Faktoring – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?

faktoring co to jest

Faktoring jest dla Ciebie, jeśli Twoi kontrahenci oczekują wystawiania faktur z terminem płatności np. 30 dni lub zwlekają z zapłatą należności.


Definicja faktoringu: faktoring to wykup przez faktora (firmę świadczącą usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności (faktur) od faktorantów (np. od Twojej firmy) należnych od kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Faktor może świadczyć także dodatkowe usługi:  inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności itp.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. jakie oferty faktoringu są obecne najkorzystniejsze na rynku,
 2. krok po kroku jak skorzystać z usług firm faktoringowych,
 3. ile wynoszą koszty ponoszone wobec faktora,
 4. jakie są rodzaje faktoringu,
 5. czy warto skorzystać z faktoringu.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Czas pomiędzy wystawieniem faktury a otrzymaniem środków za wykonanie usługi może być różny. Im dłuższy, tym gorzej dla Ciebie. Wystawienie FV powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpłynęła. W tym czasie może też wystąpić konieczność uregulowania innych należności: wynagrodzeń, opłat, mediów itp. Jeśli zdarza Ci się być w takiej sytuacji, z pomocą przychodzi usługa faktoringu.

Faktoring – RANKING 2019

Poznaj zestawienie najlepszych ofert firm faktoringowych dostępnych na polskim rynku.

Pozycja Bank Prowizja Limit Uwagi
1

smeo faktoringSmeo Faktoring

od 1%
(50 zł za sfinansowanie 5000 zł)
150.000 zł
bez posiadania zdolności kredytowej
i stałych przychodów.
2

NFG faktoringNFG Faktoring

od 2,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł)
25.000 zł
bez informowania kontrahenta

Jak skorzystać z faktoringu? Krok po kroku

1. Umowa

Aby jak najszybciej dostać pieniądze za nieopłacone faktury, musisz zacząć od zawarcia umowy z faktorem. Umowa faktoringowa jest zawierana na czas nieokreślony, czym różni się od umów kredytowych zawieranych na zazwyczaj na rok. Nie musisz co roku odnawiać umowy, ale możesz ją wypowiedzieć zachowując okres wypowiedzenia określony w umowie.

faktoring w praktyce
Faktoring w praktyce

2. Zabezpieczenie

Umowę z firmą faktoringową możesz podpisać naprawdę szybko. W przeciwieństwie do kredytu bankowego, ocena zdolności kredytowej nie ma tak wielkiego znaczenia. Liczy się to, czy historia obrotów Twojej firmy z kontrahentami jest pozytywna. To znaczy, czy nie występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Do umowy nie musisz też dodawać materialnych zabezpieczeń.

Podstawowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są: faktury (wierzytelności) i weksel. Weksel nie jest zawsze konieczny, a o jego wystawienie firma poprosi tylko wówczas, gdy wyczuje możliwość nieściągalności wynikłą z historii Twojej współpracy z kontrahentami. Dla faktora ważne jest również poinformowanie kontrahenta o faktoringu.

3. Obowiązek informacyjny

Musisz  powiadomić kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej i że wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na faktora. Od tego momentu płatności za faktury Twój kontrahent będzie kierował na konto faktora, a nie na Twoje. Co istotne, dla kontrahenta nie ma to w zasadzie znaczenia, komu płaci – nie rodzi to po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów. Znaczenie może mieć wówczas, gdy chciałby przedłużać termin płatności. Firma faktoringowa ma więcej czasu i narzędzi do ściągania długów niż przeciętny przedsiębiorca.

4. Opłacenie faktury przez faktora

Firma faktoringowa opłaci Twoją fakturę niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pierwsza wypłata jest nazywana zaliczką. Otrzymasz od 80% do 100% wartości brutto przesłanej faktury. Procent jest określony w umowie. Pozostałą część faktury zostanie Ci przelana po uregulowaniu należności przez kontrahenta.

5. Opóźnienie w płatności faktury

Gdy Twój kontrahent nie zapłaci faktury w terminie, pracownik faktora skontaktuje się z nim, aby wyjaśnić przyczyny braku zapłaty. Jeśli opóźnienie jest dłuższe niż kilka dni, zostanie wysłane wezwania do zapłaty. Natomiast jeżeli kontrahent nadal nie płaci, faktor może zaproponować rozłożenie spłaty wierzytelności na raty. Jeżeli odbiorca będzie odmawiał płatności, faktor ma możliwość – na Twój wniosek – wszcząć windykację sądową.

W ostateczności może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić faktorowi zaliczkę wypłaconą wcześniej za tę fakturę. Zwrot zaliczki odbywa się w formie potrącenia kwoty z kolejnej zaliczki. Dzięki temu nie musisz fizycznie zwracać pieniędzy. Taki system odróżnia faktoring od innych usług bankowych. Brak konieczności zwracania zaliczki występuje w faktoringu pełnym, który jest o wiele droższy.

Jeśli chodzi o system do fakturowania, to osobiście korzystam z systemu Fakturownia – tani i intuicyjny dla małych firm.

Koszty faktoringu

Zapewne to, co Cię najbardziej interesuje, to koszty takiej usługi. Za faktoring płaci usługobiorca, czyli Twoja firma. Na łączny koszt faktoringu składają się następujące opłaty:

 • administracyjna – za rozpatrzenie wniosku i sporządzenie dokumentacji,
 • marża (koszty finansowania),
 • operacyjna,
 • od monitów, czyli przypomnień i ponagleń wysłanych do nabywców niepłacących terminowo,
 • od niewykorzystania obrotu, które zadeklarujesz przed podpisaniem umowy.

Wysokość opłat za faktoring jest uzależniona od wartości i ilości faktur, a także od długości okresu, na jaki wystawiona jest faktura.

Przykładowe koszty:

Metoda kasowa zamiast faktoringu

Jeśli jesteś małym podatnikiem (wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro) i przez terminowe faktury masz problem z zapłatą podatków, możesz skorzystać z metody kasowej. W przypadku metody kasowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania środków (całości lub części) od kontrahenta, a nie w momencie wystawienia faktury. O wyborze metody kasowej musisz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego (formularz VAT-R). Plusem metody kasowej jest także to, że rozliczasz się z US co kwartał, a nie co miesiąc.

Rzecz jasna, metoda kasowa ma zastosowanie tylko w przypadku podatków. Pozostałe koszty, jak media, czynsz i wynagrodzenia musisz płacić w terminie bez względu na to, kiedy otrzymasz pieniądze od kontrahentów. Z pomocą może przyjść… faktoring odwrotny! Istnieje opcja, aby firma faktoringowa opłaciła Twoje bieżące koszty i zaczekała określony czas na pieniądze od Ciebie.

Rodzaje faktoringu

Na rynku istnieją różne rodzaje faktoringu. Zapoznaj się z najpopularniejszymi i zobacz, czym się różnią.

1. Faktoring niepełny (z regresem)

Jest to wariant podstawowy, opisany w artykule. Cechuje się koniecznością zwrotu zaliczki w przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci faktorowi.

2. Faktoring pełny (bez regresu)

Musisz wiedzieć, że istnieje także faktoring pełny. W tym przypadku nie musisz zwracać zaliczki, ale jednocześnie konieczne będzie ubezpieczenie od braku zapłaty ze strony kontrahenta. Ryzyko braku zapłaty (do umówionej kwoty) bierze na siebie faktor. Jest to usługa droższa od podstawowego faktoringu z regresem. To, czy warto z niej skorzystać, musisz ocenić samodzielnie.

faktoring nfg

3. Faktoring eksportowy

Jeśli posiadasz kontrahentów za granicą, możesz skorzystać z faktoringu eksportowego. Tutaj transakcje są w większości przypadków ubezpieczone i ryzyko braku zapłaty należności ciąży na firmie faktoringowej. Zanim podpiszesz umowę, faktor dokładnie sprawdzi Twoich kontrahentów za granicą pod kątem ryzyka i wypłacalności.

4. Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to ciekawy sposób na poradzenie sobie z własnymi zobowiązaniami. Jeśli sam masz problem z opłacaniem należności, możesz podpisać umowę z firmą faktoringową, która będzie regulowała w Twoim imieniu bieżące zobowiązania. Następnie – zgodnie z umówionym terminem, regulujesz płatność na rzecz faktora powiększoną o prowizję faktoringową.

Czy warto skorzystać z faktoringu?

Plusy

Jeśli potrzebujesz szybkiego sposobu na sfinansowanie swoich zobowiązań, nie posiadasz zabezpieczeń na wzięcie kredytu obrotowego lub masz problem z płynnością finansową – rozważ faktoring. Sprawdź wszystkie plusy:

 • poprawa płynności finansowej,
 • możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego,
 • zaplanowanie wydatków bez obaw, że kontrahenci nie zapłacą w terminie,
 • opcja przeniesienia niewypłacalności dłużnika na faktora,
 • opcja skorzystania z innych usług, jak: obsługa w zakresie rozliczania należności, windykacja wierzytelności, badanie kondycji finansowej kontrahentów,
 • sprzedaż towarów i usług z dłuższymi terminami płatności,
 • możliwość korzystania przez firmy z sektora MŚP bez zdolności kredytowej,
 • szybkie opłacanie dostawców, co często wiąże się z możliwością otrzymania rabatu,
 • oszczędność czasu przy wysyłaniu ponagleń i wezwań do kontrahentów zalegających z zapłatą.Minusy

Jak wszystko, także i faktoring ma swoje minusy. Do najważniejszych należą:

 • konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej,
 • pogorszenia relacji biznesowych z uwagi na możliwość odebrania tego jako “brak zaufania”,
 • nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej,
 • wysoki koszt faktoringu w stosunku do innych form finansowania,
 • konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora w przypadku opóźnień spłaty faktur przez kontrahentów.

Aby zniwelować ostatni podpunkt, możesz skorzystać z faktoringu bez regresu, w którym to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności. Ostateczną decyzję podejmij samodzielnie po przeanalizowaniu wszystkich “za” i “przeciw”.

Wypróbuj faktoring – dowiedz się więcej

Jeśli zainteresował Cię faktoring i chciałbyś dowiedzieć się więcej, to polecam kontakt z doradcą z Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. Wypełnij formularz i czekaj na kontakt od konsultanta – wypytaj go o wszystko, to nic nie kosztuje.

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Polub Luka

Luk

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Luk
Polub Luka
Faktoring – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?
25 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

  Subskrybuj  
Powiadom o