Staż z UP – 31 pytań i odpowiedzi

staż z UP

Spoglądałem ostatnio na „zapytania” dotyczące stażu z Urzędu Pracy, jakie wpisujecie w wyszukiwarkę i po których trafiacie na mój blog.Postanowiłem odpowiedzieć na nie wszystkie. Tak powstało FAQ – 31 pytań i odpowiedzi o stażach. Jeśli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, to wpisz je w komentarzu.

Artykuł podzieliłem na dwie części:

 • staż z UP – pytania pracodawcy,
 • staż z UP – pytania pracownika,

abyś mógł lepiej dopasować treść do tego, kim jesteś i czego szukasz.

Na samym początku musisz wiedzieć o sprawie najważniejszej – urzędy pracy mają dużą swobodę tworzenia własnych zasad. Dlatego urząd pracy w Warszawie może mieć inne zasady i warunki odbywania stażów, niż urząd w Katowicach. Odpowiedzi na większość pytać znajdziesz w regulaminie stażów Twojego urzędu.

1. Gdzie znajdę regulamin stażu z urzędu pracy?

Na stronie internetowej Twojego (miejskiego, grodzkiego lub powiatowego) Urzędu Pracy.

2. Ile trwa staż z urzędu pracy?

Nie mniej niż 3 miesiące i nie więcej niż rok. Przedsiębiorca sam może określić, na ile chce stażystę. Zazwyczaj czas trwania stażu jest określony w regulaminie danego urzędu, jak i może zostać skorygowany przez dyrektora UP.

Staż z UP – pytania pracodawcy

3. Jak dostać stażystę z urzędu pracy?

Napisać wniosek, dołączyć wymagane w regulaminie dokumenty, złożyć w Urzędzie Pracy i czekać. Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o staż z urzędu pracy?

Jako przyszły organizator stażu musisz dostarczyć do UP następujące dokumenty:

 1. wniosek pobierany z UP,
 2. program stażu,
 3. w przypadku spółek: KRS, umowa spółki cywilnej,
 4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek w ZUS,
 5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych.

5. Jak długo trzeba prowadzić działalność żeby dostać stażystę?

Zależy od regulaminu danego urzędu pracy. Z reguły jest to od 3 do 12 miesięcy.

6. Jakie warunki musi spełnić firma, aby starać się o stażystę?

Jw. Przeważnie oprócz prowadzenia działalności przez dany okres czasu, są to:

 • brak zaległości w US i ZUS,
 • brak stanu likwidacji lub upadłości,
 • nie dokonywanie zwolnień w okresie 3 miesięcy (czasem jest to inny czas) poprzedzających staranie się o stażystę,
 • nie może prowadzić wyłącznie handlu obwoźnego albo straganowego.

7. Staż z up – co ma z tego pracodawca?

Darmową siłę roboczą.

8. Czy pracodawca dostaje pieniądze za stażystę?

Chłopie, kiedyś za niewolnika płaciło się grube dolce na targu, a dzisiaj dostajesz go za darmo z urzędu! Jeszcze Ci mało??

9. Czy pracodawca może zerwać umowę o staż z up?

Oczywiście, że tak!

10. Z jakich powodów pracodawca może zwolnić stażystę?

Z czterech powodów:

 1. jak stażysta nie przyjdzie do pracy więcej niż jeden raz i nie usprawiedliwi tego,
 2. jak stażysta usprawiedliwi nieobecność, ale nie będzie możliwa realizacja programu stażu (dłuższa nieobecność),
 3. jak stażysta przyjdzie do pracy nawalony albo po spożyciu mocarza czy innego maku,
 4. jak stażysta będzie pił i brał w pracy.

11. Czy jest obowiązek po stażu z urzędu pracy przyjąć stażystę do pracy?

We wniosku musisz zaznaczyć, że przyjmiesz stażystę do pracy. Inaczej nie licz na przydział pracownika. Ale nie masz obowiązku zatrudniać stażysty. Możesz zatrudnić kogokolwiek, byleby po stażu powiększyć liczbę pracowników o jeden. Jeśli nie zatrudnisz nikogo, to przez rok – dwa nie dostaniesz nikogo na staż z UP.

Staż z UP – pytania pracownika

12. Dla kogo staż z urzędu pracy?

Dla osób bezrobotnych, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają je niewielkie. Nie dostaniesz się na staż, jeśli:

 • pracowałeś wcześniej u tego pracodawcy,
 • miałeś u tego pracodawcy praktyki studenckie lub absolwenckie,
 • jesteś rodziną pracodawcy (nie wszędzie, w niektórych urzędach można wziąć kogoś z rodziny na staż).

13. Jak starać się o staż z urzędu pracy?

Możesz znaleźć ofertę stażu w internecie i zgłosić się do Urzędu Pracy, że jesteś zainteresowany. Ewentualnie możesz sam znaleźć pracodawcę i zaproponować mu, że chętnie odbędziesz u niego staż.

14. Jakie są warunki przyjęcia na staż z urzędu pracy? Kto może iść na staż z urzędu pracy?

Warunki są określone w regulaminie i mogą się one różnić od siebie w różnych miastach. Standardowo wygląda to tak:

Na staż, który będzie trwał od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni długotrwale pozostające bez pracy lub kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotni wychowujące samotnie co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Na staż, który trwa od 3 do 12 miesięcy mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia (czasami do 30 roku życia).

15. Jeżeli chce iść na staż czy muszę być zarejestrowana w urzędzie pracy?

Jeśli ma to być staż z Urzędy Pracy to tak. Są też staże spoza urzędu (firmy same przyjmują), ale najczęściej bezpłatne.

16. Czy na staż z UP są potrzebne badania?

Oczywiście. Jak w przypadku zatrudnienia, musisz udać się do medycyny pracy. Za lekarza płaci pracodawca. Jak zrezygnujesz ze stażu – zwracasz mu koszty lekarza.

17. Kto płaci za staż z urzędu pracy?

Pośrednio – każdy z nas poprzez podatki. Bezpośrednio – urząd pracy.

18. Ile urząd pracy płaci za staż?

120% aktualnego zasiłku. W 2015r zasiłek wynosi 823,60 zł, zatem za staż dostaniesz 988,32zł. Aktualną wysokość zasiłku znajdziesz w Art. 72. ust 1. pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

19. Ile będę czekał na przelew z urzędu pracy?

Zależy od Ciebie. Jeśli Ty lub pracodawca doniesiecie Twoją listę obecności do 5 dnia miesiąca (no, maksymalnie siódmego), to dostaniesz pieniądze dziesiątego dnia miesiąca. Dlatego też warto, abyś założył konto w banku jeszcze przed podpisaniem umowy stażowej.

Obecnie na rynku jest tylko jedno konto całkowicie za darmo – „Konto za zero” w NEST Banku. Przygotuj dowód osobisty, wypełnij wniosek online i ciesz się zupełnie darmowym kontem w banku. Założenie potrwa od 2 do 4 dni. Pamiętaj, że konto zawsze można zmienić!

20. Jakie są prawa stażysty z urzędu pracy?

Siedzieć i cicho być :) Masz prawo do płacy określonej w umowie, 2 dni urlopu w miesiącu (płatnego), nieprzekraczania 8h pracy na dzień (chyba, że umowa UP z pracodawcą stanowi inaczej) i chorobowego.21. Czy stażysta może być sam w pracy?

Nie, stażysta musi pracować pod okiem opiekuna, którego pracodawca wpisuje w umowie.

22. Jakie są zasady odbywania stażu z urzędu pracy?

Oprócz tego, że nie możesz być sam w miejscu pracy, powinieneś wykonywać sumiennie polecenia pracodawcy i opiekuna – o ile nie są sprzeczne z prawem, a także respektować godziny i rozkład pracy.

23. Ile razy można odbyć staż z urzędu pracy?

Zależy od oceny pracowników UP. Z ustawy nie wynika, że nie możesz odbyć więcej niż jednego stażu.  Nie możesz jedynie odbywać stażu u tego samego pracodawcy.

24. Czy trzeba się zgodzić na staż z urzędu pracy?

Nie, ale musisz to dobrze uzasadnić. Jeśli Twoje uzasadnienie nie przekona urzędników, to utracisz prawo do statusu bezrobotnego na 120, 180 lub 270 dni. Zależy, który to już raz odmawiasz stażu…

25. Ile czasu mam na zgłoszenie się na staż?

Zależy, ile czasu zajmie Ci wstanie z łóżka, umycie się i zjedzenie śniadania :) Zgłaszasz się w ten dzień, jaki jest wpisany na umowie.

26. Czy mogę iść na staż z innego urzędu pracy?

Nie. Tylko z tego, w którym jesteś zarejestrowany. Ale staż może odbywać się w innym miejscu, niż tam gdzie jesteś zameldowany. Przykładowo studiujesz w Krakowie, zameldowanie masz w Olsztynie a staż chcesz odbyć w Krakowie. W takim wypadku pracodawca z Krakowa musi złożyć pismo w Urzędzie w Olsztynie. Ewentualnie możesz zameldować się tymczasowo w Krakowie i zapisać do tamtejszego Urzędu Pracy.

27. Czy podczas stażu można wziąć wolne na rozmowę w sprawie pracy?

Jeśli się dogadasz z pracodawcą, to tak. Przeważnie w regulaminie jest punkt który mówi, że więcej niż jednak obecność nieusprawiedliwiona i wylatujesz – zwracając urzędowi koszty stażu.

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Dotacja z UP

„Praktyczny poradnik dla pracodawców”
Zobacz w księgarni

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.

28. Czy w czasie stażu muszę kontaktować się z Urzędem Pracy?

Nie, wystarczy że będziesz pilnował dostarczenia przez pracodawcę listy obecności za dany miesiąc.

29. Czy na stażu z urzędu pracy można dostać zwolnienie lekarskie i pójść na L4?

Tak, staż z urzędu pracy pod tym kątem cechują takie same zasady jak umowę o pracę. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dostarczasz do pracodawcy, a on do Urzędu Pracy razem z listą obecności.

30. Staż z urzędu pracy – czy chorobowe jest płatne?

Tak.

31. Co po stażu z urzędu pracy?

Teoretycznie zatrudnienie w miejscu gdzie pracujesz, ale niekoniecznie. Jeśli nie przekonasz o siebie pracodawcy, to skończysz z powrotem w pośredniaku.

Odpowiedzi na pytania czytelników

– Staż z Urzędu Pracy a ciąża (L4)

Staż jest to czas nauki, a stażysta uczy się będąc w pracy. Jeśli zamierzasz wziąć L4 z powodu ciąży, to warto to zrobić jak najpóźniej. Urząd Pracy jak i pracodawca mogą złożyć wniosek, na mocy którego staż zostanie przerwany. Nieobecność – nawet usprawiedliwiona, która nie pozwala na zrealizowanie programu stażu może być powodem przerwania.

– Każą mi robić co innego niż jest w umowie

Staż ma Cię przygotować do wykonywania konkretnego zawodu. Jeśli masz staż na stanowisku „pracownik kuchni”, a Twój opiekun postanowił że przez pół roku będziesz czyściła mu kible i myła okna, to masz prawo odmówić. No chyba, że w umowie masz wpisane również „inne prace”, albo „prace porządkowe”! Wówczas jeśli jednego dnia (nie mylić z codziennie) zaciągnie Cię do sprzątania, to nie stawiaj się tylko pracuj.

Wzory dokumentów

Specjalnie dla Ciebie udostępniam wzory dokumentów potrzebnych, aby starać się o staż z Urzędu Pracy. Znajdziesz je TUTAJ.

Więcej o tym, jak w praktyce wygląda staranie się o stażystę z Urzędu Pracy przeczytasz w artykule Staż z Urzędy pracy – wszystko co musisz wiedzieć

Polub Luka

Łukasz LUK Chrząszcz

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Łukasz LUK Chrząszcz
Polub Luka
Podziel się artykułem:
 •  
 •  

68
Dodaj komentarz

avatar
54 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
49 Comment authors
KarolinaWeronika KaczmarekMagdalenaZebra M.Angelique Vinnicka Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
roman
Gość
roman

Tego mi bylo trzeba. Po prawdzie to dziwne te warunki … 25 lat to staz na rok a 26 lat i juz tylko na 6 miesiecy?

Luk
Gość

W jednym urzędzie granicą jest 25 lat a w innym 30. Polecam przeczytać regulamin swojego urzędu.

Pikolo
Gość
Pikolo

Mam problematyczną sytuacje ze stażem. Mój bratanek został skierowany przez PUP do odbycia stażu jako programista php. Pracodawca już od pierwszego dnia zadał mnóstwo zadań jak dla pracownika z 10 letnim doświadczeniem. Kierownik firmy jest opiekunem stażysty chociaż o programowaniu nie ma pojęcia, nie zatrudnia też żadnego innego programisty poza stażystą. Stawiane zadania są trudne i i stażysta nie potrafi ich w całości samodzielnie wykonać. Pracodawca po kilku dniach dniach szantażuje go, że jeśli tego nie zrobi i to natychmiast to rozwiąże umowę o staż. Jest to dla mnie niepojęte ponieważ staż to przyuczenie pracownika do zawodu i jeśli czegoś… Czytaj więcej »

Maja
Gość
Maja

Odpowiedź na pytanie 8 – the best!! Aż dziw bierze że ktoś się mógł o to zapytać…

Luk
Gość

Też się dziwię ;)

Angelique
Gość
Angelique

Mam pytanie. Pracodawca chce mnie zatrudnic po odbyciu stazu ale ja nie wiem czy mi sie to bedzie oplacalo i po miesiacu bym chciala zrezygnowac dajac wypowiedzenie. Czy urzad ma prawo mnie wyrejestrowac na jakis okres czy nie bedzie robil problemu?

Luk
Gość

Status bezrobotnego stracisz w tym samym dniu, w którym pracodawca przyjmie Cię do pracy. Po miesiącu możesz złożyć wypowiedzenie a następnie ponownie zarejestrować się w UP.

Paweł
Gość
Paweł

Witam, mam takie krótkie pytanko. Z tego co mi wiadomo stażysta nie ma prawa dorobić nawet złotówki, gdyż jest de facto bezrobotnym. Ja jestem obecnie na stażu, a dodatkowo sędziuję jeszcze piłkę nożną, czy to nie jest sprzeczne ze sobą, czy mogę jednocześnie być na stażu i brać pieniądze z sędziowania? Pozdrawiam.

P4P Consulting
Gość

Z takiego rozwiązania korzysta wciąż wielu przedsiębiorców, a okresy stażowe są różne. Najkrótszy z nich to miesiąc, choć wiele zależy od konkretnego realizowanego programu w Urzędzie.

agne
Gość
agne

Witam , rowniez mam pytanie . Moja przyjaciolka dostala dotacje na wlasna dzialalnosc mobilna i w styczniu mija Jej pol roku od zalozenia dzialalnosci chcialaby mnie wziac na staz ale przeczytala gdzies ze beda chcieli zabrac jej ta dotacje, czy to prawda??