzie są niby te pieniądze na przebranżoawienie? co z resztą ludzi co mają spadki faktur? Huj im w dupe?
  Taki kraj taki rząd ..w Niemczech wszyscy dostają pomoc każda branża a tutaj tylko ściema wybrani… pierdu pierdu w tv . Niby coś jest a nie ma . jebac to wszystko w tym kraju jebac

 5. Ja mam pytanie co z ludżmi którzy skarzą się z Zus w sądzie ja jestem w takiej sytuacji od pażdziernika 2019,i nie otrzymuje zadnych srodków nie pracuje bo mam problemy zdrowotne,sąd,jestem po opini lekarzy biegłych i oczywiscie stwierdzili że chory zus się odwołał .Tak narzekacie a co ja mam zrobić,zus i państwo ma nas w d…e

 6. A co z firmami założonymi po 30 listopada 2019r? Skąd mamy wziąść pieniadze na życie opłacenie Zusu. Zakładając firme w styczniu 2020 nikt nie miał pojęcia o covidzie i nikt nie mial zamiaru wyciagać pieniedzy z tarczy? Teraz jesteśmy zostawieni na pastwę losu. Brawo dla rzadu i dla tych, którzy odrzucili poprawdke, ktora miała pomoc tym firmom. Co to za sprawiedliwość?

 7. 6pkt wniosku dla mikroprzedsiębiorców brzmi :
  nie otrzymałem nigdy dotacji przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  SERIO ?

 8. Prowadzę taxi osobowe i zapraszam po Nowym Roku pomysłodawców tarczy 6.0 do abslolutnie darmowych przejazdów do dużego łódzkiego lasu bez opcji powrotnego kursu.
  Potem zamierzam już tylko prowadzić zamiast taksówki – pokoje zagadek, sprzedaż chryzantem lub dom pogrzebowy dla naszych elyt polytycznych…

 9. My mamy sklep z zabawkami i odzieżą , nikt nie chodzi na zakupy bo starszą ludzi żeby siedzieć w domu więc nie mamy przychodu ani pomocy. Tarcza 6.0 to jak gra w Lotto- dziś wygrywają następujące numery …. a reszta niech ginie.

 10. Witam. Przeglądam wniosek, ale czy jako samozatrudniony ( bez pracownika) mogę się o taką pomoc ubiegać ? Tam są tabelki, w których muszę wypełnić pensje pracownicze, inaczej nie nie przerzuci na następną stronę

  1. Dla samozatrudnionych nie ma. Miało być, czytałam gdzieś, że będzie. Ale w końcu wniosek jest dla tych, którzy zatrudniają minimum jednego pracownika.

 11. Jestem zatrudniony w restauracji na umowie zlecenie, umowa obowiązuje mnie do końca grudnia. Czy jeśli umowa nie zostanie przedłużona, czy również będę mógł otrzymać świadczenie postojowe, skoro w miesiącach, w których restauracja ograniczyła działalność, a co za tym idzie moje godziny pracy, byłem zatrudniony?

 12. Co to jest za sprawiedliwość że tylko wybrane branże??? To inni nie tracą, co z kwiaciarniami czym są gorsze od sklepów z butami???

  1. My mamy sklep z zabawkami i odzieżą , nikt nie chodzi na zakupy bo starszą ludzi żeby siedzieć w domu więc nie mamy przychodu ani pomocy. Tarcza 6.0 to jak gra w Lotto- dziś wygrywają następujące numery …. a reszta niech ginie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *