Fundusz inwestycyjny BPH Dywidendowy – SPRAWDZAM!

bph dywidendowy opinie

BPH TFI poprosiło mnie o zrecenzowanie funduszu inwestycyjnego BPH Dywidendowy. Jest to produkt innowacyjny, jakiego nie było jeszcze na polskim rynku.Artykuł powstał dzięki odpłatnej współpracy z marką BPH Dywidendowy

Masz 2000 zł, które chcesz przeznaczyć na oszczędności. Według statystyk, najpewniej ulokujesz swoje pieniądze na koncie bankowym, wpłacisz na lokatę lub kupisz udziały w funduszu inwestycyjnym. Poniższy artykuł opowiada o tym ostatnim sposobie na oszczędzanie, na przykładzie BPH Dywidendowy.

BPH TFI stworzyło produkt, który na zawsze zapisze się w historii polskich funduszy inwestycyjnych. Co w nim takiego wyjątkowego? Chodzi o dzielenie się ze swoimi klientami dywidendą – pierwsza wynosi 4,7% zainwestowanych pieniędzy. Czy warto kupić fundusz BPH Dywidendowy, gdy wokół dziesiątki innych sposobów na pomnażanie oszczędności? Dziś biorę pod lupę fundusz inwestycyjny BPH Dywidendowy i głośno mówię: „sprawdzam”!

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 1. Co jest takiego innowacyjnego w pomyśle BPH TFI?
 2. Fundusz BPH Dywidendowy – ile kosztuje i co oferuje
 3. Czy warto zaufać BPH Dywidendowy?
 4. Kalkulacja – ile możesz zarobić?
 5. BPH Dywidendowy a inne formy oszczędzania – porównanie
 6. Jak założyć fundusz inwestycyjny BPH Dywidendowy – krok po kroku

Przeczytaj także:

1. Co jest takiego innowacyjnego w pomyśle BPH TFI?

Różnica pomiędzy zwykłym funduszem inwestycyjnym a BPH Dywidendowy jest taka, jak pomiędzy pracą na etacie w spółce X a byciem wspólnikiem spółki X. Pracując na etacie dostajesz co miesiąc pieniądze, natomiast będąc wspólnikiem możesz dostawać nie tylko miesięczną wypłatę, ale i premię w postaci zysku jaki wypracowała firma. Prawda, że atrakcyjnie?

O co chodzi z tymi dywidendami?

Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Akcjonariuszem w tym przypadku jest fundusz inwestycyjny, który do swojego portfela zakupił akcje spółek dywidendowych. Jeśli spółka osiągnie zysk, to fundusz inwestycyjny otrzyma dywidendę. Fundusz nie ma obowiązku dzielenia się z Tobą zyskiem, ale BPH Dywidendowy robi to. Dostaniesz 4,7% zainwestowanych przez siebie pieniędzy. Co warto wiedzieć, udziały w zysku które wypłaca fundusz nie zależą wyłącznie od tego, ile dostanie dywidendy od spółek. Fundusz dzieli się również zyskiem ze sprzedaży akcji, które posiada w portfelu.

Dlaczego fundusz dzieli się dywidendami?

Według badań opinii publicznej, Polacy trzymają swoje pieniądze głownie w bankach (na kontach ROR, na kontach oszczędnościowych, rzadziej na lokatach) i w… skarpecie. Udział w funduszach inwestycyjnych nie kojarzy się Polakom dobrze. Trzeba powierzyć pieniądze nieznanym maklerom, którzy sobie nimi obracają kupując akcje na giełdzie. Zyski są niepewne, a strata możliwa. Dlatego zagranie BPH TFI jest w tym wypadku genialne. Wypłacając klientom dywidendy, oferta ryzykownego funduszu upodobniła do bezpiecznych lokat. Stała się wręcz alternatywnym sposobem lokowania kapitału, z którego przeciętny Kowalski może czerpać corocznie dochody z dywidendy.

Pierwsi w Polsce?

Na świecie działają już fundusze, które dzielą się z uczestnikami dywidendą. Polski fundusz robi to po raz pierwszy. Dolicza zarobione dywidendy do wyników, a następnie jak uczciwy partner – dzieli się nimi z ludźmi. Takie działanie może faktycznie spodobać się Polakom.

2. Fundusz BPH Dywidendowy – co oferuje i ile kosztuje

BPH Dywidendowy lokuje Twoje pieniądze w akcje spółek polskich i zagranicznych, które wypłacają dywidendę. Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów funduszu. Pozostałe 30%, w które inwestuje subfundusz to obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Na dzień pisania artykułu akcje stanowią w portfelu BPH Dywidendowy 77% wartości aktywów, które wynoszą 16 milionów złotych.

W jaki sposób BPH Dywidendowy dobiera spółki do portfela?

To istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Twoich pieniędzy jak i zarobków. Abyś mógł zarobić, najpierw musi zarobić fundusz. Zatem w interesie Towarzystwa jest zarządzać Twoimi pieniędzmi w taki sposób, aby zmaksymalizować zysk i zminimalizować ryzyko. Dlatego fundusze prowadzą strategię zakupu w miarę dużych i płynnych spółek.  Akcje spółek i inne instrumenty udziałowe są dobierane do portfela subfunduszu w oparciu o:

 1. wyniki finansowe jakie osiągają spółka,
 2. perspektywy branży w której działa spółka,
 3. jakość kadry zarządzającej spółką,
 4. analizę spółek pod kątem regularności i wysokości wypłacania dywidend,
 5. płynność inwestycji.

W poniższej tabeli widzisz pięć największych udziałów w portfelu BPH Dywidendowy. Na pierwszym miejscu Shell, czyli koncern petrochemiczny. Na drugim miejscu PCC Rokita z branży chemicznej, na trzecim Moneta, czyli czeski bank, na czwartym CEZ – czeskie przedsiębiorstwo energetyczne, a na piątym Rainbow – biuro podróży.

bph dywidendowy portfel
Portfel BPH Dywidendowy

 

Kiedy otrzymam dywidendę?

Fundusz wypłaci Ci dochody osiągnięte w danym roku kalendarzowym o ile oczywiście taki dochód się pojawi. Decyzję o wypłacie za poprzedni rok kalendarzowy podejmują zarządzający Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BPH, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Subfunduszu. Za rok 2016 uczestnicy otrzymali dywidendę 22 marca 2017 roku.

Jakie jest ryzyko inwestycji?

BPH Dywidendowy na skali ryzyka od 1 do 7 zaznaczony jest na pozycji nr 5. Oznacza to, że można dużo stracić ale i dużo zyskać. Jest to jazda autostradą, ale z bezpieczną prędkością. To normalne, ponieważ Twoje pieniądze nie leżą spokojnie na koncie lecz pracują. Fundusz inwestycyjny z założenia ma przynieść zysk w długim terminie czasu – mowa o okresie minimum 5 lat. Nie mniej subfundusz BPH wprowadzając wypłaty dywidend sprawił, że zysk ma szansę być wyższy i częstszy. I taki też był w 2016 roku, o czym więcej w dalszej części artykułu.

bph dywidendowy ryzyko
BPH Dywidendowy na skali ryzyka

 

Istotną informacją dla niektórych osób może być fakt, że BPH Dywidendowy został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi.

Ile potrzebujesz pieniędzy aby zainwestować?

Najważniejsze, że nie potrzebujesz kokosów. Aby zainwestować swoje pieniądze w fundusz BPH Dywidendowy musisz posiadać 1000 złotych – tyle wynosi minimalny wkład. W zamian za pieniądze otrzymujesz tzw. jednostki uczestnictwa w subfunduszu. Jednostka uczestnictwa jest wyceniana na bieżąco, a aktualną cenę możesz sprawdzić na stronie BPH TFI w zakładce „Notowania”. Gdy piszę ten artykuł jednostka uczestnictwa w BPH Dywidendowy została wyceniona na 124,85 zł. Oznacza to, że za 1000 zł kupisz 8,01 jednostek uczestnictwa (1000 zł / 124,85 zł).

bph dywidendowy jednostka uczestnictwa

Fundusz wypłaca dywidendę w wysokości 4,72% wkładu inwestycyjnego. W marcu 2017 roku, gdy po raz pierwszy wypłacono dywidendę, każdy inwestor otrzymał 6,1 zł na jednostkę uczestnictwa. Wypłata przelewem na Twój rachunek bankowy odbywa się w sytuacji, gdy dywidend uzbiera się więcej niż 100 zł. Jeśli uzbiera się mniej, to za tę kwotę fundusz zakupuje Ci się kolejne jednostki uczestnictwa.

Przykład. Jeśli wpłaciłbyś 1000 złotych, za co otrzymałbyś 8,01 jednostek uczestnictwa, to Twoja dywidenda wyniosłaby 48,86 zł. Za mało aby wypłacić, zatem fundusz zwiększa Twoje jednostki uczestnictwa o 0,39 (48,86 zł / 124,85 zł). Po tej transakcji posiadałbyś już 8,4 jednostki uczestnictwa. Aby otrzymać dywidendę na rachunek, musiałbyś wpłacić na początku minimum ok. 2200 zł, gdyż dochodzą jeszcze opłaty pobierane przez fundusz.

Jakie opłaty przewiduje fundusz?

Za wiedzę i pracę specjalistów od inwestowania trzeba płacić. Opłaty pokrywają koszty działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania do obrotu. Opłaty podane poniżej są maksymalne, a więc nie będą wyższe a często mogą być niższe.

 • Maksymalna opłata manipulacyjna (za nabycie) 4,00%
 • Maksymalna opłata za zarządzanie 4,00%
 • Rzeczywista opłata za zarządzanie 3,50%
 • Opłata za umorzenie 0%

W przypadku zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku, pobierana opłata jest niższa o 25% od powyższych. Minimalna dopłata wynosi 100 złotych. Oznacza to, że co najmniej tyle musisz wpłacić, jeśli chcesz powiększyć liczbę jednostek uczestnictwa.

Kiedy można zrezygnować?

Praktycznie w każdej chwili. Jeśli chciałbyś zrezygnować z uczestnictwa w Funduszu, możesz to zrobić w dniu roboczym. Odbywa się to na zasadzie umorzenia jednostek uczestnictwa poprzez zlecenie ich odkupienia. Sprzedajesz po aktualnym kursie jednostek uczestnictwa. Opłata za umorzenie wynosi 0%, a więc nie ponosisz kosztów.

3. Czy warto zaufać BPH Dywidendowy?

Najważniejsze to uświadomić sobie, że za funduszem nie stoi komputer tylko ludzie. Subfunduszem BPH Dywidendowy zarządza dwóch mądrych gości: Michał Sikorski i Jarosław Lis. Michał Sikorski ma wykształcenie ekonomiczne, które zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na rynku kapitałowym działa od 10 lat. Drugi Jegomość to Jarosław Lis – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 15 lat analizuje finanse przedsiębiorstw, ocenia projekty inwestycyjne i zarządza funduszami. Robi wrażenie?

bph dywidendowy zarządzajacy funduszem
Zarządzający subfunduszem BPH Dywidendowy


Nikt nie jest jasnowidzem a laurki można wyrzucić do kosza, gdy za kwalifikacjami nie idą wyniki. Dlatego skuteczność decyzji podejmowanych przez zarządzających subfunduszem najlepiej jest określić na podstawie danych historycznych. Decyzję o tym, czy warto zaufać BPH Dywidendowy musisz podjąć sam. Pomoże Ci w tym analiza zachowania indeksu spółek dywidendowych WIGdiv, indeksów 5 największych spółek w portfelu BPH Dywidendowy oraz samego subfunduszu.

WIGdiv pokazuje ogólny trend spółek dywidendowych, w które inwestują fundusze. Aktualny wykres WIGdiv znajdziesz tutaj: link. Na dzień 28.07 wygląda to jak poniżej. Jak widzisz trend jest rosnący, co na pewno cieszy obecnych uczestników BPH Dywidendowy.

wigdiv indeks spółek dywidendowych
WIGdiv – indeks spółek dywidendowych

Drugim ważnym wskaźnikiem są notowania poszczególnych spółek, które stanowią większość w portfelu BPH Dywidendowy. Są to Royal Dutch Shell, PCC Rokita, Moneta Money Bank, CEZ oraz Rainbow. Jak widać na poniższych wykresach, notowania tych spółek przez ostatni rok przyniosły spore wzrosty. Stracił jedynie CEZ. Świadczy to dobrze o zarządzających funduszem, którzy trafnie dobrali spółki przewidując wzrost ich wartości.

bph dywidendowy spółki
Notowania głównych spółek w portfelu BPH Dywidendowy

Wykres subfunduszu BPH Dywidendowy mówi najwięcej o jakości spółek, które znalazły się w portfelu i o zdolnościach zarządzających. Zauważ, że gdy WIGdiv dołował w czerwcu 2016r, spadek zaliczył także BPH Dywidendowy. Potem nastąpił wzrost, który trwa do dzisiaj. Od maja do lipca tego roku można zauważyć lekką stagnację, ale podobnie było w zeszłym roku w tych miesiącach – potem funduszu znowu rósł. Inwestycja w fundusz inwestycyjny to działanie długoletnie, dlatego ważny jest ogólny trend jakim kroczy BPH Dywidendowy, a ten prezentuje się nadzwyczaj dobrze.

bph dywidendowy zysk
Wyniki BPH Dywidendowy

4. Kalkulacja – ile możesz zarobić?

Przejdźmy teraz do najważniejszej sprawy, czyli ile możesz zarobić. Ile zyskałbyś na zmianie procentowej akcji, gdybyś został członkiem funduszu:

 • w lutym 2016 roku: +24,54%
 • pod koniec lipca 2016 roku: +13,29% (z dywidendą 18,81%)
 • w styczniu 2017 roku: +4,91% (z dywidendą 10,02%)

Co w przypadku, gdyby ceny akcji nie rosły? Tutaj zyski może zapewnić dywidenda, którą BPH TFI dzieli się ze swoimi klientami. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie wyczucie odpowiedniego momentu do zakupu uczestnictwa w funduszu.

5. BPH Dywidendowy a inne formy oszczędzania – porównanie

Ciekawym doświadczeniem będzie porównanie oprocentowania przykładowego konta oszczędnościowego i lokaty w Getin Banku z ofertą BPH Dywidendowy.

 Produkt
Oprocentowanie Bonus
Konto oszczędnościowe
Getin Bank
stałe, 3% przez 4 m-ce, potem do 1,1%
Lokata Getin Bank stałe, 2% (na 12 m-cy)
BPH Dywidendowy zmienne, zależne od kursów akcji, 4,91% – 24,54% (z danych historycznych) dywidenda 4,72%

Produkty BPH TFI są instrumentami finansowymi podwyższonego ryzyka, więc zysk nie jest gwarantowany. Nie mniej powyższy przykład pokazuje, że potencjalne dochody jakie można uzyskać z BPH Dywidendowy są kilkukrotnie wyższe od dochodów gwarantowanych przez produkty bankowe. Biorąc dodatkowo pod uwagę wskaźnik inflacji (ukryty podatek nakładany przez państwo poprzez dodruk pieniędzy, przez który pieniądze tracą na wartości), można stwierdzić, że na wszystkim co poniżej 2% tracimy.

6. Jak założyć fundusz inwestycyjny BPH Dywidendowy – krok po kroku

Jeśli jesteś zainteresowany uczestniczeniem w funduszu inwestycyjnym BPH Dywidendowy, musisz założyć konto w systemie. Możesz to zrobić online, siedząc przed komputerem lub stacjonarnie w wybranej placówce.

W placówce

Przejdź na stronę internetową www.bphtfi.pl i kliknij w przycisk „kup w placówce”. Otworzy Ci się okno z danymi placówek stacjonarnych, w których możesz zakupić jednostki uczestnictwa w funduszu BPH Dywidendowy.

Co istotne, zakupu nie trzeba dokonać wyłącznie w placówce Alior Banku. Do Twojej dyspozycji są między innymi: domy i biura maklerskie, ubezpieczyciele, biura Bank BGŻ, Getin Bank i mBank a także inni dystrybutorzy. Na stronie znajduje się również mapka, gdzie możesz sprawdzić najbliższą placówkę w Twojej okolicy. Wystarczy, że wpiszesz województwo i miejscowość a wyświetlą się wszystkie miejsca z danymi adresowymi.

Jeśli wybierzesz już właściwą placówkę, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i spisać nazwy funduszu inwestycyjnego. Możesz również zabrać ze sobą gotówkę (minimum 1000 złotych), za którą od razu zakupisz jednostki uczestnictwa w BPH Dywidendowy.

Online

Do przejścia procedury online będziesz potrzebował:

 1. adres e-mail,
 2. numer PESEL,
 3. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 4. nr konta bankowego,
 5. minimum 1000 złotych na pierwszą wpłatę.

Przejdź na stronę internetową www.bphtfi.pl i kliknij w przycisk „kup online”. Otworzy Ci się okno z danymi do logowania w którym klikasz w „zarejestruj się”. Twoim oczom ukaże się strona, na której musisz wybrać czy chcesz wykupić uczestnictwo jako osoba fizyczna czy jako użytkownik instytucjonalny. Wybierasz oczywiście to pierwsze. Potem postępuj zgodnie z informacjami na ekranie. W skrócie sprowadza się to do wpisywania Twoich danych osobowych i teleadresowych:

bph dywidendowy wniosek

Podsumowanie

BPH Dywidendowy jest dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu grać na giełdzie, ale jednocześnie nie chcą aby ich pieniądze traciły na wartości leżąc na lokacie 2-procentowej czy innym koncie oszczędnościowym na <1%. Na zachodzie fundusze dzielące się dywidendą istnieją od dawna, a w Polsce jak w lesie. Tym bardziej cieszy fakt, że polski fundusz wyszedł z tak innowacyjną ofertą. Mam nadzieję, że moja recenzja pomoże Ci podjąć słuszną decyzję, czy warto zakupić uczestnictwo w BPH Dywidendowy.

Artykuł powstał dzięki odpłatnej współpracy z marką BPH Dywidendowy

Oceń artykuł
[Total: 0 Average: 0]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *