Staż z UP – 31 pytań i odpowiedzi

staż z up

Spoglądałem ostatnio na “zapytania” dotyczące stażu z Urzędu Pracy, jakie wpisujecie w wyszukiwarkę i po których trafiacie na mój blog.
Postanowiłem odpowiedzieć na nie wszystkie. Tak powstało FAQ – 31 pytań i odpowiedzi o stażach. Jeśli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, to wpisz je w komentarzu.

Artykuł podzieliłem na dwie części:

 • staż z UP – pytania pracodawcy,
 • staż z UP – pytania pracownika,

abyś mógł lepiej dopasować treść do tego, kim jesteś i czego szukasz.

Na samym początku musisz wiedzieć o sprawie najważniejszej – urzędy pracy mają dużą swobodę tworzenia własnych zasad. Dlatego urząd pracy w Warszawie może mieć inne zasady i warunki odbywania stażów, niż urząd w Katowicach. Odpowiedzi na większość pytać znajdziesz w regulaminie stażów Twojego urzędu.

1. Gdzie znajdę regulamin stażu z urzędu pracy?

Na stronie internetowej Twojego (miejskiego, grodzkiego lub powiatowego) Urzędu Pracy.

2. Ile trwa staż z urzędu pracy?

Nie mniej niż 3 miesiące i nie więcej niż rok. Przedsiębiorca sam może określić, na ile chce stażystę. Zazwyczaj czas trwania stażu jest określony w regulaminie danego urzędu, jak i może zostać skorygowany przez dyrektora UP.

Staż z UP – pytania pracodawcy

3. Jak dostać stażystę z urzędu pracy?

Napisać wniosek, dołączyć wymagane w regulaminie dokumenty, złożyć w Urzędzie Pracy i czekać. Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o staż z urzędu pracy?

Jako przyszły organizator stażu musisz dostarczyć do UP następujące dokumenty:

 1. wniosek pobierany z UP,
 2. program stażu,
 3. w przypadku spółek: KRS, umowa spółki cywilnej,
 4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek w ZUS,
 5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych. 

5. Jak długo trzeba prowadzić działalność żeby dostać stażystę?

Zależy od regulaminu danego urzędu pracy. Z reguły jest to od 3 do 12 miesięcy.

6. Jakie warunki musi spełnić firma, aby starać się o stażystę?

Jw. Przeważnie oprócz prowadzenia działalności przez dany okres czasu, są to:

 • brak zaległości w US i ZUS,
 • brak stanu likwidacji lub upadłości,
 • nie dokonywanie zwolnień w okresie 3 miesięcy (czasem jest to inny czas) poprzedzających staranie się o stażystę,
 • nie może prowadzić wyłącznie handlu obwoźnego albo straganowego.

7. Staż z up – co ma z tego pracodawca?

Darmową siłę roboczą.

8. Czy pracodawca dostaje pieniądze za stażystę?

 Chłopie, kiedyś za niewolnika płaciło się grube dolce na targu, a dzisiaj dostajesz go za darmo z urzędu! Jeszcze Ci mało??

9. Czy pracodawca może zerwać umowę o staż z up?

Oczywiście, że tak!

10. Z jakich powodów pracodawca może zwolnić stażystę?

Z czterech powodów: 

 • jak stażysta nie przyjdzie do pracy więcej niż jeden raz i nie usprawiedliwi tego,  
 • jak stażysta usprawiedliwi nieobecność, ale nie będzie możliwa realizacja programu stażu (dłuższa nieobecność),
 • jak stażysta przyjdzie do pracy nawalony albo po spożyciu mocarza czy innego maku,
 • jak stażysta będzie pił i brał w pracy.

11. Czy jest obowiązek po stażu z urzędu pracy przyjąć stażystę do pracy?

We wniosku musisz zaznaczyć, że przyjmiesz stażystę do pracy. Inaczej nie licz na przydział pracownika. Ale nie masz obowiązku zatrudniać stażysty. Możesz zatrudnić kogokolwiek, byleby po stażu powiększyć liczbę pracowników o jeden. Jeśli nie zatrudnisz nikogo, to przez rok – dwa nie dostaniesz nikogo na staż z UP.

Staż z UP – pytania pracownika

12. Dla kogo staż z urzędu pracy?

Dla osób bezrobotnych, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają je niewielkie. Nie dostaniesz się na staż, jeśli:

 • pracowałeś wcześniej u tego pracodawcy,
 • miałeś u tego pracodawcy praktyki studenckie lub absolwenckie,
 • jesteś rodziną pracodawcy (nie wszędzie, w niektórych urzędach można wziąć kogoś z rodziny na staż).

13. Jak starać się o staż z urzędu pracy?

Możesz znaleźć ofertę stażu w internecie i zgłosić się do Urzędu Pracy, że jesteś zainteresowany. Ewentualnie możesz sam znaleźć pracodawcę i zaproponować mu, że chętnie odbędziesz u niego staż.

14. Jakie są warunki przyjęcia na staż z urzędu pracy? Kto może iść na staż z urzędu pracy?

Warunki są określone w regulaminie i mogą się one różnić od siebie w różnych miastach. Standardowo wygląda to tak:

Na staż, który będzie trwał od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni długotrwale pozostające bez pracy lub kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotni wychowujące samotnie co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Na staż, który trwa od 3 do 12 miesięcy mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia (czasami do 30 roku życia).

15. Jeżeli chce iść na staż czy muszę być zarejestrowana w urzędzie pracy?

Jeśli ma to być staż z Urzędy Pracy to tak. Są też staże spoza urzędu (firmy same przyjmują), ale najczęściej bezpłatne.

16. Czy na staż z UP są potrzebne badania?

Oczywiście. Jak w przypadku zatrudnienia, musisz udać się do medycyny pracy. Za lekarza płaci pracodawca. Jak zrezygnujesz ze stażu – zwracasz mu koszty lekarza.

17. Kto płaci za staż z urzędu pracy?

Pośrednio – każdy z nas poprzez podatki. Bezpośrednio – urząd pracy.

18. Ile urząd pracy płaci za staż?

120% aktualnego zasiłku. W 2015r zasiłek wynosi 823,60 zł, zatem za staż dostaniesz 988,32zł. Aktualną wysokość zasiłku znajdziesz w Art. 72. ust 1. pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

19. Ile będę czekał na przelew z urzędu pracy?

Zależy od Ciebie. Jeśli Ty lub pracodawca doniesiecie Twoją listę obecności do 5 dnia miesiąca (no, maksymalnie siódmego), to dostaniesz pieniądze dziesiątego dnia miesiąca. Dlatego też warto, abyś założył konto w banku jeszcze przed podpisaniem umowy stażowej.

Obecnie na rynku jest tylko jedno konto całkowicie za darmo – “Konto za zero” w NEST Banku. Przygotuj dowód osobisty, wypełnij wniosek online i ciesz się zupełnie darmowym kontem w banku. Założenie potrwa od 2 do 4 dni. Pamiętaj, że konto zawsze można zmienić!

20. Jakie są prawa stażysty z urzędu pracy?

Siedzieć i cicho być :) Masz prawo do płacy określonej w umowie, 2 dni urlopu w miesiącu (płatnego), nieprzekraczania 8h pracy na dzień (chyba, że umowa UP z pracodawcą stanowi inaczej) i chorobowego.
21. Czy stażysta może być sam w pracy?

Nie, stażysta musi pracować pod okiem opiekuna, którego pracodawca wpisuje w umowie.

22. Jakie są zasady odbywania stażu z urzędu pracy?

Oprócz tego, że nie możesz być sam w miejscu pracy, powinieneś wykonywać sumiennie polecenia pracodawcy i opiekuna – o ile nie są sprzeczne z prawem, a także respektować godziny i rozkład pracy.

23. Ile razy można odbyć staż z urzędu pracy?

Zależy od oceny pracowników UP. Z ustawy nie wynika, że nie możesz odbyć więcej niż jednego stażu.  Nie możesz jedynie odbywać stażu u tego samego pracodawcy.

24. Czy trzeba się zgodzić na staż z urzędu pracy?

Nie, ale musisz to dobrze uzasadnić. Jeśli Twoje uzasadnienie nie przekona urzędników, to utracisz prawo do statusu bezrobotnego na 120, 180 lub 270 dni. Zależy, który to już raz odmawiasz stażu…

25. Ile czasu mam na zgłoszenie się na staż?

Zależy, ile czasu zajmie Ci wstanie z łóżka, umycie się i zjedzenie śniadania :) Zgłaszasz się w ten dzień, jaki jest wpisany na umowie.

26. Czy mogę iść na staż z innego urzędu pracy?

Nie. Tylko z tego, w którym jesteś zarejestrowany. Ale staż może odbywać się w innym miejscu, niż tam gdzie jesteś zameldowany. Przykładowo studiujesz w Krakowie, zameldowanie masz w Olsztynie a staż chcesz odbyć w Krakowie. W takim wypadku pracodawca z Krakowa musi złożyć pismo w Urzędzie w Olsztynie. Ewentualnie możesz zameldować się tymczasowo w Krakowie i zapisać do tamtejszego Urzędu Pracy.

27. Czy podczas stażu można wziąć wolne na rozmowę w sprawie pracy?

Jeśli się dogadasz z pracodawcą, to tak. Przeważnie w regulaminie jest punkt który mówi, że więcej niż jednak obecność nieusprawiedliwiona i wylatujesz – zwracając urzędowi koszty stażu.

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Dotacja z UP

“Praktyczny poradnik dla pracodawców”

Zobacz w księgarni

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.

28. Czy w czasie stażu muszę kontaktować się z Urzędem Pracy?

Nie, wystarczy że będziesz pilnował dostarczenia przez pracodawcę listy obecności za dany miesiąc.

29. Czy na stażu z urzędu pracy można dostać zwolnienie lekarskie i pójść na L4?

Tak, staż z urzędu pracy pod tym kątem cechują takie same zasady jak umowę o pracę. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dostarczasz do pracodawcy, a on do Urzędu Pracy razem z listą obecności.

30. Staż z urzędu pracy – czy chorobowe jest płatne?

Tak.

31. Co po stażu z urzędu pracy?

Teoretycznie zatrudnienie w miejscu gdzie pracujesz, ale niekoniecznie. Jeśli nie przekonasz o siebie pracodawcy, to skończysz z powrotem w pośredniaku.

Odpowiedzi na pytania czytelników

– Staż z Urzędu Pracy a ciąża (L4)

Staż jest to czas nauki, a stażysta uczy się będąc w pracy. Jeśli zamierzasz wziąć L4 z powodu ciąży, to warto to zrobić jak najpóźniej. Urząd Pracy jak i pracodawca mogą złożyć wniosek, na mocy którego staż zostanie przerwany. Nieobecność – nawet usprawiedliwiona, która nie pozwala na zrealizowanie programu stażu może być powodem przerwania.

– Każą mi robić co innego niż jest w umowie

Staż ma Cię przygotować do wykonywania konkretnego zawodu. Jeśli masz staż na stanowisku “pracownik kuchni”, a Twój opiekun postanowił że przez pół roku będziesz czyściła mu kible i myła okna, to masz prawo odmówić. No chyba, że w umowie masz wpisane również “inne prace”, albo “prace porządkowe”! Wówczas jeśli jednego dnia (nie mylić z codziennie) zaciągnie Cię do sprzątania, to nie stawiaj się tylko pracuj.

Wzory dokumentów

Specjalnie dla Ciebie udostępniam wzory dokumentów potrzebnych, aby starać się o staż z Urzędu Pracy. Znajdziesz je TUTAJ.

Więcej o tym, jak w praktyce wygląda staranie się o stażystę z Urzędu Pracy przeczytasz w artykule Staż z Urzędy pracy – wszystko co musisz wiedzieć

Luk
Polub Luka

Luk

Wolnościowiec, bloger. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga młodym osobom rozpoczynającym karierę zawodową. Więcej ->
Luk
Polub Luka
Staż z UP – 31 pytań i odpowiedzi
32 votes, 5.00 avg. rating (96% score)
 • roman

  Tego mi bylo trzeba. Po prawdzie to dziwne te warunki … 25 lat to staz na rok a 26 lat i juz tylko na 6 miesiecy?

  • Luk

   W jednym urzędzie granicą jest 25 lat a w innym 30. Polecam przeczytać regulamin swojego urzędu.

   • Pikolo

    Mam problematyczną sytuacje ze stażem. Mój bratanek został skierowany przez PUP do odbycia stażu jako programista php. Pracodawca już od pierwszego dnia zadał mnóstwo zadań jak dla pracownika z 10 letnim doświadczeniem. Kierownik firmy jest opiekunem stażysty chociaż o programowaniu nie ma pojęcia, nie zatrudnia też żadnego innego programisty poza stażystą. Stawiane zadania są trudne i i stażysta nie potrafi ich w całości samodzielnie wykonać. Pracodawca po kilku dniach dniach szantażuje go, że jeśli tego nie zrobi i to natychmiast to rozwiąże umowę o staż. Jest to dla mnie niepojęte ponieważ staż to przyuczenie pracownika do zawodu i jeśli czegoś nie potrafi to opiekun stażu powinien to wyjaśnić i pokazać jak to się robi. Właściciel firmy traktuje stażystę jak tanią siłę roboczą, młodzi ludzie są zastraszani i nie potrafią się bronić przed taką nieuczciwością. Jak mogę mu pomóc, czy broni go jakieś prawo? Ta presja i stres może go wprowadzić w chorobę. Czy tak ma wyglądać staż?

 • Maja

  Odpowiedź na pytanie 8 – the best!! Aż dziw bierze że ktoś się mógł o to zapytać…

  • Luk

   Też się dziwię ;)

   • Angelique

    Mam pytanie. Pracodawca chce mnie zatrudnic po odbyciu stazu ale ja nie wiem czy mi sie to bedzie oplacalo i po miesiacu bym chciala zrezygnowac dajac wypowiedzenie. Czy urzad ma prawo mnie wyrejestrowac na jakis okres czy nie bedzie robil problemu?

    • Luk

     Status bezrobotnego stracisz w tym samym dniu, w którym pracodawca przyjmie Cię do pracy. Po miesiącu możesz złożyć wypowiedzenie a następnie ponownie zarejestrować się w UP.

 • Paweł

  Witam, mam takie krótkie pytanko. Z tego co mi wiadomo stażysta nie ma prawa dorobić nawet złotówki, gdyż jest de facto bezrobotnym. Ja jestem obecnie na stażu, a dodatkowo sędziuję jeszcze piłkę nożną, czy to nie jest sprzeczne ze sobą, czy mogę jednocześnie być na stażu i brać pieniądze z sędziowania? Pozdrawiam.

 • Z takiego rozwiązania korzysta wciąż wielu przedsiębiorców, a okresy stażowe są różne. Najkrótszy z nich to miesiąc, choć wiele zależy od konkretnego realizowanego programu w Urzędzie.

 • agne

  Witam , rowniez mam pytanie . Moja przyjaciolka dostala dotacje na wlasna dzialalnosc mobilna i w styczniu mija Jej pol roku od zalozenia dzialalnosci chcialaby mnie wziac na staz ale przeczytala gdzies ze beda chcieli zabrac jej ta dotacje, czy to prawda??

 • Monika

  Bardzo pomocna sciaga:)
  Dzieku:)

 • Monika

  Mam taka sytuacje:) w listopadzie ukonczylam polroczny staz w ZUS OLSZTYN na stanowisku pracownika biurowego, w 2010 r ukonczylam polroczny staz na stanowisku sekretarki a wyksztalcenie mam gastronomiczne. W tamtym.tygodniu odezwal sje do mnie pracodawca u ktorego staralam sie o staz w tamtym roku i jest to staz w zawodzie. Pracodawca zlozyl wniosek imienny ale czy dostane ten staz?

 • Magda Chylewska

  Takie pytanko :P mam staż z UP do końca sierpnia ale na początku sierpnia miałam wyjechać za granicę :P czy da sie to jakoś załatwić bez żadnych konsekwencji ?

  • Luk

   Cześć Magda, przeczytaj w regulaminie i w umowie pod jakimi warunkami Ty lub pracodawca możecie przerwać staż bez konsekwencji. Sądzę, że wystarczy aby pracodawca znalazł kogoś na Twoje miejsce.

 • Luk

  Uaktualniłem artykuł o pani pytanie. Pozdrawiam

 • Bozena1989

  Witam mam bardzo ważne pytanie odbywam staż w sklepie
  spożywczo-monopolowym od 1listopada 2015 na okres 9 miesięcy.Moim
  opiekunem jest szef sytuacja wygląda tak,że tylko 2 razy stał ,że mną
  tak stoję cały dzień sama czyli od 15-24 (9h) .Zawsze weekendy i w
  tygodniu mam 2 lub 3 dni wolne.Czy ja jako stażystka muszę pokrywać
  koszty gdy przeterminuje się np. sok i nie przecenie go 4 dni
  wcześniej?? Pokrywam również koszty gdy przeoczę jakąś gazetę i nie dam
  ją do zwrot.Zdarza się tak,że stoję od 6 do 24 czyli 18h o 23 tak padam
  na twarz ,że boje się,że wyjdę w kasie na minusie czy wtedy też muszę
  pokrywać koszty?? Ogólnie nie przekraczam ilości godzin w miesiącu ale
  czy muszę zgadzać się robić każdy weekend?? Chciałabym, aby raz w
  miesiącu mieć weekend dla siebie ale wtedy słyszę od szefa ,że jak mnie
  stać mogę zwrócić UP zwrócić koszty stażu na które absolutnie mnie nie
  stać.

  • Tomek

   Regulamin stażu mówi, że stażysta nie może pracować powyżej 8h w ciągu dobry i 40 godzin tygodniowo. Co więcej z zasady nie mogą być to niedziele, święta, praca w systemie wielozmianowym i godziny nocne, a przede wszystkim godziny nadliczbowe. O ile co do pracy w systemie zmianowym, niedziele i święta oraz nocki mogą być za zgodą starosty i umieszczone w umowie to powyżej 8h dziennie i 40h tygodniowo pracodawca nie może od ciebie wymagać. W takiej sytuacji pracodawca łamie warunki stażu, proponuję udać się do UP. W takim przypadku pracodawca będzie musiał zwrócić Urzędowi koszty stażu oraz zostanie pozbawiony możliwości pozyskania kolejnych stażystów. Tak się stanie oczywiście jeżeli UP uzna twoją rację. Jeżeli pracodawca zastosuje metodę “słowo przeciwko słowu” i np. powie przy spotkaniu z pracownikiem UP, że to ty nie przychodzisz do pracy lub co innego dobrze żebyś miała świadka, który potwierdzi twoją wersję (jako ekspedientka na pewno nie będzie trudno, jakiś miły stały klient się znajdzie). Chociaż podejrzewam, że brak skarg/rozwiązania umowy ze strony pracodawcy przed twoją wizytą będzie wystarczającym dowodem jego nieuczciwości dla UP. Zakończyć się to może tak, że zostanie zerwana umowa z winy pracodawcy. Oczywiście stracisz staż, ale myślę że lepsze niż nieludzkie wykorzystywanie. Nadal jednak, będziesz zarejestrowana bezrobotną.
   Jestem również stażystą, ale ja dobrze trafiłem. Pracodawca może wydawać Ci polecenia i wyznaczać zadania, ale jedynie zgodne z prawem oraz umową, a to co robi jest z nimi sprzeczne. Więcej pewności siebie i odwagi, nie daj robić z siebie niewolnika. Trzymam kciuki!

 • Luk

  Na stażu mogą być tylko bezrobotni, więc nie.

 • Luk

  Po zatrudnieniu stażysty pracodawca jak sama nazwa wskazuje jest pracodawcą. Na stażu pracodawcą (jak śmiesznie by to nie brzmiało) jest Urząd Pracy. No chyba, że był to jakiś konkurs organizowany przez UP. Najlepiej przeczytać regulamin i umowę.

 • ollaa

  Witam. Czy jest określone ile musze być na brzrobociu żeby ubiegać się o staż. .o słyszałam dwie wersje . O staż może ubiegać się osoba która jest zarejestrowana nie dłużej jak 4 miesiącu. Druga wersja 6 miesięcy. Prawda to. ?

 • Klaudia1985

  Witam odbywam staż 9 miesięczny w sklepie spożywczym.Pracuje każdą sobotę i niedzielę mam za to 2 dni w tygodniu wolne,zadzwoniłam do urzędu i powiedzieli mi ,że nie mogę pracować w niedziele i święta, powiedziałam swojej szefowej ,że jest to nie zgodne i nie chce pracować w niedziele.Na co szefowa ,że w takim razie ona wystosuje odpowiednie pismo do urzędu żebym pracowała w niedziele moje pytanie czy jak ona wystosuje takie pismo ,to czy ja mam coś do powiedzenia?? Czy ktoś będzie się mnie pytał o zgodę?? I drugie pytanie jestem stażystką a pracuje jak normalny pracownik jestem sama na zmianie czy szefowa może zostawić mnie samą?? Ostatnio narobiłam manko na kasie -10 zł musiałam zapłacić ze swoich pieniędzy czy muszę pokrywać takie koszty.Tak samo nabiał przeceniamy 4 dni wcześniej raz przeoczyłam masło i też musiałam za to zapłacić

 • Edyta

  Witam. Odbylam dwukrotnie 6-miesieczny staz w Urzedzie Pracy. Po jakims czasie mnie wyrejestrowano, gdyz sie nie zglosilam. Zarejestrowalam sie ponownie a moje stare akta trafily do archiwum. Zasada bylo ze maksymalnie moge wykorzystac rok stazu, co tez srobilam.
  Czy teraz gdy zarejestrowalam sie ponownie a akta trafily do archiwum moge znow ubiegac sie o staz czy jednak mialoby to dla mnie jakies nieprzyjemne konsekwencje?

 • Filip Biedrzycki

  mam pytanie jaki jest czas wypowiedzenia ze stażu jeżeli mam oferte innej pracy?

  • Luk

   A co na ten temat jest napisane w Twojej umowie stażowej?

   • Filip Biedrzycki

    nie otrzymałem umowy stażowej tylko decyzje z urzedu..

 • Luk

  Oczywiście, że możesz.

 • Monika

  Witam odbywam 9- miesięczny staż od 1 lutego do 1 listopada. Mój pracodawca wykorzystuje mnie.Odkąd podjechałam staż nie miałam ani jednej soboty czy niedzieli wolnej ,pracuje 9 h dziennie (od 14 do 23)a w święta wielkanocne pracowałam 17h.Mam wolne w tygodniu 2 lub 3 dni.Listę obecności podpisuję od poniedziałku do piątku (na początku stażu gdy podpisałam się pod sobotą i niedzielą to szef mi powiedział ,że nie podpisze się pod tym i musiałam zmienić ). Wczoraj wróciłam z L4 to szef kazał mi odrobić te godziny. Od początku stażu nikt ze mną nie stoi gdy przyjęłam więcej towaru niż powinnam szef próbował obciążyć mnie kosztami, gdy narobiłam w kasie manko -20 zł musiałam zapłacić ze swoich.Chciałabym przerwać staż z winy pracodawcy jakie ja będę ponosić konsekwencje.Boje się ,że gdy pójdę do urzędu i to wszystko powiem to oni nie przerwą stażu tylko będą interweniować a ja wtedy nie będę miała tam życia szef zniszczy mnie psychicznie.Robię co miesiąc zdjęcie grafiku czy to wystarczy jako dowód??Jeśli nie będzie się dało z winy pracodawcy to chciałabym z mojej winy i jakie ja wtedy będę kary płacić.

 • Edyta

  Witam. Chcę iść na staż od lipca, skończyłam studia dzienne ale się jeszcze nie obroniłam. Chcę się bronić we wrześniu. Aby to zrobić muszę złożyć w dziekanacie wniosek o przyjęcie na studia na czas obrony. Czy w związku z tym możliwe jest, że UP przerwie mój staż?

 • Paulina

  Witam. Napisał Pan, że nie można odbywać stażu w miejscu, w którym odbywało się praktyki studenckie. Mam pytanie, kolokwialnie mówiąc, skąd to się wzięło? Jakaś podstawa prawna z KP?

 • Paulina

  Witam. Odbywalam 3letnia praktyke fryzjerska i skończyłam szkołę zawodową. Egzamin praktyczny czeladniczy już zdałam teraz czekam a egzamin teoretyczny. Umowę mam do1.09 .2016 r po zakończeniu nauki i mojego pracodawcy, chce abym poszła na urząd pracy i chce mnie wziąść na staż Ale ja.nie chce stażu , wolałabym iść od razu do pracy i dostać przynajmniej umowę na pół etatu . Czy mogę się nie zgodzić na staż i zaproponować żeby wzięła mnie normalnie na pół etatu? Czy jest konieczny staż po 3 letniej praktyce

 • Luk

  Nic mi o tym nie wiadomo

 • Luk

  “nieusprawiedliwione nieobecności” mówią same za siebie

 • Magda

  Witam, czy firma może przyjać na staż dwie osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy?

 • Diana

  Witam właśnie zaczne od września staż mam pytanie. Gdy w papierach widnieje że pracodawca musi mnie zatrudnić na 3 miesiace po stażu. Po jakim czasie moge dac wypowiedzenie pracy bez żadnych konsekwecji wyrejestrowania z urzedu pracy ?

 • Luk

  Jeśli urząd będzie musiał korygować Twoje wynagrodzenie to na pewno będzie problem. Czy dla Ciebie? No raczej nie, bo przecież listy były podpisywane przez pracodawcę więc wiedział co podpisuje.

 • Luk

  Jeśli nie zanosi się na to że wrócisz i choroba uniemożliwia wykonywanie czynności przez długi okres czasu, to urząd może przychylić się do wniosku pracodawcy. Nie mniej gdy wyzdrowiejesz, to urząd powinien pozwolić Ci ponownie odbycie stażu. Ale o to musisz dopytać.

 • Luk

  Teoretycznie tak, ale skonsultuj to z urzędem.

 • anna

  Witam. Mam podpisany staz z UP i mialam skontaktowac sie z pracodawca, ten jednak stwierdził ze muszą prawnicy przejrzec umowy i mam czekac .Czekam juz tydzien ale jutro muszę zaniesc listę obecności rozmawialam z pracodawcą ale on twierdzi, ze kontaktowal sie z Up i mam czekać. Nie bardzo wiem co robic by nie skonczylo się to źle .

 • Marta

  Witam mozna miec staz u pracodawcy u ktorego mialo sie praktyki zawodowe (fryzjer).

 • Marta

  A teraz z drugiej strony: stażysta z UP z dnia na dzień sam zrezygnował ze stażu (jak podał przyczyną jest chęć samorealizacji w innej dziedzinie), zostawiając pracodawcę z bajzlem i nie wykonanym przez 3 miesiące poprawnie żadnym zadaniem. Przez nieodpowiedzialne podejście stażysty firma ma zaległości w pewnym
  zakresie (zadania absolutnie nie wykraczały ponad wykształcenie i wiedzę tego Pana i były naprawdę do ogarnięcia).
  Jakie prawa ma w takiej sytuacji pracodawca? Czy może liczyć na nowego stażystę, w ramach “zastępstwa”? czy procedura ubiegania się o nowego stażystę musi rozpocząć się od nowa?

  • Luk

   Obstawiam ten drugi wariant, ale na pewno więcej powiedzą Ci w UP.

 • Angelika Sobieraj

  witam! Mam pytanie odnośnie przyznawanego wynagrodzenia za staż. Czy istnieje możliwość że pieniądze wypłacane przez PUP wędrują na bezpośrednio na konto pracodawcy ?

  • Luk

   Nie spotkałem się z czymś takim :)

 • Aga

  Nie dostałam żadnego planu stażu, zadnych wypisanych obowiązków czy powinnam się o to upominać? :-) zaznaczę, że jestem na stażu już 4 miesiąc

 • Kasia

  Witam, może znajdzie się osoba, która potrafi mi pomóc. 30 listopada Kończy mi się staż z pup pracodawca zobowiązany jest podpisać że mną umowę na 1/2 lub cały etat na 3msc dodam że jestem w ciąży i jestem na L4. Nie mam pojęcia co teraz? Czy mogę walczyć z pracodawcą o umowę? Czy będę od grudnia bezrobotna? Pracodawca chce odstąpić od umowy

 • Wioleta Żarlicka

  Witam. W dn. dzisiejszym tj. 30.11.2016 kończy mi się staż jestem w ciąży czy jak bym poszła na l4 od 01.12.2016 to będzie mi się należała wypłata za to l4? czy urząd pracy nie odrzuci tego L4?

 • Stasiek W

  Witam, jeśli mam jednoosobową działalność gospodarczą, to jak zatrudnić stażystę i ilu i gdzie, bo nie mam biura. Mam wynająć coś?

 • darekWWE

  mam jeszcze takie pytanie czy jak jestem na stażu i pracodawca każe mi przychodzić w niedziele i nie chce mi dać wolnego za to czy musze przydzodzić w takie dni bez konsekwencji.

 • eN

  Czy jest możliwość odbywania stażu na tym samym stanowisku w tym samym zakładzie w innym roku niż ten pierwszy staż?

  • Marcin

   Niestety nie, dany zakład nie może przyjąć po raz kolejny tego samego pracownika na staż.

 • Wioleta Kućmierz

  Czy można wziac mnie na staż na 1/2 etatu? I czy w tym przypadku równiez pracodawca dostanie na mnie dotacje?

 • Anna Borek

  Witam. W styczniu zaczęłam staz z UP, który kończy się 30 listopada. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem jestem ciąży i termin porodu mam na 3 października. W umowie pracodawca wpisał, że zatrudni mnie na minimum 3 miesiące od 1 grudnia. Czy jeśli dostalabym tą gwarancję, ze zostanę zatrudniona na umowę o pracę to należy mi się jakieś macierzyńskie ? Wychodzi na to, ze dziecko w dniu podpisania umowy miałoby już 2 miesiące. Czy po przepracowaniu miesiąca na umowę coś mi się należy na dziecko ?

 • Grazyna Janoszka

  pracuje 10 , 11 godzin dziennie co mam z tym zrobic moja przelozona mowi ze szpitale maja inny kodeks co mam zrobic?

  • Grazyna Janoszka

   jestem na stazu

 • Marta Durmowicz

  Witam. Jest na stazu z urzedu pracy, czeka mnie rekecja zeba z przodu stomatolog powiedzial ze da mi zwolnienie lekarskie. Jak to jest ze zwolnieniem na stazu ? Czy pracodawca moze oczekiwac ode mnie przyjscia do pracy ? I ile bede miala platnego ?

  • I Am The Plague

   normalnie idziesz na L4 i otrzymujesz normalnie stypendium
   z urzędu pracy za calutki miesiąc :-)

 • Dominica

  Witam.
  Chcę sie zorientować. Jestem na stazu z pewnej fundacji. Jednak po upływie 2 miesiecy stazu chcę zmienić miejsce stazowe. Boje się ze zostane obarczona kosztami. Czy ktos wie moze jak rozwiazac umowe z pracodawca inaczej niz za porozumieniem stron? Bo niestety ale taka opcja nie wchodzi wgl w gre ze wzgledu na pracodawcę.

 • Weronika Jakubow

  Witam staż odbywałam od 01.06.2017 od 19.06.2017 przebywam na l4 do 03.10.2017.Z dniem 12. 09.2017.został mi wypowiedziany i wstrzymane stypendium które otrzymałam tylko przez dwa miesiące a l4 jest na 3 czy za miesiąc sierpień już mają prawo niewypłacić

 • Anna M.

  Nie, ponieważ za staż z UP płaci tylko urząd. Gdy minie okres stażu, pracodawca może Cię zatrudnić (ale nie musi, to powinno być zawarte na początku w umowie). Wtedy pracodawca wypłaca Ci wynagrodzenie

 • I Am The Plague

  a ja mam pytanie:nie długo kończy mi się staż i od jutra jestem już na wolnym bo szefowa mi wystawiła już do końca miesiąca urlop i takie pytanie czy mogę listę obecności zanieść w najbliższych dniach czy muszę jednak czekać do tego 30 listopada i wtedy ją zanosić??

 • Lucy

  Witam. Właśnie skończyłam 3-miesięczne zatrudnienie po stażu na stanowisku sprzedawca. Czy mogłabym pójść na staż do innego pracodawcy na to stanowisko? Czy w ogole już nie moge odbywać stażu na tym stanowisku?

 • Marjana Wojtowicz

  Mam pytanie. Czy wynagrodzenie za staz trzeba zglaszac w dochodach przy skladaniu wnioskow do opieki o przyznanie zasilku okresowego?

 • Klaudia

  Witam czy będąc na stażu z urzędu pracy moge dodatkowo zapisać sie np na jakiś kurs również z urzędu pracy? Żeby ukonczyc sobie 2 rzeczy naraz staż oraz kurs ? Da się Tak?

 • Angelique Vinnicka

  Witam. Odbylam dwukrotnie staż z UP i nikomu nie polecam nie nauczyli mnie nic.tylko jezdzilam na scierce.nikomu nie polecam.

 • Zebra M.

  Witam, UP odrzucił mój wniosek o staż, bo jak uargumentował “dojazd się nie będzie opłacał stażyście, a oni też nie bardzo mogą skontrolować pracodawcę z innego miasta”. W rozmowie z dyrektorem UP usłyszałam, że stażysty nie dostanę, bo “on mnie nie zna, a pieniądze daje tylko okolicznym przedsiębiorcom”! Czy naprawdę nie można się nijak od tego odwołać? Przecież to wieje kolesiostwem…